close

Enter

Log in using OpenID

İÇİNDEKİLER

embedDownload
ĐÇĐNDEKĐLER
Bölüm 1 Diyot Karakteristikleri
Deney 1-1 PN Jonksiyon Diyot Karakteristikleri
A. Si Diyodun V-I Eğrisinin Çizilmesi (I) - Osiloskop
B. Si Diyodun V-I Eğrisinin Çizilmesi (II) - Avometre
C. Ge Diyodun V-I Eğrisinin Çizilmesi (I) - Avometre
D. Ge Diyodun V-I Eğrisinin Çizilmesi (II) - Osiloskop
Deney 1-2 Zener Diyot Karakteristikleri
A. Zener Diyodun V-I Eğrisinin Çizilmesi (I) - Avometre
B. Zener Diyodun V-I Eğrisinin Çizilmesi (II) - Osiloskop
Deney 1-3 LED Karakteristikleri
A. IF ile Parlaklık Arasındaki Đlşkinin Belirlenmesi
B. LED’lerin IF Değerlerinin Ölçülmesi
Deney 1-4 Fotodiyot Karakteristikleri
1-1
1-14
1-16
1-18
1-20
1-23
1-25
1-27
1-30
1-31
1-32
1-36
Bölüm 2 Doğrultucular ve Filtreler
Deney 2-1 Yarım-Dalga Doğrultucu
A. Kondansatör Filtresiz Yarım-Dalga Doğrultucu
B. Kondansatör Filtreli Yarım-Dalga Doğrultucu
Deney 2-2 Tam-Dalga Doğrultucu
A. Kondansatör Filtresiz Tam-Dalga Doğrultucu
B. Kondansatör Filtreli Tam-Dalga Doğrultucu
Deney 2-3 Köprü Doğrultucu
A. Kondansatör Filtresiz Köprü Doğrultucu
B. Kondansatör Filtreli Köprü Doğrultucu
Deney 2-4 Đki Güç Kaynaklı Doğrultucu
Deney 2-5 Gerilim Çiftleyici
2-1
2-4
2-5
2-8
2-10
2-11
2-14
2-16
2-17
2-20
2-24
Bölüm 3 Diyot Kırpma ve Kenetleme Devreleri
Deney 3-1 Kırpma Devreleri
A. Seri Diyot Kırpma Devresi
B. Öngerilimli Seri Diyot Kırpma Devresi
C. Paralel Diyot Kırpma Devresi
D. Öngerilimli Paralel Diyot Kırpma Devresi
Deney 3-2 Kenetleme Devreleri
A. Diyot Kenetleme Devresi
B. Öngerilimli Diyot Kenetleme Devresi
3-1
3-9
3-10
3-12
3-14
3-17
3-22
3-23
I
Bölüm 4 Türev ve Đntegral Alıcı Devreler
Deney 4-1 RC Devresi
Deney 4-2 Türev Devresi
Deney 4-3 Đntegral Devresi
Deney 4-4 RL Devresi
Bölüm 5 Transistör Karakteristikleri
Deney 5-1 Temel Transistör Karakteristikleri
A. PNP Transistörün IE, IB ve IC Akımlarının Ölçülmesi
B. NPN Transistörün IE, IB ve IC Akımlarının Ölçülmesi
Deney 5-2 Transistör Karakteristik Eğrileri
4-1
4-7
4-12
4-17
5-1
5-5
5-6
5-8
Bölüm 6 Transistörlü Yükselteçler
Deney 6-1 Ortak Emetörlü Yükselteç
A. Sabit Öngerilim Devresi
B. Emetör Dirençli Öngerilim Devresi
C. β Değerinden Bağımsız Öngerilim Devresi
D. Kollektör Geribeslemeli Öngerilim Devresi
Deney 6-2 Ortak Bazlı Yükselteç
Deney 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç
Deney 6-4 Anahtarlama Devresi
A. ON ve OFF Durumlar. Transistör Akımlarının Ölçülmesi
B. Transistörün Röle Sürmek için Kullanılması
Deney 6-5 Darlington Yükselteci
A. Darlington Yükseltecinin Temel Karakteristik Ölçümleri
B. Fotoelektrik Kontrol Devresi
C. Zaman Geciktirme Devresi
6-1
6-11
6-14
6-17
6-20
6-23
6-29
6-37
6-38
6-40
6-43
6-45
6-47
6-49
Bölüm 7 Çok Katlı Yükselteçler
Deney 7-1 RC Kuplajlı Yükselteç
Deney 7-2 Doğrudan Kuplajlı Yükselteç
Deney 7-3 Transformatör Kuplajlı Yükselteç
Deney 7-4 Çift-Uçlu Push-Pull Yükselteç
7-1
7-6
7-12
7-18
Bölüm 8 FET Karakteristikleri
Deney 8-1 JFET Karakteristikleri
A. IDSS Ölçümü
B. IGS Ölçümü
C. VP Ölçümü
Deney 8-2 MOSFET Karakteristikleri
8-1
8-6
8-7
8-8
8-10
II
A. IDSS Ölçümü
B. VP Ölçümü
8-15
8-16
Bölüm 9 FET’li Yükselteçler
Deney 9-1 Ortak-Kaynaklı (CS) JFET Yükselteç
A. Kendinden Öngerilimli CS JFET Yükselteci
B. Gerilim Bölücülü Öngerilimli CS JFET Yükselteci
Deney 9-2 Ortak-Akaçlı (CD) JFET Yükselteç
A. Kendinden Öngerilimli CD JFET Yükselteci
B. Gerilim Bölücülü Öngerilimli CD JFET Yükselteci
Deney 9-3 Ortak-Kaynaklı (CS) MOSFET Yükselteç
A. Kendinden Öngerilimli CS MOSFET Yükselteç
B. Gerilim Bölücülü Öngerilimli CS MOSFET Yükselteç
9-1
9-6
9-9
9-12
9-13
9-15
9-18
9-19
9-21
Bölüm 10 Đşlemsel Yükselteç Karakteristikleri
Deney 10-1 Fark Yükselteci
Deney 10-2 Đşlemsel Yükselteç Karakteristik Ölçümleri
A. ZĐ’nin Ölçülmesi
B. ZO’ın Ölçülmesi
C. Yükselme Hızının Ölçülmesi
D. Bant Genişliğinin Ölçülmesi
E. Eviren Yükselteç için Offset Gerilimi Ayarı
F. Evirmeyen Yükselteç için Offset Gerilimi Ayarı
10-1
10-11
10-16
10-18
10-20
10-21
10-23
10-25
Bölüm 11 Temel Đşlemsel Yükselteç Devreleri
Deney 11-1 Eviren Yükselteç
Deney 11-2 Evirmeyen Yükselteç
Deney 11-3 Gerilim Đzleyici
Deney 11-4 Fark Yükselteci
Deney 11-5 Toplayıcı
Deney 11-6 Kırpıcı Devre
Deney 11-7 Sabit Gerilim Devresi
Deney 11-8 Sabit Akım Devresi
Deney 11-9 Türev Alıcı Devre
Deney 11-10 Đntegral Devresi
Deney 11-11 Enstrümantasyon Yükselteç
11-1
11-6
11-9
11-12
11-15
11-19
11-23
11-26
11-29
11-33
11-37
Bölüm 12 Đşlemsel Yükselteç Uygulamaları
Deney 12-1 Aktif Yüksek Geçiren Filtre
Deney 12-2 Aktif Alçak Geçiren Filtre
III
12-1
12-5
Deney 12-3 Aktif Bant Geçiren Filtre
Deney 12-4 Ton Kontrol Devresi
Bölüm 13 OPAMP’lı Karşılaştırıcı ve Osilatör Devreleri
Deney 13-1 Karşılaştırıcılar
A. Sıfır Karşılaştırıcı
B. Referans ile Karşılaştırıcı
Deney 13-2 Schmitt Tetikleme Devresi
Deney 13-3 Penecere Karşılaştırıcı
Deney 13-4 Tek Kararlı Multivibratör
Deney 13-5 Kararsız Multivibratör
A. Kare Dalga Üreteci
B. Darbe Üreteci
Deney 13-6 Sinüzoidal Sinyal Osilatörü
A. RC Faz Kaydırmalı Osilatör
B. Wien Köprü Osilatörü
Deney 13-7 Kristal Osilatör
IV
12-9
12-14
13-1
13-4
13-5
13-8
13-12
13-16
13-20
13-22
13-23
13-26
13-29
13-30
13-33
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
32 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content