close

Enter

Log in using OpenID

D.P.B. Tarafından Yapılan Atamalar Rehberi

embedDownload
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN YAPILAN
ATAMALAR
KASIM 2013
GÜNÜMÜZE KADAR
GERÇEKLEŞTİRİLENLER
2014’TEN İTİBAREN EK
OLARAK
GERÇEKLEŞTİRİLECEKLER
GERÇEKLEŞTİRİLEN ATAMALAR
4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME
UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN
İstihdam fazlası personel
Nakle tabi personel
Geçici personel (4/C)
İSTİHDAM FAZLASI VE NAKLE TABİ PERSONEL
EN ÇOK ATAMA TEKLİFİ YAPILAN 20 UNVAN
UNVAN AD
MEMUR
KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ
MÜHENDİS
TEKNİSYEN
VERİ HAZ.VE KON.İŞL.
ŞEF
ŞEF(Ö)
TEKNİSYEN(Ö)
ARAŞTIRMACI(Ö)
TEKNİKER
HİZMETLİ
TEKNİSYEN YARDIMCISI
TEKNİKER(Ö)
ANBAR MEMURU
BEKÇİ
ŞOFÖR
MÜHENDİS(Ö)
VEZNEDAR
ORMAN MUH.MEMURU
UZMAN(Ö)
Adet
16.078
7.441
4.578
3.455
3.442
2.827
2.364
2.339
2.206
1.319
1.236
1.199
1.196
1.029
1.000
991
990
859
849
729
İSTİHDAM FAZLASI VE NAKLE TABİ PERSONEL
İLLER BANKASI ve SULAMA BİRLİKLERİNİN ATANAN SAYISI
Kurum Adı
Adet
İller Bankası
421
Sulama Birlikleri
77
Toplam
498
TSK’DAN İLİŞİĞİ KESİLEN
PERSONEL
6191 Sayılı Kanuna göre Atananların Rütbesel Dağılımı
RÜTBESİ
KD.ALB.
ALBAY
YARBAY
KD.BINBAŞI
BINBAŞI
J BNB.
K D.YZB.
YÜZBAŞI
KAD.BÇVŞ.
KAD.KAD. BÇVŞ.
KD.BÇVŞ.
KD.ÜÇVŞ.
BÇVŞ.
2.KADEMELİ KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ
Toplam
Adet
42
36
48
7
52
1
2
32
13
23
330
4
81
27
698
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN YAPILACAK DİĞER
ATAMALAR
On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe
Kurulmasına İlişkin 6360 sayılı Kanun
Çerçevesinde
Belediyelere, İl Özel İdarelerine
ve Valiliklere bir ay içinde
bildirimde bulunulması
Bildirimi Yapılan Personelin
Komisyon Kararı Uyarınca
Belediye ve Bağlı Kuruşlara
Devredilmesi
Belediye Ve Bağlı Kuruluşlara
Devredilen Personelden Norm
Kadro ve İhtiyaç Fazlası
Olanların Komisyonca
Belirlenmesi
Devir , Tasfiye ve Paylaştırma
Komisyonun Kurulması
İhtiyaç Fazlası Olarak Belirlenen
Personelin Devlet Personel
Başkanlığı Tarafından Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına
Atanması
.
3713 SAYILI
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
KAPSAMINDA YAPILACAK ATAMALAR
Hak sahibi olanlar
Valilik Gazi Ve Şehit İşlemleri
Şube Müdürlüklerine
başvuracakladır
Hak sahibi olduğu tespit edilenler
İçişleri Bakanlığınca
Devlet Personel Başkanlığına
bildirilecektir.
Başkanlığımızca kamu kurum
ve kuruluşlarına atama
teklifleri yapılacaktır.
6191 SAYILI
SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ
KANUNU
KAPSAMINDA YAPILACAK ATAMALAR
Milli Savunma Bakanlığınca
söz konusu personelden başvuran ve ilgili
şartları taşıdığı tespit edilenler
belirli dönemlerde
Devlet Personel Başkanlığına
bildirilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşları söz
konusu personelden istihdam etmek
istediği kadar
Devlet Personel Başkanlığından
talepte bulunacaklardır.
Kamu kurum ve kuruluşları
mülakat yaparak söz konusu
personelden istihdam etmek
istediklerini çalıştırabileceklerdir.
.
ATAMALARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
1) Kurumlardan yapılan iadeler
2) Kadro sorunları
3) Aynı anda belirli bir bölgeden ve belli bir meslek
grubundan personeli bölgedeki diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına atamalarını teklif etmek
4) Kurumların atama teklif yazılarına rağmen atamaları
uzun süre bildirmemeleri
5) Araştırmacı unvanlı personelin kurumla tarafından
istenilmemesi
DEVLET PERSONEL TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLEN ATAMALARIN
ÖZELLİKLERİ
1) İlgili yıl Bütçe kanununda belirtilen
sınırlamalara tabi OLMAMASI
2) KPSS, Naklen ve açıktan atama prosedürü
kapsamında OLMAMASI
3) Yetişmiş personelin ATANMASI
4) Bazı atamalarda, atamayla birlikte kadro ve
pozisyonun ihdas edilmesi
5)Geneli itibariyle kurumların kadro ve
pozisyonunun kullanılmaması
TEŞEKKÜR
EDERİM.
FATMA YİĞİTER KARA
KİT VE ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 061 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content