close

Enter

Log in using OpenID

07.11.2014 Ölüm ve Ötesi

embedDownload
İLİ
: AFYONKARAHİSAR
TARİHİ : 07.11.2014
‫بسن هللا السحوي السحين‬
‫وز ُك ْن يَ ْو َم ا ْلقِيَا َه ِة فَ َوي‬
َ ‫ت َوإًَِّ َوا ت َُوفَّ ْوىَ أُ ُج‬
ِ ‫س َذآئِقَةُ ا ْل َو ْو‬
ٍ ‫ُك ُّل ًَ ْف‬
َّ‫ُش ْح ِص َح ع َِي الٌَّا ِز َوأُد ِْخ َل ا ْل َجٌَّةَ فَقَ ْد فَاشَ َوها ا ْل َحيَاةُ ال ُّد ًْيَا إِال‬
‫ع ا ْل ُغ ُسوز‬
ُ ‫َهتَا‬
َّ ‫سو َل‬
‫هللاِ صلى هللا عليه وسلن‬
ُ ‫قَا َل َز‬
َ‫ت » يَ ٌن ال َو ْوت‬
ِ ‫أَ ْكثِ ُسوا ِذ ْك َس هَا ِذ ِم اللَّ َّرا‬
ÖLÜM VE ÖTESİ
Muhterem Müslümanlar!
Allah Teâla biz insanları topraktan yarattı ve
bu hayatı da ahiret hayatını kazanmamız için bir
tarla kıldı. Burada eken orada biçecek, burada diken
ahirette toplayacaktır. Topraktan elde edilen her şey
sonunda toprağa döndürülecektir. Ölüm, Allah’ın
kuluna takdir buyurduğu ömrün son bulmasıdır.
Ölen her insan bir gün dirilecek, Hâlık olan Cenab-ı
Allah’ın huzurunda hesaplar alınacak, hesaplar
verilecektir.
Rabbimiz: “Her nefis mutlaka ölümü
tadacaktır”(1), “Allah‟ın izni olmadıkça hiçbir
kimseye ölmek yoktur. O vadesiyle yazılmış bir
yazıdır…”(2) “Nerede olursanız olun, velev
tahkim edilmiş, yüksek kalelerde bulunun, ölüm
size çatıp yetişir…(3) buyuruyor.
Değerli Mü‟minler!
İnsan ölümden korkmak veya nasıl öleceğini
tasavvur etmek yerine, ölümden sonrası için ne
hazırladığını düşünmelidir. Fani hayatı bırakıp,
ebedi âlemde işe yarayacak salih ameller
yapmalıdır. Kişinin önden gönderdikleri kendisinin;
geriye bıraktıkları ise vârislerinindir. Hadis-i şerifte:
“Ölü, can verdiğinde melekler, „önden (ahirete)
ne gönderdi? derler. İnsanlar da „geriye ne
bıraktı?‟ diye sorarlar” (4). Buyurulmaktadır.
Hazırlığını tam yapan bir mümin için ölüm,
korkulacak bir şey değildir. Ölüm dünya
kışlasından terhis olup ebedi âlemdeki hayata ve
Rabbimize kavuşmaktır. Bu yüzden nefeslerimiz
tükenmeden her anımız, Allah Teâla’nın tefekkürü
ile geçmelidir. İnsan boş emelleri hoş zannederek
peşinde koşarsa onu yakalayamaz ve sonunda
yorulur. Dünya kendisine talip olandan kaçar;
kaçanın da peşinden koşar. Bu yarış devam ederken
ömür bir anda son bulur.
Değerli Mü‟minler!
Erip olgunlaşan meyvelerin toplandığı gibi,
insanlar da eceli geldiği zaman vefat edecektir.
İnsan bunu düşünerek ölümü çok hatırlamalı ve
anmalıdır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız.”(5).
İnsan öğüt almak isterse, ölümü düşünmeli; tavanı
alçalmış, duvarları yanaşmış bir oda gibi duran
tabuta ve içindeki mevtaya bakıp ibret almalıdır. Bir
kimse, kabirde yatan kişinin kendisi olduğunu
düşünür, Münker ve Nekir meleklerinin suallerini
duyar gibi olursa en büyük ders ve ibreti alır.
Nitekim efendimiz “Ölüm sana vaiz olarak
yeter.”(6) buyuruyor.
Değerli Müslümanlar!
İnsan, kamil bir imanla bu diyardan
ayrılmayı kendine gaye edinmelidir. Mü’minlere
ahiret sermayesi olan salih ameller yani namaz,
oruç ve bütün mahlukata karşı Allah rızası için
yapılan iyilikler fayda verecektir. Bunların
dışındaki dünya ve ahiret değeri taşımayan işler
kişiye yarar sağlamayacaktır. “O Allah ki,
hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak
için ölümü ve hayatı yarattı.”(7). ayetini hayat
rehberi edinerek hayırlı bir hayat yaşayabilmeyi ve
imanlı bir şekilde ölebilmeyi yüce Mevlam bizlere
nasip etsin.
Hazırlayan: Mustafa ÖZÇAKMAK
Devederesi Köyü Aşağı Mah. Camii İmam Hatibi
Çay/Afyonkarahisar
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
KAYNAKLAR
1- Al-iİmran3/185
2- Al-i İmran 3/145
3- Nisa 4/78
4- Beyhaki
5- Tirmizi, Zühd, 4
6- Miras, ıv, 288
7- Mülk 67/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
518 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content