close

Enter

Log in using OpenID

Cümle Kalıpları: Başvuru | Özgeçmiş / CV (Türkçe-İsveççe)

embedDownload
bab.la Cümle Kalıpları: Başvuru | Özgeçmiş / CV
Türkçe-İsveççe
Özgeçmiş / CV : Kişisel bilgi
Ad
Förnamn
Başvuranın verilen ismi
Soyad
Efternamn
Başvuranın aile ismi veya
soyadı
Doğum Tarihi
Födelsetid
Başvuranın doğum tarihi
Doğum Yeri
Födelseort
Başvuranın doğduğu yer
Tabiyeti
Nationalitet
Başvuranın vatandaşı olduğu
ülke
Medeni Hali
Civilstånd
Başvuranın medeni durumu
Bekar
Ogift
Evli değilse veya ilişkideyse
Evli
Gift
Karısı veya kocası varsa
Dul
Änkling/Änka
Eşlerden birinin ölümü
nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres
Adress
Başvuranın tam olrarak
yaşadığı yer
Telefon
Telefon
Başvuran ile irtibata
geçilebilecek telefon numarası
E-Posta
E-post
Başvuranın çalışan bir e-posta
adresi
Web sitesi
Hemsida
Başvuranın kişisel veya iş
web sitesi adresi
1991 - 1995 / Seattle
University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Seattle
University / Seattle, WA
Tradenom
Eğitim hayatınızı listeleyen
standart formatı
Kreş / Anaokulu
Kindergarten/Dagis
Amerikada beş-sekiz yaş
arası çocukların gittiği bir tür
okul
İlkokul
Grundskola
Sekiz-on üç yaş arası
çocuklara eğitim veren
Amerikan okul sistemi
Ortaokul
Grundskola (mellanstadiet)
İlkokul ile lise arasındaki okul
Lise
Gymnasiet
On altı-on sekiz yaş arası
gençlerin gittiği Amerikan
sistemli okul
Kolej
Högskola/Universitet
Üniversitedeki derece-seviye
için Amerikan ismi
Ana Okulu
Förskola
Dört-yedi yaşlar arasındaki
eğitim için verilen İngiliz isim
İlkokul
Grundskola
Yedi-on yaşlar arasındaki
eğitim için verilen İngiliz isim
Ortaokul
Gymnasiet
On-on altı yaşlar arasındaki
eğitim için verilen İngiliz isim
Kolej
Skola för elever i sixth form
On altı-on sekiz yaşlar
arasındaki eğitim için verilen
İngiliz isim
Üniversite
Universitet
Dereceli-seviyeli eğitim için
Özgeçmiş / CV : Eğitim
1/2
bab.la Cümle Kalıpları: Başvuru | Özgeçmiş / CV
Türkçe-İsveççe
İngilizlerin verdiği isim
Özgeçmiş / CV : İş tecrübesi
1998 - Hala / Jackson Shoes
Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998- / Jackson Skor AB /
Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Birinin iş tecrübelerini
sıralamanın standart bir
örneği
... konusunda tecrübeli
Arbetslivserfarenhet inom/från
...
Bir dönem iş tecrübesi
edinmek için çalıştığınız bir işi
tanıtmak için kullanılır
...'da stajyerlik
Praktikplats hos ...
Bir dönem iş tecrübesi
edinmek için çalıştığınız bir işi
tanıtmak için kullanılır.
Genelde kişi yurtdışında belli
bir dönem çalıştıysa kullanılır
...'da gönüllü çalışma
Volontärarbete i ...
Yardıma muhtaçlar için
yapılan gönüllü işleri temsil
ederken kullanılır
İyi derecede ... yazma ve
konuşma becerisi
God förståelse i ...; både
skriftligen och muntligen
Adayın bir dilde vasat
derecede bilgisi olduğunu
gösterirken kullanılır
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı
yetkinlik
Skriver och talar ... flytande
Adayın belli bir dilde akıcı
olduğunu gösterirken kullanılır
Bilgisayar konusunda yetkin
Datakunnig
Adayın bilgisayarın tüm temel
fonksiyonlarını kullanabildiğini
gösterirken kullanılır
Mükemmel iletişim / ikna /
sunuş becerisi
Utmärkt
kommunikationsförmåga /
förhandlingsteknik /
presentationsteknik.
Adayın iletişim / anlaşma /
sunuş konularında iyi
olduğunu göstermek için
kullanılır
İleri seviye Microsoft Office
Suite / temel seviye HTML
programlama
Avancerade kunskaper i
Microsoft Office Suite / HTMLprogrammering.
Adayın Microsoft Office
araçlarında derin tecrübesi
olduğunu ve bilgisayar
programlama yazılımlarında
iyi olduğunu göstermek için
kullanılır
Microsoft Word / Excel /
Database / Powerpoint bilgisi
Erfarenhet av Microsoft Word
/ Excel / Access / PowerPoint.
Adayın kelime-işlemcisi,
hesap çizelgesi, veritabanı ve
sunum yazılımları hakkında ön
bilgisi olduğunu göstermek
için kullanılır
CAD / CAM ile aşinalık
Erfarenhet av CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn
yazılımlarını kullanabildiğini
göstermek için kullanılır
... tipi sürücü belgesi sahibi
Jag besitter ett ...-körkort.
Adayın yasal olarak araç
kullanabileceğini gösterir
Özgeçmiş / CV : Diğer yetkinlikler
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
266 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content