close

Enter

Log in using OpenID

1. Mikroişlemci-Mikrodenetleyici

embedDownload
www.maviegitim.com PIC16F84A MIKROC NOTLARI Mikrodenetleyici Dersi Mikroişlemci: Toplama, çarpma gibi aritmetik, VE, VEYA gibi lojik işlemleri yapan entegre devredir. Verilerin taşınması gibi işlemleride yapar. Yazılan bir yazılımın kodlarını sırayla çalıştırır. Bilgisayarın en önemli parçalarından biridir. Tek başına bir işe yaramaz. Giriş‐Çıkış birimi ve bellek ile birlikte kullanılır. Çalıştırılacak kodlar belleğe kaydedilir. Mikroişlemci bu kodları sırayla alır ve işler. Mikroişlemci diğer birimlere genişlikleri (kablo sayısı) farklı farklı olan 3 ayrı yol ile bağlanır. Bu yollar: Data yolu, Adres yolu, Kontrol yolu dur. Örneğin günümüzde 256 bit data yolu (256 tane yan yana kablo), 64 bit adres yolu olabilir. Mikroişlemci hızlı işlem yapan bir elemandır. Örneğin 2.6 GHz. Hızındaki bir mikroişlemci saniyede 2.6 milyar işlem yapabillir. Mikroişlemci Sistem Blok Diyagramı 1 ww
ww.maviegitim.com PIC16F84A MIKROC NOTLA
ARI Mikrokonttrolör: İççerisindee mikroişşlemcili bir M
b sistem
m hazır b
bulunan, yani girriş‐
çıkış birimi, bellek ve mikro
oişlemcin
nin tek b
birim oldu
uğu enteegredir. B
Bu birimller A
çevirici gibi devrele
erde bulunur. Hemen dış birimller haaricinde sayıcı, A/D baağlanıp, içine pro
ogram attılıp kullaanılabilir. Piyasada bacak sayıları ffarklı olaan, içersindekki devreleeri ve özellikleri ffarklı olaan 1000 lerce mikkrokontrrolör çeşidi vaardır. Biz ihtiyaçlaarımıza vve kesemize uygun olanınıı seçeriz. Bu
u mikrokkontrolörrleri üreteen çeşitlii firmalarr vardır.
• Microch
hip firmaasının üreettiği işleemciler PIC adını aalır. 6F84 ((16F84A)) 16
16
6F628 16
6F877 NO bir sisstemin issmidir. • ARDUIN
mega seriisi işlemccileri kullanır. Attmel Atm
Ku
ullanımı ççok rahattır. • Intel • Parallaxx • 2 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content