close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

embedDownload
İstanbul,18.11.2014
SİRKÜLER
SAYI
: 2014 / 51
KONU
: 2014 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı
Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014
yılına ilişkin yeniden değerleme oranı% 10,11 olarak açıklanmış olup; bu oran, aynı zamanda
2014 yılının son geçici vergi dönemi için de geçerli bulunmaktadır.
Bazı vergi ve ceza tutarları her yıl yeniden değerleme oranına bağlı olarak arttırılmaktadır.
Örneğin; motorlu taşıtlar vergisi, maktu damga vergisi ve harç tutarları, veraset ve intikal
vergisinden istisna tutarlar, gelir vergisinde konut kirası istisnası ve ücretlilerde yemek bedeli
istisnası gibi tutarlar Bakanlar Kurulu’nca aksine bir karar alınmadığı takdirde 2015 yılı
başından itibaren % 10,11 oranında arttırılarak uygulanacaktır.
441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği aşağıdadır.
Saygılarımızla,
RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
441 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No
29176
Resmi Gazete Tarihi
15/11/2014
Kapsam
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında
"Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil)
bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat
Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi
Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak
tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
77 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content