close

Enter

Log in using OpenID

Buraya tıklayarak - Mide Gazı Sancısı Tedavisi

embedDownload
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Giriş
Mide gazı, birçok insan için sıkıntı yaratan fakat üzerinde konuşulması zor olan bir sorundur.
Kültürümüzde mide gazına ilişkin olarak gelişen tavır adeta bir orta oyunudur – bazı insanların
midesini bulandıran, diğerlerini ise eğlendiren tuhaf ses. Bu da insanların mide gazını bir sorun
olarak ele almasını zorlaştırmaktadır fakat birçok insan için durum hiç de komik değildir. Mide
gazından evvel hissedilen rahatsızlık, insan içinde çıkan gaza eşlik eden utanç duygusu ve
bunla bağlantılı süregelen sorunlar hiç de gülünecek şeyler değildir.
Bu utanma unsuru da sorunun önemli bir kısmıdır. Vücudun bir işlevinin neden olduğu
gülünçlük üzerinden meydana gelen – çoğunlukla çocukça - kültürden ötürü, insanlar sahip
oldukları sorunun tıbbi bir durum olduğunu kendilerine itiraf etmekte zorluk çekerler. Mide
gazı insanları eşit ölçüde eğlendirdiği ve utandırdığı için, insanların doktora gitme konusunda
tereddüt ettiği bir durumdur. Bunun birçok nedeni var.
Genellikle doktora gitmeden önce bir sorun hakkında arkadaşlarımızla konuşuruz. Fakat
çoğumuz mide gazı gibi bir meseleden bahsetme konusunda tereddüde düşeriz, çünkü
örneğin kaslarda veya eklemde yaşanan sürekli ağrı gibi bir sorunda arkadaşımızın bize
göstereceği anlayışı ve sunacağı faydalı tavsiyeleri bulamayacağımızdan korkarız. “Osurmak” –
bu şekilde adlandırmaya koşullanmışızdır - ve tuvalet mizahı arasındaki bağlantı, sorunu tıbbi
bir durumun hak ettiği ciddiyetle ele almamızı zorlaştırır.
Doktora görünsek bile – bir arkadaşın desteğiyle ya da destek olmadan – ciddiye alınmayacağımızdan
korkarız. “Yalnızca mide gazı işte – doktor bana gülüp bu kadar aptal olmamamı söyleyecek” diye
düşünme yönünde bir eğilim vardır. Bu tıp mesleği hakkında bildiğimiz her şeye ters olsa da, bizim
açımızdan kaçınması zor bir durumdur.
Sosyal koşullanma bizi mide gazını otomatik olarak komediyle ilişkilendirmeye yönlendirir. Ayrıca
kaynağından dolayı böyle bir sorunla doktora gitmekte zorlanırız. Mide gazı sorunu vücutta başka bir
yerde başlayabilse de, sistemimizden rektum (ya da bazı durumlarda vajina) yoluyla çıktığı gerçeğinden
kaçış yoktur. Göz, diz ya da vücudun çoğu bölgesinde yaşadığımız sorunlara ilişkin olarak tıbbi yardım
gözetme konusunda pek sorun yaşamasak da, daha “özel” bir yerdeki sorunla ilgili olarak doktora
gitmekte tereddüt ederiz. Bu da mide gazı meselesini çok daha can sıkıcı hale getirmektedir.
Fakat buradaki kilit nokta, vücudun başka yerlerinde yaşanan sorunlarda olduğu gibi mide gazının da
ele alınmasının gerektiğidir. Tıbbi yardım gözetme konusundaki tereddüdümüz utangaçlıkla,
mahcubiyetle, gösterişle ilgili olabilir fakat inkâr edilemeyecek olan nokta, bu durumun küçük bir
sorunu ciddi bir mesele haline getirebileceğidir. Mide gazına neden olan şey daha derin bir sorunla
bağlantılı olabilir ve ciddileşmeden önce sorunun kaynağına inmek son derece önemlidir. Başka bir
şekilde ortaya koyacak olursak, mahcup ve utangaç olmayı göze alabileceğimiz durumlar olabilir, fakat
mide gazı bunlardan biri değildir.
Bu e-kitap – Doğal Gaz Sancısı Tedavisi – mide gazı sorunu, bu soruna neden olan koşullar ve sorunla
mücadele yöntemleri hakkında size birtakım değerli bilgiler vermek üzere tasarlanmıştır. Mide gazının
çok sayıda nedeni ve çözümü vardır.
Tüm çözümler tıbbi olmayacaktır – fakat buradan, doktora görünmeden yakayı sıyırabileceğiniz
varsayımına ulaşmak yanlış olacaktır. Sorun kronikse ve/veya yeterince ciddiyse, sorunu çözmenin tek
yolu tıbbi olabilir.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 2
Mide gazının nedenleri, türleri ve çözümleri hakkında daha iyi bir şekilde bilgilendirildiğinizde, sıradaki
adımınızın ne olması gerektiği değerlendirmesini daha iyi yapabileceksiniz ve sorunun doğasını, hem
kendi yaşamınız hem de sizin için önemli olan kişilerin yaşamı içerisinde iyi anlayabilecek donanıma
sahip olacaksınız. Mide gazının birçok insan için eğlence kaynağı olmasının nedenlerinden biri, bu
sorunla dalga geçebilmeleridir. Doğru yaklaşım ve tedaviyle, sorunun sizin için büyük bir endişe kaynağı
olmaması sağlanabilir.
Bu e-kitapta ilk olarak mide gazının doğasını ve nedenlerini ele alacağız. Ardından sorunu asgariye
indirebilen ve zaman içerisinde de tamamen ortadan kaldırabilen farklı türde – tıbbi ve bütünsel tedavilere değineceğiz. Bu kitabın amacı, göz ardı edilemeyecek denli büyüyene kadar insanların çoğu
zaman herhangi birisine – doktor, arkadaş ya da aile - sormaya utandıkları bir sorun hakkında tam bir
genel bakış sunmaktır. Hala bir doktora görünmeniz gerekebilir, fakat bu kitaptan edineceğiniz
bilgilerle doktora özgüven ve rahatlık içerisinde gidebileceksiniz.
Amaç kent efsaneleri, espriler ve korkutucu hikâyelerle çok uzun bir zamandır bulandırılmış olan bir
meseleyi olgun ve bilgilendirici bir şekilde ele almaktır. Aydınlatıcı bir yanıta giden yolun çekinme ve
utanma duyguları ya da faydasız şakalarla tıkandığı noktada, bu e-kitabın, okuyucuyu kafa karıştırıcı
olmayan bir şekilde bilgilendirerek saf gerçekleri ele alması amaçlanmıştır. Tüm bilgilerin ve çözümlerin
basit ve anlaşılır olması ve tüm okuyucular açısından erişilebilir olması amaçlanmıştır. Bahsedilmiş
olduğu gibi, mide gazının birçok insan açısından büyük bir soruna dönüşmesinin nedeni, bilgi eksikliği
ve bu konu hakkında soru sormaya tereddüt edilmesidir. Bu e-kitap bu sorunların ikisini de ele
alacaktır.
MİDE GAZININ DOĞASI
Mide gazı sorununu en azından yarı olgun bir şekilde ele almak için – komik durumlar içerisinde
edindiği vaziyeti göz önünde bulundurursak, zorlu bir çabadır - ilk olarak “mide gazı” terimini
tanımlamak önemlidir. Çoğu insan açısından mide gazı, yiyecek ve içeceklerin sindirilmesi ile ortaya
çıkan gazın rektum vasıtasıyla çıkarılmasıdır. Ayrıca vajinadan çıkan bir mide gazı türü de olsa da,
bunun nedeni genellikle cinsel birleşmeden ya da gerinme gerektiren egzersizlerden kaynaklanan hava
birikimidir. Bu kitap içerisinde vajinal mide gazı hakkında da bazı bilgiler verilecektir, fakat esas olarak
daha yaygın olan rektal mide gazına odaklanacağız.
Bildiğimiz gibi mide gazı da dışkıyla aynı süreç sonucu oluşur ve aynı kaynaktan (ve çoğu zaman
eşzamanlı bir şekilde) doğar. Sindirim işlemi gerçekleşirken yiyecekler parçalanıp dışkı – rektum
vasıtasıyla çıkarılan yarı-katı atın ürün - dediğimiz biçime dönüştürülür. Yiyecekleri parçalama işleminin
– insan midesinde yer alan doğal bir biçimde oluşturulmuş asidi gerektiren bir işlem - bir parçası da
gazın üretilmesidir. Mide gazı ya da daha amiyane bir tabirle “osurmak” olarak bildiğimiz şey, bu gazın
geçişidir.
Tabii ki belirli miktardaki mide gazı için endişelenecek bir şey yoktur. Çoğumuzun deneyimlediği arada
sırada meydana gelen “yellenme,” sindirim işleminin yarattığı normal miktardaki gaz olarak ortaya
konabilir ve bundan az ya da çok kaçınılabilir. Mide gazı meselesini çevreleyen mizahın bir parçası,
bunu az ya da çok herkesin yapmak zorunda olduğu gerçeğinden gelir. Birçok insanın mide gazına
atfettiği edepsizliğin nedeni, başkalarının yanında “yellenmenin” kabalık olarak görülmesidir; diğer
yandan yanında olunan insanların yakınlığı da çoğunlukla utanma duygusunu azaltır.
Bu kitabın odağı daha çok mide gazı sorunudur – fiziksel bir durumun mide gazının daha sık, sesli hale
gelmesine neden olması ya da başka türden sorunlarla birleşmesi. Bu fiziksel durumların doğası farklılık
gösterebilir. Bazı insanlar için belirli bir yiyecek türüne karşı duyarlılık olabilirken – basit ve genellikle
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 3
sorun çıkarmayan bir perhizle çözülebilir – diğerleri için sorun daha derin olabilir ve daha acil ve
karmaşık bir tıbbi çözümü gerektiren bir sorunla bağlantılı olabilir.
Sıradan mide gazı ile mide gazı sorunu arasındaki fark, bu tanımı kimin yaptığına bağlıdır. Çoğu insan,
yalnızken ya da tanınan yakın kişilerleyken arada sıra yaşanan gaz kaçırma durumunun bir sorun
olmadığını kabul edecektir (gerçekten de bazı insanlar için bu eğlendirici bir şeydir). Mide gazı sorunu
ise, durumun ihtiyat gerektirdiği anlarda bile “gaz kaçırmayı” engelleyememek olarak tanımlanabilir.
Özellikle kibar olunması gereken bir yerde olunduğunda ve buna rağmen sesli ya da başka türlü fark
edilebilir bir şekilde gaz kaçırmanın önüne geçilemediğinde, bu durum bir sorun olarak tanımlanabilir.
Bu şekilde bile farklı mide gazı türleri vardır. Eğer kişi sosyal bir buluşmadaysa ve utanmasına rağmen
durumun önüne geçemediğini fark ediyorsa, bu geçici bir utanç duygusu yaratabilir. Yalnızca bir iki kez
gerçekleşirse, utanç verici olabilse de zaman içerisinde unutulacaktır. Fakat ara sıra dahi olsa yinelenen
bir şekilde yaşanıyorsa, utanma korkusuyla insanı sosyal ortamlara girmekten uzaklaştıran bir sorun
haline gelebilir.
Mide gazı sorunu hakkında endişelenmenin tek nedeni utanma unsuru değildir. Mide gazını kontrol
edemediğinizi görüyorsanız – temel kural şudur, sıradan bir mide gazı vakası genellikle kişinin en
azından izin isteyip tuvalete gidene kadar gazını “tutabilme” becerisiyle nitelendirilir - endişelenecek
şeyler var demektir. İlk olarak mide gazı (daha önce söylemiş olduğumuz gibi) dışkının boşaltımıyla
ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Kişinin mide gazının önüne geçmesi imkânsızsa, ilk anda
endişelenilmesi gereken konu, buna boşaltımın da eşlik etmesidir.
Bunun ötesinde genellikle, anlık bir rahatsızlık verse de mide gazının kontrol edilebilir bir şey olduğunu
biliriz. Kontrol edemiyorsak, şu soru aklımıza gelmelidir? Neden kontrol edemiyorum? Vücudun doğal
bir işlevi üzerinde bu kadarcık bir kontrolümüz dahi yoksa, yaşam kalitemizi düşürebilecek fiziksel bir
sorunumuz var demektir. Bu yalnızca insanların bizi partilerine davet etmeyecekleri endişesi değildir.
Daha da önemli bir şekilde, tıbbi yardım gözetmemizin gerekip gerekmediği sorusu kendini gösterir.
Mide gazı sorununun ciddiyetini değerlendirirken, bu sorunun neden ortaya çıkmış olabileceğini göz
önünde bulundurmak önemlidir. Mide gazı işlemi genellikle yiyeceklerin sindirilmesi sonucunda
gerçekleştiğinden, mide gazı sorununa hangi yiyeceklerin neden olabileceğini düşünmek akıllıca
olacaktır. Bu duruma dikkat eden herkes, mide gazının bazı zamanlarda daha yaygın olduğunu
söyleyecektir. Bunun nedeni çoğunlukla farklı şeyler yiyor olmamızdır. Bazı yemeklerde mide gazının
oluşumuna yardımcı olacak bir yiyecek yerken diğerinde yemeyebiliriz. Bunun sonucu da bir gün
“yellenme” nöbetleri yaşayıp diğer gün yaşamamamızdır.
Tabii ki yenilen şeylerin yanında mide gazının başka nedenleri de vardır. Bununla birlikte, mide gazı
gazın sindirim sisteminden çıkarılması olduğundan, hava “yutan” insanlarda mide gazının daha fazla
görülmesi normaldir. Bu paradoksal görünse de – yutma işlemini genellikle yiyecek ve içeceklerle
yapmış olduğumuz bir şey olarak düşünme eğilimindeyizdir – gerçekten hava yutabilmemizin çeşitli
nedenleri vardır.
Sigara içen insanlar kaçınılmaz bir şekilde sigarayı içlerine çekerken hava yutacaklardır. Ağzına bol
gelen takma dişleri olan kişiler ve gergin olan olan kişiler de çeşitli nedenlerden dolayı hava
yutacaklardır.
Sıradaki ünite içerisinde, spesifik olarak mide gazının nedenlerini ele alacağız. Mide gazı sorununu ele
almak ve bunun bir sorun haline dönüşmesini engellemek – ya da zaten soruna dönüşmüşse, etkisiz
hale getirmeye başlamak - yalnızca meselenin nedenini teşhis etmekle mümkündür. Sorunun kaynağını
köküne kadar izleyebilirsek, doktora gitmeye gerek kalmadan tedavi edebiliriz. Fakat buradan, mide
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 4
gazının her zaman kendi başımıza tedavi edebileceğimiz bir şey oldu sonucuna varmamalıyız. Bazen
mide gazının nedeni daha karmaşık olur ve tıbbi yardım gözetmenin gerekli olduğu durumlar olabilir.
Dolayısıyla mide gazının nedenlerini öğrenerek, sorunu kendi başımıza tedavi etmenin mümkün olduğu
zamanlarla doktora görünmenin gerekli olduğu zamanlar arasında ayrım yapabiliriz. Sorunun erken
“teşhisi” ve ciddiyetinin farkında olunması önemlidir. Bu nedenle kitapta daha sonra, kendi başına
tedaviden ziyade bir profesyonelin gerektiği anlamına gelen “uyarı işaretlerini” ele almak için de zaman
ayıracağız. Unutmayın, mide gazı hakkında doktorla konuşmak utanç verici olabilse de, kısa vadeli bir
utanç duygusu, yaşam kalitenizin uzun vadede azalmasına kıyasla tercih edilebilir bir durumdur.
MİDE GAZININ NEDENLERİ
Söylemiş olduğumuz gibi muhtemelen mide gazının en yaygın nedeni yediğimiz yiyeceklerdir. Çoğumuz
mide gazına neden olabilen yiyeceklerden bazılarının zaten farkındayızdır. Mide gazına en çok neden
olan yiyeceğin fasulye olduğunu bilmek için diyetisyen olmak gerekmez. Bunu çoğumuz ilk okul
zamanlarımızda öğreniriz – genellikle de sınıf dışında.
Bunu öğrenme biçimimizden dolayı muhtemelen aramızda mide gazına neden olan fasulye hikâyesinin
“gerçek olmayan gerçeklerden” biri olduğunu, bir kent efsanesi olduğunu düşünen birçok kişi vardır –
fakat göreceğimiz gibi aslında doğrudur.
Mide Gazının Rejimle Bağlantılı Nedenleri
İnsanların selüloz açısından zengin yiyecekleri tam olarak sindirmede zorlandığı bilimsel bir gerçektir.
Selüloz, yüksek miktarda nişasta içeren yiyeceklerde göze çarpar. Yalnızca kısmen sindirilen
yiyeceklerin mide gazına neden olduğu da bir başka bilimsel gerçektir. Dolayısıyla nişasta açısından
zengin yiyeceklerin, mide gazına yatkın insanlarda mide gazına yol açacağını söyleyebiliriz. Nişasta
içeren yiyecekler arasında fasulye, mercimek, süt ürünleri ve uzun bir sebze listesi – soğan, pırasa,
sarımsak ve çoğu kök sebze - vardır.
Ayrıca brokoli, Brüksel Lahanası ve lahana gibi yeşil sebzeler de insanlarda mide gazına neden olur ve
diğer yiyeceklerin çoğuna kıyasla daha sert bir mide gazına neden oldukları da hem namen hem de
bilimsel bilgi yoluyla bilinmektedir. Daha nahoş bir kokuya sahip olan bir mide gazı sorununuz varsa, bu
yiyeceklerden ya da karnabahar gibi benzer yiyeceklerden kaynaklanması muhtemeldir – bu
yiyeceklerin ortak özelliği, “turpgil sebzeler” olarak bilinen gruba ait olmalarıdır.
Yukarıdaki listeye bakacak olursak, olağan bir akşam yemeği tabağında görülecek yiyeceklerin çoğunun
mide gazı sorununa etki edebildiği açıktır. Belirli bir günde mide gazıyla ilgili sorun yaşadığınızı fark
etmişseniz, o gün ya da bir önceki gece ne yemiş olduğunuzu düşünmeniz önemlidir. Bu yiyecekleri
sindirmenin zor olduğu bilindiğinden, vücut onları parçalamak için daha fazla çalışacaktır. Durum bu
şekilde olduğunda, sarf edilen yüksek çaba da daha fazla gazın çıkmasına neden olacaktır ve bunun
sonucu da daha kötü bir mide gazı olacaktır.
Artış gözlemlediğiniz mide gazı durumları yaşıyorsanız, fakat ciddi bir sorun sayacağınız bir durum
değilse, belirli bir günde ne yediğinizi ve mide gazının sıklığını yazmak için günlük tutmanız faydalı
olacaktır. Böylece sonra mide gazının katlanılabilir bir düzeyde olup olmadığına ya da rejiminizde
değişiklik yapmanız gerekip gerekmediğine karar verebilirsiniz. Vücudun belirli bileşenlerle başa çıkma
biçimi açısından her insan bir miktar eşsizdir. İki insanın tam olarak aynı rejime sahip olup yalnızca
birinin mide gazı sorunu yaşayabilmesinin nedeni budur.
Laktoz duyarlılığı olan kişilerde aşırı gaz üretimi olması da yaygındır. Bu vakalarda, sorundan mustarip
olan kişi süt ya da süt esaslı içecekler içtiğinde ya da laktoz içeren herhangi bir yiyecek – çoğunlukla
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 5
tereyağı, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri - yediğinde, bağırsak yolundaki bakteriler laktozdan
beslenerek ortaya aşırı miktarda gaz çıkaracaktır. Laktoz duyarlılığı olan kişiler çoğu zaman rejim
değişikliğinin gerekli olduğunu ve keçi sütüyle yapılan ürünlere geçişin istenilen etkiye sahip olacağını
göreceklerdir.
Sinirsel Mide Gazı
Çoğumuz, gergin bir insanın sindirim sisteminin aşırı üretim yaptığına – oldukça kaba olan ve burada
tekrarlanması pek de gerekli olmayan- atıf yapan ifadeleri duymuştur. Yine bu atıfların yalnızca
gerçeklerden uzak, kaba ve çocuksu olduğunu varsaymak kolay olabilir. Fakat işin aslı, bu atıflarda
birtakım gerçekler olduğudur. Çoğumuz gergin olduğumuzda midemizde çalkalanmaya benzer bir şey
hissedebiliriz. Buna genellikle “kelebekler” denir. Fakat vücudumuz beynimiz kadar yaratıcı değildir ve
bu hisler yalnızca şiirsel şeyler değildir.
Midemizde bu şeyleri hissetmemizin gayet geçerli nedenleri vardır ve bunlar tıbbi açıdan
kanıtlanmıştır. Tıbbi olarak bu olgudan en yaygın şekliyle “mide gerginliği” olarak bahsedilir ve strese
bir tepki olarak gerçekleşir. İnsanların stresli, korkutucu durumlara karşı gösterdiği “savaş ya da kaç”
tepkisinin bir örneğidir ve hayatta kalmak için ya güçlü kalıp zorlukla yüzleşmemizin ya da en azından
tehditten uzaklaşmamızın gerektiği bir duruma vücudun gösterdiği tepki olarak özetlenebilir. “Savaş ya
da kaç” tepkilerimizden bazıları zihinsel olsa da, beynimiz ve vücudumuz birbirlerine yakından
bağlantılıdır ve beynimiz vücudumuza nihai kararı destekleyici tüm mevcut önlemleri alması yönünde
bir mesaj gönderir.
Tehditten uzaklaştığımız “kaç” tepkisi, mümkün olabildiğince hızlı koşabilmemiz için kas dokularına
oksijen tedarik edilmesini gerektirir. Bu kaslara oksijen tedariki mideden yönlendirilen kan akışı ile
sağlanır. “Kelebek” hissi de bunun sonucudur. Savaşmayı seçersek de vücudumuz sindirilmekte olan
yiyecekten faydalı besinleri alacaktır – bu da sindirim sürecini etkileyecek ve yine midede rahatsız edici
bir hisse neden olacaktır. Yiyeceği yalnızca kısmen sindirdiğimizde veya süreç yarıda kesildiğinde, mide
gazı neredeyse kaçınılmazdır.
Gergin olduğumuz zaman mide gazı sıkıntısı çekmemizin tek nedeni bunlar değildir. Bir “savaş ya da
kaç” durumunda vücudun oksijen ihtiyacını desteklemek için nabzımızın hızlanıp nefes alış verişimizin
çabuklaşması da yaygındır. Normalden daha hızlı nefes alırsak, hava yutmamız olası olur – vücudun
kolaylıkla işleyebileceğinden daha yüksek hacimdeki havanın alınmasının kaçınılmaz bir sonucu - ve bu
havayı yuttuğumuzda da, midenin bu havayı doğrudan mide gazı olarak çıktığı (alınabilecek hiçbir besin
olmadığından) sindirim sistemine göndermesi normaldir.
Gergin durumlarda kişinin tuvaleti daha fazla kullanma ihtiyacı hissetmesi normal olsa da, ortaya her
zaman yalnızca dışkı çıkmaz. Çoğu zaman – ve bilhassa birey yakın zamanda yemek yememişse ya da
yedikleri çıkarmışsa- bunun en belirgin sinirsel sonucu mide gazı olur. Bu bölümün ilk satırlarında işaret
edilen ifadenin gerçekçi bir temeli olsa da, bir kişinin tehdit edici ya da kitle önünde konuşmak gibi
yalnızca göz korkutucu bir sorunla karşı karşıya kaldığında mide gerginliği yaşaması olağanüstü bir
durum değildir.
Mide gerginliğinden mustarip olan insanlar basit bir şekilde reçetesiz mide ilaçları alabilirler ya da nabız
ve nefes alıp verme hızlarını düzenlemek amacıyla nefes alma egzersizleri yapmaya çalışabilirler. Fakat
bunun yüzde yüz etkili olma garantisi yoktur ve bilhassa ciddi bir vakayla karşı karşıya olan ya da
düzenli olarak kendilerini göz korkutucu durumlar içinde bulan insanların alternatif ve daha güçlü
çözümlere bakmaları gerekebilir. Belki de burada en iyi karar tıbbi tavsiye talebinde bulunmaktır.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 6
Öncelikli Sağlık Koşulları
Bazen sorun olan mide gazının kendisi değildir. Mide gazı altta yatan bir durumun semptomu
olabilirken gaz çıkarma da mide gazının semptomu olabilir. İşte böyle vakalarda evde yapılan tedavilere
ihtiyatla yaklaşılmalıdır ve sorun için kesin bir çare olarak görülmemelidirler.
Tüm “doğru” gıdalar tüketildiğinde ve görece stressiz bir günlük yaşam içerisinde bile mide gazı sorunu
ortaya çıkıyorsa, durumun kendi koşulları içerisinde ele alınması gereken bir sağlık sorununun parçası
olma ihtimali yüksektir.
Genel olarak bu sorunlar özellikle sindirim sistemiyle ilgilidir.
Mide gazına neden olabilen durumların bir örneği kabızlıktır. Kabızlığın ana semptomlarından birinin
rektumdan dışkı çıkmaması olduğu düşünüldüğünde bu birçok insana şaşırtıcı gelebilir. Fakat kabızlığın
anlamı nadiren bireyin dışkı atmaması ya da dışkı atma ihtiyacı hissetmemesidir. Çoğu durumda
mağdur haftada üç kez ya da daha az sayıda dışkı yapabilir. Durum böyle olduğunda, dışkının dışkılama
sonrası bile rektumda kalması olağandışı değildir ki bu da mide gazının temel nedenlerinden biridir.
Rejim ve sinirler kabızlığa etki eden unsurlar olabilse de, tek unsur olmaktan çok uzaktırlar. Bazı kabızlık
vakalarında bariz hiçbir nedensel dış faktör yoktur ve bunlar, iç faktörler içerisinde kök bulan özel bir
sorunun sonucudurlar. Bu tür vakalarda ev tedavileri sorunun şiddetini azaltabilir, fakat sorunu
bütünüyle düzelttikleri düşünülmemelidir. Kabızlığın nedenleri sigarayı bırakmaktan (nikotinin fark
edilebilir bir müshil etkisi vardır) nörolojik bozukluklara ve hatta kolon kanserine kadar farklılık
gösterebilir. Dolayısıyla görünürde açıklanamayan bir kabızlık vakasını ciddiye almak ve doktora
görünmek önemlidir. Bu vakada mide gazı faydalı bir erken uyarı işareti sayılabilir.
Rahatsız Bağırsak Sendromu (RBS) ya da spastik kolon, mide gazına neden olabilen bir başka durumdur.
Bu sağlık durumunun nedenleri doktorlar açısından bile açık değildir, fakat şiddetli bir gastrointestinal
enfeksiyondan yeni kurtulmuş insanlarda bilhassa öne çıktığı kabul edilmektedir. Dahası, mağdur küçük
bir yaştaysa, ateşi varsa ya da anksiyete ya da depresyon sıkıntısı yaşıyorsa, RBS’nin yukardaki
unsurlardan hiçbirine sahip olmayan insanlara göre altı kat daha olası olduğu kabul edilmektedir. Kesin
bir neden bulma umuduyla doktor çalışmaları devam etmektedir ve psikolojik unsurların da büyük rol
oynadığına ilişkin bazı öneriler vardır.
RBS’nin nedeninin kesin bir şekilde teşhis edilmemiş olduğu doktorlar tarafından kabul edilse de, “eş
zamanlı hastalık” olarak ifade edilen durumun olduğu bazı sağlık sorunları vardır. Eş zamanlı hastalık,
belirli bir hastalığı olan hastalarda daha yüksek bir sıklıkla ortaya çıkan bir durumdur. Daha önceden
bahsedilen depresyonla birlikte RBS’nin de fibromiyaljiyle eş zamanlı olarak yaşandığı belirtilmiştir.
Kronik Yorgunluk Hastalığı, migren, endometriyoz ve diğerleri. Nedeni saptama zorluğundan ve RBS
semptomlarının başka hastalıklara sahip hastalarda da mevcut bulunmasından dolayı RBS’yi tanılamak
zordur ve hastalığı tedavi etmek de problemli olabilir. Bilinen bir çaresi yoktur fakat iyi bir tedavi
semptomları hafifletebilir.
Mide gazına ishal ve/veya kabızlığın, şişkinliğin, kronik karın ağrısı ve rahatsızlığının eşlik ettiğini fark
ederseniz, RBS rahatsızlığınızın olması muhtemeldir. Yukarda belirlenen eş zamanlı hastalıklar göz
önünde bulundurulduğunda, bu konuda bir doktorla görüşmek önemlidir. Erken teşhis birçok sorunun
önüne geçebilir ve aceleyle teşhis edildiğinde duruma sıklıkla yanlış tanı konduğu da akılda
bulundurulmalıdır. Bu ihtimalin önüne geçmek için doktorunuzla yakından iletişim halinde bulunmanız
ve diğer olası tanıları göz ardı etmek için iyi sebepleri olduğundan emin olmanız son derece önemlidir.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 7
Çölyak hastalığı (glüten enteropatisi) ve laktoz duyarlılığı, belirli yiyeceklere ve besin maddelerine karşı
olan duyarlılığın neden olduğu ve şiddetlendirdiği temel sağlık sorununun örneklerinden ikisidir. Çölyak
hastalığına glütene olan ağır duyarlılık neden olur. Glüten birçok ekmekte, makarnada ve buğday, arpa
ve çavdar içeren her türlü yiyecekte öne çıkar. Neden olduğu rahatsızlığın ötesinde çölyak hastalığıyla
ilgili sorunlardan biri, yukardaki bileşenlerden oluşan yan ürünlerin kullanımından ötürü birçok
yiyeceğin glüten içermesidir.
Glüten içeren ürünlerin kapsamlı bir listesini burada yinelemek uzun sürecektir. Hatta glütensiz
beslenen kişiler açısından güvenli sayılabilecek yiyecekleri listelemek daha kolaydır. Mısır, patates,
pirinç ve çoğu fasulye türünü yemek bir sorun yaratmaz. Çoğu et de sorun yaratmayacaktır, fakat
arıtım ürünü olarak glüten kullanımına dikkat etmek önemlidir – bilhassa hazır yemeklerde. Üreticiler
genellikle, fındık kullanımında olduğu gibi (fındık alerjisi olan kişilerin güvenliğini güvence altına almak
için) ürünün glüten içerip içermediğini ambalajlama sırasında belirginleştirirler.
Daha önceden söylendiği gibi laktoz duyarlılığı da mide gazıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Genellikle
bu tarz yiyecek duyarlılıkları oldukça fark edilebilir olacaktır, çünkü semptomlar arasında ishal ve karın
rahatsızlığı vardır. Bu sorunların düzenli ya da yarı-düzenli bir şekilde baş gösterdiğini fark ederseniz,
geriye dönüp yemiş olduğunuz şeyleri gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. İshal ya da rahatsızlık
nöbetlerinden evvel yemiş olduğunuz şeyler içindeki ortak faktörü bulursanız, soruna neden olan ana
faktörü de bulmuş olursunuz. Genellikle belirli bir yiyeceğe olan duyarlılığın çaresi olmaz, fakat rejimde
yapılacak değişikliklerle etkisi azaltılabilir.
Farklı yiyeceklerle sorunlar yaşadığınızdan şüphelenmeniz durumunda doktorunuzla görüşmeniz
kesinlikle faydalı olacaktır. Bu nedenle mide gazı sorunu yaşadığınız dönemlerde neler yediğinizi not
etmeniz son derece akıllıca olacaktır.
BU KOKU NE BÖYLE?
Mide gazıyla ilgili herkesin bildiği şey, koktuğudur. Evet, bazen gerçekten çok kötü koktuğunu, bazense
neredeyse hiç kokmadığını muhtemelen biliyorsunuzdur. Bu durumun bilimsel nedenleri vardır. bu en
başta yellenmeye neden olan şeyle bağlantılıdır. Zaten görmüş olduğumuz gibi, mide gazı sorunu
yaşamanızın farklı sebepleri olabilmekte – yediğiniz şeyler, nasıl hissettiğiniz ya da altta yatan bir başka
tıbbi sorun.
Bu vakaların her birinde, “yellenmenin” oluşma biçimi farklıdır ve bu da bazı şeyleri etkileyebilir –
özellikle de yediklerinizin içeriği. İşte bu nedenle örneğin fasulye yerine brokoli yediğinizde mide gazı
daha kötü kokacaktır.
Daha kötü bir koku ortaya çıkardığında mide gazı daha büyük bir sorun olarak görülecektir. Ne de olsa
yanınızda biri varsa ihtiyatlı bir şekilde yellenmek mümkündür ve kokunun çok kötü olmayacağından
eminseniz, yersiz bir şekilde endişelenmeye gerek yoktur. Fakat koku bilhassa çok keskinse, bu
durumdan kaçış yoktur. Her zaman köpeği suçlayamazsınız ve o meşhur lafın aksine, her zaman için
kokuyu ilk alan kişi gazı kaçırmamıştır.
İnsanlar karşılıklı ciddiyeti bozmamak adına gazın varlığını göz ardı etmeye hazır olsalar da, gazı
kaçıranın siz olduğunu bileceksiniz. Ayrıca başka insanların da durumun farkında olduğundan da
oldukça emin olacaksınız ve bu da kendi içinde utanç verici olmak için yeterlidir.
Mide gazı kokusunu etkileyecek birçok faktör olduğunu göz önünde bulundurursak, kokunun farklı
yönlerinin – farklı şiddette, farklı doğada ve farklı nedenden - olması da mantıklıdır. Mide gazından
doğan koku, bu mide gazının nedenine ilişkin bir ipucu olabilir ve bunun nasıl azaltılacağına veya önüne
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 8
nasıl geçeceğine işaret edebilir. Dolayısıyla mide gazını etkileyen faktörler hakkında az da olsa bir şeyler
öğrenmek faydalıdır.
Keskin kokan mide gazının asıl nedeni genellikle hidrojen sülfittir. Gaz çıkardığınızda rektumdan çıkan
gaz aslında farklı gazların birleşimidir – esas olarak amonyak, hidrojen sülfit ve metan. Birçok insan
kokunun metandan geldiğini varsayarak, fakat bu aslında yanlıştır. Metan büyük oranda kokusuzdur –
hatta metanın yakıt olarak kullanıldığı yerlerde, sızdırma durumunda kokusu duyulabilsin diye
üreticilerin metana bir koku eklemesi gerekir.
Mide gazına neden olan yiyecekler, koşullar ve durumlar aynı zamanda mide gazının keskin ya da hafif
olmasına neden olan şeylerdir.
Dolayısıyla ne kadar nahoş olursa olsun, mide gazının kokusu tanılama açısından faydalı olabilmektedir.
Nedenleri tanıladıktan sonra tedavi üzerinde karar kılmak da kolaylaşır – o halde kötü kokan mide
gazının nedenleri hakkında öğrenebileceğiniz kadar şey öğrenmeniz ilk anda düşünülenden daha fazla
nedenden dolayı faydalı olacaktır.
Şimdi de kötü kokan mide gazının nedenleri ve bu nedenlerin nasıl ele alınabileceği konusuna
gireceğiz. Bir sağlık durumu yüzünden hastalanmadan önce soruna neyin neden olabileceğinin farkında
olmak önemlidir. Çoğunlukla çözüm, tıbbi bir müdahale gerektirmeyen oldukça kolay ve açık bir
yaklaşım olacaktır. Fakat olası nedenleri ve çözümleri bilerek, doğal olan bir sorunla daha acil bir dikkat
gerektiren sorun arasındaki farkı söyleyebileceksiniz.
MİDE GAZI NEDEN KOKAR
Bildiğimiz gibi mide gazı, sindirim sisteminin gazlı yan ürününün salınmasıdır. Saldığımız gaz çeşitli
faktörlere bağlı olarak farklılık gösterecektir – çoğu zaman önemli derecede. Gazın yapısını çoğunlukla
sindirdiğimiz şeyler belirleyecektir. Örneğin belirli bir yiyeceğin sindirilmesinin neden olduğu hidrojen
sülfit normalden daha fazla miktarda mevcutsa, mide gazımız daha kötü kokacaktır.
Farklı yiyecekler farklı insanlar üzerinde bu etkiye sahip görünmektedir. Bu çok da şaşırtıcı değildir,
çünkü kötü kokan gaza bütünüyle yiyecek değil, bu yiyeceğin sindirilmesinin neden olduğu kimyasal
reaksiyon neden olur. Farklı insanların farklı iç dengeleri vardır, dolayısıyla her insan her yiyeceğe aynı
tepkiye göstermeyecektir. Fakat çoğu insan için belirli yiyeceklerin istenmeyen etkiye diğerlerinden
daha fazla sahip olduğu da belirtilmiştir. Fasulyenin “gaz yaptıran sebze” gibi bir ünü olsa da – ve gaza
neden olma eğiliminde olduğu doğrudur - özellikle kötü kokan mide gazına neden olduğu söylenemez.
Bilimsel açıdan, Brassica türü sebzelerin (brokoli, lahana, karnabahar) çoğu zaman kötü kokan gazın
sorumlusu olduklarına inanılmaktadır. Bu familya, yenmeden önce genellikle haşlanan ya da buharda
pişirilen yeşil sebzelerin çoğunu kapsamaktadır. Bu grupta brokoli, lahana, brüksellahanası ve bunların
yakından akrabası olan karnabahar bulunur. Karnabaharın yenilebilir kısmı yeşil değil beyaz olsa da,
aynı familyadandır ve aynı etkiye sahiptir.
Fakat yiyecek duyarlılığınız varsa – bilhassa da laktoz duyarlılığı – tüketilen herhangi bir sütlü
maddeden beslenen bakterilerin etkisi mide gazını oldukça keskin hale getirecektir. Laktoz duyarlılığı
olmayan insanların bile peynir yedikten sonra kötü kokan mide gazına sahip olmaları olağandışı bir
durum değildir ve yumurta için de benzer bir etkinin olduğu iddia edilmiştir. İkinci durum için ortada
herhangi bir biyolojik nedenin mi olduğu yoksa bazı mide gazı durumlarındaki “yumurta kokusunun”
mu bu izlenime yol açtığı belirsizdir.
Fakat mide gazı, yenmiş olan yiyeceklerin dışında kalan bazı nedenlerden dolayı da normalden kötü
kokabilir. Rejiminizde değişiklik olmamasına rağmen mide gazınızın kokusu değişiklik gösteriyorsa,
değişimin başka hangi nedenden meydana gelmiş olabileceğini düşünmeniz gerekebilir. Mide gazı
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 9
kokusundaki değişikliğin erken bir uyarı olabildiği, semptomun teşhisi sağlayabileceği belirli hastalıklar
vardır. Bu hastalıklar bağırsaklarla ve sindirim sistemiyle ilgilidir.
Şu ya da bu nedenle, tuvalete gittikten sonra dışkının bağırsakların arkasında kalmasına neden olan bir
hastalıktan mustarip olunabilir. Kişi bu durumda mide gazı sorunu yaşadığında, dışkı tarafından
kirletilecektir ve içeriğinde daha fazla hidrojen sülfit olacaktır. Sonuç olarak daha kötü kokacaktır.
Besinlerin kötü bir şekilde emilmesine neden olan sindirim hastalıkları da – Rahatsız Bağırsak
Sendromu ya da Crohn Hastalığı gibi - bu duruma yol açacaktır. Kötü bir koku teşhis ederseniz bu
hastalıklardan birine sahip olduğunuzu varsayma hatasına düşmeyin, fakat durumu göz ardı
etmemeniz de eşit derecede önemlidir – bu duruma rejim değişikliğinin neden olup olmadığını
düşünün ve ardından kararınızı buna göre verin.
İnsanlar olarak her gün belirli bir miktar gaza sahip olacağımızı unutmayın. İnsanlar ortalama olarak
günde on dört kez gaz çıkarırlar. Herhangi bir zamanda özellikle kokulu bir şekilde gaz çıkarabiliriz.
Bunun nedeni insan olmamızdır. Hava geçirmez bir şekilde mühürlenmiş ya da vakumlanıp paketlenmiş
değiliz ve dolayısıyla doğumumuzdan itibaren bizi farkında bile olmadığımız şeyleri yapmayan götüren
süreçlerden geçeriz – hava yutmak ve sindirim sistemlerimizde bakteri biriktirmek gibi. dolayısıyla
vücutlarımız, orada olmaması gereken şeylerden kurtulmaya çalışacaktır. Bunlardan birini
“saldığımızda” ne kadar utanırsak utanalım, bu salma işini yapmamız önemlidir. İnsan vücudu bir
makine gibidir - hatta birçok yönden araba gibidir. Umduğumuz şekilde faaliyet göstermesi için içine,
daha sonradan vücut tarafından yakılan ve enerji sağlanacak şekilde işlemden geçirilen yakıt koymamız
gerekir. Buna karşılık olarak da bu işlemi “atık” süreci takip eder. Arabada bu, aracın arkasından salınan
egzoz dumanı şeklinde görülür. İnsanlar olarak da, katı yiyecekler yediğimiz için dışkılarız ve tabii ki de
gaz yaparız.
Farkında olunması gereken önemli şey, arada sırada herkeste, bebeklerde bile kötü kokan büyük
abdest ve mide gazı olabileceğidir ve bu da farklı faktörlere bağlı olarak daha düzenli yaşanabilir. Arada
sırada kötü kokacak şekilde yellenirseniz ya da dışkılarsanız bunda kesinlikle yanlış olan bir şey yoktur.
Bunların tek anlamı, atık maddeleri sisteminizden attığınızdır. Yalnızca kötü koku devam ederse ya da
kötüleşirse endişelenmeniz ve doktora görünmeniz gerekebilir.
Bu durumda bile belirli bir keskinlik düzeyi vardır – bu kabul edilebilir bir şeydir, zira insanlar olarak ne
yaparsak yapalım sindirim sistemimizde bakteriler gelişecektir. Daha bir günlük bile değilken içimizde
gelişmeye başlayan bakteriler biz yaşlandıkça gelişimini sürdürür. Bakteriye “beslenecek” daha az şey
vererek mide gazı kokusunu azaltabiliriz. Mide gazı hadisesini azaltabiliriz, fakat iç dengemizi
değiştiremeyiz, çünkü göz rengimiz kadar bu da bizim bir parçamızdır. Mide gazı konusunda hedefiniz
bunun toptan önüne geçmek değil, düzenlemek olmalıdır.
TUHAF AMA GERÇEK
Hepimiz “dost bakteri” terimini duymuşuzdur. Dost bakteriler yalnızca vücudunuza yiyecek ve içecekler
vasıtasıyla aldığınız şeyler değildir. Sizin içinizde vardırlar. Vücudunuzun içerisinde yüzlerce, hatta
binlerce farklı bakteri doğal bir şekilde oluşur ve sindirim işleminde rol oynar. Vücudunuzdaki
bakterilerden kurtulursanız çok büyük ihtimalle çok hasta olur ve ölürsünüz. Bu yüzden belirli miktarda
bakteri ve bundan kaynaklanan negatif etkilere (kötü kokan mide gazı) belirli miktarda ifşaat size hiç de
zarar vermeyecektir.
NEDEN SES ÇIKARIR
Birçok insanın mide gazında bulduğu gülünçlük potansiyeli, her şeyden çok sesiyle ilgilidir. Bu mide gazı
hakkında herkesin bildiği bir şeydir. Çocukken ilk eğlence kaynaklarımızdan biri, diğer insanların bu sesi
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 10
(pırt yapmak) çıkarmasıdır ve sesten eğlence çıkarma alışkanlığımızı gittikçe geride bıraktığımızı
söylemek kulağa güzel gelse de durum her zaman bu şekilde değildir. Birinin halısız bir zeminin
üzerinde sandalyeyi oynatması, trompetçinin yanlış notaya basması, debriyajında sıkıntı olan bir
araba… bunların hepsi yetişkinler açısından çocukça eğlence kaynakları olabilir.
Birçok kişi açısından mide gazının gizemlerinden biri de neden bazen neredeyse hiç ses çıkarmadığı,
bazense beklenenden fazla gürültülü olduğudur. Uzun süredir var olan mitlerden biri, “sessiz ama
ölümcül” teorisidir – sessiz bir yellenmenin sesli yellenmeden daha kötü koktuğu teorisi. Bu teoride
kesin bir gerçeklik yoktur. Mide gazının sesi ve kokusu arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Sessiz
yellenme ille de daha kötü kokacak diye bir şey yoktur ve tam tersi durum da doğru değildir.
Neden bazen mide gazı diğer durumlara kıyasla daha kötü kokar? Mide gazıyla alakalı diğer birçok
soruda olduğu gibi bu sorunun da tek bir spesifik bir cevabı yoktur. Yellenmenin “desibel düzeyine”
etki edebilen çeşitli faktörler vardır. Bunların her biri güçlü bir gaz patlaması ya da neredeyse sessiz bir
gaz çıkarma durumuna etki eder.
Mide gazının gürültüsü (ya da sessizliği) konusunda fark yaratan ilk şey, çıkarılan gazın hacmidir. Bu
akla yatkın bir durumdur. Özellikle cüretkâr bir vokal yapmayı hedefleyen soprano ya da tenoru izleyin
ve dinleyin, bu ses düzeyine ulaşmak için çok büyük miktarda hava yuttuğunu göreceksiniz. Gaz
patlaması sırasında daha fazla gaz gelmesini bekliyorsanız daha fazla ses çıkarırsınız, zira diğer her şey
bir yana, sesi artırabilecek bu şeylerle daha fazla teması olacaktır.
İkinci olarak, çıkması gereken alanın miktarına bağlı olarak mide gazı daha fazla ses çıkarabilir – ya da
farklı sesler. Yellendiğimiz zaman, sesin miktarı ve türü, gazın çıktığı anüs büzgen kasının sıkılığına
büyük oranda bağlı olacaktır. Hava büzgen kas çeperlerine çarpıp titremeyeceğinden, daha geniş bir
büzgen kas daha fazla gazın çıkmasına izin verecektir. Bu da sonuç olarak daha az ses çıkaracaktır. Daha
sıkı bir büzgen kassa daha fazla ses çıkaracaktır. Ayrıca mide gazının çıkardığı ses, gazın çıkarılma
gücünün miktarıyla da büyük oranda ilgilidir. Gaz çıkarmış olan herkes, insanın işlem üzerinde belirli
miktarda kontrolü olduğunu bilir. Saha teşhirci yapıya sahip olan insanlardan bazıları, “doğru” ses
düzeyini yakalamak için tam olarak ne kadar miktarda güç uygulaması gerektiğini bilir. İnsanlar mide
kaslarına bastırıp büzgen kası rahatlatarak bilerek gaz çıkarabilirler. Bunu yapma kuvvetiniz, aldığınız
ses üzerinde de etkili olacaktır.
Vücutta tutulan su ve yağ miktarı ve kişi tarafından yenen şeylerin ürettiği gaz miktarı gibi diğer şeyler
de gazın neden olduğu sesin miktarını artırabilir ya da azaltabilir. Sesli gaz hiçbir şekilde hastalık
emaresi değildir. Yalnızca insanların farklılık gösterme biçimlerinden biridir. Fakat sesli gazın sonucunda
ağrı hissettiğinizi düşünüyorsanız, doktora danışmanız uygun olacaktır.
MİDE GAZINI DURDURMAK
Yellenmek hepimizin yaptığı bir şeydir – hatta böyle olmasa hepimiz oldukça sorunlu bir durumla karşı
karşıya kalırdık. O halde mide gazını durdurma konusunda, önleyici her türlü ilacın size sorun yaşatan
mide gazı sorununu pek durdurmayacağını göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Bütünüyle gaz
yapmayı bırakırsanız, kendiniz için başka sorunlar yaratmış olursunuz ve bu sorunlar, mide gazının
kendisiyle ilgili olabilecek herhangi bir sorundan daha kötü ve uzun vadede daha fazla zarar verici
sorunlar olacaktır.
Mide gazı sorununun bağırsak sorunlarıyla ve atık veya dışkının geçişiyle – ayrılmaz bir şekilde olmasa
da - yakından bağlantılı olması oldukça olasıdır. Sizin yaşadığınız mide gazı vakaları özellikle keskin
oluyorsa, muhtemelen büyük abdestiniz de normalden daha kötü kokacaktır. Mide gazı sorununuz çok
sık yaşanıyorsa, çoğu insan kadar ya da normalde yaptığınız kadar düzenli bir şekilde dışkılamıyor
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 11
olabilirsiniz. Ortalama olarak çoğu insanın günde en az bir kere dışkılaması gerekmektedir. Sorun sesli
gazsa, normalden fazla gaz üretiyor olmanız olasıdır – ki bu da vücudunuzun yenen yiyecekleri
sindirmek için yapması gereken işin miktarıyla bağlantılıdır.
Dolayısıyla mide gazı sorununu tedavi etmek bütünsel olarak yaklaşılması gereken bir konudur – kabız
olsun, sindirim sorunları olsun, başka bir sorunla birlikte gelebilir ve bunlardan birini tedavi etmek,
büyük ihtimalle diğerini tedavi etmeyi de gerektirecektir. Önümüzdeki bölümlerde, sindirim
sisteminizin gerektiği şekilde çalışmasını sağlayarak mide gazı sorunuyla nasıl başa çıkabileceğiniz
konusunu ele alacağız. Burada amaç, sorunu doğal bir şekilde tedavi edebilmenizdir.
Elden geliyorsa bir sorunu çözmenin en iyi yolu doğal çözümlerdir. Sindirim sorunlarınıza daha klinik bir
çözüm uygulamakla, yan etki biçiminde ödemeniz gereken bir bedel olduğunu görürsünüz. Aşırı ya da
kokulu mide gazı gibi bir sindirim sorununu çözmek için yazılan herhangi bir ilaç, bazı nedenlerle kendi
sorunlarını yaratacaktır:
1. Çok güçlüdür ve uygunsuz anlarda gaz çıkarmanızı engellemenin yanı sıra, şiddetli kabız sorununa
neden olur.
2. Çok zayıftır ve mide gazı sorununun belirli bir miktarda önlese de, aslında sorunu çözmek yerine
değiştirmektedir.
Bunun nedeni, spesifik olarak sizin için tasarlanan bir ilacın olmamasıdır. Yani mide gazı sorunundan
mustarip olan sizin değil, birey olarak sizin için tasarlanan bir ilaç yoktur. Tıp bilimi oldukça gelişmiş
olsa ve birçoğumuzun hayal edebileceğinden daha çok sorunla başa çıkabilse de, tüm insanlar için her
sorunu çözecek kadar sofistike olamaz. Dolayısıyla ya yeterince etkili olamama ya da aşırı etkili olma
yönünde hata yapması gerekmektedir. Bu durumu tam olarak düzeltmeye çalışmanın anlamı yoktur,
çünkü iki insan tam olarak aynı değildir. Ciddi vakalarda tıbbi çözüm gereklidir – fakat tıbbi çözümleri
tam da bu vakalar için akılda tutmak en iyisidir.
Örneğin bileğinizi hafifçe burkmanız durumunda alçı ve koltuk değneği yürüdüğünüzde çok fazla ağrı
yaşamanızın önüne geçer, fakat bu durumun yarattığı sıkıntı da bunu etkisiz bir tedavi haline getirir.
Bu, fındık kırmak için balyoz kullanmak gibidir. Diğer yandan eğer bileğiniz kırıldıysa, alçı ve değnek
hareketin desteklenmesi ve kolaylaştırılması için gerekli olacaktır. Burada klinik çözüm doğru çözüm
olacaktır ve klinik çözümler de bunun için vardır. Tabii ki kesin surette gerekli olmadıkları zaman da
bunları kullanabilirsiniz, fakat uygun olmamaları ve uç durumlarda kullanılmalarının daha iyi olduğu
gerçeği, bunun kötü bir fikir olduğuna işaret edecektir.
MİDE GAZI TEDAVİLERİ
Mide gazı sorununun hallolmasını sağlamak, büyük miktarda kararlılık ve sabır gerektirmektedir. Çünkü
çok fazla değişiklik ile çok az değişiklik arasındaki doğru dengeyi tutturmak zordur ve bu değişimi
yaratmak da dikkat gerektirmektedir. Mide gazı sorununu ele almanın çeşitli yolları vardır, fakat burada
önemli olan, doğru kararları vermektir ki buna da ilk sorunun kaynağını bilmenin oldukça faydası
dokunur. Söylemiş olduğumuz gibi, mide gazı için daha doğal tedavilerin kullanılmasının avantajı, daha
az yan etkiye yol açacak olmalarıdır. Rejimde yapılacak bir değişiklik, kaçınmayı isteyeceğiniz ikincil
etkilere sahip olabilir, fakat klinik tedavide genellikle karşılaşılan sert yan etkilere kıyasla bu sorunlar
genelde ödemeye değer birer bedel olurlar. Şu şekilde düşünün. Bir sorunu en büyük etkiyle hemen
çözerseniz, semptomları ortadan kaldıracaktır fakat bu etkinin sonuçları ortadan kalktığı andan itibaren
sorun yeniden orada olacaktır. Sorunu sürekli bir çözüm kullanarak kendi şartları içerisinde tedavi
ederseniz, uzun vadede ele alma konusunda da daha iyi bir yerde olursunuz.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 12
Mide gazı için kullanılan klinik tedaviler – bunlara kısa süre sonra odaklanacağız - çoğunlukla mide
gazının kendisiyle değil, diğer sindirim sorunlarıyla başa çıkmak üzere tasarlanmış olacaklardır. Eğer
mide gazını diğer sorunların bir sonucu olarak yaşıyorsanız, klinik çözümle sorunlarınız azalacaktır. Yine
de yan etkiler göz ardı edilemez ve bunların farkında olmak önemlidir.
Mide gazı için önerilen tedavilerin çoğu, kabız için tasarlanmıştır. Bunun arkasındaki mantık yeterince
açıktır. Mide gazı sorunu yaşıyorsanız, bu büyük ihtimalle sindirim sisteminde yaşadığınız bir şeyden
kaynaklanmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmanın en doğrudan ve etkili yolu müshil ilacı kullanmaktır.
Fakat bildiğiniz gibi müshil ilaçları yalnızca mide gazını etkilemez. Bu ilaçlar dışkılama ihtiyacını artırırlar
ve bu hikâyenin yalnızca bir yanı.
Her eylemin kendi reaksiyonu vardır ve bu reaksiyona ilişkin olarak farkına varılması gereken şey, buna
değip değmeyeceğidir. Mide gazı sorunu yaşıyorsanız ve sorunu çözmek için hemen müshil ilaçlarına
başvuruyorsanız, bu ilaçların sahip olduğu etki size faydadan çok zarar getirebilir. Sorunu farklı ve daha
az şiddetli bir yöntemle çözerseniz, bu ç ok daha iyi olacaktır.
O halde, klinik tedavilere bakarak mide gazı tedavilerinin değerlendirmesine başlayalım.
KABIZLIK GİDERİCİ
Mide gazı sorunuyla başa çıkması için bir doktorun müshil ilacı yazması pek de olağandışı değildir.
Genellikle bunu, diyetinizi de içeren diğer faktörlerin düzene gireceği umuduyla kısa vadeli bir önlem
olarak yaparlar. Çünkü rejim değişiminin veya diğer yaşam tarzı iyileştirmelerinin sonuçlarını görmeniz
biraz zaman alabileceğinden, sisteminizin yiyecekleri hızlı bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla
müshil ilaçları dâhil edilecektir. Daha önceki yaşam tarzınıza ait alışkanlıklar kabızlık sorunu yaşamanıza
neden olduysa, müshil ilaçları durumun düzelmesinde faydalı olabilecektir.
Müshil ilaçlarının kullanımı yalnızca kısa vadeli olmalıdır. Bunun birçok nedeni vardır. Müshil ilaçlarının
uzun vadede kullanımı, tam da korumak üzere yazıldıkları şey üzerinde oldukça zarar verici bir etki
yaratabilir. Müshil ilaçlarını ne kadar uzun süre kullanırsanız, kolonunuzdaki duyarlılık o kadar
azalacaktır – ve konu sindirim sisteminizin sorunsuz bir şekilde çalışması olduğunda, kolonun
hassasiyeti oldukça önemlidir. Duyarlılığını azaltmak, gelecekte komplikasyonların ortaya çıkması
anlamına gelmektedir.
Bu komplikasyonlardan biri, bu gerekli hassasiyetin olmaması durumunda bağırsağın, kendisinin
sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayan olağan uyarıcılara yanıt vermemesidir. Bağırsağa bu türden bir
zarar verdiğinizde, müshil ilaçlarının bile yardımcı olamayacağı sürekli bir kabız sorunu ortaya çıkabilir
ve artık bol miktarda lif içeren iyi ve dengeli bir rejim bile güçlükle fark yaratacaktır. Bağırsağın
duyarlılığını artırmak için ameliyat olmak mümkündür, fakat bu ameliyatın ne güvencesi vardır ne de
sorunu çözmesi kesindir. Bağırsak bir dereceye kadar onatılamaz bir şekilde hasar görebilir – kısa vadeli
bir soruna yönelik çözüm için oldukça büyük bir bedel.
Bir çok farklı türde müshil ilacı vardır. Müshil ilacı tedavisinin mutlaka gerekli olduğu durumlardaki
ideal karar, bağırsağı agresif bir şekilde harekete geçirmeden bağırsak hareketlerini canlandıracak daha
hafif bir müshil kullanmak olabilir. Bu türde en yaygın şekilde kullanılan müshil ilacı, çıkması daha kolay
olan daha yumuşak dışkıyı teşvik eden “yağlı müshil ilacıdır.”
Yağlı Müshil İlaçları
Yağlı müshil ilacı ya saf biçimde ya da merhem bileşimi içerisinde (genellikle suyla birlikte) mineral yağı
barındırır. Bağırsağı kaplamak yoluyla işlev görür ve dışkı oluşturulduğunda, dışkı parçacıklarını kaplar.
Bu da suyun vücuda çekilmek yerine dışkı içerisinde kalmasını ve dolayısıyla çıkarılması daha kolay olan
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 13
daha yumuşak bir dışkı gelmesini sağlar. Sonuç olarak vücut daha fazla dışkı çıkaracaktır ve bağırsak
içerisinde daha az kalıntı dışkı kalacaktır. Bu yüzden yağlı müshil ilaçları kötü kokan mide gazı açısından
kısa vadeli düzgün bir çözümdür – fakat burada kilit ifade “kısa vadelidir.”
Suyu tutma ve dışkıyı yumuşatma yönünde pozitif bir etkiye sahip olmanın yanında yağ sindirim
sisteminden önemli vitaminleri emip vücudu bu vitaminlerden mahrum bırakabilir. Uzun vadeli
kullanım ayrıca, Warfarin gibi kan sulandırıcı, pıhtılaşma önleyici bazı önemli ilaçların ve doğum kontrol
hapının vücuda alınımını etkileyebilir. Dolayısıyla bu tür ilaçların etkinliği, potansiyel olarak oldukça
zararlı bir biçimde azalacaktır. Bu müshilleri hamilelik sırasında almak da iyi bir fikir değildir, zira fetüse
vitamin sağlama işlemini etkiler.
Hiperosmolar Müshiller
Mide gazı sorununuz kısmen kabızdan kaynaklanıyorsa, size hiperosmolar müshil yazılabilir.
Hiperosmolar müshillerin avantajı, zehirli olmamaları ve dolayısıyla da uzun vadeli kullanım açısından
güvenli olmalarıdır. Dışkıyı yumuşatma ve dolayısıyla da dışkılamayı kolaylaştırmak biçiminde işlev
görürler. Bu da mide gazını azaltır.
Fakat hiperosmolar müshillerin büyük bir dezavantajı, kolon bakterileri tarafından sindirilmeye yatkın
olmalarıdır. Kolondaki aşırı bakteri varlığı, kokulu mide gazının ana sebeplerinden biridir ve
hiperosmolar müshillerin sindirilmesi bu durumu yalnızca körükleyecektir. Popüler hiperosmolar
müshillerden biri olan polietilen glikol daha az miktarda sindirilebilir bileşene sahiptir ve dolayısıyla da
kabızlıkla bağlantılı mide gazı yaşamanız durumunda daha tavsiye edilebilir bir reçetedir.
Tuzlu Müshil
Müshil İlaçları
Tuzlu müshil ilaçları reçeteli ya da reçetesiz olarak en yaygın şekilde bulunan müshil ilaçları arasındadır.
Suyu kolona çekip dışkı yumuşatıcı bir etki göstermek vasıtasıyla işlev görürler. Ayrıca kolon kasları
üzerinde uyarıcı etkiye sahiptirler. Fakat hızlı tepki vermelerinden ve orta derecede agresif olmaları
dolayısıyla oldukça en iyi şekilde kısa vadeli birer çözüm sağlarlar. Manyezi Sütü ya da Epsom tuzu gibi
reçetesiz tuzlu müshil türleri kısa vadeli bir mide gazı sorunu için kısa vadeli iyi bir çözüm olabilir, fakat
daha inatçı vakalarda sakıncalıdır.
Bunun bir nedeni – çoğu tuzlu müshil ilacının önemli bir bileşeni - magnezyumun vücuda alınmasıdır.
Bu genellikle böbrekler tarafından idrar vasıtasıyla atılır. Fakat geçmişte böbrek sorunları yaşamışsanız,
bu durum magnezyumun atılmasını önleyecek ve magnezyum zehirlenmesine yol açacaktır. Hafif
vakalarda Manyezi Sütü’nün Epsom tuzuna tercih edildiği görülür.
Uyarıcı Müshil İlaçları
İsminden de belli olduğu üzere uyarıcı müshil ilaçları, sindirim sistemini uyararak işlev görür. Ayrıca
dışkıdaki su miktarını artırdıkları, dışkıyı daha yumuşak ve atılması daha kolay hale getirdikleri de
bilinmektedir. Uyarıcı müshil ilaçları, ticari olarak ulaşılabilir olan en yaygın müshil ilaçları arasındadır
ve Ex-Lax, Senokot ve sarısabır içeren tüm müshil ilaçlarını içermektedir. Uyarıcının ve eklenen suyun
ikili etkisinden dolayı uyarıcı müshil ilaçları oldukça büyük etki sahibi olabilirler. Bu hem bir lütuf ya da
lanet olarak görülebilir – ya da her ikisi birden.
Uyarıcı müshil ilaçları çok hızlı bir şekilde güçlü bir etki yarattıkları için kullanılırlar. Sonuç olarak da
bilhassa “doğru” bir etkiye sahip olmaları daha az olasıdır ve ishale neden oldukları bilinir – çoğu
zaman oldukça şiddetli bir biçimde. Ayrıca insan kolonuna zarar vermesi en muhtemel olan müshil
ilaçlarıdırlar ve kabız sorununu şiddetlendirip, önlemek üzere yazıldıkları mide gazı sorununu
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 14
artırmaları oldukça olasıdır. Sindirim sistemini uyarmak amacıyla kuru eriğin kullanılması, bu müshil
türünü etkili yapan ilkeye dayanmaktadır.
MÜSHİL İLAÇLARI NEDEN UZUN VADELİ ÇÖZÜM DEĞİLDİR
Mide gazını tedavi etmek için kullanılan müshil ilaçlarının yukardaki örneklerinde ortak olan en az bir
şey vardır. Bu ilaçların herhangi birinin kullanımında karşılaşılan yan etkiler, mide gazı sorunu yaşayan
insanlar için müshil ilaçlarının uzun vadeli çözüm olamayacağı anlamına gelmektedir. Uzun süredir
mide gazı sorunundan mustaripseniz, sorunun herhangi bir müshil ilacı tarafından ciddi şekilde tedavi
edilebilecek herhangi bir şeyden daha derin olması muhtemeldir.
Her türden tıbbi ödünleşim açısından, denklemin “uzun vadeli kazanç için kısa vadeli sorun” şeklinde
olması gerekmektedir. Rejimde yapılacak bir değişiklikle çözülebilecek bir sorunu çözmek için müshil
ilacı kullandığınızda, bu denklem “uzun vadeli sorunla kısa vadeli kazanca” doğru kayar. Sağlık
durumunuzdan kaynaklanan mide gazı utanç verici olabilir fakat utanç duygusu, çok daha basit bir
yöntemle çözülebilecek olan bir sorunu gidermek için aşırı miktarda müshil ilacı almanın yaratacağı
etkiyle kıyaslandığında hiçbir şeydir. Bunun sizi hayatınızın ileri aşamalarında nasıl etkileyeceğini
düşünürseniz, kısa vadeli bir mide gazı sorununu gidermek amacıyla müshil ilacı almanın aslında hiçbir
faydası olmadığını görürsünüz.
Müshil ilaçları mide gazının tek değil, en sık yazılan çözümüdür. Bu doktorları eleştirmek değildir, çünkü
çoğunlukla reçete yazma kararını, hastanın kaygılarına dayanarak verirler. Bir hasta müshil ilacının
yaşam kalitesini artıracağını düşünüyorsa, doktoru, hastaya bakma görevinin hastayla olan “müşteri”
ilişkisinin arka planında kaldığını bir noktada düşünmesi gerekir. Doktorun her zaman için en faydalı
şeyi yapacağını varsaymayın – çoğunlukla hasta oldukça ısrarlıdır ve doktor da hastanın kararını kabul
etmek durumunda kalır.
Bir hasta olarak, vermeniz gereken olgun, düşünülmüş bir karar olduğunu aklınızda bulundurmanız
gerçekten önemlidir. Kısa vadeli çözümden fayda sağlayacağınızı düşünmüş olabilirsiniz, fakat her
zaman için uzun vadeli çözümleri dikkate almanız gerekmektedir. Doktora her zaman istekten ziyade
danışma amaçlı olarak gidin. Orada olmalarının nedeni ebeveyn ya da koruyucu olmak değildir.
Mide gazına yönelik diğer tıbbi çözümlerden bazıları müshil ilacından daha uygun olabilir. Durumunuz
rejimde yapacağınız basit bir değişiklikle düzelmiyorsa ve “bir şeylere önayak olmak gerekiyorsa,”
elinizdeki tüm seçenekleri bilmeniz önemlidir.
MİDE GAZI İÇİN ALTERNATİF KLİNİK ÇÖZÜMLER
Tegaserod
Tegaserod, kabız ve mide gazı için kullanılan en yeni tedavilerden biridir ve RBS tedavisi olarak
kullanılmıştır. Oldukça farklı türden bir ilaçtır ve yukarda adı verilen müshil ilaçlarının hiçbiriyle aynı
şekilde çalışmaz. Bu müshil ilaçlarının insan vücudundaki geçişini bir dereceye kadar kolaylaştırmak
amacıyla dışkıyı yumuşatırken Tegaserod, Serotonin olarak bilinen bedeni kimyasalın kullanımını içeren
yenilikçi bir şekilde çalışmaktadır.
Serotonin ismi size zaten tanıdık gelebilir – beynin “mutluluk kimyasalıdır.” Piyasadaki yeni
antidepresanların çoğu olarak SSGİ – Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri - olarak bilinmektedir.
Bunların çalışma biçimi, Serotonin’in vücuda alınmasını engelleyerek beyindeki alıcılara ulaştırılmasına
izin vermek ve depresyon semptomlarını azaltmak şeklindedir. Serotonin’i tamamlayıcı biçimde almak
da mümkündür.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 15
Kimyasal, merkezi sinir sisteminde ve ağırlıklı olarak da insan vücudunun sindirim borusunda üretilir.
Tegaserod şu şekilde çalışır:
Serotonin, bağırsak kaslarının kasılmasını kontrol eder. Bunu nasıl yaptığı, hangi alıcıya bağlı olduğuna
göre değişir. Serotonin 5-HT4 alıcısına bağlıysa kasılmaları önler. Tegaserod bir hasta tarafından
kullanıldığında aynı alıcıya bağlanarak Serotonin’in buraya bağlanmasını önler ve dolayısıyla da
kasılmaları artıracağı bir alıcıya geçirir. Böylece yiyeceğin sindirilmesi işlemini hızlandırır ve kabızlığı
azaltır. Yan etki olarak da, bağırsak kaslarının duyarlılığını azaltır ve karın ağrısını hafifletir.
Bunlar kulağa güzel gelmektedir ve Tegaserod kabız ve RBS mağdurlarından bazıları tarafından mucize
ilaç olarak görülmektedir. Başarısız olduğu nokta, şu anda küçük ama mide bulandıran bir şey olarak
görülen ek yan etkisidir. FDA’nın Tegaserod kullanımını incelemesine neden olan olumsuz bulgu, ilacın
klinik kullanıcıları arasında kalp krizi ve felç durumlarının normalden yüksek olmasıdır. İlacın kalp krizi
ve felç riskini artırıp artırmadığını ya da istatistiklerde anormallik olup olmadığını görmek için daha ileri
testlere gerek duyulacaktır.
Ayrıca Tegaserod kullanımının vücudun Serotonin alma biçimini etkilemesi de depresyondan mustarip
kişiler için kaygı konusudur. Bu konuda kesin herhangi bir araştırma yapılmamış olsa da, ilacın görece
yeniliği, özellikle depresyona yatkın olan ve bilhassa da depresyonu iyileştirmek için SSGİ antidepresan
kullanan kişiler açısından mide gazını ve bağırsak hareketlerini kontrol etme yöntemi olarak Tegaserod
kullanımının uygunluğu üzerine büyük bir şüphe düşürecektir.
Bunların hiçbiri, Tegaserod’un faydalı bir ilaç olmayacağı anlamına gelmemektedir, fakat şu an için bu
konu üzerinde dolaşan soru işaretleri de göz ardı edilemez – klinik denemeler devam ederken en
azından bu konuları doktorunuza danışmanız tavsiye edilir. Sorun faktörleri – tabii bunlar gerçekten de
bir sorunsa – yalnızca yukarda bahsedilen temel sağlık sorunlarına yatkın olabilen insanlarla ilgilidir.
Sindirim sorunlarıyla başa çıkmada oldukça etkin olduğu kanıtlanmıştır – kanıtlanan tek yan etkisi
oldukça hafif ishaldir.
Lubiprostone
Lubiprostone, mide gazı ve kabız için yazılan ve klorür iyonlarını bağırsakların içerisinde saklayan bir
ilaçtır. Bu iyonlar saklandığında su, boşaltım öncesi dışkıyı yumuşattığı bağırsaklara çekilir. Etkili olduğu
kanıtlanmıştır. Lubiprostone’la ilgili akıllara gelen tek soru, en bilinen yan etkisidir – klinik denemelerde
hastaların %32’si hafif-orta arası mide bulantısı yaşamıştır ki bu da kontrol amaçlı olarak plasebo
verilen hastalardaki durumun on katıdır.
Bu yan etki, kabızlık ve mide gazı sorunlarını çözmek amacıyla yazılan ilaçlarda pek de olağandışı
değildir ve görece yaygın olmasına rağmen yine de Lubiprostone ilacını deneyen gönüllülerin üçte
birinden azını etkilemiştir. Lubiprostone, görece yeni bir ilaç olarak düzenli olarak kullanılıp
kullanılmayacağı henüz bilinmese de artık doktorların yazması açısından müsait durumdadır.
Lavman
Rektumda kalan dışkının hem yoğun hem de kötü kokan mide gazının ana sebebi olması göz önünde
bulundurulduğunda, rektumu katılaşmış dışkıdan temizlemek amacıyla lavmanın kullanımı, sorun
açısından sıklıkla etkili olan bir tedavidir.
Lavman oldukça basit bir şekilde işlev görür. Rektumun şişmesini sağlayarak, kolonun gerilmesine yol
açar ve dışkılamayı teşvik eder. Kullanılabilecek çok sayıda farklı türden lavman vardır ve doğru olan,
sorunun şiddetine ve kaynağına bağlıdır.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 16
En basit lavman türü olan musluk suyu kullanımı kolonu temizleyecektir ve bu yöntem yaygın bir
şekilde “kolon yıkama” olarak adlandırılmaktadır. Tuzlu su kullanan tuzlu lavman, suyun kolona
çekilmesini ve artık dışkıya karşı bilhassa etkili olmasını sağlamaktadır. Fosfat lavmansa kolon kaslarını
harekete geçirirken, mineral yağı ve yumuşatıcı lavman dışkıyı kayganlaştırıp yumuşatacaktır.
Fakat lavman dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Sindirim sistemine şok verme biçiminde çalıştıklarından,
sık kullanımda zarar verici olabilirler. Bunun sonucu da müshil ilaçlarının fazla kullanımıyla büyük
oranda aynı olacaktır, çünkü bağırsağın hassasiyeti önemli ölçüde etkilenecektir. Ayrıca fazla kullanım,
vücuttaki hassas sıvı ve elektrolit dengesinde bozukluklara neden olarak kullanıcıyı hasta edecektir.
Lavmanı satın alıp kendiniz kullanmanız mümkündür, fakat yanından gelen talimatları okumanız ve
takip etmeniz son derece önemlidir. Ayrıca, bazı insanlar tarafından rektumu tamamen temizlediğine
yanlış bir şekilde inanılsa da “sabunlu su” lavmanı uygulaması asla gerçekleştirilmemesi gereken bir
şeydir. Rektumu sulandırıp ciddi bir şekilde hasara uğratabilir ve tedavi etmesi amaçlanan sorundan
çok daha büyük bir soruna yol açabilir.
Diğer İlaçlar
Lavman gibi fitil de insan vücudu üzerinde, ya rektumu ıslatmak ya da kolonu büyük abdest çıkarma
yönünde stimüle etmek vasıtasıyla kabızlığı ve mide gazını tedavi etme etkisine sahiptir. Lavman gibi
fitil de faydalı bir kısa vadeli etkiye sahip olabilir, fakat uzun vadeli kullanımın, sindirim sisteminin
etkinliğine zarar verebilen olumsuz etkilere sahip olduğu düşünülmektedir.
Sindirim sistemiyle bütünüyle bağlantısız olan farklı sağlık sorunlarını tedavi etmede kullanılan diğer
ilaçların dışkıyı yumuşatmak şeklinde bir yan etkiye sahip olduğu görülmüştür. Buna yukarıda
bahsedilen Tegaserod ve Kolşisin olarak bilinen gut tedavisi dâhildir. Aynı derecede – ilk olarak kiloyu
azaltmada kullanılan bir ilaç olan - Orlistat gibi ilaçlar, sindirim sistemi üzerindeki etkileri dolayısıyla
tasarlanmışlardır, fakat kaçınılmaz olarak daha yumuşak ve sık dışkı üretme etkisine sahiptirler. Mide
gazı sorunlarına sahip hastaları tedavi etmeye çalışan doktorların değerlendirmesine tabidirler, fakat
uzun vadeli kullanımlarını çevreleyen bir şüphe bulutu vardır.
Ayrıca, mide gazı için kullanılan tedavilerin çoğunun başlangıçta başka sağlık sorunları için – genellikle
kabız - düşünüldüğü de bir gerçektir. Sonuç olarak, bu ilaçları uzun vadede kullanma konusunda
birtakım kaygılar olması kaçınılmazdır. Kabızla hemen hiç alakası olmayan mide gazı sorunundan
mustarip olan birçok insan vardır ve bu durum, fındık kırmak için balyoz kullanma meselesi ile ilişkilidir.
Haftalarca, aylarca ya da bir yıl süren bir mide gazı sorununuz olabilir – fakat sindirim sisteminizin
yaşamınız boyunca sağlam kalması gerekir ve ona gereken özeni göstermemek pek akıllıca
olmayacaktır.
Dolayısıyla mide gazı sorununuzu doğal bir biçimde, sorunun yeni sorunlarla birlikte geri dönecek
şekilde size zarar vermeyeceği bir biçimde halledecek tedavileri düşünmeniz çok daha mantıklıdır.
Sorun yeniden ortaya çıkarsa, muhtemelen bu sefer düzelmeyecek, daha da kötüleşecek ve çözülmesi
bir yana tedavi edilmesi dahi zorlaşacaktır. Bu türden bir tedavi doktor tarafından yazılmayabilir. Fakat
gerçekten de doktorlar son çaredir – sorun başka şekilde çözülemediğinde aradığınız kişilerdir.
Buradan itibaren, mide gazı tedavilerinin doğasını ele alacağız. Sorunu bulunduğu noktada – yaşadığı,
büyüdüğü ve yaşamınızı cehenneme çevirdiği sindirim sisteminizde - hedeflemeleri dışında klinik
çözümlerle çok az ortak noktası olan ev tedavileri ve homeopatik tedaviler. Bu tedavilerden bazıları
batıl inanç gibi gelebilir ve bazıları herkeste işe yaramaz. Fakat sisteminizin geri kalanına müdahale
etmedikleri için akılda tutmaya değerdirler.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 17
Karşılaşabileceğiniz mide gazı sorununu tedavi ederken bu fikirleri aklınızda bulundurun. Bunları, hayatı
berbat hale getiren bir soruna karşı ilk savunma hattı olarak düşünün – doğru zamanda ve doğru
şekilde kullanılırsa başka herhangi bir tedaviye gerek kalmayacak bir savunma hattı.
MİDE GAZI İÇİN DOĞAL TEDAVİLER
Mide gazı için olan doğal tedaviler önemli ölçüde çeşitlilik göstermektedir. Doğal tedavideki ana fikir,
sizin için işe yarayacak tedavi için doktora gitmenize gerek olmamasıdır. Bu da tabii ki farklı
yaklaşımlara açık kapı bırakmaktadır. Bu yaklaşımlar arasında rejim değişikliği, bitkisel tedavi ya da
sorunu, problemin kendisini durdurabilen fakat aynı zamanda da sisteminizin iç işleyişini bundan
sonrası için zararlı olacak şekilde değiştirebilen “halı bombardımanına” gerek kalmadan ele alan başka
bir şey olabilir.
Daha önceden mutlaka bir doğal tedavi kullanmışsınızdır. Bu, hıçkırığı engellemek amacıyla bir bardak
su içmek de olabilir. Uykusuzluğu çözmek için bir bardak ılık süt içmek ya da regl sancısıyla başa
çıkabilmek için ılık bir banyo yapmak olabilir. Doğal tedavinin güzel yanı, gerçekleştirmek için
mutfaktan öteye gitmek zorunda olmamanızdır. Doğal tedavilere ilişkin kabul edilen bilgiler farklılık
gösterir. Bazı insanlar bunların tedavi değil, sorun doğal bir şekilde ortadan kalkarken bizi rahatlatan
can simitleri olduğunu düşünür. Diğerleriyse bunların ileriye atılan bir adım olduğunu düşünür.
Konu ev tedavileri olduğunda gerçekçi olmak önemlidir. Yerleri ve zamanları vardır ve kendi yerleri
içerisinde son derece etkili olabilirler. Doğal tedaviden çok fazla şey beklenmemelidir – mide gazı
sorunundan mustarip olmanıza neden olan daha derin iç sorunlar varsa, doğal tedavi semptomlarla
başa çıkabilir, fakat sorunu uzun vadede ortadan kaldırmak için umduğunuz kadar etkili olmaz. Şu
şekilde düşünün: bir bardak su hıçkırığınızı kesebilir ve sıcak banyo regl sancılarınızı rahatlatabilir. Fakat
kalp krizi geçiriyorsanız doktora gitmeniz gerekir.
Bu doğal tedaviler bu yönden etkilidir. Çok sayıda mide gazı türünü yatıştıracak ya da iyileştirecektir,
fakat her zaman için nihai yanıt olmayacaktır. Mide gazı sorunuyla karşı karşıya kaldığınızda ilk
düşünceniz bu olmalıdır, fakat sorun devam ederse mutlaka doktora görünmelisiniz. Bunun anlamı
ciddi bir sorununuz olduğu değildir, fakat kesin olarak bilmek önemlidir. Ayrıca doktorunuz size
sorununuzun doğasına ilişkin daha spesifik tavsiyelerde bulunabilir ve tedavileri geliştirmenize yardımcı
olabilir.
Sorunu, gelecekte geri dönüp size daha fazla sorun yaşatmayacak şekilde çözmeyi kendinize
borçlusunuz. Şüphesiz ki doğal bir çözüm en iyisidir, fakat yalnızca doğal çözümün işe yarayabileceği
vakalarda en iyisidir. Bu çoğu mide gazı sorununu kapsar ve genel olarak bu toplama hangi sorunların
dâhil olmadığını bilirsiniz.
MUTFAKTA KENDİ KENDİNİ TEDAVİ ETMEK
Kendi kendini tedavi etme kavramını eleştirenler de vardır destekleyenler de. Büyük oranda bunun
nedeni kavramın tanımının çok geniş olmasıdır. Bazı insanlar için “sinirleri yatıştırmak” amacıyla
akşamları bir bardak viski içmek tıbbi sayılmaktadır. Aslında baş ağrısı için parasetamol almaktan daha
iyi bir tamamlayıcı tıp örneği yoktur, fakat bu tesadüfidir. Kendi kendine tedaviye ilişkin olarak
vereceğimiz ilk örnek, küçük sindirim sorunlarının çoğunu yatıştıran oldukça basit bir içecek tarifidir ve
mide gazını rahatlatmak için istediğiniz sıklıkta alınabilir.
Tarif, mide gazı sorunlarınızın kaynağına inip onlarla doğal bir şekilde başa çıkacak bitkisel bir tedavi
olan Anason Sütü içindir. İçindeki malzemeler çoğu zaman süpermarketlerde ve bitkisel malzemeler
satan yerlerde bulunabilir – yakınlarda bitkisel malzemeler satan bir yer yoksa, yerel
süpermarketinizde bulunmayan malzemeler internetten de kolaylıkla sipariş edilebilir.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 18
Anason Sütü için ihtiyaç duyacağınız şeyler şunlardır:
- Bir adet kabuğu soyulmuş ve ezilmiş kakule kapsülü.
- Son ürünün olmasını istediğiniz yerin tam altına kadar doldurulmuş bir bardak süt.
- Dört büyük çay kaşığı bal.
- 1 çay kaşığı ezilmiş anason tohumu.
Hazırlık Yönergeleri
1. Sütü, kalın tabanlı bir cezvede ısıtın (ya da hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız mikrodalgada).
2. Çatal ya da küçük bir çırpma aleti kullanarak malzemeleri çırpın.
3. Karışımı, üstünde bir köpük katmanı kalana kadar hızlı bir şekilde çırpın.
4. Yavaşça çırparak, karışımı kaynamaya başlayana kadar bekletin.
5. Karışımı elek ya da çay süzgeci yoluyla bir kupaya boşaltın ve içilebilir olana kadar soğumasına izin
verin.
Karışımı içtiğiniz zaman, bir bardak sütlü kahve ya da çikolata kadar sıcak olmalıdır – içtiğiniz şeyin
tadını alabilmelisiniz, fakat ılık olmamalı. Sütün sıcaklığı mide kaslarınızı yumuşatacaktır ve anason ve
kakulenin bitkisel etkileri, sisteminize düzgün bir şekilde çalışmak için gerek duyduğu teşviki
sağlayacaktır. Bu karışımı düzenli bir şekilde içerseniz, bağırsak ve kolonu agresif bir şekilde
tetiklemeksizin sisteminizin kendisini boşaltmasına izin verdiğinden, birçok mide gazı sorununu
çözecektir. Tadına bağlı olarak daha az ya da çok bal koyabilirsiniz, fakat dört tam çay kaşığı koymanın
hem tat hem de oluşum açısından en iyisi olduğu düşünülmektedir.
Sıradaki tariflerimiz, bitkisel ilaçların savunucuları tarafından yaygın bir şekilde kullanılan iki tane çay
türü içindir. İlki, dört farklı türün bir birleşimidir ve en yayın biçimde, rahatsız edici mide gazına neden
olabilen akut kramp ve mide spazmları için kullanılmaktadır. Her iki durumda da çay günde üç kere,
ideal olarak yemeklerden sonra alınmalıdır. Böylece sisteminize, yediğiniz yiyecekleri doğru bir şekilde
sindirmek için en iyi fırsatı tanımış ve bağırsak hareketlerinin düzenliliğini artırmış olursunuz.
Spazm Çözücü Bitki Çayı
Bu bileşenlerin en iyi karışımını sağlamak için, karışımı her birinden bir ons (28 gram) kullanarak
oluşturmak en iyisidir. Çayın kuvvetini ayarlarken lezzete önem vermelisiniz (mantık sınırları içerisinde).
Bileşenler:
1 ons ezilmiş rezene tohumu
1 ons ezilmiş kimyon tohumu
1 ons sarı papatya
1 ons nane yaprağı
(Seçime bağlı) 1 ons toz haline getirilmiş melekotu kökü
Çayın kuvveti açısından ideal olan, yukardaki karışımdan bir çay kaşığı dolusu alıp bir kupa kaynar suya
koymaktır. Karışan bileşenlerin üzerine su ekleyin ve on dakika boyunca demlenmesine izin verin,
ardından da elek ya da çay süzgeci kullanarak süzün.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 19
Doğru bir şekilde kullanıldığında bu çay bağırsaklardaki havanın çıkarılmasına yardımcı olacak ve sesli
mide gazını büyük oranda azaltacaktır. Ayrıca kabız ve sinir bozucu bağırsak hareketleri konusunda
önemli ölçüde az sorun yaşamanızı sağlayacak ve sonuç olarak da mide gazının semptomlarıyla birlikte
temel nedenini de ortadan kaldıracaktır.
Önereceğimiz ikinci çay, indirim sisteminin şişkinliği konusunda yardımcı olacak daha basit ve hafif bir
oluşumdur. Bileşenler daha basittir ve şunları gerektirir:
Yarım ons sarı papatya çiçeği
Yarım ons binyaprak otu
Bu çayı yapmak için, bir önceki çaydaki miktarda su ve karışım kullanacaksınız, fakat karışımı yalnızca
beş dakika demleyip öyle süzeceksiniz. Eğer yemeklerden sonra rahatsız edici bir doygunluk
hissediyorsanız, bu durum bağırsaklarınızın yavaş çalışmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu çay, sindirim
sisteminize çok fazla yüklenmeden bu semptomları yatıştıracaktır.
Her iki çay da bağırsak hareketlerini düzenleyecek ve sesli ya da kokulu mide gazını azaltacaktır.
Bileşenleri bitkisel malzemeler satan bir dükkândan küçük miktarlarda almak ve her seferinde küçük bir
karışım hazırlamak faydalı olacaktır. Sindirim sistemi semptomlarınız baş gösterdiğinde, bu semptomlar
yatışana kadar çay içmek, sindirim sisteminizin dengesini yeniden sağlamanın iyi bir yoludur. Gerçekten
de bu çayların tadını severseniz, bunları düzenli bir şekilde içmek hiç de kötü bir fikir olmayacaktır ve
sağlayacağı etki, genel olarak sindiriminiz açısından faydalı olacaktır.
Mide Hızını Yatıştırabilen Karışımlar
Dünyada, olağan bir beslenme biçiminin bile yerel insanlarda gaza neden olduğu çeşitli kültürler vardır
– sindirim sistemi yaygın şekilde kullanılan çeşitli bileşenlere ve aromalara daha az alışık olan
ziyaretçiler için durum daha da kötüdür. Mide gazının bir sorun haline gelmemesi için insanlar doğal
bileşenlerin kullanıldığı mide gazı tedavileri aramışlardır. Aşağıdaki ipuçları, zengin bir perhizin
kendilerinde mide gazına neden olduğunu fark eden ve bunu tedavi etmek için doğal tedaviler kullanan
insanlardan gelmiştir.
Bir limondan elde edilen suyun, bir çay kaşığı karbonat ve bir kupa su içerisindeki bir çay kaşığı tuzdan
elde edilen solüsyonla birleştirilmesi. Kulağa korkunç geliyor olabilir ve hızlı bir şekilde içmeniz önerilir
– fakat kesinlikle işe yaramaktadır.
Bir diş sarımsak özünün bir miktar rendelenmiş zencefille birleşimi. Ilık suyla birleştiğinde, mide gazı
üzerinde anında etkili olmaktadır.
Çiğ zerdeçal – birçok yiyecekte çeşni olarak kullanılan toz haline getirilmiş karışımın aksine - renk
açısından yeşildir ve düzgün bir şekilde doğranıp limon suyu ve az miktarda tuz ve karabiberle
karıştırıldığında, sindirim sisteminin işleyişini rahatlatacak ve mide gazı sorununa son verecektir.
Macun oluşturacak şekilde balla karıştırılan betel yaprağı özü, şiddetli bir mide gazı sorununun
kaynağına hızlıca inebilir. Günde bir kez alındığında, sorunun geri dönmesini de engelleyecektir.
Ilık bir iklime sahip olan ülkelerde kullanılan popüler bir tedavi de şu şekildedir: bir bardak şekerkamışı
suyu, bir çay kaşığı limon suyu ve küçük bir tutam kaya tuzu. Günde iki kez alındığında, mide gazı
sorununu halletmektedir.
Son olarak yukardakilerden biraz daha geleneksel olarak, havuç suyu düzenli olarak alındığında mide
gazıyla başa çıkma açısından oldukça faydalı olabilir.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 20
Yemeğin ardından ardıç meyvesi çiğnemek vücuda, yalnızca sindirime yardımcı olmakla kalmayıp ayrıca
bazı mide gazı durumlarında çıkan kötü kokuya karşı da aktif bir şekilde çözüm sağlayan çiçek özü
sağlayacaktır.
Tabii ki bu ipuçlarından bazıları, bazı insanlarda kuşkuculuğa yol açacaktır. Fakat bu fikirlerin internet
forumlarında ve tavsiye köşelerinde ortaya çıkmasındaki düzenliliğin, bunların birçok insanda açıkça işe
yaradığına işaret ettiğini kimse inkâr edemez. Betel yapraklarını ya da şekerkamışı suyunu nerde
bulacağınızı merak ediyor olabilirsiniz, fakat internet oldukça faydalı bir araçtır ve ezoterik
bileşenlerden bazılarını en yakın stokçudan edinme noktasına gitmek istemiyorsanız, yukardaki ipuçları
arasında bulması kolay bileşenlerden oluşan birçok formül vardır.
Tabii ki bu bileşenleri yemeklerinizde kullanmak son derece kolaydır ve mide gazı sorununuzu çözme
konusunda size en iyi şekilde bu biçimde hizmet ediyor olabilirler. Söylenmiş olduğu gibi, rejiminizde
yapacağınız bir değişiklik çoğu kez mide gazı sorununu ele almanın en iyi ve kapsamlı yoludur. Önemli
olan sadece ne yediğiniz değildir. Yemek yediğinizde, yemeği nasıl hazırladığınız ve ardından nasıl
rahatladığınız da bir o kadar önemlidir ve aşağıdaki ipuçları dikkatinizi vermenize değecektir.
MUTFAK ECZANENİZ
Sindirim sisteminizle mide gazı arasındaki bağlantı göz önünde bulundurulduğunda, yeme
alışkanlıklarınızın mide gazı sorunuyla oldukça alakalı olması akla yatkındır. Kötü haber, mide gazı
sorunu yaşıyorsanız yemekten hoşlandığınız şeylerde değişiklik yapmanızın gerekebileceğidir. Fakat iyi
haberse, mide gazı sorunu yaşıyorsanız rejiminizde yapacağınız küçük bir değişiklikle sorunu çoğu
zaman hafifletebilecek, hatta tedavi edebilecek olmanızdır. Mide gazı sorunlarının hayatınızı ne derece
engelleyebildiği göz önünde bulundurulduğunda, rejimde yapılacak küçük bir değişiklik pek de büyük
bir zorluk sayılmayacaktır.
Rejim geliştirme alanında yapabileceğiniz ve uygulandığında mide gazı sorunlarını yalnızca tatsız bir anı
olarak geride bırakabileceğiniz şekilde hafifletebilen veya tedavi edebilen sayısız değişiklik vardır.
Bunlar, yemek yedikten sonra güzelce dinlenmekten eski tariflere yeni bileşenler eklemeye – ya da
yeni tarifler edinmeye - kadar farklılık gösterebilir. Şimdi işe, repertuarınıza yapacağınız birkaç
eklemenin, mide gazı sorunu yaşadığınız bir hayatla mide gazından kurtulduğunuz bir hayat arasındaki
tek fark olabildiği mutfaktan başlayalım.
Mutfakta Yapılacak Değişiklikler
Çeşni kullanmak, bir yemeği daha ilginç hale getirmenin ve yediğiniz şeyin lezzetini öne çıkarmanın
önemli bir parçasıdır. Çoğumuz tabağımızda tuz ve karabiberin ve tatlılarda da şekerin ötesine
geçmeyiz. Fakat kullanılabilecek çok sayıda aroma ve çeşni vardır. Bu yalnızca yemekleri daha lezzetli
kılmakla kalmaz, sindirimimiz üzerinde faydalı bir etkiye de sahip olabilir – bu da daha az mide gazı ve
daha düzenli bir sindirim demektir.
Yukarda listelenen çay tariflerinde ve ev tedavilerinde görmüş olduğumuz üzere, rejiminizde zencefil,
anason/anason tohumu, kimyon ya da biberiye kullanmak büyük bir fark yaratabilir (çaylarda ve
yemeğin ardından yediğiniz ek yiyeceklerde). Kekik otu, rezene ve kişniş de oldukça faydalıdır. Köriyi
mide gazına neden olan bir yiyecek olarak görme eğilimi olsa da, bu bileşenlerle birlikte garam masala
ve boyotu kullanan daha hafif körilerden bazıları aslında sindirime yardımcı olabilmektedir.
Sorunlu olduğu bilinen yiyeceklere – lahana, soğan, brokoli - sahip yemekler, bunların mide gazı sorunu
yaratması olasılığına karşı denge sağlamak amacıyla yukardaki gibi bileşenlerle çeşnilenebilir. Kuru
fasulye ve bezelyenin de sorunlu olduğu bilinmektedir. Bunları kullanmadan önce suda bekletmek
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 21
gerekmektedir – bunların mide gazı yaratma potansiyelini, içinde bekletildikleri sudan ziyade taze suyla
kaynatarak indirmek mümkündür.
Yemek Masasında
Toplum olarak sindirim sorunlarından ve mide gazından bizden önceki tüm nesillerden daha fazla
mustarip olduğumuz sıklıkla iddia edilmektedir. Aslında bunun birtakım temelleri vardır ve yemeklerde
acele etme eğilimimizin de bunda büyük rol oynadığına şüphe yoktur. Hızlı yediğinizde daha fazla hava
yutarsınız. Bu havanın bir yere gitmesi gerekir ve çoğu zaman da arka kapıdan çıkar. Yemek yerken çok
konuşursanız da böyle olur.
Çözüm basittir – yemekte acele etmeyin, daha yavaş ve dikkatli yiyin ve muhabbet etmekten
çekinmeyin. Bunu mide gazını ağırlaştırmadan yapmanın yolu, konuşmadan önce çatalı bıçağı
bırakmanızdır. Açık ve yavaş bir şekilde konuşun ve sözünüz b ittiğinde yeniden yemeye başlayın ve
yerken de karşınızdakini dinleyin.
Yemek Sonrası Rutini
Yemekten sonra kahve içmek yerine çayı – tercihen bitki çayını - tercih etmek sizin açınızdan işe
yarayabilecek bir şeydir. Kahve, sindirim sistemini oldukça agresif bir şekilde harekete geçirecek şekilde
kafein içermektedir. Sabah ilk iş olarak kahve içmeyi genellikle tuvalete gitmenin izlediğini fark
etmişsinizdir. Aynı nedenle yemekten sonra sigara içmek de kötü bir fikirdir. Rahatlatıcı bir bitki çayı,
sindirim sanısı uyandırmaktan ziyade sindirimi teşvik edecektir.
Mide gazı sıkıntısı çekiyorsanız ılık ya da sıcak bir kompres uygulamak da iyi bir fikirdir. Karnın üzerine
yerleştirilen sıcak bir su şişesi gibi basit bir şey, sindirim sistemindeki kasları rahatlatacak, böylece de
hareket ettiklerinde, bunu “yönlendirildiği” şekilde değil, kendi temposunda yapacaktır. Bunun faydası,
ani ve zararlı bağırsak hareketlerinin önüne geçecek olmasıdır.
Bu noktada çiçek özleri sizin açınızdan olumlu bir yatırım olacaktır. Bir süspansiyon içerisinde zeytin
yağıyla karıştırılan, ardından da karna masajla yedirilip üzeri ılık kompresle kaplanan bitkisel yağlar,
sindirim sistemine gerek duyulan itmeyi sağlayabilir. Bundan sonra yellenirseniz şaşırmayın –
unutmayın ki hepimiz her gün yelleniriz – çünkü bu sorun olacak tarzda bir mide gazı değildir.
Yemekten Sonra Egzersiz
İyi bir yemekten sonra yapmak isteyeceğiniz şey rahatlamaktır. Yukarıdaki ipuçları güzel bir rahatlama
rutini yaratır, fakat yapabileceğinizi düşünüyorsanız, yemekten sonra hafif bir yürüyüşe çıkmak yemek
sonrası rutininiz için iyi bir son olacaktır. Taze hava, hafif hareketler ve açık havada ferahlamak
sindiriminize hiç de kötü gelmeyecektir. Birkaç hafif gerinme hareketi de bir yandan sindiriminizi yola
sokarken, diğer yandan yediğiniz yemekten gelen kalorilerin bir kısmını vermenizin pozitif bir yolu
olacaktır.
Yalnızca bazı yemeklerden sonra mide gazı sıkıntısı çektiğinizi fark etmişseniz, bu durum
gerçekleştiğinde hangi yiyecekleri yemiş olduğunuzu not almanız önemlidir. Sorununuza belirli
yiyecekler neden oluyor olabilir. Bu yiyecekleri hepten kesmeniz gerekmeyebilir ve çeşnilerde
yapacağınız küçük bir değişiklik aradığınız sonucu verebilir. Yukardaki ipuçlarını takip etmek, sindirim
sisteminiz üzerinde olumlu bir etki yaratmaya yetecek ve normal ve arzu edilir yellenme ihtiyacının
sorun haline gelmesini önleyecektir.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 22
ENZİMLER
Yenilen yiyecekleri sindirmede en önemli faktörlerden biri, toplum olarak hakkında çok az bilgi sahibi
olduğumuz enzimlerdir. Vücudumuz enzimleri yiyecekleri parçalamak için kullanır ve bu işlem,
yiyecekle olan ilişkimizin en başında başlar – ağızda. İşte size tek bir dilim ekmekle yapabileceğiniz hızlı
bir deney: ekmekten bir ısırık alın ve çiğnemeye başlayın. Çiğnemeye başladığınız zaman kuru ekmeğin
nasıl tatsız ve lezzetsiz olduğuna bakın. Çiğnemeye devam ettiğinizde, ağzınızdaki yiyecek tatlı gelmeye
başlayacaktır.
Bunun olmasının nedeni, kalyamızın enzimler içermesidir. Ekmeğin bileşenleri arasında nişasta
maddeleri vardır. Nişasta enzimler tarafından parçalandığında şekere dönüşür ve dolayısıyla da ekmek,
pirinç ve patates gibi çok az şeker içeren nişastalı yiyecekler çiğnendikten sonra tatlı gelmeye başlar.
Bu, sindirimin başlangıcıdır ve biz hala yemek yerken gerçekleşir. Vücudumuzda yaklaşık 1300 farklı
enzim vardır ve bunların her biri, vücudumuzun olması gerektiği gibi işlemesinin sağlanmasında önemli
bir iş görür. Enzimlerin yerine getirdiği en önemli görevlerden biri, yiyeceklerin sindirilmesidir. Bizler
kolaylığı seçen bir topluma dönüşmeden önce, vücudumuzdaki enzimler, yediğimiz yiyeceklerdeki
potansiyel açıdan tehlikeli yiyecekleri parçalama konusunda oldukça önemli işler yapardı. Mağara
adamları olarak, bugün bizi öldürecek olan şeyleri yerdik. Bunun nedeni nedir?
Bunun nedeni, zaman içerisinde belirli yiyecekleri seçecek şekilde evrim geçirmiş olmamızdır ve bu da
sindirim konusunda bizi daha zayıf hale getirmiştir. Sanki vücutlarımız kayıtsızlaşmıştır. Ayrıca her şeye
rağmen, eritme peynir gibi enzimlerin etki etmediği yiyecekler geliştirdik. Bu yiyeceklerden bazıları
beslenme açısından neredeyse faydasızdır.
Görece hareketsiz yaşam tarzımızdan ve kolaylık dostu rejimimizden kaynaklanan sorunlardan
kaçınmak amacıyla, enzimlerimizi birazcık teşvik etmek gerekli olabilir. Bunu yapmanın en iyi
yollarından biri, rejimimize enzim tamamlayıcılar katmaktır. Yiyecekle birlikte alındığında bu
tamamlayıcılar vücudumuzdaki enzim etkinliğini artırma ve yiyecekleri daha faydalı bir şekilde
sindirmemizi sağlama etkisine sahiptirler. Enzim tamamlayıcıların bize sağladığı fayda küçümsenemez.
Enzim etkinliğini kaybettiğimizde enerji kaybederiz. Yaralarımızın daha iyi iyileşmesinde, hastalıklardan
kurtulmamızda ve genç görünmeye devam etmemizde bize yardımcı olan hücre yenilemesi gibi
vücudumuzun en önemli işlevlerinden bazılarını kaybederiz. Ve belirtildiği gibi, sağlıklı bir sindirim
sistemine sahip olmanın son derece önemli faydalı etkilerini de kaybederiz – bu da ortaya kabızlık ve
mide gazı sorunları çıkarır.
Artık, insan vücudu açısından son derece önemli olan sindirim işlemi için uygun ve ideal enzimleri
içeren sindirim enzimi tamamlayıcılarını almak mümkündür. Bunlar çoğunlukla, midedeki asit
derecesini artıran (dolayısıyla mide ülserinden mustaripseniz ya da mide asidi sorunu yaşıyorsanız,
bunları kullanmanız pek de iyi bir fikir değildir) ve nişasta, yağ ve protein sindirimine yardımcı olan
bileşenler içerecektir.
Neden ve Ne?
Neden daha fazla enzim aramanız gerektiğini anlamadıysanız, şu gerçeklere bakalım:
Enzimler vücut tarafından, vücutta önemli bir bakım işlevi – cilt hücrelerini yenilemekten yiyecekleri
sindirmeye ve hastalıklarla mücadele etmeye kadar - yürütmeleri için üretilirler.
Besin değeri düşük yiyecekler yediğimizde, birçok enzimi boş yere harcarız ve bu da bizi enzim
yetersizliğiyle karşı karşıya bırakır.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 23
Enzimlerimiz düşük olduğunda vücudun daha fazla üretmesi gerekir. Bu da kendi içerisinde enerji
harcamak demektir ve yediğimiz yiyeceklerden besin almıyorsak, bu iş daha da zorlaşır.
Beslenme değeri olmayan yiyecekler yiyorsak, vücudun diğer bölgelerinden enzim üretimi ödünç almış
oluruz. Bu yüzden hiçbir şey yemeden yiyecekleri işlerseniz, bağışıklık sisteminiz ve cildiniz zarar
görecektir.
Zayıf rejimlere sahip insanların hasta düşmelerinin, daha hızlı yaşlanmalarının ve görece basit
yaralanmalardan daha uzun sürede iyileşmelerinin nedeni budur.
Rejiminizi geliştirerek, vücudunuza enzim yetersizliği konusunda yardımcı olabilirsiniz. Taze meyve ve
sebzeleri sindirmek daha az çaba gerektirir, sindirim sistemini canlandırır ve vücuda daha fazla besin
katar, dolayısıyla da daha fazla enzimin daha hızlı bir şekilde üretilmesini sağlar. Bu bir kısır döngüdür
(ya da seçtiğiniz rejime göre verimli bir döngü). İşlenmiş yiyecekleri yemeden önce bir kez daha
düşünün – mutfakta zaman kazanıyor olabilirsiniz, fakat vücudunuzun ve merkezi sinir sisteminizin
azalan etkinliği bakımından o zamanı geri vereceksiniz.
Doğal enzim tamamlayıcılardan biri, çemenotu nebatında bulunur. Bu genellikle bazı yemeklerde çeşni
olarak kullanılmaktadır fakat kapsül biçiminde de alınabilir. Enzim canlandırıcı olarak sağladığı
faydaların yanı sıra, balgam ve tıkanmış akciğer sorunlarında ve mide sorunlarının ve ülserlerinin
yatıştırılmasında yardımcı olur ve iltihap sökücü olarak yarar sağladığı da belirtilmiştir. Yemeklerden
önce çemenotu almak, yemiş olduğunuz şeylerin sindirimine yardımcı olabilir ve sağlanan besinleri en
iyi şekilde edinmenizi sağlar.
Bir daha alışverişe çıktığınızda bunu aklınızda bulundurun. Yaşadığınız yerde bitkisel malzemeler satan
bir dükkân varsa, içeri girip raflarında çemenotu olup olmadığına bakın. Yoksa internetten alışveriş
yapın. Akıllıca yemek yemek, işlenmiş yiyeceklerden kaçınmak ve çemenotu almak size genel olarak
daha sağlıklı bir yaşam hissi kazandıracaktır – ve mide gazı sorunlarının azaltılmasında da son derece
önemli bir rol oynayacaktır. Güvenilir bir bitki uzmanına, vücudunuzdaki enzim üretimini canlandırmak
için başka ne alabileceğinizi sorun – vücudunuzda ne kadar çok enzim olsa o kadar iyidir.
Vücudunuz bir makine gibidir – aslında bir süre önce, bir arabaya benzediğinden bahsetmiştik. Arabaya
ucuz gaz, yağ ve sıvı koyabilirsiniz, fakat gereğinden bir iki bin mil önce arabanızı servise götürmeniz
gerekirse şaşırmazsınız. Doğru şeyleri koyarsanız, daha yüksek bir genel performansla
ödüllendirilirsiniz, çünkü vücudunuz en iyi şekilde, tüm parçaları bir arada işlediğinde çalışır. Enerji
üretiminden ve yeni hücrelerin oluşumundan kâr sağlamak için sindirim sisteminizi çalıştırırsanız, her
açıdan fayda görürsünüz.
PROBİYOTİKLER
Probiyotiklerin kullanımı, bir süredir var olmalarına rağmen birçoğumuzun yeni yeni aşina olduğu bir
şeydir. Piyasadaki bazı ayranların probiyotik içerik kullanmaya başlamasıyla birlikte, sindirim sistemi
tedavisi olarak kullanımı bu günlerde oldukça rağbet görmüştür. Hatta çoğumuz süpermarketlerden bu
içecekleri, bizim için sağlayacağı yararlar hakkında pek düşünmeden almışızdır. Bu tabii ki ilgi çekici bir
meseledir – probiyotiklerin olayı nedir?
Aramızdan bir sözcüğün nasıl oluştuğuna bakanlar, sözcükteki “pro-“ kısmını hemen fark edeceklerdir.
Bildiğimiz gibi “pro-“ “anti-“nin tersidir. Yani bu mantığa göre, antibiyotikler güzel bir şey olduğuna
göre probiyotikler kötü müdür? Rahatlayın, mesele öyle değil. Probiyotikler ve antibiyotikler aşağı
yukarı ters etkiye sahip olsalar da, bunun nedeni işlerinin farklı olmasıdır. Antibiyotikleri, bakteri ve
toksinler vücudunuzda zararlı bir duruma neden olduğunda enfeksiyonla mücadele etmek için alırsınız
– göğüs enfeksiyonu, ağız enfeksiyonu, kulak enfeksiyonu vs.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 24
Fakat bu günlerde gittikçe daha fazla duyduğumuz üzere, vücudunuzda belirli miktarda bakteriye
ihtiyacınız vardır – reklamcıların gözbebeği olan yeni adıyla “dost” bakterilere. “Kötü” bakteri fazlalığı
olduğunda, enfeksiyonla mücadele etmek için antibiyotik alırız. Fakat “dost” bakteriler sindirim
sistemimize ve enzim üretimine yardımcı olarak bizi daha sağlıklı hale getirirler. Probiyotikler işte bu
dost bakterilerdir ve çeşitli biçimlerde bulunurlar – yiyecek endüstrisinde (ve yakından akrabası olan
reklam sektöründe) keşfedilmelerinin ardından daha daha da sık bir biçimde.
Probiyotikler bu sıralar en çok yoğurt ya da ayran biçiminde bulunabilmektedir, fakat bunları kapsül ya
da tablet biçiminde rejim tamamlayıcısı olarak satın almak da mümkündür. Vitamin ve enzimlerin
oluşturulması, besinlerin sindirilmesi, zararlı maddelerin zehirlerinden arındırılması, vücuttaki bakteri
içeriğinin dengelenmesi ve ateşin düşürülmesi gibi çeşitli görevleri vardır.
Probiyotiklerin ve antibiyotiklerin birlikte alınıp alınamayacağı meselesine ilişkin doğal ve mantıklı bir
soru akla gelmektedir. Biri bakterilerin büyümesini teşvik ederken diğeri engeller. Antibiyotik almak
gerekiyorsa, yan etkiler olacaktır ve bunlar sindirim sistemiyle ilgili meseleleri de içerebilir.
Antibiyotiklerin oldukça önemli bir iş yapmaları gerekmektedir ve bakteriler arasında ayrım
yapamazlar. Probiyotiklerse sisteminize iyi bakterileri yeniden yerleştirecektir, bu yüzden hangi
tamamlayıcıyı ne zaman aldığınız bir dengeleme meselesidir.
Genellikle probiyotik tamamlayıcıyı antibiyotikten yaklaşık iki saat sonra almanız tavsiye edilir. En çok
bu dönemde etkili olurlar ve bunları daha erken alırsanız, antibiyotiğin etkisinin probiyotiğin etkisini
olumsuz yönde etkilediğini görürsünüz.
Antibiyotiğin ve hatta herhangi bir bakteriyel dengesizliğin en yaygın yan etkilerinden biri, sindirim
sorunlarıdır. Bağırsaklarınızdaki bakteriler, yiyeceklerin vücuda girebilmesi için sindirilmesi ve
parçalanması açısından önemlidirler. Çok fazla sayıda yanlış türden bakteri, yiyeceği sindirme işleminin
daha kötü bir hal alacağı ve ishal ya da kötü kokan mide gazı sorunlarına dönüşebileceği anlamına
gelecektir. Dolayısıyla bakterilerin dengesini sağlamak oldukça önemlidir.
En iyi probiyotik tamamlayıcılar, sindirim işleminden sağ kalıp sindirim sistemindeki etkilerini yeniden
alabilen prebiyotiklerle birlikte, bir probiyotik bakteri türünden fazlasını içerenlerdir. Bu özelliklere tüm
markalar sahip değildir – probiyotikler şu anki popülerliğine geldiğinden beri durum daha iyidir – ve
doğru tamamlayıcıyı bulmadan önce biraz vitrin gezmeniz gerekecektir.
Mide gazı sorununuz ortadan kalksa dahi, vücudunuzun “iyi bakteri” üretimini canlandırmak için
probiyotik kullanmaya devam etmeniz kötü bir fikir olmayacaktır. Bazı nedenlerden dolayı – hastalık,
stres, fazla çalışma ya da belirtilmiş olduğu gibi antibiyotik tedavisi - doğru türden bakteri kaynakları
her an azalabilir. Dolayısıyla bu iyi bakterilere bolca sahip olmak asla kötü bir fikir değildir. Bir mide gazı
olasılığının ortaya çıkma ya da yeniden ortaya çıkma olasılığını azaltacak, genel olarak da sağlıklı yaşam
tarzına katkıda bulunacaktır.
Ticari açıdan bulunabilen probiyotiklerden biri Acidophilus’tur. Toz biçiminde gelir ve suda
çözüldüğünde sağlıksız bakterilerle savaşıp sağlıklı bakterilerin gelişimini sağlar. Vajinal iltihapların
oluşmasını önleyerek kadınların sağlığı açısından da fayda sağlar ve dolayısıyla aktif bir egzersiz
rejimine sahip olan kadınlar için bilhassa faydalıdır.
HOMEOPATİK TEDAVİLER
Aşağıda, mide gazından mustarip kişilere fayda sağlayan potansiyel homeopatik tedavilerin bir listesi
vardır. Bu tedavilerin hepsi tüm vakalarda işe yaramayacaktır, fakat sizin durumunuz için en çok işe
yarama ihtimali olanı bulmak faydalı olacaktır.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 25
Arsenicum Album (Arsenik Oksit)
Bazı yellenme vakalarına, çok fazla meyve yemek ya da son kullanım tarihini geçmiş yiyecekler yemek
neden olur. Bu vakalarda, asit yığılmasına bağlı olarak mide bölgesinde yanma hissi oluşur. Buna, hasta
açısından rahatsızlık verici olan kaygılı ve bitkin olma hissi eşlik edebilir. Arsenicus album bu tür
vakalarda en iyi tedavidir.
Bryonia
Ağrı, mide bulantısı ve aşırı mide gazının eşlik ettiği ağızdaki acı ve ekşi tat hissine çoğu zaman sindirim
sistemindeki bozulma neden olur. Bu durum kendisini ayrıca, yalnız bırakılma isteği ve çok fazla su
içme arzusu içinde ortaya koyacaktır ve bu tür vakalarda Bryonia tavsiye edilen tedavidir.
Carbo vegetabilis
Bayılma hissinin ve taze hava alma ihtiyacının eşlik ettiği ve yemekten sonra gelen mide gazıyla
nitelendirilen midedeki yakıcı ve kramp verici ağrı en iyi şekilde Carbo veg olarak da bilinen bu bitkisel
tedaviyle ele alınacaktır.
Colocynthis
Mide gazı vakası sindirimden kaynaklanıyorsa ve buna, en iyi şekilde belinizi bükerek rahatlattığınız
kesici, kramp verici bir his eşlik ediyorsa, Colocynthis en iyi homeopatik tedavi olarak tavsiye edilir –
bilhassa mağdur olan kişi sinirli hissediyorsa ve bu durumu saklıyorsa.
Kurtayağı tozu (Lycopodium)
Bazı mide gazı vakalarına, azıcık yemek yedikten sonra bile tokluk hissine dönüşen şiddetli, yoğun bir
açlık eşlik eder. Bunun neden olduğu gaz genellikle yukarı çıkıyormuş ve kişinin nefes almasını
etkiliyormuş gibi gelecektir ve kişinin tatlı yiyecek aşerdiği fark edilecektir. Lycopodium bu vakalarda en
iyi tedavi yöntemidir.
Natrum carbonicum (sodyum klorür)
Sıkı rejim vakalarında, bilhassa laktoz duyarlılığı olan kişilerde, kişiye ters gelen yiyecekler yemenin
etkisi oldukça derin olabilir ve mide ekşimesi, ishal ve ülser gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. İronik bir
şekilde bu kişilerin canı süt isteyecektir fakat genellikle bundan kaçınmayı bileceklerdir – Natrum
carbonicum bu kişiler için en iyi tedavidir.
Natrum phosphoricum
Bu tedavi, mide gazına ekşi kusma, asitli mide ve süt ürünlerine ve şekere karşı tiksintinin eşlik ettiği
insanlar açısından en iyi tedavi olarak görülmektedir. İlginç bir şekilde kişinin canı sahanda yumurta
isteyecektir.
Kargabüken (Nux vomica)
Midede hissedilen ve alkol, kahve ve enerji içeceği gibi “keyif için alınan” yiyecekleri ve içecekleri aşırı
tüketmenin sonucunda ortaya çıkan ağır bir hisse, kusma ya da dışkılama isteği eşlik edecektir –
genellikle dışkılama olmayacaktır. Kargabüken bu vakalarda size yardımcı olabilir.
Fosfor
Kişi, dondurma, donmuş yoğurt ya da başka herhangi bir soğuk gıda tüketirken midesinde bir yanma
hissi duyabilir. Ayrıca canı soğuk içecek isteyebilir, fakat bu istek yerine getirildiğinde, midede ısınan
sıvının mide bulantısı ve kusma kaynağı olabileceği fark edilebilir.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 26
Fosfor genellikle istenen etkiyi yaratır.
Rüzgâr Çiçeği (Pulsatilla)
Kişi genellikle, midesinde katı bir şişkinlik varmışçasına ağır hissedecektir ve sıcak herhangi bir yerden
çıkma dürtüsüne sahip olacaktır – hatta, dışarda yürürse kendini çok daha iyi hissedecektir.
Muhtemelen aksi hissedecek ve ağlama noktasında olacaktır – durum böyleyse, Rüzgâr Çiçeği etkili bir
tedavi olarak görülmektedir.
MİDE GAZI İÇİN AKTİF ÇARELER
Mide gazı hakkında bildiklerimizin çoğu, vücudumuza soktuğumuz şeylerle ilgilidir. Fakat sorundan
kurtulmak için yapmanız gereken şeyin dışarıyla ilgili olması da mümkündür. Egzersiz ve farklı masaj
türleri, mide gazına karşı yaptığınız rejimin son rötuşu olabilir. Bu egzersizler tabii ki mide gazından
kaçınmada büyük fark yaratan rejim değişikliklerinin yerini almamalıdır, fakat bu değişikliklerin
etkinliğini de artırabilirler. Her halükârda, rejimde değişiklik yapmadan egzersiz yapmaya çalışmak
zarar verici ve sonuç olarak da daha az etkili olacaktır.
Daha önceden bahsedildiği gibi, sindirim sisteminizi güçlendirip mide gazı sorunundan kurtulmanıza
yardımcı olan egzersizler, kısa ve hafif bir yürüyüş kadar basit olabilir. Bu yürüyüşler gerçekten de
sindirime yardımcı olur – koşmanın ve hatta hızlı yürümenin vücuda hem içerde hem de dışarda daha
sert bir etkisi vardır, daha derinden nefes almanıza ve hava yutmanıza neden olacaktır ve bu da
sindirim sisteminizde bozulmaya neden olabilir.
Enzim üreten yiyeceklerin daha iyi şekilde alınmasının vücudunuza daha fazla enzimin üretildiği bir
aşamaya ulaşmada yardımcı olacağı gibi, daha sık yürüyüşe çıkmak da yürüyüşünüzün daha etkili
olmasını sağlayabilir. İyi bir sindirim için ve kabız ve mide gazıyla ilgili sorunların azalması için gerekli
olan kasların daha iyi çalışmasını sağlar. Genel olarak, yemekten sonra yapılan yaklaşık bir saatlik bir
yürüyüşün, hayal edebileceğinizden daha etkili olduğunu göreceksiniz.
Bir
Bir Kademe Vites Yükseltmek
Fiziksel açıdan zaten fit olanlar için seçecek daha fazla egzersiz vardır. Ne kadar fit olursanız olun,
aşağıdakilerden herhangi birini yapmadan önce bir saat beklemeniz önerilir, fakat hafif koşu, yüzme ve
dans etme gibi egzersizlerin kesin avantajları vardır. Peki ya, sağlıklı yiyeceklerin sunulduğu ve ardından
da Latin danslarının yapıldığı bir akşamın eşlik ettiği bir restoranda akşam yemeği yemeye ne dersiniz?
Bu, sağlıklı bir sindirim sistemi geliştirmek için gereken tüm farkı yaratabilir.
Aerobik egzersizleri size göre değilse, yanıtı yoga sınıfında bulabilirsiniz. Yogada yer alan gerinme ve
egzersizler, mide gazı sorununu yenmede önemli bir unsur olan denge sağlamak için birebirdir. Küçük
bir uyarı: ilk kez yoga yapan birçok kişi, gerinme hareketlerinin bazılarını denerken yellenir. Hatta bu
yoga sınıfında beklenen bir şeydir ve kimse kafaya takmayacaktır – fakat öncesinde brokoli ya da
lahana gibi turpgil sebzelerden tüketmeyin, çünkü kokulu mide gazına neden olabilirler.
Masaj
Masaj
Mide gazı ve şişkinlik sorunlarına masaj yoluyla çözüm bulmak mümkündür – gaz çıkarabilmeniz için
size masaj yapması gerektiğini birine açıklamak karşı tarafı pek istekli hale getiremeyeceğinden, masajı
kendiniz yapmanız en iyisi olabilir. Mide gazı ve şişkinliği ortadan kaldırmak için en yaygın şekilde
kullanılan birbirleriyle bağlantılı iki masaj türü Shiatsu ve parmakla akupunkturdur – ikisini de kendinize
uygulamanız mümkündür.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 27
Mide gazını ortadan kaldırmada etkili olduğu kanıtlanan dört Shiatsu baskı noktası vardır. İlki, midedeki
durgunluğu rahatlatan ve sindirime yardımcı olan bir noktadır ve dizkapağının altında (yaklaşık dört
parmak genişliğinde) iki bacak kemiğinin arasında bulunur. Bu noktaya baskı uygulamak, sindirime
yardımcı olma konusunda büyük bir fark yaratabilmektedir. Mide gazını ortadan kaldırmada ikinci
Shiatsu egzersizi, ayağın alt kısmına uygulanır. Oturarak bir ayak bileğinizi diğer dizinizin üzerine
yerleştirin. Başparmağınızı kullanarak, ayağınızın iç kemeri üzerinde bulunan, ayak parmaklarınızın
kökünden bir parmak genişliğinde bulunan noktayı bulun ve midenizi yatıştırmak için baskı uygulayın
ve sindirim kaslarınıza giden kan akışını canlandırın.
Mide gazını ortadan kaldırmak için kullanacağınız baskı noktası, ayağınızın üstünde bulunmaktadır. İki
tarak kemiğinin başparmağınızla ve ikinci parmakla birleştiği yere bir dakika boyunca sıkıca baskı
uygulayın ve ardından bırakın. Bu, vücudunuzu gazı ortadan kaldıracak şekilde harekete geçirir.
Son olarak, önkolunuzdaki iki kemik arasında yer alan, bileğin iki parmak genişliği üzerindeki noktaya
baskı uygulayarak, midenizdeki tıkanmayı ortadan kaldırabilir ve anksiyeteyi yatıştırabilirsiniz. İlginç bir
şekilde, bir parmak genişliği daha aşağı indiğinizde, seyahat hastalığıyla başa çıkarken tavsiye edilen
baskı noktasını bulacaksınız, bu yüzden bu egzersizin faydalı olmasının birden fazla nedeni vardır.
Parmakla akupunkturun da benzer bir faydalı etkisi vardır ve buradaki egzersiz de oldukça basittir. Tek
yapmanız gereken, göbeğinizin üç parmak genişliği altındaki noktayı bulmak ve bölgedeki gerilimin
ortadan kalktığını hissedene kadar birkaç dakika boyunca hafifçe baskı uygulamaktır. Bu egzersiz, yakın
zamanda ameliyat geçiren, fıtığı olan, karın kanserinden mustarip olan ya da hamile olan kişiler için
tavsiye edilmez, çünkü bu vakalarda komplikasyonlara neden olabilir. Ayrıca bu egzersizi yaparken
yalnız olmak ya da yanında rahat olan bir kişiyle olmak tavsiye edilir, çünkü yellenmeyi büyük oranda
hızlandırabilir.
SON OLARAK…
Bu kitapta tavsiye edilen adımları izlerseniz, mide gazı sorununun artık o kadar da büyük bir sorun
olmadığını görürsünüz. Tabii ki hala gaz yapacaksınız. Bu kitaptaki tavsiyelerden bazıları, tam da bu
amaç için tasarlanmıştır, o yüzden bu sizi şaşırtmamalıdır. Fakat göreceğiniz şey, bir şirket toplantısında
potansiyel bir iş ortağıyla yapacağınız konuşma sırasında kaçan gazın artık endişe verici bir şey
olmamasıdır. Sosyal bir ortamda gelecek vaat eden bir ilişkiyi berbat eden keskin bir gaz patlaması,
artık kafanızı takacağınız bir şey değildir.
Burada verilen tavsiyeleri izlerseniz, kötü kokan mide gazı da tarihe gömülecektir. Bu gerçekten de
doğru şeyleri yemek ve ne zaman ve ne şekilde rahatlayacağınızı bilmek meselesidir. Her şey işte bu
kadar basittir. Hala yelleneceksiniz, fakat artık her seferinde pencereyi aralamanız gerekmeyecek. Artık
gazı nasıl kaçırdığınızı siz kontrol edebileceksiniz ve bu yüzden yaşamınız daha güzel bir hal alacak.
Geriye tek bir ciddi tavsiye kalıyor ve bundan zaten bahsetmiş olsak da, bu noktaya son bir kez
girmeden kitabı bitirmemiz yanlış olacaktır. Mide gazı sorununuz devam ederse ya da kötüleşirse ve
ortadan kalkmayan başka semptomlarınız da varsa, doktora gidin. Yalnızca tedbir amaçlı dahi olsa,
mide gazı sorununuzun, acil klinik tedavi gerektiren daha derin bir sorunun semptomu olmadığından
emin olmanız son derece önemlidir. Bir sağlık sorunu için çok fazla ilaç almak tehlikeli olabilir ve
bundan kaçınmak makul ve akıllıcadır. Fakat sorunu küçümsemenin sonuçları daha kötü olabilir.
Bu kitap, sindirim sisteminizi sağlığa kavuşturmada ve mide gazı sorununu alt etmede kılavuzunuz
olsun. Hoşça kalın.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 28
KIZLARA NOT…
Vajinal mide gazı bazen ortaya çıkabilir – fakat vakaların yüzde 99’unda bu kafaya takacak bir durum
değildir. Genellikle, vajinal kasların hareketlerine bağlı olarak havanın vajinaya girip çıkmak durumunda
kaldığı cinsel etkinlik sırasında gerçekleşecektir. Ayrıca gerinme egzersizleri sırasında da oluşabilir ve
yine bu durumlarda endişe etmeye gerek yoktur.
Güçlü koku çıkaran vajinal gaz çıkarımı nadiren de olsa gerçekleşebilir – bu durumda doktorunuza
danışmanız gerekir. Kolovajinal fistülden mustarip olabilirsiniz – vajina ve kolon arasındaki yırtılmayı
içeren bir rahatsızlık. Bu nadiren ve genellikle ameliyat ya da doğum sırasında gerçekleşir – tedaviyle
düzeltilebilir, fakat kendi başına geçmez.
Doğal Gaz Sancısı Tedavisi
Her Hakkı Saklıdır ® -
Sayfa 29
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
3 541 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content