close

Enter

Log in using OpenID

Kahve Kavurma Yarışma Kuralları

embedDownload
2014 Türkiye Kahve Kavurma
Yarışması Resmi Kural ve
Yönetmelikler
VERSİYON 2014.01.28
1
2014 TÜRKİYE KAHVE KAVURMA YARIŞMASI KURAL VE YÖNETMELİKLER
İÇİNDEKİLER
1.0 ORGANİZASYON ....................................................................................................................................... 3
1.1 HAKLAR .................................................................................................................................................. 3
1.2 2014 ETKİNLİĞİ ...................................................................................................................................... 3
1.3 KATILIMCILAR ........................................................................................................................................ 3
1.4 MASRAFLAR ........................................................................................................................................... 3
1.5 YARIŞMACILARIN SORULARI ............................................................................................................. 3
1.6 KURALLAR VE KOŞULLAR .................................................................................................................. 3
1.7 KURAL VE KOŞULLARIN UYULGULANMASI .................................................................................... 3
2.0 YARIŞMA .................................................................................................................................................... 3
2.1 YARIŞMA ÖZETİ ..................................................................................................................................... 3
2.2 STANDARTLAR VE TANIMLAR ............................................................................................................ 4
3.0 YARIŞMA EKİPMAN VE DESTEK ÜRÜNLERİ ........................................................................................ 5
3.1 SAĞLANAN EKİPMAN VE HİZMETLER ............................................................................................... 5
4.0 YARIŞMACI ORYANTASYON TOPLANTISI VE DENEME SÜRESİ ....................................................... 5
5.0 KOÇLUK ..................................................................................................................................................... 5
6.0 YARIŞMA PROSEDÜRÜ ........................................................................................................................... 5
6.1 AÇIK TADIM ............................................................................................................................................ 6
6.2 BİRİNCİ GÜN ........................................................................................................................................... 6
6.3 İKİNCİ GÜN ............................................................................................................................................. 6
6.4 ÜÇÜNCÜ GÜN ......................................................................................................................................... 7
7.0 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ .................................................................................................................... 8
8.0 TEKNİK SORUNLAR ................................................................................................................................. 8
9.0 PUAN HESAPLAMA .................................................................................................................................. 9
9.1 RESMİ PUAN HESAPLAMA .................................................................................................................. 9
9.2 YARIŞMACININ TOPLAM PUANI .......................................................................................................... 9
9.3 BERABERE KALMA ............................................................................................................................... 9
10.0 YARIŞMACI İTİRAZ VE BAŞVURULARI ................................................................................................. 9
10.1 YARIŞMACI İLE İLGİLİ SORUNLAR ..................................................................................................... 9
2
1.0 ORGANİZASYON
Türkiye Kahve Kavurma Yarışması World Coffee Events (WCE) onaylı bir yarışmadır.
1.1 HAKLAR
Bu resmi kurallar ve yönetmelikler ile yarışmanın formatı da dahil olmak üzere Türkiye Kahve Kavurma
Yarışması’na ait tüm fikri mülkiyet WCE’nin malıdır. Bu belgenin hiçbir kısmı WCE’nin yazılı izni olmaksızın
kullanılmaz ya da yayınlanamaz.
1.2 2014 ETKİNLİĞİ
2014 Türkiye Kahve Kavurma Yarışması 10-13 Nisan 2014’te düzenlenecek Türkiye Kahve Yarışması’nın bir
parçasıdır.
1.3 KATILIMCILAR
Yarışmaya her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılabilir.
1.3.1
Yaş Sınırlaması
Yarışmacıların WCE onaylı herhangi bir etkinlikte yarışırken 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir.
1.3.2
Uyruk
Yarışmacılar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı veya 24 aylık oturma, çalışma veya okuma izin
belgesine sahip olmalıdır, bu izinin 12 aylık bölümü ulusal yarışma öncesini kapsamalıdır.
Yarışmacılar her yarışma yılında yalnızca bir ülkeyi temsil edebilirler.
1.4 MASRAFLAR
Yarışmacılar aşağıdaki unsurlar ve daha fazlası dahil olmak üzere kendi masralarını karşılamakla yükümlüdür:
Seyahat ve konaklama bedelleri, malzeme ve ekipmanlar, şehiriçi ulaşım ve ek personel. SCAE Turkey
yarışmacıların herhangi bir masrafını karşılamakla yükümlü değildir. Yarışmacı bunları karşılayamazsa kendisine
destek olacak birini ya da ya bir sponsor bulmalıdır.
1.5 YARIŞMACILARIN SORULARI
Tüm yarışmacılar bu kuralları ve puan cetvellerini detayı bir şekilde okuyup incelemelidir. Bunları anlamadıklarını
iddia eden yarışmacılara herhangi bir istisna yapılmayacaktır. Kavurma Şampiyonası’na ilişkin tüm belgeler web
sitesinden (www.worldcoffeeroasting.org ve www.scaeturkey.com) indirilebilir. Yarışmacılar yarışma tarihinden önce
kafalarına takılan soruları sormaktan çekinmemelidirler. Yarışmacılar aynı zamanda yarışmadan önce
gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında da her türlü sorularına cevap bulabileceklerdir.
1.6 KURALLAR VE KOŞULLAR
Türkiye Kahve Kavurma Yarışması için başvuran yarışmacılar aşağıdaki kural ve koşulları tamamen okuyup
anlamakla yükümlüdür (tüm bu kural ve koşulların Türkiye Kahve Kavurma Yarışması’nı kazanan kişiye yönelik
yükümlülükleri ve temsiliyet beklentilerini içerdiği gözden kaçırılmamalıdır). Türkiye Kahve Kavurma Yarışması’nın
galibi SCAE Turkey’nin temsilcisi hüviyeti kazanır.
Türkiye Kahve Kavurma Yarışması’na katılan ve kazanma başarısını gösteren yarışmacı aşağıdaki önkoşulları kabul
etmiş sayılır:
1.SCAE Turkey’nin yarışmacının ismini ve görüntülerini SCAE Turkey’nin tanıtım ve reklamını yapmak üzere
herhangi bir formatta herhangi bir ücret ödemeksizin kullanmasına rıza göstermek.
2. Bu formatlar şunları içerebilir: Fotograflar, videolar, basılı materyaller, internet veya başka herhangi bir elektronik
medya.
3. Bu koşul ve şartları yerine getirirken SCAE Turkey’nin ismini pekiştirecek ve duyuracak etkinliklerin bir parçası
olmak.
1.7 KURAL VE KOŞULLARIN UYGULANMASI
Türkiye Kahve Kavurma Yarışması boyunca bu kural ve koşullar geçerliliğini koruyacak ve uygulanacaktır.
Yarışmacılardan biri bunlardan herhangi birini ihlal ederse, Kurallar’ın belirli bir tedbir ya da yükümlülük
tanımladığı özel durumlar haricinde, anında yarışmadan diskalifiye edilecektir. Eğer hakem ya da yarışma
yetkililerinden herhangi biri kural ihlalinde bulunursa yarışmacı “Yarışmacının İtiraz ve Başvuruları’ bölümünde
anlatıldığı şekliyle bir itiraz başvurusunda bulunabilir.
2.0 ORGANİZASYON
2.1 YARIŞMA ÖZETİ
A. 1. Gün: Yarışmacılara kendilerine verilen yeşil çekirdekleri nem, yoğunluk, ebat ve kusurları açısından
değerlendirmek üzere 1.5 saat verilecektir. Yarışmacılara aynı zamanda örnek kavurma yapmaları için ekstra 30
dakika tanınacak ve kavurdukları kahvelerin tadımını yapabilmeleri için yine ek bir süre tanınacaktır (yarışmacılar 1.
Gün ve/veya 2. Gün tadım yapabilirler).
B. 2. Gün: Yarışmacılar yeşil kahveye ilişkin raporlarını ve düşündükleri kavurma profiline ilişkin kavurma planını
hakemlere sunacaktır. Yarışmacılar kahvelerini kavurmak ve 1.5 kg kavrulmuş kahve hazırlamak için 1 saat süreye
sahip olacaktır.
3
C. 3. Gün: Tüm kavrulan kahveler hakemler ve yarışmacılar tarafından ikili kör tadım yapılacaktır.
D. Toplam puanlar hakemlerin tadım puanlarına, yarışmacıların yeşil çekirdek değerlendirmesindeki başarısına ve
kavurma profilinin sunulan kavurma planına ne kadar yakın olduğuna göre belirlenecektir.
2.2 STANDARTLAR VE TANIMLAR
A. Yeşil Çekirdek –yarışmada kullanılacak tüm yeşil çekirdekler değişik ülke ya da bölgelerde yetişmiş Cofea
Arabica türünde olacaktır. Yarışmacılar bilgilendirme toplantısında bu konuda bilgilendirilecektir.
B. Yeşil Çekirdekler- farklı işlemlerden geçmiş olabilir (örneğin yıkanmış, yıkanmamış ya da yarı-yıkanmış gibi).
C. Yeşil Çekirdek Örneği- Birinci Gün yarışmacılara eldeki örneklerden herhangi birinden 500gr yeşil çekirdek
verilecektir. Yarışma görevlileri Yeşil Çekirdek Örnekleri’nin eldeki yeşil çekirdek stoğundan rasgele seçilmesini temin
etmekle yükümlüdür.
D. Yeşil Çekirdek Seçimi -2. Gün yarışmacılara eldeki yeşil çekirdek seçenekleri içinden 9 kg yeşil çekirdek temin
edilecektir. Yarışma yetkilileri Yeşil Çekirdek Örnekleri’nin belirlenen yeşil çekirdek stoğundan rasgele seçilmesini
temin etmelidir.
E. Kahvenin yoğunluğu –kahvenin kütlesinin (gram cinsinden) hacmine (litre cinsine) bölünmesiyle yeşil çekirdeğin
kütle yoğunluğu tespit edilecektir. Sabit bir değer olarak kabul edilip değerlendirmeye alınmadığından boşlukları (her
bir çekirdek arasında kalan hava) ölçmek şart değildir. Bu yarışmada kahvenin ağırlığı 250ml’lik kaplarda
ölçülmelidir.
F. Kahvenin nemi- su kütlesinin yeşil çekirdeğin ilk ağırlığına bölünmesi yoluyla yeşil çekirdekteki su miktarı da
ölçülmektedir. Kahve nemine ilişkin olarak yüzdelik (%) birimi kullanılır ve en yakın yüzdelik dilimine yuvarlanarak
hesaplanmalıdır (örneğin %10.33).
G. Çekirdeğin ebatı –Yeşil çekirdek örneklerini fiziksel olarak büyüklüklerine göre tasnif etmek üzere ebat ölçme
elekleri kullanılacaktır. Çekirdek ebatları bir inçin 1/64’ü şeklinde katlanarak artar; örneğin 15 nolu elekte bir inçin
15/64’ü ebatında delikler vardır. Elde edilen veriler 1, 2 ya da 3 farklı elek numarasına göre gösterilmelidir (toplam
örnek kütlesinin %10’undan daha fazlasını oluşturması durumu dışında 3’ten daha fazla elek ebatı verilmemelidir).
H. Yeşil çekirdek kusurları endüstri standartlarına uygun şekilde 300gr’lık bir örnek üzerinden tespit edilmelidir.
Yarışmacılar kendilerine verilen Yeşil Çekirdek Örneği’nden 300 gr tartacak ve şu listeye uyacak şekilde kusurları
tespit edip sayacaktır: Siyah, kısmen siyah, buruşuk, kısmen buruşuk ve quaker (100 gr’lık örnek kavurmalarında
belirtildiği şekliyle).
I. Kavurma Rengi –Kavrulmuş ve öğütülmüş kahvenin renkleri uygun bir renkölçer yoluyla kavurma rengi açısından
değerlendirilmelidir. Gerekli bilgiler bilgilendirme toplantısı esnasında verilecektir. Renkölçerde kullanmak ve kalibre
etmek üzere yarışmacılar yanlarında kavrulmuş kahve örnekleri getirebilirler. Eğer renkölçerin birden fazla okuma
ayarı varsa tercih edilecek ölçüm değerine bilgilendirme toplantısı esnasında hepbirlikte karar verilecektir.
J. Örnek Kavurma Makinesi -100gr kahve kavurmaya olanak tanıyan bir kavurma makinası temin edilecektir.
K. Kavrulmuş Kahvenin Teslim Edilmesi –Kavurmacı tarafından teslim edilen kavrulmuş kahve değerlendirmeye
tabi tutulacaktır. Yarışmacılar sadece Kavrulmuş Kahve Teslimi dahilindeki kahveler üzerinden
değerlendirileceklerdir. Kavrulmuş Kahve Teslimi dahilindeki kahveler bir ya da birden fazla kavurmanın ürünü
olabilir. Hakemlere sunulan kahve yarışma yetkililerince verilen yeşil çekirdek seçeneklerinden oluşmalıdır.
Kavrulmuş Kahve Teslimi ile birlikte Yeşil Çekirdek Raporları ile Kavurma Planları da teslim edilmelidir. Kavrulmuş
Kahve Teslimi ile sunulan kahve minumum 1.5kg’lık paket, yarışma yetkililerince bu amaçla temin edilen, halinde
verilmelidir.
L. Kavurma Planı –Yarışmacılar kendi seçtikleri yeşil çekirdek kavurma loglarını, önerdikleri kavurma profilini ve bu
profilin neden seçildiğini içeren bir Kavurma Planı sunmak zorundadır. Yarışmacılara referans aracı olarak
kullanmaları için SCAA’nin standart tadım tekerlekleri de verilecektir.
M. Kavurma Makinası –Yarışmada kullanılacak her iki makinede döküm tamburlu, gazla çalışan, 3-6kg kavurma
kapasitesine sahip, güvenlik ve çevre kurallarına uygun şekilde monte edilmiş ve birebir aynı modelde olmalıdır.
4
3.0 YARIŞMA EKİPMANLARI VE DESTEK ÜRÜNLER
3.1 SAĞLANAN İMKANLAR VE HİZMETLER
Yarışma alanında aşağıdaki ekipmanlar mevcut bulunacaktır:
Yeşil Çekirdek Değerlendirme İstasyonu
Labaratuvar Malzemeleri İstasyonu (nem ölçer, hacim ölçer, ebat elekleri vs.)
Örnek Kavurma İstasyonu*
Kavurma Makineleri (2 adet)
Tadım İstasyonu (değirmen, su, tadım malzemeleri, tartı vs.)
Yarışma için gerekli kaplar ve aksesuarlar
*sadece 1. Gün için
Yarışmacılar tercih ederlerse kendi önlük, tadım kaşığı ve not alma malzemelerini (kağıt, kalem vs.) getirebilirler. Yarışmacılar
yarışma esnasında organizasyon tarafından sağlanmayan ya da yukarıda belirtilmeyen herhangi bir malezeme ya da
ekipmanı kullanamazlar.
4.0 YARIŞMACI ORYANTASYON TOPLANTISI VE DENEME SÜRESİ
Yarışmanın başlamasından önce yarışmacılara yönelik bir Oryantasyon Toplantısı düzenlenecektir. Tüm yarışmacılar bu
toplantıya katılmak durumundadır. Toplantı esnasında etkinlik yöneticisi ilgili duyuruları yapacak, yarışmanın akışını izah
edecek, yarışmacıları saatler konusunda bilgilendirecek, yarışma alanını tanıtacak ve SCAE Turkey tarafından sağlanan
labaratuvar ekipmanlarını (nemölçer, ebat elekleri, renkölçer vs) açıklayacaktır. Bu toplantı yarışmacılar açısından Etkinlik
Yetkilisi ve Yarışma Görevlilerine kafalarındaki soru işaretlerini yöneltmek açısından iyi bir fırsat sunacaktır. Yarışma
OryantasyonToplantısı’nı takiben her bir yarışmacı için Deneme Kavurma süreleri tespit edilecektir.
4.1.1 DENEME KAVURMA SÜRELERİ
A. Deneme Kavurma Süresi puanlamaya dahil edilmeyecektir.
B. Deneme kavurmasının amacı kavurmacıya ışık tutmaktır ve görevliler ve tadım hakemleri tarafından değerlendirmeye
alınmayacaktır. Ancak yarışmacılardan diğer yarışmacıların haklarına saygılı ve ölçülü bir tavır içinde çalışma alanını
kullanmaları beklenir.
C. Yarışmacılara 30 dakikalık deneme kavurma süresi tanınacaktır. Bu süreden sadece 5 dakika kalması halinde
yarışmacıların yeni bir kavurmaya başlamaması gerekmektedir. Yarışma görevlileri her bir yarışmacı için ayrı süre tutacaktır.
Teknik sorunlar yaşanması dışında ekstra süre tanınmayacaktır. Teknik bir sorun olup olmadığı tamamen başhakemin
takdirine kalmıştır ve yarışma süresinin dolmasından önce bir karara bağlanmalıdır. Yarışmacılar süre bitimine 15 dakika ve 5
dakika kala görevliler tarafından süre konusunda ikaz edilecektir.
D. İlk yarışmacının başlamasından önce görevliler kavurma makinasını 30 dakika içinde belirlenen sıcaklık ayarına
getirecektir. Bir sonraki yarışmacının başlamasından önce makine tekrar aynı ısıya getirilmelidir.
5.0 KOÇLUK
A. Kavurma Yarışması esnasında yarışmacıya herhangi biri tarafından yönlendirmede bulunulması diskalifiyeyle
sonuçlanabilir. SCAE Turkey yarışmaya müdahale şeklinde olmadıkça seyircilerin katılımını teşvik etmektedir (önemli not:
Yarışma esnasında antrenörlerin, arkadaşların, akrabaların ya da seyircilerin yarışma alanına girmesi yasaktır ve aksi halde
yarışmacı Etkinlik Yetkilisi tarafından diskalifiye edilebilir).
Yarışma esnasında yarışmacıdan herhangi bir tanıtıcı ya da bilgilendirici konuşma yapması istenmez ve bunun puanlama
üzerinde etkisi yoktur ancak sunucu yarışmacılara bazı sorular yöneltebilir. Yarışmacılar beraberlerinde tercümanlarını
getirebilirler. Çevirme esnasında tercüman sadece sunucunun ya da hakemlerin söylediklerini çevirebilir. Yarışmacı
konuştuğunda ise tercüman sadece birebir söylenenleri çevirmekle yükümlüdür.
Yarışmacı ve antrenörleri
www.worldbaristachampionship.com adresinden tercümanın görev ve yetki alanına ilişkin gerekli bilgileri önceden edinmekle
yükümlüdür.
Yarışmacı ve antrenörlerinden yarışmadan önce verilen bilgilendirme toplantısında kendilerine anlatılan tüm yönergeleri
okuyup anladıklarını gösteren bir belgeyi imzalamaları istenecektir.
6.0 YARIŞMA PROSEDÜRÜ
A. Yarışma her birinde ayrı süreçlerin işlediği 3 yarışma gününe bölünmüştür.
B. Yarışma süresi esnasında 3. kişiler yarışmacılara herhangi bir yardımda ya da yönlendirmede bulunamazlar.
C. Yarışma esnasında sunucu yarışmacıya kimi sorular yönlendirebilir. Yarışmacılar bu duruma hazırlıklı olmalıdır.
D. Yarışmacılar kendilerine verilen süreden en az 30 dakika önce yarışma alanında bulunmalıdır. Yarışma süresinin
başlangıcında yerinde olmayan yarışmacı diskalifiye edilebilir. Eğer belirlenen programda bir gecikme yaşanırsa yarışmacılar
yeni saatler konusunda hazırlıklı olmalıdır.
5
6.1 AÇIK TADIM
A. Yarışmacılar 1. Gün ve/veya 2. Gün kendilerine tanınan yarışma süreleri haricinde kavurdukları örnekleri inceleyip test
edebilirler (öğütme, demleme, tadım, renk vs açısından). Bu yarışma süresi haricinde tutulacak ve herhangi bir şekilde
puanlama üzerinde etkisi olmayacaktır.
B. Yarışmacılar birbirilerine saygılı bir şekilde çalışmalı ve istasyonları temiz ve tertipli tutmalıdır. Yarışma süresi boyunca
tertipsiz, özensiz veya profesyonel olmayan tutumlar içinde bulunan yarışmacılardan hakemler puan düşme hakkına sahiptir.
Bunun dışında bu aşama tamamen değerlendirme dışında kalır ve yarışmacının hangi kahveyi nasıl kavuracağını
belirlemesine yöneliktir.
C. Yarışmacıların kullanılan kahveleri Yarışma alanının ışına çıkarmaları yasaktır.
6.2 BİRİNCİ GÜN
Yarışmacılar kendilerine birinci gün tanınan süre boyunca Yeşil Çekirdek Değerlendirmesi, Laboratuvar Uygulamaları ve
Kavurma Denemesi’nden sorumlu olacaktır. Belirlenen deneme ve yarışma süresi haricinde yarışmacıların yarışma alanına,
yarışma kahvelerine ya da ekipmanlarına erişimine izin verilmeyecektir.
6.2.1 Laboratuvar Uygulamaları
A. Yarışmacıya tanınan Yeşil Çekirdek Değerlendirmesi süresinden hemen önce yarışmacılar Laboratuvar Uygulamaları
aşamasına katılacaktır. Bu sürede yarışmacılar bu ekipmanları nasıl kullanacaklarını öğrenmelidirler.
B. Yarışmacılar birbirilerine saygılı bir şekilde çalışmalı ve istasyonları temiz ve tertipli tutmalıdır. Yarışma süresi boyunca
tertipsiz, özensiz veya profesyonel olmayan tutumlar içinde bulunan yarışmacılardan hakemler puan düşme hakkına sahiptir.
6.2.2 Yeşil Çekirdek Değerlendirmesi
A. Her bir yarışmacıya yeşil çekirdek örnekleri ve doldurmaları için boş bir yeşil çekirdek raporu verilecektir.
B. Yarışmacılara sponsor tarafından sağlanan kahvelerden sadece 500gr yeşil çekirdek kahve örneği verilecektir. Örnek
kavurmalar da dahil olmak üzere tüm yeşil çekirdek kahve değerlendirmeleri bu miktar üzerinden yapılacaktır.
C. Yarışmacılardan doyurucu bir yeşil çekirdek bilgisi ile çekirdek kusurları bilgisinin yanı sıra yeşil çekirdeğin özelliklerini
belirlemek üzere eldeki ekipmanları doğru şekilde kullanma becerisi de beklenecektir.
D. Yeşil çekirdek değerlendirmesi 2.2 no’lu bölümdeki Standartlar ve Tanımlar ile Yarışma Bilgilendirme Toplantısı esnasında
aktarılan kullanım kılavuzları doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.
E. Yarışmacılar yeşil çekirdekleri değerlendirmeyi tamamladıkları anda değerlendirme raporlarını kontrol etmesi için tercihen
Q Grader sertifikası olan başhakeme teslim etmelidirler.
F. Yarışmacılar SCAE Turkey tarafından sağlanan nemölçer yoluyla kahvenin nemini ölçmelidirler. Yarışmacılar yeşil
çekirdeğin nemini ölçebilecek beceri ve donanıma sahip olduklarını ispatlamak durumundadırlar.
G. Yarışmacılar SCAE Turkey tarafından sağlanan ekipmanlarla kahvelerin yoğunluğunu da değerlendirecektir.
Yarışmacılar yeşil çekirdeğin yoğunluğunu ölçebilecek beceri ve donanıma sahip olduklarını ispatlamak durumundadırlar.
H. Çekirdeğin ebatları sadece SCAE Turkey tarafından sağlanan elekler kullanılarak belirlenecektir ve yarışmacılar en fazla 3
farklı elek kullanarak kendilerine verilen eleklerle çekirdeklerin ebatlarını belirleyebilecek beceride olduklarını ispatlamak
durumundadırlar.
I. Çekirdek Kusurları Sayısı 350 gr kahve üzerinden değerlendirilen SCAA Yeşil Arabika Kahvesi Tasnifi ve SCAA Kusurlar El
Kitapçığındaki kılavuzlar kullanılarak belirlenmelidir.
J. Yarışmacılara kendilerine SCAE Turkey tarafından verilen yeşil çekirdekler hakkındaki yeşil çekirdek raporlarını
tamamlamak üzere 1.5 saat süre tanınacaktır. Görevliler her yarışmacı için ayrı süre tutacaktır. Teknik sorunlar haricinde ek
süre tanınmayacaktır ve teknik sorun olup olmadığı yarışma süresinin bitiminden önce başhakem tarafından bir karara
bağlanacaktır.
6.2.3 Deneme Kavurması
Yarışmacılara bilgilendirme toplantısında belirlenmek üzere kavurma makinelerinde bir saat pratik yapma şansı verilecektir.
SCAE Turkey bu deneme kavurması aşaması için gereken kahveleri sağlayacaktır. Ancak bu yarışmada kullanılacak
kahveyle aynı kahve olmayacaktır ve yarışmacının makineye adaptasyonunu sağlamak amacına yönelik olarak herhangi bir
kahve kullanılabilecektir. Yarışmacılar birbirilerine saygılı bir şekilde çalışmalı ve istasyonları temiz ve tertipli tutmalıdır.
Yarışma süresi boyunca tertipsiz, özensiz veya profesyonel olmayan tutumlar içinde bulunan yarışmacılardan hakemler puan
düşme hakkına sahiptir.
Böyle bir durum yaşanmaması halinde bu aşama değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır ve buradaki tek amaç yarışmacının
ekipmanalara ve yarışma alanına adaptasyonunu sağlamaktır.
Yarışmacılar arzu ederlerse deneme kavurmasında kullandıkları bir profili yarışma esnasında referans olarak kullanabilirler
ancak bunu bir yere not etmeli ve başhakeme tercih ettikleri kavurma profili numarasını bildirmelidirler.
6.3. İKİNCİ GÜN
Yarışmacılara asıl kavurma aşaması için ikinci gün için yeni süreler verilecektir. Yarışmacıların tahsis edilen yarışma süresi
dışında yarışma alanına, yarışma kahvelerine ya da ekipmanlarına erişmesine izin verilmeyebilir. Yarışmacılara 2. Günün
6
başlangıcında Bölüm 5.1’de belirtildiği gibi eğer isterlerse örnek kahvelerini tadım yapmaları için yeterli zaman tanınacaktır.
Bu süre belirlenen yarışma süresinin dışında tutulacaktır ve puanlamaya ya da son değerlendirmeye dahil edilmeyecektir.
6.3.1 Kavurma Süresi
A. Kavurma aşamasına geçmeden önce her bir yarışmacıya dokuz (9) kilogram yeşil çekirdek tahsis edilecektir. Eğer
kavurmacı harman yapmayı tercih ederse kavurma planında her bir kavurma profilinin miktarının da belirtilmesi
gerekmektedir.
B. Her bir kavurmacı belirlenen zaman diliminde yarışacak ve kendisine 1 saat süre tanınacaktır. Yarışmacılar yarışma
saatlerini tam olarak bilmekle ve tam zamanında yarışma alanında olmakla yükümlüdür.
C. Yarışmacı aynı zamanda bir Kavurma Planı da sunmak durumundadır. Birden çok ve farklı kavurma profili gerçekleştirmek
isteyenler birden fazla Kavurma Planı sunabilirler ancak kavurma süreleri başlamadan önce birden çok Kavurma Planını nasıl
bir düzen içinde gerçekleştirmeyi planladıklarını kavurma planlarında ayrıntılı olarak açıklamalıdırlar.
D. Hakemler ilk kavurmacının süresinin başlamasından 30 dakika öncesinde kavurma makinesini en uygun sıcaklık
derecesine gelecek şekilde önceden ısıtacaktır. Bir sonraki yarışmacının süresi başlamadan önce kavurma makinesi aynı
sıcaklık ayarına geri getirilecektir. Yarışmacılar yarışma bilgilendirme toplantısı esnasında bu ilk sıcaklık konusunda
bilgilendirilecektir.
E. Yarışmacılar son 30 dakika ve son 15 dakikaya gelindiğinde hakemler tarafından süre konusunda uyarılacaktır.
Yarışmacılar 15 dakikadan daha kısa süreleri kalması halinde yeni bir kavurma seansına başlamamalıdır.
F. Kavurma makinelerine doğrudan bilgisayara, hakemlere ve seyircilere gerçek zamanlı olarak kavurma bilgilerini aktaran ve
kaydeden bir zaman/sıcaklık loglama sistemi yerleştirilecektir. Bu log bilgileri kaydedilecek ve saklanacaktır.
G. Yarışmacılar yarışmadan önceki bilgilendirme toplantısında zaman/sıcaklık loglama sistemine ilişkin bilgilendirilecektir.
H. Kavurma loglama sistemini hazır etmek, çalıştırmak ve kavurma verilerini saklamak yarışmacının sorumluluk alanındadır.
Logları alınmayan tüm kavurmalar diskalifiye edilecektir ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Ulusal şampiyonalarda kavurma
loglama sistemi sponsoru bulunamaması halinde verileri kayıt altına alması için gönüllülerden yardım alınabilir.
I. Yarışmacılar hakemlere eksiksiz bir şekilde doldurulmuş kavurma planı belgesinin yanı sıra Kavrulmuş Kahve Örnekleri’ni
de teslim etmelidir. Sadece yarışmacının Kavurma Süresi’nin bitiminden hemen önce sunduğu Kavrulmuş Kahve Örnekleri
kabul edilecektir. Eğer tercih ederlerse yarışmacılar kendilerine ayrılan bir saatin bitiminden önce Kavurma Süreleri’ni
sonlandırabilirler.
J. Kavurma rengi testi Etkinlik Yetkilisi tarafından atanan bir hakem tarafından gerçekleştirilecektir. Kavurma rengi testi
1.5kg’lık kavrulmuş kahvenin teslim edilmesinin hemen akabinde gerçekleştirilecektir.
K. Eğer yarışmacı kavurmayı takiben bir harman yapmayı tercih ederse profiller önce ayrı ayrı puanlanacak, ardından
birbirine eklenecek ve nihai puanlama tüm profillerin ortalamasından meydana gelecektir.
L. Eğer sponsor kavurma makinesinde airflow özelliği varsa, yarışmacılar isterlerse bu özellikten yararlanma hakkına sahip
olacaklardır ancak bu durum hiçbir şekilde puanlamaya dahil edilmeyecektir ve her bir yarışmacının yarışma süresinin
başlamasından önce airflow ayarı bilgilendirme toplantısında belirlenen sabit ön ayara atanacaktır.
6.3.2 Puan Düşülmesi
Kavrulmuş Kahve Örnekleri’nde sunulan tüm kahveler buna karşılık gelen ve önceden hakemlere sunulan Kavurma Planları
temel alınarak değerlendirilecektir.
Kavurma Planı ile karşılık gelen kavurma log verileri arasındaki ciddi farklılıklar hakemler tarafından puan kırılmasına yol
açabilir. Kavurmanın zaman ve derecesi de kayıt altına alınacak ve sapmalar puan kaybıyla neticelenecektir; hedeflenen
sıcaklıktan her iki yönde 2 derece sapma ve yine hedeflenen süreden her iki yönde 2 saniye sapma birer puan kaybıyla
sonuçlanacak ve toplamda 5 puanlık bir kayıp söz konusu olabilecektir. Belirlenmiş kavurma rengine gelince, gerçek
kavurma renginin belirlenmiş kavurma renginden 2 puanlık bir sapma içerisinde kalması halinde herhangi bir puan
düşülmeyecektir. 2 puanlık sapmayı geçen her sapma için 1 puan düşülecektir.
6.4. ÜÇÜNCÜ GÜN
A. Yarışmacılar ve Hakemler kavrulan tüm kahvelerin dahil edileceği Nihai Tadım’a katılacaklardır.
B. Nihai Tadım iki ayrı masa halinde düzenlenecektir. İlk masada yarışma programının ilk kısmında kavuran, ikinci masada
ise ikinci kısmında kavuran yarışmacıların kahveleri yer alacaktır.
C. Nihai Tadım ikili kör tadım şeklinde gerçekleştirilecektir. Buna göre hakemlerden biri her bir yarışmacı tarafından sunulan
kahvelere belli kodlamalar verecek ve kahveleri deşifre etmek üzere bir cevap anahtarı belirleyecek, yine ikinci bir hakem ise
ilk hakemin kodlamalarından hareketle yeni bir kodlama yaratacak ve ayrı bir cevap anahtarı hazırlayacaktır.
D: Önceki günlerin yarışmalarına gözetmenlik yapmış olan dört (4) Tadım Hakemi ve bir (1) başhakem yarışmacılarla birlikte
tadım yapacaklardır. Yine de, yarışmacıların fincanlara fiziken dokunma ya da tutmalarına izin verilmeyebilir ve sadece tat
alma hakemleri kahve fincanları üzerindeki “kabuğu” kırabilir (kahve tanelerinin çökmesini sağlamak üzere fincandaki
kahvenin karıştırılması).
E. Her bir kavrulmuş kahveden beş (5) fincan kabul görmüş endüstri standartlarına göre ve tadım başhakemin
yönlendirmeleri uyarınca hazırlanmalıdır. Tüm tadım hakemleri ve yarışmacılar başhakemin yönlendirmelerini dikkatlice
dinlemeli ve harfiyen uymalıdır.
F. Sadece tadım hakeminin puanları nihai puanlandırmaya etki edecektir. Yarışmacılar tadım protokollerini tadım
bilgilendirme toplantısında belirlenen doğrultularda takip etmelidir.
7
6.4.1. Tadım Prosedürleri
A. Tüm örnekler en az 8 saat boyunca dinlendirilecektir.
B. Örnekler tadımdan hemen önce, suyla demlenmeden en fazla 15 dakika öncesinde, öğütülmüş olmalıdır.
C. Örnekler çekirdek kahve halinde 150ml suya 8.25gr olacak şekilde önceden tartılmalıdır.
D. Öğütme seviyesi kağıt filtre için kullanılan öğütme seviyesinden bir parça daha kalın olmalıdır. Örneklemin homojenliğini
sağlayabilmek üzere her kavurmadan en az 5 örnek hazırlanmalıdır.
E: Her bir kahveyi çekmeden önce değirmen aynı kahveden az miktarda kullanılarak temizlenmelidir. Ardından her bir
kahvenin eksiksiz bir miktarda ve şekilde alınabilmesini garanti etmek üzere kahveler tadım fincanına ya da kaselerine
doğrudan çekilmelidir.
F. Su- Tadım için kullanılacak su kokusuz ve temiz olmalı ancak filtrelenmiş ya da yumuşatılmış olmamalıdır. İdeal TDS oranı
125-175ppm arasında olmalıdır ancak 100ppm’den daha az ya da 250ppm’den daha fazla olmamalıdır. Su bekletilmemiş
olmalıdır ve öğütülmüş kahvenin üzerine döküleceği aşamada sıcaklığı 93C’ civarında bulunmalıdır.
G. Sıcak su fincanın kenarlarından doğrudan öğütülmüş kahvenin üzerine dökülmeli ve tüm kahvenin suya doyması
sağlanmalıdır. Değerlendirmeye geçmeden önce kahve 3-5 dakika arasında demlenmeye bırakılmalıdır.
H. Puanlama SCAA tadım formuna göre yapılacaktır. Tüm kahveler 100 puan üzerinden değerlendirilecektir ve kazananı
belirlemek üzere tadım formlarındaki puanlar önceki günlerde verilen puanlarla birleştirilecektir.
6.4.2 Tadım Puanları Değerlendirme Ölçeği
(i) Tadım puanları aşağıdaki sınırlar içerisinde kalmalıdır:
(ii) 6.00 iyi; 7.00 çok iyi; 8.00 mükemmel; 9.00 olağanüstü
(iii) 6.25 7.25 8.25 9.25
(iv) 6.50 7.50 8.50 9.50
(v) 6.75 7.75 8.75 9.75 – 10.00
(vi) hakemler şu Değerlendirme Ölçeği’ne göre hareket etmelidir: İyi, çok iyi, mükemmel ve olağanüstü
(vii) hakemler 6.00’dan daha düşük puan veremez. ‘iyi’ değerlendirmesinin altındaki değerlendirmelere en az 6.00 puan
verilmelidir.
6.4.3 Tadım Cetveli
A. Değerlendirmeye ilişkin her bir unsur hakemin görece kalite algısından hareketle örnekle ilgili vargısını ve kaliteye ilişkin
deneyimsel anlayışını ortaya koyan yatay bir (soldan sağa) ölçekle işaretlenir.
B. Bazı unsurlar dikey ölçeklerle işaretlenir. Dikey (yukarı ve aşağı) ölçekler duyumsal unsurun yoğunluğunu derecelendirmek
üzere kullanılır ve bir referans ve simgelem oluşturması için işaretlenir ve puanlamada kendine yer bulmaz.
C. Tadım tekerleği yarışmacılara geri bildirim verirken ortak bir dil kullanabilmeleri açısından tadım hakemleri tarafından bir
referans aracı olarak kullanılacaktır.
D. Değerlendirmenin ardından numerik puanlama Toplam yazan her kutucukta gösterilmelidir. Puanlamayı tutanlar Toplam
Puanı belirlemek üzere tüm unsurlardan alınan puanların toplamını hesaplayacaklardır.
7.0 DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Değerlendirme ölçeği yarışmanın ilk 2 günü aynı kalacak ve 3. Gün ise standart bir tadım ölçeğini temel alacaktır. İlk 2 günün
puanlaması aşağıdaki unsurları içerecektir:
(İ) Değerlendirme ölçeği hem teknik hem de duyumsal hakemler için aynıdır
(ii) İki tür puanlama söz konusudur: Evet/Hayır şeklindeki puanlama ve 0’dan 6’ya kadar olan puanlama
(iii) Kabul edilemez=0 Kabul edilebilir= 1 Sıradan=2 İyi=3 Çok iyi=4 Mükemmel=5 Olağanüstü=6
(iv) Evet/hayır puanlaması
Yarışmacı bu aşamada her bir Evet için 1 puan ve Hayır için ise 0 puan alacaktır. Tadım günü standart SCAA tadım ölçeğine
göre düzenlenecektir:
(i) Kabul edilemez : 0
(ii) Kabul edilebilir : 4 – 4.75
(iii) Sıradan : 5 – 5.75
(iv) İyi : 6 – 6.75
(v) Çok iyi : 7 – 7.75
(vi) Mükemmel : 8 – 8.75
(vii) Olağanüstü : 9 – 10
(viii) Hakemler numerik puanlamanın sözel bir tanımlamaya karşılık gelen bir kodlama şeklinde olmasını gözetmelidir.
(ix) Ara puanlamalar 0.25 puanlık artışlar şeklinde olmalıdır ve hakemler 0.25’ten daha küçük artışlar halinde puanlamalar
vermemelidir.
(x) Kabul Edilemez (0) şeklinde puanlamaya sadece Kuralların, aklıselimin veya profesyonelliğin asgari standartlarının çok
açık ve kasti bir şekilde ihlal edilmesi halinde başvurulmalıdır.
8.0 TEKNİK SORUNLAR
A. Yarışma esnasında yarışmacı eğer SCAE Turkey tarafından sağlanan ekipmanlarda herhangi bir sorun olduğuna kanaat
getirirse hemen Başhakem ya da SCAE Turkey Etkinlik Yetkilisi ile temasa geçmelidir.
B. Eğer Başhakem kolaylıkla çözümlenebilecek bir teknik problem olduğu sonucuna varırsa hakemlerce yarışmacıya
tanınacak ek süreye ilişkin bir karara varılacaktır. Teknik ekip sorunu çözümledikten sonra yarışmacının süresi kaldığı yerden
8
devam edecektir.
C. Eğer teknik sorun makul bir sürede çözümlenemeyecek kadar ciddiyse, Başhakem yarışmacının kaldığı yerden devam
etmek üzere bekleyip beklemeyeceğine ya da belirlenen bir saatte silbaştan başlayıp başlamayacağına karar verecektir.
D. Eğer yarışmacının silbaştan başlamasına karar verilirse, Başhakem, Etkinlik Yetkilisi ve yarışmacı tekrar ne zaman
yarışılacağına ilişkin ortak bir karara varacaktır.
E. Teknik sorunun bilgisayar kaynaklı olduğuna karar verilirse Başhakem yarışmacıya ek bir süre tanınmamasına karar
verebilir ve hazırlık ya da yarışma süresi puanlamaya dahil edilmemek kaydıyla kaldığı yerden devam ettirilir.
9.0 PUAN HESAPLAMA
9.1 RESMİ PUAN HESAPLAMA
Resmi puan hesaplayıcılar tüm puanları eklemekle ve tüm puanların gizli tutulmasıyla yükümlüdürler.
9.2 YARIŞMACININ TOPLAM PUANI
Yarışmacının toplam puanı 3 gün boyunca aldığı tüm puanlardan tüm ceza puanlarının düşülmesi sonucunda elde edilecektir.
9.3 BERABERE KALMA
A. 2 veya daha faza yarışmacı arasında berabere durumu yaşanması halinde resmi puanlardan sorumlu kişiler tüm
yarışmacıların tadım puanlarını (3. Gün) da toplam puanlamaya ekleyecektir. En yüksek tadım puanını alan yarışmacı aynı
toplam puana sahip diğer yarışmacıların önüne geçecektir.
B. Eğer berabere kalan yarışmacıların tadım puanları da aynı çıkarsa o zaman birincilik en yüksek kavurma profili puanına (2.
Gün) sahip yarışmacıya verilecektir. Eğer berabere kalan yarışmacılar aynı tadım puanına ve kavurma profili puanına sahipse
o zaman birincilik en yüksek yeşil çekirdek değerlendirme puanına (1. Gün) sahip yarışmacıya verilecektir.
10.0 YARIŞMACILARIN İTİRAZ VE BAŞVURULARI
10.1 YARIŞMACIYLA İLGİLİ DİĞER SORUNLAR
10.1.1 İtirazlar
Eğer yarışmacının yarışma esnasında herhangi bir itirazı varsa derhal Etkinlik Yetkilisi’ne başvurmalıdır. Etkinlik Yetkilisi
sorunun etkinlik esnasında mı çözüleceğine yoksa etkinlik sonrasında çözülmek üzere yazılı bir başvuruya gerekli olup
olmadığına karar verecektir. Eğer Etkinlik Yetkilisi sorunun o esnada çözülebileceğine karar verirse Etkinlik Yetkilisi eşit
temsiliyeti sağlamak üzere tarafların hepsiyle temasa geçecektir. Yarışmacının başvurusu değerlendirmeye alınacak ve
yarışma alanında Etkinlik Yetkilisi ve Yarışma Operasyon Komitesi Sorumlusu birlikte bir karara varacaktır. Etkinlik Yetkilisi
yarışmacıyı karar konusunda bilgilendirecektir.
10.1.2 Başvuru
Eğer yarışmacının itirazı etkinlik esnasında çözülemeyecekse ya da yarışmacı etkinlik esnasında alınan bir karara itiraz
etmek isterse Etkinlik Yetkilisi yarışmacıdan SCAE Turkey’e yazılı olarak resmi bir şikayette bulunmasını isteyecektir.
Şikayet/itiraz mektubunda aşağıdaki hususlar yer almalıdır:
1) Yarışmacının ismi
2) Tarih
3) Şikayetin açık bir izahı
4) Tarih ve süre referansları (eğer mümkünse)
5) Yarışmacının yorumları ve çözüm önerisi
6) İlgili taraflar
7) Yarışmacının iletişim bilgileri
Bu bilgileri içermeyen tüm yazılı başvurular dikkate alınmayacaktır. Yarışmacılar [email protected] e-posta adresi
üzerinden şikayetlerini ilgili olayın ya da verilen kararın üzerinden 24 saat geçmeden doğrudan Etkinlik Yetkilisi’ne
göndermelidir.
10.1.3 SCAE Turkey Tarafından gözden geçirilen Başvurular
SCAE Turkey şikayetleri 30 gün içinde değerlendirip bir karara bağlayacak ve nihai kararı e-posta yoluyla yarışmacıya
bildirecektir.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content