close

Enter

Log in using OpenID

31 Mart 2011 Dönemi Faaliyet Raporu

embedDownload
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
31 Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
31 Mart 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi
3
Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı
4
Genel Müdürün Mesajı
6
Başlıca Finansal Göstergeler
8
Sermaye ve Ortaklık yapısı
8
Banka Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimine İlişkin Bilgiler
9
Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Yapılan Görev Dağılımı Sonrası
Oluşturulan Komite ve Komite Üyeleri
10
2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Faaliyetleri
11
Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
13
Ek Bilgiler
13
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 2 / 13
Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi
Türkiye’de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan
Albaraka Türk Katılım Bankası, 1984 senesinde kuruluşunu tamamlayarak 1985 yılının
başından itibaren faaliyete geçmiştir. Albaraka Türk faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’na tâbi olarak sürdürmektedir. Ortadoğu’nun ileri gelen gruplarından Albaraka
Bankacılık Grubu (ABG), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Türk ekonomisine yarım
yüzyıldan fazla hizmet veren yerli bir sanayi grubunun öncülüğünde kurulan Albaraka
Türk’ün ortaklık yapısının içinde, yabancı ortakların payı %66,10 yerli ortakların payı
%10,82 halka açık kısım ise %23,08’dir. Albaraka Türk´ün ortaklık yapısı, sahip
olduğumuz itibarın ve güvenin garantisidir.
Cari hesaplar ve katılım hesapları aracılığıyla fon toplayan ve topladığı fonları, bireysel
finansman, kurumsal finansman, finansal kiralama ve proje bazında kâr-zarar ortaklığı
gibi ürünlerle tekrar ülke ekonomisine kazandıran Albaraka Türk, faizsiz bankacılık
uygulamasıyla çok çeşitli finansman ve bankacılık hizmetlerini sunmaya yetkilidir. Ana
ortağı ABG’nin faaliyet gösterdiği Körfez, Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyalarında
finansal ürün ve hizmeti sunmada en iyi bölgesel banka olma vizyonu ile yola çıkan
Albaraka Türk, Singapur’dan İngiltere’ye, Güney Afrika’dan Fas’a, Avustralya’dan
Kazakistan’a kadar 72 ülkede 807 banka ile kurduğu geniş muhabirlik ağı sayesinde
müşterilerine hızlı, kaliteli ve emniyetli dış ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo)
hizmetlerini vermektedir.
Bireysel Bankacılık alanında da iddialı olan Albaraka Türk, müşterilerine, ortaklarına,
çalışanlarına ve Türkiye’ye değer katma misyonunu benimsemiş uluslararası bir Katılım
Bankası olarak, 31 Mart 2014 itibariyle ülke geneline yayılmış 67 şube İstanbul'da, 101
şube önde gelen sanayi ve ticaret merkezi olan illerimizde olmak üzere yurtiçinde 168
şube, yurtdışında bir şube olmak üzere toplam 169 şube ve 3.140 personel ile
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 3 / 13
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Yeni bir yılın daha ilk çeyreğini tamamlamış bulunuyoruz.
Küresel ekonomide FED’in taperinge başlamasının etkileri
devam etmektedir. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren
gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerindeki
azalma 2014 yılının başında da ciddi şekilde hissedildi. Ocak
ayından itibaren ise gelişmekte olan ülkelere yönelik risk
algısında yeniden pozitif bir düzelme gözükmektedir. Bununla
birlikte FED’in faizleri ne zaman artırmaya başlayacağı ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB)
yeni bir parasal genişleme paketi açıklayıp açıklamayacağı konuları ilerleyen dönemlerde
küresel ekonominin seyrini belirleyecek önemli konular olacaktır.
Türkiye ekonomisi de küresel ekonomideki olumsuz gelişmelerden özellikle geçen yılın
sonlarından itibaren sermaye hareketleri üzerinden etkilenmektedir. Buna rağmen 2013 son
çeyrek GSYH büyüme rakamlarına baktığımıza bu konjonktürde %4’lük büyümenin önemli
bir başarı olduğunu belirtmek gerekmektedir. 2014 yılında ise sert sıkılaştırıcı para
politikaları nedeniyle geçen yıla göre daha düşük bir büyüme beklenmektedir. Mart ayı
sonundaki seçim sürecinde artan siyasi tansiyon ve belirsizliklerin ortadan kalkması
sayesinde yılın geri kalanına yönelik bir miktar iyimserlik artmaktadır.
Faizsiz bankacılık alanında öncü konumda olan Albaraka Türk, en büyük ortağı olan
Albaraka Bankacılık Grubu’nun (ABG) amiral gemisidir. Faizsiz bankacılık ilkelerine göre
hareket eden ABG; Ürdün, Lübnan, Mısır, Tunus, Cezayir, Sudan, Güney Afrika, Suriye,
Pakistan, Bahreyn, Endonezya, Libya ve Türkiye’de bulunan 300 den fazla şubesi ve
temsilcilikleriyle kurumsal, ticari, bireysel ve yatırım bankacılığı alanlarında faaliyet
göstermektedir.
2013 yılsonu itibarıyla Albaraka Bankacılık Grubu’nun toplam aktif büyüklüğü 21 milyar
dolar, toplanan fonları 17 milyar dolar ve özkaynak büyüklüğü ise 2 milyar dolar seviyesine
ulaşmıştır.
Albaraka Türk olarak 2014 yılının ilk üç aylık döneminde ekonomideki belirsizlikler
nedeniyle toplam aktiflerimiz %3,45 toplanan fonlarımız %0,92 ve kredi portföyümüz %0,88
oranında artış göstermiştir. Bankamızın en önemli önceliklerinden biri olan ve bu noktada
sektörümüzün en başarıları arasında gösterilen takipteki krediler rasyosu ilk çeyrekte %2,27
olmuştur.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 4 / 13
Her geçen gün gücüne güç katarak faizsiz bankacılık prensiplerinden taviz vermeden “daha
iyi hizmet” anlayışını gerçekleştirme gayreti içerisinde olan Bankamız, kuruluşundan beri
belirlediği sağlam mali yapı ve istikrarlı büyüme politikasıyla karlılığı ve yatırımları
hedeflediği ölçüde gerçekleştirebilecek bir banka olmaya devam edecektir.
Saygılarımla,
Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
Yönetim Kurulu Başkanı
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 5 / 13
Genel Müdür’ün Mesajı
2014 yılının ilk çeyreğinde küresel ekonomi açısından yine
merkez
bankalarının
gündemi
belirlediğini
görmekteyiz.
Gelişmiş ülke ekonomilerinin merkez bankaları, FED’in parasal
genişlemeyi azaltmaya başladığı geçen yılın aralık ayından bu
yana kendi para birimlerinin değerini korumak için sıkılaştırıcı
adımlar atmaktalar. Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası da
bir türlü toparlanamayan Euro Bölgesi ekonomileri desteklemek
için
gevşek
para
politikasını
devam
ettirmekte
ve
genişlemeci
yeni
politikalar
açıklayabileceğine yönelik sinyaller vermektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu durumlara yönelik adımlar atmaktadır. Ocak
ayında TCMB’nin olağanüstü para politikası toplantısında yaptığı yüksek faiz artışı bu
adımların en dikkat çekenidir. Bu karar sonucunda dolar karşısından aşırı değer kaybeden
TL değer kazanmaya başladı ve global gelişmelerin de etkisiyle yurtiçindeki seçim
atmosferine rağmen daha stabil bir konuma geldi. Faiz artışı kuru baskılamakla birlikte açı
bir şekilde ekonominin yavaşlamasına ve bankaların kredi faizlerinde artışa gitmesine
neden oldu. 2014 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen makroekonomik veriler geçen yılki
%4’lük büyüme rakamının altında kalınacağını göstermektedir. Seçim sonrasında siyasi
belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkması ekonomiye yönelik iyimserliği artırmakta ve
bu durum da ikinci çeyreğe yönelik açıklanan öncü göstergelerde ortaya çıkmaktadır.
Enflasyon tarafında kur kaynaklı bozulma devam etmekte ve çift hanelere yaklaşmaktadır.
Bu durum Merkez Bankası’nın ekonomiyi desteklemek için faizlerde indirime gitmesini
zorlaştırmaktadır. Fakat artan iyimserlik sayesinde gösterge tahvil faizi tek haneye geriledi
ve bankalar da kredi verme konusunda daha eğilimli olmaktadır. Tüm bu gelişmelere
baktığımızda yılın geri kalan döneminde Türkiye ekonomisine yönelik beklentiler ilk
çeyrekten daha iyi olacağı yönündedir.
Yurtiçinde ve yurtdışında bu önemli gelişmeler meydana gelirken faizsiz bankacılık alanında
öncü olan Albaraka Türk, reel sektöre verdiği destek ile Türkiye ekonomisinin sağlam
duruşunda önemli bir role sahiptir. 2014 yılının ilk çeyreği yurtiçindeki olumsuzluklara
rağmen, Banka’mız açısından aktif kalitemizin korunduğu ve karlılığımızın devam ettiği bir
dönem olarak geçilmiştir.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 6 / 13
2014 yılının ilk üç aylık döneminde, Bankamızın toplam aktifleri 2013 yılsonuna göre %3,45
artarak 17 milyar 810 milyon TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde toplam kredi portföyümüz
yüzde %0,88 artarak 12 milyar 166 milyon TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde kâr ve zarara
katılım hesapları ile özel cari hesaplar aracılığıyla toplanan fonlar %0,92 artarak 12 milyar
642 milyon TL’ye yükselmiştir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle vergi sonrası net kârımız geçen senenin aynı dönemine göre
%14,65 artarak 61 milyar 578 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılının ilk çeyreğinde takipteki kredi oranımız %2,27 olarak sektör ortalamasının
altında gerçekleşmiştir. Takipteki kredilere karşılık ayırma oranımız ise ilk çeyrek itibariyle
%87,33 olarak gerçekleşmiştir.
Albaraka Türk, kârlılık ile büyüme arasında tesis edilen sağlıklı ve sürdürülebilir denge
politikası doğrultusunda ilerleyen dönemlerde de gelişimini sürdürecektir.
Saygılarımla,
Fahrettin YAHŞİ
Genel Müdür
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 7 / 13
Başlıca Finansal Göstergeler
Başlıca Finansal Göstergeler
(Bin TL)
31.03.2014
31.12.2013
Değişim
Toplam Aktifler
17.809.891
17.216.553
3,45%
Toplanan Fonlar
12.641.768
12.526.212
0,92%
Krediler (Finansal kiralama dahil)
12.166.320
12.059.901
0,88%
1.531.294
1.497.268
2,27%
31.03.2014
31.03.2013
Değişim
Kar Payı Gelirleri
318.539
274.166
16,18%
Kar Payı Giderleri
172.230
123.367
39,61%
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
29.592
25.688
15,20%
Net Kâr
61.578
53.710
14,65%
31.03.2014
31.12.2013
Krediler / Toplam Aktifler
68,31%
70,05%
Toplanan Fonlar / Toplam Aktifler
70,98%
72,76%
2,27%
2,27%
15,18%
14,86%
31.03.2014
31.12.2013
Değişim
169
167
1,20%
3.140
3.057
2,72%
Özkaynaklar
Başlıca Finansal Oranlar
Takipteki Kredi Oranı
Sermaye Yeterlilik Oranı
Şube Sayısı
Personel Sayısı
31.03.2014 Tarihi İtibariyle Banka Sermaye Dağılımı
Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı (TL)
Oranı
594.902.934,31
66,10%
486.523.265,68
54,06%
İslam Kalkınma Bankası
70.573.778,85
7,84%
Alharthy Ailesi
31.106.364,35
3,46%
6.699.525,43
0,74%
97.344.189,94
10,82%
Halka Açık
207.752.875,75
23,08%
Toplam
900.000.000,00
100,00%
Yabancı Ortaklık
Albaraka Bankacılık Grubu
Diğer
Yerli Ortaklar
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 8 / 13
Banka Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimine İlişkin Bilgiler
Görevi
Adı - Soyadı
Öğrenim
Durumu
Göreve
Başlangıç Tarih
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
Yüksek Lisans
2005
Yönetim Kurulu II.Başkanı
Yalçın ÖNER
Yüksek Lisans
1985
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman AKYÜZ
Lisans
1996
Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI
Lisans
2005
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekrem PAKDEMİRLİ
Doktora
2007
Yönetim Kurulu Üyesi
Mitat AKTAŞ
Yüksek Lisans
2008
Yönetim Kurulu Üyesi
Hamad Abdulla A. EQAB
Lisans
2008
Yönetim Kurulu Üyesi
Fahad Abdullah A. ALRAJHI
Lisans
2008
Yönetim Kurulu Üyesi
Hood Hashem Ahmed HASHEM
Yüksek Lisans
2011
Yönetim Kurulu Üyesi
Khalifa Taha HAMOOD Al-HASHIMI
Lisans
2011
Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Varol
Doktora
2013
Yönetim Kurulu Üyesi
Fahrettin YAHŞİ
Yüksek Lisans
2009
ÜST YÖNETİM
Genel Müdür
Fahrettin YAHŞİ
Yüksek Lisans
2009
Genel Müdür Başyardımcısı
Mehmet Ali VERÇİN
Lisans
2005
Genel Müdür Yardımcısı
Nihat BOZ
Lisans
2009
Genel Müdür Yardımcısı
Temel HAZIROĞLU
Lisans
2003
Genel Müdür Yardımcısı
Bülent TABAN
Yüksek Lisans
2003
Genel Müdür Yardımcısı
Turgut SİMİTÇİOĞLU
Yüksek Lisans
2009
Genel Müdür Yardımcısı
Melikşah UTKU
Yüksek Lisans
2009
Genel Müdür Yardımcısı
Mahmut Esfa EMEK
Lisans
2011
Genel Müdür Yardımcısı
Ayhan KESER
Lisans
2011
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 9 / 13
Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Yapılan Görev Dağılımı Sonrası
Oluşturulan Komite ve Komite Üyeleri
DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ:
Başkan
: Hamad Abdulla A.EQAB
Üye
: Hood Hashem Ahmed HASHEM
Üye
: Mitat AKTAŞ
Gözlemci : Yalçın ÖNER, Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Fahrettin YAHŞİ
KREDİ KOMİTESİNİN ASİL VE YEDEK ÜYELERİ:
Başkan
: Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
Üye
: Osman AKYÜZ
Üye
: Kemal VAROL
Üye
: Fahrettin YAHŞİ
Yedek Üye: Yalçın ÖNER, Ekrem PAKDEMİRLİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ:
Başkan
: Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI
Üye
: Fahad Abdullah A. ALRAJHI
Gözlemci : Osman AKYÜZ, Fahrettin YAHŞİ
ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ:
Başkan
: Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
Üye
: Osman AKYÜZ
Üye
: Fahrettin YAHŞİ
SOSYAL SORUMLULUK KOMİTESİ ÜYELERİ:
Başkan
: Ekrem PAKDEMİRLİ
Üye
: Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI
Üye
: Fahrettin YAHŞİ
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 10 / 13
2014 Yılı Birinci Çeyrek Faaliyetleri
•
2014 yılının birinci çeyreğinde 2013 yılsonuna göre Toplam Aktiflerimiz %3,45 artarak 17
milyar 809 milyon 891 bin TL’ye yükselmiştir.
•
Bankamız 2014 yılının birinci çeyreğinde “Özel Cari Hesaplar” ve “Kâr ve Zarara
Katılma Hesapları” yoluyla topladığı fonlarda %0,92’lik bir artış gerçekleşmiştir.
Bankamızın toplanan fonları 31 Mart 2014 itibariyle 12 milyar 641 milyon 768 bin TL’ye
yükselmiştir. Bu fonların yaklaşık %41,52’i döviz cinsi fonlardan oluşmaktadır. Katılma
hesapları 2014 yılının birinci çeyreğinde %5,26’lık bir artışla 10 milyar 482 milyon 429
bin TL’ye yükselmiştir.
Bankamızın Fon Toplama Faaliyetleri; 169 şubemiz, Akbank’ın yurt genelinde şubeleri ve
yurtdışındaki muhabir bankalar aracılığıyla yürütülmektedir.
31 Mart 2014
Bin TL ve Bin USD
karşılığı
Türk Lirası Fonlar
Cari Hesaplar
Katılma Hesapları
Yabancı Para Fonlar
Cari Hesaplar
Katılma Hesapları
TOPLAM
TL
Karşılığı
USD
Karşılığı
7.392.768 3.374.152
31 Aralık 2013
TL
Karşılığı
Değişim
USD
Karşılığı
7.518.851 3.689.328
TL
USD
-1,68%
-8,54%
1.088.772
496.929
1.442.219
707.664
-24,51%
-29,78%
6.303.996
2.877.223
6.076.632
2.981.664
3,74%
-3,50%
5.007.361 2.456.998
4,83%
-2,49%
5.249.000 2.395.710
1.070.567
488.620
1.125.844
552.426
-4,91%
-11,55%
4.178.433
1.907.089
3.881.517
1.904.572
7,65%
0,13%
12.641.768 5.769.862 12.526.212 6.146.326
0,92%
-6,13%
1 USD: 2,191 TL (31/03/2014)
1 USD: 2,038 TL (31/12/2013)
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 11 / 13
•
Mart 2014 itibariyle kredilerimiz %0,88 artışla 12 milyar 166 milyon 320 bin Türk
Lirası’na ulaşmıştır. Takipteki alacaklar oranımız %2,27 takipteki alacaklara karşılık
ayırma oranımız ise %87,33 olmuştur.
30 Mart 2014
Bin TL ve Bin USD
Karşılığı
USD
Karşılığı
12.130.543
5.536.533
12.033.661
5.904.642
0,81%
-6,23%
282.310
128.850
279.668
137.227
0,94%
-6,10%
-246.533
-112.521
-253.428
-124.351
-2,72%
-9,51%
12.166.320 5.552.862 12.059.901 5.917.518
0,88%
-6,16%
Takipteki Krediler
Karşılıklar
TL
Karşılığı
Değişim
TL
Karşılığı
Krediler *
TOPLAM
31 Aralık 2013
USD
Karşılığı
TL
USD
* Finansal kiralama dahil.
1 USD: 2,191 TL (31/03/2014)
1 USD: 2,038 TL (31/12/2013)
•
Bankamız 2014 yılının ilk çeyreğinde müşterilerine kambiyo işlemlerinde nitelikli
aracılık hizmetleri sunmaya devam etmiştir.
Bankamızın 2014 yılının ilk çeyreğinde dış işlemlerine ilişkin faaliyetleri aşağıdaki
tabloda özet olarak sunulmuştur:
(Bin USD)
31 Mart 2014
31 Mart 2013
Değişim
İhracat
679.924
613.008
10,92%
İthalat
441.422
534.729
-17,45%
2.853.078
2.691.163
6,02%
Görünmeyen Kalemler
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 12 / 13
Mali Durum Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
•
Net Faaliyet Gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre %3,8 azalarak 234 milyon 010
bin TL’ye yükselmiştir. Net Ücret ve Komisyon Gelirleri %15,2 artarak 29 milyon 592 bin
TL’ye, Net Kar payı gelirlerimiz %2,98 azalarak 146 milyon 309 bin TL’ye ve Kambiyo
Gelirleri %100,34 artarak 14 milyon 437 bin TL’ye yükselmiştir.
•
Personel Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %50,4 artarak 79 milyon 041 bin TL,
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılıkları %70,97 azalarak 24 milyon 698 bin TL
ve Amortisman Giderleri %38,75 artarak 9 milyon 202 bin TL olmuştur.
•
Vergi öncesi karımız geçen senenin aynı dönemine göre %18,54 artarak 80 milyon 531
bin TL olarak gerçekleşmiştir.
•
31 Mart 2014 itibariyle sermaye yeterlilik oranımız yasal yükümlülük seviyesinin
üzerinde %15,18 olarak gerçekleşmiştir.
EK BİLGİLER
•
Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından KAP’ta yayınlanan özel durum açıklamalarına
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.albarakaturk.com.tr/yatirimci_iliskileri/detay.aspx?SectionID=boqd4PKv%2b2WValt7LHPA7A%3d%3d&ContentId=oj26lDRpvSoNRcLIrzRFXA%3d%3d
•
Albaraka Türk Katılım Bankası 31 Mart 2014 tarihinde sona eren ara döneme ait
Konsolide Olmayan Mali Tablolar ile daha önceki dönemlere ilişkin mali tablolara
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.albarakaturk.com.tr/yatirimci_iliskileri/detay.aspx?SectionID=QVxCUJX%2bUpz6ls5nuqkKvg%3d%3d&ContentId=B1Eg2p1TxzMmplcwFKUfeg%3d%3d
•
Albaraka Türk Katılım Bankası faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2013
yılı ve daha önceki yıllara ait Yıllık Raporlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.albarakaturk.com.tr/yatirimci_iliskileri/detay.aspx?SectionID=%2fyj5OJY70d8nzFWvI7c2BQ%3d%3d&ContentId=cViDxh25WpvTfPW8h8ReUA%3d%3d
•
Raporla ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden
irtibata geçebilirsiniz.
[email protected]
Tel : 0216 666 03 03
Faks : 0216 666 16 20
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mart 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 13 / 13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 416 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content