close

Enter

Log in using OpenID

Asansör Tescil Belgesi - Osmangazi Belediyesi

embedDownload
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne
BURSA
Mah. ................................. Pafta .............................. Ada ................... Parselde
bulunan, firmamızca montajı yapılan ……….. adet elektrikli/hidrolik asansör tesisinin
gerekli kontrollerinin yapılarak “Asansör tescil belgesi” verilmesini saygılarımla arz
ederim.
......................................
........./......../2014
ADI SOYADI
TC KİMLİK NO :
ADRES : ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
TLF
: ..................................................... CEP TLF: ......................................................
FAKS
: ..................................................... E-MAİL : .......................................................
EKİ
:
1 - ) Asansörü monte eden , asansörün AT uygunluk beyanında bulunan yetkilice verilen Asansör Tescil Belgesi
Başvuru dilekçesi
2 - ) Asansörün montajının yapıldığı adrese ait , Vize uygulamaları tamamlanmış Yapı inşaat ruhsatı fotokobisi
3 - ) Firma AT uygunluk beyanı
4 - ) 95/16/AT Asansör Direktifi –EkXIII veya ....(H veya..... Modülü) Sertifikası
5 - ) Asansör İçin Toplam Kalite Güvence Sertifikası
6 - ) Bakım Sözleşmesi
7 - ) Asansör Hesapları
8 - ) Uygulaması yapılan Asansöre ait proje (Hesaplar birlikte olabilir)
9 - ) Asansör ve Motor Beyannamesi
10 - ) Güvenlik Elemanlarının güncel tarihli CE Sertifikaları [ İsim ve seri numaraları ile düzenlenmiş çizelgesi ]
11 - ) Uygulaması yapılan Asansöre ait ; Son Kontrol Föyleri ( Makine ve Elektrik Mühendisince yapılmış )
12 - ) Proje müelliflerinin , Asansör Yetki Belgeleri ( Makine ve Elektrik Mühendisi )
13 - ) Garanti Belgesi
14 - ) Hizmet Yeterlilik Belgesi
15 - ) Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
16 - ) Asansör tescil belgesi için düzenlenen belge ve dökümanlara , Asansörü monte eden firma tarafından imza
atmaya yetkili kişilerce hazırlanmalıdır ve İmza sirküleri başvuru dosyası içerisinde bulunmalıdır.
17 - ) Yapı Ruhsat Eki olan Asansör Avan Projesi.
YZM.P.07.F.89
REV.00
YZM.P.07.F.89
REV.00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content