close

Enter

Log in using OpenID

SISTA RTV SİLİKON – SIVI CONTA (300°C)

embedDownload
Teknik Bilgi Föyü
SISTA RTV S
TANIMI
Polisiloksan (asetat sistem)
KON – SIVI CONTA (300°C)
ya dayan kl silikon (s
conta).
UYGULAMA ALANLARI
Endüstriyel makina parçalar nda, elektrikli ev e yalar n üretiminde, otomobilde, diferansiyel kapa , vites kutusu
kapa , motor kapa ve karbüratör kapa (sübap) contas olarak ve kimyasal reaktörlerde kullan r. Paslanmaz çelik,
cam, seramik, eloksallenmi alüminyum, sert lastikler, demir ala ml metaller, alüminyum ve boyal yüzeylere
rahatl kla uygulan r.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Yüksek ya dayan kl r (300°C)
• Solventsizdir
• Daimi elastikiyetini korur
• Tek komponentlidir
• Nemle sertle ir
• Ya lanmaya ve UV nlar na dayan kl
r
TEKN K ÖZELL KLER
Çal ma
Kabuk ba lama süresi
Ara sertle me süresi
Yo unluk
Shore A sertli i
E-modül %100
Is dayan
Hacim kayb
Kopma esnas nda uzama
Kopma mukavemeti
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5°C ile 40°C aras nda
5 dakika
Her 2 mm için 7 saat
1,02 gr/ml
20
50 N/cm2
-50°C ile 300°C (50 gr beyaz tüp için 250°C dir.) aras nda
%2
% 500
250N/cm²
ELEKTR K ÖZELL KLER
Dielektrik kuvveti
Enerji kay p faktörü
Dielektrik sabiti
Hacim Direnci
:
:
:
:
16 KV/mm
2x10(-3) (1 kHZ’de)
2,8 (1 kHZ’de)
1x10(-14) Ohm. cm.
UYGULAMA
• Uygulama yap lacak yüzey kuru ve temiz olmal r.
• Kartu larda: Kartu a
kesilir. Kanül a
45° aç ile uygulama yap lacak derz kal nl na göre kesilir. Kartu Henkel
kartu tabancas na yerle tirilir. Kanül kartu ucuna tak r. Tabanca teti i s larak ürün uygulan r.
• Tüplerde: Tüp kapa
n tersi kullan larak tüpün ucundaki koruyucu folyo delinir. Kanül ucu istenilen kal nl kta 45°
aç ile kesilir. Kanül tüp ucuna tak r ve ürün uygulan r.
• Uygulama sonras nda mastik sabunlu suya bat lm sünger ile düzeltilebilir.
AMBALAJ
310 ml kartu ve 50 gr tüp
RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 20 ay
KKAT
Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnas nda eldiven, gözlük vb. koruyucu
giysiler kullan lmal r. Cilt ile temas halinde derhal bol su ile y kanmal r. Yutulmas halinde derhal t bbi yard m
al nmal r. Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik belgesine ba vurulabilir.
Türk Henkel Kimya San. Tic. A. . Kay da Cad. Kar Plaza D Blok çerenköy / stanbul
www.henkel-ua.com [email protected]
Tel: 0800 261 63 16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
55 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content