close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Akademik Takvim Lisans önlisans

embedDownload
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
30 Ağustos 2014
01- 05 Eylül 2014
GÜZ DÖNEMİ LİSANS - ÖNLİSANS
Kurum İçi - Kurum Dışı Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Başvuru Tarihleri
Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Son Gün
Kurum İçi - Kurum Dışı Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Başvurularını Değerlendirme
Tarihleri
Kurum İçi - Kurum Dışı Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Başvuru Sonuçlarının İlanı
Kurum İçi - Kurum Dışı Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Asil Öğrencilerin
Dilekçe İle Kayıtları ve Derslerinin Sisteme Atanma Tarihleri
Kurum İçi - Kurum Dışı Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Yedek Öğrencilerin
Dilekçe İle Kayıtları ve Derslerinin Sisteme Atanma Tarihleri
Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş
Son Başvuru Tarihi
Merkezi Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri
01- 05 Eylül 2014
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim yılında Üniversitemize Yeni Başlayan, İngilizce ve Rusça
Zorunlu Hazırlık Okuyacak Öğrenciler İçin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (Yeni Kayıt
Yaptıran Öğrencilerin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına Girmeleri Zorunludur)
16 Haziran - 15 Ağustos 2014
01 Ağustos 2014
18 - 21 Ağustos 2014
22 Ağustos 2014
25 - 28 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
18 Eylül 2014
Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Başvuru Tarihleri
(Merkezi Yerleştirme, Özel Yetenek Sınavı ile Kazanan Öğrenciler)
Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyetlerinin İlan Tarihi
Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş
Başvuruları Sonuç İlanı
Ders Kayıt Tarihleri (1. Sınıfların Ders Kayıtları Otomatik Olarak Yapılacaktır)
Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin Verilen İntibak ve Muafiyetlerine İtirazı İçin Son
Gün
Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin Verilen İntibak ve Muafiyetlerine Yapmış Oldukları
İtirazın Sonuçlarının Açıklanma Tarihi
22 Eylül 2014
29 Eylül - 03 Ekim 2014
Lisans - Önlisans Öğrencilerinin Derslerinin Başlangıç Tarihi (Açılış ve Oryantasyon)
Ek Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri
01- 05 Eylül 2014
10 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15 - 19 Eylül 2014
17 Eylül 2014
29 Eylül - 03 Ekim 2014
29 Eylül - 03 Ekim 2014
29 Eylül - 03 Ekim 2014
30 Eylül 2014
09 Ekim 2014
15 Ekim 2014
15 Ekim 2014
15 - 17 Ekim 2014
13 - 17 Ekim 2014
KASIM 2014
01 - 09 Kasım 2014
01 - 09 Kasım 2014
15 Kasım 2014
17 - 20 Kasım 2014
17 - 21 Kasım 2014
21 Kasım 2014
24 - 28 Kasım 2014
31 Aralık 2014
31 Aralık 2014
31 Aralık 2014
03 - 17 Ocak 2015
10 - 11 Ocak 2015
23 Ocak 2015
26 -30 Ocak 2015
30 Ocak 2015
02 - 07 Şubat 2015
07 Şubat 2015
13 Şubat 2015
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim yılında Üniversitemizi Ek Yerleştirme ile Kazanan İngilizce ve
Rusça Zorunlu Hazırlık Okuyacak Öğrenciler İçin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (Yeni Kayıt
Yaptıran Öğrencilerin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına Girmeleri Zorunludur)
Üniversitemizi Ek Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin
Başvuru Tarihleri
Ders Ekle - Çıkar Haftası (Birinci Sınıflar Hariç)
Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçişi
Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt Son Tarihi
Üniversitemizi Ek Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyetlerinin İlan
Tarihi
Üniversitemizi Ek Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrencilerin Verilen İntibak ve Muafiyetlerine
İtirazı İçin Son Gün
Üniversitemizi Ek Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrencilerin Verilen İntibak ve Muafiyetlerine
Yapmış Oldukları İtirazın Sonuçlarının Açıklanma Tarihi
Üniversitemizi Ek Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyetlerinin
Sisteme Giriş Tarihleri
Dersten Çekilme
Özel Yetenek %100 Bursluluk Sınavı (Kesin tarih Web Sayfasında İlan Edilecektir)
Ara Sınav Tarihleri
Uzaktan Eğitim Ara Sınav Tarihleri
Ara Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
Mazeret Sınavlarına Başvuru Tarihleri
Ara Sınav Notlarına İtiraz Tarihleri
Mazeret Sınavları Başvurularının Değerlendirmesi ve Sonuç İlan Tarihi
Mazeret Sınavları Tarihleri
Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
Lisans - Önlisans Derslerin Son Günü
Dönem İçi Değerlendirmelerin Sisteme Girişi İçin Son Gün
Final Sınav Tarihleri
Uzaktan Eğitim Final Sınav Tarihleri
Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
Final Notlarına İtiraz Tarihleri
Final Notlarına İtirazların Değerlendirme ve Sonuç İlan Tarihi
Bütünleme Sınav Tarihleri
Uzaktan Eğitim Bütünleme Sınav Tarihleri
Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi İçin son Tarih
BAHAR DÖNEMİ LİSANS - ÖNLİSANS
02 - 07 Şubat 2015
16 Şubat 2015
16 - 18 Şubat 2015
16 - 18 Şubat 2015
19 Şubat 2015
20 Şubat 2015
20 Şubat 2015
23 Şubat 2015
23 - 25 Şubat 2015
23 - 27 Şubat 2015
26 - 27 Şubat 2015
09 - 13 Mart 2015
04 - 11 Nisan 2015
04 - 11 Nisan 2015
17 Nisan 2015
20 - 24 Nisan 2015
20 -27 Nisan 2015
27 Nisan 2015
04 - 08 Mayıs 2015
27 Mayıs 2015
27 Mayıs 2015
27 Mayıs 2015
30 Mayıs - 13 Haziran 2015
06 - 07 Haziran 2015
19 Haziran 2015
22 - 26 Haziran 2015
26 Haziran 2015
29 Haziran - 04 Temmuz 2015
04 Temmuz 2015
06 - 16 Temmuz 2015
08 Temmuz 2015
09 - 10 Temmuz 2015
13 Temmuz 2015
14 Temmuz 2015
16 Temmuz 2015
20 Temmuz 2015
21 Ağustos 2015
24 - 28 Ağustos 2015
04 Eylül 2015
27 Temmuz 2014 (Arife ½ Gün)
28 - 30 Temmuz 2014
30 Ağustos 2014
03 Ekim 2014 (Arife ½ Gün)
04 - 07 Ekim 2014
29 Ekim 2014
01 Ocak 2015
23 Nisan 2015
01 Mayıs 2015
19 Mayıs 2015
16 Temmuz 2015 (Arife ½ Gün)
17 - 19 Temmuz 2015
30 Ağustos 2015
Ders Kayıt Tarihleri (1. Sınıfların Ders Kayıtları Otomatik Olarak Yapılacaktır)
Lisans - Önlisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri
Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Başvuru Tarihleri
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu Tek Ders Sınavı Başvuru Değerlendirme
Sonucu İlan Tarihi
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu Tek Ders Sınav Tarihi
Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Başvurularının Sonuç İlan Tarihi
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu Tek Ders Sınav Sonucunun Sisteme
Girilmesi İçin Son Tarih
Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Asil Öğrencilerin Dilekçe İle
Kayıtları ve Derslerinin Sisteme Atanma Tarihleri
Ders Ekle - Çıkar Haftası (Birinci Sınıflar Hariç)
Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Yedek Öğrencilerin Dilekçe İle
Kayıtları ve Derslerinin Sisteme Atanma Tarihleri
Dersten Çekilme
Ara Sınav Tarihleri
Uzaktan Eğitim Ara Sınav Tarihleri
Ara Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
Mazeret Sınavlarına Başvuru Tarihleri
Ara Sınav Notlarına İtiraz Tarihleri
Mazeret Sınavları Başvurularının Değerlendirmesi ve Sonuç İlan Tarihi
Mazeret Sınavları Tarihleri
Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
Lisans - Önlisans Derslerin Son Günü
Dönem İçi Değerlendirmelerin Sisteme Girişi İçin Son Gün
Final Sınav Tarihleri
Uzaktan Eğitim Final Sınav Tarihleri
Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
Final Notlarına İtiraz Tarihleri
Final Notlarına İtirazların Değerlendirme ve Sonuç İlan Tarihi
Bütünleme Sınav Tarihleri
Uzaktan Eğitim Bütünleme Sınav Tarihleri
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Yazöğretimi Kayıt Tarihleri
Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi İçin son Tarih
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu Tek Ders Sınavı Başvuru Değerlendirme
Sonucu İlan Tarihi
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu Tek Ders Sınav Tarihi
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu Tek Ders Sınav Sonucunun Sisteme
Girilmesi İçin Son Tarih
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Yazöğretimi Derslerinin Başlangıcı
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Yazöğretimi Derslerinin Son Günü
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Yazöğretimi Sınav Tarihleri
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim Yılı Yazöğretimi Sınavlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
RESMİ TATİLLER
Ramazan Bayramı
Zafer Bayramı
Kurban Bayramı
Cumhuriyet Bayramı
Yılbaşı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Emek ve Dayanışma Günü
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Ramazan Bayramı
Zafer Bayramı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content