close

Enter

Log in using OpenID

-Or ekodenge

embedDownload
T e c h n ic a l A s s i s t a n c e
o n I n c r e a s in g t h e I m p l e m e n t a t io n c a p a c it y o f t h e
S e v e s o II D ir e c t iv e
Th is p r o je c t is c o -fin a n ce d b y me
E u ro p e a n U n io n a n o th e R e p u b lic o f Tu rk e y
Proje adı: SEVESO II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Asistanlık Projesi
Kontrat Sayısı: TR2009/0327.04-01/001
P r o je K a p a n i ş T o p l a n t is i
T a s la k a ja n d a
Toplantı Tarihi: 13 Kasım 2014
Toplantı Saati: 10:00
Yer: Ramada Hotel
9 :30-10:0 0
Resmi açılı; konuşması ve selamlama (40 Dakika)
Prof Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müsteşar
Mustafa SATILMIŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Genel Müdür
Projenin genel sunumu ve Konsorsiyum üyelerinin tanıtımı (20 dakika)
Zeynep Yöntem, Konsorsiyum Lideri
10:00 -11:00
Projeye genel bakış ve Proje ana çıktıları (Kazanılan Başarılar)
Lorenzo van Wijk, Takım Lideri, Konsorsiyum
11:00 -11:15
Çay/kahve arası
11:15 -12:00
Projeye genel bakış ve Proje ana çıktıları (Kazanılan Başarılar)
Lorenzo van Wijk, Takım Lideri, Konsorsiyum
Katılımcıların soruları ve yorumları
12:00 -13:30
Öğle arası
14:00-15:00
Proje çıktılarının sürdürülebilirliği ve gelecek programlar ve AB Projeleri için tavsiyeler
Zeynep Yöntem, Konsorsiyum Lideri
Lorenzo van Wijk, Takım Lideri, Konsorsiyum
Katılımcıların soruları ve yorumları
15:00 -1 5:3 0
Toparlama ve kapanış toplantısının sonlandırılması
Prof Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müsteşar
Mustafa SATILMIŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Genel Müdür
Zeynep Yöntem, Konsorsiyum Lideri
Lorenzo van Wijk, Takım Lideri, Konsorsiyum
Katılımcıların soruları ve yorumları
-Or ekodenge
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
T e c h n ic a l A s s i s t a n c e
T h is p r o je c t is
o n I n c r e a s in g t h e I m p l e m e n t a t io n c a p a c it y o f t h e
c o - f in a n c e d b y t h e
E u r o p e a n U n io n
a n d the
R e p u b l ic
of
Tu rkev
•ßr ekodenge
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
S e v e s o II D ir e c t iv e
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
37 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content