close

Enter

Log in using OpenID

Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin 2014 Yılı İçin

embedDownload
-TTK SİRKÜLERİSayı: TTK/2014.004
Tarih: 27.01.2014
KONU: Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin 2014 Yılı İçin Geçerli Temerrüt Faizi
25.01.2014 Tarih ve 28893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya
yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin
geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranı yıllık %12.75; alacağın tahsili masrafları için talep
edilebilecek asgari giderim tutarı 120,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oran 01.01.2014 Tarihinden itibaren geçerlidir.
İlgili mevzuat (TTK)
F) Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları
TTK-Madde 1530-(7) Bu madde hükümleri uyarınca alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt
faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz
oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası her yıl ocak ayında ilan eder. Faiz oranı, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve
Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda öngörülen ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az
yüzde sekiz fazla olmalıdır.
Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Oğultürk Apt. B Blok No:6 Kat:3 Daire:5 Kadıköy-İSTANBUL
Tel: +90 216 338 00 72
Fax: +90 216 338 28 07
E-Posta: [email protected]
İnternet Sitesi: www.dmr-tr.com
DMR is a member firm of Kudos International Network.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
496 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content