close

Enter

Log in using OpenID

14-15-16 kasım 2014

embedDownload
• SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANLARI
Honorary Chairman of the Symposium
> Yakup CANBOLAT (Vali)
> Prof. Dr. Ebubekir CEYLAN (Rektör)
• SEMPOZYUM BAŞKANI
The Chairman of the Symposium
> Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA
14-15-16 KASIM 2014
14-15-16 NOVEMBER 2014
• BİLİM KURULU / Science Committee
> Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA
> Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK
> Prof. Dr. Mehmet YALAR
> Prof. Dr. Oktay BELLİ
> Doç. Dr. Abdülalim AYDIN
> Doç. Dr. Vecihi SÖNMEZ
> Yrd. Doç. Dr. Abdullah EROL
> Yrd. Doç. Dr. Haluk YERGİN
> Yrd. Doç. Dr. Abdülhadi TİMURTAŞ
> Yrd. Doç. Dr. Harun OY
> Öğr. Gör. Bilal YILMAZ
> Öğr. Gör. Nizar AYOUB HASSAN
> M. Xalid SADİNİ
> Yaşar KAPLAN
• DÜZENLEME KURULU / Organisation Comittee
> Yaşar KAPLAN
> Öğr. Gör. Murat ADIYAMAN
> Arş. Gör. İlyas SUVAĞCI
> M. Xalid SADİNİ
> M. Faysal GEYLANİ (İl Müftüsü)
> Osman KIZILBAN (İl Özel İdaresi Sekteri)
> Emin ÖZATAK (İl Kültür Turizm Müdürü)
• SEKRETERYA / Secretary
> Yaşar KAPLAN
> Öğr. Gör. Murat ADIYAMAN
> Arş. Gör. İlyas SIVAĞCI
> Turan KOCA
> Rıdvan DALMAZ
PROGRAM / Program
II.OTURUM
Tarih: 14 Kasım 2014, Cuma / Saat: 09.30 - 10.30
II. Session
Tarih: 14 Kasım 2014, Cuma / Saat: 14.00 - 15.40
Date: November 14 ,2014, Friday / Time: 14.00 - 15.40
Date: November 14, 2014, Friday / Time: 09.30 - 10.30
Tarihte Hakkari Fotoğraf Sergisi / Enver ÖZKAHRAMAN
Prof. Dr. Zirar Siddeeq TEVFİK
Oturum Başkanı / Session Moderator
Hakkari in the History Photograph Exhibition
Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK
Şeyh Adî B. Müsafir'den Seyyid Taha-İ Nehrî'ye Hakkari'de
AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES
Tasavvufi Hareketlilik / The Sufi Activities İn Hakkari From Şeyh Adî B.
Müsafir To Seyyid Taha-İ Nehrî
Yrd. Doç. Dr. Abdülhadi TİMURTAŞ
Hakkarili Şeyh Adiy B. Musafir Ve Yezidiliğin Ortaya Çıkışı / Şeyh Adiy
B. Musafir From Hakkari And The Emergence Of Yezidism
M. Xalid SADİNİ (Düzenleme Kurulu Adına )
(In the name of Organisation Committee)
Protokol Konuşmaları
Yazar Sinan HAKAN
Osmanlı Belgelerinde Hakkari / Hakkari İn The Ottoman Documents
Öğr. Gör. Yusuf BALUKEN
Kuruluşundan Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Hakkâri Şenbû Beyliği /
Şenbû Principality Of Hakkari From İts Establishment Until The Ottoman Reign
Dr. İsmail KIRAN
Değişmeye Mahkum Yüzyılların Kadim Kültürü “Ağalık”ın Karaya
Vuruşu: Hertoşi Aşireti (Van Ve Hakkari Örneği) /The Collapse Of
“Ağalık”, The Ancient Culture Of The Centuries Doomed To Change: Hertoşi Tribe
(Van And Hakkari Examples)
Prof. Dr. Ebubekir CEYLAN (Rektör / Rector )
Yakup CANBOLAT (Vali / Governor)
15.40 - 15.50
OTURUMLAR / Sessions
I.OTURUM
III.OTURUM
Date: November 14, 2014, Friday / Time: 10.30 - 11.30
Prof. Dr. Mustafa OFLAZ
Oturum Başkanı / Session Moderator
Prof. Dr. Oktay BELLİ
Urartu Krallığı Döneminde Hakkari Bölgesi /Hakkari Region İn The Time Of Urartian
Kingdom
Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK
Abbasiler Döneminde Yetişmiş Hakkarili Devlet Adamları / Statesmen From
Hakkari From The Time Of Abbasids
Yrd. Doç.Dr. Ercan ÇAĞLAYAN Cumhuriyet Taşrasından Bir Kesit: Hakkâri [1927-1950] A Section
From The Province Of The Republic: Hakkâri [1927-1950]
11.30 - 14.00
Öğlen Yemeği / Lunch Break
III. Session
Tarih: 14 Kasım 2014, Cuma / Saat: 15.50 - 17.10
I. Sessions
Tarih: 14 Kasım 2014, Cuma / Saat: 10.30 - 11.30
Kahve Molası / Coffee Break
Date: November 14 ,2014, Friday / Time: 15.50 - 17.10
Araştırmacı Zahid BIRİFKANİ
Oturum Başkanı / Session Moderator
Dr. Darweesh YOUSİF
Destpêka Îmareta Hekarî / The Establishment Of Hakkari Principality
Dr. Ferset MERİ'
Fetha İslamê Dı Welatê Hekarê / The Islamic Conquest İn The Region Of
Hakkari
Öğr. Gör. Nizar AYOUB HASSAN
Darenifşa Mîrên Hekarê / Pedigree Of The Rulers Of Hakkari
Araştırmacı Tahsin İBRAHİM DOSKİ
Mîrên Culemêrgê Di Navbera Emewî û 'Ebbasiyan da / The Rulers Of
Hakkari Between The Umayyads And Abbasids
IV.OTURUM
VI.OTURUM
IV. Session
VI. Session
Tarih: 15 Kasım 2014, Cumartesi / Saat: 09.00 - 10.40
Tarih: 15 Kasım 2014, Cumartesi / Saat: 14.00 - 15.20
Date: November 15 ,2014, Saturday / Time: 09.00 - 10.40
Date: November 15 ,2014, Saturday / Time: 14.00 - 15.20
Yrd. Doç. Dr. Abdülhadi TİMURTAŞ
Oturum Başkanı / Session Moderator
Prof. Dr. Zirar Siddeeq TEVFİK
Mîr Îzzeddîn Şêrî Hekarî, Yekem Melîkî Kurdistan /Emir İzzeddin Şir
Hakkari: The First King (Melik) Of Kurdistan
Doç. Dr. Vecihi SÖNMEZ
Molla Hüseyn Bateyi Ve Kürtçe Mevlid Geleneği / Molla Hüseyn Bateyi
And Kurdish Mawlid Tradition
Dr. Hekim BABİRİ
Hekari û Eyubi / Hakkari And Ayyubids
Dr. Hakeem AHMED MAM BAKR
Di Serdemê Eyubiyan da Rolê Hekariyan Di Bergiriya Xacperêsan da
(490- 648) / The Role Of The People Of Hakkari İn The Struggle Against The
Crusaders During The Time Of Ayyubids H 490-648
Araş. Gör. Ramazan TURGUT
Koçanis: 250 Yıllık Nasturi Patriklik Merkezi / Koçanis: 250 Year-
Dr. Eziz Nemeti
Oturum Başkanı / Session Moderator
Araştırmacı Zahid BIRİFKANİ Malbata Birîfkan û Hekarî / Birifkan Family and Hakkari
Yazar M. Xalid SADİNİ
Mîrnameya Temerxanê Yazicî; Dîroka Mîrên Hekarê /The Mirname
Of Temerxan Yazıcı: / The History Of The Rulers Of Hakkari
Araştırmacı Hasan ŞUCAİ
Di Jêderên Îranê Da Hekarî / Hakkari İn Iranian Resources
Yazar Yaşar KAPLAN
Pınyanış Hükümeti / Pınyanış Government
15.20 - 15.30
Kahve Molası / Coffee Break
Nesturian Patriarchate Center
10.40 - 10.50
Kahve Molası / Coffee Break
V.OTURUM
V. Session
VII.OTURUM
Tarih: 15 Kasım 2014, Cumartesi / Saat: 10.50 - 12.30
VII. Session
Tarih: 15 Kasım 2014, Cumartesi / Saat: 15.30 - 17.00
Date: November 15 ,2014, Saturday / Time: 10.50 - 12.30
Date: November 15 ,2014, Saturday / Time: 15.30 - 17.20
Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK
Oturum Başkanı / Session Moderator
Dr. Darweesh YOUSİF
Oturum Başkanı / Session Moderator
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP
Hakkari Beyleri Ve Yakınlarına Ait Mezar Taşları Üzerine Estetik Ve
Öğr. Gör. Nevzat EMİNOĞLU
Hakkari Beyliği Dönemi Kürt Kültür Ve Edebiyatı /Kurdish Culture And
Sanatsal Bir Değerlendirme / An Aesthetic And Artistic Evaluation On The
Tombstones Of The Rules Of Hakkari And Their Relatives
Öğr. Gör. Shawısh MURAD
Seyfeddin Meştub El- Hekari / Seyfeddin Meştub El- Hekari
Yrd. Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRK
Kayme Sarayı Mimari Özellikleri /Architectural Features Of Kayme Palace
Araş. Gör. Semih GEZER
Doç Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
XIX. Yüzyılın 2. Yarısında Hakkari'de Demogrofik Durum /
Literature İn The Period Of Hakkari Principality
Demographic Status İn Hakkari İn The Second Half Of The 19th Century
Öğr. Gör. V. Evren BELLİ
Erken Demir Çağında Hakkari Bölgesi / Hakkari Region İn The Early Iron
Gülsüm Sühran BELLİ
Hakkari Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü Ve Yemeklerinin Genel
Past To Present: Keldanism, Yezidism And Nesturianism
Okt. Hatip ERDOĞMUŞ
Tarihte İz Bırakmış Hakkarili Önemli Edebi Şahsiyetler / Unforgettable
Özden ÖZGEN
İngiliz Emperyalizminin Gölgesinde 1923-1930 Dönemi Hakkâri
Age
11.30 - 14.00
Geçmişten Günümüze Hakkari Tarihinde İnanç Sistemleri: Keldanîlik,
Êzîdîlik Ve Nasturîlik / The Belief Systems İn The History Of Hakkari From
Important Literary Figures From Hakkari İn History
Özellikleri / Traditional Cuisine Culture And General Food Characteristics Of
Bölgesindeki Ayaklanmalar /The Riots İn The Region Of Hakkari İn The
Hakkari Region
Period Of 1923-1930 Under The Shadow Of British Imperialism
Öğlen Yemeği / Lunch Break
X.OTURUM
VIII.OTURUM / VII Session
X. Session
Tarih: 16 Kasım 2014, Pazar / Saat: 14.00 - 15.40
Tarih: 16 Kasım 2014, Pazar / Saat: 09.00 - 10.40
Date: November 16, 2014, Sunday / Time: 14.00 - 15.40
Date: November 16 ,2014, Sunday / Time: 09.00 - 10.40
Öğr. Gör. Yusuf BALUKEN
Oturum Başkanı / Session Moderator
Dr. Qadır MUHEMMED HESEN
Di Sedsala 13 Da Rewşa Ayînî Li Devera Hekariyan,Di Medeniyeta
Îslamê Da Rola Hekariyan / Religious Situation İn The Region Of Hakkari İn
The 13th Century
Dr. Kameran ABDUSSAMED AHMED
Culemêrg û Amêdî Di Geryana Gerokê Firensî da Henry Bayender Li
Sala 1885 / Hakkari Ve Amêdiye İn The Travels Of French Explorer Hanry
Dr. Rabe'a Fatah SHEKH MUHAMMED
Prof. Dr. Se'di OSMAN HEROTİ
Hakkari, Batılılar Ve Nesturiler, Hakkari’nin 19.Yüzyıl Tarihi Üzerine
Avrupa Ve Amerikan Kaynakları / Hakkari, Westerners And Nesturians,
Dr. Hoger TAHİR TEVFİQ
Li Welatê Hekarê Kurd û Asurî / Life Style And Identity Conflict İn
Contemporary History; Kurds And Nestorians İn Hakkari Region
Dr. Nicholas AL-JELOO
Taş Kiliselerin Ötesinde: Hakkari Süryanilerini Yeniden Keşfetmek
Dr. Salim CASİM
Serhildana Şêx Ubaydullayê Nehrî Di Raportên Efserê Austrayî
/ More Than Stone Churches: Rediscovering Hakkari’s Assyrians
Blasius Schemua Da / The Rebellion Of Şeh Übeydullah Nehri İn The
European And American Resources On The 19th Century History Of Hakkari
Dr. Rabe'a Fatah SHEKH MUHAMMED
Mîrnşînî Hekarî Le Duway Rûxanî Dewletî Îlxanî Ta Cengî Çaldîran
1335-1541 / The Principality Of Hakkari From The Collapse Of Ilkhanid Empire
Until The War Of Çaldıran 1335 – 1541
Araştırmacı Seyyid İslam DUAGO
Mesneviya Şêx Ûbeydullah / The Masnavi Of Şeyh Ubeydullah Nehri
10.40 - 10.50
Kahve Molası / Coffee Break
IX.OTURUM / IX Session
Peywendî Nêwanî Mîranî Hekarî Û Destelatî Osmanî / The Relationhips
Between Ottoman Empire And The Rulers Of Hakkari
Bayender 1885
Dr. Jelle VERHEİJ
Oturum Başkanı / Session Moderator
Reports Of Austrian Officer Blasius Schemua
Araş. Gör. Macit MUHAMMAD YUNUS Nestûriyen Hekarê Piştî Şerê Cîhanê yê Yekê (1919-1932)
/ Nesturians Of Hakkari After The 1st World War 1919-1932
.
15.40 - 15.50
Kahve Molası / Coffee Break
XI.OTURUM
Tarih: 16 Kasım 2014, Pazar / Saat: 10.50 - 12.30
XI. Session
Tarih: 16 Kasım 2014, Pazar / Saat: 15.50 - 16.50
Date: November 16 ,2014, Sunday / Time: 10.50 - 12.30
Date: November 16 ,2014, Sunday / Time: 15.50 - 16.50
Yazar M. Xalid SADİNİ
Oturum Başkanı / Session Moderator
Arş. Gör. Ayhan TEK
Oturum Başkanı / Session Moderator
Yrd.Doç. Dr. Zeydin YILDIZ
XIX. yüzyılda Hakkari'nin İdari Yapısı / Administrative Structure Of Hakkari
Dr. Karavan MUHAMMAD AHMAD
Di Berhema Îbnul Esîr "el- Kamîl fî't- Tarîx" da Di Sedsala 13’an Da
İn The 19th Century
Yrd. Doç.Dr. Metin ATMACA
19. Yüzyıl Hakkâri’sinde Kayıp Kabilenin Peşindeki Batılılar
Araştırmacı Musaddik TOVİ
Xwendingehên Welatê Hekarê / Madrasahs İn Hakkari Region
/ The Westerners İn Search Of The Lost Tribe İn Hakkari Of The 19th Century
Araş. Gör. Mehmet FIRAT
Geçmişten Günümüze Hakkaride Botanik Araştırma Yapan
Yabancılar / The Foreigners Doing Botanical Researches İn Hakkari From The
Past To Today
12.30 - 14.00
Qirkirina Kurdan Bi Destê Teteran / The Massacres To The Kurds By The
Mongolians İn The 13 Th Century İn The Historical Work El Kamil By İbnul Esir
Öğr. Gör. Bilal YILMAZ
1915 Tarihli Musul- Van Ve Musul- Haleb Seyahatlerinde Hakkari
/ Hakkari İn The 1915 Musul-Van And Musul-Aleppo Travels
Öğr. Gör. Macid HAC MUHAMMED
Öğr. Gör. Nevzat
ERDOĞAN
Ziyauddin İsa El- Hekari / Ziyauddin İsa El- Hekari
Hakkari' nin Kültürel Hayatına Bir Bakış: Hakkari’de Yerel
Gazetecilik Ve İlk Örneği, ''Hakkari Gazetesi “ / A Glance At The
Cultural Life Of Hakkari: Local Journalism And The First Example,
“Hakkari Journal” (1962-1966)
Öğlen Yemeği / Lunch Break
Engin KORKMAZ
XIX. Yüzyil’dan Günümüze Hakkari Siyasi Tarihi / Political History Of
Hakkari From The 19th Century Until Today
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
840 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content