close

Enter

Log in using OpenID

CEVHER HAZIRLAMA I LABORATUVAR TANE BOYUT

embedDownload
CEVHER HAZIRLAMA I LABORATUVAR
TANE BOYUT DAĞILIMININ SAPTANMASI DENEY VERİLERİ
1. Tane boyut dağılımın belirlenmesinde uygulanan yöntemleri yazınız.
2. 50 mikrondan küçük tanelerin boyutlarının tespitinde kullanılan yöntemler nelerdir ve hangi
teorilere göre boyut dağılımı saptanmanktadır.
3. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümüne gönderilen
kuvars numunesinin tane irilik dağılımının belirlenmesi için, sedimentasyon analiz
yöntemlerinden; ‘’Andreasen pipet’’yöntemi ile tane boyut dağılımlarının saptanması
istenmiştir. Aşağıdaki veriler doğrultusunda soruları cevaplandırınız.
Sedimantasyon yüksekliği (h)=20 cm
Başlangıç süspansiyon hacmi= 540 cm3
Numune ağırlığı= 5 gr
Numune Süre(sn)
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
60
120
240
480
960
1800
2700
3600
5400
6000
7200
a)
b)
Süspansiyon
yüksekliği(cm)
h
20
19,54
19,28
18,8
18,25
17,65
16,76
15,8
16,8
16,12
15,8
14,92
Tane
boyutu
Numune tartımı
(gr)
(µm)
c
*100
0,09
0,088
0,072
0,045
0,036
0,028
0,015
0,012
0,007
0,005
0,0025
0,001
Tabloda boş kalan sütunları doldurunuz.(Hesaplamaları gösteriniz)
%EA-Tane Boyutu grafiğini çiziniz.
Arş.Gör. Ebru Özpek
%EA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content