close

Enter

Log in using OpenID

Birinci Öğretim İkinci Öğretim

embedDownload
Birinci Öğretim
İkinci Öğretim
Sınıf
PAZARTESİ
Gün
Saat
221
312
Sınıf
Bilgisayar
Laboratuvarı
UZEM
Saat
08.00-08.50
17,00-17.50
09.00-09.50
18.00-18.50
PSI 202
Sosyal Psikoloji II
Prof.Dr. Bilal Sambur
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
PSİ 206 Bilişsel
Psikoloji Doç. Dr.
Özden Y. Alkar
PSİ 302 Kişilik
Kuramları II
Prof.Dr. Bilal Sambur
ENG 102
212 nolu
derslikte
19.00-19.50
221
312
Bilgisayar
Laboratuvarı
PSİ 104 Araştırma
Teknikleri Doç. Dr.
Özlem D. Gümüş
PSİ206 Bilişsel
Psikoloji Doç. Dr.
Özden Y. ALKAR
PSİ 301 Kişilik
Kuramları II Prof.Dr.
Bilal Sambur
20.00-20.50
PSI 202
Sosyal Psikoloji II
Prof.Dr. Bilal Sambur
21.00-21.50
PSY 104 Research
Methods Doç. Dr.
Özlem D. Gümüş
UZEM
22.00-22.50
16.00-16.50
08.00-08.50
09.00-09.50
SALI
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
17,00-17.50
FEL 238 Bilim
Felsefesi Doç. Dr.
Mehmet Vural
18.00-18.50
PSİ 204 Gelişim
Psikolojisi II Yrd.
Doç. Dr. Hüdayar C.
Güngör
21.00-21.50
19.00-19.50
20.00-20.50
PSİ 308 Klinik
Psikoloji Doç. Dr.
Özden Y. Alkar
PSY 102 Introduction
to Psychology II
Prof.Dr. Bilal Sambur
22.00-22.50
PSİ 204 Gelişim
Psikolojisi II Yrd.
Doç. Dr. Hüdayar C.
Güngör
PSİ 308 Klinik
Psikoloji Doç. Dr.
Özden Y. Alkar
PSİ 102 Psikoloji'ye
Giriş II Prof.Dr. Bilal
Sambur
FEL 238 Bilim
Felsefesi Doç. Dr.
Mehmet Vural
16.00-16.50
10.00-10.50
17,00-17.50 PSİ 303 Psikopatoloji PSİ 216 Endüstri ve PSİ 106 Psikoloji için
Örgüt Psikolojisi II
İstatistik Doç. Dr.
18.00-18.50 II Doç. Dr. Özden Y.
Prof. Dr. Cem Şafak
Alkar
Özlem D. Gümüş
19.00-19.50
Çukur
11.00-11.50
20.00-20.50
13.00-13.50 PSİ 303 Psikopatoloji PSİ 216 Endüstri ve PSY 106 Statistics For
Örgüt Psikolojisi II
Psychology II Doç.
14.00-14.50 II Doç. Dr. Özden Y.
Prof. Dr. Cem Şafak
Alkar
Dr. Özlem D. Gümüş
15.00-15.50
Çukur
21.00-21.50
08.00-08.50
ÇARŞAMBA
09.00-09.50
16.00-16.50
TİT 102
(UZEM)
22.00-22.50
TİT 102
(UZEM)
Birinci Öğretim
İkinci Öğretim
Sınıf
PERŞEMBE
Gün
Saat
221
312
Sınıf
Bilgisayar
Laboratuvarı
UZEM
08.00-08.50
17,00-17.50
09.00-09.50
PSİ 218 Sağlık
Psikolojisi Doç.Dr.
Sinan Canan
18.00-18.50
13.00-13.50
(BOŞ)
21.00-21.50
14.00-14.50
PSİ 320 Bireysel
Ayrılıklar Yrd. Doç.
Dr. Esra Çalık Var
22.00-22.50
10.00-10.50
11.00-11.50
15.00-15.50
16.00-16.50
19.00-19.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
221
312
PSİ 218 Sağlık
Psikolojisi Doç.Dr.
Sinan Canan
PSİ 320 Bireysel
Ayrılıklar Yrd. Doç.
Dr. Esra ÇALIK VAR
20.00-20.50
08.00-08.50
CUMA
Saat
18.00-18.50
PSİ 314 Adli Psikoloji
Prof. Dr. Cem Şafak
Çukur
21.00-21.50
19.00-19.50
20.00-20.50
22.00-22.50
TDL 101
(UZEM)
23.00-23.50
UZEM
FEL 136 Psikoloji
Felsefesi Doç. Dr.
Levent Bayraktar
17,00-17.50
PHİL 136 Philosophy
PSİ 318 Eğitim
of Psychology Yrd.
Psikolojisi Yrd. Doç.
Doç. Dr. Emrah
Dr. Esra Çalık Var
Akbaş
Bilgisayar
Laboratuvarı
ING 102
PSİ 314 Adli Psikoloji
Prof. Dr. Cem Şafak
Çukur
PSİ 318 Eğitim
Psikolojisi Yrd. Doç.
Dr. Esra Çalık Var
TDL 101
(UZEM)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content