close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı - Milli Eğitim Bakanlığı

embedDownload
2015 YILI AKSARAY HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET PLANI
S.
N
O
FAALĠYET
NO
EĞĠTĠM FAALĠYETĠNĠN ADI
KATILACAK OLANLAR
FAALĠYET YERĠ
FAALĠYET BAġLAMA
TARĠHĠ
FAALĠYET
KATILI
SÜRE
BĠTĠġ
MCI ĠLGĠLĠ BĠRĠMĠ
(GÜN)
TARĠHĠ
SAYISI
ĠNSAN KAYNAKLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
(Eğitim Daire BaĢkanlığı)
Tel: 0 312 413 18 61-413 15 69
1
2015990232
Temel Eğitimden Orta Öğretime GeçiĢteki
Merkezi Sınav Uygulama Süreçlerinin
Değerlendirilmesi Semineri
Ġl milli eğitim müdürleri veya sınavlardan sorumlu Ġl Müdür
Yrd/ġube Müdürü
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
16.02.2015
20.02.2015
5
100
2
2015000010
FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Eğitici Eğitimi Kursu
Öncelikle bilişim teknolojisi öğretmenleri ve okullarda fiilen bilişim
teknolojileri rehberliği görevi yapan, http://fatihprojesi.meb.gov.tr
adresinden ilan edilecek uzaktan eğitim sistemi üzerinden FATİH
Projesi ön eğitimini tamamlayan öğretmenlerden resen seçilenler
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
02.03.2015
06.03.2015
5
42
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
3
2015000020
Network (CCNA Discovery 1) Kursu
FATİH Projesi eğitmenleri, elektronik ve bilişim teknolojileri
öğretmenleri
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
23.03.2015
27.03.2015
5
20
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
4
2015000025
FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Eğitici Eğitimi Kursu
Öncelikle bilişim teknolojisi öğretmenleri ve okullarda fiilen bilişim
teknolojileri rehberliği görevi yapan, http://fatihprojesi.meb.gov.tr
adresinden ilan edilecek uzaktan eğitim sistemi üzerinden FATİH
Projesi ön eğitimini tamamlayan öğretmenler
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
30.03.2015
03.04.2015
5
42
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
5
2015000028
Belletmen Eğitimi Kursu
Pansiyonlu okullarda belleticilik görevi yapan ve sonraki dönemlerde
yapmak isteyen öğretmenler
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
30.03.2015
03.04.2015
5
81
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü
6
2015990057
Yenilenen Ġlköğretim Programlarının
Tanıtımı ve Uygulamaları (Zorunlu Dersler)
Semineri
Ġlkokul ve Ortaokul Müdürleri
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
13.04.2015
17.04.2015
5
120
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
ĠNSAN KAYNAKLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
(Eğitim Daire BaĢkanlığı)
Tel: 0 312
413 18 61-413GENEL
15 69
ĠNSAN
KAYNAKLARI
7
2015990070
Özel Öğrenci Yurt Yönetimi Semineri
Özel Öğrenci Yurt Müdürleri
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
04.05.2015
06.05.2015
3
120
Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğü
8
2015000051
Ölçme ve Değerlendirme Kursu
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
04.05.2015
08.05.2015
5
90
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
9
2015000052
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Program
Uygulamaları Semineri
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
10
2015000054
FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Eğitici Eğitimi Kursu
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
11
2015990082
12
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan Türk
Dili ve Edebiyatı, tarih, coğrafya ve din kültürü ve ahlak bilgisi
öğretmenleri
Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan atölye ve
laboratuvar öğretmenleri
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
YETKĠLĠ BĠRĠM
MÜDÜRLÜĞÜ
(Eğitim Daire BaĢkanlığı)
Tel: 0 312 413 18 61-413 15 69
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
11.05.2015
15.05.2015
5
60
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Öncelikle bilişim teknolojisi öğretmenleri ve okullarda fiilen bilişim
teknolojileri rehberliği görevi yapan, http://fatihprojesi.meb.gov.tr
adresinden ilan edilecek uzaktan eğitim sistemi üzerinden FATİH
Projesi ön eğitimini tamamlayan öğretmenler
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
11.05.2015
15.05.2015
5
42
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
Özel Öğrenci Yurt Yönetimi Semineri
Özel Öğrenci Yurt Müdürleri
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
20.05.2015
22.05.2015
3
120
2015000058
Okuma Kültürü ve Z Kütüphane Semineri
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce resen seçilen Türk Dili ve
Edebiyatı, Türkçe ve sınıf öğretmenleri
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
25.05.2015
29.05.2015
5
80
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
13
2015000074
Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı
(Zorunlu Dersler) Kursu
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
08.06.2015
12.06.2015
5
120
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
14
2015000088
Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Eğitici Eğitimi Kursu
Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında görev yapan; daha önce
düzenlenen Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Kursuna katılan ve uygulayan
okul öncesi, çocuk gelişimi, sınıf ve rehber öğretmenler
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
20.07.2015
31.07.2015
12
30
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
15
2015000097
Fen Bilimleri Dersi Araç - Gereçleri Kullanım
Kursu
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce resen seçilen fen bilimleri
öğretmenleri
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
27.07.2015
31.07.2015
5
35
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
16
2015000105
Bilgisayar Destekli Çizim (Autodesk InvertorTemel Seviye) Kursu
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev
yapan ve temel bilgisayar kullanma becerisine sahip; makine
teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, raylı sistemler
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
teknolojisi, inşaat teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, tesisat
teknolojisi ve iklimlendirme, motorlu araçlar teknolojisi, gemi yapımı
teknolojisi, harita-tapu- kadastro ve tasarım teknolojileri öğretmenleri
27.07.2015
31.07.2015
5
20
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
17
2015000107
Eğitimde FATİH Projesi (Pardus Kullanımı)
Kursu
Tüm öğretmenler (öncelikle FATİH Projesi eğitmenleri)
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
27.07.2015
31.07.2015
5
20
18
2015000108
Network (CCNA Discovery 3) Kursu
Network (CCNA 2) Kursunu tamamlayan öğretmenler
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
27.07.2015
31.07.2015
5
20
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
19
2015000134
Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Fıkıh) Kursu
Anadolu imam hatip liselerinde görev yapan meslek dersleri
öğretmenleri
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
17.08.2015
21.08.2015
5
60
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
20
2015000145
Bilgisayar - Android Programlama Kursu
FATİH Projesi eğitmenleri
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
17.08.2015
21.08.2015
5
20
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
21
2015990179
Yazılım EliĢtirme ve Uygulama Semineri
Ödshgm görevli programcı, öğretmen, eğitim uzmanı ve meb
uzman yardımcıları.
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
17.08 2015
21.08.2015
5
40
22
2015000148
Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi) Kursu
Ortaöğretim okullarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi
öğretmenleri
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
24.08.2015
28.08.2015
5
80
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
ĠNSAN KAYNAKLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
(Eğitim Daire BaĢkanlığı)
Tel: 0 312 413 18 61-413 15 69
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
24.08.2015
28.08.2015
5
42
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
31.08.2015
04.09.2015
5
80
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
Sınıf öğretmenleri
23
2015000153
FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Eğitici Eğitimi Kursu
Öncelikle bilişim teknolojisi öğretmenleri ve okullarda fiilen bilişim
teknolojileri rehberliği görevi yapan, http://fatihprojesi.meb.gov.tr
adresinden ilan edilecek uzaktan eğitim sistemi üzerinden FATİH
Projesi ön eğitimini tamamlayan öğretmenler
24
2015000156
Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Arapça) Kursu
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında Arapça dersine giren
öğretmenler
Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğü
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
ĠNSAN KAYNAKLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
(Eğitim Daire BaĢkanlığı)
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
FAALĠYET SONUCU
25
2015000162
FATİH Projesi - Etkileşimli Sınıf Yönetimi
Eğitici Eğitimi Kursu
FATİH Projesi eğitmenleri
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
31.08.2015
04.09.2015
5
40
26
2015000170
Bilgisayar - Android Programlama Kursu
FATİH Projesi eğitmenleri
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
07.09.2015
11.09.2015
5
20
FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Eğitici Eğitimi Kursu
Öncelikle bilişim teknolojisi öğretmenleri ve okullarda fiilen bilişim
teknolojileri rehberliği görevi yapan, http://fatihprojesi.meb.gov.tr
adresinden ilan edilecek uzaktan eğitim sistemi üzerinden FATİH
Projesi ön eğitimini tamamlayan öğretmenler
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
14.09.2015
18.09.2015
5
Rehberlik Kursu
Fakültelerin ;
a)Felsefe grubu öğretmenliği mezunlarının,
b)Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedogojik
formasyon programını başarı ile tamamlayan felsefe bölümü (En az 16
kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığını belgelendirenler) ve
sosyoloji bölümü (En az 16 kredi felsefe, en az 16 kredi psikoloji, 8
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü AKSARAY
kredi mantık aldığını belgelendirenler),
c)Eğitim bilimleri fakültesi ile fakültelerin eğitim programları ve
öğretimi, eğitim yöneticiliği ve deneticiliği, eğitimde ölçme ve
değerlendirme, eğitim yönetimi teftişi ve planlaması ile halk eğitimi
bölümü/anabilim dalları lisans düzeyinde mezun olanlar
19.10.2015
26.11.2015
27
28
2015000176
2015000193
İPTAL EDİLENLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
42
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
39
100
Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
157
1482
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
486 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content