close

Enter

Log in using OpenID

çanakkale`de sönmeyen ışıklar

embedDownload
Hisense Hi-Flexi Arıza Kodları
Kod
Kategori
İçerik
01
İç Ünite
Koruma Aktif (Flatör)
02
Dış Ünite
Koruma Aktif (Yüksek Basınç Anahtarı)
03
04
İletişim
İç ve Dış Üniteler arasındaki iletişim
anormalliği
İnvertör PCB Kart ile Ana PCB Kart arası
anormallik
04.
Fan Kartı ile Ana PCB Kart arası anormallik
05 Enerji
06
Voltaj
06.
Fazlar arası anormallik
Anormal invertör gerilimi
Anormal fan denetleyici gerilimi
07
Deşarj gaz süperheat seviyesinde azalma
Akışkan Devresi
Deşarj gaz sıcaklığında artış
08
0A
İletişim
Dış üniteler arası iletişim anormalliği
Hatalı Dış Ünite Adres Ayarı
0b
Dış Ünite
0C
Hatalı Dış Ünite Ana Ünite Ayarı
11
12
13
14
İç Ünite Sensör
19
Fan Motoru
21
22
23
24
25
29
Dış Ünite Sensör
Giriş havası sensörü
Çıkış havası sensörü
Don koruma sensörü
Gaz borusu sensörü
İç ünite fan koruma sisteminin devreye
girmesi
Yüksek basınç sensör
Dış ortam sensör
Kompresör deşarj gaz sensör
Kondaser likit borusu sensörü
Kondaser gaz borusu sensörü
Alçak basınç sensorü
Sebep
Flatörü kontrol edin. (Drenaj tavasında yüksek su seviyesi, Drenaj hattı, Flatörde veya
Drenaj Tavasında anormallik)
Yüksek Basınç Anahtarı aktif (Boru tıkanmış, Fazla soğutucu akışkan miktarı, Farklı gaz
karşıması)
Yanlış veya gevşek kablo bağlantısı, Kopmuş kablo, Atmış sigorta, Dış Ünite kapalı
İnvertör PCB kart ile Ana PCB kart iletişim arızası (Yanlış veya Gevşek kablo bağlantısı,
Kopmuş kablo, Atmış sigorta,)
Fan kartı ile Ana PCB kart arası iletişim arızası (Yanlış veya Gevşek kablo bağlantısı,
Kopmuş kablo, Atmış sigorta,)
Yanlış bağlantı, Ters faz bağlantısı, Açık faz
Gerilim düşmesi, Yetersiz güç kapasitesi
Gerilim düşmesi, Yetersiz güç kapasitesi
Aşırı soğutucu akışkan şarjı, Termistör arızası, Yanlış kablo tesisatı, Yanlış boru bağlantısı,
Genleşme valfinin açık konumda kilitlenmesi
Yetersiz soğutucu akışkan şarjı, Boru tıkanması, Termistör arızası, Yanlış kablolama,Yanlış
boru bağlantısı, Genleşme Valfinin kapalı konumda kilitlenmesi
Yanlış kablolama, Kopuk kablo, Gevşek terminal
Aynı soğutucu akışkan devresi sisteminde dış ünitelere (Alt Üniteler) aynı adres ayarının
yapılması
Aynı soğutucu akışkan devre aisteminde iki (veya daha fazla) dış ünite “Ana Ünite” olarak
ayarlanmış.
Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi,Kablo kopması, Kısa devre
Fan motorunun aşırı ısınması, Kilitlenme
Yanlış kablolama, Kablo bağlantısı kesilmesi, Kablo kopması, Kısa devre
Dış ve İç ünite yanlış kapasite ayarı
Kombinasyon için yanlış kapasite kod ayarı , Aşırı, fazla veya yetersiz iç ünite toplam
kapasite kodu
Yanlış İç ünite adres ayarı
Aynı soğutucu akışkan devre grubu içinde birden fazla İç Üniteye aynı numara verilmiş
36
Yanlış İç ünite kombinasyonu
İç ünite R22 için dizayn edilmiş
38
Dış ünitede koruma devresinde anormallik Koruma algılama cihazı arızası (Dış PCB Yanlış Kablo Bağlantısı)
31
35
39
Sistem
Kompresör
3A
3b
Dış Ünite
3d
43
44
45
Koruma Cihazı
47
48
51
Sensör
53
54
55
İnvertör
Standart kompresör çalışma akım
anormalliği
Dış ünite kapasite anormalliği
Dış ünite model kombinasyonu veya gerilim
hatası
Ana ünite ile Alt üniteler arasında iletişim
anormalliği
Alçak basınç düşme koruma sisteminin
devreye girmesi
Alçak basınç yükselme koruma sisteminin
devreye girmesi
Yüksek basınç yükselme koruma sisteminin
devreye girmesi
Aşırı akım, Atmış sigorta, Akım sensörü arızası, Anlık elektrik kesintisi, Gerilim düşmesi,
Anormal güç kaynağı
Dış ünite kapasitesi > 1350KBtuh
Yüksek basınç düşme koruma sisteminin
devreye girmesi (Vakuma düşme)
Yetersiz soğutucu akışkan miktarı, Soğutucu akışkan boru tesisatında tıkanma, Genleşme
valfinin açık konumda kalması
İnvertör aşırı akım koruma sisteminin
devreye girmesi
Anormal invertör akım sensörü
Yanlış kablo bağlantıları, Kesik kablo, PCB Arızası
Yetersiz sıkıştırma (İnvertör kompresör arızası, Gevşek güç kaynağı bağlantısı)
Soğutma modunda aşırı yük, Isıtmada yüksek sıcaklık, Genleşme valfi kilitlenmesi (Gevşek
Konnektör)
Aşırı yükte çalışma (tıkanma, kısa geçiş), Boru tıkanması, Aşırı soğutucu akışkan miktarı,
Farklı Gaz Karışması
Aşırı yükte çalışma, Kompresör Arızası
Akım sensörü arızası
İnvertör hata sinyali algılama
Sürücü IC hatası Sinyal Algılama (Aşırı Akım, Alçak Gerilim, Kısa Devre Koruması)
İnvertör yüzey sıcaklığı anormalliği
İnvertör arızası
Anormal invertör yüzey sensörü,Isı eşanjörü tıkanması, Fan motor arızası
İnvertör PCB arızası
Sürücü IC hatası sinyal algılama (Aşırı akım, Alçak gerilim, Kısa devre koruması), Anlık aşırı
akım
Fan denetleyici koruma sistemi aktif
57
Ana ve Alt ünite kombinasyonu veya gerilim hatası
Fan denetleyici yüzey sıcaklık anormalliği
Yüzey sensör arızası, Isı eşanjörü tıkanması, Fan motor arızası
5b
Aşırı akım koruması aktif
5c
Fan denetleyici sensör anormalliği
Fan motor arızası
Akım sensörü arızası (Anlık aşırı akım, Yüzey sıcaklığında artış, Alçak gerilim, Topraklama
arızası, Devreden çıkma)
Bu alarm kodu, aşağıdaki alarmlar* 6 saat içinde 3 kez ortaya çıktığında görüntülenir.
*02, 07, 08, 39, 43 - 45, 47
5A
EE
Fan Denetleyici
Kompresör
Kompresör Koruma Alarmı (Uzaktan
kumandadan resetlenemez)
b1
Dış Ünite Adres Ayarı
b5
c1
c2
c3
İç Ünite Adres Ayarı
HCH Unit
Hatalı Dış Ünite Adres Numarası veya Ünite
Numara Ayarı
Hatalı İç Ünite Bağlantısı veya Ayarı
Hatalı İç Ünite Bağlantısı
Hatalı İç Ünite Bağlantısı veya Ayarı
Hatalı İç Ünite Bağlantısı
Adres veya Soğutucu Akışkan Devresi için 64’ten büyük bir numara ayarlı Cycle.
Bir sisteme 17’den fazla uyumsuz H-LINK II ünitesi bağlı.
Dış ünite ve iç ünite arasındaki 2 veya daha fazla HCH ünite bağlantısı
HCH ünitesine bağlı 9 veya daha fazla iç ünite bağlı
HCH ünitesine bağlı 9 veya daha fazla iç ünite bağlı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content