close

Enter

Log in using OpenID

2 - Kimya

embedDownload
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kimya Bölümü
Aletli Analiz Laboratuvarı İçin Telafi Deneyleri Uygulamasına Kalan
Öğrenciler
DENEYLER
1
UV-Gör Bölge Spektrofotometrik Yolla Boyar Madde Analizi
6 Polarimetri
2 Potansiyometrik Titrasyonlar
7 İletkenlik Ölçümleri
3 Refraktometri
8 İnce Tabaka Kromatografisi (TLC)
4 Infrared Spektroskopisi
9 Termogravimetrik Analiz
5 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi
Sıra Öğrenci No
Adı ve Soyadı
Lab. Durumu
Başarısız Olduğu Deney Kodları (Yukarıdaki kodlamaya göre)
I. Öğretim
1 17672059298
Feyza GÜR
Telafili
2 26845888740
Enes BAKAN
Telafili
3 48553725278
Müge ÇAVDAR
Telafili
4 21505212514
Dilek KOÇ
Telafili
5 23443777254
Hülya İNCEER
Telafili
6 45745743188
Seda ERAT
Telafili
7 22903728294
Eralp KURUN
Telafili
8 43723713864
Melda BİRİNCİ
Telafili
9 17650100684
Uğurcem GÖKÇEN
Telafili
2
2, 5
2
2, 7
2, 5
2
2
2
2
Telafi Deneyleri süreci 18.12.2014 Perşembe günü saat 08:30'da yapılacak ön sınav ile
başlayacaktır. Deney uygulamasının ardından öğrencilerin 19.12.2014 Cuma günü saat
15:00'a kadar getirecekleri deney raporu ile teslimi son bulacaktır. Dersten Ara Sınav
notunun alınabilmesi için deneylerin %80'inden başarılı olma şartı ile not girişleri
yapılmış 8 deneyden 6'sından geçer not almış olmak gereklidir. Yukarıda telafili
konumda bulunan öğrenciler bahsi geçen deneylerinden mutlaka başarılı olmalıdırlar.
NOT: Potansiyometri, AAS ve İletkenlik ölçümleri deneylerinden dönem içinde ön
sınavından başarılı olan arkadaşlar da aynı gün ve saat 09:00' da Laboratuvar önünde
hazır bulunmalıdırlar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content