close

Enter

Log in using OpenID

Yenilikler Tanıtım Bülteni KISSsoft, 03/2014Versiyonu

embedDownload
Yenilikler Tanıtım Bülteni KISSsoft,
03/2014Versiyonu
Aşınma hesaplaması; aynı zamanda, Plewe methodunagöre
nitrürlenmiş, sertleşmemiş ve sertleştirilmiş çeliklerde aşınma
faktörünün hesaplanmasını da içerir.
Beveloid dişliler
● Güç hesaplama
● Yanak modifikasyonlu 3D modeller
● Yükleme sınıfının hesaba katılması
Bazı yağlama maddelerinin etkisi de, Klüber tarafından
yapılan ölçümlerde belirtildiği gibi, hesaplamaya dahil edilir.
Beveloid dişliler, artık KISSsoft sistemi içerisinde kendilerine
ait yeni bir hesaplama modülüne sahiptir. Beveloid dişlilerin
tasarımı ve ölçülendirilmesi, aynı zamanda yük sınıfını da
hesaba katmanıza imkân tanıyan silindirik dişli standartları
uyarınca belirlenmektedir. Helis açısı modifikasyonu veya
negatif bombeleme gibi genel yanak modifikasyonları , yine
3D modellemede diş temasını optimize etmenize yardımcı
olabilmektedir. Diş teması grafiksel temas analizi metodu
kullanılarak doğrulanabilmekte ve bu modeller; sonlu
elemanlar analizi, 5-eksenli freze ile üretim veya ölçüm
kontrol cetveli gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir.
Geçerli standartlar
● Toleranslar ISO 1328-1:2013
● Plastik dişliler VDI 2736
● Konik ve hipoid dişliler ISO 10300 etc.
Bu standartların en son versiyonları ,KISSsoft 03/2104
versiyonunda kullanıldı. Silindirik dişli toleranslarına ilişkin
ISO 1328-1:2013 standardının güncellenmiş halinde önemli
değişiklikler vardır. Bu yeni tolerans değerleri, mukavemet
değerlerini etkileyecek ölçüde, önemli oranda değişmiştir.
Plastik diş açma (silindirik dişliler ve spiral dişliler için) ile
ilgili VDI 2736 standardının son hali, DIN 3962 ve 3963
standartları ile konik ve hipoid dişli dayanımı ile ilgili ISO
10300 standardı da bu yeni KISSsoft versiyonunda mevcuttur.
Diş profili ve takım şekli
Özel diş biçimleri üzerinde çalışırken, artık her türlü diş
profilinin veya takım şeklinin normal modülü ile KISSsoft’a
alındıktan ölçeklendirilmesi mümkün olmaktadır. Sonuç
olarak, DXF dosyası şeklinde KISSsoft içerisine kaydedilen
takım veya diş şekli, herhangi bir KISSsoft hesaplama
modülünde,
her
türlü
hesaplama
işleminde
kullanılabilmektedir.
Diş yanağı aşınması
Diğer yazılımların ara yüzleri
● Lokal aşınma simülasyonu
● Tekrarlı hesaplama süreci
● 2D ve 3D aşınma görüntüleri
Silindirik dişlilerin aşınmasını tanımlamada yeni bir aşamalı
aşındırma metodu kullanılmaktadır. Bu metot temas analizine
dayanır ve gerçek aşınmaya benzemesi için tekrarlı süreç
kullanır. Sonuç, 2D ve 3D olarak görüntülenerek oluşan
çeşitli , örneğin diş ucu boşluğu gibi, etkilerin aşınma
üzerindeki etkisinin daha net değerlendirilmesine imkân tanır.
CAD ara yüzleri, her bir özel CAD sisteminin en son
versiyonunda kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. COM
ara yüzüne çok sayıda yeni özellik eklenerek KISSsoft
hesaplamalarının otomatikleştirilmesi ve uzaktan kontrol
edilebilmesi sağlanmaktadır. Daha önceki fonksiyonelliğine
ek olarak; temas analizi, hassas boyutlandırma ve diğer birçok
işlemi de gerçekleştirmek mümkündür.
ONPLUS TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.
Tel: 0216 471 90 00
[email protected] / www.onplus.com.tr
Şaft hesaplama
VDI 2230 uyarınca cıvata hesaplaması
● Rulman gücü/yükü nü gösterir 3D görüntü
● Dönme ve bükme simülasyonu
● Gelişmiş hesaplama esası
Şaft hesaplama işlemine bir dizi yeni grafik eklenmiştir. Bu
sayede şaft ve rulman ile rulman gücü ve yükleri için net 3D
görüntü ve grafikler elde etmek mümkündür. Bu grafikler,
aynı zamanda dönme ve bükme sürecini de resimlerle şaft
sistemleri bile kolayca görüntülenerek anlaşılabilmektedir.
Şaft hesaplamaları için yeni bir hesaplama metodu da
geliştirilmiştir. Bu metot yalnızca hesaplamada yakınsaklık
dengesini artırmaz, aynı zamanda hataların daha kolay bir
şekilde tanımlanarak çözümlenmesine imkân tanır.
Kolay kullanım
Önceki versiyonlar gibi, 03/2014 versiyonu da geliştirilmiş
grafikler ve kullanım kolaylığı sunan bir dizi güncelleme
eklenmiştir. Referans profil değerlerini kullanmak yerine,
doğrudan diş ucu ve dişdibi çaplarını girebilirsiniz. Yeni
grafiklerde, örneğin, eksen sapmasından kaynaklanan hatalar
kombinasyonları ile diş açma hatalarından kaynaklanan, hat
yükü ve boşluklar görülebilmektedir. Sistemin daha kullanıcı
dostu olmasını sağlamak amacıyla başka yeni özellikler de
eklenmiştir. Bu özellikler, şaft editöründe kullanılacak
yazıtipi
boyutunu
değiştirme
seçeneklerini,
içerik
menüsünden kolayca erişilebilecek ayarları ve mukavemet
grafiklerindeki kesitlerin gösterilmesini içerir.
Somunların dayanım düzeyleri VDI 2230 yöntemine göre
cıvata hesabına eklenmiştir. Buradaki yenilik, azalan veya
tamamen yok olan burma gerilimi seviyesinde. artık gerilimin
hesaplanabiliyor olmasıdır.
KISSsys'e ilişkin en son yenilikler
●Verimlilik hesaplaması
●ISO/TR 14179-2 uyarınca termal derecelendirme
●Diğer sayısız güncellemeler
KISSsys'te artık verimliliğin hesaplanması ve ISO/TR 141792 standardına göre termal analiz yapılması mümkün
olmaktadır. Bu hesaplamalar, ölçülen verilerden elde edilen
değerlerin interpolasyonuna ek olarak en son standart ve
yönergeler
kapsamında
tanımlanan
hesaplamalarla
tamamlanmıştır. Sonuç olarak, toplam verimlilik veya termal
sürekli- hal sıcaklığı artık tüm dişli birimleri ve tahrik
tertibatları için belirlenebilmektedir. Bu sayede, dişli
tasarımlarının optimize edilebilmesi ve soğutma cihazları için
gerekli performans düzeyinin belirlenebilmesi mümkün
olmaktadır.
Deneme lisansı edinmek istiyorsanız, [email protected]
veya [email protected] adresine e-posta göndermeniz
yeterlidir.
ONPLUS TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.
Tel: 0216 471 90 00
[email protected] / www.onplus.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
493 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content