close

Enter

Log in using OpenID

Bildirim Sistemini Kullanıcı Eğitiminde (11-12 Mart 2014)

embedDownload
BİLDİRİM SİSTEMİ
İLE İLGİLİ
GENEL HUSUSLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
11-12 Mart 2014
Giriş
 Soru: Bildirim Sistemini ne için kullanacağız?
 Cevap: EPDK’ya mevzuat kapsamında sunulan tablolar, Bildirim
Sistemi (Sistem) üzerinden gönderilecektir.
 Soru: Neden Bildirim Sistemine ihtiyaç duyuldu?
 Cevap:





Bilgi güvenliği
Verilerin sağlıklı şekilde saklanabilmesi
Raporlama işlemleri
Tutarsızlıkların engellenmesi
Kağıt israfının engellenmesi
Giriş
 Soru: Sistem tabloları (form) ayrıca basılı ve ıslak imzalı olarak da
gönderecek miyiz?
 Cevap :
 Sistem üzerinden gönderilen formlar ayrıca basılı olarak
gönderilmeyecektir.
 İstisna: Noter veya Mali Müşavir tarafından onaylanan formlar ayrıca ıslak
imzalı gelmeye devam edecektir.
 Soru: EPDK ile yazışmalarımızı artık Bildirim Sistemi üzerinden mi
yapacağız?
 Cevap: Hayır, yazışmalar kağıt ortamında devam edecek. Yalnızca
bildirim formları (tablolar) Sistem üzerinden gönderilecektir.
Kayıt
 Soru: Bildirim Sistemi üzerinden elektronik imza kullanarak
bildirim yapabilmek için hangi belgeleri göndermeliyim?
 Cevap: 4 adet belge gönderilmeli




1.ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ
2.TAAHHÜTNAME
3.BİLDİRİM YETKİLİLERİNE AİT BİLGİ FORMU
4.VEKÂLETNAME
 Belge örneklerini indirmek için:
http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/bildirimsistemi
KEP adresi
 Soru: “Kayıtlı Elektronik Posta Adresi”ni nereden
temin edilir?
 Cevap: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun
internet sitesinde hizmet sağlayıcı şirketlerin listesi
mevcuttur.
http://www.tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektro
nik_posta/kephs.php
KEP adresi
 Soru: “Kayıtlı Elektronik Posta Adresi” şirket adına mı
yoksa kullanıcı kişiler adına mı alınacak?
 Cevap: Kayıtlı Elektronik Posta Adresi lisans sahibi
şirket adına alınacaktır.
Elektronik İmza
 Soru: Elektronik imzayı nereden temin edebilirim?
 Cevap: Konu ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunun
http://www.tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/elektronik_imza/es
hs.php internet adresinde konu hakkında detaylı bilgi
bulabilirsiniz.
 Soru: Elektronik imza şirket adına mı alınacak?
 Cevap:
 Kanuna göre gerçek kişiler elektronik imza oluşturabilir.
 Şirket adına elektronik imza alınamaz.
 E- imza bildirimleri yapacak kişiler adına alınacaktır.
Elektronik İmza
 Soru: Elektronik imzamı nasıl aktive edebilirim?
 Cevap: E-imzayı temin ettiğiniz firma ile iletişime
geçiniz.
Elektronik İmza
 Soru: Belgelerimi gönderdim, e-imzamı aldım. Artık
Sistemi kullanabilir miyim?
 Cevap:
 1 Mart 2014 tarihinden önce belgeleriniz gönderildiyse:
Doğrudan Sistemi kullanabilirsiniz.
 Bu tarihten önce belge göndermediyseniz:
 E-Devlet kapısından kayıt yapmanız
 Gerekli belgeleri göndermeniz gerekiyor.
Mobil İmza
 Soru: Elektronik imza yerine Mobil imza ile bildirim
yapabilir miyim?
 Cevap: Mobil imza ile bildirim yapabilirsiniz.
 Soru: Mobil imzayı nereden temin edebilirim?
 Cevap: Türkiye’de hizmet veren GSM
operatörlerinden bilgi alabilirsiniz.
Bildirim Sistemi
 Soru: Bildirim Sistemine nasıl girebilirim?
 Cevap: Internet adresi:
bildirim.epdk.org.tr
 Soru: Bilgisayarıma bir program yüklemem gerekiyor
mu?
 Cevap: Elektronik imza kartı kullanıyorsanız, kart
okuyucu yazılımı yüklü olmalıdır.
Sisteme Giriş Problemleri-1
 Soru: Elektronik imzam ile Bildirim Sistemine giriş
yapamıyorum. Ne yapmalıyım?
 Cevap: E-Devlet kapısında (www.turkiye.gov.tr)
adresinde oturum açmayı deneyin
 E-Devlete giremiyorum:




E-imza kartı için gerekli yazılım yüklü olmayabilir
Java kurulu olmayabilir
E-imza kartı aktive edilmemiş olabilir
Çözüm: https://bildirim.epdk.org.tr/bildirimyardim/index.html?alnabilecek_hatalar.htm
Sisteme Giriş Problemleri-2
 Soru: Elektronik imzam ile Bildirim Sistemine giriş
yapamıyorum. Ne yapmalıyım?
 Cevap: E-Devlet kapısında (www.turkiye.gov.tr)
adresinde oturum açmayı deneyin
 E-Devlete girebiliyorum:
 [email protected] adresine e-posta atın. İçeriği:






Eğer varsa aldığınız hatanın içeriği
Bildirim Sistemindeki ekran görüntüsü
Kullandığınız işletim sistemi ve konfigürasyon bilgisi
Kullandığınız tarayıcı ve sürümü
Kullandığınız Java sürümü
E-İmza kartınızı aldığınız firma ve zamanı
Yardım
 Soru: Bildirim Sisteminin kullanımı hakkında nasıl bilgi
edinebilirim?
 Cevap: Bilgi için Bildirim Sistemi Yardım menüsüne
https://bildirim.epdk.org.tr/bildirim-yardim/
başvurabilirsiniz.
Bildirimler
 Soru: Hangi bildirimleri yapmam gerektiğini nasıl
öğrenebilirim?
 Cevap: Bildirim Sorgula menüsü:




Gönderilmiş bildirimler
Gönderilecek bildirimler
Bildirim süreleri
Düzeltme talepleri
Bildirim Yapma
 Soru: Akşam saatlerinde, hafta sonu veya resmi tatil
günlerinde de bildirim yapabilir miyim?
 Cevap:
 Son bildirim tarihi 23:59’a kadar bildirim yapabilirsiniz.
 Sistem tatil günlerinde de açıktır.
Sorun-Öneri
 Soru: Bildirim formlarını doldururken bazı veriler ile
ilgili tereddütler yaşıyorum. Konu hakkında nereden
bilgi alabilirim?
 Cevap:
 Bildirim Sisteminde Sorun-Öneri menüsüne kayıt girin.
 E-posta ile cevap verilecektir.
Yapılan Hatalar
 Güncelliğini yitirmiş şablon kullanma:
 Bildirim formları doldurulmadan önce Sistemden
güncel şablon indirilmelidir.
 Geçmiş bildirimleri yapmadan yeni bildirim yapmaya
çalışma
 Bildirimlerde kronolojik sıra takip edilmelidir. «t»
dönemine ait bir bildirim yapılmadan «t+1» dönemine
ait bildirim yapılamaz.
Yapılan Hatalar
 Bir satırdaki verilerden bazılarının girilmemesi
 Bir formda bir satırda veri varsa o satırdaki tüm alanlar
doldurulmalıdır.
 Açılır listeden seçilmesi gereken verileri başka
yerden kopyalama
 Bir alanda açılır liste varsa o alana girilecek bilgi, o
listedeki seçeneklerden olmalıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
230 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content