close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Güz Yarıyılı Açılan SEÇMELİ Dersler

embedDownload
NOT: 1-Birinci öğretimde açılmış olan dersi alan 2.öğretim öğrencileri ders değiştirmek istemez ise birinci
öğretimin programına devam edebilirler. Devam edemeyecek olanlar mutlaka 2.öğretimde açık olan ders
ile değiştirmeleri gerekir.
NOT: 2- Hiç açılmayan dersi alan öğrenciler ise mutlaka açılan ders ile değiştirmeleri gerekir.
2014-2015 AÇILAN SEÇMELİ DERSLER
[TİB] Paket-1
5. YARIYIL
ÖĞRETİM ELEMANLARI
No Ders Kodu
Ders Adı
1.ve 2.öğretim
Açılmayacak
1
TİB501 İslam Akaidi
(Arp)
Doç.Dr.Osman Nuri Küçük
2
TİB502 Türk Tasavvuf Edebiyatı
Prof. Dr. Selahattin POLAT
3
TİB503 Hadis Usulü Metinleri
Doç.Dr.Süleyman DOĞANAY
4
TİB504 Günümüz Hadis Problemleri
Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı
5
TİB505 Kur'an'da Ana Konular
Doç. Dr. Mustafa Karagöz
6
TİB506 Tefsir Ekolleri
Açılmayacak
7
TİB507 Çağdaş Arapça Edebi Metinler (Ar)
Açılmayacak
8
TİB508 Arapça-Türkçe Tercüme Teknikleri
Yrd. Doç.Dr.Davut İLTAŞ
9
TİB509 İslam Hukuk Usulü Metinleri (Arp)
Açılmayacak
10 TİB510 Osmanlı Kelamcıları
Açılmayacak
11 TİB511 Mesleki İngilizce
[TİB] Paket-7
7. YARIYIL
No Ders Kodu
Ders Adı
1
TİB701 Kelamda Yenileşme Hareketleri
2
TİB702 Tasavvuf Problemleri
3
TİB703 Ahkam Hadisleri (Arp)
4
TİB704 Hadis İlimleri Metinleri
5
TİB705 Günümüz Tefsir Problemleri
6
TİB706 Klasik Tefsir Metinleri (Arp)
7
TİB707 Arapça Klasik Edebi Metinler
8
TİB708 Belağat (Arp)
9
TİB709 Mukayeseli İslam Hukuku
10 TİB710 Maturidi Kelamı
11 TİB711 Türkiye'de Dini Akımlar
ÖĞRETİM ELEMANLARI
1.ve 2.öğretim
Açılmayacak
Doç.Dr.Osman Nuri Küçük
Prof. Dr. Ali TOKSARI
Doç. DR. Habil NAZLIGÜL
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demirci
Prof. Dr. İbrahim Görener
Açılmayacak
Açılmayacak
Yrd.Doç.Dr.Menderes GÜRKAN
Açılmayacak
Açılmayacak
[FDB] Paket-2
5. YARIYIL
No Ders Kodu
Ders Adı
1 FDB501 İslam Ahlak Teorileri
2 FDB502 Anlam Bilim
3 FDB503 Felsefeye Giriş
4 FDB504 Mantık Tarihi (Arp)
5 FDB505 Sosyal Bilmlerde Yöntem
6 FDB506 Dini Gelişim Psikolojisi
7 FDB507 Dinlerarası Diyalog
8 FDB508 Anadolu Din Tarihi
9 FDB509 İslam Eğitim Tarihi
10 FDB510 Yaygın Din Eğitimi
11 FDB511 Din Antropolojisi
ÖĞRETİM ELEMANLARI
1.ve 2.öğretim
Yrd.Doç.Dr.Ahmet YILDIZ
Açılmayacak
Açılmayacak
Prof.Dr.Ahmet KAYACIK
Açılmayacak
Açılmayacak
Doç.Dr.Kenan HAS
Prof.Dr.Mustafa ÜNAL
Açılmayacak
Açılmayacak
Prof.Dr.Abdulvahap TAŞTAN
AÇILMA DURUMU
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
1. Öğretimde AÇILDI
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
AÇILMA DURUMU
KAPALI
1. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
KAPALI
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
1. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
KAPALI
1. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
KAPALI
AÇILMA DURUMU
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
KAPALI
1. Öğretimde AÇILDI
[FDB] Paket-8
7. YARIYIL
No Ders Kodu
Ders Adı
1 FDB701 Türk Düşünce Tarihi
2 FDB702 Dini Çoğulculuk
3 FDB703 Bilim Tarihi
4 FDB704 Gösterge Bilim
5 FDB705 Toplumsal Değişme ve Din
6 FDB706 Psikoloji ve İslam
7 FDB707 İslam Metafiziği
8 FDB708 Türk Din Tarihi
9 FDB709 Dini Sembolizm
10 FDB710 Sosyal Kurumlarda Din Eğitimi Hizmetleri
11 FDB711 Kur'an Öğretim Yöntem ve Teknikler
ÖĞRETİM ELEMANLARI
1.ve 2.öğretim
Açılmayacak
Yrd.Doç.Dr.Cenan KUVANCI
Açılmayacak
Açılmayacak
Açılmayacak
Açılmayacak
Açılmayacak
Prof.Dr.Harun GÜNGÖR
Doç.Dr.Ramazan ADIBELLİ
Açılmayacak
Açılmayacak
[İTS] Paket-3
5. YARIYIL
No Ders Kodu
Ders Adı
1
İTS501 Tarih Usulü
2
İTS502 Siyer ve İslam Tarihi Kaynakları
3
İTS503 İlk Müslüman Türk Devletleri
4
İTS504 Farsça-I
5
İTS505 Klasik İslam Sanatları
6
İTS506 Abbasi Kültür ve Medeniyeti
7
İTS507 Dini Musiki
ÖĞRETİM ELEMANLARI
1.ve 2.öğretim
Açılmayacak
Yrd.Doç.Doç.Kadir KAN
Açılmayacak
Prof.Dr.Ali ÇAVUŞOĞLU
Açılmayacak
Açılmayacak
Öğr.Gör.Hakkı TEKİN
[İTS] Paket-9
7. YARIYIL
No Ders Kodu
Ders Adı
1
İTS701 Osmanlı Siyasi Tarihi
2
İTS702 Türk Kültür Tarihi
3
İTS703 Osmanlı Tarihi Metinleri
4
İTS704 Edebiyatımızda Kültür ve Zihniyet
5
İTS705 Osmanlı Sonrası İslam dünyası
6
İTS706 Mesleki İngilizce
ÖĞRETİM ELEMANLARI
1.ve 2.öğretim
Prof.Dr.Şefaettin SEVERCAN
Açılmayacak
Açılmayacak
Prof.Dr.Ali ÇAVUŞOĞLU
Yrd.Doç.Doç.Kadir KAN
Açılmayacak
AÇILMA DURUMU
KAPALI
1. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
1. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
KAPALI
AÇILMA DURUMU
KAPALI
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
KAPALI
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
AÇILMA DURUMU
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
KAPALI
1. ve 2. Öğretimde AÇILDI
1. Öğretimde AÇILDI
KAPALI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
321 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content