close

Enter

Log in using OpenID

Habib Erensoy

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Habib Erensoy
2.
Doğum Tarihi: 1970
3.
Unvanı: Yardımcı Doçent
4.
Öğrenim Durumu: Uzman doktor
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
tıp
İstanbul tıp fakültesi
Üniversite
Yurtdışı,Yökten denklik var
Psikiyatri uzmanı
Yıl
1995
2006
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2012
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Şuanda 6 tez öğrencisi var
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Epidemiology of Chest trauma in a university Hospital
6.2. Doktora Tezleri Psikiyatri Polikliniğine başvuran hastalar arasında Alkol ve Madde Kullanım
Bozukluklarının yaygınlığı, Klinik Özellikleri ve Komorbiditeleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Sexual Disfonction with antipsychotics in Schizophrenia( Prof. Dr. Alp Üçok ile50 merkezli Türkiye
genelinde yapılan araştırma)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Munchausen Syndrome: A Case Report Habib Erensoy MD, Prof.. Dr. Mine Ozkan, The 8. Annual
Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and
Psychosomatics
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Supervised Disulfiram Treatment in Patient with Alchol Dependence: Prof. Dr. İlhan Yargı., Dr. Habib
Erensoy
Intranasal abuse of methylphenidate and bupropion: A case report ( bağımlılık dergisi 2014)
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1
Munchausen Syndrome: A Case Report Habib Erensoy MD, Prof.. Dr. Mine Ozkan, The 8. Annual Scientific
Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics
Supervised Disulfiram Treatment in Patient with Alchol Dependence: Prof. Dr. İlhan Yargı., Dr. Habib
Erensoy
7.7. Diğer yayınlar
QEEG related changes following the treatment of anxiety disorders: Case series
Cumhur Tas, Habib Erensoy, Yelda İbadi, Elliot Brown, Nevzat Tarhan.
8.
Projeler
’Addiction as a Treatable Disease’’ Eğitim Kursu Amsterdam Üniversitesi , Amsterdam, Hollanda
2005
Knsültasyon- liasion psikiyatri alanında Prof. Dr. Sedat Özkan ile full time
2006-2010 (sertifikalı)
Süpervizyon ve Eğitim
Prof. Dr. İlhan Yargıç ve Danışman Jale Kerimol ile “Bağımlılık Danışmanlık ve Tedavi yöntemleri”
300 saat, (Toplam 1.5 yıl süren)eğitim İstanbul Tıp Fakültesi ,2003-2004
(sertifikalı)
EKT Cihazlarının Kullanım ve Sorun Belirleme eğitimi 2010
Workshop “ Psikofarmakoloji” Prof. Dr. Sthall, 2005
Workshop “Psikoanaliz” Antalya ,Turkey 2004
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Tabipler birliği
Türk Psikiyatri Derneği
Türk KLP derneği
İran Tabipler birliği
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Sayısı
Teorik Uygulama
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
2
13. Diğer bilimsel etkinlikler
Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde ''Addiction as a Treatable Disease '' Bağımlılık Tedavi
eğitimi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde 'Bağımlılık Danışmanlık ve Tedavi Yöntemleri''
Eğitim Programı
Psikofarmakoloji alanında Workshop , Prof. Dr. Sthall,2005
CINP Regional Meeting Brno,Czech Republic 2004
Uluslar arası Alzhimer Kongresi İstanbul, 2005
International Congress of Cosultation Liasion Psychiatry Maiami U.S.A 2008
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content