close

Enter

Log in using OpenID

2-Prof.Dr.Abdullah Cavusoglu

embedDownload
Pardus Vizyonu
Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU
25.06.2014
Gündem
Pardus Projesi Hakkında
Proje hedefleri
Kamu göç projelerimiz
Yürüteceğimiz Faaliyetler
AKASYA Projesi
Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar
Açık kaynak kodlu yazılımların teşvik edilmesi
sektörün önünü açacak.
Yazılımlar
1.İşletim sistemleri
2.Ofis/Yönetim yazılımları
3.Veri tabanı uygulamaları
4.E-posta yazılımları
5.Bulut Mimari
6.Mobil işletim sistemleri
7.Sanallaştırma Yazılımları
8.Yönetsel Yazılımlar
9.Güvenlik Yazılımları
10.Coğrafi Bilgi Sistemleri
Avantajları
•
•
•
•
•
Ücretsiz dağıtım
Kaynak kodu açık
Firmadan bağımsız
Kaynak kodunda
değişiklik imkânı
Yerli yazılım
sektörünün
gelişmesine daha
çok katkı
3
Türkiye Yazılım Pazarı Büyüklüğü
2011 yazılım harcaması 1,1 Milyar Dolar olup; %75’i yurt dışı kaynaklıdır.
Türkiye Pazar Büyüklüğü
(Milyar Dolar, 2011)
Sektöre Özel Yazılımlar
İş Süreçleri ve Diğer Uygulamalar
246
176
BT Operasyonları,
Güvenlik ve Depolama
197
İşletim Sistemleri ve Altyapı
Uygulama ve İçerik Geliştirme
Yerli Üretim
367
104
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Bilgi Teknolo Bilgi Teknolojileri Sektörü Raporu, 2012
Proje Hakkında
Kalkınma Bakanlığı eşgüdümüyle yürütülüyor
Lokomotif projelerimizden
Kaynaklarımızın yurt içinde kalması için kritik
İhtiyaç duyulan kullanım yeteneklerine sahip
BT Sektöründe gelişmeleri ivmelendirebilecek
TÜBİTAK Pardus Göçünü başlattı
Yanlışlar/doğrular
Pardus projesi yavaşlatıldı
Tüm emekler çöpe atıldı
Proje tüm hızıyla devam ediyor/edecek
Pardus ekosistemi ve ekibi hızla büyüyor
Kamu ihtiyacına yönelik geliştirilerek devam ediliyor
Önceden geliştirilmiş yazılımlar içeri alınıyor
Proje Hedeflerimiz
Kamu ve KOBİ'ler birincil hedef kitle
Yüksek performanslı
Türkçe destekli
Sürekli güncel tutulan
Güvenli ve kararlı
İşlevsel ve görsel memnuniyet
Açık Kaynaklı Yazılımların yaygınlaştırılması
Projeyi ULAKBİM’e Taşıdık
Kamu kurumlarımıza daha yakın olma
Operasyonel maliyetleri düşürme
Yerinde müdahale ve hızlı problem çözme
Fiziki olarak paydaşlarla kolay işbirliği
ULAKBİM'in üniversitelerimizle süregelen ilişkileri
Göç Projelerimiz
Milli Savunma Bakanlığı
5000 üzerinde aktif kullanıcı
İnsan kaynakları entegrasyonu
Tüm yerel ağda Pardus çalışıyor
İnce istemci çözümü
Dağıtık mimari, merkezi yönetim
İSKİ
Şu anda 1.700 bilgisayarda Pardus çalışıyor
Hedef 3.500 bilgisayar
Kademeli ve uygulamalı geçiş
Çok farklı uygulama biçimi (ERP, CRM, CBS vb.)
Göç Çalışmaları
Türk Silahlı Kuvvetleri Pardus Göçü
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Pilot
Başlangıçta İnternet Ağı
Adalet Bakanlığı Uyumlandırma Çalışmaları
e-imza entegrasyonu
Yüksek güvenlik ihtiyacı
Merkezi yönetim politikaları
Devingen ve hızla gelişen yazılım/donanım mimarisi
> 60.000 bilgisayar
TÜRMOB Göç Hazırlıkları devam ediyor
Farklı topolojik yapılar
Farklı seviyelerde kullanıcı kitlesi
Çok çeşitli donanım
Uygulama Marketi/Ekosistem geliştirme modeli
Halk Sağlığı Merkezleri / Devlet Hastaneleri
Uyumlaştırma çalışmaları
Model uygulamalar
Yürüteceğimiz faaliyetler
 Kullanım ihtiyacına göre ekip ve ekosistem genişletilecek
 Kamu ihtiyaçlarına göre şekillenmeye devam edecek
 Milli ve yenilikçi açık kaynak kodlu yazılım projeleri başlatılacak
 Uluslararası geçerli sertifikasyon çalışmaları devam ediyor
 Kişisel ve kurumsal Pardus Uzmanlık sertifikasyon
çalışmaları yapılacak
 [email protected]İH Projesi kritik önem taşıyor
 Her yıl düzenli olarak sizlerle ve sektörle buluşacağız
25. BTYK Toplantısı
e-Devlet dönüşümü
Merkezi lisanslama
Pardus'un öncü rolü
Dikkatli ve planlı geçiş süreci
Açık kaynaklı yazılımların yaygınlaştırılması
AKASYA
Açık Kaynak ve Açık Standartların YAygınlaştırılması
AKASYA Projesi açık kaynaklı yazılımlar ve servis
modelini açık standartlar bütünlüğünde araştırmak,
geliştirmek ve yaygınlaşması için temel politikaların
belirlenip uygulanmasını amaçlar.
2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 63.
Madde : Kamuda AKKY Kullanımının Desteklenmesi
TÜBİTAK/ULAKBİM bünyesinde hukuki süreçleri
tamamlandı.
AKASYA Hedefler – Kısa Dönem
2014 - 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Küresel örnekleri inceleyerek sosyo-ekonomik dokumuzla bağdaşan
eylem planının hazırlanması
Kamu yazılım envanterinin çıkarılarak, stratejik konuların belirlemesi
KİK alımları için gerekli hukuksal altyapı geliştirilmesi
Kamu personelinin eğitimi amaçlı içerik hazırlanması ve planlama
Diğer alt kurulların oluşturulması (Pardus, mobil, masaüstü, veri tabanı,
bulut, eğitim ve tanıtım vb.) ve faaliyet alanlarının belirlenmesi
AKLAB'ın kurulması ve faaliyete alınması
Yol haritasının netleştirilmesi
Açık standartların araştırılması ve birlikte çalışabilirlik esaslarının
güncellenmesi
Pardus Göç çalışmaları
Yapılan çalışmaların bilgi paylaşım platformu üzerinden
saydamlaştırılması
AKASYA Hedefler – Orta Dönem
2015 - 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Açık Standartların yaygınlaştırılması
Sürekli eğitim merkezi (AKLAB)
Yazılım uyumlama ve alternatif araştırma çalışmaları ve paralelinde
tavsiye listesi oluşturma (AKLAB)
Libre Ofis Göç çalışmaları
Web sunucuların AKY uyumlaştırılması
Sektör bilgilendirmeleri faaliyetleri/ekosistem oluşturulması
Kamu sektöründe yaygınlaştırılmış AKY eğitimleri (AKLAB)
Üniversitelere AKY müfredatının girmesi
Örnek projelerin seçilmesi ve kamu, üniversite özel sektör işbirliğiyle
uygulanması
Sertifikasyon çalışmalarının uygulanması
Yapılan çalışmaların bilgi paylaşım platformu üzerinden
saydamlaştırılması
AKASYA Hedefler – Uzun Dönem
2017-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Örnek BT projelerinin yaygınlaştırılması /başarı öykülerinin paylaşılması
Eğitimlerin yaygınlaştırılması
BT Sektörünün AKY servisi vermeye başlaması
Milli AKY projelerinin geliştirilmesi
Mobil göç çalışmaları
AKY politkalarının sürekli güncel ve dinamik tutulması
Ekosistemin AKY geliştirme ve servisi konusunda sağlam altyapılar
kurması
Açık Kaynaklı Yazılım ihracı
Yapılan çalışmaların bilgi paylaşım platformu üzerinden
saydamlaştırılması
AKASYA Fırsatlar – Dijital İpek Yolu
Teşekkürler…
 Kamu Kurumlarını Pardus Göçü için hazırlık yapmaya
çağırıyoruz
 Açık Kaynaklı Yazılım Projeleri için paydaş ihtiyacımız var
 Sizlerin desteği ve katkılarıyla büyütebiliriz
 Libre Ofis Windows ortamında çalışıyor, açık belge
formatına geçişi başaralım.
 Daha fazla geç kalmayalım
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
1 911 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content