close

Enter

Log in using OpenID

CIB W62

embedDownload
KAYIT FORMU
KONGRE BİLİM KURULU
2. ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİ
Yapı Üretimi, Kullanımı ve Üretim Süreçleri
04-06 Haziran 2015, Ankara
Ad Soyad.,……………………………......….…………….………………….
Ünvan/Meslek ……………………..……....………………..…………..…
Kurum…...........................…..…………………………….……………..
………………………………...……..………………........………..………….…
………………………………………………………………………………………..
Posta Adres….....………….………………………………….……………...
……………………………………………………………………..……..............
….....................................………………………….….....................
Posta Kodu…….....………….. Şehir............……………..………….
Telefon ……………………………...…………………….………………...….
Faks ……………………………………......…………….……………………….
E-posta …………………………………………………..….…………..……….
Kongreye katılmak istiyorum
Sergi alanında yer almak istiyorum
Kongreye poster sunumu ile katılmak istiyorum
Kongreye bildiri ile katılmak istiyorum
Bildiri başlığı: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Kayıt işlemi kongre web sayfasından yapılacaktır. Kayıt
formu, kongre sekreterliğine e-posta ile de gönderilebilir.
Tam katılımcı kayıt ücreti
Öğrenci kayıt ücreti
KONGRE TAKVİMİ
Bildiri özeti teslim
Bildiri özeti değerlendirmesi
Bildiri metni teslimi
Bildiri metni değerlendirmesi
Bildiri metni son teslimi
Yapı Kongresi ve Sergisi
: 150 TL.
: 50 TL
22 Aralık 2014
29 Aralık 2014
2 Mart 2015
16 Mart 2015
6 Nisan 2015
04-06 Haziran 2015
Elvan ALTAN ERGUT
İdil AYÇAM
Ömür BAKIRER
İnci BASA
Figen BEYHAN
Emine N. CANER SALTIK
Mehmet ÇALIŞKAN
Gülser ÇELEBI
Füsun DEMİREL
Arda DÜZGÜNEŞ
Mualla ERKILIÇ
Fuat GÖKÇE
Arzu GÖNENÇ SORGUÇ
Mediha GÜLTEK
Arzuhan Burcu GÜLTEKİN
Tanju GÜLTEKİN
Halis GÜNEL
Meltem Ö. GÜREL
Gülsu U. HARPUTLUGİL
Timuçin HARPUTLUGİL
Bilge İMAMOĞLU
Vacid İMAMOĞLU
Soofia Tahira Elias ÖZKAN
Fulya ÖZMEN
Güven Arif SARGIN
Murat SÖNMEZ
Ali Murat TANYER
Ayşe TAVUKÇUOĞLU
Gediz URAK
Ali İhsan ÜNAY
N. Mine YAZICIOĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Alanya HEP Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
TED Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
TOBB ETÜ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Filiz AKKAŞ
Ayşe TAVUKÇUOĞLU
Neval AKSOY
Çetin ÜNALIN
Tuğba ARSLAN
Gülser ÇELEBİ
Mediha GÜLTEK
Gülsu U. HARPUTLUGİL
Timuçin HARPUTLUGİL
Tezcan KARAKUŞ CANDAN
Arif ŞENTEK
KONGRE SEKRETERLİĞİ
Suna KABASAKAL / Ezgi ÖZPAMİR
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sok. No:4/3 Kızılay Ankara
Tel: (0312)4178665/120-115
Faks:(0312)4171804
[email protected]
yapikongresi.mimarlarodasiankara.org
İLK DUYURU
TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ,
Yapı Mesleki Bilimsel Çalışma Komisyonu
2.ULUSAL
YAPI KONGRESİ
VE SERGİSİ
Yapı üretimi,
kullanımı ve
koruma süreçleri
4 – 6 Haziran 2015
Ankara, Türkiye
2. ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİ
Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile
çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim
yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki
ilişkilerin tartışıldığı; sorun ve çözüm önerilerinin
paylaşıldığı bir ortam sağlamak amacıyla
düzenlenmiştir.
Bu kongrenin bir benzeri, ilk defa 3-7 Mayıs 1948
tarihleri arasında "Birinci Türk Yapı Kongresi"
başlıklı ulusal kongre olarak düzenlenmiştir. Beş
gün süren ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ev
sahipliğini yaptığı bu kongre, Cumhuriyet sonrası
mimarlığın kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde
bir çok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı ve
paylaşıldığı önemli bir etkinlik olmuştur. Bu tür
etkinliklerin sürekliliğini sağlamak amacıyla
Mimarlar Odası Ankara Şubesi “yapı kongre”lerini
bir gelenek haline getirmek niyetindedir.
Ülkenin yapı sektörüyle ilişkili olduğu birçok konu
çok hızlı değişmekte ve gelişmektedir. Tüm bu
gelişmeler de dikkate alınarak, yapı sektörünün
güncel olan sorunlarının gündeme getirilmesi ve
çözümler
üzerinde
ortak
tartışmaların
yapılabilmesi önemlidir. Bu kongrenin, yapı ve
çevre bilimleri, yapım ve malzeme teknolojileri,
mimarlık, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili
birçok
disiplinden
meslek
adamlarını,
araştırmacıları,
uzmanları,
uygulayıcıları,
üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya
getirmesi hedeflenmiştir. Bu alanlarda edinilen
birikimin ve deneyimin ortak bir platformda
paylaşılması ve tartışmaların yapılması, bu
platforma katılan herkes için yararlı olacaktır.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu konularla ilgili
meslek gruplarının hızla değişen bu ortamı takip
edebilmeleri ve ortama katkıda bulunabilmeleri
için “Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi”ni
düzenlemektedir. 04 - 06 Haziran 2015
tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan 2. Ulusal
Yapı Kongresi ve Sergisi’nin ana teması, Türkiye’de
ve dünyada güncel birçok sorunu kapsayan “Yapı
üretimi, kullanımı ve koruma süreçleri” olarak
belirlenmiştir. Yapı sektörüyle ilişkili tüm süreçleri
tartışma
ortamına
dâhil
edebilmek
ve
ilerleyebilmek amacıyla aşağıdaki alanlarda ve
konu başlıkları üzerinde durulacaktır:
–
–
–
–
Yapı ve Yapım Teknolojileri, Yapı Malzemeleri
Yapı ve Çevre İlişkisi, Yapı ve Çevre Güvenliği
Tarihi Yapı ve Çevre, Restorasyon ve Koruma
Yapı Denetimi, Proje ve Yapım Yönetimi
Bu kapsamda, farklı disiplinlerden görüşlerin ve
çalışmaların
bu
kongreye
katılımları
önemsenmektedir.
Bu alanlar doğrultusunda;
1. Yapı malzemeleri: teknik ve çevresel
performansları
2. Yapım teknikleri ve uygulama detayları
3. Alternatif yapı malzemeleri ve sistemleri
4. Yapı denetimi ve güvenlik: sorun analizi ve
takibi, yapısal analizler ve yapılarda deprem
güvenliği, yangın güvenliği, risk analizi vb.
5. Çevresel kontrol: yapılarda enerji verimliliği,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,
mimari akustik, mekansal aydınlatma, işlevsel
sistemler vb.
6. Kültürel mirasın korunması
7. Yapı yönetimi: tasarımı, proje üretimi, yapımı
ve kullanımı, maliyet analizleri, kullanıcı
güvenliği ve sağlığı
8. Yapım-bilgi teknoloji ilişkileri
konularını içeren çalışmaların aktarıldığı ve
tartışıldığı bir paylaşım, etkileşim ve eğitim ortamı
hazırlanmaktadır.
BİLDİRİ ÖZETİ
Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nde bildiriler
Türkçe sunulacaktır. Bu nedenle bildiri özetlerinin
dili Türkçe’dir.
Bildiri özeti hazırlama kuralları ve yazarların dikkat
etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Bildiri özetinin 400 kelimeyi aşmaması;
- Bildiri başlığı, yazar isimleri ve kurumlarının
özette yer alması;
- Anahtar sözcük sayısının 3’ten az 5’ten fazla
olmaması;
- Bildiriyi sunacak yazarın iletişim bilgilerinin ve
sürekli kullandığı bir e-posta adresinin eksiksiz
bildirilmesi gerekmektedir.
Bildiri özetlerinin 22 Aralık 2014 Pazartesi günü
saat 17:00’ye kadar Kongre Sekreterliği’ne
e-posta ([email protected])
aracılığıyla teslim edilmesi beklenmektedir
KONGRE YERİ
Daha sonra belirlenecektir. Belirlenen mekan
internet adresinde duyurulacak ve katılımcılara
bildirilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
226 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content