close

Enter

Log in using OpenID

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre

embedDownload
2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTERĠ YÜRÜYÜġLERĠ KANUNUNA GÖRE TOPLANTI YERĠ
VE YÜRÜYÜġ GÜZERGAHLARI
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereğince, Valilik Makamının 29/01/2014 tarihli
oluru ile belirlenen 2014 yılı Konya ili merkezi toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak alanlar aşağıda
belirtilmiştir.
1- HÜKÜMET MEYDANI TOPLANTI ALANI (VAKIF Ġġ HANI ÖNÜ)
Toplantı Alanı ve Dağılım Yeri:
Hükümet Meydanı Toplantı Alanı. (Vakıf İş Hanı Önü) (Alan: 4000 m2-Kapasite:15-16 Bin Kişi)
2- SELÇUKLU ATATÜRK ANADOLU LĠSESĠ ÖNÜ TOPLANTI-YÜRÜYÜġ VE DAĞILIM
GÜZERGÂHI
Toplantı Alanı ve Dağılım Yeri:
Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi Önü (Alan: 10 000 m2 - Kapasite: 35 - 40 Bin Kişi)
a) Toplantı Alanından Kayalıpark YürüyüĢ Güzergâhı ve Dağılım Yeri:
Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi Önünde toplanılarak; Ankara Caddesi-Alaeddin Caddesi-Camlı
Köşk- Orduevi Önü -İş Bankası Kavşağı-Mevlana Caddesini takiben Kayalı park'tan dağılım. (1200 m)
b) Toplantı Alanından Anıt Meydanı YürüyüĢ Güzergâhı ve Dağılım Yeri:
Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi Önünde toplanılarak; Alaaddin Caddesi- Abdulezel Paşa CaddesiMüneccim Başı Sokak-Sultan Cem Caddesi-Form Kavşağı-Amber Reis Caddesini takiben Atatürk
Anıtından dağılım. (1 100 m)
c) Toplantı Alanından Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi Önü YürüyüĢ Güzergâhı ve Dağılım
Yeri:
Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi Önünde toplanılarak; Alaaddin Caddesi-Camlı Köşk- Orduevi önü -İş
Bankası Kavşağı- Alaaddin Caddesi-Ankara Caddesini takiben Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi Önü
toplantı alanından dağılım. (1 100 m)
3-IġIKLAR MAHALLESĠ PAZAR YERĠ TOPLANTI ALANI (DEDEMAN OTEL KARġISI)
Toplantı Alanı ve Dağılım Yeri:
Işıklar Mahallesi Pazar Yeri (Dedeman Karşısı) Alan: 30.000 m 2 - Kapasite 80 - 90 Bin Kişi)
4- ÖZALKENT PAZAR YERĠ TOPLANTI-YURÜYUġ VE DAĞILIM GÜZERGÂHI
Toplantı Alanı ve Dağılım Yeri:
Özal kent Pazar Yeri (Alan: 6.900 m2 - Kapasite: 20 Bin Kişi)
Toplantı Alanından YürüyüĢ Güzergâhı ve Dağılım Yeri: Özal kent Pazar Yerinde Toplanılarak;
Valide Sultan Camii-Hadimi Caddesi-Sefer Hisar Caddesi kavşağı-Hadimi Caddesi-Valide Sultan Camiini
takiben Özal kent Pazar Yerinden dağılım.(900 m)
5-BOSNA HERSEK MAHALLESĠ PAZAR YERĠ TOPLANTI-YÜRÜYÜġ VE DAĞILIM
GÜZERGÂHI
Toplantı Alanı ve Dağılım Yeri:
Bosna Hersek Mahallesi Pazar Yeri ( Alan: 10.000 m2 - Kapasite: 35- 40 Bin Kişi)
Toplantı Alanından YürüyüĢ Güzergâhı ve Dağılım Yeri:
Bosna Hersek Mahallesi Pazar Yerinde toplanılarak; Mesaj Caddesi-Beyaz Çarşı Önü-Şehit Ersen
Şeker Caddesi Kavşağı-Mesaj Caddesini takiben Bosna Hersek Mahallesi Pazar Yerinden dağılım. (900 m)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content