close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
T.C
DÜZCE VALĠLĠĞĠ
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ
EYLÜL
S.NO
1
2
3
4
5
YAPILACAK ÇALIġMALAR
Mesleki Eğitim Merkezleri Sınavlar Öncesi Öğretmenler Kurulu
Toplantısı ve Örgün Eğitim Kurumları Sene Başı Öğretmenler Kurulu 01-02 Eylül 2014
Toplantısı
Temel Eğitim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları Öğretmenlerinin
01-12 Eylül 2014
Mesleki Çalışmaları
Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin Alan
01 Eylül 2014
Çalışmalarının Başlaması
Açık Öğretim ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2014-2015 Öğretim
01-26 Eylül 2014
Yılı Yeni Kayıt İşlemleri
Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması Kapsamına Alınmak İsteyen
01-30 Eylül 2014
Okul/Kurumların İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Başvurusu
6
Güz Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavları
7
İlçe Millî Eğitim Komisyonu Toplantısı (1. Toplantı)
8
9
10
TARĠH
Merkez Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği
Komisyonu Toplantısı (1. Toplantı )
Okul Öncesi, İlkokul 1. Sınıf ile Ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokulu 5.
Sınıf Öğrencilerinin Eğitim ve Öğretime Hazırlanması
Yaygın Eğitim Kurumları Dünya Okuma Yazma Günü ve Ulusal
Eğitime Destek Projesinin Başlatılması
02-21 Eylül 2014
05 Eylül 2014
08 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08 Eylül 2014
11
Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı
09 Eylül 2014
12
Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Kurulu 1. Dönem Toplantısı
10 Eylül 2014
13
Okul Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı
10 Eylül 2014
14
İlçe Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı (Ortaöğretim)
11 Eylül 2014
15
Yabancı Dil Hazır Bulunuşluk Seviyesi Belirleme Sınavı (Yazılı)
11 Eylül 2014
16
İmam Hatip Ortaokullarına nakil sınavı
11 Eylül 2014
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 1
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
EYLÜL
YAPILACAK ÇALIġMALAR
S.NO
TARĠH
17
Yabancı Dil Hazır Bulunuşluk Seviyesi Belirleme Sınavı (Sözlü
12 Eylül 2014
18
İl Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı (Temel Eğitim-Ortaöğretim)
12 Eylül 2014
19
20
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Tarafından Hazırlanan Rehberlik
Hizmetleri Çerçeve Programının Okullara Gönderilmesi
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılının BaĢlaması
(Meslekî Açık Öğretim Lisesinde Yüzyüze Eğitim Dahil)
12 Eylül 2014
15 Eylül 2014
21
İlköğretim Haftası
22
Sosyal Bilimler Lisesi Yeterlilik Sınavı(İngilizce ve Türkçe Yazılı )
15 Eylül 2014
23
Sosyal Bilimler Lisesi Yeterlilik Sınavı(İngilizce Sözlü )
16 Eylül 2014
24
25
26
27
15-19 Eylül 2014
Aylık Karşılığı Ders Görevini Doldurmayan Öğretmenler ile Açık
Geçen Derslerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilmesi
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerin
Teorik Eğitime Başlamalar
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu 1.
Dönem Toplantısı
2013-2014 Öğretim Yılında son sınıfta okuyan öğrencilerden sorumu
dersi olanlardan sorumluluk sınavları sonrası tek dersi kalanların tek
ders sınavları
17 Eylül 2014
22 Eylül 2014
25 Eylül 2014
25-26 Eylül 2014
28
İl Öğrenci Disiplin Kurulu Üye Seçimleri
26 Eylül 2014
29
İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği
Komisyonu Toplantısı (1. Toplantı)
26 Eylül 2014
30
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Üye Seçimleri
26 Eylül 2014
31
Okul Rehberlik Hizmetleri Çalışma Programlarının Rehberlik ve
Araştırma Merkezi’ne Gönderilmesi
26 Eylül 2014
32
Mahalli Parasız Yatılılık Sınavı
26 Eylül 2014
33
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Üye Seçimleri
26 Eylül 2014
34
Okul Rehberlik Hizmetleri Çalışma Programlarının Rehberlik ve
Araştırma Merkezi’ne Gönderilmesi
26 Eylül 2014
35
İl Millî Eğitim Komisyonu Toplantısı (1. Toplantı)
26 Eylül 2014
36
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Tahmini Bütçelerinin Hazırlanması
26 Eylül 2014
37
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Kurulu
Toplantısı
30 Eylül 2014
EKĠM
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 2
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
S.NO
YAPILACAK ÇALIġMALAR
TARĠH
38
Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumu Müdürleri Koordinasyon
Toplantısı (1. Toplantı)
01-03 Ekim 2014
39
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı (2014/4. Toplantı)
01-30 Ekim 2014
40
Otelcilik ve Turizm Eğitimi veren Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin Konaklama, Seyahat ve Yiyecek İçecek alanlarında Eğitim
Gören 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerin İşletmelerdeki Mesleki Eğitiminin
Sona Ermesi
41
42
43
Kurban Bayramı
Otelcilik ve Turizm Eğitimi veren Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin Konaklama, Seyahat ve Yiyecek İçecek alanlarında Eğitim
Gören 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerin beceri sınavları öncesi
Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Otelcilik ve Turizm Eğitimi veren Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin Konaklama, Seyahat ve Yiyecek İçecek alanlarında Eğitim
Gören 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerin beceri sınavları
03 Ekim 2014
3 Ekim 2014
Cuma 13:00’de
başlar 7 Ekim
2014 Salı akşamı
sona erer.
08 Ekim 2014
9-10 Ekim 2014
44
İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı (1. Toplantı)
09 Ekim 2014
45
Halk Eğitim Merkezlerinde Kursların Başlaması
13 Ekim 2014
46
Otelcilik ve Turizm Eğitimi veren Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin Konaklama, Seyahat ve Yiyecek İçecek alanlarında
Öğretmenler Kurulu Toplantısı
13 Ekim 2014
47
Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı
20-25 Ekim 2014
48
Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurulu Toplantısı
49
Cumhuriyet Bayramı
01-31 Ekim 2014
(tarihleri arasında)
28 Ekim 2014 Salı
13.00’da başlar 29
Ekim 2014
Çarşamba akşamı
sona erer.
50
Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü Tarafından Öğrenci Tanılaması
İçin Gözlem Formlarının Okullara Gönderilmesi
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
30 Ekim 2014
Sayfa 3
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
KASIM
YAPILACAK ÇALIġMALAR
S.NO
51
52
Otelcilik ve Turizm Eğitimi veren Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin Konaklama, Seyahat ve Yiyecek İçecek alanlarında Eğitim
Gören 10,11. ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Öğretime Başlaması
İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Demokrasi Eğitimi ve Okul
Meclisleri kapsamında Okul Öğrenci Meclislerinin Oluşturulması
TARĠH
3 Kasım 2014
03 Kasım 2014
53
İlçe Öğrenci Meclisi Başkanlığı Seçimi
05 Kasım 2014
54
Atatürk Haftası
55
İl Öğrenci Meclisi I. Yarıyıl Toplantısı
12 Kasım 2014
56
İl Öğrenci Meclisi Başkanlığı Seçimi
12 Kasım 2014
57
Ortaöğretim Kurumları I. Dönem Sorumluluk Sınavları
58
Öğretmenler Günü
59
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş I. Dönem Ortak Sınavları
(TEOG)
10-16 Kasım 2014
03-28 Kasım
2014
24 Kasım 2014
Bakanlığın
belirteceği tarihte.
ARALIK
S.NO
YAPILACAK ÇALIġMALAR
TARĠH
60
Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumu Müdürleri Koordinasyon
Toplantısı (2. Toplantı)
03-05 Aralık 2014
61
İlçe Millî Eğitim Komisyonu Toplantısı (2. Toplantı)
62
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş I. Dönem Mazeret Ortak
Sınavları (TEOG)
63
İl Millî Eğitim Komisyonu Toplantısı (2. Toplantı)
05 Aralık 2014
Bakanlığın
belirteceği tarihte.
30 Aralık 2014
OCAK
YAPILACAK ÇALIġMALAR
S.NO
TARĠH
64
Yılbaşı Tatili
65
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı (2015/1. Toplantı)
01-30 Ocak 2015
66
Aday Çırak ve Çırak Öğrenci Kayıtlarının Yapılması
02-31 Ocak 2015
67
Mesleki Eğitim Merkezlerinde I. Yarıyılın sona ermesi
09 Ocak 2015
68
Mesleki Eğitim Merkezlerinde II. Dönem derslerin başlangıcı
12 Ocak 2015
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
01 Ocak 2015
Sayfa 4
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
69
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin 1. Dönem Sonu Beceri
Sınavları
19 Ocak 2015
70
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında I. Yarıyılın Sona Ermesi
23 Ocak 2015
71
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında I. Yarıyıl Tatili
72
Mesleki Eğitim Merkezleri Çırak Öğrencilerin Yarıyıl Tatili
73
Merkez Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği
Komisyonu Toplantısı (2. Toplantı )
28 Ocak 2015
74
İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği
Komisyonu Toplantısı (2. Toplantı )
28 Ocak 2015
26 Ocak-06
ġubat 2015
26 Ocak-22
ġubat 2015
ġUBAT
S.NO
YAPILACAK ÇALIġMALAR
TARĠH
75
Mesleki Eğitim Merkezleri Öğretmenler Kurulu
76
Mesleki Eğitim Merkezleri Kış Dönemi Kalfalık ve Ustalık
09-22 Şubat 2015
Sınavlarının Yapılması
78
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında II. Yarıyılın BaĢlaması
79
80
09 Şubat 2015
09 ġubat 2015
Her Derecede ve Türdeki Okullarda II. Dönem Başı Öğretmenler
10 Şubat 2015
Kurulu
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Zümre Öğretmenler Kurulu II.
11-13 Şubat 2015
Dönem Toplantıları
81
Şube Öğretmenler Kurulu II. Dönem Toplantıları
16-27 Şubat 2015
82
Mesleki Eğitim Merkezlerinde II. Yarıyılın BaĢlaması
23 ġubat 2015
83
Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı
18 Şubat 2015
84
85
86
87
Otelcilik ve Turizm Eğitimi veren Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin Konaklama, Seyahat ve Yiyecek İçecek alanlarında Eğitim
Gören Öğrencilerin İşyeri Planlaması
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu 2.
Dönem Toplantısı
İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği
Komisyonu Toplantısı (2. Toplantı)
Bilim ve Sanat Merkezlerine Aday Gösterilen Öğrencilere Ait Gözlem
Formlarının Okullar Tarafından Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne
Gönderilmesi
16-20 Şubat 2015
26 Şubat 2015
28 Şubat 2015
28 Şubat 2015
MART
S.NO
YAPILACAK ÇALIġMALAR
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TARĠH
Sayfa 5
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
88
İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u
Anma Günü
12 Mart 2015
89
18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü
18 Mart 2015
90
İl Öğrenci Meclisi II. Yarıyıl Toplantısı
19 Mart 2015
91
Temel Eğitim Kurumları Öğrenci Yerleştirme Komisyonunun
Kurulması
20 Mart 2015
NĠSAN
S.NO
YAPILACAK ÇALIġMALAR
TARĠH
92
İşletme Belirleme Komisyonu Toplantısı
93
Ortaöğretim Kurumları II. Dönem Sorumluluk Sınavları
01-30 Nisan 2015
94
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı (2015/2. Toplantı)
01-30 Nisan 2015
95
96
97
Bilim ve Sanat Merkezine Alınacak Öğrencilerin Belirlenmesi İçin
Tanılamanın Yapılması (Grup Tarama Testi, Bireysel İnceleme)
Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumu Müdürleri Koordinasyon
Toplantısı (4. Toplantı)
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı
01 Nisan 2015
01-30 Nisan 2015
08-10 Nisan 2015
15 Nisan 2015
98
Otelcilik ve Turizm Eğitimi veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Öğrencilerinin Öğrenciler İçin II. Dönemin Sona Ermesi (9.Sınıflar
Hariç)
17 Nisan 2015
99
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2015
100
Merkezi Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarında Kontenjan
Tespit Komisyonu Toplantısı
28 Nisan 2015
101
Sağlık İşletmelerini Belirleme Komisyonu Toplantısı
29 Nisan 2015
102
İlköğretim Kurumları Öğrenci Yerleştirme Komisyonu Toplantısı
30 Nisan 2015
103
Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Yerleştirme Komisyonu Toplantısı
30 Nisan 2015
104
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş II. Dönem Ortak Sınavları
(TEOG)
Bakanlığın
belirteceği tarihte
MAYIS
S.NO
YAPILACAK ÇALIġMALAR
TARĠH
105
Emek ve Dayanışma Günü
01 Mayıs 2015
106
Otelcilik ve Turizm Eğitimi veren Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin Konaklama, Seyahat ve Yiyecek İçecek alanlarında Eğitim
Gören 10. 11. sınıf Öğrencilerin Beceri Eğitimlerinin Başlaması
04 Mayıs 2015
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 6
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
107
Özel Öğretim Kurumlarında Ücretlerin Tespit ve İlanı
108
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında İşletmelerde Beceri Eğitimi
Gören Öğrencilerin; Meslek Alanı Öğretim Programının En Az %
80’ini Tamamlayamayanlar İçin Okulda Telafi Eğitimi
11 Mayıs-02
Haziran 2015
109
İşletme Belirleme Komisyonu Toplantısı
13 Mayıs 2015
110
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Seçici Komisyon Oluşturulması
15 Mayıs 2015
111
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2015
112
Halk Eğitim Merkezleri Yıl Sonu Sergileri
28 Mayıs-12
Haziran 2015
113
Özel Eğitim Okulları İl Danışma Kurulu Toplantısı
29 Mayıs 2015
114
Meslekî Eğitim Merkezlerinde
Teorik Eğitiminin Sona Ermesi
29 Mayıs 2015
Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerin
02-30 Mayıs 2015
HAZĠRAN
S.NO
YAPILACAK ÇALIġMALAR
TARĠH
115
Meslekî Eğitim Merkezlerinde Ders Yılı Sonu Öğretmenler Kurulu
Toplantısı
01 Haziran 2015
116
Özel Öğretim Kurumlarında Tespit Edilen Eğitim Ücretlerinin İlan
Örneği İle Tahmini Bütçe Tablolarının Bakanlığa Gönderilmesi
01-30 Haziran
2015
117
Okulöncesi Ücret Tespit Komisyonunun Toplantısı
118
Meslekî Eğitim Merkezlerinde Yaz Dönemi Kalfalık ve Ustalık
Sınavları
119
120
121
122
Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumu Müdürleri Koordinasyon
Toplantısı (5. Toplantı)
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında İşletmelerde Beceri Eğitimi
Gören Öğrencilerin Yılsonu Beceri Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu
Toplantısı
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında İşletmelerde Beceri Eğitimi
Gören Öğrencilerin Yılsonu Beceri Sınavları
Temel Eğitim Kurumlarında Seçmeli Ders Tercihlerinin Alınması
02 Haziran 2015
02-30 Haziran
2015
03 Haziran 2015
05 Haziran 2015
08-12 Haziran
2015
01-12 Haziran
2015
08-10 Haziran
2015
12 Haziran 2015
125
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları Şube Öğretmenler Kurulu
Toplantısı
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2014–2015 Ders Yılının
Sona Ermesi (Otelcilik ve Turizm Meslek Eğitimi veren Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf Öğrencileri ile Meslekî Açık Öğretim
Lisesinde Yüzyüze Eğitim Dahil)
Meslekî Eğitim Merkezlerinde Ders Yılı Sonu Öğretmenler Kurulu
Toplantısı
126
Temel Eğitim Okullarında Öğrenci Kayıtlarının Başlaması
15 Haziran 2015
127
Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Yılsonu
Mesleki Çalışmaları
123
124
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
15 Haziran 2015
15-30 Haziran
2015
Sayfa 7
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
128
Ortaöğretim Kurumlarında 10, 11 ve 12. sınıfa geçen öğrencilerin ders
seçimleri
129
Eğitim Bölgeleri Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı
16 Haziran 2015
130
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu
Sene Sonu Toplantısı
17 Haziran 2015
131
İlçe Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı
17 Haziran 2015
132
Eğitim Bölgelerinde Yıl Sonu Müdürler Kurulu ve Danışma Kurulu
Toplantısı
18 Haziran 2015
133
İl Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı
18 Haziran 2015
134
Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Kurulu Sene Sonu Toplantısı
18 Haziran 2015
135
Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı
19 Haziran 2015
136
137
138
139
140
141
Merkez Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği
Komisyonu Toplantısı (3. Toplantı )
Meslek Lisesi Müdürlüklerince 10. ve 11. Sınıflara Ait
Yoğunlaştırılmış Telafi Eğitimine Alınabilecek Öğrenci Sayılarının
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Bildirilmesi
Okulların Bölümlerine Ait Kontenjanlar İle Telafi Eğitiminin
Yapılacağı Okul ve Bölümlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İlan
Edilmesi
Öğrencilerin Devam Etmek İstedikleri Okul ve Bölümü Gösteren Bir
Dilekçe İle İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Başvurmaları
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu Yıl
Sonu Faaliyet Raporlarının; Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne
Gönderilmesi
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu Yıl
Sonu Faaliyet Raporlarının;
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Gönderilmesi
142
İl Millî Eğitim Komisyonu Sene Sonu Değerlendirme Toplantısı
143
2015–2016 Öğretim Yılı İçin Teknik Lise ve Alana/Dala Geçiş
İşlemleri
15-30 Haziran
2015
19 Haziran 2015
18 Haziran 2015
19 Haziran 2015
22 Haziran-01
Temmuz 2015
19 Haziran 2015
25 Haziran 2015
29 Haziran 2015
Bakanlıkça
belirlenen takvime
göre yapılacaktır.
TEMMUZ
S.NO
YAPILACAK ÇALIġMALAR
TARĠH
144
Öğretmenlerin Tatile Girmesi
145
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı (2015/3. Toplantı)
146
Halk Eğitim Merkezleri Yaz Kurslarının Başlaması
01 Temmuz 2015
147
Meslek Liseleri Nakilleri İle İlgili Telafi Programları; Öğrencilerin
Hangi Meslek Okullarının Hangi Bölümlerine Devam Edeceklerinin
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İlanı
02 Temmuz 2015
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
01 Temmuz 2015
0-30 Temmuz
2015
Sayfa 8
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
148
149
150
151
152
Öğrencilerin Telafi Eğitimine Katılacakları Meslek Okullarına
Kayıtlarının Yapılması
Meslek Liseleri Nakilleri İle İlgili Telafi Eğitimi Programlarının
Başlaması
Meslekî Eğitim Merkezlerinde Aday Çırak ve Çırak Öğrenci Kayıtları
Ramazan Bayramı
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Öğrenci Kayıt Başvuruları
02-03 Temmuz
2015
06 Temmuz 2015
01 Temmuz-30
Eylül 2015
16 Temmuz 2015
Perşembe günü
saat 13:00’de
başlar, 19
Temmuz 2015
Pazar günü
akşamı sona erer.
Bakanlıkça
belirlenen takvime
göre yapılacaktır.
AĞUSTOS
YAPILACAK ÇALIġMALAR
S.NO
TARĠH
153
Bilim ve Sanat Merkezlerinde Öğrenci Kayıtları ve Yerleştirme
İşlemleri
04-15 Ağustos
2015
Bakanlıkça
belirlenen takvime
göre yapılacaktır.
154
TEOG Tercih ve Yerleştirme İşlemleri
155
İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği
Komisyonu Toplantısı (1. Toplantı )
27 Ağustos 2015
156
30 Ağustos Zafer Bayramı
30 Ağustos 2015
AÇIKLAMALAR:
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 9
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
1. Bu Çalışma Takvimi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30/05/2014
tarihli ve 84037561/10.06.01/2174807sayılı yazısı (Genelge No:2014/11) ile 16/12/1996
tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve
Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi örneği esaslarına göre hazırlanmıştır.
2. Bu çalışma takviminde belirtilmeyen mahalli kurtuluş günleri, özel günler, haftalar ve
benzeri etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal
Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde belirtilen tarihlerde kutlanır.
3. Çalışma Takviminde belirtilmeyen, ancak okul ve kurumların yönetmeliklerinde bulunan
zamana bağlı işlemler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.
4. Açıköğretim Lisesi ve Açık İlköğretim Okulu ile ilgili kayıt işlemleri ve kayıt yenilemeleri
Bakanlıkça belirlenen takvime göre yapılır.
5. İmam – Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında 13 Ekim günü, İmam Hatip
Okullarının Kuruluş Yıldönümü olarak kutlanır.
6. Özel yönetmeliği bulunan özel okulların kayıt kabul işlemleri ilgili yönetmelik
hükümlerine göre yapılır.
7. Mesleki ve Teknik öğretim kurumlarında Ekimin ilk haftası Meslek Eğitimi Haftası
kutlanır.
8. Özel Eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtları eğitim öğretim yılı boyunca devam eder.
9. Okul öncesi eğitim kurumlarında;
a. Çocuk sayısının en az 20 olması ve istekli öğretmenin bulunması halinde, İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün teklifi ve Valilik Onayı ile yaz tatilinde de eğitime devam edilir.
b. Fiziki kapasitenin müsait olması halinde öğretim yılı içinde de çocukların kayıt – kabul
işlemlerine devam edilir.
c. Özel günler ve bayramlarda çocukların yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim ilkelerine uygun
olarak gösteri niteliği taşımayan sınıf içi faaliyetler ile çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenir.
10. Halk eğitimi merkezlerinde açılması planlanan kısa süreli kurslar, İl Hayat Boyu Öğrenme
Halk Eğitim Merkezi Planlama ve İşbirliği Komisyonunca tespit edilir. Yarıyıl ve yılsonu
tatilinde de istek ve ihtiyaç duyulduğu takdirde kurslar açılır.
11. Halk Eğitimi Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtların sürekli olması
esastır. Kurumun şartlarına göre yaz ayları da dahil olmak üzere yılın her ayında yeni kurs
grupları oluşturularak kayıt yapılabilir ve kurslar devam ettirilebilir.
12. Öğretmenler Kurulu, okulların ders programlarına ve eğitim süreçlerine göre okul
müdürlüklerince planlanan saatlerde, çalışma takviminde belirlenen süreler içinde eğitim ve
öğretimi aksatmayacak biçimde yapılır.
T.C
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 10
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
DÜZCE VALĠLĠĞĠ
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI 2014-2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM
YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ KOMĠSYON TUTANAĞI
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Hazırlama
Komisyonu 08/09/2014 Pazartesi günü saat 15:00’te Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı
Salonunda Düzce İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem YAZAR başkanlığında, her düzeyde kurum
yönetici temsilcisi ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan il Koordinatörü Osman
AKTAN’ın katılımıyla toplanmış ve yukarıda belirtilen çalışma takvimi hazırlanmıştır.
Bu çalışma takvimi 156 konu başlıklı ve 12 açıklama maddesi olmak üzere 11 (onbir)
sayfadan ibarettir.
Ekrem YAZAR
İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Komisyon BaĢkanı
Hüseyin Erçetin
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü
Üye
Mehmet GEDİK
İmam Hatip Lisesi Müdürü
Üye
Osman AKTAN
Stratejik Plan il Koordinatörü
Raportör
Mehmet ÇELEBİ
Adnan Menderes Mes. Ve Tek.And.Lis Müdürü
Üye
Veysel DİŞÇİ
Düzce Merkez Anadolu Lisesi Müdürü
Üye
Hasan SARI
Düzce B.İst. Mes. ve Tek. And. Lis. Müdürü
Üye
Melek ÖZGÜNER
Düzce Mevlana Mes.ve Tek.And.Lis.Müd
Üye
Mehmet GÜNAYDIN
Gazi Mustafa Kemal İlk/Ortaokulu Müdürü
Üye
İlhan KARAKAYA
Düzce Halk Eğt.Merk. ve A.S.O. Müdürü
Üye
Emine TAŞLI
Şükran Öney Anaokulu Müdürü
Üye
Dilek KAR
Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü
Üye
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
500 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content