close

Enter

Log in using OpenID

Araş. Gör. Aslı GÜRSOY - Türk Dili ve Edebiyatı

embedDownload
ASLI AYTAÇ
ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ
Telefon: (0312) 297 8100
E-posta: [email protected]
Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800
E ĞİTİM D URUMU
Lisans: 2003 – 2007 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doktora (Bütünleşik): 2009 – (…) Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski
Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı (ÖYP)
Doktora Tezi: “Aşkî ve Heft Peyker Mesnevîsi” (İnceleme – Metin – Özel Adlar Dizini) (devam
ediyor)
İ Ş D ENEYİMİ
2007 – 2008 Gölbaşı İÖO Türkçe Öğretmeni
2008 – (…) Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim
Dalı Araştırma Görevlisi
İ DARİ G ÖREVLER
1. Sınıf Öğrenci Danışmanı
Y ABANCI D İL
İngilizce
A KADEMİK Ç ALIŞMALARI
Alınan Dersler
Yüksek Lisans
Eski Türk Edebiyatında Nazım
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları
Fars Dili
Türk Dili ve Edebiyatı Semineri
Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Doktora
Fars Edebiyatı
Türk Edebiyatında Tezkirecilik
Mesnevi Türünün Tarihi Gelişimi
Divan Şiiri
Zirve Şahsiyetler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
90 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content