close

Enter

Log in using OpenID

Değerli Müşterimiz. Güvenlik Bilgisi

embedDownload
Değerli Müşterimiz.
Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek
performanslı profesyonel metal dedektörü uzun süre sorunsuz kullanabilmek için,
kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve verilen talimatları eksiksiz uygulayınız .
Güvenlik Bilgisi
Güvenlik sebeplerinden dolayı Adrenalin VLF ‘yi çalıştırmadan önce bu çalıştırma
kılavuzunun okunması tavsiye edilir. Aşağıdaki notlara özellikle dikkat edilmelidir.
Hasar görmüş bağlantı kabloları veya bobinler elektrik çarpma ihtimalinden dolayı daha
fazla kullanılmamalıdır.
Aynı zamanda, bu metal dedektör yeni özellikler içermektedir. Kaliteli elektronik
parçalar ve özel tasarlanmış elektronik – devreler düzeni kolay kullanım ve duyarlılık
konusunda avantajlar yaratmaktadır.
Dedektör aynı zamanda hoparlör veya kulaklıklar yoluyla duyulabilecek bir ses
çıkarmaktadır.
Adrenalin metal dedektörleri genellikle profesyonel metal tanılama ekipmanı
piyasasında en yüksek kaliteyi ve en yeni geliştirmeleri temsil eden ürünler olarak
tanınmaktadır.
Bir üretici firma olarak biz her zaman ürünlerimizde en yüksek standardı devam
ettirmeye çalışıyoruz, bu yüzden tasarımda, özelliklerde ve ürün erişilebilirliğinde
duyuru yapılmaksızın değişiklikler yapılabilmektedir.
Metal nesneler için kazı yapılırken savaş malzemeleri de bulunabilir. Özellikle büyük
nesneler tanılandığında önceden tedbir alınmalıdır.
Arama bobini tarafından üretilen güçlü DC manyetik alandan dolayı belirli tipte
mayınlar tetiklenebilir. Askeri kullanım için özel versiyon ürünler de talep üzerine
tedarik edilebilmektedir. Kalp pili olan veya diğer duyarlı araçları taşıyan kişiler, arama
bobininin manyetik alanına yaklaşmamalıdırlar. Adrenalin VLF üreticisi olarak
ürünlerimizden kaynaklanan veya ürünlerimizle bağlantılı olan herhangi bir hasardan
sorumlu tutulamayacağımızı lütfen göz önünde bulundurunuz.
Tasarım ve özellikler duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir.
Cihazın Montajı
Kontrol ünitesinin bağlı bulunduğu kol dayanağı ve metal ara bağlantı kolunu kullanım
sırasında rahat edeceğiniz bir uzunlukta birleştiriniz. Bağlantı sırasında alt kısımda
bulunan metal yaylı pim ile pimin oturacağı uzunluk ayar yuvalarının aynı yönde
olduğuna dikkat ediniz. Metal pimi yuvaya oturtunuz sonra plastik kelepçeyi saat
yönünde çevirerek sıkınız. Plastik alt şaft ile 27cm’lik arama başlığının metal
pimininaşağıda olmasına dikkat ediniz plastik civata saat yönünde çevirerek başlığı
sabitleyiniz.
Cihazınızın uzunluğunu istediğiniz seviyeye getirerek plastik alt şaft ile ara bağlantı
kolu ve kontrol ünitesini birleştiriniz plastik kelepçelerin sıkarak cihazınızın montajını
tamamlayınız. Cihazınızın kablosunun sarım yönü süreki aynı yönde olmalıdır.( Saat
yönü dönüş istikametinde kablo sarılabilir), kabloyu gevşek biçimde bırakmayınız
(hatalı sinyaller) almanıza neden olabilir. Kablo soketini kontrol ünitesindeki yuvaya
takar iken, erkek ve dişi sokette soketin birleştirme yönünü gösteren kertik
bulunmaktadır bu kertiklerin birbirini karşılamasına dikkat ediniz.
Kontrol Ünitesi
On / Volume: Cihazın açılmasını kapanmasını ve ses seviyesini ayarlar.
Gnd:Cihazın manuel toprak ayarını yapmak ve mineralli taşları silmek için kullanılır
toprak etkisini sıfırlar.
Disc:İstenmeyen metalleri reddetmenizi sağlar. Dedektördisc konumunda değersiz
metallere kırık bir ses tonu verir değerli metallere net bir ses tonu verir. Disc konumunda
değersiz (demir, küçük çelik) gibi metallere kırık ton, ( açma kapağı,alimiyum folyo, çok
zayıf bakır parçaları) gibi orta değerdeki metallere boğuk gecikmeli gelen koyu ton, (
bronz, gümüş, altın )gibi metallere ince net ton vermesini sağlar (
Dedektördiscmodunda üç çeşit ses verir kırık, boğuk gecikmeli koyu ton, ve ince ton net
ses ) elemiş olduğunuz disc seviyesindeki metalleri cihazın vermiş olduğu ses şekline
göre toprak altındaki metali daha kazmadan demir, bakır, folyo, açma kapağı, çelik
veya altın gümüş bronz gibi değerli bir malzeme olup olmadığını anlarsınız.
All: Dedektörünüzall konumunda iken net ayrım yapmadan arama yapacak ve tüm
metalleri algılayıp çok az değerli ve değersiz metaller arasında ses farklılıkları yaratarak
algılama yapacaktır. Çok derin arama yapacağınız zaman all metal konumunda
kullanmanızı tavsiye ederiz.
Tune:Cihazın güç seviyesini ayarlamanızı sağlar, verim alabileceğiniz güç seviyesi ince
vızıltı sesinin başlangıç noktasıdır. İlk kullanıma başladığınız sürelerde alışma zamanını
sıkıntısız atlatmak için vızıltı başlangıç noktasından az kısık seviyede bırakınız daha
rahat ve sessiz bir arama yapmanızı sağlayacaktır (unutumayınız) tune konumunda ince
vızıltı seviyesinde dedektörünüz en hassas güç durumunda arama yapacaktır
derinliğiniz sessiz konuma göre daha fazla olacaktır.
Auto: Cihazın otomatik toprak ayarı moduna geçişini ve otomatik toprak ayarı
modundan çıkışını sağlar. Auto modundadedektör toprak ayarını otomatik olarak
kendisi yapacaktır. Gnd düğmesi devre dışı kalacaktır. Unutmayınız otomatik toprak
ayarı konumu manuel toprak ayarlı aramaya göre ağır mineralli topraklarda
dedektörünüze derinlik kaybı yaşatabilir.
Manuel: Cihazınızın toprak ayarını manuel olarak kullanıcının yapmasına ve daha derin
olarak arama yapmanızı sağlar. Dedektörünüzdisc konumunda iken manuel toprak ayarı
konumunda iken toprağınız çok mineralli değil ise başlığı aşağı yukarı kaldırıp indirirken
toprağa herhangi bir tepkime yapmayacaktır rahatlıkla arama yapabilirsiniz sadece
mineralli taşlara uzatma şeklinde metal sesi ile benzeşmeyen bir ses verecektir gnd
düğmesini kullanarak sağa ve sola düğmeyi çevirerek taş etkisini sıfırlayabilir ve sessiz
bir arama yapabilirsiniz. Dedektörünüz dünyada başka hiçbir dedektördebulunmayan
çok gelişmiş bir toprak ayarı sistemine sahiptir saatlerce ayar bozmadan sessiz keyifli bir
arama yapmanıza olanak sağlar.
All metal manuel toprak ayarı konumunda arama yapacağınız zaman dedektörünüz
taşları çok rahat bir şekilde taşlardan hiç etkilenmeden taşları delip altından metalleri
tespit edecektir. Arazide rastlayacağınız metal içeren mineralli taşlara ses verebilir gnd
düğmesini kullanarak sağa sola çevirip taş etkisini ortadan kaldırabilirsiniz büyük
taşların üzerinden başlığınızı geçirir iken yavaş bir biçimde sallayınız yansıma etkisini bir
nebze olsun giderebilirsiniz. Bölgenizde rastlayacağınız en mineralli taştan bir örnek
çantanızda bulundurunuz o taşa aramaya başlamadan önce dedektörünüzle sıfırlayınız
diğer az mineral içeren taşlarda dedektörünüz az bir seviyede yansıma yapacak ve çok
rahatlıkla taşları delip altında bulunan metali tespit edecektir.
BatteryLow: Işık yanıp sönmeye başlar ise pillerin bittiğini ifade eder. Işık yanıp
sönmeye başladığında cihazı kapatıp aramayı sonlandırınız.
Phones: Kulaklık girişi, kulaklık takıldığında cihazın dışarıya hoparlörden ses vermesini
engeller sessiz bir arama yapmanıza olanak sağlar.
Cihazın Kullanıma Hazırlanması
Cihazınızı arama başlığı bel seviyesinde iken on/ volume düğmesini çevirerek açınız .
Cihazınız bel seviyesinde iken Tune düğmesini çok az bir vızıltı sesi duymaya başlayana
kadar açınız bu ses seviyesi ( ince vızıltı sesinin duyulup duyulmayacağı ) belli olmayana
kadar az olmalıdır. Bu ses seviyesibulunduğunuz ortama göre cihazınızngücünü en
hassas seviyeye getirdiğinizi belirtir. Sesi bu konumdan fazla açar iseniz
dedektörünüzçok hassaslaşacaktır derinliğiniz artacaktır ağır mineralli topraklarda
toprak ayarını yapmakta zorlanabilirsiniz ve başlığı çarptırdığınızda hatalı sinyaller
almanıza neden olabilecektir.
Cihazın Manuel Toprak Ayarının Yapılması
Cihazınızın disc düğmesini 0 konumuna getiriniz. Tunedüğmesini sesin duyulma
seviyesine en yakın konuma ayarlayınız,( gnddüğmesi 5konumunun tekabül edeceği
konuma getiriniz ) cihazınızın arama başlığını yere 3 cm kalana kadar zemine yavaşça
yaklaştırınız, cihazınız size zemine yaklaştırdığınızda kalın bir ses tonu verebilir, zemine
yaklaştırdığınızda kalın bir ses tonu duyar iseniz gnd düğmesini saat yönüne doğru hafif
çevirip arama başlığınızı 20 cm’eyavaşça kaldırınız, tekrar zemine 3 cm kalana kadar
yavaşça yaklaştırınız başlığınızı yukarıya doğru kaldırır iken ince bir ses duyar iseniz
gndbalance düğmesini saat yönünün tersine doğru hafif çevirip aynı işlemi tekrarlayınız,
bu ses kesilip aşağıya indirme ve yukarıya kaldırma esnasında hiçbir ses vermeyene
kadar bu işlemi tekrarlayınız, başlığı aşağı indirme ve yukarı kaldırma esnasında hiçbir
ses çıkmaz ise toprak ayarınız sağlıklı bir şekilde yapılmış olacaktır.Disc düğmesini
arama yapacağınız ayrım konumuna getirip aramaya başlayabilirsiniz.
Otomatik Toprak Ayarı
Otomatik toprak ayarı özelliğini az mineralli bölgelerde kullanabilirsiniz. Açıklanan
şartların olmadığı yerlerde cihazınızı manuel modta kullanınız daha derinden algılama
yapabilirsiniz, manuel modta mineralli taşlara metal sesinden farklı kısık uzatılan bir ses
verecektir bu sesi gnd düğmesini kullanarak ortadan kaldırabilirsiniz .
Dedektörü Şarj Etme
Dedektörünüzde Adrenalin şarj adaptörü harici adaptör kullanmayınız ciddi zararlar
oluşmasına neden olabilir. Dedektör güç ünitesi 10 adet şarj edilebilir 1.2 volt AA pilden
oluşmaktadır. Gerektiğinde şarj edilebilir piller kartuş yuvasından çıkartılıp
değiştirilebilir. 12 volt dc şarj adaptörü otomatik depolama sistemine sahiptir. Pil
seviyesi düşük iken şarj sırasında adaptörün üzerinde bulunan kontrol ledi kırmızı renkte
sürekli ışık verir. Pil seviyesi 13.8 volt olduğunda dolum seviyesi sonlanacak led yeşil
renkte ışık verecektir. Kırmızı led sık aralıklar ile yanıp söner ise pillerinizde bozulma
veya ters bağlantı yapılmış olabilir kontrol ediniz. Şarj adaptörü otomatik depolama
sitemi ile çalışmaktadır uzun süre şarjda bkalması pillerinize zarar vermeyecektir.
Teslim edilecek standart paket içeriği
1. 27 cm arama başlığı
2. Kontrol ünitesi
3. Kol dayanağı ve metal ara bağlantı kolu
4. Plastik civata ve plastik şaft
5. 12 volt dc otomatik sarj adaptörü
6. Türkçe kullanım kılavuzu
7. Taşıma çantası
8. Stereo Kulaklık
Servis Formu
Bugünün Tarihi: ……………………………………………………………………………………………………………………………........
Dedektörün Modeli: ……………………………………. Seri Numarası: ……………………………………………………………..
Satın Alındığı Yer: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Satın Alındığı Tarih: ………………………………………………………………………………………………………………………………
İade Edilen Parçalar: …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Arızanın Tarifi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sahibinin Adı: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: Cep ( )………………………………………. Ev ( )………………………………………………………………………………….
Faks: ( )……………………………………… E-Mail: ……………………………………………………………………………………………
ADRENALIN DETECTORS
Muradiye Mh. Mustafa Kemal Cd.İlkyurt St.E-Blok No:4 Muratlı / TEKİRDAĞ
TEL: +90 282 361 7760 ---- www.adrenalindedektor.com [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
693 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content