close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası ( Belge için tıklayınız. )

embedDownload
rünx erneoiTAsyoN KuRuMu
AKREDİTASYON SERTİ
oo
Fİ
İ(ASİ
"A tipi Muayene Kuruluşu" olarak faaliyet gösteren,
UzMAN
İş Güvenliği Mühendislik Ve Dan. Tic. Ltd. Ştl.
Tekstilkent Ticaret Merkezl 419 Blok No:38 Esenler
isrnııgul / TüRKiyE
TÜRKAK tarafından yapıtan denetim sonucunda TS EN lSO/lEC 17020.2an
Standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.
Akreditasyon
No
:
AB-0081-M
Akreditasyon Tarihi : 1 8-Mart-2OlO
Revizyon Tarihi / No: 10-Temmuz-2014 l 05
Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN lSO/lEC 1702O:2012
Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde
O9-Temmuz-2O18, tarihine kadar geçerlidir.
\
s,{fr
.ı
Dr. H. lbrahim ÇETIN
Genel sekreter vekili
F701-040
+90 312 4l9 32 00 - www.furkak.org.tr
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
uzMAN
İş Güvenliği Mühendislik Ve Dan. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0081-M
Revizyon No: 05 Tarih: 10-Temmuz-2014
"A tlpl Muayene Kuruluşu"
Adresi
:
Tekstilkent Ticaret Merkezi 419 Blok
No:38 Esenler
Tel
Faks
:0 212 671 51 21
:0212671 51 47
E-Posta : [email protected]
isınıısul / TüRKiyE
Website : www.uzmanmuayene.com
Standard
Muayene Türü
Muayene AIanı
kaldırma ve İletme Makinaları
Periyodik Muayene
/
Şartname
işçi Sağlığı lş GüvenliğiTüzüğü
-Vinç (Gezer Köprülü Vinç, Portal
Vinç, Kule Vinç)
Ts EN 1493
-MobilVinç
T5 EN 1495+42
-Platform (Sütunlu Çalışma
Platformu, Asılı Erişim Donanımı,
Ts EN 1757_2
Yükseltilebilen Seyyar
Ts EN 12999
Ts EN 1808+41
İş
Platformu)
Ts EN 13000
-Transpalet
Ts lso 1074
-İstif Makinası
Ts lso 4309
-Araç Kaldırma Lifti
-Forklift
Ts lso 9927-1
-Caraskal
Ts 10201 lso 3184
-Zincirli Çektirme
-Halatlı Çektirme
Ts lso 8555-3
Ts 10116
Ts lso 8556_5
Ts 1228
TS EN 280+42
Basınçlı Kaplar
-
Buhar Kazanı
-
kalorifer kazanı
Periyodik Muayene
İşçi Sağlığı İş
İş
GüvenliğiTüzüğü
Ekipmanlarının Kullanımında
- Kızgın Yağ Kazanı
Sağlık ve Güvenlik Şartları
- Hava Tankı
Yönetmeliği
-
Hidrofor Tankı
- Boyler
-
Genleşme Tankları
- Basınçlı Tanklar
-
Otoklav
- Buharlı Pişirme Kazanları
kazan Dairesi
Uygunluk Muayenesi
lşçl 5agllgl lş Guvenllgl luzugu
Binaların Yangından Korun
Hakkında yönetmelik
ş-.
,,{:\
,o\,.
!/
*ij
,
Makina Mühendisleri
YaVln
la
l/
rı
z'./
|,
Akreditasyon Sertifi kası Eki |Sayfa 2l2|
Akreditasyon Kapsamı
r-6-ı
[,ö^9
ffi
lll|uayene Alanı
İş
Makinaları
uzMAN
İş Güvenliği MühendisIik Ve Dan. Tic. Ltd. Ştl.
Akreditasyon No: AB-0081 -M
Revizyon No: 05 Tarih: 10-Temmuz-20l4
Muayene Türü
Periyodik Muayene
Standard
|şçi Sağlığı lş
İş
/
Şartname
GüvenliğiTüzüğü
Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği
Makina Mühendisleri odası
YaVınları
Teknik Ölçümler ve
Değerlendirme
Elektrik Tesislerinde
Topraklama Ölçümleri
paratoner kontrolleri
Topraklamalar Yönetmeliği,
Elektrik panosu kontrolleri
EIektrik
Katodik Koruma Ölçümleri
Ts 4363
İç
Tesisleri Yönetmeliği,
Ts EN 62305-1
Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yönetmeliği,
Elektrik
İç
Tesisleri Yönetmeliği,
Ts EN 51557, Ts EN 60439, Ts EN
61439
Ts 5141 EN 12954, Ts EN 16299
KAPSAM SONU
ffii,:
t
1H. İ{rahim ÇETİN
Gene| Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 353 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content