close

Enter

Log in using OpenID

1-yarışma ile ilgili açıklamalar

embedDownload
23-DEC-2014
15:50
FROM
TO
BRGLRR
P.02/02
PROGRAlt,f
2014 Yılı Atletizni
İl içi faaliyet programı gereği, 26 Aralık 2014 Cuma günü yapılacak
27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu ile ilgili Progranı aşağıya çikartlrruşur.
: 26 AR..A.LIK 1014 Cı.I.\1i\
MÜSABAK.A TARİHİ
: 10.00
MÜSABAKA SAA Tİ
: SEYRAı\TEPE SPOR KO\-fPT.EKSI
MÜSA13AKA YERİ
KATEGORİLER
: 1500 METRE KÜÇ('K RA"\ A~ 2003-2004 DOGUMLULA
1500 METRE
2000 METRE
3000 METRE
3000 METRE
5000 :\iETRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KÜÇtK ERKEK 2003-2004 DOGl~L.CLAR
YILD1Z BAYAN 2001-2002 DO(;UMLUL-\
YıLDıZ ERKEK 2001~2002 DO(;U~Ll'LAR
GENÇ BAV.\~- 1997-1998-1999-2000DOGlJMJ,cL R
GENÇ ERKIK -1997-1998-1999-2000 DOGllMLCLAR
Yanşmalar
Bütün Halka açık olacaktu-.
Teknik Toplantı esnasında k.a) ular yapılacaktır.
Müsabakalara
sporcular
sagıl.<: raporu
veya lisanslanyle
ile yarışacaklardır.
Müsabakaya
katılncak sporcular yarışmanın başlayacağı Atatürk Stadyumunda 26
Aralık 20 ı.f Cuma günü saat 09.()() da hazır bulunacaklardır.
GE~ÇLil(
HizMfTLERi
VE SPOR İL MeDtRLtGt~CF,:
Hakem ve
Personel ücretlerinin GHSİM Atletizrn bütçesinden program dahilinde ödenmesi.
İL MİLLİ EGİTiVl MÜOÜRLÜ(;ÜNCE : Katılımın sağlanması için il -c ilçede
bulunan okullara gerekli duyurunurl yapılması
İL E:\1:"1i'{ET MÜDCRLt(;f~CE
: Yanşma parkurunda 26 Aralık 2014 Cuma
günü LO.()() da gerekh emniyet tedbirlerinın alınması:
BÜYÜKŞEHiR
BELEDiYE
BAŞK.Al'iLI(;1 : Sporcuları Atatür-, stadyumundan
start nokıalanna
götürmek üzere: 2 adet otobüstın 26 Aralık 2014 Cuma günü saat
09.00 da ı\tatürk Stadyurnunda hazır bulundurulmasına,
İL SA{;:...ıK "tl:OÜRLÜ(;Üı\CE
; 1 Ambulans, Hemşire ve Dektorun 26 Aralık
2014 Cun.a günü saat 09 30 da Seyran tepe spor kompleksi kros Parkurunda hazi
bulundurul ması na;
Yarışmada
dereceye
giren ilk
bay-bayan
sporculara
G.H.S.Uvl.
tarafından
Madaly a ve ri lmesinc.
üç
Akın 1~:rtir\'1
Spor Şuhe Müdür V.
İ\.ılZA
LS,
79.
Azmeuin
ÖLA YDOGDU
il 'I eınsılcisi
TMZA
Figen (ı7,A. YDOÜDU
(],e
İYıZA
/2.
c"
TDTRL P.02
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
478 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content