close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı

embedDownload
OSD Basın Bülteni
10 Mart 2015
ÖZET DEĞERLENDİRME
KONULAR
Toplam
Üretim
Otomobil
Toplam
İhracat
Otomobil
Toplam
Pazar
Otomobil
2014
83.140
53.250
69.145
46.549
37.308
27.167
Şubat
2015
109.011
65.238
80.294
50.937
58.532
40.817
(%)
31
23
16
9
57
50
2014
158.182
105.256
120.569
82.474
71.533
51.535
Ocak-Şubat
2015
211.585
125.652
159.582
99.470
95.099
65.315
(%)
34
19
32
21
33
27
PAZAR
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar, 2014 yılı aynı dönemine göre yüzde 33 oranında
artarak 95 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarındaki artış yüzde 27 oldu ve
Pazar 65 bin adede yükseldi.
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
52 artarak 25 bin adet düzeyine yükseldi ve toplam pazardaki artışa önemli destek oldu.
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 34 oranında
artarak 5.153 adet düzeyinde gerçekleşti. Ancak, inşaat sektöründeki gelişmelerin etkisiyle 2015
yılında 2014 yılı aynı dönemine göre kamyon pazarı yüzde 48 oranında artarak 4.537 adet düzeyine
yükselirken, otobüs pazarı ise yüzde 29 oranında arttı ve 227 adet olarak gerçekleşti.
Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 28,5 otomobil pazarı ise yüzde 38,6 hafif ticari
araçlar (HTA) pazarı ise yüzde 9,3 oranında arttı. 10 yıllık ortalamalara göre kamyon pazarı yüzde
25 artarken, otobüs pazarı ise yüzde 14,3 oranında düşüş gösterdi.
Pazar
(x 1.000)
10 Yıllık
Ortalama
2015
Değişim
%
74
95,1
28,5
Otomobil
47,1
65,3
38,6
HTA
22,5
24,6
9,3
Kamyon
3,6
4,5
25,0
Otobüs
265
227
-14,3
Toplam
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Basın Bülteni – 10 Mart 2015
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2015 Şubat ayında yüzde 73 düzeyinde gerçekleşti.
90
78
80
73
73
75
74
75
69
69 70
69 68
70
78
77
75 76
74
66
68
71
72
73
71
70
66
Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)
2015/02
2015/01
2014/12
2014/11
2014/10
2014/09
2014/08
2014/07
2014/06
2014/05
2014/04
2014/03
2014/02
2014
2014/01
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
60
Öte yandan 2015 Şubat ayında ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 42 düzeyinde gerçekleşti.
60
52
51
50
46
47
48
48
46
40
40
51
51
51
50
50
50
49
49
46
48
46
43
41 42
42
35
Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)
2015/02
2015/01
2014/12
2014/11
2014/10
2014/09
2014/08
2014/07
2014/06
2014/05
2014/04
2014/03
2014/02
2014/01
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
30
İHRACAT
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı yüzde 32 oranında,
otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında arttı. 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam ihracat 160
bin adet, otomobil ihracatı ise 99 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
Bu ayda, ticari araç ihracatı ise yüzde 58 artış ile 60 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı
ise yüzde 17 artış ile 2.573 adet oldu.
ÜRETİM
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 34,
otomobil üretimi ise yüzde 19 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 212 bin adet, otomobil
üretimi ise 126 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde üretim, minibüste yüzde 174, kamyonette yüzde 60, büyük
kamyonda yüzde 33, otobüste yüzde 15 oranında arttı, küçük kamyonda yüzde 16, midibüste ise
yüzde 11 oranında azaldı.
Bu ayda, traktör üretimi yüzde 12 oranında artarak 7.971 adet oldu.
2
OSD“OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Basın Bülteni – 10 Mart 2015
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
OTOMOTİV SANAYİİ 2015 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ SONUÇLARI
PAZAR
10 Yıllık Ortalama ve 2015/2014 Toplam Satışlar (x1000)
160
2014
2015
10 Yıl Ort/10 Yrs Avr
1

2
3
4
6
8
9
84
154
49
57
69
50
7
70
63
50
59
5
62
64
62
57
51
59
0
37
34
40
37
32
42
55
56
80
62
57
102
120
10
11
12
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam satışlar 95 bin adet oldu ve toplam pazar 2014 yılı aynı
dönemine göre yüzde 33 oranında arttı.
10 Yıllık Ortalama ve 2015/2014 Otomobil Satışları (x1000)
120
2014
2015
10 Yıl Ort/ 10 Yrs Avr

32
37
32
32
39
41
37
36
3
4
5
6
7
8
9
10
11
110
60
51
49
45
47
47
46
2
43
1
38
27
27
41
0
24
24
20
40
38
67
80
12
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil satışları, 2014 yılı aynı ayına göre yüzde 27 oranında
arttı ve 65 bin adet oldu.
3
OSD“OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Basın Bülteni – 10 Mart 2015
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
 2005–2015 yılları Ocak-Şubat döneminde otomobil satışları aşağıdaki gibi gerçekleşti:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Yerli/Local
9.861
11.080
9.266
12.050
9.687
9.828
21.103 16.911
14.658
12.805
18.514
İthal/Imports
22.746 30.355 21.132 27.734
17.978
23.417 47.769 33.355
47.991
38.730
46.801
Toplam/Total
32.607 41.435 30.398 39.784
27.665
33.245 68.872 50.266
62.649
51.535
65.315
77
75
72
İthalat/Imports (%)



70
70
65
70
69
66
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Yerli/Local
12.177 13.901
11.811
13.981
7.416
9.928
19.380 10.475
12.184
7.974
14.186
İthal/Imports
11.729 13.519
10.092
13.013
6.267
8.094
15.303 10.128
8.997
8.182
10.445
Toplam/Total
23.906 27.420
21.903
26.994
13.683
18.022
34.683 20.603
21.181
16.156
24.631
46
48
46
45
42
51
42
İthalat/Imports (%)

70
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 27, ithal
otomobil satışları yüzde 21 oranında, yerli otomobil satışları ise yüzde 45 oranında arttı.
İthalatın pazar payı, 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 72 gibi yüksek bir oranda
gerçekleşti.
2005–2015 yılları Ocak-Şubat döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları
aşağıdaki gibi gerçekleşti:
2005

73
49
49
44
49
2014
2015
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde, geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 52,
yerli hafif ticari araç satışları yüzde 78, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 28 oranında arttı.
İthalatın pazar payı, 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 42 oldu.
ÜRETİM

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam 212 bin adet taşıt aracı üretildi.
2015 Yılı Ocak-Şubat Toplam ve Otomobil Üretimi (x1000)
300
P.Cars
Total
226
212
191
200
159
153
121
179
177
158
133
84
100
122
61
68
93
86
106
99
89
105
126
54
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam üretim, 2014 yılı aynı ayına göre yüzde 34 oranında
arttı. Bu dönemde, üretimin yüzde 75 ini oluşturan 160 bin taşıt aracı ihracatı gerçekleştirildi.
4
OSD“OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Basın Bülteni – 10 Mart 2015
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

2014 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi, 2015 yılı ilk iki ayında:
Minibüste
Kamyonette
B. Kamyonda
Otobüste
Otomobilde
K. Kamyonda
Midibüste
yüzde 174
yüzde 60
yüzde 33
yüzde 15
yüzde 19 oranında arttı.
yüzde 16
yüzde 11 oranında azaldı.
2015 Yılı Ocak-Şubat Otomobil Üretim ve İhracat (x1000)

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil üretimi, 2014 yılı aynı ayına göre yüzde 19 oranında
artarak 126 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde traktör üretimi yüzde 12 oranında artarak 7.971 adet oldu.
2015 Yılı Ocak-Şubat Traktör Üretimi (x1000)
10
8
8
8
6
7
6
6
6
5
6
5
4
4
2
2
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5
OSD“OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Basın Bülteni – 10 Mart 2015
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
İHRACAT

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde 99 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 160 bin adet taşıt
ihraç edildi. 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2014 yılı aynı
dönemine göre yüzde 32 oranında arttı.

T.C Ekonomi Bakanlığı Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği verilerine göre, 2015 yılı OcakŞubat döneminde toplam ihracat, 2014 yılı aynı ayında göre yüzde 1 oranında arttı ve 3,5 milyar
$ oldu.

Bu dönemde, toplam ana sanayi 13 oranında arttı, yan sanayi ihracatı ise yüzde 14 oranında
azaldı.
Taşıt Araçları İhracatı (Adet)
2013
SEKTÖR/SECTOR
2014
2015
2 Ay-2 Mo
2014
2014/2015
(%)
OTOMOBİL/ P.Cars
484.504
581.993
82.474
99.470
21
TİCARİ ARAÇLAR / CV
343.967
303.187
38.095
60.112
58
* Kamyonet/Pick-Up
300.765
269.995
34.654
52.288
51
34.664
26.458
2.705
6.904
155
3.055
1.281
155
101
-35
985
824
74
71
-4
4.498
4.629
507
748
48
828.471
885.180
120.569
159.582
32
14.996
17.014
2.196
2.573
17
843.467
902.194
122.765
162.155
32
* Minibüs/Minibus
* Kamyon/Truck
* Midibüs/Midibus
* Otobüs/Bus
TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL
TRAKTÖR/F.TRACTOR
TOTAL
Kaynak: OSD
Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2015 yılı Ocak-Şubat dönemi itibariyle, ihracat sıralamasında
birinci sırada yer aldı.
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)
2012
Toplam
(Total)
SEKTÖR/SECTOR
Toplam Yan Sanayi/Total Component Industry
İç ve Dış Lastik / Tyres
Emniyet Camı / Safety Glasses
Motor (Engine)
Akümülatör / Batteries
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components
Toplam Ana Sanayi/Total Vehicle Industry
Otobüs / Bus
Midibüs-Minibüs / Minibus- Minibus
Otomobil (P. Cars)
Kamyon-Kamyonet/HCV-LCV
Çekici/Truck-Tractor
Römork ve Yarı Römork/Trailer-Semi Trailer
Tarım Traktörü/Farm Tractor
Toplam/Total
8.215.954.295
1.199.572.093
120.641.763
272.085.582
250.104.807
6.373.550.048
11.100.457.162
855.424.304
161.806.275
6.068.045.119
3.433.310.999
71.336.635
195.093.537
315.440.294
19.316.411.457
2014
Toplam
(Total)
2013
Toplam
(Total)
9.065.017.539
1.130.005.892
135.230.310
319.294.885
306.451.449
7.174.035.002
12.491.591.365
937.790.963
147.769.644
6.855.475.590
3.918.798.755
218.385.732
77.907.407
335.463.275
21.556.608.904
9.508.032.776
1.126.947.745
143.231.168
171.893.752
289.150.764
7.776.809.346
13.272.198.027
985.983.007
97.685.509
7.270.836.596
4.201.921.030
252.416.256
38.396.525
424.959.103
22.780.230.802
2014
2015
2 Ay (2 Months)
1.626.637.660
214.717.125
26.265.339
31.313.731
47.513.650
1.306.827.816
1.867.876.965
111.680.449
5.841.154
1.090.231.627
562.653.410
36.177.550
5.499.308
55.793.468
3.494.514.626
1.393.789.662
159.493.603
20.932.650
22.410.285
37.380.361
1.153.572.763
2.114.577.036
137.480.862
26.475.751
1.142.709.913
701.647.905
47.270.837
5.337.038
53.654.730
3.508.366.699
2015/2014
(% )
-14,3
-25,7
-20,3
-28,4
-21,3
-11,7
13,2
23,1
353,3
4,8
24,7
30,7
-3,0
-3,8
0,4
Kaynak: T.C Ekonomi Bakanlığı UİB Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
6
OSD“OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
406 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content