close

Enter

Log in using OpenID

ADI – SOYADI :

embedDownload
ADI – SOYADI :
SINIFI – NO : 7 /
A
Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği işaret-leyiniz.
7)
İnsanlarda besinlerin sindirimi ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Karbonhidratlı besinlerin sindirimi ağızda başlar
B) Yağların sindirimi ince bağırsakta başlayıp, biter
C) Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biter
D) Vitaminlerin sindirimi midede başlayıp biter
1)
Dinamometreye bağlanan cisim şekil 1 de dengededir.
Cisim ve dinamometre şekil 2 ve şekil 3 konumlarına
getirilirse dina-mometrenin gösterdiği değerler nasıl
değişir?
Şekil 1
Şekil 2
A)
Artar
Azalır
B)
Değişmez
Artar
C)
Azalır
Değişmez
D)
Değişmez
Azalır
2)
A noktasından serbest
bırakılan cisim D noktasından
geçerek hareketine devam
ediyor. Buna göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Cismin A noktasında potansiyel enerjisi en fazladır.
B) Cismin B noktasında hem kinetik, hem potansiyel
enerjisi vardır.
C) Cismin C noktasında sadece kinetik enerjisi vardır.
D) Cismin D noktasında kinetik enerjisi en fazladır.
8)
3)
Şekildeki küçük dişli ok
yönünde dönerse
aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlış olur?
9)
A)
B)
C)
D)
Büyük dişli zıt yönde döner.
P cismi yukarı yönde hareket eder.
P cisminin potansiyel enerjisi azalır.
Küçük dişli 1 tur dönerse, büyük dişli daha az
döner.
I. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır.
II. İş ve enerjiden kazanç sağlamaz.
III. İş yapma kolaylığı sağlar.
Basit makinelerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D)I, II ve III
4)
5)
Verilen hipotezi test etmek için kullanılabilecek
etkinlik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Keskin kokulu yiyeceklerin farklı insanlara
koklatılarak ilk uyarılma süresini kıyaslama
B) Belli bir süre aynı kokunun bulunduğu ortamda
bulunan insanlara koku hislerinin sorulması
C) Kısa aralıklarla farlı kokuların verildiği insanlara
koku hislerinin sorulması
D) Gözleri açıkken ve kapalıyken aynı koku verilen
insana koku hislerinin sorulması
6)
Mancınık
yay
sapan
çekiç
Yukarıdaki aletlerden hangilerinin çalışmasında esneklik
potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüşümü vardır?
A) Yay, çekiç ve sapan
B) Çekiç ve yay
C) Mancınık, yay ve sapan
D) Çekiç ve mancınık
10) Yaylar için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A ) Yaylar esnektir.
B ) Yaya gerektiğinden fazla kuvvet uygularsak yay
esneklik özelliğini kaybederek eski haline dönemez.
C )Yaya uygulanan kuvvet ne kadar artarsa uzama
miktarı o kadar azalır.
D ) Yayların esneklik özelliklerinden faydalanılarak
dinamometreler yapılmıştır.
11)
Hakan eğik düzlem yüksekliğinin, eğik düzlem üzerinde bırakılan
cismin kazanacağı enerjiye etkisini göstermek istiyor. Burak ise
farklı özellikte zeminlerin aynı cisme farklı büyüklükte sürtünme
kuvveti uygulayabileceğini göstermek istiyor.
Buna göre Hakan ve Burak hangi düzenekleri kurmalıdır?
Hakan
Burak
A) I ve II
II ve III
B) I ve III
I ve II
C) II ve III
I ve III
D) I ve II
I ve III
17) Çevremizden aldığımız olağan uyarıların iletimi ve vücudun
verdiği tepkinin gerçekleşmesinde görevli organ ve yapılar ile
bunların görevleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Organ ve Yapıların
Görevleri
İsimleri
Duyularımızda bulunan
Uyarı mesajını
özel hücreler
alır.
……………..
Uyartı mesajını
taşır
……………..
Cevap oluşturur.
………………
Cevabı taşır.
Kaslar veya organlar
Tepki oluşturur.
Tabloda boş bırakılan 2,3 ve 4 numaralı boşluklara
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
2
3
4
A)
Sinirler
Beyin
Sinirler
B)
Sinirler
Omurilik
Sinirler
C)
Sinirler
Beyin
Omurilik
D)
Damarlar
Beyin
Sinirler
12)
13)
18)
Eşit bölmeli özdeş çubuklarla kaldıraç sistemleri kuruluyor. Her
bir sistem ile ilgili bilgi kartları hazırlanıyor.
Şekildeki bilgi kartında yazan özellikleri taşıyan kaldıraç
aşağıdakilerden hangisidir?
(Kaldıraç ağırlıkları ve sürtünme önemsizdir.)
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kaldıraç örneklerinden hangisinde yük ortada
bulunmaktadır?
A)Tahteravalli
B) Cımbız
14)
Yukarıda verilenlerden hangilerinde Fen anlamında iş
yapılmıştır?
A)
C) El arabası
D) Makas
I – III – IV – V
B) I – III – V – VI
C) II – IV – VI
D) I – II – III – IV – V – VI
19)
15)
I- ütünün fişe takılıp, gömleğin ütülenmesi
II- dağın tepesinden çığ düşmesi
III- hız treninin raylardan aşağı inmesi
Yukarıdakilerden hangisinde enerji dönüşümü
gerçekleşmiştir?
A)Yalnız I
B) I – II
C) II – III
D) I – II – III
16)
Yukarıda taşı kaldırmak için uygulanan kuvvetlerden hangisi
en küçüktür?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Mahmut öğretmen
makaralar konusunu
işlerken, şekildeki
palanga düzeneğini
öğrencilerine gösteriyor ve öğrencilerden düzeneklerdeki
kuvvet değerlerini
söylemelerini istiyor.
Bu kuvvetlerin değerleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
F1
100N
25N
75N
25N
F2
50N
25N
25N
50N
20) Zeminde yuvarlanmakta olan bir top neden bir müddet
sonra durur?
A) Çünkü yerçekimi kuvveti topu aşağı doğru çeker.
B) Çünkü rüzgar topun hareketiyle aynı yönde eser.
C) Çünkü yer ve top arasında sürtünme kuvveti vardır.
D) Çünkü topun içinde hava vardır.
BAŞARILAR DİLERİZ
Fen ve Teknoloji Zümresi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
320 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content