close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Dönemi Erasmus Staj Değişimi Duyurusu 4.Çağrı

embedDownload
2013-2014 Dönemi
Erasmus Staj Değişimi Duyurusu
4.Çağrı
2014-2015 Dönemi
Erasmus+ Staj Değişimi Duyurusu
2. ÇAĞRI
ÖNEMLİ:
ÖNEMLİ:
Bu döneme sadece 30 Eylül 2014 tarihine kadar
yararlanmak isteyen öğrencilerden staj yeri hazır veya
hemen ayarlayabilecek öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.
Bu döneme sadece son sınıfta olup mezun duruma
gelecek olan ve mezun olduktan sonra yararlanmak
isteyen öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru İçin Genel Kurallar:
Başvuru İçin Genel Kurallar:

Başvurular 15.05.2014’de başlayıp 04.06.2014 tarihinde mesai sonunda
(17:00) bitecektir.

Çukurova Üniversitesinde okuyan tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencileri başvurabilirler.

Online
başvuru
formuna
15.05.2014
tarihinden
itibaren

Başvurular 15.05.2014’de başlayıp 04.06.2014 tarihinde mesai sonunda
(17:00) bitecektir.

Çukurova Üniversitesinde okuyan tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencileri başvurabilirler.

Online
başvuru
formuna
15.05.2014
tarihinden
itibaren
http://www.erasweb.eu/university-outgoing-studentapplication-1548-tr.aspx adresinde yayınlanacak olan linkten
http://www.erasweb.eu/university-outgoing-studentapplication-1532-tr.aspx adresinde yayınlanacak olan linkten
ulaşabilirsiniz.
ulaşabilirsiniz.

Bütün adayların online başvuruda verilen PDF belgesinin çıktısını almaları
gerekmektedir.

Online başvurusunu yapan öğrenciler Transkriptlerini 15.05.2014 04.06.2014 tarihleri arasında öğrenci işlerinden alarak başvuru
belgelerinin PDF çıktıları ile birlikte Dışilişkiler Ofisi’ne bırakacaklardır.
Form doldurulurken bir hata yapılmışsa, söz konusu hata form teslimi
sırasında belirtilecek, formlar teslim edildikten sonra herhangi bir
değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

Bütün
adayların
başvuruları,
Dışilişkiler
Birimi
tarafından
http://international.cukurova.edu.tr adresinde yayınlanan “Çukurova
Üniversitesi Erasmus Değişimi Yönergesi”ndeki kriterlerin sağlanıp
sağlanmadığını ölçen bir “Uygunluk Kontrolü”nden geçecek, uygun olan
adaylar üniversitemizin ilgili birimlerinde yapılacak dil sınavına
katılabileceklerdir.

Uygunluk Kontrolünden geçerek dil sınavına girebilecek öğrencilerin
listesi 06.06.2014 tarihinde http://international.cu.edu.tr adresinde
mesai saatinden sonra yayınlanacaktır.
Lisans / Yüksek lisans öğrencileri hazırlık sınıfında iken başvuramazlar.

Lisans ve Yüksek lisans öğrencileri hazırlık sınıfında iken başvuramazlar.

Başvuracak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

Başvuracak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

Öğrenciler daha önceki yıllarda Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış
ama bu haklarını kullanmamış veya vazgeçmiş dahi olsalar, tüm
sınavlara tekrar katılmak zorundadırlar. Daha önceki yıllarda Erasmus
programından yararlanmış ve hibesiz olarak tekrar yararlanmak
isteyenler başvuru yapabilmektedir.

Öğrenciler 2014-2015 döneminden önce Erasmus öğrencisi olmaya hak
kazanmış ama bu haklarını kullanmamış veya bu haklarından vazgeçmiş
olsalar dahi, sınava tekrar girmek zorundadırlar.

Başvuran bütün adayların üniversitemizin ilgili birimlerinde yapılacak dil
sınavına girmeleri gerekmektedir. Başka bir dil sınavının belgesi kabul
edilmeyecektir.
Başvuran bütün adayların üniversitemizin ilgili birimlerinde yapılacak dil
sınavına girmeleri gerekmektedir. Başka bir dil sınavının belgesi kabul
edilmeyecektir.

İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına gitmek isteyen
adaylar İngilizce dil sınavına, Almanca veya Fransızca eğitim veren
yüksek öğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar ise aynı şekilde
Almanca veya Fransızca dil sınavlarına gireceklerdir. Adaylar birden fazla
dilin sınavına girebileceklerdir. Dil sınavından başarısız olan adaylar
değişimden faydalanamazlar.
İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar
İngilizce dil sınavına, Almanca veya Fransızca eğitim veren yükseköğretim
kurumlarına gitmek isteyen adaylar ise aynı şekilde Almanca veya
Fransızca dil sınavlarına gireceklerdir. Adaylar birden fazla dilin sınavına
girebilirler. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden
faydalanamazlar.

Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde
(http://adp.meb.gov.tr/nedir.php) yapılacaktır.

Erasmus dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde
yapılacaktır (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php).


2013-2014 Dönemi IV.Çağrı Erasmus Dil Sınavı yazılı ve sözlü olmak
üzere iki aşamalı olup aşağıdaki tarihlerde ve belirtilen yerlerde
yapılacaktır.
2014–2015 Dönemi Erasmus+ II.Çağrı Dil Sınavı yazılı ve sözlü olmak
üzere iki aşamalı olup aşağıdaki tarihlerde ve belirtilen yerlerde
yapılacaktır.

Bütün adayların online başvuruda verilen PDF belgesinin çıktısını
almaları gerekmektedir.

Online başvurusunu yapan öğrenciler Transkriptlerini 15.05.2014 04.06.2014 tarihleri arasında öğrenci işlerinden alarak başvuru
belgelerinin PDF çıktıları ile birlikte Dışilişkiler Ofisi’ne bırakacaklardır.
Form doldurulurken bir hata yapılmışsa, söz konusu hata form teslimi
sırasında belirtilecek, formlar teslim edildikten sonra herhangi bir
değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

Bütün
adayların
başvuruları,
Dışilişkiler
Birimi
tarafından
http://international.cukurova.edu.tr adresinde yayınlanan “Çukurova
Üniversitesi Erasmus Değişimi Yönergesi”ndeki kriterlerin sağlanıp
sağlanmadığını ölçen bir “Uygunluk Kontrolü”nden geçecek, uygun olan
adaylar üniversitemizin ilgili birimlerinde yapılacak dil sınavına
katılabileceklerdir.

Uygunluk Kontrolünden geçerek dil sınavına girebilecek öğrencilerin
listesi 06.06.2014 tarihinde http://international.cu.edu.tr adresinde
yayınlanacaktır.



Dil Sınavı
Takvimi
İngilizce yazılı
İngilizce sözlü
Almanca yazılı
Almanca sözlü
Fransızca yazılı
Fransızca sözlü



Tarih
Saat
09.06.2014
11.06.2014
09.06.2014
09.30
09.00
09.00
12.06.2014
09.00
12.06.2014
13.30
13.06.2014
10.30
Dil Sınavı
Takvimi
İngilizce yazılı
İngilizce sözlü
Almanca yazılı
Almanca sözlü
Yer
YADYO
YADYO
R-1 Amfisi
Alman Dili
Eğitim Böl.Bin.
Fransız Dili
Eğitim Böl.Bin.
Fransız Dili
Eğitim Böl.Bin.
Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili
itirazlar için Erasmus ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus koordinatörleri ile
iletişim kurulup gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü
kullanabilir. Eğer bundan elde edeceğiniz sonuçtan memnun olmazsanız
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na (www.ua.gov.tr)
başvurabilirsiniz.
Önlisans öğrencileri en az 2 ay en fazla 12 ay; lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencileri ise en az 3 ay en fazla 12 ay staj hareketliliğinden
yararlanabileceklerdir.
Öğrencilerin
staj
hareketliliğinden
yararlanabilecekleri azami süre Avrupa Birliğinden gelecek hibe ile
orantılıdır.
Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz (Önlisans öğrencileri
için bu süre 2 ay - lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise 3
aydır). Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda
söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli
öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından
faydalanamaz.

Erasmus Staj Hareketliliği 2013–2014 akademik yılı başvurularını
değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar
şunlardır:
o
Akademik Başarı Düzeyi : % 55
o
Dil Seviyesi
: % 45

Başvuru yapabilmeniz için en son genel not ortalamanızın önlisans,
lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve
doktora öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması
gerekmez.

Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut programı ile ilgili bir
sektör olmalıdır.

Staj hareketliliğine öğrenciler 1.sınıftan itibaren başvurabilirler (ilk yarıyıl
akademik ortalamaları dikkate alınır).

Daha önce hibeli olarak Erasmus Staj hareketliliğinden yararlanmış olan
öğrenciler hibesiz olarak tekrar bu programdan yararlanabilirler.


Tarih
Saat
09.06.2014
11.06.2014
09.06.2014
09.30
09.00
09.00
12.06.2014
09.00
Fransızca yazılı
12.06.2014
13.30
Fransızca sözlü
13.06.2014
10.30
Yer
YADYO
YADYO
R-1 Amfisi
Alman Dili
Eğitim
Böl.Bin.
Fransız Dili
Eğitim
Böl.Bin.
Fransız Dili
Eğitim
Böl.Bin.

Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili
itirazlar için Erasmus+ ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus+ koordinatörleri ile
iletişim kurabilir, gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü
kullanabilirsiniz. Eğer buradan elde edeceğiniz sonuçtan memnun
kalmazsanız AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na
(www.ua.gov.tr) başvurabilirsiniz.

Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim ve staj
hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir. (1. Kademe: Önlisans,
Lisans; 2. Kademe: Yüksek Lisans; 3. Kademe: Doktora)

Yıl hesabına göre öğrenim yapan Tıp Fakültesi ve
Konservatuarı’nda öğrenciler 24 aya kadar hareketli olabilirler.

Staj süresi en az 2 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz.
Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu
hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak
rapor edilir. 2014-2015 dönemi, 30.09.2015 tarihinde sona erer.
Yararlanacak öğrencilerin bu tarihe kadar stajlarını tamamlamış olmaları
gerekmektedir.

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği 2014–2015 akademik yılı
başvurularını değerlendirmede kullanılacak kriter ölçütleri ve ağırlıklı
puanlar şunlardır:
o
o
Devlet
Akademik Başarı Düzeyi : % 50
Dil Seviyesi
: % 50

Başvuru için öğrencinin en son genel not ortalamasının önlisans ve lisans
öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir.

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması
gerekmez.

Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut programı ile ilgili bir
sektör olmalıdır.
Başvurular ücretsizdir.

Staj hareketliliğine öğrenciler 1. sınıftan itibaren başvurabilirler (ilk yarıyıl
akademik ortalamaları dikkate alınır).
Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe miktarları
aşağıdaki gibidir (€):

Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktorada üniversite öğrencisinin
mezuniyetinden itibaren en fazla bir yıl içerisinde yurt dışında bir
işyerinde yapacağı stajlar da desteklenecektir.

Erasmus+ programıyla ilgili detaylı bilgi, Ulusal Ajans’tan gelecek bilgiler
doğrultusunda ileriki tarihlerde Dışilişkiler web sayfasında
yayınlanacaktır.

Başvurular ücretsizdir.

Staj Hareketliliğinde, hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe
miktarları aşağıdaki gibidir (€):
Ülkelere Göre Staj Hareketliliği Hibesi Miktarları (€)
3 aydan kısa hareketlilik süreleri
için seyahat ve vize ücreti hariç*
Ülkeler
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
G. Kıbrıs Rum
Kesimi
Çek Cumhuriyeti
Almanya
Danimarka
Estonya
İspanya
Finlandiya
Fransa
İngiltere
Yunanistan
Macaristan
İrlanda
İtalya
Litvanya
Lüksemburg
Letonya
Malta
Hollanda
Polonya
Portekiz
Romanya
İsveç
Slovenya
Slovak
Cumhuriyeti
Hırvatistan
İki aylık hibe
(€)
762
İlave hafta
hibe
miktarı (€)
95
3 ay ve üzerinde
hareketlilik
süresi için
seyahat ve vize
ücreti dahil
Aylık hibe miktarı
(€)
Hareketlilikte Misafir Olunan
Ülkeler
Aylık Öğrenci
Staj Hibesi (€)
1. Grup Program
Ülkeleri
Avusturya, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, İngiltere
(Birleşik Krallık), İrlanda, İsveç,
İtalya, Lihtenştayn, Norveç
600
2. Grup Program
Ülkeleri
Almanya, Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Hırvatistan,
Hollanda, İspanya, İzlanda, Kıbrıs
Rum Kesimi, Lüksemburg,
Portekiz, Slovenya, Yunanistan
500
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Letonya,
Litvanya, Macaristan,
Makedonya, Malta, Polonya,
Romanya, Slovakya
400
476
743
450
600
85
56
75
429
281
375
603
680
962
542
701
856
832
963
680
568
782
763
520
717
533
589
746
552
610
499
850
642
573
75
85
120
68
88
107
104
120
85
71
98
95
65
90
67
74
93
69
76
62
106
80
72
377
425
601
339
438
535
520
602
425
355
489
477
325
448
333
368
466
345
381
312
531
401
358
662
83
414
* Faaliyet süresinin 12 haftaya kadar olması
durumunda (12 hafta dahil), öğrenciye haftalık
hibe miktarına ilaveten seyahat bedeli ödenir
(gerçekleşen seyahat bedelinin % 75’i).
Hayat
Pahalılığına Göre
Ülke Türleri
* MYO öğrencileri için seyahat bedeli ödenir
uygulaması kaldırılmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
496 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content