close

Enter

Log in using OpenID

7/4/2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=21431 https

embedDownload
7/4/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=21431
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
21336
İlanın Çıkılacağı yer
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ--->GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ--->SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ--->SİNEMA VE TELEVİZYON ANASANAT DALI
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
6
Duyuru Başlama Tarihi
04.07.2014
Son Başvuru Tarihi
18.07.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
25.07.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
22.07.2014
Sınav Giriş Tarihi
24.07.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Ales Puanı
70
www.yyu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Radyo-TV ve Sinema ana bilim dalı, Sinema-TV ana bilim dalı veya Sinema ana bilim dalında doktora yapıyor olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=21431
1/2
7/4/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=21431
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şart
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
-Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro ünvanı, T.C. nosunu, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
-Özgeçmiş,
-M erkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi,
-Yabancı dil sınavı (KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınav) belgesi fotokopisi,
-Lisans diploması fotokopisi (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.),
-Lisans transkripti (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.),
- Yukarıda istenilen alanla ilgili doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.)
-2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
-Askerlik durum belgesi (657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya ye
olmak.)
- Başvuruların Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra gelecek olan başvuru evrakları işleme alınmayacaktır
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine gö
eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanla
olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına b
merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekok
okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=21431
2/2
7/4/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=21426
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
21331
İlanın Çıkılacağı yer
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ--->EĞİTİM FAKÜLTESİ--->ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ--->MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
5
Duyuru Başlama Tarihi
04.07.2014
Son Başvuru Tarihi
18.07.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
25.07.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
22.07.2014
Sınav Giriş Tarihi
24.07.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Ales Puanı
70
www.yyu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Orta öğretim Fen ve Matematik alanlar eğitimi ana bilim dalı Matematik Eğitimi bilim dalında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=21426
1/2
7/4/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=21426
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şart
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
-Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro ünvanı, T.C. nosunu, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
-Özgeçmiş,
-M erkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi,
-Yabancı dil sınavı (KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınav) belgesi fotokopisi,
-Lisans diploması fotokopisi (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.),
-Lisans transkripti (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.),
- Yukarıda istenilen alanda Yüksek Lisans yaptığına dair diploma fotokopisi (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.),
- Yukarıda istenilen alanla ilgili yüksek lisans öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.)
-2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
-Askerlik durum belgesi (657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya ye
olmak.)
- Başvuruların Eğitim Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra gelecek olan başvuru evrakları işleme alınmayacaktır
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine gö
eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanla
olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına b
merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekok
okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=21426
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
698 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content