close

Enter

Log in using OpenID

Dell PowerEdge T630 Kullanıcı El Kitabı

embedDownload
Dell PowerEdge T630
Kullanıcı El Kitabı
Resmi Model: E25S Series
Resmi Tip: E25S001
Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar
NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.
DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini
anlatır.
UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.
Telif hakkı © 2014 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün, A.B.D. ve uluslararası telif hakkı ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır.
Dell™ ve Dell logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Burada adı geçen diğer tüm markalar ve
isimler, ilgili firmaların ticari markalarıdır.
2014 - 06
Rev. A00
İçindekiler
1 Sisteminiz hakkında................................................................................................................9
Desteklenen yapılandırmalar.................................................................................................................................. 9
Ön panel özellikleri ve göstergeleri........................................................................................................................10
LCD panel özellikleri............................................................................................................................................13
Giriş ekranı...................................................................................................................................................14
Setup (Kurulum) menüsü............................................................................................................................... 14
Görüntüleme menüsü.................................................................................................................................... 14
Sabit sürücü gösterge kodları............................................................................................................................... 15
Arka panel özellikleri ve göstergeleri......................................................................................................................16
NIC gösterge kodları............................................................................................................................................18
Güç göstergesi kodları......................................................................................................................................... 18
Belge matrisi.......................................................................................................................................................21
Quick Resource Locator ................................................................................................................................22
2 Başlangıç sistem yapılandırmasının gerçekleştirilmesi ...................................................23
Sisteminizi kurma................................................................................................................................................ 23
iDRAC IP adresini kurma ve yapılandırma yöntemleri .............................................................................................23
iDRAC'a giriş yapmak ile ilgili bilgiler..................................................................................................................... 24
İşletim sistemi kurma yöntemleri........................................................................................................................... 24
Uzaktan yönetim ................................................................................................................................................ 24
Sürücüleri ve ürün yazılımlarını indirme ve yükleme................................................................................................ 24
3 İşletim öncesi sistem yönetimi uygulamaları.....................................................................26
Gezinti tuşları......................................................................................................................................................26
Sistem Kurulumu Hakkında.................................................................................................................................. 26
Konsol Yeniden Yönlendirmeyi Etkinleştirme....................................................................................................27
Sistem Kurulumuna Girme............................................................................................................................. 27
Sistem Kurulum Ana Menüsü......................................................................................................................... 27
Sistem BIOS ekran detayları.......................................................................................................................... 27
Sistem Bilgisi ekran detayları..........................................................................................................................28
Memory Settings (Bellek Ayarları) ekran detayları.............................................................................................29
Processor Settings (İşlemci Ayarları) ekran detayları.........................................................................................30
SATA Ayarları ekran detayları........................................................................................................................ 31
Önbellek Ayarları ekran detayları.................................................................................................................... 34
Ağ Ayarları ekran detayları.............................................................................................................................34
Entegre Aygıtlar ekran detayları......................................................................................................................35
Seri İletişim ekranı detayları........................................................................................................................... 36
System Profile Settings (Sistem Profili Ayarları) ekran detayları......................................................................... 37
System Security (Sistem Güvenliği) ayarları ekran detayları.............................................................................. 38
Miscellaneous Settings (Çeşitli Ayarlar) ekran detayları.....................................................................................40
Önbellek Yöneticisi hakkında................................................................................................................................41
Önbellek Yöneticisine Girme ......................................................................................................................... 41
Önyükleme Yöneticisi ana menüsü................................................................................................................. 42
Önyükleme sırasını değiştirme..............................................................................................................................42
Sistem önyükleme modunu seçme........................................................................................................................42
Sistem parolası ve kurulum parolası atama............................................................................................................ 43
Mevcut bir sistem ve/veya kurulum şifresini silme ve değiştirme............................................................................... 43
4 Sistem bileşenlerini takma ve çıkarma............................................................................... 45
Güvenlik talimatları..............................................................................................................................................45
Sisteminizin içinde çalışmaya başlamadan önce.....................................................................................................45
Sisteminizin içinde çalıştıktan sonra...................................................................................................................... 45
Önerilen araçlar.................................................................................................................................................. 46
Ön çerçeve (isteğe bağlı)..................................................................................................................................... 46
Ön çerçeveyi takma.......................................................................................................................................46
Ön çerçeveyi çıkarma....................................................................................................................................47
Sistem ayağı.......................................................................................................................................................47
Sistem ayağını çıkarma................................................................................................................................. 47
Sistem ayağını takma.................................................................................................................................... 48
Tekerlekler (isteğe bağlı)—kule modu....................................................................................................................49
Tekerleklerin takılması...................................................................................................................................49
Tekerleklerin çıkarılması................................................................................................................................ 50
Sistem kapağını çıkarma......................................................................................................................................51
Sistem kapağını takma.........................................................................................................................................51
Sistemin içi......................................................................................................................................................... 52
Soğutma örtüsü...................................................................................................................................................53
Soğutma örtüsünü çıkarma............................................................................................................................ 54
Soğutma örtüsünü takma............................................................................................................................... 55
Soğutma fanları...................................................................................................................................................55
Soğutma fanını çıkarma.................................................................................................................................55
Soğutma fanını takma....................................................................................................................................56
Soğutma fanı aksamı (isteğe bağlı)....................................................................................................................... 57
Soğutma fanı aksamının çıkarılması (isteğe bağlı)............................................................................................57
Soğutma fanı aksamını takılması (isteğe bağlı)................................................................................................ 58
Sistem belleği..................................................................................................................................................... 58
Genel bellek modülü montaj yönergeleri.......................................................................................................... 60
Moda Özel Yönergeler...................................................................................................................................60
Örnek bellek yapılandırmaları.........................................................................................................................61
Bellek modüllerini çıkarma............................................................................................................................. 64
Bellek modüllerini takma................................................................................................................................ 65
Esnek bölmeler................................................................................................................................................... 66
Esnek bölmenin çıkarılması............................................................................................................................66
Esnek bölmeyi takma.................................................................................................................................... 67
Sabit Sürücüler................................................................................................................................................... 68
Çalışırken takılabilir sabit sürücüyü çıkarma.....................................................................................................68
Çalışırken takılabilir sabit sürücünün takılması................................................................................................. 69
2,5 inç boş sabit sürücüyü çıkarma................................................................................................................. 70
2.5 inç boş sabit sürücüyü takma.................................................................................................................... 70
3,5 inç boş bir sabit sürücüyü çıkarma.............................................................................................................71
3.5 inç boş sabit sürücüyü takma.................................................................................................................... 71
Bir 2,5 inç sabit sürücüyü 3,5 inç sabit sürücü adaptörüne takma....................................................................... 72
3,5 inç sabit sürücü adaptöründen 2,5 inç sabit sürücüyü sökme........................................................................72
Sabit sürücüyü sabit sürücü taşıyıcısına takma................................................................................................ 73
Sabit sürücü adaptörünü sabit sürücü taşıyıcısından çıkarma............................................................................ 73
Sabit sürücüyü, sabit sürücü taşıyıcısından çıkarma......................................................................................... 74
Sabit sürücüyü sabit sürücü taşıyıcısına takma................................................................................................ 74
Optik sürücüler ve bant sürücüleri ........................................................................................................................ 75
Optik sürücü veya bant sürücüsünü çıkarma.................................................................................................... 75
Optik sürücü veya bant sürücüsünü takma.......................................................................................................78
İnce optik boş sürücüyü çıkarma.....................................................................................................................78
İnce optik boş sürücünün takılması................................................................................................................. 79
Dahili USB bellek anahtarı (isteğe bağlı)................................................................................................................ 79
Dahili USB anahtarını değiştirme.................................................................................................................... 80
Genişletme kartı tutucusu.....................................................................................................................................80
Genişletme kartı tutucusunu çıkarma...............................................................................................................81
Genişletme kartı tutucusunu takma................................................................................................................. 81
Genişletme kartları.............................................................................................................................................. 82
Genişletme kartı takma yönergeleri................................................................................................................. 82
Genişletme kartını çıkarma.............................................................................................................................83
Genişletme kartını takma............................................................................................................................... 84
GPU kartı tutucusu (isteğe bağlı)...........................................................................................................................85
GPU kart tutucusunun çıkarılması...................................................................................................................85
GPU kart tutucusunun takılması......................................................................................................................86
GPU kartları (isteğe bağlı).................................................................................................................................... 87
GPU kartını takma yönergeleri........................................................................................................................87
Bir GPU kartını çıkarma................................................................................................................................. 87
Bir GPU kartı takma...................................................................................................................................... 89
Dahili çift SD modülü........................................................................................................................................... 89
Dahili çift SD modülünü çıkarma .................................................................................................................... 89
Dahili çift SD modülünün takılması ................................................................................................................. 91
Dahili SD kartı.....................................................................................................................................................91
Dahili SD kartını çıkarma............................................................................................................................... 91
Dahili SD kartını takma.................................................................................................................................. 92
İşlemciler............................................................................................................................................................92
İşlemciyi çıkarma.......................................................................................................................................... 92
İşlemci takma............................................................................................................................................... 96
Güç kaynakları....................................................................................................................................................98
Etkin Yedek Özelliği...................................................................................................................................... 98
Bir AC güç kaynağı biriminin çıkarılması.......................................................................................................... 99
Bir AC güç kaynağı biriminin takılması...........................................................................................................100
Bir DC güç kaynağı için kablo talimatları........................................................................................................ 100
Bir DC güç kaynağı birimini çıkarma..............................................................................................................103
Bir DC güç kaynağı birimini takma................................................................................................................ 104
Güç kaynağı birimi kapağının (PSU) çıkarılması............................................................................................. 105
Güç kaynağı biriminin takılması.................................................................................................................... 105
Sistem pili.........................................................................................................................................................105
Sistem pilini değiştirme................................................................................................................................ 105
Sabit sürücü arka paneli.....................................................................................................................................107
Sabit sürücü arka panelini çıkarma................................................................................................................107
Sabit Sürücü Arka Panelini Takma................................................................................................................125
SD vFlash ortam kartı........................................................................................................................................ 125
SD vFlash ortam kartının değiştirilmesi..........................................................................................................125
Kontrol paneli düzeneği......................................................................................................................................126
Kontrol paneli aksamını çıkarma...................................................................................................................126
Kontrol paneli aksamını takma......................................................................................................................128
Sistem kartı...................................................................................................................................................... 128
Sistem kartını çıkarma................................................................................................................................. 129
Sistem kartını takma....................................................................................................................................130
Güvenilir Platform Modülü.................................................................................................................................. 132
Güvenilir Platform Modülünü Kurma ............................................................................................................. 132
BitLocker kullanıcıları için TPM'yi yeniden etkinleştirme...................................................................................133
TXT kullanıcıları için TPM'nin yeniden etkinleştirilmesi.................................................................................... 133
Güç aracı kartı ve güç dağıtım kartı.....................................................................................................................134
Güç aracı kartını çıkarma.............................................................................................................................134
Güç dağıtım kartını çıkarma......................................................................................................................... 135
Güç dağıtım kartını takma............................................................................................................................136
Güç aracı kartını takma................................................................................................................................137
Sistemin üst kapağı........................................................................................................................................... 137
Sistemin üst kapağının çıkarılması................................................................................................................137
Sistemin üst kapağının takılması...................................................................................................................138
5 Sistemi kule modundan raf moduna dönüştürme........................................................... 139
Güvenlik talimatları............................................................................................................................................139
Sistemi kule modundan raf moduna dönüştürme için hazırlama .............................................................................139
6 Sisteminizde Sorun Giderme............................................................................................. 143
Önce güvenlik - sizin ve sisteminiz için................................................................................................................ 143
Sistem Başlatma Hatasında Sorun Giderme.........................................................................................................143
Harici Bağlantılarda Sorun Giderme.................................................................................................................... 143
Video alt sisteminde sorun giderme.....................................................................................................................143
USB aygıtında sorun giderme............................................................................................................................. 143
iDRAC Direct'teki sorunları giderme (USB XML yapılandırması)............................................................................. 144
iDRAC Direct'te sorun giderme (laptop bağlantısı)................................................................................................ 144
Seri G/Ç Aygıtında Sorun Giderme......................................................................................................................145
NIC'de Sorun Giderme.......................................................................................................................................145
Islak sistemde sorun giderme............................................................................................................................. 146
Hasarlı sistemde sorun giderme..........................................................................................................................146
Sistem pili sorunlarını giderme............................................................................................................................147
Güç kaynağı birimlerinde sorun giderme.............................................................................................................. 147
Güç kaynağı sorunları..................................................................................................................................148
Güç kaynağı ünitesi sorunları....................................................................................................................... 148
Soğutma sorunlarında sorun giderme.................................................................................................................. 148
Soğutma fanlarında sorun giderme......................................................................................................................149
Sistem belleğinde sorun giderme........................................................................................................................ 149
Dahili USB anahtarında sorun giderme................................................................................................................ 150
Bir SD karta yönelik sorun giderme..................................................................................................................... 151
Optik sürücüde sorun giderme............................................................................................................................ 151
Teyp yedekleme birimine yönelik sorun giderme...................................................................................................152
Sabit sürücüde sorun giderme............................................................................................................................ 152
Depolama denetleyicisine yönelik sorun giderme.................................................................................................. 153
Genişletme kartlarında sorun giderme................................................................................................................. 154
İşlemcilere yönelik sorun giderme....................................................................................................................... 154
Sistem mesajları................................................................................................................................................155
Uyarı Mesajları........................................................................................................................................... 155
Tanılama Mesajları......................................................................................................................................155
Uyarı Mesajları........................................................................................................................................... 155
7 Sistem Tanılamayı Kullanma............................................................................................. 156
Dell Çevrimiçi Tanılama..................................................................................................................................... 156
Dell Tümleşik Sistem Tanılama...........................................................................................................................156
Katıştırılmış Sistem Tanılamanın Kullanılması Gereken Durumlar.................................................................... 156
Önyükleme Yöneticisinden Tümleşik Sistem Tanılamasının Çalıştırılması......................................................... 156
Dell Hayat Döngüsü Denetleyicisinden Tümleşik Sistem Tanılamalarını Çalıştırma............................................ 157
Sistem tanılama kontrolleri........................................................................................................................... 157
8 Atlama Telleri ve konektörler.............................................................................................158
Sistem kartı konektörleri.....................................................................................................................................158
Sistem kartı anahtar ayarları...............................................................................................................................160
Unutulan şifreyi devre dışı bırakma..................................................................................................................... 160
9 Teknik özellikler.................................................................................................................. 161
10 Yardım alma.......................................................................................................................168
Dell'e Başvurma................................................................................................................................................ 168
Sistem Servis Etiketinizin Yerini Bulma................................................................................................................ 168
Hızlı Kaynak Bulucu (QRL).................................................................................................................................168
1
Sisteminiz hakkında
Dell PowerEdge T630, Intel Xeon E5-2600 v3 işlemci ailesinden en fazla iki işlemci, 24 DIMM ve 32 sabit sürücü/SSD'yi
destekleyen raflanabilir bir kule sunucusudur.
NOT: T630 sistemleri, yalnızca dahili, çalışırken değiştirilebilen sabit sürücüleri destekler.
Desteklenen yapılandırmalar
System
Yapılandırmalar
3,5 inç sabit sürücü
sistemi
En çok sekiz adet 3,5 inç sabit sürücü
En çok on sekiz adet 3,5 inç sabit sürücü
Bir kablo bölmesinde 3,5 inç sabit sürücü artı dört Dell PowerEdge Express Flash aygıtı (PCIe SSDs)
2,5 inç sabit sürücü
sistemi
En çok on altı adet 2,5 inç sabit sürücü
Bir kablo bölmesinde 2,5 inç sabit sürücü artı dört Dell PowerEdge Express Flash aygıtları (PCIe
SSDs)
Sabit- sürücü bölmesinde onaltı adede kadar 2,5 inç sabit sürücü artı kablo bölmesinde onaltı adede
kadar 2,5 inç sabit sürücü
En çok otuz iki adet 2,5 inç sabit sürücü
9
Ön panel özellikleri ve göstergeleri
Rakam 1. Ön panel özellikleri ve göstergeleri—2,5 inçlik sabit sürücü kasası
10
Rakam 2. Ön panel özellikleri ve göstergeleri— 3,5 inçlik sabit sürücü artı dört PCIe SSD kasası
Öğe
Gösterge, düğme veya
konektör
Simge
Açıklama
1
SD vFlash kart yuvası
Bir vFlash ortam kartı takmanızı sağlar. vFlash ortam kartı,
iDRAC kurumsal kartın işlevselliğini genişleten bir SD karttır.
2
Güç açık göstergesi, güç
düğmesi
Sistem gücü açıldığında güç açık göstergesi yanar. Güç
düğmesi, sisteme giden güç kaynağı çıkışını kontrol eder.
11
Öğe
Gösterge, düğme veya
konektör
Simge
Açıklama
NOT: ACPI uyumlu işletim sistemlerinde, güç düğmesi
kullanarak sistemi kapatmak, sisteme gelen elektriğin
kapanmasından önce sistemin dereceli bir kapama
gerçekleştirmesine neden olur.
3
NMI düğmesi
Belli işletim sistemlerini çalıştırırken meydana gelen yazılım ve
aygıt sürücüsü hatalarını gidermek için bu düğmeyi kullanın. Bu
düğmeye, bir ataşın ucuyla basılabilir.
Bu düğmeyi, sadece yetkili servis personelinin ya da işletim
sistemi belgelerinin yönlendirmesi durumunda kullanın.
4
Sistem tanımlama düğmesi
Ön ve arka panellerdeki tanımlama düğmeleri raftaki belirli bir
sistemi bulmak için kullanılabilir. Bu düğmelerden birine
basıldığında, öndeki LCD paneli ve arkadaki sistem durumu
göstergesi düğmelerden birine yeniden basılıncaya kadar yanıp
söner.
Sistem kimliğini AÇIK veya KAPALI hale getirmek için basın.
Sistem POST sırasında yanıt vermeyi durdurursa, BIOS
ilerleme moduna geçmek için sistem kimliği düğmesini beş
saniyeden uzun süreyle basılı tutun.
iDRAC'i sıfırlamak için (<F2> iDRAC kurulumunda devre dışı
bırakılmadıysa) basın ve 15 saniyeden daha uzun süre basılı
tutun.
5
LCD menü düğmeleri
Kontrol paneli LCD menüsünde gezinmenizi sağlar.
6
Bilgi etiketi
Dışarı açılan etiket paneline ihtiyacınıza göre Servis Etiketi,
NIC, MAC adresi ve benzeri diğer sistem bilgilerini
kaydedebilirsiniz.
7
LCD paneli
Sistem kimliği, durum bilgileri ve sistem hata mesajlarını
görüntüler. Normal sistem çalışması sırasında LCD mavi renkte
yanar. Sistemde ilgilenilmesi gereken bir durum olduğunda
LCD sarı renkte yanar ve bir hata koduyla açıklayıcı metin
görüntülenir.
NOT: Sistem güç kaynağına bağlıysa ve bir hata
algılanırsa, sistemin açık ya da kapalı olmasından
bağımsız olarak LCD sarı renkte yanar.
8
USB yönetim bağlantı noktası/
iDRAC Direct bağlantı noktası
USB yönetim bağlantı noktası normal bir USB bağlantı noktası
olarak işlev görebilir veya iDRAC Direct özelliklerine erişim
sağlayabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. dell.com/esmmanuals
adresinde bulunan Entegre Dell Uzaktan Erişim Denetleyici
Kullanım Kılavuzu.
Bu bağlantı noktası noktası USB 2.0 uyumludur.
9
12
VGA konnektörü
Sisteme VGA ekranı bağlamanızı sağlar.
Öğe
Gösterge, düğme veya
konektör
Simge
Açıklama
NOT: VGA konektörü, sisteminizin yalnızca raf modu
yapılandırmasında mevcuttur. Sisteminizi kule modundan
raf moduna dönüştürme ile ilgili bilgi almak için, bkz
Sistemi kule modundan raf moduna dönüştürme için
hazırlama .
10
USB konektörü
Sisteme USB aygıtlarını bağlayabilmenizi sağlar. Bağlantı
noktası USB 3.0 uyumludur.
11
Optik sürücü veya bant sürücü
bölmesi
Optik sürücü veya bant sürücüleri takmanızı sağlar.
Desteklenen optik sürücü ve bant sürücüler hakkında daha
fazla bilgi almak için bkzOptik sürücüler ve bant sürücüleri .
12, 14, 15
Fiziksel sürücüler
3,5 inç sabit sürücüler, 2,5 inç sabit sürücüler ve PCIe SSD'ler
13
Esnek Bölme
Sistem yapılandırmasına bağlı olarak dört adet PCIe SSD veya
on altı adet 2,5 inç sabit sürücüyü destekler.
LCD panel özellikleri
Sisteminizdeki LCD panel sistem bilgilerini, sistem durumunu ve hata mesajlarını görüntüleyerek sistemin düzgün çalışıp
çalışmadığını veya sistemde dikkat edilmesi gereken bir durum olup olmadığını bildirir. Hata mesajlaıyla ilgili daha fazla bilgi için,
dell.com/esmmanuals adresindeki Dell Event and Error Messages Reference Guide (Dell Olay ve Hata Mesajları Referans
Kılavuzu)'na bakın.
•
LCD arka ışığı, normal çalışma koşullarında mavi renkte yanarken, hata durumunu belirtmek için sarı renkte yanar.
•
Sistem bekleme modundayken LCD arka ışığı kapalıdır ve LCD paneldeki Seç, Sol veya Sağ düğmelerinden birine basılarak
açılabilir.
•
LCD mesajları iDRAC yardımcı programı, LCD paneli veya diğer araçlar üzerinden kapatıldıysa LCD arka ışığı kapalı kalır.
Rakam 3. LCD panel özellikleri
Öğe
Düğme
Açıklama
1
Sol
Tek adımlık artışlarla imleci geriye doğru taşır.
2
Seç
İmleç tarafından vurgulanan menü öğesini seçer.
3
Sağ
Tek adımlık artışlarla imleci ileri doğru taşır.
Mesaj kaydırma sırasında:
13
Öğe
Düğme
Açıklama
•
•
Kaydırma hızını artırmak için tuşu basılı tutun.
Durdurmak için tuşu serbest bırakın.
NOT: Tuş serbest bırakıldığında görüntü kaymayı durduracaktır. İnaktif
olduktan 45 saniye sonra görüntü kaymaya başlayacaktır.
Giriş ekranı
Giriş ekranında sistem hakkında, kullanıcı tarafından yapılandırılabilen bilgiler görüntülenir. Normal sistem çalışması sırasında
başka bir durum mesajı veya hata olmadığında bu ekran görüntülenir. Sistem bekleme modundayken, beş dakika süreyle işlem
yapılmadığında bir hata mesajı yoksa LCD arka ışığı söner. Giriş ekranını görmek için üç gezinme düğmesinden birine (Seç, Sol
veya Sağ) basın.
Başka bir menüden Giriş ekranına gelmek için yukarı oka basmaya devam edin
simgesini seçin.
Giriş simgesi
görüntülenir, ardından Giriş
Ana menüye girmek için giriş ekranından Seç düğmesine basın.
Setup (Kurulum) menüsü
NOT: Setup (Kurulum) menüsünden bir seçeneği belirttiğinizde bir sonraki işleme geçmeden önce seçeneği onaylamanız
gerekir.
Option
Açıklama
iDRAC
Ağ modunu yapılandırmak için DHCP veya Static IP (Statik IP) seçeneğini belirtin. Static IP (Statik IP)
seçeneği belirtildiğinde IP, Subnet (Sub) (Alt Ağ) ve Gateway (Gtw) (Ağ Geçidi) alanları kullanılabilir.
DNS seçeneğini etkinleştirmek ve etki alanı adreslerini görüntülemek için Setup DNS (DNS Kurulumu)
seçeneğini belirtin. İki ayrı DNS girişi mevcuttur.
Set error (Hata ayarla) LCD hata mesajlarını SEL'deki IPMI açıklamasıyla eşleşecek biçimde görüntülemek için SEL öğesini
seçin. LCD mesajı SEL girişiyle eşleştirilmeye çalışıldığında faydalıdır.
LCD hata mesajlarını basitleştirilmiş kullanıcı dostu açıklamalar şeklinde görüntülemek için Simple
(Basit) öğesini seçin. Bu biçimdeki mesajların listesi için bkz. Sistem Hata Mesajları.
Set home (Girişi
ayarla)
LCD Girişi ekranında görüntülenecek varsayılan bilgileri seçin. Giriş ekranında varsayılan olarak
ayarlanabilecek seçenekleri ve seçenek öğelerini görmek için bkz. Görüntüleme Menüsü.
Görüntüleme menüsü
NOT: Görüntüleme menüsündeki bir seçeneği belirttiğinizde, bir sonraki işleme geçmeden önce seçeneği onaylamanız
gerekir.
Option
Açıklama
iDRAC IP
iDRAC8 için IPv4 veya IPv6 adreslerini görüntüler. Adresler DNS (Primary (Birincil) ve Secondary
(İkincil)), Gateway (Ağ Geçidi), IP ve Subnet (Alt Ağ) (IPv6 için Alt Ağ yoktur) adresleri olabilir.
MAC
iDRAC, iSCSI veya Ağ aygıtları için MAC adreslerini görüntüler.
Ad
Sisteme ait Ana Makine, Model veya Kullanıcı Dizesi adını gösterir.
14
Option
Açıklama
Number (Sayı)
Sistem için Asset tag (Varlık etiketi) ya da Service tag (Hizmet etiketi) gösterilir.
Güç
Sistemin güç çıkışını BTU/saat veya Watt cinsinden görüntüler. Görüntüleme formatı Setup (Kurulum)
menüsündeki Set home (Girişi ayarla) alt menüsünden yapılandırılabilir.
Sıcaklık
Sistem sıcaklığını Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden görüntüler. Görüntüleme formatı Setup
(Kurulum) menüsündeki Set home (Girişi ayarla) alt menüsünden yapılandırılabilir.
Sabit sürücü gösterge kodları
Rakam 4. Sabit sürücü göstergeleri
1.
sabit sürücü etkinlik göstergesi
3.
sabit sürücü
2.
sabit sürücü durum göstergesi
NOT: Sabit sürücü Gelişmiş Ana Makine Denetleyicisi Arabirimi (AHCI) modundaysa, durum göstergesi (sağ tarafta)
çalışmaz ve kapalı kalır.
Sürücü durum göstergesi biçimi (yalnızca RAID)
Koşul
Saniyede iki kere yeşil renkte yanıp söner
Sürücü tanımlama veya sökme işlemi için hazırlık
Kapalı
Sürücü, takma ya da sökme işlemi için hazır.
NOT: Sürücü durum göstergesi, sistem açıldıktan sonra tüm
sabit sürücüler başlatılana kadar kapalı konumda kalır. Bu
süre boyunca sürücüler takma ya da sökme işlemi için hazır
değildir.
Yeşil, sarı yanıp ve söner ve kapanır
Öngörülebilir sürücü arızası
Saniyede dört kez sarı renkte yanıp söner
Sürücü başarısız oldu
15
Sürücü durum göstergesi biçimi (yalnızca RAID)
Koşul
Yavaşça yeşil renkte yanıp söner
Sürücü yeniden oluşturuluyor
Sabit yeşil
Sürücü çevrimiçi
Üç saniye yeşil, üç saniye sarı yanıp söner ve altı saniye
boyunca kapalı kalır
Yeniden oluşturma durduruldu
Arka panel özellikleri ve göstergeleri
Öğe
Gösterge, Düğme veya
Konektör
1
PCIe genişletme kartı yuvaları
(3) (işlemci 1)
İki adede kadar PCI Express genişletme kartına ve bir adet
PERC kartına bağlanmanızı sağlar.
2, 3
Ethernet konektörleri
İki entegre 10/100/1000 Mbps NIC konektörü.
16
Simge
Açıklama
Öğe
Gösterge, Düğme veya
Konektör
Simge
Açıklama
4
Sistem tanımlama konektörü
İsteğe bağlı kablo yönetimi kolu aracılığıyla isteğe bağlı sistem
durumu göstergesi aksamına bağlanmanızı sağlar.
5
Sistem tanımlama düğmesi
Ön ve arka panellerdeki tanımlama düğmeleri raftaki belirli bir
sistemi bulmak için kullanılabilir. Bu düğmelerden birine
basıldığında, öndeki LCD paneli ve arkadaki sistem durumu
göstergesi düğmelerden birine yeniden basılıncaya kadar yanıp
söner.
Sistem kimliğini açık veya kapalı hale getirmek için basın.
Sistem POST sırasında yanıt vermeyi durdurursa, BIOS
ilerleme moduna geçmek için sistem kimliği düğmesine basın
ve beş saniyeden daha uzun süre basılı tutun.
iDRAC'ı (F2 iDRAC ayarında devre dışı bırakılmamışsa)
sıfırlamak için, basın ve 15 saniyeden daha uzun süre basılı
tutun.
6
7
iDRAC Enterprise bağlantı
noktası
Güç kaynağı (PSU1)
Özel yönetim bağlantı noktası.
NOT: Bağlantı noktası, yalnızca iDRAC Enterprise lisansı
sisteminize kurulmuşsa kullanıma açıktır.
AC
495 W, 750 W, 1100 W veya 1600
W
veya
DC
1100 W
8
USB konnektörleri (6)
USB aygıtlarını sisteme bağlamanızı sağlar. Dört bağlantı
noktası USB 2.0, iki bağlantı noktası ise USB 3.0 uyumludur.
9
Video konektörü
Sisteme VGA ekranı bağlamanızı sağlar.
10
Seri konektör
Sisteme seri aygıt bağlamanızı sağlar.
11
Güç kaynağı (PSU2)
AC
495 W, 750 W, 1100 W veya 1600
W
veya
DC
12
PCIe genişletme kartı
yuvalarının tam yüksekliği (4)
(işlemci 2)
1100 W
Dört adede kadar tam yükseklikte PCI Express genişletme kartı
bağlanabilir.
17
NIC gösterge kodları
Rakam 5. NIC göstergeleri
1.
bağlantı göstergesi
2.
faaliyet göstergesi
Gösterge
Gösterge kodu
Bağlantı ve faaliyet göstergeleri kapalı
NIC ağa bağlı değil.
Bağlantı göstergesi yeşil
NIC geçerli bir ağa maksimum bağlantı noktası hızı ile bağlı (1
Gbps veya 10 Gbps).
Bağlantı göstergesi amber
NIC geçerli bir ağa maksimum bağlantı noktası hızından daha
az bir hızla bağlı.
Etkinlik göstergesi yeşil yanıp sönüyor
Ağ verileri gönderiliyor ya da alınıyor.
Güç göstergesi kodları
Her AC güç kaynağı aydınlatılmış bir şeffaf kola sahiptir ve her DC güç kaynağı (mevcutsa) gücün var olduğunu veya güç hatası
oluştuğunu gösteren bir LED'e sahiptir.
18
Rakam 6. AC güç kaynağı birimi durum göstergesi
1.
AC güç kaynağı birimi durum göstergesi/kolu
Kural
Güç göstergesi
biçimi
Koşul
A
Yeşil
Kol göstergesi, geçerli bir güç kaynağının güç kaynağına bağlı olduğunu ve güç
kaynağının çalışıyor olduğunu gösteren yeşil ışık yakar.
B
Yanıp sönen yeşil
Güç kaynağı biriminin donanım yazılımı güncellenirken, güç kaynağı biriminin
kolunda yeşil ışık yanar.
C
Yanıp sönen yeşil ışık Bir güç kaynağı birimini (PSU) çalışır durumda eklerken, güç kaynağı birimi kolunda
söner
yeşil ışık beş defa 4 Hz hızında yanıp söndükten sonra tamamen söner. Bu, güç
kaynağı birimi ile diğer güç kaynağı birimi arasında uyumsuzluk olduğunu gösterir
(verimlilik, özelliikler, sağlık durumu ve desteklenen gerilim açısından). Yanıp sönen
göstergeye sahip olan güç kaynağı birimini, takılmış olan diğer güç kaynağı biriminin
kapasitesine uygun bir güç kaynağı birimi ile değiştirin.
NOT: AC güç kaynakları için sadece arkasında Extended Power PerformanceUzatılmış Güç Performansı (EPP) etiketi olan PSU'ları kullanın. Bir önceki nesil
sunuculardaki PSU'larla karıştırmak PSU uyumsuzluk durumuna veya açık
güçte arızaya yol açar.
D
Hızlı yanıp sönen
turuncu
Güç kaynağı birimi ile ilgili bir sorun olduğunu gösterir.
DİKKAT: Bir güç kaynağı birimi uyumsuzluğunu düzeltirken, yalnızca
yanıp sönen göstergeli güç kaynağını değiştirin. Eşleşen bir çift yapmak
için ters güç kaynaklarını değiştirmek, hata durumuna ve sistemin
beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilir. Yüksek Çıkış
yapılandırmasından Düşük Çıkış yapılandırmasına veya tam tersine
değiştirmek için, sistemi kapatın.
19
Kural
Güç göstergesi
biçimi
Koşul
DİKKAT: Yalnızca 220 V destekleyen Titanium güç kaynakları dışında AC
güç kaynakları, hem 220 V, hem de 110 V giriş gerilimlerini destekler. İki
özdeş güç kaynağı farlı giriş gerilimi aldığında, bu güç kaynakları farklı
watt değerlerinde çıkış yapabilir ve eşleşmezliği tetiklerler.
DİKKAT: İki güç kaynağı kullanıldığında, aynı tür ve aynı çıkış gücüne
sahip olmalıdırlar.
DİKKAT: AC ve DC güç kaynaklarını birleştirmek desteklenmez ve
eşleşmezliği tetikler.
E
Yanmıyor
Güç bağlı değil.
Rakam 7. DC güç kaynağı birimi durum göstergesi
1.
DC güç kaynağı birimi durum göstergesi
Kural
Güç göstergesi biçimi
Koşul
A
Yeşil
Kol/LED göstergesi, geçerli bir güç kaynağının güç kaynağına bağlı olduğunu ve
güç kaynağının çalışıyor olduğunu gösteren yeşil ışığı yakar.
B
Yanıp sönen yeşil
Bir güç kaynağı birimini çalışır durumda eklerken, güç kaynağı birimi LED'inde yeşil
ışık yanıp söner. Bu, güç kaynağı birimi ile diğer güç kaynağı birimi arasında
uyumsuzluk olduğunu gösterir (verimlilik, özelliikler, sağlık durumu ve desteklenen
gerilim açısından). Yanıp sönen göstergeye sahip olan güç kaynağı birimini,
takılmış olan diğer güç kaynağı biriminin kapasitesine uygun bir güç kaynağı birimi
ile değiştirin.
C
Hızlı yanıp sönen turuncu Güç kaynağı birimi ile ilgili bir sorun olduğunu gösterir.
20
Kural
Güç göstergesi biçimi
Koşul
DİKKAT: Bir güç kaynağı birimi uyumsuzluğunu düzeltirken, yalnızca
yanıp sönen göstergeli güç kaynağını değiştirin. Eşleşen bir çift yapmak
için ters güç kaynaklarını değiştirmek, hata durumuna ve sistemin
beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilir. Yüksek Çıkış
yapılandırmasından Düşük Çıkış yapılandırmasına veya tam tersine
değiştirmek için, sistemi kapatın.
DİKKAT: Yalnızca 220 V destekleyen Titanium güç kaynakları dışında AC
güç kaynakları, hem 220 V, hem de 110 V giriş gerilimlerini destekler. İki
özdeş güç kaynağı farlı giriş gerilimi aldığında, bu güç kaynakları farklı
watt değerlerinde çıkış yapabilir ve eşleşmezliği tetiklerler.
DİKKAT: İki güç kaynağı kullanıldığında, aynı tür ve aynı çıkış gücüne
sahip olmalıdırlar.
DİKKAT: AC ve DC güç kaynaklarını birleştirmek desteklenmez ve
eşleşmezliği tetikler.
D
Yanmıyor
Güç bağlı değil.
Belge matrisi
Belge matrisi, sisteminizi kurmak ve yönetmek için başvuruda bulunabileceğiniz belgelerle ilgili bilgi sağlar.
Yapılacak iş...
Bkz...
Sisteminizi rafa kurma
Raf çözümünüzle birlikte gelen raf belgeleri
Sisteminizi kurma ve sistem teknik özelliklerini öğrenme
Sisteminiz ile gönderilen Sisteminiz İle Başlangıç veya
dell.com/poweredgemanuals öğelerine bakın
İşletim sistemini yükleme
İşletim sistemi belgelerini, dell.com/
operatingsystemmamnuals adresinde bulabilirsiniz
Dell Systems Management tekliflerinin özetini görme
Dell OpenManage Systems Management Genel Bakış
Kılavuzu, dell.com/openmanagemanuals
iDRAC yapılandırma ve oturum açma, yönetilen ve yönetim
sistemi kurma, iDRAC özelliklerini öğrenme iDRAC'yi
kullanarak sorun giderme
Tümleşik Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi Kullanıcı Kılavuzu,
dell.com/esmmanuals
RACADM alt komutlarını ve desteklenen RACADM
arabirimlerini öğrenme
iDRAC ve CMC için RACADM Komut Satırı Başvuru Kılavuzu,
dell.com/esmmanuals
Yaşam Döngüsü Denetleyicisi'ni başlatma, etkinleştirme, devre Dell Yaşam Döngüsü Denetleyicisi Kullanıcı Kılavuzu,
dışı bırakma, özellikleri öğrenme, Yaşam Döngüsü
dell.com/esmmanuals
Denetleyicisi'ni kullanma ve sorun giderme
Yaşam Döngüsü Denetleyicisi Uzak Hizmetleri'ni kullanma
Dell Yaşam Döngüsü Denetleyicisi Uzak Hizmetleri Hızlı
Başlangıç Kılavuzu, dell.com/esmmanuals
OpenManage Sunucu Yöneticisi'ni kurma, kullanma ve sorun
giderme
Dell OpenManage Sunucu Yöneticisi Kullanıcı Kılavuzu,
dell.com/openmanagemanuals
21
Yapılacak iş...
Bkz...
OpenManage Essentials yükleme, kullanma ve sorun giderme
Dell OpenManage Essentials Kullanıcı Kılavuzu, dell.com/
openmanagemanuals
Depolama denetleyici kartlarının özelliklerini öğrenme, kartları
dağıtma ve depolama alt sistemini yönetme
Depolama denetleyicisi belgeleri, dell.com/
storagecontrollermanuals
Sistem ürün yazılımının ve sistem bileşenlerini izleyen
aracıların oluşturduğu olay ve hata iletilerine bakın
Dell Olay ve Hata İletileri Başvuru Kılavuzu, dell.com/
esmmanuals
Quick Resource Locator
Hızlı bir şekilde sistem bilgilerine ve destek videolarına erişmek için Quick Resource Locator'ı (QRL) kullanın. Bunu dell.com/QRL
adresini ziyaret ederek ya da akıllı telefonunuzu veya tabletinizi ve Dell PowerEdge sisteminizde bulabileceğiniz modele özel Quick
Resource (QR) kodunu kullanarak yapabilirsiniz. QR kodunu denemek için aşağıdaki resmi tarayın.
22
2
Başlangıç sistem yapılandırmasının
gerçekleştirilmesi
PowerEdge sisteminizi aldıktan sonra sistem yönetimi için, sistemi kurmanız, işletim sistemini yüklemeniz ve sistem iDRAC IP
adresini kurumanız ve yapılandırmanız gerekmektedir.
Sisteminizi kurma
1.
Sunucuyu açın.
2.
Sunucuyu rafa yükleyin. Sunucuyu rafa yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. dell.com/poweredgemanuals
adresindeki Raf Yükleme Servis Altlığı. Raf moduna dönüştürülebilen kule sistemleri için, kule sisteminin raf modu
yapılandırmasına nasıl dönüştürüldüğünü öğrenmek için bkz. Sistemi kule modundan raf moduna dönüştürme için hazırlama
3.
Tüm yan donanımları sisteme bağlayın.
4.
Sistemi elektrik prizine bağlayın.
5.
Güç düğmesine basarak veye iDRAC kullanarak sistemi açın.
6.
Bağlı yan donanımları açın.
iDRAC IP adresini kurma ve yapılandırma yöntemleri
Tümleşik Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisinin (iDRAC) IP adresini aşağıdaki arayüzlerden birini kullanarak kurabilirsiniz:
1.
iDRAC Ayarları yardımcı programı.
2.
Ömür çevrimi denetleyicisi.
3.
Dell Dağıtım Araç Takımı.
4.
Ağ LCD paneli.
iDRAC IP'sini aşağıdakileri kullanarak yapılandırabilirsiniz:
1.
iDRAC Web Arayüzü.
Daha fazla bilgi için, bkz. Tümleşik Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi Kullanıcı Kılavuzu.
2.
Dell Uzaktan Erişim Denetleyici Yöneticisi (RACADM).
Daha fazla bilgi için, bkz.RACADM Komut Hattı Arayüzü Referans Kılavuzu ve Tümleşik Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi
Kullanıcı Kılavuzu.
3.
Web Hizmetleri Yönetimini (WS-Man) içeren Uzaktan Hizmetler. Daha fazla bilgi için, bkz. Ömür çevrimi Denetleyicii Uzaktan
Hizmetler Hızlı Başlatma Kılavuzu.
iDRAC'ın kurulumu ve yapılandırılması ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Tümleşik Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi Kullanıcı
Kılavuzu (dell.com/esmmanuals).
23
iDRAC'a giriş yapmak ile ilgili bilgiler
iDRAC'a bir iDRAC yerel kullanıcısı olarak, Microsoft Aktif Dizini kullanıcısı olarak veya bir Lightweight Dizin Erişim Protokolü
(LDAP) kullanıcısı olarak giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda Tekli Giriş veya Akıllı kart kullanarak da giriş yapabilirsiniz. Varsayılan
kullanıcı adı kök ve şifre calvindir. iDRAC ve iDRAC lisanslarına giriş yapmak ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. dell.com/
esmmanuals adresindeki Tümleşik Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi Kullanıcı Klavuzu.
iDRAC'a, RACADM'yi kullanarak da erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. dell.com/esmmanuals adresinde bulunan RACADM
Komut Hattı Arayüzü Referans Klavuzu ve Tümleşik Dell Uzaktan Erişim Kullanıcı Klavuzu.
İşletim sistemi kurma yöntemleri
Eğer ağ bir işletim sistemi olmaksızın gönderilmişse, aşağıdaki yöntemleri kullanarak ağ üzerinden desteklenen işletim sistemini
kurun:
•
Dell Sistemleri Yönetim Araçları ve Dokümantasyon ortamı. İşletim sistemi dokümantasyonu için bkz. dell.com/
operatingsystemmanuals.
•
Dell Yaşam döngüsü Denetleyici. Yaşam Döngüsü Denetleyicisi dokümantasyonu için bkz. dell.com/esmmanuals.
•
Dell OpenManage Dağıtım Araç kutusu. OpenManage dokümantasyonu için bkz. dell.com/openmanagemanuals.
Sisteminizde desteklenen işletim sistemlerinin listesi ile ilgili bilgi için, bkz. dell.com/ossupport adresindeki işletim sistemleri
destek matriksi.
Uzaktan yönetim
iDRAC kullanarak bant dışı sistem yönetimi gerçekleştirmek için, iDRAC'ı uzaktan erişilebilir olacak şekilde yapılandırmanız,
yönetim istasyonunu kurmanız ve desteklenen Web tarayıcılarını yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için dell.com/
esmmanuals adresindeki Tümleşik Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi Kullanıcı Klavuzuna bakın.
Dell OpenManage Ağ Yöneticisi (OMSA) yazılımını ve OpenManage Temelleri (OME) sistem yönetim konsolunu kullanarak aynı
zamanda ağı uzaktan görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz.dell.com/openmanagemanuals.
Sürücüleri ve ürün yazılımlarını indirme ve yükleme
En son BIOS sürümünü, sürücüleri ve sistem yönetimi ürün yazılımını indirip sisteminize yüklemeniz önerilir.
Önkosullar
NOT: Web tarayıcısının önbelleğini temizlemeyi unutmayın.
Adimlar
1.
Bkz. dell.com/support/drivers.
2.
Product Selection (Ürün Seçimi) bölümünde, Service Tag (Servis Etiketi) veya Express Service Code (Ekspres Servis
Kodu) alanına sisteminizin servis etiketini girin.
NOT: Servis etiketiniz yoksa, sistemin servis etiketinizi otomatik olarak algılaması için Automatically detect my
Service Tag for me (Servis Etiketimi benim için otomatik olarak algıla) öğesini seçin veya ürününüzü Product
Selection (Ürün Seçimi) sayfasından seçmek üzere Choose from a list of all Dell products (Tüm Dell ürünleri
listesinden seç) öğesini seçin.
3.
24
View drivers and downloads (Sürücüleri ve Yüklemeleri Görüntüle) öğesini tıklatın.
Seçiminize uygun sürücüler görüntülenir.
4.
İhtiyacınız olan sürücüleri bir disket sürücüsüne, USB sürücüsüne, CD'ye veya DVD'ye indirin.
25
3
İşletim öncesi sistem yönetimi uygulamaları
PowerEdge sisteminizin İşletim öncesi sistem yönetimi uygulamaları işletim sistemini başlatmadan sistemin farklı ayarlarını ve
özelliklerini yönetmenizi sağlar.
PowerEdge sistemi aşağıdaki işletim öncesi sistem yönetimi uygulamalarına sahiptir.
•
Sistem Kurulumu
•
Önyükleme Yöneticisi
•
Dell Hayat Döngüsü Denetleyicisi
Dell Hayat Döngüsü Denetleyicisi, BIOS ve donanım ayarlarını yapılandırmak, işletim sisteminin bağlantısını kesmek, sürücüleri
güncelleştirmek, RAID ayarlarını değiştirmek ve donanım profillerini kaydetmek gibi kullanışlı işlemler yapmanızı sağlar. Dell Hayat
Döngüsü Denetleyicisi ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz.dell.com/esmmanuals adresindeki dokümanlar.
Gezinti tuşları
Gezinti tuşları, çalışma öncesi öncesi yönetim uygulamarına erişmenize yardımcı olabilir.
Tuş
Açıklama
<PgUp>
Bir önceki ekrana gider.
<PgDn>
Bir sonraki ekrana gider.
Yukarı ok
Bir önceki alana gider.
Aşağı ok
Bir sonraki alana gider.
<Enter>
Seçilen alanda (varsa) bir değer seçmenizi veya alandaki bağlantıyı izlemenizi sağlar.
Boşluk çubuğu Varsa, bir aşağı açılır listeyi genişletir veya daraltır.
<Tab>
Bir sonraki odaklanılan alana geçer.
NOT: Bu özellik sadece standart grafik tarayıcıları için uygulanabilirdir.
<Esc>
Ana ekranı görene kadar bir önceki sayfaya doğru ilerler. Ana ekranda <Esc> e basılması BIOS/IDRAC
Settings/Device Settings/Service Tag Settings sistemini çıkarır ve sistem önbelleği alarak devam eder.
<F1>
Sistem Kurulumu yardım metnini görüntüler.
Sistem Kurulumu Hakkında
Sistem Kurulumunu kullanarak, sisteminizin BIOS ayarlarını, iDRAC ayarlarını ve cihaz ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
Sistem Kurulumuna iki yolla erişebilirsiniz:
•
Standart Grafiksel Tarayıcı— Varsayılan tarafından etkinleştirilir.
•
Metin Tarayıcı - Konsol Yeniden Yönlendirme kullanılarak etkinleştirilir.
26
NOT: Varsayılan olarak, seçilen alan için yardım metni grafik tarayıcıda görüntülenir. Yardım metnini metin tarayıcısında
görmek için, <F1> tuşuna basın.
Konsol Yeniden Yönlendirmeyi Etkinleştirme
Konsol Yeniden Yükleme yi etkinleştirmek için, Sistem Kurulumunda, Sistem BIOS → Seri İletişim → COMx ile Konsol
Yeniden Yönlendirme (veya seri terminal varsa, Auto) seçeneğini seçin.
Sistem Kurulumuna Girme
1.
Sisteminizi açın veya yeniden başlatın.
2.
Aşağıdaki mesajı görür görmez <F2> tuşuna basın:
<F2> = System Setup (Sistem Kurulumu)
<F2> tuşuna basmadan önce işletim sisteminiz yüklenmeye başlarsa, sistemin önyükleme işlemini bitirmesine izin verin ve
sisteminizi yeniden başlatarak tekrar deneyin.
Sistem Kurulum Ana Menüsü
Option
Açıklama
System BIOS (Sistem
BIOS'u)
BIOS ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.
iDRAC Settings
(iDRAC Ayarları)
iDRAC ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.
iDRAC Ayarları yardımcı programı, iDRAC parametrelerini UEFI kullanarak ayarlamak ve
yapılandırmak için kullanılan bir arayüzdür. iDRAC Ayarları yardımcı programını kullanarak çeşitli
iDRAC parametrelerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu yardımcı program hakkında
daha fazla bilgi için, bkz. dell.com/esmmanuals adresindeki Tümleştirilmiş Dell Uzaktan Erişim
Denetleyicisi Kullanıcı Klavuzu
Device Settings (Aygıt Cihaz ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.
Ayarları)
Sistem BIOS ekran detayları
System BIOS ekranını BIOS ayarlarını görüntülemenin yanı sıra önyükleme sırası, sistem parolası, kurulum parolası, RAID
modunu ayarlama be USB portlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma gibi spesifik fonksiyonları düzenlemek için de
kullanabilirsiniz.
Sistem BIOS ekranını görüntülemek için, Sistem Kurulum Ana Menüsünde, Sistem BIOS seçeneğine tıklayın.
Sistem BIOS ekranı detayları aşağıda açıklanmıştır:
Menü Öğesi
Açıklama
System Information
Sistem modeli adı, BIOS sürümü, Servis Etiketi gibi sistem hakkındaki bilgileri görüntüler.
Memory Settings
(Bellek Ayarları)
Yüklü belleğe ilişkin bilgileri ve seçenekleri görüntüler.
Processor Settings
(İşlemci Ayarları)
Hız, önbellek boyutu gibi işlemciye ilişkin bilgileri ve seçenekleri görüntüler.
27
Menü Öğesi
Açıklama
SATA Settings (SATA Tümleşik SATA denetleyicisini ve bağlantı noktalarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma
Ayarları)
seçeneklerini görüntüler.
NOT: Bu ayar PowerEdge T630 üzerinde mevcut değildir.
Boot Settings
(Önyükleme Ayarları)
Önyükleme modunu (BIOS veya UEFI) belirleme seçeneklerini görüntüler. UEFI ve BIOS önyükleme
ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Integrated Devices
(Tümleşik Aygıtlar)
Tümleşik aygıt denetleyicilerini ve bağlantı noktalarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma ve ilgili
özelliklerle seçenekleri belirleme seçeneklerini görüntüler.
Serial Communication Seri bağlantı noktalarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma ve ilgili özelliklerle seçenekleri belirleme
(Seri İletişim)
seçeneklerini görüntüler.
System Profile
Settings (Sistem
Profili Ayarları)
İşlemci güç yönetimi ayarları, bellek frekansı ve bu gibi öğeleri değiştirme seçeneklerini görüntüler.
System Security
(Sistem Güvenliği)
Sistem şifresi, kurulum şifresi, TPM güvenliği ve bu gibi sistem güvenlik ayarlarını yapılandırma
seçeneklerini görüntüler. Sistemdeki güç ve NMI düğmelerini de etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
Çeşitli Ayarlar
Sistem tarihi, zamanı ve bu gibi öğeleri değiştirme seçeneklerini görüntüler.
Sistem Bilgisi ekran detayları
System Information ekranı Servis Sekmesi, sistem modeli ve BIOS versiyonu gibi sistem özelliklerini görüntülemenizi sağlar.
System Information ekranını System Setup Main Menu → System BIOS → System Information'ı tıklayarak
görüntüleyebilirsiniz.
System Information ekran detayları aşağıda açıklanmaktadır:
Örnek
Menü Öğesi
Açıklama
Sistem Modeli Adı
Sistem modeli adını görüntüler.
Sistem BIOS'u
Sürümü
Sisteminize yüklü olan BIOS sürümünü görüntüler.
Sistem Yönetimi
Motor Sürümü
Yönetim Motoru belleniminin mevcut revizyonunu görüntüler.
Sistem Servis Etiketi
Sistemin Servis Etiketini görüntüler.
Sistem Üreticisi
Sistem üreticisinin adını görüntüler.
Sistem Üreticisi
İletişim Bilgileri
Sistem üreticisinin iletişim bilgilerini görüntüler.
Sistem CPLD Sürümü Sistem CPLD belleniminin mevcut revizyonunu görüntüler.
UEFI Uyumluluk
Sürümü
28
Sistem belleniminin UEFI uyumluluk seviyesini görüntüler.
Memory Settings (Bellek Ayarları) ekran detayları
Memory Settings ekranını tüm bellek ayarlarını görüntülemek ve sistem bellek testi ve devre binişimi gibi spesifik bellek işlevlerini
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanabilirsiniz.
Memory Setting ekranını System Setup Main Menu → System BIOS → Memory Settings'i tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
Memory Settings ekran detayları aşağıda açıklanmaktadır:
Örnek
Menü Öğesi
Açıklama
System Memory Size
(Sistem Bellek
Boyutu)
Sistemde yüklü olan bellek miktarını görüntüler.
System Memory Type Sistemde yüklü olan bellek türünü görüntüler.
(Sistem Bellek Türü)
System Memory
Speed
Sistem bellek hızını görüntüler.
System Memory
Voltage (Sistem
Bellek Voltajı)
Sistem bellek voltajını görüntüler.
Video Memory
Video belleği miktarını görüntüler.
System Memory
Testing (Sistem
Bellek Testi)
Sistem ön yüklemesi sırasında sistem bellek testlerinin çalışıp çalışmadığını belirler. Seçenekler
Enabled (Etkin) ve Disabled (Devre Dışı) öğeleridir. Varsayılan olarak, System Memory Testing
(Sistem Bellek Testi) seçeneği Disabled (Devre Dışı) olarak ayarlıdır.
Memory Operating
Mode (Bellek İşletim
Modu)
Bellek işletim modunu belirler. Kullanılabilen seçenekler Optimizer Mode (Optimize Edici Mod),
Advanced ECC Mode (Gelişmiş ECC Modu), Mirror Mode (Ayna Modu), Spare Mode (Yedek Mod),
Spare with Advanced ECC Mode (Gelişmiş ECC ile Yedek Modu) ve Dell Fault Resilient Mode (Dell
Hata Dayanıklılığı Modu) öğeleridir. Varsayılan olarak, Memory Operating Mode (Bellek İşletim Modu)
seçeneği Optimizer Mode (Optimize Edici Mod) olarak ayarlıdır.
NOT: Sisteminizin bellek yapılandırmasına bağlı olarak Bellek İşletim Modu için varsayılanlar ve
kullanılabilir seçenekler farklı olabilir.
NOT: Dell Hata Dayanıklılığı Modu, hataya dayanıklı bir bellek alanı oluşturur. Bu mod, kritik
uygulamaları yükleme özelliğini destekleyen bir işletim sistemi tarafından kullanılabilir veya işletim
sistemi çekirdeğinin sistemin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmasını sağlar.
Node Interleaving
(Düğüm Dönüşümlü
Çalışması)
Üniform olmayan Bellek yapısının (NUMA) desteklenip desteklenmediğini belirler. Bu alan
Etkinleştirilmişse, eğer simetrik bir hafıza yapılandırması kurulmuşsa hafıza binişimi
desteklenmektedir. Devre Dışı bırakılmışsa sistem NUMA (asimetrik) hafıza yapılandırmalarını
desteklemektedir. Varsayılan olarak, Düğüm Binişimi seçeneği Devre Dışı Bırakılmış olarak
ayarlanmıştır.
Gizli Arama Modu
Gizli Arama Modu seçeneklerini belirler. Mevcut Gizli arama Modları Evden Gizlice Arama, Erken
Gizli Arama, Boya üzerinde Küme'dir. Varsayılan olarak, Gizli Arama Modu seçeneği Erken Gizli
Aramaya ayarlanır. Alan sadece Düğüm Binişimi Devre Dışı bırakıldığında mevcuttur.
29
Processor Settings (İşlemci Ayarları) ekran detayları
İşlemci ayarlarını görüntülemek ve sanallaştırmayı etkinleştirme, donanımı ön belleğe alma ve mantıksal işlemci boşta çalışma gibi
spesifik işlevleri yerine getirmek için Processor Settings ekranını kullanabilirsiniz.
Processor Settings ekranını System Setup Main Menu → System BIOS → Processor Settings'i tıklayarak
görüntüleyebilirsiniz.
Processor Settings ekranı detayları aşağıda açıklanmıştır:
Örnek
Menü Öğesi
Açıklama
Logical Processor
(Mantıksal İşlemci)
Mantıksal işlemcileri etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve mantıksal işlemci sayısını görüntüler.
Logical Processor (Mantıksal İşlemci) seçeneği Enabled (Etkin) olarak ayarlıdır, BIOS tüm mantıksal
işlemcileri görüntüler. Bu seçenek Disabled (Devre Dışı) olarak ayarlıysa, BIOS yalnızca çekirdek
başına bir mantıksal işlemci görüntüler. Varsayılan olarak, Logical Processor (Mantıksal İşlemci)
seçeneği Enabled (Etkin) olarak ayarlıdır.
Alternate RTID
(Requestor
Transaction ID)
Setting (Alternatif
RTID (Talep Eden
İşlem Kimliği) Ayarı)
Soketler arasındaki önbellek performansını arttırarak uzak sokete daha fazla RTID tahsis etmenizi veya
NUMA için normal modda çalışmanın kolaylaşmasınıı sağlar. Varsayılan olarak, Alternate RTID
(Requestor Transaction ID) Setting (Alternatif RTID (Talep Eden İşlem Kimliği) Ayarı) Disabled
(Devre Dışı) olarak ayarlıdır.
Virtualization
Technology
(Sanallaştırma
Teknolojisi)
Sanallaştırma için sağlanan ek donanım özelliklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan
olarak, Virtualization Technology (Sanallaştırma Teknolojisi) seçeneği Enabled (Etkin) olarak
ayarlıdır.
Adres Çeviri Hizmeti
(ATS)
DMA işlemlerinin ön belleğini alacak cihazlar için adres Çevirme ön belleğini (ATC) belirler. Bu alan, bir
çip setinin Adres Çevirmesi ve Koruma Tablosunu DMA adreslerine sürücü adreslerine bir arayüz
sağlar. Varsayılan olarak, seçenek Enabled olarak ayarlıdır.
Adjacent Cache Line
Prefetch
Sıralı bellek erişiminden yüksek kullanımını gerektiren uygulamalar için sistemi optimize eder.
Varsayılan olarak, Adjacent Cache Line Prefetch (Bitişik Önbellek Hattını Önceden Getirme)
seçeneği Enabled (Etkin) olarak ayarlıdır. Rastgele bellek erişiminin yüksek kullanımını gerektiren
uygulamalar için bu seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz.
Hardware Prefetcher
Donanım ön belleğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan olarak, Hardware Prefetcher
seçeneği Enabled'a ayarlıdır.
DCU Streamer
Prefetcher (DCU
Flama Önceden
Getirici)
Veri Önbellek Birimi flama önceden getiricisini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
Varsayılan olarak, DCU Streamer Prefetcher (DCU Flama Önceden Getiricisi) seçeneği Enabled
(Etkin) olarak ayarlıdır.
DCU IP Prefetcher
(DCU IP Önceden
Getiricisi)
Veri Önbellek Birimi (DCU) IP önbelleğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan olarak, DCU IP
Prefetcher seçeneği Enabled (Etkin) olarak ayarlıdır.
Execute Disable
(Devre Dışı Yürüt)
Yönetici devre dışı bırakma bellek koruması teknolojisini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan
olarak, Execute Disable seçeneği Enabled'a ayarlıdır.
30
Menü Öğesi
Açıklama
Mantıksal İşlemci
Boşta Çalışma
Güç tüketimini azaltmak amacıyla mantıksal işlemcileri boşta çalışma durumuna almak üzere İşletim
Sistemi becerilerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Seçenek varsayılan olarak Disabled'a ayarlıdır.
Yapılandırılabilir TDP
Termal Tasarım Gücünün (TDP) daha düşük seviyelere yapılandırılmasını sağlar.
TDP soğutma sisteminin kullanması gereken gücün maksimum miktarına karşılık gelir.
X2Apic Modu
Dell Denetimli Turbo
Intel X2Apic modunu etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
NOT: Takılan CPU'ların sayısına bağlı olarak, dört adete kadar işlemci listelemeleri olabilir.
Turbonun devreye girmesini kontrol eder. Bu seçeneği sadece System Profile Performance'a
ayarlıyken etkinleştirin.
Number of Cores per
Processor (İşlemci
Başına Çekirdek
Sayısı)
Her bir işlemcideki etkin çekirdek sayısını kontrol eder. Varsayılan olarak, Number of Cores per
Processor (İşlemci Başına Çekirdek Sayısı) seçeneği All (Tümü) olarak ayarlıdır.
Processor 64-bit
Support (İşlemci 64bit Desteği)
İşlemcilerin 64-bit uzantıları destekleyip desteklemeyeceğini belirtir.
Processor Core
Speed (İşlemci
Çekirdek Hızı)
İşlemcinin maksimum çekirdek frekansını görüntüler.
İşlemci 1
NOT: Takılan CPU sayısına bağlı olarak, dört adete kadar işlemci listelemesi olabilir. Aşağıdaki
ayarlar sisteme takılmış her bir işlemci için görüntülenir.
Aile-Model-Sürüm
İşlemcinin Intel tarafından belirlenen aile, model ve sürüm bilgilerini görüntüler.
Marka
İşlemci tarafından raporlanan marka adını görüntüler.
Düzey 2 Önbellek
Toplam L2 önbelleğini gösterir
Düzey 3 Önbellek
Toplam L3 önbelleğini gösterir
Çekirdek Sayısı
Her işlemci için çekirdek sayısını gösterir.
SATA Ayarları ekran detayları
SATA Settings (SATA Ayarlar) ekranını SATA cihazlarının SATA ayarlarını görüntülemek ve sistem üzerindeki RAID'i
etkinleştirmek için kullanabilirsiniz.
SATA Settings ekranını System Setup Main Menu → System BIOS → SATA Settings'ı tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
SATA Settings ekran detayları aşağıda açıklanmaktadır.
Örnek
Menü Öğesi
Açıklama
Embedded SATA
(Katıştırılmış SATA)
Tümleştirilmiş SATA'nın Off (Kapalı), ATA, AHCI veya RAID modlarına ayarlar Varsayılan olarak,
Embedded SATA (Katıştırılmış SATA) seçeneği AHCI olarak ayarlıdır.
31
Menü Öğesi
Açıklama
Güvenlik Dondurma
Kilidi
POST esnasında tümleşik SATA sürücülerine Security Freeze Lock (Güvenlik Dondurma Kilitle)
komutunu iletir. Bu seçenek sadece ATA ve AHCI moduna uygulanabilir.
Yazma Önbelleği
POST esnasında tümleşik SATA sürücüleri için komutu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Port A (Bağlantı
Noktası A)
Seçilen cihazın sürücü türünü ayarlar. ATA modundaki Tümleşik SATA ayarları için, BIOS desteğini
etkinleştirmek için bu alanı Auto'ya ayarlayın. BIOS desteğini kapatmak için OFF'a ayarlayın..
BIOS, AHCI modu veya RAID modu için daima desteği etkinleştirir.
Model
Seçilen cihazın sürücü modelini görüntüler.
Sürücü Türü
SATA bağlantı noktasına eklenen sürücünün türünü görüntüler.
Kapasite
Sabit sürücünün toplam kapasitesini görüntüler. Alan optik sürücüler gibi taşınabilir ortam cihazları için
tanımlanmamıştır.
Port B (Bağlantı
noktası B)
Seçilen cihazın sürücü türünü ayarlar. ATA modundaki Tümleşik SATA ayarları için, BIOS desteğini
etkinleştirmek için bu alanı Auto'ya ayarlayın. BIOS desteğini kapatmak için OFF'a ayarlayın..
BIOS, AHCI modu veya RAID modu için daima desteği etkinleştirir.
Model
Seçilen cihazın sürücü modelini görüntüler.
Sürücü Türü
SATA bağlantı noktasına eklenen sürücünün türünü görüntüler.
Kapasite
Sabit sürücünün toplam kapasitesini görüntüler. Alan optik sürücüler gibi taşınabilir ortam cihazları için
tanımlanmamıştır.
Port C (Bağlantı
Noktası C)
Seçilen cihazın sürücü türünü ayarlar. ATA modundaki Tümleşik SATA ayarları için, BIOS desteğini
etkinleştirmek için bu alanı Auto'ya ayarlayın. BIOS desteğini kapatmak için OFF'a ayarlayın..
BIOS, AHCI modu veya RAID modu için daima desteği etkinleştirir.
Model
Seçilen cihazın sürücü modelini görüntüler.
Sürücü Türü
SATA bağlantı noktasına eklenen sürücünün türünü görüntüler.
Kapasite
Sabit sürücünün toplam kapasitesini görüntüler. Alan optik sürücüler gibi taşınabilir ortam cihazları için
tanımlanmamıştır.
Port D (Bağlantı
Noktası D)
Seçilen cihazın sürücü türünü ayarlar. ATA modundaki Tümleşik SATA ayarları için, BIOS desteğini
etkinleştirmek için bu alanı Auto'ya ayarlayın. BIOS desteğini kapatmak için OFF'a ayarlayın..
BIOS, AHCI modu veya RAID modu için daima desteği etkinleştirir.
Model
Seçilen cihazın sürücü modelini görüntüler.
Sürücü Türü
SATA bağlantı noktasına eklenen sürücünün türünü görüntüler.
Kapasite
Sabit sürücünün toplam kapasitesini görüntüler. Alan, optik sürücüler gibi taşınabilir ortam cihazları için
tanımlanmamıştır.
Port E (Bağlantı
Noktası E)
Seçilen cihazın sürücü türünü ayarlar. ATA modundaki Tümleşik SATA ayarları için, BIOS desteğini
etkinleştirmek için bu alanı Auto'ya ayarlayın. BIOS desteğini kapatmak için OFF'a ayarlayın..
BIOS, AHCI modu veya RAID modu için daima desteği etkinleştirir.
32
Menü Öğesi
Açıklama
Model
Seçilen cihazın sürücü modelini görüntüler.
Sürücü Türü
SATA bağlantı noktasına eklenen sürücünün türünü görüntüler.
Kapasite
Sabit sürücünün toplam kapasitesini görüntüler. Alan, optik sürücüler gibi taşınabilir ortam cihazları için
tanımlanmamıştır.
Port F
Seçilen cihazın sürücü türünü ayarlar. ATA modundaki Tümleşik SATA ayarları için, BIOS desteğini
etkinleştirmek için bu alanı Auto'ya ayarlayın. BIOS desteğini kapatmak için OFF'a ayarlayın.
BIOS, AHCI modu veya RAID modu için daima desteği etkinleştirir.
Model
Seçilen cihazın sürücü modelini görüntüler.
Sürücü Türü
SATA bağlantı noktasına eklenen sürücünün türünü görüntüler.
Kapasite
Sabit sürücünün toplam kapasitesini görüntüler. Alan, optik sürücüler gibi taşınabilir ortam cihazları için
tanımlanmamıştır.
G Bağlantı Noktası
Seçilen cihazın sürücü türünü ayarlar. ATA modundaki Tümleşik SATA ayarları için, BIOS desteğini
etkinleştirmek için bu alanı Auto'ya ayarlayın. BIOS desteğini kapatmak için OFF'a ayarlayın.
BIOS, AHCI modu veya RAID modu için daima desteği etkinleştirir.
Model
Seçilen cihazın sürücü modelini görüntüler.
Sürücü Türü
SATA bağlantı noktasına eklenen sürücünün türünü görüntüler.
Kapasite
Sabit sürücünün toplam kapasitesini görüntüler. Alan, optik sürücüler gibi taşınabilir ortam cihazları için
tanımlanmamıştır.
Bağlantı noktası H
Seçilen cihazın sürücü türünü ayarlar. ATA modundaki Tümleşik SATA ayarları için, BIOS desteğini
etkinleştirmek için bu alanı Auto'ya ayarlayın. BIOS desteğini kapatmak için OFF'a ayarlayın.
BIOS, AHCI modu veya RAID modu için daima desteği etkinleştirir.
Model
Seçilen cihazın sürücü modelini görüntüler.
Sürücü Türü
SATA bağlantı noktasına eklenen sürücünün türünü görüntüler.
Kapasite
Sabit sürücünün toplam kapasitesini görüntüler. Alan, optik sürücüler gibi taşınabilir ortam cihazları için
tanımlanmamıştır.
Bağlantı noktası I
Seçilen cihazın sürücü türünü ayarlar. ATA modundaki Tümleşik SATA ayarları için, BIOS desteğini
etkinleştirmek için bu alanı Auto'ya ayarlayın. BIOS desteğini kapatmak için OFF'a ayarlayın.
BIOS, AHCI modu veya RAID modu için daima desteği etkinleştirir.
Model
Seçilen cihazın sürücü modelini görüntüler.
Sürücü Türü
SATA bağlantı noktasına eklenen sürücünün türünü görüntüler.
Kapasite
Sabit sürücünün toplam kapasitesini görüntüler. Alan, optik sürücüler gibi taşınabilir ortam cihazları için
tanımlanmamıştır.
Bağlantı noktası J
Seçilen cihazın sürücü türünü ayarlar. ATA modundaki Tümleşik SATA ayarları için, BIOS desteğini
etkinleştirmek için bu alanı Auto'ya ayarlayın. BIOS desteğini kapatmak için OFF'a ayarlayın..
33
Menü Öğesi
Açıklama
BIOS, AHCI modu veya RAID modu için daima desteği etkinleştirir.
Model
Seçilen cihazın sürücü modelini görüntüler.
Sürücü Türü
SATA bağlantı noktasına eklenen sürücünün türünü görüntüler.
Kapasite
Sabit sürücünün toplam kapasitesini görüntüler. Alan, optik sürücüler gibi taşınabilir ortam cihazları için
tanımlanmamıştır.
Önbellek Ayarları ekran detayları
Önbellek modunu BIOS veya UEFI'ya ayarlamak için Boot Settings ekranını kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda önbellek sırasını
belirlemenizi de sağlar.
Boot Settings ekranını System Setup Main Menu → System BIOS → Boot Settings'i tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
Boot Settings ekranının detayları aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır:
Örnek
Menü Öğesi
Açıklama
Boot Mode
Sistemin önyükleme modunu ayarlamanızı sağlar.
DİKKAT: İşletim sistemi aynı önyükleme modunda yüklü değilse, önyükleme moduna
geçilmesi sistemin önyükleme yapmasını engelleyebilir.
NOT: Bu alanı UEFI olarak ayarlamak BIOS Boot Settings (BIOS Önyükleme Ayarları)
menüsünü devre dışı bırakır. Bu alanı BIOS olarak ayarlamak UEFI Boot Settings (UEFI
Önyükleme Ayarları) menüsünü devre dışı bırakır.
İşletim sistemi UEFI'yi destekliyorsa, bu seçeneği UEFI olarak ayarlayabilirsiniz. Bu alanı BIOS olarak
ayarlamak UEFI dışı işletim sistemleri ile uyumluluğu sağlar. Varsayılan olarak, Boot Mode
(Önyükleme Modu) seçeneği BIOS olarak ayarlıdır.
Boot Sequence Retry
(Önyükleme Sırası
Yeniden Denemesi)
Önyükleme sırası yeniden deneme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu alan etkinleştirilirse
ve sistem önyükleme yapamazsa, 30 saniye sonra sistem önyükleme sırasını yeniden dener.
Varsayılan olarak, Boot Sequence Retry (Önyükleme Sırası Yeniden Denemesi) seçeneği Disabled
(Devre Dışı) olarak ayarlıdır.
Sabit Disk Yük
Devretme
Önbellek diziliminde hangi cihazların Sabit Disk Sürücü Diziliminde girişimde bulunduğunu belirler.
Seçenek Devre Dışı olduğunda, listedeki ilk sabit sürücü cihazı önbelleğe girişimde bulunur.
Etkinleştirilmiş olarak ayarlandığında ise, tüm sabit sürücü cihazları Sabit Disk Sürcü Dizilimi'nde
listelendiği şekilde sırayla girişimde bulunur. Bu seçenek UEFI Önbellek Modu için etkinleştirilmemiştir.
Önbellek Seçenekleri
Ayarları
Önbellek dizilimini ve önbellek cihazlarını yapılandırır.
Ağ Ayarları ekran detayları
PXE cihaz ayarlarını değiştirmek için Ağ Ayarlarını kullanabilirsiniz. Ağ ayarları sadece UEFI önbellek modunda mevcuttur. BIOS,
BIOS önbellek modunda ağ ayarlarını kontrol etmez. BIOS önbellek modu için, ağ ayarlarına ağ denetleyicileri seçeneği ROM ile
müdahale edilir.
Network Settings ekranını System Setup Main Menu → System BIOS → Network Settings'i tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
Ağ Ayarları ekran detayları aşağıda açıklanmaktadır:
34
Örnek
Menü Öğesi
Açıklama
PXE Cihazı n (n = 1 ila Cihazı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirildiğinde, cihaz için bir UEFI önbellek seçeneği
4)
yaratılır.
PXE Cihazı n Ayarları
(n = 1 ila 4)
PXE cihazının yapılandırmasını kontrol etmenizi sağlar.
Entegre Aygıtlar ekran detayları
Entegre Aygıtlar ekranı, video denetleyicisi, entegre RAID denetleyicisi ve USB portları dahil tüm entegre aygıtların ayarlarını
görüntülemenizi ve yapılandırmanızı sağlar.
Sistem Kurulum Ana Menüsünde, Sistem BIOS → Entegre Aygıtlarbölümüne tıklayın.
Entegre Aygıtlar ekran detayları aşağıda açıklanmıştır.
Örnek
Menü Öğesi
Açıklama
USB 3.0 Ayarı
USB 3.0 desteğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu seçeneği anak işletim
sisteminiz USB 3.0'ı desteklerse etkinleştirin. Bunu devre dışı bırakmak, aygıtların USB 2.0 hızda
çalışmasına imkan tanır. USB 3.0 varsayılan olarak devre dışı bırakılır.
User Accessible USB
Ports (Kullanıcı
Erişimli USB Bağlantı
Noktaları)
USB portlarını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Yalnızca Arka Portlar Açık
seçeneğini seçmek ön USB portlarını devr dışı bırakır, Tüm Portlar Kapalı seçeneğini seçmek ise tüm
USB portlarını devre dışı bırakır. USB klavye ve fare belli işletim sistemlerinde önyükleme süresince
çalışır. Önyükleme işlemi tamamlandıktan sonra, USB klavyesi ve fare, portların devre dışı kalması
halinde çalışmaz.
NOT: Yalnızca Arka Portlar Açık ve Tüm Portlar Kapalı USB yönetimi portunu devre dışı
bırakacak ve ayrıca iDRAC özelliklerine erişimi de kısıtlayacaktır.
Internal USB Port
(Dahili USB Bağlantı
Noktası)
Embedded NIC1 and
NIC2 (Yerleşik NIC1
ve NIC2)
Dahili USB bağlantı noktasını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Varsayılan olarak,
Internal USB Port (Tümleşik USB Bağlantı Noktası) seçeneği Etkinleştirildi olarak ayarlıdır.
NOT: Tümleşik NIC1 ve NIC2 seçeneği, yalnızca Entegre Ağ Kartı 1 olmayan sistemlerde
mevcuttur.
Tümleişik NIC1 ve NIC2'i etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Devre Dışı durumuna
ayarlanırsa, NIC tümleişik yönetim denetleyicisi tarfından paylaşımlı ağ erişimi için hala mevcut
olacaktır. Tümleşik NIC1 ve NIC2 seçeneği, yalnızca NDC'lere sahip olmayan sistemlerde mevcuttur.
Bu seçenek, Entegre Ağ Kartı 1 seçeneği ile karşılıklı dışarlayandır. Bu fonksiyonu sistemin NIC
yönetimi yardımcı programları ile yapılandırın.
I/OAT DMA Engine
(I/OAT DMA Motoru)
I/OAT seçeneğini etkinleştirmeniiz veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Ancak donanım ve yazılım
özelliği desteklerse etkinleştirin.
Embedded Video
Controller
(Katıştırılmış Video
Denetleyicisi)
Katıştırılmış Video Denetleyicisi seçeneğini etkinleştirmenizi ve devre dışı bırakmanızı sağlar.
Varsayılan olarak, katıştırılmış video denetleyicisi Etkinleştirilmiştir. Katıştırılmış Video Denetleyicisi,
sistemdeki tek görüntü kapasitesidir (yani, hiçbir eklenti grafikleri kartı takılı değildir), sonra Katıştırılmış
Video Denetleyicisi, Katıştırılmış Video Denetleyici ayarı Devre Dışı Bırakılsa dahi otomatik olarak
olarak birincil görüntü olarak kullanılır.
35
Menü Öğesi
Açıklama
Katıştırılmış Video
Denetleyicisinin
Mevcut Durumu
Katıştırılmış Video Denetleyicisinin mevcut durumunu görüntüler. Katıştırılmış Video Denetleyicisinin
Mevcut Durumu Katıştırılmış Video Denetleyicisinin mevcut durumunu belirten salt okunur bir alandır.
SR-IOV Global Enable Tek Köklü G/Ç Sanallaştırma (SR-IOV) aygıtlarının BIOS yapılandırmasını etkinleştirmenizi veya devre
(SR-IOV Genel
dışı bırakmanızı sağlar. Varsayılan olarak, SR-IOV Global Enable (SR-IOV Genel Etkinleştirme)
Etkinleştirme)
seçeneği Disabled (Devre Dışı) olarak ayarlıdır.
OS Watchdog Timer
(OS Güvenlik
Zamanlayıcısı)
Sisteminiz, yanıt vermeyi durdurursa, bu güvenlik zamanlayıcısı, işletim sisteminizin kurtarılmasına
yardımcı olur. aids Bu alan, Etkinleştirildi olarak ayarlandığında, işletim sistemine zamanlayıcıyı
başlatması için izin verilir. Devre Dışı (varsayılan) olarak ayarlandığında, zamanlayıcının sistem
üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
4 GB'ın üzerinde
Eşlenmiş Bellek G/
Ç'si
Büyük miktarda bellek gerektiren PCIe aygıtların desteklenmesine olanak tanımanızı sağlar. Bu
seçenek varsayılan olarak Etkin seçeneğine ayarlıdır.
Slot Disablement
(Yuva Devre Dışı
Bırakma)
Sisteminizdeki mevcut PCIe yuvalarını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Yuvayı
Devre Dışı Bırakma özelliği, belirtilmiş yuvada yüklü PCIe kartlarının yapılandırılmasını kontrol eder.
Yuva devre dışı bırakma, yalonızca yüklü yan donanım kartı işletim sistemine yapılan önyüklemeyi
engellediğinde veya sistem başlatmada gecikmelere neden olduğunda kullanılmalıdır. yuva devre dışı
bırakılırsa, hem Seçenek ROM ve UEFI sürücüsü devre dışı bırakılır.
Seri İletişim ekranı detayları
Seri iletişim bağlantı noktasının özelliklerini görüntülemek için Serial Communication (Seri İletişim) ekranını kullanabilirsiniz.
System Setup Main Menu → System BIOS → Serial Communication (Sistem Kurulumu Ana Menü Sistem BIOS Seri
İletişim)'e tıklayarak Serial Communication (Seri İletişim)'i görüntüleyebilirsiniz.
Serial Communication (Seri İletişim) ekranı detayları aşağıda açıklanmıştır.
Örnek
Menü Öğesi
Açıklama
Serial Communication BIOS'tan seri iletişim aygıtlarını (Seri Aygıt 1 ve Seri Aygıt 2) seçebilmenizi sağlar. Ayrıca BIOS konsol
(Seri İletişim)
yeniden yönlendirmesi de etkinleştirilebilir ve kullanılan bağlantı noktası adresi belirlenebilir. Varsayılan
olarak, Serial Communication (Seri İletişim) seçeneği Auto olarak ayarlanmıştır.
Serial Port Address
Seri aygıtlar için bağlantı noktası adreslerini ayarlamanızı sağlar. Varsayılan olarak, Serial Port
(Seri Bağlantı Noktası Address (Seri Bağlantı Noktası Adresi) seçeneği Serial Device 1=COM2, Serial Device 2=COM1
Adresi)
(Seri Aygıt 1=COM2, Seri Aygıt 2=COM1) olarak ayarlanmıştır.
NOT: Seri Üst LAN (SOL) için yalnızca Seri Aygıt 2 kullanılabilir. SOL ile konsol yeniden
yönlendirmeyi kullanmak için, konsol yeniden yönlendirme ve seri aygıt için aynı bağlantı noktası
adresini yapılandırın.
External Serial
Harici seri konektörü seri aygıt 1, seri aygıt 2 veya uzaktan erişim aygıtı ile ilişkilendirmenizi sağlar.
Connector (Harici Seri Varsayılan olarak, External Serial Connector (Harici Seri Konektör) seçeneği Serial Device1 (Seri
Konektör)
Aygıt 1) olarak ayarlanmıştır.
36
Menü Öğesi
Açıklama
NOT: SOL için yalnızca Seri Aygıt 2 kullanılabilir. SOL ile konsol yeniden yönlendirmeyi
kullanmak için, konsol yeniden yönlendirme ve seri aygıt için aynı bağlantı noktası adresini
yapılandırın.
Failsafe Baud Rate
(Hataya Dayanıklı
Baud Hızı)
Konsol yeniden yönlendirme için hataya dayanıklı baud hızını görüntüler. BIOS baud hızını otomatik
olarak belirlemeye çalışır. Bu hataya dayanıklı baud hızı, yalnızca deneme başarısız olduğunda ve
değerin değiştirilmemesi gerektiğinde kullanılır. Varsayılan olarak, Failsafe Baud Rate (Hataya
Dayanıklı Baud Hızı) 115200 olarak ayarlanmıştır.
Remote Terminal
Type (Uzak Terminal
Türü)
Uzak konsol terminal türünü ayarlamanızı sağlar. Varsayılan olarak, Remote Terminal Type (Uzak
Terminal Türü) seçeneği VT 100/VT 220 olarak ayarlanmıştır.
Redirection After
Boot (Önyükleme
Sonrası Yeniden
Yönlendirme)
İşletim sistemi yüklendiğinde, BIOS konsol yeniden yönlendirmesini etkinleştirmenizi veya devre dışı
bırakmanızı sağlar. Varsayılan olarak, Redirection After Boot (Önyükleme Sonrası Yeniden
Yönlendirme) seçeneği Enabled (Etkin) olarak ayarlanmıştır.
System Profile Settings (Sistem Profili Ayarları) ekran detayları
System Profile Settings ekranını, güç yönetimi gibi spesifik sistem performansı ayarlarını etkinleştirmek için kullanabilirsiniz..
System Profile Settings ekranını System Setup Main Menu → System BIOS → System Profile Settings'i tıklayarak
görüntüleyebilirsiniz.
System Profile Settings ekran detayları aşağıda açıklanmaktadır:
Örnek
Menü Öğesi
Açıklama
System Profile
(Sistem Profili)
Sistem profilini ayarlar. System Profile (Sistem Profili) seçeneğini Custom (Özel) dışındaki bir moda
ayarlarsanız, BIOS geriye kalan seçenekleri otomatik olarak ayarlar. Mod Custom (Özel) olarak
ayarlıysa, yalnızca geriye kalan seçenekleri değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, System Profile
(Sistem Profili) seçeneği Performance Per Watt Optimized (DAPC) (Watt Optimizasyonuna Göre
Performans) olarak ayarlıdır. DAPC Dell Etkin Güç Denetleyicisi'dir.
NOT: Şu parametreler yalnızca System Profile (Sistem Profili) Custom (Özel) olarak ayarlı
olduğunda kullanılabilir.
CPU Power
Management (CPU
Güç Yönetimi)
CPU güç yönetimini ayarlar. Varsayılan olarak, CPU Power Management (CPU Güç yönetimi)
seçeneği System DBPM (DAPC) (Sistem DBPM (DAPC)) olarak ayarlıdır. DBPM Talep Tabanlı Güç
Yönetimidir.
Memory Frequency
(Bellek Frekansı)
Sistem belleğinin hızını ayarlar. Maksimum Performans, Maksimum Güvenilirlik, veya özel bir hız.
Turbo Boost
İşlemcinin turbo boost modunda çalışmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan olarak,
Turbo Boost seçeneği Enabled (Etkin) olarak ayarlıdır.
Enerji Verimli Turbo
Energy Efficient Turbo seçeneğini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
Enerji Verimli Turbo (EET), bir işlemci çekirdeği frekansının işyükü temelli turbo aralığı içerisinde
ayarlandığı bir operasyon modudur.
37
Menü Öğesi
Açıklama
C1E
Boşta olduğunda işlemciyi minimum duruma geçirmeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan
olarak, C1E seçeneği Enabled (Etkin) olarak ayarlıdır.
C States (C
Durumları)
İşlemciyi kullanılabilir tüm güç durumlarında çalıştırmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan
olarak, C States (C Durumları) seçeneği Enabled (Etkin) olarak ayarlıdır.
Ortak Çalışmaya
Dayalı CPU
Performans Denetimi
Etkin olacak şekilde ayarlandığında, CPU güç yönetimi, İşletim Sistemi DBPM ve Sistem DBPM
(DAPC) tarafından yönetilir. Seçenek, varsayılan olarak Devre Dışıdır.
Memory Patrol Scrub
(Bellek Devriye
Fırçası)
Bellek devriye fırçası frekansını ayarlar. Varsayılan olarak, Memory Patrol Scrub (Bellek Devriye
Fırçası) seçeneği Standard (Standart) olarak ayarlıdır.
Memory Refresh Rate Bellek yenileme hızını 1x veya 2x'ye ayarlar. Varsayılan olarak, Memory Refresh Rate seçeneği 1x'e
(Bellek Yenileme Hızı) ayarlanmıştır.
Uncore Frekansı
Processor Uncore Frequency'ı seçer.
Dinamik mod, işlemcinin çekirdekler ve çekirdek olmayanları çalışma süresi boyunca optimize etmesini
sağlar. Çekirdek olmayan frekansının optimizasyonu gücü kurtarmak veya performansı optimize etmek
amacıyla Energy Efficiency Policy.ayarlarından etkilenir.
Enerji Etkin Politika
Energy Efficient Policy'yı seçer.
CPU, işlemcinin dahili davranışını manipüle etmek için ayarlar kullanır ve daha yüksek performans veya
daha iyi güç tasarrufu olup olmayacağını belirler.
İşlemci 1 için, Turbo
Önbellek
Etkinleştirilmiş
Çekirdeklerin sayısı
Monitor/Mwait
(Monitör/Mwait)
NOT: Eğer sisteme takılmış iki tane işlemci varsa Number of Turbo Boost Enabled Cores for
Processor 2 seçeneği için bir giriş görürsünz.
İşlemci 1 içinTurbo önbellek etkinleştirilmiş çekirdekleri kontrol eder. Varsayılanda, çekirdeklerin
maksimum sayısı etkinleştirilmiştir.
İşlemcide Monitör/Mwait talimatlarını etkinleştirir. Varsayılan olarak Monitör/Mwait seçeneği tüm sistem
profilleri için Custom (Özel) dışında Etkin olarak ayarlanır.
NOT: Bu seçenek yalnızca C States seçeneği Custom (Özel) modda ise devre dışı bırakılabilir.
NOT: Özel modda C Durumlar seçeneği etkinleştirildiğinde, Ekran/Mwait ayarının sistem
gücüne/performansına etkisi olmaz.
System Security (Sistem Güvenliği) ayarları ekran detayları
System Security ekranını, sistem şifresini, kurulum şifresini ayarlama ve güç düğmesini devre dışı bırakma gibi spesifik işlevler
gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.
System Security ekranını System Setup Main Menu → System BIOS → System Security Settings'i tıklayarak
görüntleyebilirsiniz.
System Security Settings ekran detayları aşağıda açıklanmaktadır:
38
Örnek
Menü Öğesi
Açıklama
Intel AES-NI
Şifrelemeyi veya şifrenin çözülmesini Gelişmiş Şifreleme Standardı Komut kümesini kullanarak
gerçekleştirerek uygulamaların hızını artırır ve varsayılan olarak Enabled (Etkin) olarak ayarlıdır.
System Password
Sistem parolasını ayarlar. Bu seçenek varsayılan olarak Enabled (Etkin) olarak ayarlıdır ve sistemde
parola atlama teli takılı değilse salt okunurdur.
Setup Password
(Kurulum Parolası)
Kurulum parolasını ayarlar.Parola atlama teli sistemde yüklü değilse, bu seçenek salt okunurdur.
Password Status
(Şifre Durumu)
Sistem parolasını kilitler. Varsayılanda Password Status (Parola Durumu) seçeneği Unlocked (Kilitli
Değil)'e ayarlıdır.
TPM Security
NOT: TPM menüsü, sadece TMP modülü takılı olduğunda mevcuttur.
Güvenilen Platform Modülü (TPM) bildirim modunu kontrol etmenizi sağlar. Varsayılan olarak, TPM
Security (TPM Güvenliği) seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlıdır. TPM Status (TPM Durumu), TPM
Activation (TPM Etkinleştirme) ve Intel TXT alanlarını, yalnızca TPM Status (TPM Durumu) alanı On
with Pre-boot Measurements (Önyükleme Ölçümleri ile Açık) veya On without Pre-boot
Measurements (Önyükleme Ölçümleri Olmadan Açık) olarak ayarlıysa değiştirebilirsiniz.
TPM Information
(TPM Bilgileri)
TPM'nin işletim durumunu değiştirir.. Varsayılan olarak, TPM Activation (TPM Etkinleştirme) seçeneği
No Change (Değişiklik Yok) olarak ayarlıdır.
TPM Status (TPM
Durumu)
TPM durumunu görüntüler.
TPM Komutu
DİKKAT: TPM sonuçlarının temizlenmesi TPM'deki tüm anahtarların kaybolmasına neden
olur. TPM anahtarlarının kaybolması işletim sisteminin önyüklenmesine etki edebilir.
TPM'nin tüm içeriğini temizler. Varsayılan olarak, TPM Clear (TPM Temizleme) seçeneği No (Hayır)
olarak ayarlıdır.
Intel TXT
Intel Trusted Execution Technology (TXT) Intel Güvenilir Yürütme Teknolojisi'ni etkinleştirir veya devre
dışı bırakır.. Intel TXT'nin etkinleştirilmesi için Intel Trusted Execution Technology (Sanallaştırma
Teknolojisi)'nin etkinleştirilmesi ve Önyükleme ölçümleri ile birlikte TPM Güvenliği'nin Enabled (Etkin)
olarak ayarlanması gerekir. Varsayılan olarak, Intel TXT seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlıdır.
Güç Düğmesi
Sistemin önündeki güç düğmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan olarak, Power Button
(Güç Düğmesi) seçeneği Enabled (Etkin) olarak ayarlıdır.
NMI Düğmesi
Sistemin önündeki güç düğmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan olarak, Power Button
(Güç Düğmesi) seçeneği Disabled (Devre dışı) olarak ayarlıdır.
AC Power Recovery
(AC Güç Kurtarma)
Sisteminizde AC gücü geri yüklendikten sonra sistemin nasıl tepki vereceğini ayarlar. Varsayılan olarak,
AC Power Recovery (AC Güç Kurtarma) seçeneği Last (Son) olarak ayarlıdır.
AC Power Recovery
Delay (AC Gücü
Kurtarma Gecikmesi)
AC gücü sisteme geri yüklendikten sonra sistemin gücün kademeli olarak açılışını nasıl
destekleyeceğini ayarlar. AC Power Recovery Delay (AC Gücü Kurtarma Gecikmesi) seçeneği
varsayılan olarak Immediate (Hemen) şeklinde ayarlıdır.
User Defined Delay
(Kullanıcı Tanımlı
AC Power Recovery Delay (AC Gücü Kurtarma Gecikmesi) seçeneği User Defined (Kullanıcı
Tanımlı) olarak belirlendiğinde User Defined Delay (Kullanıcı Tanımlı Gecikme) süresini ayarlar.
39
Menü Öğesi
Açıklama
Gecikme) (60 ila 240
saniye)
UEFI Değişkenine
Erişim
UEFI değişkenlerini güvenlik altına almanın çeşitli derecelerini sağlar. Standarda (varsayılan) ayarlı
olduğunda UEFI değişkenleri her bir UEFI spesifikasyonu için İşletim Sisteminde erişilebilirdir.
Kontrollüye ayarlı olduğunda, seçilen UEFI değişkenleri ortamda korunur v yeni EUFI önbellek girişleri
mevcut önbellek düzeninin sonunda olmaya zorlanır.
Secure Boot
BIOS, Güvenli ÖnBellek Politikasındafi sertifikaları kullanarak her ön bellek öncesi resmi onaylarken,
Güvenli Önbelleği etkinleştirir. Güvenli Önbellek varsayılan olarak devre dışıdır.
Güvenli Önbellek
Politikası
Secure Boot policy (Güvenli Önbellek politikası) Standart olduğunda, BIOS önbellek öncesi resimleri
doğrulamak için sistem üreticisinin anahtarını ve sertifikalarını kullanır. Güvenli Önbellek Politikası özel
olduğunda, BIOS kullanıcı tarafından belirlenen anahtar ve sertifikalar kullanır. Güvenli Önbellek
politikası varsayılanda Standarttır.
Güvenli Önbellek
Politikası Özeti
Önbellek kullanımını güvenlik altına alan sertifikaları ve sağlama listelerini onaylı resimlere görüntüler.
Güvenli Önbellek Özel Politikası Ayarları
Secure Boot Custom Policy Settings (Güvenli Önbellek Özel Politikası Ayarları) sadece Secure Boot Policy Custom (Özel) olarak
ayarlıysa görüntülenir.
System Setup Main Menu'de System BIOS → System Security → Secure Boot Custom Policy Settings'e tıklayın.
Secure Boot Custom Policy Settings ekranı detayları aşağıda açıklanmaktadır:
Örnek
Menü Öğesi
Açıklama
Platform Anahtarı
Platform anahtarını (PK) içe aktarır, dışa aktarır, siler veya geri yükler.
Anahtar Değişimi
Anahtar Veritabanı
Key Exchange Key Database (KEK)-Anahtar Değişim Anahtarı Veritabanında, girişleri içe aktarmanızı,
dışa aktarmanızı, silmenizi veya geri yüklemenizi sağlar.
Yetkili İmza Veritabanı Authorized Signature Database-Yetkili İmza Veritabanında (db), girişleri içe aktarır, dışa aktarır, siler
veya geri yükler.
Yasaklı İmza
Veritabanı
Forbidden Signature Database-Yasaklı İmza Veritabanında (dbx), girişleri içe aktarır, dışa aktarır, siler
veya geri yükler.
Miscellaneous Settings (Çeşitli Ayarlar) ekran detayları
Demirbaş sekmesini güncelleştirmek ve sistem tarih ve saatini değiştirme gibi spesifik işlevleri gerçekleştirmek için Miscellaneous
Settings ekranını kullanabilirsiniz.
Miscellaneous Settings ekranını System Setup Main Menu → System BIOS → Miscellaneous Settings tıklayarak
görüntüleyebilirsiniz.
Miscellaneous Settings ekran detayları aşağıda açıklanmaktadır:
Örnek
Menü Öğesi
Açıklama
System Time
Sistemdeki saati ayarlamanızı sağlar.
40
Menü Öğesi
Açıklama
System Date
Sistemdeki tarihi ayarlamanızı sağlar.
Asset Tag
Güvenlik ve izleme amacıyla demirbaş etiketini görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar.
Keyboard NumLock
(Klavye NumLock)
Sistemin NumLock etkin mi devre dışı şekilde mi önyükleme yapacağını ayarlamanızı sağlar.
Varsayılan olarak Keyboard NumLock (Klavye NumLock) On (Açık) olarak ayarlıdır.
NOT: Bu alan 84 tuşlu klavyeler için geçerli değildir.
F1/F2 Prompt on
Error (Hata
Durumunda F1/F2
İstemi)
Hata durumundaki F1/F2 iletisini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan olarak, hata
durumundaki F1/F2 İletisi Etkinleştirilmiş.olarak ayarlanır. F1/F2 iletisi aynı zamanda klavye
hatalarını da içermektedir.
Yükleme Kalıt
Seçeneği ROM
Sistem BIOS'unun video denetleyicisinden kalıt videosu (INT 10H) seçeneği ROM'u yükleyip
yüklemediğine karar vermenizi sağlar. İşletim sisteminde Etkinleştirilmiş'in seçilmesi UEFI video çıktı
standartlarını desteklemez. Bu alan sadece UEFI önbellek modu içindir. UEFI Secure Boot modu
etkinleştirilmişse, bunu Etkinleştirilmiş olarak ayarlayamazsınız.
In-System
Characterization
(Sistem İçi
Karakterizasyon)
Bu seçenek Sistem içi Karakterizasyonu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan olarak,
Sistem içi Karakterizasyonu Devre dışı olarak ayarlıdır. Diğer iki seçenek ise Etkinleştirilmiş ve
Etkinleştirilmiş - Yeniden Başlatma yoktur.
NOT: Sistem içi Karakterizasyonu gelecek BIOS serbest bırakmalarında değişime
uğrayacaktır.
Sistem içi karakterizasyonu (ISC), etkinleştirildiğinde sistem gücünü ve performansını optimize etmek
için sistem yapılandırmasında ilgili değişiklikleri tespit etmesi üzerine POST boyunca yürütülür ISC'nin
yürütülmesi yaklaşık 20 saniye sürer ve ISC sonuçlarının uygulanabilmesi için sistemin sıfırlanması
gerekir. Enabled - No Reboot seçeneği ISC'yi yürütür ve ISC sonuçlarını uygulamadan bir sonraki
sistem sıfırlaması gerçekleşene kadar devam eder. Enabled seçeneği ISC'yi yürütür ve acil bir sistem
sıfırlamasını zorlar, böylece ISC sonuçları uygulanabilir. Zorlanarak gerçekleştirilen sistem
sıfırlamasında sistemin hazır olması daha uzun sürer. Devre dışı bırakıldığında yürütülmez.
Önbellek Yöneticisi hakkında
Ön Bellek yöneticisi önbellek seçeneklerini eklemenizi, silmenizi ve değiştirmenizi sağlar. Aynı zamanda Sistem Kurulumuna ve
önbellek seçeneklerine sistemi yeniden başlatmadan erişebilirsiniz.
Önbellek Yöneticisine Girme
Boot Manager ekranı, önbellek seçeneklerini ve tanılama özelliklerini seçmenizi sağlar.
1.
Sisteminizi açın veya yeniden başlatın.
2.
<F11> = Boot Manager mesajını gördüğünüzde <F11>'e basın.
<F11> tuşuna basmadan önce işletim sisteminiz yüklenmeye başladıysa, sistemin önyükleme işlemini bitirmesine izin verin
ve sisteminizi yeniden başlatarak tekrar deneyin.
41
Önyükleme Yöneticisi ana menüsü
Menü Öğesi
Açıklama
Continue Normal
Boot (Normal
Önyüklemeye Devam
Et)
Sistem, önyükleme düzeninde ilk öğeden başlayarak aygıtlara önyükleme yapmayı dener. Önyükleme
denemesi başarısız olursa, sistem, önyükleme başarılı oluncaya dek veya başka önyükleme seçeneği
bulunamayana kadar bir sonraki öğe ile devam eder.
Bir Atışlı Önyükleme
Menüsü
Sizi önyüklemeyi alacağınız bir zamanlı önyükleme cihazını seçebileceğiniz önyükleme menüsüne
yönlendirir.
Launch System Setup Sistem Kurulumuna erişiminizi sağlar.
(Sistem Kurulumunu
Başlat)
Launch Lifecycle
Önyükleme Yöneticisinden çıkar ve Yaşam Döngüsü Denetleyicisi programını çalıştırır.
controller (Yaşam
Döngüsü
denetleyicisini başlat)
System Utilities
(Sistem Yardımcı
Programları)
Sistem tanılamaları ve UEFI kabuğu gibi sistem özellikleri menüsüne girer.
Önyükleme sırasını değiştirme
Bir USB anahtarından veya bir optik sürücüden önbellek almak istiyorsanız, önbellek düzenini değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.
Bu görev ile ilgili
NOT: Aşağıdaki talimatlar, eğer Önbellek Modu için BIOS seçtiyseniz değişebilir.
Adimlar
1. System Setup Main Menüsünden, System BIOS → Boot Settings seçeneğini tıklayın.
2.
Boot Option Settings → Boot Sequence'i tıklayın.
3.
Önbellek cihazını seçmek için ok işareti anahtarlarını kullanın ve cihazı aşağı veya yukarı hareket ettirmek için + ve - tuşlarını
kullanın.
4.
Ayarları kaydedip çıkmak için Exit'i, ve Yes 'i tıklayın.
Sistem önyükleme modunu seçme
Sistem Kurulumu, işletim sisteminizi kurmanız için önyükleme modunu belirtmenizi sağlar:
•
•
BIOS önyükleme modu (varsayılan), BIOS düzeyindeki standart önyükleme arabirimidir.
UEFI önyükleme modu, sistem BIOS'u üzerine yerleşik, Birleşik Genişletilebilir Ürün Yazılımı Arabirimi (UEFI) teknik
özelliklerine dayalı gelişmiş bir 64-bit önyükleme arabirimidir.
Sistem Kurulumunun Boot Settings (Önyükleme Ayarları) ekranının Boot Mode (Önyükleme Modu) alanındaki önyükleme
modunu seçmeniz gerekir. Önyükleme modunu belirttiğinizde, sistem belirtilen modda önyüklenir ve ardından bu modda işletim
sisteminizi yükleyebilirsiniz. Bundan sonra, kurulu işletim sistemine erişmek için sistemde aynı önyükleme modunda (BIOS ya da
UEFI) önyükleme yapmalısınız. Sisteminizi başka bir önyükleme modundan önyüklemeye çalışmanız, sisteminizin başlangıçta
durmasına neden olacaktır.
42
NOT: İşletim sistemlerinin, UEFI önyükleme modundan yüklenebilmesi için UEFI uyumlu olmalıdır. DOS ve 32-bit işletim
sistemleri UEFI'yi desteklemez ve yalnızca BIOS önyükleme modundan yüklenebilir.
NOT: Desteklenen işletim sistemlerine ilişkin en son bilgiler için dell.com/ossupport sayfasına gidin.
Sistem parolası ve kurulum parolası atama
Önkosullar
NOT: Parola atlama teli Sistem Parolası ve Kurulum Parolası özelliklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Parola atlama
teli ayarları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sistem kartı konektörleri.
Parola atlatıcı ayarı etkinleştirildiğinde ve Parola Durumu kilidi açılmış durumdayken, yeni bir Sistem Parolası ve Kurulum
Parolası atayabilir veya varolan Sistem Parolasını ve Kurulum Parolasını değiştirebilirsiniz
Parola atlama teli ayarı devre dışıysa, mevcut Sistem Parolası ve Kurulum Parolası silinir ve sistemi açmak için sistem parolasını
girmeniz gerekmez.
Bu görev ile ilgili
Bir Sistem Parolası ve Kurulum Parolası atamak için aşağıdaki adımları uygulayın:
Adimlar
1. Sistem Kurulumu'na girmek için, gücü açtıktan veya yeniden başlattıktan hemen sonra <F2> tuşuna basın.
2.
Sistem Kurulumu Ana Menüsü öğesinde, Sistem BIOS öğesini seçip <Enter> tuşuna basın.
System BIOS (Sistem BIOS'u) ekranı görüntülenir.
3.
Sistem BIOS'u ekranında, Sistem Güvenliği öğesini seçip <Enter> tuşuna basın.
System Security (Sistem Güvenliği) ekranı görüntülenir.
4.
System Security (Sistem Güvenliği) ekranında, Password Status (Parola Durumunun) Unlocked (Kilitli Değil) olduğunu
doğrulayın.
5.
System Password (Sistem Parolası) öğesini seçin, sistem parolanızı girin ve <Enter> veya <Sekme> tuşuna basın.
Sistem parolasını atamak için şu yönergeleri kullanın:
• Bir parola en çok 32 karaktere sahip olabilir.
• Parola 0 ila 9 arasındaki sayıları içerebilir.
• Yalnızca şu özel karakterlere izin verilir: boşluk, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
Bir mesaj sistem şifresini yeniden girmenizi ister.
6.
Sistem parolasını yeniden girin ve OK'ye basın.
7.
Setup Password (Kurulum Şifresi) öğesini seçin, sistem şifrenizi girin ve <Enter> veya <Tab> tuşuna basın.
Bir mesaj kurulum şifresini yeniden girmenizi ister.
8.
Kurulum parolasını yeniden girin ve OK'ye basın.
9.
Sistem BIOS ekranına dönmek için <Esc> tuşuna basın. Tekrar <Esc> ye basın.
Çıkan bir ileti değişiklikleri kaydetmenizi sağlayacaktır.
NOT: Şifre koruması sistem önyükleme yapmadan çalışmayacaktır.
Mevcut bir sistem ve/veya kurulum şifresini silme ve değiştirme
Önkosullar
Mevcut Sistem ve/veya Kurulum şifresini silmeye veya değiştirmeye çalışmadan önce şifre atlama telinin etkin ve Password
Status (Şifre Durumu) öğesinin Unlocked (Kilitli Değil) olarak ayarlı olduğundan emin olun. Password Status (Şifre Durumu)
Locked (Kilitli) ise mevcut Sistem veya Kurulum şifresini silemez veya değiştiremezsiniz.
43
Adimlar
1. Sistem Kurulumu'na girmek için, gücü açtıktan veya yeniden başlattıktan hemen sonra <F2> tuşuna basın.
2.
System Setup Main Menu (Sistem Kurulumu Ana Menüsü) öğesinde, System BIOS (Sistem BIOS'u) öğesini seçip <Enter>
tuşuna basın.
System BIOS (Sistem BIOS'u) ekranı görüntülenir.
3.
System BIOS (Sistem BIOS'u) Ekranında, System Security (Sistem Güvenliği) öğesini seçip <Enter> tuşuna basın.
System Security (Sistem Güvenliği) ekranı görüntülenir.
4.
System Security (Sistem Güvenliği) ekranında, Password Status (Parola Durumu)'nun Unlocked (Kilitli Değil) olduğunu
doğrulayın.
5.
System Password (Sistem Şifresi) öğesini seçin, mevcut sistem şifresini değiştirin veya silin ve <Enter> veya <Tab> tuşuna
basın.
6.
System Password (Sistem Parolası) öğesini seçin, mevcut sistem parolasını değiştirin veya silin ve <Enter> veya <Tab>
tuşuna basın.
Sistem ve Kurulum şifresini değiştirirseniz bir mesaj yeni şifreyi tekrar girmenizi ister. Sistem ve Kurulum şifresini silerseniz,
bir mesaj silme işlemini onaylamanızı ister.
7.
44
Sistem BIOS ekranına geri dönmek için <Esc> tuşuna basın. <Esc> tuşuna tekrar bastığınızda değişiklikleri kaydetmek
isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir.
4
Sistem bileşenlerini takma ve çıkarma
Güvenlik talimatları
UYARI: Sistemi kaldırmanız gerektiğinde, başkalarından yardım isteyin. Yaralanmadan kaçınmak için sistemi tek
başınıza kaldırmaya çalışmayın.
UYARI: Sistem açıkken sistem kapağının açılması veya çıkarılması elektrik çarpması riski oluşturabilir.
DİKKAT: Sistemin kapağı olmadığında beş dakikadan uzun süreyle çalıştırmayın.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
NOT: Sistemin içindeki bileşenler üzerinde çalışırken her zaman statik bir minder ve statik bileklik kullanmanız tavsiye edilir.
NOT: Doğru çalışma ve soğutmayı sağlamak için sistemdeki tüm yuvalar ya bir kızak ile ya da bir kapak ile her zaman dolu
tutulmalıdır.
Sisteminizin içinde çalışmaya başlamadan önce
1.
Herhangi bir bağlı çevre birimi dahil sistemi kapatın.
2.
Sistemin elektrik prizi ve çevre birimleri bağlantılarını çıkarın.
3.
Takılıysa, ön çerçeveyi çıkarın.
Daha fazla bilgi için, bkz. Removing the front bezel .
4.
Sistemi yana yatırın.
5.
Sistem kapağını çıkarın.
Daha fazla bilgi için, bkz.Removing the system cover.
Sisteminizin içinde çalıştıktan sonra
1.
Sistem kapağını takın.
Daha fazla bilgi için, bkz. Installing the system cover.
2.
Sistemi düz ve sabit bir yüzey üzerinde dik konuma getirin.
3.
İsteğe bağlı olarak çerçeveyi takın.
Daha fazla bilgi için, bkz. Installing the front bezel.
4.
Sistemi elektrik prizine ve çevre birimine yeniden bağlayın.
5.
Herhangi bir bağlı çevre birimi dahil sistemi açın.
45
Önerilen araçlar
Takma ve çıkarma işlemlerini gerçekleştirmek için #2 yıldız tornavidaya ihtiyacınız vardır.
Bir DC güç kaynağı ünitesinin (PSU) kablolarını takmak için aşağıdaki araçlar gerekir:
•
AMP 90871-1 sıkıştırma el aleti veya eşdeğeri
•
Tyco Electronics 58433-3 veya muadili
•
10 AWG boyutundaki tek veya çok telli, yalıtımlı bakır teldeki yalıtımı çıkarabilecek kablo sıyırma pensi
NOT: Alfa tel parça no. 3080 veya eşdeğerini kullanın (65/30 büküm).
Ön çerçeve (isteğe bağlı)
Ön çerçeveyi takma
1.
Çerçeve anahtarlarını yerleştirin ve çıkarın.
2.
Çerçeve tırnaklarını kasadaki çerçeve tırnak yuvalarına takın.
3.
Çerçeve tırnaklarını kasadaki yuvalara takın.
4.
Serbest bırakma mandalına basın ve çerçeve yerine oturana kadar sisteme doğru itin.
5.
Ön çerçeveyi kilitleyin.
Rakam 8. Ön çerçeveyi takma ve çıkarma
1.
46
serbest bırakma mandalı
2.
sistem
3.
çerçeve anahtarı
4.
çerçeve
Ön çerçeveyi çıkarma
1.
Çerçeve anahtarlarını kullanarak çerçeve kilidini açın.
2.
Çerçevenin üstündeki serbest bırakma mandalına basın.
3.
Çerçevenin üst ucunu sistemden ayırın.
4.
Çerçeve tırnaklarını sistemin arkasındaki yuvalardan çıkararak çerçeveyi çıkarın.
Sistem ayağı
Sistem ayağı tower modunda sisteme stabilite sağlar.
Sistem ayağını çıkarma
Önkosullar
NOT: Sistem ayağını yalnızca sistemi tower modundan raf moduna dönüştürdüğünüzde veya sistem ayağını tekerlek
aksamıyla değiştirdiğinizde çıkarmanız önerilir.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
3.
Sistem ayağını içeriye doğru döndürün.
4.
Sistemi düz, sabit bir yüzeye yan tarafı üzerine yatırın.
Adimlar
Sistem ayağını tower tabanına sabitleyen vidaları çıkarın.
47
Rakam 9. Sistem ayağını çıkarma ve takma
1.
vida deliği (4)
2.
yuva (12)
3.
tırnak (12)
4.
tower tabanı
5.
sistem ayağı (4)
6.
vida (4)
Sistem ayağını takma
Önkosullar
DİKKAT: Sistemin dengeli bir şekilde oturması için, bağımsız bir sistemin dik konumda kurulması gerekir. Bu
ayakların takılmaması, sistemin devrilme riski ile karşı karşıya kalmasına, fiziksel yaralanmalara veya sistemin zarar
görmesine yol açar.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
3.
Sistemi düz, sabit bir yüzeye yan tarafı üzerine yatırın.
Adimlar
1. Kasanın tabanındaki üç yuvalı sistem ayağı üzerindeki üç sekmeyi hizalayın.
2.
Sistem ayağını kasa tabanına vidaları kullanarak sabitleyin.
Sonraki Adimlar
Sistemi düz ve sağlam bir yüzeye dik bir şekilde koyarak sistem ayağını dışarı doğru döndürün.
48
Tekerlekler (isteğe bağlı)—kule modu
Tekerlekler kule modunda sisteme hareketlilik kazandırır.
Tekerlekler şunları içerir:
•
Tekerlek üniteleri (ön ve arka)
•
Tekerlek üniteleri için iki vida
Tekerleklerin takılması
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
3.
Sistemi, sistem tabanı yüzey kenarının dışında kalacak şekilde sağlam, sabit bir yüzeye yan tarafı üzerine yatırın.
4.
Varsa sistem ayağını çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem ayağını çıkarma.
Adimlar
1. Arka tekerlek aksamı ünitesindeki iki sabitleme kancasını kasanın tabanındaki iki yuvayla hizalayın ve kancaları yuvalara
takın.
2.
Arka tekerlek aksamını yavaşça sistemin arkasına kaydırın ve tek vida kullanarak üniteyi yerine sabitleyin.
3.
Ön tekerlek aksamındaki iki sabitleme kancasını kasanın tabanındaki iki yuvayla hizalayın ve kancaları yuvalara takın.
4.
Ön tekerlek aksamını yavaşça öne kaydırın ve tek vida kullanarak üniteyi yerine sabitleyin.
49
Rakam 10. Küçük tekerlekleri çıkarma ve takma
1.
tower tabanındaki yuvalar (4)
3.
vida (2)
2.
tekerlek aksamı ünitesi (2)
Tekerleklerin çıkarılması
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
3.
Sistemi, tekerlek aksamı yüzey kenarının dışında kalacak şekilde sağlam, sabit bir yüzeye yerleştirin.
Adimlar
1. Ön tekerlek aksamını kasanın tabanına sabitleyen vidayı sökün.
2.
Sabitleme kancalarını serbest bırakmak için tekerlek aksamı ünitesini yavaşça sistemin arkasına kaydırın ve ön tekerlek
aksamı ünitesini çekin.
3.
Arka tekerlek aksamını kasanın tabanına sabitleyen vidayı sökün.
4.
Sabitleme kancalarını serbest bırakmak için tekerlek aksamı ünitesini yavaşça sistemin önüne kaydırın ve arka tekerlek
aksamı ünitesini çekin.
50
Sistem kapağını çıkarma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Herhangi bir bağlı çevre birimi dahil sistemi kapatın.
3.
Sistemin elektrik prizi ve çevre birimler ile bağlantısını kesin.
4.
İsteğe bağlı ön çerçeveyi sökün.
5.
Sistemi düz, sabit bir yüzeye yerleştirin.
Adimlar
1. Mandal serbest bırakma kilidini açık konumuna getirin.
2.
Kapak serbest bırakma mandalına basın ve sistem kapağını çıkarın.
Rakam 11. Sistemin kapağının çıkarılması ve takılması
1.
sistem
2.
sistem kapağı
3.
kapak serbest bırakma mandalı
4.
kapak mandal serbest bırakma kilidi
Sistem kapağını takma
Önkosullar
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
51
Adimlar
1. Sistem kapağının yuvalarını kasadaki tırnaklara hizalayın.
2.
Kapak serbest bırakma mandalına basın ve mandal yerine oturana kadar kapağı kasaya doğru itin.
3.
Mandal serbest bırakma kilidini kilitli konumuna getirin.
Sonraki Adimlar
1.
Sistemi düz ve sabit bir yüzey üzerinde dik konuma getirin.
2.
Eğer varsa, ön çerçeveyi takın. Daha fazla bilgi için, bkz.Ön çerçeveyi takma.
3.
Sistemi elektrik prizine yeniden bağlayın.
4.
Sistemi açın ve varsa çevre birimleri yeniden bağlayın. .
Sistemin içi
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
52
Rakam 12. Sistemin içi
1.
soğutma fanı tertibatındaki soğutma fanı (isteğe bağlı)
2.
genişletme kartı tutucusu
3.
soğutma örtüsünü hizalama kılavuzu
4.
DIMM yuvaları (6)
5.
işlemci 2
6.
sistem kartı tutucu
7.
genişletme kartı tutucusu
8.
DIMM yuvaları (6)
9.
soğutma örtüsündeki soğutma fanı (2)
10.
DIMM yuvaları (6)
11.
genişletme kartı tutucusu
12.
işlemci 1
13.
DIMM yuvaları (6)
14.
genişletme kartı tutucusu
15.
sabit sürücü arka paneli
Soğutma örtüsü
53
Soğutma örtüsünü çıkarma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
DİKKAT: Soğutma örtüsü takılı değilken sisteminizi asla çalıştırmayın. Sistem kısa bir süre içinde ısınabilir ve bu da
sistemin kapanmasına ve veri kaybına yol açar.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
3.
Gerekirse, iki soğutma fanını çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz.Soğutma fanını çıkarma.
Adimlar
Soğutma örtüsü serbest bırakma tırnağını çekerek soğutma örtüsünün ortasındaki temas noktalarını tutun ve örtüyü
sistemden kaldırın.
Rakam 13. Soğutma örtüsünü çıkarma ve takma
1.
54
soğutma örtüsü
2.
soğutma örtüsü serbest bırakma tırnağı
3.
fan serbest bırakma tırnağı
4.
soğutma fanı
Soğutma örtüsünü takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
NOT: Soğutma örtüsünün sistem kasasına düzgün şekilde oturması için sistem içindeki kabloların kasa duvarı boyunca
geçirildiğinden ve kablo sabitleme dirseği kullanılarak sabitlendiğinden emin olun.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
Adimlar
1. Soğutma örtüsü üzerindeki sekmeleri şase üzerindeki sabitleme yuvaları ile hizalayın.
2.
Soğutma örtüsünü sıkıca oturana kadar kasaya doğru bastırın.
3.
Çıkarılmışsa, soğutma fanlarını soğutma örtüsüne takın.
Sonraki Adimlar
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürü takip edin.
Soğutma fanları
Sisteminizde, soğutma örtüsünün üzerinde iki adet soğutma fanı ve dört soğutma fanını alabilen isteğe bağlı bir soğutma fanı
aksamı bulunur.
NOT: Fanların her birinin kendisine ait bir referans numarası vardır ve bunlar sistem yönetim yazılımında listelenmiştir.
Belirli bir fanla ilgili bir sorun olursa, soğutma fanı tertibatındaki fan numaralarına göre arızalı fanı kolaylıkla belirleyebilir ve
yenisiyle değiştirebilirsiniz.
Soğutma fanını çıkarma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
UYARI: Sistem açıkken sistem kapağını açmak ya da çıkarmak sizi elektrik çarpma riskiyle baş başa bırakabilir.
Soğutma fanlarını çıkarıp takarken çok dikkatli olun.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
DİKKAT: Soğutma fanları çalışırken takılabilir. Sistem açıkken düzgün soğutmayı sağlamak için, fanları teker teker
değiştirin.
DİKKAT: Sistemi kapağı çıkarılmış durumda beş dakikadan daha uzun süre çalıştırmayın.
NOT: Tek bir fanın soğutma fanı aksamından ve soğutma örtüsünden çıkarılma işlemi aynıdır.
55
Adimlar
Fanı serbest bırakma tırnağına basın ve soğutma fanını soğutma fanı aksamından kaldırarak çıkarın.
Rakam 14. Bir soğutma fanının soğutma fanı aksamından çıkarılması ve takılması
a.
soğutma fanı aksamı
b.
fan serbest bırakma tırnağı
c.
soğutma fanı
d.
fiş
e.
Sistem kartındaki soğutma fanı konektörü
Soğutma fanını takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
NOT: Tek bir fanın soğutma fanı aksamına ve soğutma örtüsüne takılma işlemi aynıdır.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
Adimlar
1. Soğutma fanının altındaki fişi, sistem kartının üzerindeki konektör ile hizalayın.
2.
56
Soğutma fanını tırnaklar yerine oturana kadar sabitleme yuvasının içine doğru kaydırın.
Sonraki Adimlar
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
Soğutma fanı aksamı (isteğe bağlı)
Soğutma fanı aksamının çıkarılması (isteğe bağlı)
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvelik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
Adimlar
1. Serbest bırakma kollarını kaldırarak soğutma fanı aksamını kasadan ayırın.
2.
Soğutma fanı aksamını kasadan kaldırın.
Rakam 15. Soğutma fanı aksamını çıkarma ve takma
1.
soğutma fanı aksamı
2.
soğutma fanı (4)
3.
serbest bırakma kolu (2)
4.
yuva 3
5.
kılavuz pimi (3)
57
Soğutma fanı aksamını takılması (isteğe bağlı)
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
DİKKAT: Soğutma fanı aksamını takmadan önce, kabloların doğru takıldığına ve kablo tutma dirseğiyle tutulduğuna
emin olun. Yanlış takılmış kablolar zarar görebilir.
Güvelik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
Adimlar
1. Soğutma fanı tertibatındaki yuvaları kasa yan duvarlarındaki kılavuz pimleri ile hizalayın.
2.
Soğutma fanı aksamını gövdeye doğru kaydırın.
3.
Serbest bırakma kolunu aşağı bastırarak soğutma fanı aksamını kasaya kilitleyin.
Sonraki Adimlar
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
Sistem belleği
Sisteminiz, DDR4 kayıtlı DIMM'leri (RDIMM'ler) ve yükü azaltılmış DIMM'leri (LRDIMM'ler) destekler. DDR4 gerilim özelliklerini
destekler.
NOT: MT/s, DIMM hızını saniye başına MegaTransfer olarak belirtir.
Bellek veri yolu çalışma frekansı aşağıdakilere bağlı olarak 2133 MT/s, 1866 MT/s, 1600 MT/s, veya 1333 MT/s olabilir:
•
DIMM tipi (RDIMM veya LRDIMM)
•
Kanal başına yerleştirilen DIMM sayısı
•
Seçilen sistem profili (örneğin, Performansa Göre En İyi Duruma Getirilmiş, Özel veya Yoğunluk Yapılandırmaya Göre En İyi
Duruma Getirilmiş)
•
İşlemcilerin maksimum desteklenen DIMM frekansı
Sistem, 12 soketlik iki sete ayrılmış 24 bellek soketi içerir ve her işlemci için bir set görev alır. Her 12 soketlik set dört kanal halinde
düzenlenir. Her kanalda, ilk soketin serbest bırakma kolları beyaz ile, ikinci soket siyah ve üçüncü soket yeşil ile işaretlidir.
NOT: A1 ila A12 soketlerindeki DIMM'ler işlemci 1'e atanır ve B1 ila B12 soketlerindeki DIMM'ler işlemci 2'ye atanır.
58
Rakam 16. Bellek Soket Konumları
Bellek kanalları şu şekilde organize edilir:
İşlemci 1
kanal 0: yuva A1, A5 ve A9
kanal 1: yuva A2, A6 ve A10
kanal 2: yuva A3, A7 ve A11
kanal 3: yuva A4, A8 ve A12
İşlemci 2
kanal 0: yuva B1, B5 ve B9
kanal 1: yuva B2, B6 ve B10
kanal 2: yuva B3, B7 ve B11
kanal 3: yuva B4, B8 ve B12
Aşağıdaki tablo desteklenen yapılandırmalar için bellek yerleştirmelerini ve çalışma frekanslarını göstermektedir:
59
DIMM Tipi
DIMM Yerleştirilmiş/
Kanal
İşletim Frekansı (MT/s olarak)
Maksimum DIMM Aşaması/Kanalı
1.2 V
RDIMM
LRDIMM
1
2133, 1866, 1600 ve 1333
Tek aşamalı veya çift aşamalı
2
2133, 1866, 1600 ve 1333
Tek aşamalı veya çift aşamalı
3
1866, 1600 ve 1333
Tek aşamalı veya çift aşamalı
1
2133, 1866, 1600 ve 1333
Dört aşamalı
2
2133, 1866, 1600 ve 1333
Dört aşamalı
3
1866, 1600 ve 1333
Dört aşamalı
Genel bellek modülü montaj yönergeleri
Bu sistem, sistemin herhangi bir geçerli yonga seti mimari yapısında yapılandırılabilmesini ve çalışmasını sağlayarak Flexible
Memory Configuration (Esnek Bellek Yapılandırmasını) destekler. Aşağıda, en iyi performans için önerilen yönergeler
bulunmaktadır:
•
RDIMM'ler ve LRDIMM'ler karıştırılmamalıdır.
•
x4 ve x8 DRAM tabanlı DIMM'ler karıştırılabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Moda Özgü Yönergeler.
•
Kanal başına üç adede kadar dört aşamalı veya tek aşamalı RDIMM'ler yerleştirilebilir.
•
Aşama sayısına bakılmaksızın en fazla üç adet LRDIMM yerleştirilebilir.
•
DIMM soketlerini yalnızca bir işlemci takılıysa yerleştirin. Tek işlemcili sistemler için, A1 ila A12 soketleri kullanılabilir. Çift
işlemcili sistemler için, A1 ila A12 soketleri ve B1 ila B12 soketleri kullanılabilir.
•
Tüm soketleri ilk olarak beyaz serbest bırakma tırnakları ile ardından siyah ve daha sonra yeşil ile yerleştirin.
•
Soketleri şu sırada en yüksek aşama sayımına göre yerleştirin; ilk olarak beyaz serbest bırakma kollu soketleri, ardından
siyahı ve sonra yeşili yerleştirin. Örneğin, dört aşamalı ve çift aşamalı DIMM'leri karıştırmak isterseniz, dört aşamalı DIMM'leri
beyaz serbest bırakma tırnaklı soketlere ve çift aşamalı DIMM'leri siyah serbest bırakma tırnaklı soketlere yerleştirin.
•
Faklı kapasitelerdeki belelk modüllerini karıştırırken, ilk önce en yüksek kapasiteli bellek modülüne sahip soketleri yerleştirin.
Örneğin, 4 GB ve 8 GB DIMM'ları karıştırmak istiyorsanız, 8 GB DIMM'leri beyaz serbest bırakma tırnaklı soketlere yerleştirin
ve 4 GB DIMM'leri siyah serbest bırakma tırnaklı soketlere yerleştirin.
•
Çift işlemci yapılandırmasında, her işlemci için yapılan bellek yapılandırması aynı olmalıdır. Örneğin, A1 soketini işlemci 1 için
yerleştirirseniz, ardından B1 soketini işlemci 2 için yerleştirin ve böyle devam edin.
•
Farklı boyutlardaki bellek modülleri, diğer bellek yerleştirme kurallarının takip edilmesi durumunda karıştırılabilir (örneğin, 4 GB
ve 8 GB bellek modülleri karıştırılabilir).
•
Bir sistemde ikiden fazla DIMM kapasitesini karıştırmak desteklenmez.
•
Performansı maksimuma çıkarmak için bir kerede, işlemci başına dört DIMM (kanal başına bir DIMM) yerleştirin.
Moda Özel Yönergeler
Her işlemciye dört bellek kanalı tahsis edilmiştir. İzin verilen yapılandırmalar seçilen bellek moduna bağlıdır.
NOT: RAS özellikleri desteği olması durumunda x4 ve x8 DRAM tabanlı DIMM'ler karıştırılabilir. Ancak, spesifik RAS
özellikleri için olan tüm yönergeler takip edilmelidir. X4 DRAM tabanlı DIMM'ler Tekli Aygıt Veri Düzeltimi'ni (SDDC) bellek
tarafından optimize edilmiş (bağımsız kanal) modunda tutmalıdır. X8 DRAM tabanlı DIMM'ler SDDC kazanmak için Gelişmiş
ECC modunu gerektirir.
Aşağıdaki kısımlar her bir mod için ek yuva yerleştirme yönergelerini sağlar:
60
Gelişmiş ECC (kilit adımı)
Gelişmiş ECC modu SDDC'yi x4 DRAM tabanlı DIMM'den hem x4 hem de x8 DRAM'lara genişletir. Bu, normal çalıştırma sırasında
tekli DRAM yongası arızalarına karşı koruma sağlar.
Bellek takma yönergeleri:
•
Bellek modülleri boyut, hız ve teknoloji bakımından aynı olmalıdır.
•
Beyaz serbest bırakma tırnaklı bellek soketlerine takılan DIMM'ler aynı olmalıdır ve benzer kural siyah ve yeşil serbest bırakma
tırnaklı soketler için de geçerlidir. Bu özdeş DIMM'lerin eşleşen çiftlere takılmasını sağlar, örneğin, A1 ile A2, A3 ile A4, A5 ile
A6 vb.
NOT: Aynalama ile Gelişmiş ECC desteklenmez.
Bellek tarafından optimize edilmiş (bağımsız kanal) modu
Bu mod yalnızca x4 aygıt genişliğini kullanan bellek modülleri için SDDC'yi destekler ve herhangi bir spesifik yuva yerleştirme
gerekliliğini zorunlu kılmaz.
Bellek yedekleme
NOT: Bellek yedeklemeyi kullanmak için, bu özellik Sistem Kurulumu'nda etkinleştirilmiş olmalıdır.
Bu modda, kanal başına bir aşama yedek olarak ayrılır. Bir aşamada kalıcı düzeltilebilir hatalar saptanırsa, bu aşamadan gelen
veriler yedek aşamaya kopyalanır ve başarısız aşama devre dışı bırakılır.
Bellek yedekleme etkinken, işletim sistemi tarafından kullanılabilen sistem belleği kanal başına bir aşama azaltılır. Örneğin, on altı
4 GB çift aşamalı DIMM'li bir çift işlemcili yapılandırmada, kullanılabilen sistem belleği: 3/4 (aşama/kanal) × 16 (DIMM) × 4 GB = 48
GB'dir ve 16 (DIMM) × 4 GB = 64 GB değildir.
NOT: Bellek yedekleme çok bitli düzeltilemez bir hataya karşı koruma sunmaz.
NOT: Hem Gelişmiş ECC/Kilit Adımı hem de Optimize Edici modları Bellek Yedeklemeyi destekler.
Bellek aynalama
Memory Mirroring (Bellek Yansıtma) diğer tüm modlara kıyasla en güçlü DIMM güvenilirlik modu sunarak, gelişmiş düzeltilemez
çok bitli arıza koruması sağlar. Yansıtmalı bir yapılandırmada, toplam kullanılabilir sistem belleği toplam yüklü fiziksel belleğin
yarısıdır. Yüklü belleğin yarısı etkin DIMM'leri yansıtmak için kullanılır. Düzeltilemez bir hata durumunda, sistem yansıtılmış
kopyalamaya geçer. Bu SDDC ve çok bitli koruma sağlar.
Bellek takma yönergeleri:
•
Bellek modülleri boyut, hız ve teknoloji bakımından aynı olmalıdır.
•
Beyaz serbest bırakma kollu bellek soketlerine takılan DIMM'ler aynı olmalıdır ve benzer kural siyah ve yeşil serbest bırakma
tırnaklı soketler için de geçerlidir. Bu özdeş DIMM'lerin eşleşen çiftlere takılmasını sağlar, örneğin, A1 ile A2, A3 ile A4, A5 ile
A6 vb.
Örnek bellek yapılandırmaları
Aşağıdaki tablo, bu bölümde belirtilen uygun bellek yönergelerini izleyen bir ve iki işlemcili yapılandırmalar için örnek bellek
yapılandırmalarını göstermektedir.
NOT: Aşağıdaki tablolardaki 1R, 2R ve 4R, sırasıyla tek, çift ve dört aşamalı DIMM'leri göstermektedir.
61
Tablo 1. Bellek yapılandırmaları—tek İşlemci
Sistem
kapasitesi (GB
olarak)
DIMM boyutu
(GB olarak)
DIMM sayısı
DIMM aşaması,
organizasyonu ve sıklığı
DIMM yuva yerleştirme
4
4
1
1R, x8, 2133 MT/s,
A1
1R, x8, 1866 MT/s
8
4
2
1R, x8, 2133 MT/s,
A1,A2,
1R, x8, 1866 MT/s
16
4
4
1R, x8, 2133 MT/s,
A1, A2, A3, A4
1R, x8, 1866 MT/s
8
2
2R, x8, 2133 MT/s,
A1,A2,
2R x8, 1866 MT/s
24
4
6
1R, x8, 2133 MT/s,
A1, A2, A3, A4, A5, A6
1R, x8, 1866 MT/s
48
4
12
1R, x8, 1866 MT/s
1R x8, 1600 MT/s
8
6
2R, x8, 2133 MT/s,
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10,
A11, A12
A1, A2, A3, A4, A5, A6
2R x8, 1866 MT/s
96
8
12
2R x8, 1866 MT/s
2R x8, 1600 MT/s
16
6
2R, x4, 2133 MT/s,
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10,
A11, A12
A1, A2, A3, A4, A5, A6
2R x4, 1866 MT/s
128
16
8
2R, x4, 2133 MT/s,
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
2R x4, 1866 MT/s
144
16 ve 8
10
2R, x4 ve 2R, x8, 1866 MT/s
2R, x4 ve 2R, x8, 1600 MT/s
384
62
32
12
LRDIMM, x4, 1866 MT/s
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11
NOT: 16 GB DIMM'ler A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7 ve A8 numaralı
yuvalara, 8 GB DIMM'ler A9 ve A11
numaralı yuvalara takılmalıdır.
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10,
A11, A12
Sistem
kapasitesi (GB
olarak)
DIMM boyutu
(GB olarak)
DIMM sayısı
DIMM aşaması,
organizasyonu ve sıklığı
DIMM yuva yerleştirme
LRDIMM, x4, 1600 MT/s
Tablo 2. Bellek yapılandırmaları—çift işlemci
Sistem
DIMM boyutu
kapasitesi (GB (GB olarak)
olarak)
DIMM sayısı
DIMM aşaması,
organizasyonu ve sıklığı
DIMM yuva yerleştirme
16
4
1R, x8, 2133 MT/s,
A1, A2, B1, B2
4
1R, x8, 1866 MT/s
32
4
8
1R, x8, 2133 MT/s,
A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
1R, x8, 1866 MT/s
64
4
16
1R, x8, 2133 MT/s
1R, x8, 1866 MT/s
8
8
2R, x8, 2133 MT/s,
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2,
B3, B4, B5, B6, B7, B8
A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
2R, x8, 1866 MT/s
96
4
24
1R, x8, 1866 MT/s
1R x8, 1600 MT/s
8
12
2R, x8, 2133 MT/s,
2R, x8, 1866 MT/s
128
8
16
2R, x8, 2133 MT/s
2R, x8, 1866 MT/s
16
8
2R, x4, 2133 MT/s,
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,
A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B7, B8, B9, B10, B11, B12
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4,
B5, B6
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2,
B3, B4, B5, B6, B7, B8
A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
2R, x4, 1866 MT/s
160
8
20
2R, x8, 1866 MT/s
2R x8, 1600 MT/s
16 ve 8
12
2R, x4, 2133 MT/s,
2R, x8, 2133 MT/s,
2R, x4, 1866 MT/s
2R, x8, 1866 MT/s
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,
A11, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8,
B9, B11
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4,
B5, B6
NOT: 16 GB DIMM'ler A1, A2, A3,
A4, B1, B2, B3 ve B4 numaralı
yuvalara, 8 GB DIMM'ler A5, A6,
B5 ve B6 numaralı yuvalara
takılmalıdır.
63
Sistem
DIMM boyutu
kapasitesi (GB (GB olarak)
olarak)
DIMM sayısı
DIMM aşaması,
organizasyonu ve sıklığı
DIMM yuva yerleştirme
192
24
2R, x8, 1866 MT/s
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,
A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B7, B8, B9, B10, B11, B12
8
2R x8, 1600 MT/s
16
12
2R, x4, 2133 MT/s,
2R, x4, 1866 MT/s
256
16
16
2R, x4, 2133 MT/s,
2R, x4, 1866 MT/s,
384
16
24
2R, x4, 1866 MT/s,
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4,
B5, B6
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2,
B3, B4, B5, B6, B7, B8
2R x4, 1600 MT/s
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,
A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B7, B8, B9, B10, B11, B12
32
12
LRDIMM, 4R, x4, 2133
MT/s
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4,
B5, B6
512
32
16
LRDIMM, 4R, x4, 2133
MT/s
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2,
B3, B4, B5, B6, B7, B8
768
32
24
LRDIMM, 4R, x4, 1866
MT/s
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,
A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B7, B8, B9, B10, B11, B12
LRDIMM, 4R, x4, 1600
MT/s
Bellek modüllerini çıkarma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü okuyun.
3.
Soğutma örtüsünü çıkarın.
4.
Gerekirse, soğutma fanı aksamını sökün.
UYARI: Sistem kapatıldıktan sonra bellek modülleri bir süre dokunulamayacak kadar sıcak kalır. Bellek modüllerine
dokunmadan önce soğumaları için bir süre bekleyin. Bellek modüllerini kart kenarlarından tutun ve bellek modülleri
üzerindeki bileşenlere veya metal kontaklara dokunmaktan kaçının.
Adimlar
1. Uygun bellek modül yuvasını bulun.
DİKKAT: Her bellek modülünü, bellek modülünün ortasına veya altın kontaklara dokunmadan, yalnızca kart
köşelerinden tutun.
2.
64
Bellek modülünü yuvadan çıkarmak için, bellek modülü yuvasının iki ucundaki ejektörlere aynı anda bastırın.
Rakam 17. Bellek modülünü çıkarma ve takma
1.
bellek modülü
3.
bellek modülü yuvası ejektörü (2)
2.
bellek modülü yuvası
Bellek modüllerini takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
3.
Soğutma örtüsünü çıkarın.
4.
Soğutma fanı aksamını çıkarın
UYARI: Sistem kapatıldıktan sonra bellek modülleri bir süre dokunulamayacak kadar sıcak kalır. Bellek modüllerine
dokunmadan önce soğumaları için bir süre bekleyin. Bellek modüllerini kart kenarlarından tutun ve bellek modülleri
üzerindeki bileşenlere veya metal kontaklara dokunmaktan kaçının.
Adimlar
1. Uygun bellek modülü yuvasını bulun.
DİKKAT: Her bellek modülünü, bellek modülünün ortasına veya altın kontaklara dokunmadan, yalnızca kart
köşelerinden tutun.
DİKKAT: Kurulum sırasında bellek modülüne veya bellek modülü yuvasına hasar gelmemesi için bellek
modülünü eğmeyin veya bükmeyin; bellek modülünün her iki yanını aynı anda yerleştirin.
2.
Bellek modülündeki kenar konektörü bellek modülü soketindeki hizalama anahtarına hizalayın ve bellek modülünü yuvaya
yerleştirin.
65
NOT: Hizalama anahtarı bellek modülünü yuvaya yalnızca tek şekilde yerleştirmenizi sağlar.
DİKKAT: Bellek modülünün merkezine basınç uygulamayın; bellek modülünün her iki yanına eşit baskı
uygulayın.
3.
Yuvanın kolları yerine sağlamca oturana kadar baş parmaklarınızla bellek modülüne baskı uygulayın.
Rakam 18. Bellek modülünü takma
1.
bellek modülü
3.
bellek modülü yuvası ejektörü (2)
2.
hizalama dişi
Sonraki Adimlar
1.
Soğutma örtüsünü takın.
2.
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
3.
Sistem Kurulumuna girmek için <F2< tuşuna basın ve Sistem Bellek ayarını kontrol edin.
Yeni takılan belleği yansıtacak şekilde sistemin değeri değiştirmiş olması gerekir.
4.
Değer yanlışsa, bellek modüllerinden biri veya birden fazlası düzgün şekilde takılmamış olabilir. Bellek modüllerinin
yuvalarına sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.
5.
Sistem tanılamasında sistem bellek testini yürütün.
Esnek bölmeler
Sisteminizin esnek bölmesi on altı adet 2,5 inç sabit sürücüyü veya dört Dell PowerEdge Express Flash aygıtını destekler.
Esnek bölmenin çıkarılması
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
66
3.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Kabloları çıkarın.
a. 2,5 inçlik sürücü esnek bölme için kabloları ince optik sürücü ve arka panelden çıkarın.
b. Dell PowerEdge Express Flash aygıtı esnek bölmesi için, kabloları arka panelden çıkarın.
2.
Esnek bölmeyi kasaya sabitleyen iki vidayı çıkarın.
3.
Serbest bırakma mandalına bastırın ve esnek bölmeyi kasadan çekin.
Rakam 19. Esnek bölmeyi takma ve çıkarma
1.
esnek bölme
2.
tırnak (3)
3.
vida deliği (2)
4.
serbest bırakma mandalı
5.
vida (2)
Esnek bölmeyi takma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
67
Adimlar
1. Esnek bölmedeki tırnakları kasanın önündeki yuvalarla hizalayın.
2.
Esnek bölmeyi kasaya yerleştirin ve tırnakları yerine oturtun.
3.
Esnek bölmeyi kasaya sabitlemek için iki vidayı takın.
Sonraki Adimlar
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürü takip edin.
Sabit Sürücüler
Sisteminiz, 24x7 işletme ortamı için tasarlananİşletme-sınıfı sabit sürücüleri desteklemektedir. Doğru sürücü sınıfının seçilmesi,
sabit sürücülerin kalitesini, işlevselliğini, performansını ve güvenilirliğini optimize edecektir.
Bazı durumlarda, endüstriyel ilerlemeler sayesinde, daha yüksek kapasiteli sürücüler daha büyük bir pazar boyutuna dönüşmüştür.
Daha büyük pazar boyutunun ise işletim sistemleri ve uygulamalar üzerinde etkileri olabilir. Bu sabit sürücüler hakkında daha fazla
bilgi için, bkz. 512e ve 4Kn Disk Formatları beyaz bülteni ve 4K Sector HDD FAQ belgesi (dell.com/poweredgemanuals).
Tüm sabit sürücüler, sabit sürücü arka paneliyle sistem kartına bağlıdır. Sabit sürücüler, sabit sürücü yuvalarına uyan çalışırken
takılabilir sabit sürücü taşıyıcısında sağlanır.
DİKKAT: Sabit sürücüyü sistem çalışıyorken takmaya veya çıkarmaya çalışmadan önce, ana makine
bağdaştırıcılarının çalışır durumda takma çıkarma işlemini desteklemek üzere doğru şekilde yapılandırıldıklarından
emin olmak için depolama denetleyici kartı belgelerine bakın.
DİKKAT: Sabit sürücü biçimlendirilirken sistemi kapatmayın veya yeniden başlatmayın. Aksi takdirde sabit
sürücüde arıza oluşabilir.
Yalnızca sabit sürücü arka paneliyle kullanım için test edilmiş ve onaylanmış sürücüleri kullanın.
Sabit sürücüyü biçimlendirirken, biçimlendirmenin tamamlanabilmesi için yeterli bir süre bekleyin. Yüksek kapasiteli sabit
sürücülerin biçimlendirmesinin birkaç saat sürebileceğini unutmayın.
Çalışırken takılabilir sabit sürücüyü çıkarma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Varsa, çerçeveyi çıkartın.
3.
Yönetim yazılımından, çıkarılacak sabit sürücüyü hazırlayın. Sabit sürücünün emniyetli bir şekilde çıkarılması için, sabit
sürücü taşıyıcı sinyali göstergelerini bekleyin. Daha fazla bilgi için, depolama denetleyici dokümanına bakın.
Sabit sürücü çevrimiçi ise, sürücü kapatılırken, yeşil etkinlik/arıza göstergesi yanıp söner. Sabit sürücü göstergeleri
kapandığında, sabit sürücü çıkarılmaya hazırdır.
DİKKAT: Veri kaybını önlemek için, işletim sisteminizin çalışırken değiştirilebilir sürücü kurulumunu
desteklediğinden emin olun. İşletim sisteminiz ile birlikte verilen belgelere bakın.
68
Adimlar
1. Sabit sürücü taşıyıcı serbest bırakma kolunu açmak için serbest bırakma düğmesine basın.
2.
Sabit sürücü taşıyıcısını sabit sürücü yuvasından dışarı kaydırın.
DİKKAT: Sistem düzgün şekilde soğutulmasını sürdürmek için tüm boş sabit sürücü yuvalarında boş sabit
sürücüler takılı olmalıdır.
3.
Eğer sabit sürücüyü acil olarak değiştirmiyorsanız, boş sabit sürücü yuvasına boş bir sabit sürücü yerleştirin.
Rakam 20. Çalışırken takılabilir bir sabit sürücüyü çıkarma ve takma
1.
serbest bırakma düğmesi
3.
sabit sürücü taşıyıcısı kolu
2.
sabit sürücü taşıyıcısı
Çalışırken takılabilir sabit sürücünün takılması
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
DİKKAT: Yalnızca sabit sürücü arka paneliyle kullanım için test edilmiş ve onaylanmış sürücüleri kullanın.
DİKKAT: SAS ve SATA sabit sürücülerinin aynı RAID biriminde birleştirilmesi desteklenmez.
DİKKAT: Sabit sürücüyü takarken bitişiğindeki sürücülerin tam olarak takılı olduğundan emin olun. Sabit sürücü
taşıyıcısı takılırken kolunun yanındaki kısmen takılı olan taşıyıcıya sabitlenmeye çalışılması, kısmen takılı olan
taşıyıcının koruyucu yayına zarar verip kullanılmaz hale getirebilir.
DİKKAT: Veri kaybını önlemek için, işletim sisteminizin çalışırken değiştirilebilir sürücü kurulumunu
desteklediğinden emin olun. İşletim sisteminiz ile birlikte verilen belgelere bakın.
DİKKAT: Takılıp çıkarılabilen bir yedek sabit disk takılı iken ve sistem açıkken, sabit disk otomatik olarak yeniden
oluşturmaya başlar. Yedek sabit diskin boş olduğundan veya üstüne yazılmasında sakınca olmayan bilgiler
içerdiğinden emin olun. Yedek sabit diskte bulunan bütün bilgiler sabit disk kurulduktan hemen sonra silinir.
69
Adimlar
1. Sabit sürücü yuvasına boş bir sabit sürücü takılıysa çıkartın.
2.
Sabit sürücüyü sabit sürücü taşıyıcısına takın.
3.
Sabit sürücü taşıyıcısının önündeki serbest bırakma düğmesine basın ve sabit sürücü taşıyıcı kolunu açın.
4.
Sabit sürücü taşıyıcısını, taşıyıcı arka panele temas edene kadar iterek sabit sürücü yuvasına takın.
5.
Sabit sürücüyü yerine sabitlemek için sabit disk taşıyıcı kolunu kapatın.
2,5 inç boş sabit sürücüyü çıkarma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
DİKKAT: Sistem düzgün şekilde soğutulmasını sürdürmek için tüm boş sabit sürücü yuvalarında boş sabit
sürücüler takılı olmalıdır.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Takılıysa, çerçeveyi çıkarın.
Adimlar
Gevşetme düğmesine basın ve boş sabit sürücüyü sürücü yuvasından çıkana kadar dışarı doğru kaydırın.
Rakam 21. 2,5 inç boş sabit sürücünün çıkarılması ve takılması
1.
boş sabit sürücü
2.5 inç boş sabit sürücüyü takma
Önkosullar
1.
70
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
serbest bırakma düğmesi
2.
Takılıysa, ön çerçeveyi çıkarın.
Adimlar
Serbest bırakma düğmesi yerine oturana kadar sabit sürücü kapağını sabit sürücü yuvasına doğru itin.
Sonraki Adimlar
Varsa, ön çerçeveyi takın.
3,5 inç boş bir sabit sürücüyü çıkarma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
DİKKAT: Uygun sistem sıcaklığını korumak için tüm boş sabit sürücü yuvası kapaklarının takılı olması gerekir.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Takılıysa, ön çerçeveyi çıkarın.
Adimlar
Gevşetme düğmesine basın ve boş sabit sürücüyü sürücü yuvasından çıkana kadar dışarı doğru kaydırın.
Rakam 22. 3,5 inç boş sabit sürücünün çıkarılması ve takılması
1.
boş sabit sürücü
2.
serbest bırakma düğmesi
Sonraki Adimlar
Varsa, ön çerçeveyi takın.
3.5 inç boş sabit sürücüyü takma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
71
2.
Takılıysa, ön çerçeveyi çıkarın.
Adimlar
Serbest bırakma düğmesi yerine oturana kadar sabit sürücü kapağını sabit sürücü yuvasına doğru itin.
Sonraki Adimlar
Varsa, ön çerçeveyi takın.
Bir 2,5 inç sabit sürücüyü 3,5 inç sabit sürücü adaptörüne takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
2.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
Adimlar
1. 2,5 inç sabit sürücüdeki vida deliklerini, 3,5 inç sabit sürücü adaptöründeki deliklerle aynı hizaya getirin.
2.
Sabit sürücüyü sabit sürücü adaptörüne sabitleyen vidaları takın.
Rakam 23. 2,5 inç sabit sürücünün 3,5 inç sabit sürücü adaptörüne takılması ve sükülmesi
1.
2,5 inç sabit sürücü
3.
vida (2)
2.
3,5 inç sabit sürücü adaptörü
3,5 inç sabit sürücü adaptöründen 2,5 inç sabit sürücüyü sökme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
72
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
NOT: Bir 2,5 inç sabit sürücü adaptörü, 3,5 inç sabit sürücü taşıyıcısına kurulu olan 3,5 inç sabit sürücü adaptörüne takılır.
Adimlar
1. 3,5 inç sabit sürücü adaptörünün yan tarafındaki vidaları sökün.
2.
Sabit sürücüyü sabit sürücü adaptöründen sökün.
Sabit sürücüyü sabit sürücü taşıyıcısına takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
Adimlar
1. Sabit sürücüyü adaptörünü, sabit sürücünün arkasındaki konektör ucuyla geriye doğru sabit sürücü taşıyıcısına takın.
2.
Sabit sürücüdeki vida deliklerini, sabit sürücü taşıyıcısındaki deliklerle aynı hizaya getirin.
3.
Sabit sürücüyü sabit sürücü taşıyıcısına sabitlemek için vidaları takın.
Rakam 24. 3,5 İnç Sürücü Taşıyıcısına Sabit Sürücü Adaptörünü Takma ve Çıkarma
1.
3,5 inç sabit sürücü taşıyıcısı
2.
vida (5)
3.
sabit sürücü adaptörü
4.
2,5 inç sabit sürücü
Sabit sürücü adaptörünü sabit sürücü taşıyıcısından çıkarma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
73
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
Adimlar
1. Sabit sürücü taşıyıcısındaki kaydırma raylarından vidaları sökün.
2.
Sabit sürücüyü kaldırarak sabit sürücü taşıyıcısından çıkarın.
Sabit sürücüyü, sabit sürücü taşıyıcısından çıkarma
Önkosullar
1.
1 numara yıldız tornavidayı el altında tutun.
2.
Sabit sürücü taşıyıcısını sistemden çıkarın.
Adimlar
1. Sabit sürücü taşıyıcısındaki kaydırma raylarından vidaları sökün.
2.
Sabit sürücüyü kaldırarak sabit sürücü taşıyıcısından çıkarın.
Rakam 25. Sabit sürücü taşıyıcıdan sabit sürücü çıkarma ve sabit sürücü taşıyıcısına, sabit sürücü takma
1.
vida (4)
3.
sabit sürücü taşıyıcısı
2.
sabit sürücü
Sabit sürücüyü sabit sürücü taşıyıcısına takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
#1 yıldız tornavidayı el altında tutun.
Adimlar
1. Sabit sürücüyü, sabit sürücünün arkasındaki konektör ucuyla sabit sürücü taşıyıcısına takın.
2.
Sabit sürücüdeki vida deliklerini, sabit sürücü taşıyıcısının vida delikleri grubuyla aynı hizaya getirin.
Doğru şekilde hizalandığında, sabit sürücünün arkası sabit sürücü taşıyıcısının arkası ile birbirine yaslanacaktır.
74
3.
Sabit sürücüyü, sabit sürücü taşıyıcısına sabitlemek için vidaları takın.
Optik sürücüler ve bant sürücüleri
Sisteminiz aşağıdaki yapılandırmalardan birini desteklemektedir:
System
Yapılandırmalar
Sekiz adede kadar 3,5 inçlik sabit sürücü ve on altı adede
kadar 2,5 inçlik sabit sürücü içeren sistemler
Üç adede kadar SATA yarı yükseklikte optik sürücüler
Üç adede kadar SATA/SAS/SCSI bant sürücüler
Optik ve bank sürücülerin bir kombinasyonu
Sekiz adede kadar 3,5 inç sabit sürücü veya 3,5 inç sabit
sürücü taşıyıcısındaki sekiz adet 2,5 inç sabit sürücü veya on
altı adet 2,5 inç sabit sürücü artı dört adet PCIe SSD'ye sahip
sistemler
Bir adede kadar SATA yarı yükseklik optik sürücü
En fazla on sekiz adet 3,5 inç sabit sürücüye sahip sistemler
Bir adet optik veya bant sürücü
En fazla otuz iki adet 2,5 inç sabit sürücüye sahip sistemler
DVD-ROM veya DVD-RW olmak üzere bir ince optik sürücü.
Bant sürücüler desteklenmez.
Bir adede kadar SATA/SAS/SCSI bant sürücüsü
Optik sürücü veya bant sürücüsünü çıkarma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Sürücünün arkasından güç ve veri kablolarını çıkarın.
NOT: Sistem kartı ve sürücüden çıkarırken güç ve veri kablosunun şasi içerisindeki yolunu not edin. Kabloların
sıkışmasını veya kıvrılmasını engellemek için, bu kabloları takarken doğru şekilde yönlendirmeniz gerekir.
2.
Sürücüyü çıkarmak için, serbest bırakma mandalını şekilde gösterildiği gibi itin.
3.
Sabit sürücüyü, sürücü bölmesinin dışına kaydırın.
4.
Optik sürücüyü veya bant sürücüsünü hemen değiştirmiyorsanız, boş yükleyin.
NOT: Sistemin FCC sertifikasyonunu korumak için dolgu dirseklerinin boş optik sürücü veya bant sürücüsü yuvalarına
takılması gerekir. Dirsekler ayrıca toz ve kiri bilgisayardan uzak tutar ve bilgisayarın düzgün bir şekilde soğutulmasına
ve bilgisayarın içerisindeki hava akışına yardımcı olur.
75
Rakam 26. Optik sürücü veya bant sürücüsünü çıkarma ve takma
1.
optik sürücü/şerit sürücü
3.
serbest bırakma mandalı
2.
kılavuz
NOT: Aşağıdaki şekilde x16 arka panelli bir optik sürücü/şerit sürücüye yönelik kablolama şeması görülmektedir. Tüm
arka panellerde (x8, x18 ve x16) ODD konnektörü bulunmaktadır.
76
Rakam 27. Kablo—optik sürücü ve bant sürücüsü
1.
dahili bant adaptörü
2.
dahili bant adaptöründe bulunan mini SAS/SATA
adaptörü
3.
sistem kartındaki ODD2/TBU konektörü
4.
sistem kartındaki ODD1/TBU konektörü
5.
x16 arka paneldeki güç konnektörü
6.
SAS bandı sürücü veri/güç konektörü
7.
optik sürücü 2 güç konnektörü
8.
optik sürücü 2 veri konnektörü
9.
optik sürücü 1 güç konnektörü
10. optik sürücü 1 veri konnektörü
Sonraki Adimlar
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
77
Optik sürücü veya bant sürücüsünü takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
Adimlar
1. Sürücüyü paketinden çıkarın ve montaja hazırlayın.
Talimatlar için sürücü ile birlikte gelen dokümana bakın.
Bir SAS bant sürücüsü yüklüyorsanız, yüklü bir dahili bant adaptörünüz olmalıdır Bir SAS bant sürücüsünün yüklenmesi ile
ilgili daha fazla bilgi için, bkz.Genişletme kartını takma.
2.
Varsa eski sürücüyü veya sürücü dolgu ekini çıkarın.
3.
Sürücüdeki kılavuzu sürücü bölmesindeki yuva ila hizalayın.
4.
Sürücüyü, mandal yerine oturuncaya kadar yuvaya kaydırın.
5.
Sürücünün arkasına güç ve veri kablolarını bağlayın.
6.
Güç ve veri kablolarını arka panele ve sistem kartına bağlayın.
Sistem kartı konnektörleri ODD1/TBU ve ODD2/TBU'dur. Sistem, bir SATA yedekleme üniteli optik sürücü ve bir Dell
OpenManage IT Assistant kullanan SAS teyp yedekleme ünitesi olmak üzere iki optik sürücüye kadar bağlayabilir.
NOT: Yazılım RAID ile yapılandırılmış ve PowerVault RD1000 ile kurulmuş sistemler için sistem kartında sırasıyla
PowerVault RD1000 veri kablosunu ODD1/TBU (SATA_E) bağlantı noktasına ve optik sürücü veri kablosunu
ODD2/TBU (SATA_F) bağlantı noktasına bağlayın.
Sonraki Adimlar
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
İnce optik boş sürücüyü çıkarma
İnce optik sürücüyü kaldırmak için aynı prosedürü izleyin.
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Sistem içine boş kilitli ince optik sürücü için dokunma noktasını yerleştirin.
2.
78
Kilide bastırın ve ince boş optik sürücüyü dışarıya doğru iterek kasadan çıkarın.
Rakam 28. İnce optik boş sürücüyü takma ve çıkarma
1.
ince optik boş sürücü
2.
boş optik sürücü kilidi
İnce optik boş sürücünün takılması
Önkosullar
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. İnce optik boş sürücüyü ince optik sürücü bölmesiyle hizalayın.
2.
Boş optik sürücüyü kilit yerine oturana kadar optik sürücü bölmesine doğru kaydırın.
Sonraki Adimlar
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
Dahili USB bellek anahtarı (isteğe bağlı)
Sisteminizde yüklü isteğe bağlı bir USB bellek anahtarı, önyükleme anahtarı, güvenlik anahtarı veya yığın depolama aygıtı olarak
kullanılabilir. USB konektörü, Sistem Kurulumunun Integrated Devices (Tümleşik Aygıtlar) ekranındaki Internal USB Port (Dahili
USB Bağlantı Noktası) seçeneği tarafından etkinleştirilir.
USB bellek anahtarından önyükleme için, USB bellek anahtarını bir önyükleme görüntüsü ile yapılandırın ve ardından Sistem
Kurulumundaki önyükleme sırasından USB bellek anahtarını seçin.
79
NOT: Sistem kartındaki dahili USB (INT_USB) konnektörün yerini belirlemek için bkz. Sistem kartı konektörleri..
Dahili USB anahtarını değiştirme
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
"Sisteminizin içinde çalışmaya başlamadan önce"de listelenen prosedürleri takip edin.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Sistem kartı üzerinde USB konektörünü veya USB anahtarını konumlandırın.
NOT: Sistem kartındaki dahili USB konnektörün yerini belirlemek için bkz.Sistem kartı konektörleri.
2.
Takılıysa, USB anahtarını çıkarın.
3.
Yeni USB bellek anahtarını USB konektörüne takın.
Rakam 29. Dahili USB anahtarını değiştirme
1.
USB bellek anahtarı
2.
USB bellek anahtarı konektörü
Sonraki Adimlar
1.
"Sisteminizin içinde çalıştıktan sonra"da listelenen prosedürleri takip edin.
2.
Yeniden başlatırken, Sistem Ayarlarına girmek için <F2> yi tuşlayın ve USB anahtarının sistem tarafından görüldüğünü
doğrulayın.
Genişletme kartı tutucusu
80
Genişletme kartı tutucusunu çıkarma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
Tırnağa bastırın ve genişletme kartı tutucusunu kasadan çekin.
Rakam 30. Genişletme kartı tutucusunu çıkarma ve takma
1.
tırnak
2.
genişletme kartı tutucusu
Genişletme kartı tutucusunu takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
81
Adimlar
Genişletme kart tutucusunu kasanın üzerindeki çıkıntılarla hizalayın ve yerine tam olarak oturuncaya kadar aşağıya itin.
Sonraki Adimlar
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
Genişletme kartları
Genişletme kartı takma yönergeleri
Aşağıdaki tablo, desteklenen genişletme kartlarını tanımlar.
Tablo 3. Desteklenen PCI express generation 3 genişletme kartları
PCIe Yuvası
İşlemci Bağlantısı
Yükseklik
Uzunluk
Bağlantı
Genişliği
Yuva Genişliği
1
İşlemci 1
Standart Yükseklik
Tam Uzunluk
x16
x16
2
Platform Kontrol Merkezi
Standart Yükseklik
Tam Uzunluk*
x4
x8
3
İşlemci 1
Standart Yükseklik
Tam Uzunluk
x16
x16
4
İşlemci 2
Standart Yükseklik
Yarım Uzunluk
x8
x8
5
İşlemci 2
Standart Yükseklik
Tam Uzunluk*
x4
x8
6
İşlemci 2
Standart Yükseklik
Tam Uzunluk
x16
x16
7
İşlemci 2
Standart Yükseklik
Tam Uzunluk
x16
x16
8
İşlemci 1
Standart Yükseklik
Yarım Uzunluk
x8
x8
*PCIe Generation 2 genişletme kartı.
NOT: 4, 5, 6 ve 7 PCIe yuvalarının kullanılması için, her iki işlemcinin de takılmış olması gerekir.
NOT: Genişletme kartı yuvaları çalışırken değiştirilebilir özelliğe sahip yuvalar değildir.
Aşağıdaki tablo, düzgün soğutma ve mekanik uygunluk olduğundan emin olmak amacıyla genişletme kartlarını takmak için bir
kılavuz niteliğindedir. En yüksek önceliği olan genişletme kartları, belirtilen yuva önceliği kullanılarak ilk olarak takılmalıdır. Diğer
tüm genişletme kartları, kart önceliği ve yuva önceliği sırasına göre takılmalıdır.
Tablo 4. Genişleme kartı takma sırası
CPU
Kart Önceliği
Kart Türü
1
Dell PowerEdge Express Flash 1, 3
(PCIe SSD) Köprüsü
1
2
GPU (tek genişlik ve çift
genişlik)
3, 1
2
3
RAID
8, 1, 3
2
4
40 Gb NICs
3, 1
2
5
FC16 HBA
3, 1
2
CPU1
82
Yuva Önceliği
Maksimum İzin
Verilen
CPU
CPU2
Kart Önceliği
Kart Türü
Yuva Önceliği
Maksimum İzin
Verilen
6
10 Gb NIC'ler
3, 1, 2
3
7
FC8 HBA
3, 1, 2
3
8
FC4 HBA
3, 1, 2
3
9
1 Gb NIC'ler
3, 1, 2
3
10
RAID Olmayan
3, 1
2
1
Dell PowerEdge Express Flash 1, 3
(PCIe SSD) Köprüsü
1
2
GPU (tek genişlik ve çift
genişlik)
3, 6, 7, 1
4
3
RAID
8,1, 3, 4, 6, 7
5
4
40 Gb NICs
3, 4, 6, 7, 1
5
5
FC16 HBA
3, 4, 6, 7, 1
5
6
10 Gb NIC'ler
3, 4, 6, 7, 1, 5, 2
7
7
FC8 HBA
3, 4, 6, 7, 1, 5, 2
7
8
FC4 HBA
3, 4, 6, 7, 1, 5, 2
7
9
1 Gb NIC'ler
3, 4, 6, 7, 1, 5, 2
7
10
RAID Olmayan
3, 4, 6, 7, 1
5
Genişletme kartını çıkarma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
3.
Genişletme kartı tutucusunu çıkarın.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Takılı ise, PERC kartının veri kablolarını ve/veya GPU kartının güç kablolarını çıkarın.
2.
Genişletme kartı mandalına basın ve açmak için mandalı geriye doğru itin.
3.
Genişletme kartını kenarından tutun, kart konektöründen ve sistemden çıkarmak için yukarıya doğru çekin.
4.
Aşağıdaki adımları izleyerek, dolgu braketlerini takın:
a. Dolgu braketindeki yuvayı genişletme kartı yuvasındaki tırnak ile hizalayın.
b. Dolgu braketi yerine oturana kadar genişletme kartı mandalına basın.
NOT: Sistemin FCC sertifikasyonunu korumak için dolgu dirseklerinin boş genişleme kartı yuvalarına takılması gerekir.
Dirsekler ayrıca toz ve kiri bilgisayardan uzak tutar ve bilgisayarın düzgün bir şekilde soğutulmasına ve bilgisayarın
içerisindeki hava akışına yardımcı olur.
83
1.
genişleme kartı mandalı
3.
genişletme kartı
2.
genişleme kartı konnektörü
Genişletme kartını takma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzda emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
3.
Genişletme kart tutucusunu çıkarın.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Genişletme kartını paketinden çıkarın ve montaj için hazırlayın.
Yönergeler için, kart ile birlikte gelen belgelere bakın.
2.
Genişletme kartını takmak istediğiniz yuvaya bitişik genişletme kartı mandalını açın.
3.
Yeni bir kart takıyorsanız, dolgu dirseğini çıkarın.
NOT: Genişletme kartını çıkarma ihtimaline karşı bu dirseği saklayın. Dolgu dirsekleri, sistemin FCC sertifikasını
korumak için boş genişletme kartı yuvalarına takılmalıdır. Destekler tozu ve kiri sistemden uzak tutar ve sistemin
düzgün bir şekilde soğutulmasına ve bilgisayarın içerisindeki hava akışına yardımcı olur.
4.
Kart kenarındaki konektör, genişletme kartı konektörü ile aynı hizaya gelecek şekilde, kartı kenarından tutarak konumlandırın.
5.
Kart tamamen yerine oturana kadar, kartın kenarındaki konektörü yavaşça genişletme kartı konektörüne takın.
6.
Genişleme kartı mandalını, mandalı, mandal yerine oturana kadar iterek kapatın.
7.
Genişletme kartına tüm kabloları takın.
8.
Genişleme kart tutucusunu değiştirin.
84
Sonraki Adimlar
1.
Genişleme kart tutucusunu takın.
2.
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
GPU kartı tutucusu (isteğe bağlı)
GPU kart tutucusunun çıkarılması
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
3.
Soğutma örtüsünü çıkarın.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
Serbest bırakma tırnağına bastırın ve GPU kart tutucusunu çekerek kasadan çıkarın.
85
Rakam 31. GPU kart tutucusunun çıkarılması ve takılması
1.
serbest bırakma tırnağı
3.
kılavuz pimi
2.
GPU kart tutucu
Sonraki Adimlar
1.
Soğutma örtüsünü takın.
2.
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
GPU kart tutucusunun takılması
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
86
Adimlar
GPU kart tutucusunu kasadaki yuvalara ve kılavuz pime hizalayın. Yerine oturana kadar aşağı doğru itin.
Sonraki Adimlar
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
GPU kartları (isteğe bağlı)
GPU kartını takma yönergeleri
Bir GPU kartı takarken, aşağıdaki yönergeleri izleyin:
•
GPU etkinleştirme kitinin hazır olduğuna emin olun.
•
Tüm GPU kartlarının aynı tip ya da modelde olduğuna emin olun.
•
Her bir GPU kartı, 6 GB'a kadar özel GDDR5 belleğini destekler.
•
Tek bir işlemci yapılandırması, yalnızca 1 ve 3 no.lu yuvalarda, en fazla iki çift veya tek genişlikte kartı destekler.
•
Bir çift işlemcili yapılandırma, 1, 3, 6 ve 7 no.lu yuvalarda, en fazla dört çift veya tek genişlikte kartı destekler.
•
6 ve 7 arasındaki yuvaları kullanmak için, her iki işlemcinin de takılmış olması gerekir.
•
Tek işlemcili yapılandırmada iki çift genişlikte GPU kartı ve bir çift işlemcili yapılandırmada dört çift genişlikte GPU kartı, başka
ek kartları desteklemez.
•
Dört adet çift genişlikte GPU kartına sahip bir sistemde, sabit sürücü ayarlarının yerleşik SATA kontrolörü veya S110 olması
gerekir.
•
Bir çift işlemci kongisürasyonunda dört adet iki kat genişlikte 300 W GPU kart (Intel 3120A veya Intel7120A) veya tekli işlemci
konfigürasyonunda iki adet iki kat genişlikte 300 W GPU kart (Intel 3120A veya Intel7120A) 30 °C üzeri ortam sıcaklığında
çalışamaz..
•
3,5 inç x18 sabit-sürücü sistemi yapılandırması, çift işlemci yapılandırmasında yuva 3 ve 6 üzerinde iki çift-genişlik 300 W GPU
kartlarını (Intel 3120A veya Intel 7120A) ve tek işlemci yapılandırması üserinde yuva 3'te bir çift-genişlik 300 W GPU kartı (Intel
3120A veya Intel 7120A) destekler.
•
Tek işlemcili yapılandırmada iki tek genişlikte GPU kartı ve bir çift işlemcili yapılandırmada dört tek genişlikte GPU kartı, H730,
H730P ve H830 PERC kartlarını desteklemez.
•
Express Flash yapılandırmasına sahip bir sistem, maksimum iki GPU kartını destekler.
•
GPU kartlarının takılması gerekir:
–
x16 PCIe Nesilde, yuva 1, 3, 6 ve 7'de 3 arayüz mevcuttur.
–
Bir adet 5,25 inç çıkarılabilir ortam depolama cihazını destekleyen sistemlerde.
–
Altı adet fan yapılandırmasına sahip sistemlerde.
–
1100 W ve 1600 W güç kaynağına sahip sistemlerde.
NOT: Sisteminizde ikiden fazla GPU kartı varsa, sisteminize iki adet 1100 W PSU'nun takılı olması gerekecektir.
Bir GPU kartını çıkarma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
3.
Soğutma örtüsünü çıkarın.
4.
Genişletme kart tutucusunu çıkarın.
87
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Kabloları GPU kartından çıkarın.
DİKKAT: Konektörlere zarar verebileceğinden, kabloları çıkarırken aşırı güç uygulamayın.
2.
Mandala basarak ve sonra mandalı arkaya doğru iterek iki genişleme kartını açın.
3.
Kartı kenarından tutun, kart konektöründen ve sistemden çıkarmak için, kartı yukarıya doğru çekin.
Rakam 32. GPU kartı çıkarma ve takma
1.
GPU kartı
2.
SLI veri konektörü
3.
GPU kartı güç konektörü
4.
GPU kartı güç konektörü
5.
x16 konektörü
6.
genişleme kartı mandalı (2)
Sonraki Adimlar
1.
Aşağıdaki adımları gerçekleştirerek dolgu braketlerini yükleyin:
a.
Dolgu braketindeki yuvayı genişletme kartı yuvasındaki sekme ile hizalayın.
b.
Dolgu braketi yerine oturana kadar genişletme kartı mandalına basın.
NOT: Sistemin FCC sertifikasyonunu korumak için dolgu dirseklerinin boş genişleme kartı yuvalarına takılması
gerekir. Dirsekler ayrıca toz ve kiri bilgisayardan uzak tutar ve bilgisayarın düzgün bir şekilde soğutulmasına ve
bilgisayarın içerisindeki hava akışına yardımcı olur.
2.
mandalı mandal yerine oturana kadar iterek iki genişleme kartı mandalını kapatın.
3.
Genişletme kart tutucusunu değiştirin.
4.
Soğutma örtüsünü takın.
88
5.
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
Bir GPU kartı takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
3.
Soğutma örtüsünü çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. Soğutma örtüsünü çıkarma.
4.
Genişletme kartı tutucusunu çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. Genişletme kartı tutucusunu çıkarma.
5.
İki genişletme kartı mandalını açın.
6.
Dolgu braketlerini çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. GPU kartını çıkarma
NOT: Genişletme kartını çıkarma ihtimaline karşı bu dirseği saklayın. Dolgu dirsekleri, sistemin FCC sertifikasını
korumak için boş genişletme kartı yuvalarına takılmalıdır. Destekler tozu ve kiri sistemden uzak tutar ve sistemin
düzgün bir şekilde soğutulmasına ve bilgisayarın içerisindeki hava akışına yardımcı olur.
Adimlar
1. Sistem kartının üzeründe x16 yuvayı bulun.
2.
GPu kartını yuvaya takın.
3.
Kabloları GPU kartına bağlayın.
4.
İki genişleme kartı mandallarını kapatın.
Sonraki Adimlar
1.
Genişleme kart tutucusunu takın.
2.
Soğutma örtüsünü takın.
3.
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
Dahili çift SD modülü
NOT: Sistem kurulumunun Entegre Aygıtlar ekranında Yedeklilik seçeneği Ayna Moduna ayarlandığında, bilgi bir SD
karttan diğerine kopyalanır.
Dahili çift SD modülünü çıkarma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
"Sisteminizin içinde çalışmaya başlamadan önce"de listelenen prosedürleri takip edin.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
89
Adimlar
1. Sistem kartında dahili çiftli SD modülünü konumlandırın.
2.
Takılıysa, SD kartını çıkarın.
3.
Plastik çıkarma sekmesini tutun ve çift SD modülünü sistem panelinden çıkarın.
Rakam 33. Dahili Çift SD Modülünü (IDSDM) çıkarma ve takma
1.
Dahili Çift SD modülü
2.
LED durum göstergesi (2)
3.
SD kartı (2)
4.
SD kartı yuvası 2
5.
SD kartı yuvası 1
6.
IDSDM konektörü
Aşağıdaki tablo IDSDM gösterge kodlarını açıklamaktadır.
90
Kural
IDSDM gösterge kodu
Koşul
A
Yeşil
Kartın çevrimiçi olduğunu gösterir
B
Yanıp sönen yeşil
Yeniden kurmayı veya faaliyeti gösterir
C
Hızlı yanıp sönen turuncu
Kart uyumsuzluğunu veya kartın hata verdiğini gösterir
D
Sarı
Kartın çevrimdışı olduğunu, hata verdiğini veya yazma
korumalı olduğunu gösterir
E
Yanmıyor
Kartın eksik olduğunu veya yeniden başlatıldığını gösterir
Sonraki Adimlar
"Sisteminizin içinde çalıştıktan sonra"da listelenen prosedürleri takip edin.
Dahili çift SD modülünün takılması
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
"Sisteminizin içinde çalışmaya başlamadan önce"de listelenen prosedürleri takip edin.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Sistem kartı üzerinde IDSDM konektörünün yerini belirleyin.
2.
Sistem kartı ve çift SD modülü üzerindeki konektörleri hizalayın.
3.
Sistem kartında yerine sıkıca oturana kadar çift SD modülüne bastırın.
Sonraki Adimlar
1.
SD vFlash ortam kart(lar)ını takın.
2.
"Sisteminizin içinde çalıştıktan sonra"da listelenen prosedürleri takip edin.
Dahili SD kartı
Dahili SD kartını çıkarma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
"Sisteminizin içinde çalışmaya başlamadan önce"de listelenen prosedürleri takip edin.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
91
Adimlar
Dahili çift SD modülü üzerinde SD kart yuvasını belirleyin ve yuvadan çıkıp serbest kalması için kartı içeri doğru bastırın.
Sonraki Adimlar
"Sisteminizin içinde çalıştıktan sonra"da listelenen prosedürleri takip edin.
Dahili SD kartını takma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
"Sisteminizin içinde çalışmaya başlamadan önce"de listelenen prosedürleri takip edin.
3.
Eğer takılıysa, soğutma tabakasını çıkarın.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
NOT: Sisteminizle birlikte bir SD kartı kullanmak için, Sistem Ayarlarında Internal SD Card Port (Dahili SD Kart Bağlantı
Noktasının) etkin hale getirildiğinden emin olun.
Adimlar
1. SD kart konektörünü dahili çift SD modülüne yerleştirin. SD kartını uygun şekilde hizalayın ve kartın temas pimi tarafını
yuvaya takın.
NOT: Kartın doğru takılmasını sağlamak için yuva kamalıdır.
2.
Kartı yerine sabitlemek için kartı yuvaya doğru bastırın.
Sonraki Adimlar
1.
Eğer çıkarılmışsa, soğutma tabakasını yeniden yerleştirin.
2.
"Sisteminizin içinde çalıştıktan sonra"da listelenen prosedürleri takip edin.
İşlemciler
İşlemciyi çıkarma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
NOT: Düzgün sistem soğuması sağlamak için boş işlemci soketine boş bir işlemci takmalısınız.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 Phillips tornavidasını el altında tutun.
3.
Sisteminizi yükseltmeden önce dell.com/support adresinden en son BIOS sürümünü indirin ve güncelleştirmeyi sisteminize
kurmak için sıkıştırılmış indirme dosyasındaki yönergeleri izleyin.
NOT: Sistem BIOS'u Yaşam Döngüsü Denetleyicisini kullanarak güncelleyebilirsiniz.
4.
92
Sisteminiz içinde çalışmaya başlamadan önce'de listelenen prosedürleri takip edin.
5.
Takılıysa, soğutma fanı aksamını sökün.
6.
Takılıysa, tam uzunluktaki PCIe kartını (kartlarını) çıkarın.
7.
Soğutma örtüsünü çıkarın.
UYARI: Sistem kapatıldıktan sonra bir süre ısı emici ve işlemci dokunulamayacak kadar sıcak kalır. Herhangi bir
işlem yapmadan önce ısı emicinin ve işlemcinin soğumasını bekleyin.
DİKKAT: İşlemciyi çıkarmayı planlamıyorsanız, ısı emicisini asla işlemciden ayırmayın. Uygun sıcaklık şartlarının
korunması için ısı emicisi gereklidir.
Adimlar
1. Isı emiciyi çıkarmak için:
a. Isı emicisini sistem kartına bağlayan iki vidadan birini gevşetin.
Isı emicinin işlemciden ayrılması için 30 saniye bekleyin.
b. İlk çıkardığınız vidanın çaprazında kalan vidayı çıkarın.
c. Kalan iki vida için de aynı işlemi tekrarlayın.
d. Isı emiciyi çıkarın.
Rakam 34. Bir işlemciyi çıkarma ve takma
1. ısı emicisi
2. tutucu vidalar (4)
3. işlemci soketi
4. yuvalar (4)
DİKKAT: İşlemci soketinde büyük baskı altında tutulur. Sıkıca tutulmazsa açma kolunun aniden yerinden
çıkabileceğini unutmayın.
93
Rakam 35. İşlemci koruyucusu
1. birinci soket serbest bırakma kolunu kapatın
2. kilitli simgesi
3. işlemci
4. birinci soket serbest bırakma kolunu açın
5. kilitli değil simgesi
2.
İşlemciyi çıkarmak için:
a. Kilidi kaldır simgesinin yanındaki open first (birinci açma) soket-kolunu serbest bırakın
altından dışarı doğru bastırarak
Kolu aşağıya doğru ve sekme
b. Benzer şekilde, kilitli simgesinin yanındaki close first (birinci kapatma) soket-serbest bırakma kolunu serbest bırakın
kolu aşağı doğru ve sekme altına doğru iterek. Kolu 90 derece yukarı kaldırın.
c. İşlemci tabakasını kaldırmak için open first (birinci açma) soket-serbest bırakma kolunu indirin.
94
Rakam 36. Bir işlemciyi çıkarma ve takma
1. close first (birinci kapatma) soket-serbest
bırakma kolu
2. işlemcinin pim 1 köşesi
3. işlemci
4. yuva (4)
5. işlemci koruyucusu
6. open first (birinci açma) soket-serbest
bırakma kolu
7. soket
8. soket anahtarları (4)
d. İşlemci üzerindeki tabakayı tutun ve open first (birinci açma) soket-serbest bırakma kolu yukarı kalkana kadar işlemciyi
kaldırın.
DİKKAT: Soket pinleri hassastır ve kalıcı olarak zarar görebilir. İşlemciyi soketten çıkarırken, soketteki
pinleri bükmemeye dikkat edin.
e. İşlemciyi soketten çıkarın ve open first (birinci açma) soket- serbest bırakma kolunu yukarıda bırakın.
NOT: İşlemciyi kalıcı olarak çıkarıyorsanız, soket pimlerini korumak ve soketin tozlanmamasını sağlamak için, boş
sokete bir soket koruyucu kapak takmanız gerekir.
NOT: İşlemciyi kaldırdıktan sonra, yeniden kullanma, geri dönme ve geçici depolama için antistatik muhafazaya
yerleştirin. İşlemcinin altına dokunmayın. İşlemcinin yalnızca kenar uçlarına dokunun.
Sonraki Adimlar
1.
Isı dağıtıcı(lar) ile işlemci(ler)i değiştirin (bkz. İşlemci takma).
2.
"Sisteminiz içinde çalıştıktan sonra"da listelenen prosedürleri takip edin.
95
İşlemci takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 Phillips tornavidasını el altında tutun.
3.
Sisteminizi yükseltmeden önce dell.com/support adresinden en son BIOS sürümünü indirin ve güncelleştirmeyi sisteminize
kurmak için sıkıştırılmış indirme dosyasındaki yönergeleri izleyin.
NOT: Sistem BIOS'u Yaşam Döngüsü Denetleyicisini kullanarak güncelleyebilirsiniz.
4.
"Sisteminiz içinde çalışmaya başlamadan önce"'de listelenen prosedürleri takip edin.
5.
Takılıysa, soğutma fanı ünitesini sökün.
6.
Takılıysa, tam uzunluktaki PCIe kartını çıkarın.
7.
Soğutma örtüsünü çıkarın.
UYARI: Sistem kapatıldıktan sonra bir süre ısı emici ve işlemci dokunulamayacak kadar sıcak kalır. Herhangi
bir işlem yapmadan önce ısı emicinin ve işlemcinin soğumasını bekleyin.
DİKKAT: İşlemciyi çıkarmayı planlamıyorsanız, ısı emicisini asla işlemciden ayırmayın. Uygun sıcaklık
şartlarının korunması için ısı emicisi gereklidir.
NOT: Tek bir işlemci takıyorsanız CPU1 soketine takılmalıdır.
Adimlar
1. Yeni işlemciyi paketinden çıkarın.
İşlemci daha önce bir sistemde kullanılmış ise, tiftiksiz bir bez kullanarak herhangi bir kalan termal gresi çıkarın.
2.
İşlemci soketini bulun.
3.
Varsa, soketin koruyucu kapağını çıkarın.
4.
Kilidi kaldır simgesinin yanındaki open first soket-serbest bırakma kolunu serbest bırakın
altından dışarı doğru bastırarak
5.
Benzer şekilde,kilitleme simgesinin yanındaki close first soket-serbest bırakma kolunu serbest bırakın
ve sekme altından dışarı iterek. Kolu 90 derece yukarı kaldırın.
6.
İşlemci korumasındaki kilit semblünün yanındaki sekmeyi tutun ve yukarı ve dışa doğru kaldırın.
7.
İşlemciyi sokete takmak için:
Kolu aşağıya doğru ve sekme
kolu aşağı doğru
DİKKAT: İşlemcinin yanlış yerleştirilmesi, sistem kartı veya işlemcinin kalıcı olarak zarar görmesine neden
olabilir. Soketteki pimlerin kıvrılmamasına dikkat edin.
DİKKAT: İşlemciyi kaldırırken veya takarken, ellerinizi kontaminantlara karşı silin. İşlemci pinlerinin üzerinde
termal makine yağı veya yağ gibi kontaminantların olması işlemciye zarar verebilir.
a. İşlemciyi soket anahtarları ile hizalama
DİKKAT: İşlemciyi yerine oturtmak için zorlamayın. İşlemci doğru yerleştirildiğinde, sokete kolayca oturur.
b. İşlemcinin pin 1 göstergesini sistem kartı. üzerindeki üçgene hizalayın.
c. Yuva üzerindeki işlemciyi, işlemci üzerindeki yuvalar yuva anahtarlarına hizalanacak şekilde yerleştirin.
96
DİKKAT: İşlemciyi yerine oturtmak için zorlamayın. İşlemci doğru yerleştirildiğinde, sokete kolayca oturur.
d. İşlemci korumasını kapatın.
e. Kilitleme simgesinin yanındaki close first soket-serbest bırakma levyesini serbest bırakın
kilitleyin.
f.
8.
sekme altına itin ve
Benzer şekilde, kilidi kaldır simgesinin yanındaki open first soket-serbest bırakma levyesini indirin.
ve kilitleyin.
sekme altına itin
Isı emicisini takmak için:
a. Eğer uygulanabilir ise, pamuksuz temiz bir bez kullanarak var olan termal makine yağını ısı emiciden uzaklaştırın.
b. Termal makine yağını işlemcinin üzerine uygulayın. Yağı şekilde gösterildiği gibi işlemcinin üzerine ince bir spiral şeklinde
uygulamak için işlemci kitiniz ile birlikte gelen termal makine yağı şırıngasını kullanın.
DİKKAT: Çok fazla termal gres uygulanması, taşan gresin işlemci soketi ile temas etmesine ve
kirletmesine neden olabilir.
Rakam 37. Termal makine yağının işlemci üzerine uygulanması
1. işlemci
2. termal makine yağı
3. termal makine yağı şırıngası
NOT: Termal makine yağı tek kullanımlıktır. Şırıngayı kullandıktan sonra atın.
c. Isı emicisini işlemcinin üzerine yerleştirin.
d. Isı emicisini sistem kartına sabitlemek için dört vidayı sıkın.
97
NOT: Vidaları bir birine çapraz olarak sıkın. Isı emicisini takarken ısı emicisi tutma vidalarını aşırı sıkmayın. Aşırı
sıkmamak için, ısı emicisi tutma vidasını direnç hissedene kadar sıkın ve vida yerine yerleştiğinde sıkmayı bırakın.
Vida gerilimi 6 inç-lb'yi (6,9 kg-cm) geçmemelidir.
Sonraki Adimlar
1.
Soğutma örtüsünü takın.
2.
Varsa PCIe kartı takın.
3.
Mümkünse, soğutma fanı aksamını takın.
4.
"Sisteminiz içinde çalışmaya başladıktan sonra"da listelenen prosedürleri takip edin.
5.
Önbellek alınırken, Sistem Kurulumu'na girmek için <F2> tuşuna basın ve işlemci bilgisinin yeni sistem yapılandırması ile
uyumlu olduğunu doğrulayın.
6.
Yeni işlemcinin düzgün çalıştığını doğrulamak için sistem tanılama araçlarını çalıştırın.
Güç kaynakları
Sisteminiz aşağıdakilerden birini destekliyor:
•
İki 495 W, 750 W, 1100 W veya 1600 W (Platin) AC güç kaynağı modülü veya
•
İki 750 W (Titanyum) güç kaynağı modülü veya
•
İki 1100 W DC güç kaynağı modülü
NOT: 495 W, 750 W ve 1100 W Platin güç kaynakları 100 VAC ila 240 VAC girişler için nominal olarak sınıflandırılmıştır.
750 W Titanyum ve 1600 W Platin güç kaynakları 200 VAC ila 240 VAC girişler için nominal olarak sınıflandırılmıştır.
1100 W DC güç kaynağı –(48-60) VDC giriş için nominal olarak sınıflandırılmıştır.
NOT: İki eş güç kaynağı takıldığında, güç kaynağı yedekliliği (1+1 – yedekli veya 2+0 – yedeksiz) sistem BIOS'unda
yapılandırılır. Yedekli modda, Etkin Yedek Kullanma devre dışıyken, sisteme güç her iki güç kaynağından eşit şekilde
sağlanır. Etkin Yedek Kullanma etkinken, sistem kullanımı düşükken verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için PSU'lardan biri
bekleme durumuna geçer.
DİKKAT: İki güç kaynağı kullanıldığında bunların ikisi de aynı maksimum çıkış gücüne sahip olmalıdır.
NOT: AC güç kaynakları için, yalnızca arkasında Uzatılmış Güç Performansı (EPP) etiketine sahip olan güç kaynaklarını
kullanın. Önceki nesil sunuculardan gelen PSU'ları karıştırmak, güç kaynağı uyumsuzluğuna veya güç sağlama hatasına
neden olabilir.
NOT: Sisteminizde ikiden fazla GPU kartı varsa, sisteminize iki adet 1100 W PSU'nun takılı olması gerekecektir.
Etkin Yedek Özelliği
Sisteminiz, güç kaynağı yedekliliği ile bağlantılı güç ek yükünü önemli oranda azaltan Etkin Yedek özelliğini destekler.
Etkin Yedek özelliği etkinleştirildiğinde, yedek güç kaynaklarından biri uyku durumuna geçirilir. Aktif güç kaynağı, yükün %100'ünü
destekler, dolayısıyla daha yüksek verimlilikte çalışır. Uyku durumundaki yedek güç kaynağı, aktif güç kaynağının çıkış gerilimini
izler. Aktif güç kaynağının çıkış gerilimi düşerse, uyku durumundaki yedek güç kaynağı aktif duruma geri döner.
Eğer iki güç kaynağının da aktif durumda olması güç kaynaklarından birinin uyku modunda olmasından daha verimli ise aktif güç
kaynağı uyku modundaki bir güç kaynağını da aktifleştirebilir.
Varsayılan güç kaynağı ayarları aşağıdaki gibidir:
98
•
Aktif güç kaynağı üzerindeki yük %50'den fazla ise, diğer güç kaynağı aktif duruma geçer.
•
Eğer aktif güç kaynağı üzerindeki yük %20'nin altına düşerse, diğer güç kaynağı uyku durumuna geçer.
iDRAC ayarlarını kullanarak, Etkin Yedek özelliğini yapılandırabilirsiniz. iDRAC ayarları hakkında daha fazla bilgi için, dell.com/
support/manuals adresindeki Tümleşik Uzaktan Erişim Denetleyicisi Kullanıcı Klavuzu'na bakın.
Bir AC güç kaynağı biriminin çıkarılması.
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
DİKKAT: Sistem normal çalışma için bir güç kaynağı gerektirir. Güç yedekli sistemlerde, sistem açıkken güç
kaynaklarını teker teker çıkarıp değiştirin.
NOT: İsteğe bağlı kablo yönetim kolunu, güç kaynağı kaldırmasını engellerse açmanız ve kaldırmanız gerekebilir. İsteğe
bağlı kablo yönetim kolu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. sistemin raf belgeleri.
Adimlar
1. Güç beslemesinden ve sökmeyi planladığınız güç kaynağı biriminden güç kablosunu çekin ve şeritten kabloları çıkarın.
2.
Serbest bırakma mandalına basın ve güç kaynağı birimini kasadan çıkarın.
Rakam 38. Bir AC güç kaynağı biriminin çıkarılması ve takılması
1.
serbest bırakma mandalı
2.
güç kaynağı birimi kablosu konektörü
3.
güç kaynağı birimi
4.
konektör
5.
güç kaynağı birimi kolu
99
Bir AC güç kaynağı biriminin takılması
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Her iki güç kaynağı biriminin de aynı türde ve aynı çıkış gücüne sahip olduğundan emin olun.
NOT: Maksimum çıkış gücü (watt olarak gösterilir) bilgisi güç kaynağı etiketinde yer alır.
2.
Varsa, boş güç kaynağı birimini çıkarın.
3.
Güç kaynağı birimini ve mandalı yerine oturana dek yeni güç kaynağı birimini kasaya doğru itin.
NOT: Kablo yönetim kolunu açtıysanız, yeniden kapatın. Kablo yönlendirme kolu hakkında bilgi için, bkz. sistemin raf
belgeleri.
4.
Güç kablosunu güç kaynağı birimine bağlayın ve kabloyu elektrik prizine takın.
DİKKAT: Güç kablosunu bağlarken, kabloyu kayışla sabitleyin.
NOT: Çalışır durumdayken parçaları çıkarıp takılabilen veya çalışır durumdayken eklenebilen yeni bir güç kaynağı
birimini takarken, sistemin güç kaynağı birimini görmesi ve durumunu belirlemesi için 15 saniye kadar bekleyin. Keşif
tamamlanana kadar güç kaynağı artıklığı gerçekleşmeyebilir. Yeni güç kaynağı birimi keşfedilene ve diğer güç kaynağı
birimini çıkarmadan önce etkinleşene kadar bekleyin. Güç kaynağı birimi durum göstergesi, güç kaynağı biriminin
düzgün olarak çalıştığını gösteren yeşil renge döner.
Bir DC güç kaynağı için kablo talimatları
Sisteminiz iki adede kadar –(48–60) V DC güç kaynağını destekler (mevcut olduğunda).
UYARI: -(48-60) V DC güç kaynağı kullanan cihazlarda, DC gücü ve güvenlik bağlantılarının tümü yetkili bir elektrikçi
tarafından yapılmalıdır. DC gücünü ve toprak hatlarını kendiniz bağlamayı denemeyin. Tüm elektrik kabloları ilgili
bölgesel ve ulusal yönetmelik ve uygulamalara uygun olmalıdır. Dell'den yetkili olmayan kişilerden alınan servisten
kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen tüm güvenlik yönergelerini okuyun ve
uygulayın.
DİKKAT: Aksi belirtilmedikçe, ünitede yalnızca bakır tel kullanın, yalnızca kaynak ve dönüş için minimum 90 ºC
sınıfında 10 Amerikan Kablo Ölçüsü (AWG) kullanın. –(48–60) V DC'yi (1 kablo), bir yüksek kesinti akım derecesine
sahip DC için 50 A sınıfında devredeki aşırı akım koruması ile koruyun.
DİKKAT: Ekipmanı, AC kaynağından (güvenilir şekilde topraklanmış –(48–60) V DC SELV kaynağı) elektriksel olarak
izole edilmiş –(48–60) V DC'lik bir güç kaynağına bağlayın. –(48–60) V DC kaynağının etkin şekilde topraklandığına
emin olun.
NOT: Alan kablolamasına, kolayca erişilebilen ve uygun şekilde onaylanmış ve derecelendirilmiş bir bağlantı ayırma cihazı
eklenecektir.
Giriş gereklilikleri
•
Güç kaynağı gerilimi: –(48–60) V DC
•
Akım tüketimi: 32 A (maksimum)
100
Kit içeriği
•
Dell parça numarası 6RYJ9 terminal blok veya eşdeğeri (1)
•
üzerinde kilit pulu bulunan 6 ila 32 numaralı somun (1)
Gerekli aletler
10 AWG boyutundaki tek veya çok telli, yalıtımlı bakır teldeki yalıtımı çıkarabilecek kablo sıyırma pensi
NOT: Parça numarası 3080 olan alfa kablo veya dengini kullanın (65/30 bükümlü).
Gerekli kablolar
•
Bir adet UL 10 AWG, 2 m maksimum (bükümlü) siyah kablo [–(48–60) V DC]
•
Bir adet UL 10 AWG, 2 m maksimum (bükümlü) kırmızı kablo (V DC dönüş)
•
Bir adet UL 10 AWG, 2 m maksimum yeşil/sarı, sarı çizgili yeşil, bükümlü kablo (emniyet topraklaması)
Emniyet topraklama telinin takılması ve bağlanması
Önkosullar
UYARI: -(48-60) V DC güç kaynağı kullanan cihazlarda, DC gücü ve güvenlik bağlantılarının tümü yetkili bir elektrikçi
tarafından yapılmalıdır. DC gücünü ve toprak hatlarını kendiniz bağlamayı denemeyin. Tüm elektrik kabloları ilgili
bölgesel ve ulusal yönetmelik ve uygulamalara uygun olmalıdır. Dell'den yetkili olmayan kişilerden alınan servisten
kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen tüm güvenlik yönergelerini okuyun ve
uygulayın.
Adimlar
1. Yeşil/sarı kablonun ucundan yalıtımı soyun ve yaklaşık 4,5 mm. (0,175 inç) bakır kablo açıkta kalsın.
2.
Sıkıştırma el aleti kullanarak (Tyco Electronics, 58433-3 veya eşdeğeri), yuvarlak tipli terminali (Jeeson Terminals Inc.,
R5-4SA veya eşdeğeri) yeşil/sarı kablodan (güvenlik topraklama kablosu) geçirin.
3.
Güvenlik topraklama kablosunu tırtıllı rondela ile donatılmış #6-32 somun kullanarak sistemin arkasındaki topraklama direğine
bağlayın.
101
Rakam 39. Emniyet topraklama telinin takılması ve bağlanması
1.
#6-32 somun
2.
yaylı rondela
3.
tırtıllı rondela
4.
güvenlik topraklama kablosu
5.
topraklama direği
DC giriş gücü kablolarını düzenleme
Önkosullar
UYARI: -(48-60) V DC güç kaynağı kullanan cihazlarda, DC gücü ve güvenlik bağlantılarının tümü yetkili bir elektrikçi
tarafından yapılmalıdır. DC gücünü ve toprak hatlarını kendiniz bağlamayı denemeyin. Tüm elektrik kabloları ilgili
bölgesel ve ulusal yönetmelik ve uygulamalara uygun olmalıdır. Dell'den yetkili olmayan kişilerden alınan servisten
kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen tüm güvenlik yönergelerini okuyun ve
uygulayın.
Adimlar
1. Yaklaşık 13 mm (0,5 inç) bakır kablo açıkta kalacak şekilde DC güç kablolarının ucundan yalıtımı soyun.
UYARI: DC güç kablolarını bağlarken kutupluluğu tersine çevirmek, güç kaynağı veya sisteme kalıcı olarak
zarar verebilir.
2.
Bakır uçlarını eşleşen bağlayıcılara takın ve 2 Numaralı Phillips tornavida kullanarak, eşleşen konektörün üstündeki tutucu
vidaları sıkın.
UYARI: Güç kaynağını elektrostatik boşalımdan korumak için, eşleşen konektörü güç kaynağına sokmadan
önce tutucu vidalar lastik kapakla kapatılmış olmalıdır.
3.
Tutucu vidaların üzerine sabitlemek için lastik kapağı saat yönünde döndürün.
4.
Eşleşen bağlayıcıyı güç kaynağına takın.
102
Rakam 40. DC giriş gücü kablolarını düzenleme
1.
kablo RTN
2.
DC güç konektörü
3.
tutucu vidalar (2)
4.
lastik kapak
5.
DC güç soketi
6.
kablo –48 V
Bir DC güç kaynağı birimini çıkarma
Önkosullar
UYARI: -(48-60) V DC güç kaynağı kullanan cihazlarda, DC gücü ve güvenlik bağlantılarının tümü yetkili bir elektrikçi
tarafından yapılmalıdır. DC gücünü ve toprak hatlarını kendiniz bağlamayı denemeyin. Tüm elektrik kabloları ilgili
bölgesel ve ulusal yönetmelik ve uygulamalara uygun olmalıdır. Dell'den yetkili olmayan kişilerden alınan servisten
kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen tüm güvenlik yönergelerini okuyun ve
uygulayın.
DİKKAT: Sistem normal çalışma için bir güç kaynağı gerektirir. Güç yedekli sistemlerde, sistem açıkken güç
kaynaklarını teker teker çıkarıp değiştirin.
NOT: İsteğe bağlı kablo yönetim kolunu, güç kaynağı kaldırmasını engellerse açmanız ve kaldırmanız gerekebilir. İsteğe
bağlı kablo yönetim kolu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. sistemin raf belgeleri.
Adimlar
1. Güç kablolarını güç kaynağından ve konektörü çıkarmak istediğiniz güç kaynağından çıkarın.
2.
Güvenlik topraklama kablosunu çıkarın.
3.
Serbest bırakma mandalına basın ve güç kaynağını kasadan çıkarın.
103
Rakam 41. DC güç kaynağını çıkarma ve takma
1.
serbest bırakma mandalı
2.
güç kaynağı durum göstergesi
3.
güç kaynağı
4.
konektör
5.
güç kaynağı kolu
Bir DC güç kaynağı birimini takma
Önkosullar
UYARI: -(48-60) V DC güç kaynağı kullanan cihazlarda, DC gücü ve güvenlik bağlantılarının tümü yetkili bir elektrikçi
tarafından yapılmalıdır. DC gücünü ve toprak hatlarını kendiniz bağlamayı denemeyin. Tüm elektrik kabloları ilgili
bölgesel ve ulusal yönetmelik ve uygulamalara uygun olmalıdır. Dell'den yetkili olmayan kişilerden alınan servisten
kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen tüm güvenlik yönergelerini okuyun ve
uygulayın.
Adimlar
1. Her iki güç kaynağının da aynı türde ve aynı çıkış gücüne sahip olduğundan emin olun.
NOT: Maksimum çıkış gücü (watt olarak gösterilir) bilgisi güç kaynağı etiketinde yer alır.
2.
Varsa, boş güç kaynağını çıkarın.
3.
Güç kaynağı birimini ve mandalı yerine oturana dek yeni güç kaynağını kasaya doğru itin.
NOT: Kablo yönetim kolunu açtıysanız, yeniden kapatın.Kablo yönlendirme kolu hakkında bilgi için, bkz. sistemin raf
belgeleri.
4.
Güvenlik topraklama kablosunu bağlayın.
5.
DC güç konektörünü güç kaynağı birimine bağlayın.
DİKKAT: Güç kablolarını bağlarken, kabloları güç kaynağı koluna şeritle sabitleyin.
6.
104
Kabloları DC güç kaynağına bağlayın.
NOT: Yeni bir güç kaynağını monte ederken, çalışma sırasında takıp çıkarırken ya da eklerken, sistemin güç kaynağını
tanıması ve durumunu belirlemesi için 15 saniye bekleyin. Güç kaynağı durum göstergesinin, güç kaynağının düzgün
çalıştığını gösterecek şekilde yeşil renkte yanması gerekir.
Güç kaynağı birimi kapağının (PSU) çıkarılması
İkinci bir güç kaynağı birimi takıyorsanız yuvadaki güç kaynağı kapağını dışarı doğru çekerek çıkarın.
DİKKAT: Sistemin düzgün soğutulduğundan emin olmak için güç kaynağı kapağı, yedekli olmayan
yapılandırmada ikinci güç kaynağı bölmesine takılmalıdır. İkinci bir güç kaynağı takıyorsanız güç kaynağı
kapağını çıkarın.
Rakam 42. Güç kaynağı kapağını çıkarma ve takma
1.
güç kaynağı kapağı
2.
güç kaynağı yuvası
Güç kaynağı biriminin takılması
Güç kaynağı kapağını sadece ikinci güç kaynağı birimi bölmesine takın.
Güç kaynağı kapağını takmak için, güç kaynağı kapağını güç kaynağı bölmesi ile hizalayın ve yerine oturana kadar kasanın
içine doğru yerleştirin.
Sistem pili
Sistem pilini değiştirme
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
3.
Soğutma örtüsünü çıkarın.
105
UYARI: Yanlış takılan yeni pillerin patlama tehlikesi vardır. Pili yalnızca üretici tarafından önerilen veya buna
eşdeğer türde bir pille değiştirin. Ek bilgi için güvenlik bilgilerinize bakın.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Pil soketini konumlandırın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem Kartı Konektörleri.
DİKKAT: Pil konektörünün zarar görmemesi için, pili takarken ya da çıkarırken, konektörü sıkıca
desteklemeniz gerekir.
2.
Pili çıkarmak için, aşağıdaki görselde gösterildiği gibi, pilin pozitif tarafındaki kenarına ok yönünde sertçe bastırın.
Pil, soketten çıkar.
Rakam 43. Sistem pilini çıkarma ve takma
1.
pilin pozitif tarafı
2.
soket
3.
Yeni bir sistem pili takmak için, pili "+" tarafı yukarı bakacak şekilde tutun ve konektörün sabitleme tırnaklarının altına
kaydırın.
4.
Yerine oturana kadar, pili konektöre doğru bastırın.
Sonraki Adimlar
1.
Soğutma örtüsünü takın.
2.
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
3.
Sisteminize önyükleme yaparken, Sistem Kurulumuna girmek için <F2> tuşuna basın ve pilin doğru şekilde çalıştığından
emin olun.
4.
Sistem Kurulumu'nun Time (Saat) ve Date (Tarih) alanlarına doğru saat ve tarihi girin.
5.
Sistem Kurulumu'ndan çıkın.
106
Sabit sürücü arka paneli
Konfigürasyonunuza bağlı olarak, sisteminiz aşağıdakileri destekler:
•
3,5 inç x8 SAS/SATA arka paneli
•
3,5 inç x18 SAS/SATA arka paneli
•
2,5 inç (x4) Dell PowerEdge Express Flash (PCIe SSD) arka paneli
•
2,5 inç x16 SAS/SATA arka paneli
•
2,5 inç x32 SAS/SATA arka paneli
Konfigürasyonunuza bağlı olarak, sisteminiz aşağıdaki arka plan kombinasyonlarını destekler:
•
3,5 inç x8 SAS/SATA arka paneli ve 2,5 inç x4 PCIe SSD arka paneli
•
2,5 inç x16 SAS/SATA arka paneli ve 2,5 inç x4 PCIe SSD arka paneli
•
sabit sürücü bölmesindeki sabit sürücüler için 2,5 inç x16 SAS/SATA arka panel ve kablo bölmesindeki sabit sürücüler için 2,5
inç x16 SAS/SATA arka paneli.
Sabit sürücü arka panelini çıkarma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
3.
Tüm sabit sürücüleri çıkarın.
4.
Soğutma örtüsünü çıkarın.
5.
Mümkünse, soğutma fanı aksamını sökün.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
DİKKAT: Sürücülerin ve arka panelin hasar görmesini önlemek için, arka paneli sökmeden önce sabit sürücüleri
sistemden çıkarmanız gerekir.
DİKKAT: Çıkarmadan önce her sabit sürücünün numarasını not etmeli ve geçici olarak etiketlemelisiniz, böylece
bunları yeniden aynı konumlara yerleştirebilirsiniz.
Adimlar
1. SAS/SATA/SSD veri, sinyal ve güç kablolarını arka panelden ayırın.
2.
Serbest bırakma pimini veya tırnağını dışarı çekin ve arka paneli yukarıya doğru çekerek sistemden çıkarın.
NOT: Dell PowerEdge Express Flash (PCIe SSD) arka paneli için sabit sürücü arka panelinin kilidini açmak için
serbest bırakma tırnağına bastırın ve sabit sürücü bölmesinden çıkarın.
107
Rakam 44. PCIe SSD sabit sürücülü arka paneli çıkarma ve takma
108
1.
serbest bırakma tırnağı
2.
PCIe SSD sabit sürücü arka paneli
3.
sabit sürücü konnektörü
4.
PCIe kablosu
5.
güç kablosu
6.
sinyal kablosu
7.
arka paneldeki güç konnektörü
8.
arka paneldeki PCIe kablo konektörü
9.
arka paneldeki sinyal kablo konektörü
Rakam 45. 3,5 inç (x8) SAS/SATA arka panelinin çıkarılması ve takılması
1.
arka panel güç konektörü
2.
arka panel güç kablosu
3.
açma pimi
4.
sinyal kablosu
5.
x8 arka paneli
6.
SAS kablosu
109
Rakam 46. Kablolama—3,5 inç (x8) SAS/SATA arka paneli
110
1.
arka paneldeki güç konnektörü
2.
Arka paneldeki SAS A konektörü
3.
sistem kartındaki SAS A konektörü
4.
PDB üzerindeki güç konnektörü
5.
sistem kartındaki sinyal konektörü
6.
arka paneldeki sinyal konektörü
Rakam 47. Tek bir PERC kartına sahip 3,5 inç (x8) SAS/SATA arka panelinin çıkarılması ve takılması
1.
SAS kablosu
2.
x8 arka paneli
3.
güç konnektörü
4.
güç kablosu
5.
açma pimi
6.
sinyal kablosu
111
Rakam 48. Kablolama—Tek bir PERC Kartına sahip 3,5 İnç (x8) SAS/SATA arka paneli
112
1.
arka paneldeki güç konnektörü
2.
Arka paneldeki SAS A konektörü
3.
PERC kartındaki SAS B konektörü
4.
PERC kartındaki SAS A konektörü
5.
PDB üzerindeki güç konnektörü
6.
sistem kartındaki sinyal konektörü
7.
arka paneldeki sinyal konektörü
8.
Arka paneldeki SAS B konektörü
Rakam 49. 3,5 İnç (x8) Artı 2,5 İnç (x4) SAS/SATA arka panelinin çıkarılması ve takılması
1.
x8 arka panel güç kablosu
2.
x8 arka paneldeki güç konnektörü
3.
açma pimi
4.
x8 arka paneldeki SAS kablosu
5.
x8 arka paneldeki sinyal kablosu
6.
PCIe SSD arka panelineki PCIe kablosu
7.
PCIe SSD arka panelindeki güç kablosu
8.
PCIe SSD arka panelindeki sinyal kablosu
9.
PCIe SSD arka panelindeki güç konektörü
10. PCIe SSD arka panelindeki PCIe kablo konektörü
11. PCIe SSD arka panelindeki sinyal konektörü
12. PCIe SSD arka paneli
13. x8 arka paneli
113
Rakam 50. Kablolama—3,5 İnç (x8) artı 2,5 İnç (x4) SAS/SATA arka paneli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
114
PCIe SSD arka panelindeki PCIe B konektörü
PCIe SSD arka panelindeki PCIe D konektörü
PERC kartındaki 3,5 inç arka panelden çıkan SAS B kablosu
PERC kartındaki 3,5 inç arka panelden çıkan SAS A kablosu
PCIe SSD arka panelinden PCIe uzatıcı kartına giden PCIe A kablosu
PCIe SSD arka panelinden PCIe uzatıcı kartına giden PCIe C kablosu
PCIe SSD arka panelinden PCIe uzatıcı kartına giden PCIe B kablosu
PCIe SSD arka panelinden PCIe uzatıcı kartına giden PCIe D kablosu
PIB'deki PCIe SSD arka paneli güç konektörü
sistem kartındaki PCIe SSD arka panel sinyal konektörü
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
sistem kartındaki x8 arka panel sinyal konektörü
x8 arka panel güç kablosu
x8 arka panel sinyal kablosu
x8 arka paneldeki SAS B kablosu
x8 arka paneldeki SAS A kablosu
x8 arka panel güç kablosu
PCIe SSD arka panelindeki güç konektörü
PCIe SSD arka paneli sinyal kablosu
PCIe SSD arka panelineki PCIe C kablosu
PCIe SSD arka panelineki PCIe A kablosu
Rakam 51. 3,5 inç (x18) SAS/SATA arka panelinin çıkarılması ve takılması
1.
sinyal kablosu
2.
açma pimi
3.
güç kablosu
4.
güç konnektörü
5.
SAS kablosu
6.
x18 arka paneli
115
Rakam 52. Kablolama—3,5 inç (x18) SAS/SATA arka paneli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
116
arka paneldeki sinyal konektörü
PERC kartındaki SAS A konektörü
PERC kartındaki SAS B konektörü
PDB üzerindeki güç konnektörü
sistem kartındaki sinyal konektörü
Arka paneldeki SAS B konektörü
Arka paneldeki SAS A konektörü
arka paneldeki güç konnektörü
Rakam 53. 2,5 inç (x16) SAS/SATA arka panelinin çıkarılması ve takılması
1.
x16 arka paneli
2.
açma pimi
3.
sinyal kablosu
4.
güç kablosu
5.
güç konnektörü
6.
SAS kablosu
117
Rakam 54. Kablolama––2,5 inç (x16) SAS/SATA arka paneli
118
1.
PERC'deki SAS A konektörü
2.
PERC'deki SAS B konektörü
3.
PDB üzerindeki güç konnektörü
4.
sistem kartındaki sinyal konektörü
5.
Arka paneldeki SAS B konektörü
6.
Arka paneldeki SAS A konektörü
7.
arka paneldeki güç konnektörü
8.
arka paneldeki sinyal konektörü
Rakam 55. 2,5 inç (x16) artı 2,5 inç (x4) SAS/SATA arka panelinin çıkarılması ve takılması
1.
açma pimi
2.
x16 arka paneline sinyal kablosu
3.
x16 arka paneline güç kablosu
4.
x16 arka paneldeki güç konnektörü
5.
x16 arka paneline SAS kablosu
6.
PCIe SSD arka paneline SAS kablosu
7.
PCIe SSD arka paneline güç kablosu
8.
PCIe SSD arka paneline sinyal kablosu
9.
PCIe SSD arka panelindeki güç konektörü
10. PCIe SSD arka panelindeki SAS konektörü
11. PCIe SSD arka panelindeki sinyal konektörü
12. PCIe SSD arka paneli
13. x16 arka paneli
119
Rakam 56. Kablolama—2,5 inç (x16) artı 2,5 inç (x4) SAS/SATA arka paneli
120
1.
PCIe SSD arka panelineki PCIe B kablosu
2.
PCIe SSD arka panelineki PCIe D kablosu
3.
PERC'deki SAS B konektörü
4.
PERC'deki SAS A konektörü
5.
PCIe köprü kartındaki PCIe B kablosu
6.
PCIe köprü kartındaki PCIe D kablosu
7.
PCIe köprü kartındaki PCIe A kablosu
8.
PCIe köprü kartındaki PCIe C kablosu
9.
PIB'deki PCIe SSD arka paneli güç konektörü
10. sistem kartındaki PCIe SSD arka panel sinyal
konektörü
11. sistem kartındaki x16 arka panel sinyal konektörü
12. PDB'deki x16 arka panel güç konektörü
13. x16 arka paneldeki SAS A konektörü
14. x16 arka paneldeki SAS B konektörü
15. x16 arka paneldeki güç konnektörü
16. x16 arka paneldeki sinyal konnektörü
17. PCIe SSD arka panelindeki sinyal konektörü
18. PCIe SSD arka panelindeki güç konektörü
19. PCIe SSD arka panelineki PCIe C kablosu
20. PCIe SSD arka panelineki PCIe A kablosu
Rakam 57. İki PERC Kartına Sahip 2,5 inç (x32) SAS/SATA arka panelinin çıkarılması ve takılması
1.
arka panel 2'ye sinyal kablosu
2.
açma pimi
3.
arka panel 2'ye güç kablosu
4.
arka panel 2'ye SAS kablosu
5.
arka panel 1'e sinyal kablosu
6.
arka panel 1'e güç kablosu
7.
arka panel 1'e SAS kablosu
8.
arka panel 1'deki güç konnektörü
9.
x16 arka panel 1
10. x16 arka panel 2
11. arka panel 2'deki güç konnektörü
121
Rakam 58. Kablolama—İki PERC kartına sahip 2,5 inç (x32) SAS/SATA arka paneli
122
1.
1. PERC'deki SAS A konektörü
2.
1. PERC'deki SAS B konektörü
3.
2. PERC'deki SAS B konektörü
4.
2. PERC'deki SAS A konektörü
5.
PIB'deki arka panel 2 güç konektörü
6.
PIB'deki arka panel 1 güç konektörü
7.
sistem kartında arka panel 1'den sinyal kablosu
8.
sistem kartında arka panel 2'den sinyal kablosu
9.
arka panel 1'deki SAS A konektörü
10. arka panel 1'deki SAS B konektörü
11. arka panel 1'deki güç konnektörü
12. arka panel 1'deki sinyal konektörü
13. arka panel 2'deki güç konnektörü
14. arka panel 2'deki SAS B konektörü
15. arka panel 2'deki SAS A konektörü
16. arka panel 2'deki sinyal konektörü
Rakam 59. Tek PERC Kartına Sahip 2,5 inç (x32) SAS/SATA arka panelinin çıkarılması ve takılması
1.
arka panel 2'ye sinyal kablosu
2.
açma pimi
3.
arka panel 2'ye güç kablosu
4.
arka panel 2'ye SAS kablosu
5.
arka panel 1'e sinyal kablosu
6.
arka panel 1'e güç kablosu
7.
arka panel 1'e SAS kablosu
8.
arka panel 1'deki güç konnektörü
9.
x16 arka panel 1
10. arka panel 2'deki SAS konektörü
11. x16 arka panel 2
12. arka panel 2'deki güç konnektörü
123
Rakam 60. Kablolama—Tek bir PERC Kartına sahip 2,5 inç (x32) SAS/SATA arka paneli
124
1.
arka panel 2'deki sinyal konektörü
2.
arka panel 2'deki SAS B konektörü
3.
arka panel 2'deki SAS A konektörü
4.
PERC'deki SAS B konektörü
5.
PERC'deki SAS A konektörü
6.
PIB'deki arka panel 2 güç konektörü
7.
PIB'deki arka panel 1 güç konektörü
8.
sistem kartındaki arka panel 2 sinyal konektörü
9.
sistem kartındaki arka panel 1 sinyal konektörü
10. arka panel 1'deki SAS A konektörü
11. arka panel 1'deki SAS B konektörü
12. arka panel 1'deki güç konnektörü
13. arka panel 1'deki sinyal konektörü
14. arka panel 2'deki güç konnektörü
15. arka panel 2'deki SAS B1 konektörü
16. arka panel 2'deki SAS A1 konektörü
Sabit Sürücü Arka Panelini Takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
3.
Tüm sabit sürücüleri çıkarın. Daha fazla bbilgi için, bkz.Çalışırken çıkarılabilir bir sabit sürücüyü çıkarma
4.
Eğer varsa, soğutma fanı tertibatını çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. Soğutma fanı tertibatını çıkarma (isteğe bağlı)
5.
Soğutma örtüsünü çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. Soğutma tabakasını çıkarma.
Adimlar
1. Kasanın tabanındaki kancaları, sabit sürücünün arka panelini hizalamak için klavuz olarak kullanın.
2.
Sabit-sürücü arka panelini yerine sabitlemek için sabit-sürücü arka panelini kasaya indirin.
NOT: Bir Dell PowerEdge Express Flash (PCIe SSD) arka paneli için, serbest bırakma tırnağı yerine oturuncaya kadar,
sabit sürücünün panelini aşağıya doğru kaydırın.
3.
SAS/SATA/SSD veri, sinyal ve güç kablolarını arka panele bağlayın. Bu dokümanda yer alan kablolama talimatlarına bakın.
Sonraki Adimlar
1.
Eğer varsa, soğutma fanı tertibatını yükleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. Soğutma fanı tertibatını çıkarma (isteğe bağlı)
2.
Soğutma örtüsünü çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. Soğutma örtüsünü çıkarma.
3.
Sabit sürücüleri eski konumlarına takın.
4.
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
SD vFlash ortam kartı
Bir vFlash SD kartı, sistemdeki vFlash SD kartı yuvasına takılan bir Secure Digital (SD) karttır. Kart, sunucu yapılandırılmasının,
komut dosyalarının ve görüntülemenin otomasyonuna olanak veren, istek üzerine yerel depolama ve özel bir dağıtım ortamı sağlar.
USB cihazlarını emüle eder. Daha fazla bilgi için, dell.com/esmmanuals adresindeki Tümleşik Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi
Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
SD vFlash ortam kartının değiştirilmesi
1.
SD vFlash ortam kartı yuvasını sistemde konumlandırın.
2.
SD vFlash ortam kartını çıkarmak için, kartı içeri bastırarak serbest bırakın ve yuvasından çıkarın.
125
Rakam 61. SD vFlash ortam kartını çıkarma ve takma
1.
3.
SD vFlash ortam kartı
2.
SD vFlash ortam kartı
vFlash ortam kartını takmak için, etiketli tarafı yukarıya bakacak şekilde, SD kartının temas pini tarafını modülün üzerindeki
kart yuvasına takın.
NOT: Kartın doğru takılmasını sağlamak için yuva kamalıdır.
4.
Kartı yuvada kilitlemek için kartı içeri doğru bastırın.
Kontrol paneli düzeneği
Kontrol paneli aksamını çıkarma
Önkosullar
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
3.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
4.
Mümkünse, soğutma fanı aksamını sökün.
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Kontrol panelini kasaya sabitleyen vidayı sökün.
2.
Kontrol panelinin kablosunu ve kontrol panelinin USB kablosunu sistem kartından çıkartın.
DİKKAT: Konektörlere zarar verebileceğinden, kontrol panelinin kablolarını çıkarırken aşırı güç uygulamayın.
3.
Kontrol panelini kasadan dışarıya doğru kaydırın.
4.
Kabloları kontrol panelinden ayırın.
126
Rakam 62. Kontrol paneli aksamını çıkarma ve takma
1.
denetim masası
2.
kontrol paneli kablosu
3.
kontrol paneli USB kablosu
4.
vida
NOT: Raf modu yapılandırmasında kontrol panelini çıkarmak için aynı adımları izleyin.
5.
Bilgi etiketi etiketindeki tırnakları bulun ve bastırın.
6.
Kontrol panelinden çıkarmak için bilgi etiketini yuvadan iterek çıkarın.
NOT: Yeni kontrol panelinde değiştirmek için bilgi etiketini elde tutun.
127
Rakam 63. Bilgi etiketini çıkarma ve takma
1.
bilgi etiketi
3.
yuva
2.
tırnak
Kontrol paneli aksamını takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
Adimlar
1. Yeni kontrol panelindeki boş bilgi etiketini eski kontrol panelinden gelen bilgi etiketi ile değiştirin.
NOT: Bilgi etiketi Servis Etiketi, NIC, MAC adresi ve benzeri gibi sistem bilgilerini listeler.
2.
Bilgi etiketini takmak için, bilgi etiketini kontrol paneli yuvasına itin.
3.
Kontrol panelinin kablosunu ve kontrol panelinin USB kablosunu kontrol paneli modülüne takın.
4.
Kontrol panelini kasadaki kontrol paneli yuvasıyla hizalayın.
5.
Vidayı kullanarak, kontrol panelini kasaya sabitleyin.
6.
Kontrol panelinin kablosunu ve kontrol panelinin USB kablosunu sistem kartına takın.
Sonraki Adimlar
1.
Varsa, soğutma fanı aksamını takın.
2.
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
Sistem kartı
Sistem kartının, sistem bileşenleriniz için konektörleri vardır ve ayrıca entegre bileşenler içerir.
128
Sistem kartını çıkarma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
DİKKAT: Şifreleme anahtarına sahip bir Güvenilir Program Modülü (TPM) kullanıyorsanız, program veya sistem
kurulumu sırasında bir kurtarma anahtarı oluşturmanız istenebilir. Bu kurtarma anahtarını mutlaka oluşturun ve
güvenli bir şekilde saklayın. Bu sistem kartını değiştirirseniz, sabit sürücülerinizdeki şifreli verilere ulaşabilmek için
sisteminizi veya programı yeniden başlattığınızda kurtarma anahtarını kullanmanız gerekir.
DİKKAT: Ana karttan TPM yerleşik modülünü çıkarmaya kalkışmayın. TPM yerleşik modülü bir kez yüklendiğinde, o
spesifik ana karta kriptolu olarak bağlanır. Yüklü bir bir TPM yerleşik modülünü kaldırmak için yapılan tüm
girişimler kripto bağını kırar ve yeniden takılamaz veya başka bir ana karta takılamaz. .
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
3.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
4.
Aşağıdakileri çıkarın:
a.
PCIe kart tutucu
b.
soğutma örtüsü
c.
soğutma fanı aksamı, varsa
d.
tümleşik depolama denetleyicisi kartı
e.
dahili çift SD modülü
f.
dahili USB anahtarı (varsa)
g.
ısı emici(ler)
h.
işlemci(ler)
DİKKAT: Arızalı bir sistem kartını değiştirirken, işlemci pimlerinegelecek hasarı önlemek için, işlemci
soketini işlemci koruyucu başlığı ile kapladığınızdan emin olun.
i.
bellek modülleri
Adimlar
1. Sistem kartından bütün kabloları çıkarın.
DİKKAT: Sistem kartını kasadan çıkarırken, sistem tanılama düğmesine zarar vermemeye dikkat edin.
2.
Direği tutun, mavi serbest bırakma pimini çekin ve sistem kartını sistemin önüne doğru kaydırın.
3.
Direği tutarak, sistem kartını bir açıda eğin ve sistem kartını kasadan çıkarın.
DİKKAT: Sistem kartı düzeneğini kaldırırken, herhangi bir bellek modülünü, işlemciyi veya diğer bileşenleri
tutmayın.
129
Rakam 64. Sistem kartını çıkarma
1.
direk
3.
açma pimi
2.
sistem kartı
Sistem kartını takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
3.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
Adimlar
1. Yeni sistem kartı aksamını paketinden çıkarın.
130
DİKKAT: Sistem kartı düzeneğini kaldırırken, herhangi bir bellek modülünü, işlemciyi veya diğer bileşenleri
tutmayın.
2.
Direği tutun, sistem kartını eğin ve sistem kartını kasa içine takın.
3.
Sistem kartındaki bağlantı noktaları kasadaki ilgili yuvalara denk gelecek şekilde sistem kartını kasanın arkasına doğru itin.
Sonraki Adimlar
1.
Güvenilir Platform Modülünü (TPM) yükleyin. TPM'nin nasıl yükleneceğine dair bilgi için, bkz Güvenilir Platform Modülünü
Kurma . TPM hakkında bilgi için bkz. Güvenilir Platform Modülü.
2.
Aşağıdakileri takın:
3.
a.
İşlemci(ler) ve ısı emici(ler)
b.
dahili USB anahtarı (varsa)
c.
dahili çift SD modülü
d.
tümleşik depolama denetleyicisi kartı
e.
soğutma fanı aksamı, varsa
f.
soğutma örtüsü
g.
PCIe kart tutucu
Tüm kabloları sistem kartına yeniden bağlayın.
NOT: Sistemin içindeki kabloların kasa duvarı boyunca uzandığından ve kablo sabitleme dirseği kullanılarak
sabitlendiğinden emin olun.
4.
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
5.
Yeni veya mevcut iDRAC Kurumsal lisansınızı içe aktarın. Daha fazla bilgi için, dell.com/esmmanuals adresindeki Entegre
Dell Uzaktan Erişim Denetleyici Kullanım Kılavuzuna bakınız.
6.
Şunları yaptığınızdan emin olun:
a.
Servis etiketini geri yüklemek için Kolay Geri Yükleme özelliğini kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. Kolay Geri
Yükleme.
b.
Servis etiketi, yedekleme flash aygıtında yedeklenmemişse, sistem servis etiketini manuel olarak girin. Daha fazla bilgi
için, bkz.Sistem servis sekmesine, Sistem Kurulumunu kullanarak girme.
c.
BIOS ve iDRAC sürümlerini güncelleştirin.
d.
Güvenilir Platform Modülünü (TPM) yeniden etkinleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. BitLocker kullanıcıları için TPM'yi
yeniden etkinleştirme veya Intel TXT kullanıcıları için TPM'yi yeniden etkinleştirme.
Sistem servis sekmesine, Sistem Kurulumunu kullanarak girme
Sistem servis sekmesini biliyorsanız, servis sekmesine girmek için Sistem Kurulumu menünüsünü kullanın.
1.
Sistemi açın.
2.
Sistem Kurulumu'na girmek için <F2> tuşuna basın.
3.
Service Tag Settings'i tıklayın.
4.
Servis etiketini girin.
NOT: Servis etiketini ancak Service Tag alanı boşken girebilirsiniz. Doğru servis etiketini girmeye özen gösterin.
Servis etiketi bir kez girildikten sonra güncelleştirilemez veya değiştirilemez.
5.
Ok'u tıklayın.
Servis sekmesini Kolay Kurtarma'yı kullanarak kurtarma
Sisteminizin servis sekmesini bilmiyorsanız Kolay Kurtarma özelliğini kullanın. Kolay Kurtarma özelliği, sistem kartını değiştirdikten
sonra sisteminizin servis sekmesini, lisansını, UEFI yapılandırmasını ve sistem yapılandırma verisini kurtarmanızı sağlar. Tüm
131
veriler otomatik olarak bir kurtarma harici cihazında saklanır. Eğer BIOS yeni bir sistem kartı ve kurtarma harici cihazında servis
sekmesi tespit ederse, BIOS kullanıcıyı kurtarılmış bilgiyi saklaması için yönlendirir.
1.
Sistemi açın.
Eğer BIOS yeni bir sistem kartı tespit ederse ve servis sekmesi kurtarma harici cihazı içinde mevcutsa, BIOS servis
sekmesini, lisansın durumunu ve UEFI Diagnostics versiyonunu görüntüler.
2.
Aşağıdakilerden birini yapın:
•
Servis sekmesini, lisansını ve tanılama bilgisini kurtarmak için Y 'ye basın.
•
Yaşam Döngüsü Denetleyicisi temelli kurtarma seçeneklerine girmek için N 'ye basın.
•
Önceden oluşturulmuş bir Donanım Ağ Profilinden bir veri kurtarmak için <F10> a basın.
Kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra, BIOS sistem yapılandırma verisini kurtarma girişiminde bulunur.
3.
Aşağıdakilerden birini yapın:
•
Sistem yapılandırma verisini kurtarmak için Y 'ye basın.
•
Varsayılan yapılandırma ayarlarını kullanmak için N 'ye basın.
İşlem tamamlandıktan sonra, sistem kendini yeniden başlatır.
Güvenilir Platform Modülü
Güvenilir Platform Modülü (TPM), anahtarları oluşturmak/saklamak, şifreleri korumak/doğrulamak ve dijital sertifikaları oluşturmak/
saklamak için kullanılmaktadır. TPM aynı zamanda Windows Ağında BitLocker sabit sürücüsünü şifreleme özelliği için de
kullanılabilir.
Güvenilir Platform Modülünü Kurma
Önkosullar
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
DİKKAT: Kurulu bir Güvenilir Platform Modülünü (TPM) çıkarmayın. Kurulu bir TPM'nin sistem kartından her
çıkarılma teşebbüsü TPM'e zarar verebilir.
Adimlar
1. TPM üzerindeki köşe konektörlerini TPM konektörü üzerindeki yuvaya hizalayın.
2.
TPM'i, plastik civata sistem kartı üzerindeki yuvaya hizalanacak şekilde TPM konektörünün içine yerleştirin.
3.
Civata yerine oturuncaya dek plastik civatayı bastırın.
132
Rakam 65. TPM'i kurma
1.
TPM
2.
TPM konektörü
3.
TPM konektörü üzerindeki yuva
4.
plastik civata
5.
sistem kartındaki yuva
BitLocker kullanıcıları için TPM'yi yeniden etkinleştirme
TPM'yi başlatın.
TPM'yi başlatmak ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753140.aspx.
TPM Durumu Etkinleştirilmiş, Aktive Edilmiş olarak değişir.
TXT kullanıcıları için TPM'nin yeniden etkinleştirilmesi.
1.
Sisteminizi yeniden başlatırken, Sistem Kurulumuna girmek için <F2> ye basın.
2.
Sistem Kurulumu Ana Menüsünde, System BIOS → System Security Settingsı'i tıklayın.
3.
TPM Security seçeneğinde On with Pre-boot Measurements'i seçin.
4.
TPM Command seçeneğinde, Activate'yi seçin.
5.
Ayarları kaydedin.
6.
Sistemi yeniden başlatın.
7.
Sistem Kurulumunu yeniden girin.
8.
Sistem Kurulumu Ana Menüsünde, System BIOS → System Security Settingsı'i tıklayın.
9.
Intel TXT seçeneğinde, On'u seçin.
133
Güç aracı kartı ve güç dağıtım kartı
Güç aracı kartını çıkarma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
DİKKAT: Güç aracı kartında olabilecek hasarı engellemek için güç aracı kartını veya güç dağıtım kartını
çıkarmadan önce sistemden güç kaynağı modülünü (modüllerini) veya güç kaynağı dolgu ekini çıkarmanız
gerekir.
3.
Güç kaynağı modüllerini kasanın arkasından çıkarın.
4.
PCIe kart tutucularını çıkarın.
5.
Soğutma örtüsünü çıkarın.
6.
Mümkünse, soğutma fanı aksamını sökün.
7.
Güç kablolarının sistem kartından ve sabit sürücü arka panelinden bağlantısını kesin.
8.
Sistem kartını çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem kartını çıkarma.
Adimlar
1. Serbest bırakma pimini çekin ve PIB'i PDB'den ayırın.
2.
134
PIB'i üzerinde bulunan dişler kasanın üzerinde bulunan pimlerden ayrılana kadar kaydırıp yukarı kaldırın.
Rakam 66. Güç Aracı Kartını Çıkarma ve Takma
1.
güç aracı kartı
3.
güç dağıtım kartı
2.
açma pimi
Güç dağıtım kartını çıkarma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
3.
Sisteminizde çalışmadan önce bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
DİKKAT: Güç aracı kartında olabilecek hasarı engellemek için güç aracı kartını veya güç dağıtım kartını
çıkarmadan önce sistemden güç kaynağı modülünü (modüllerini) veya güç kaynağı dolgu ekini çıkarmanız
gerekir.
4.
Güç kaynağı modüllerini kasanın arkasından çıkarın.
5.
PCIe kart tutucularını çıkarın.
6.
Soğutma örtüsünü çıkarın.
7.
Mümkünse, soğutma fanı aksamını sökün.
8.
Güç kablolarının sistem kartından ve sabit sürücü arka panelinden bağlantısını kesin.
9.
Sistem kartını çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem kartını çıkarma.
10.
Güç aracı kartını çıkarın.
135
Adimlar
1.
Elektrik dağıtım kartından elektrik kablolarının bağlantısını kesin (PDB).
2.
PDB sürücüsünü kasaya bağlayan altı vidayı çıkarın.
3.
PDB'yi kaldırarak kasadan çıkarın.
Rakam 67. Güç dağıtım kartını çıkarma ve takma
1.
güç dağıtım kartı
2.
vidalar (6)
Güç dağıtım kartını takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
Adimlar
1.
Güç dağıtım kartı (PDB) üzerinde bulunan vida deliklerini kasadaki deliklerle hizalayın.
2.
PDB'yi altı vidayı kullanarak kasaya sabitleyin.
3.
Güç kablolarını PDB'ye bağlayın.
Sonraki Adimlar
1.
Güç aracı kartını takın.
2.
Sistem kartını takın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem kartını takma.
136
3.
Güç kablolarını sistem kartına ve sabit sürücü arka paneline bağlayın.
4.
Varsa, soğutma fanı aksamını takın.
5.
Soğutma örtüsünü takın.
6.
PCIe kart tutucularını takın.
7.
Güç besleme modüllerini asıl yerlerine takın.
8.
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
Güç aracı kartını takma
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
Adimlar
1. Güç dağıtım kartını (PDB) takın.
2.
Güç aracı kartı (PIB) konnektörünü PDB'deki konnektörler hizalayın.
3.
PIB üzerindeki dişleri kasadaki pimlerle hizalayarak PIB'i PDB'deki konnektöre bağlayın.
Sonraki Adimlar
1.
Sistem kartını takın. Daha fazla bilgi için, bkz.Sistem kartını takma.
2.
Güç kablolarını sistem kartına ve sabit sürücü arka paneline bağlayın.
3.
Varsa, soğutma fanı aksamını takın.
4.
Soğutma örtüsünü takın.
5.
PCIe kart tutucularını takın.
6.
Güç besleme modüllerini asıl yerlerine takın.
7.
Sisteminizde çalıştıktan sonra bölümünde listelenen prosedürü takip edin.
Sistemin üst kapağı
Sistemi kuleden raf moduna dönüştürmedikçe sistem üst kapağını çıkarmayın.
Sistemin üst kapağının çıkarılması
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
3.
Sistemi, bağlı çevre birimleri ile birlikte kapatın ve sistemin fişini ve çevre birimi bağlantılarını çıkarın.
4.
Sistem kapağını çıkarın.
137
Adimlar
1.
Üst kapağı kasaya sabitleyen vidaları çıkarın.
2.
Kapağı hafifçe sistemin önüne doğru kaydırın ve kaldırarak sistemden çıkarın.
Rakam 68. Sistem üst kapağını çıkarma ve takma
1.
sistemin üst kapağı
2.
vidalar (3)
Sistemin üst kapağının takılması
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
1.
Güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
Adimlar
1.
Üst kapaktaki tırnakları sistemin sol tarafındaki kapakta bulunan çentiklerle hizalayın.
2.
Üst kapaktaki tırnakları sistemin sol kapağına yerleştirin.
3.
Kapağı, kapaktaki vida delikleri kasadaki yuvalara denk gelene kadar sistemin arkasına doğru kaydırın.
4.
Vidaları kullanarak, kapağı kasaya sabitleyin.
Sonraki Adimlar
1.
Sistemi kapatın.
2.
Sistemi elektrik prizine bağlayın ve takılı olan çevre birimleri de dahil olmak üzere sistemi açın.
138
5
Sistemi kule modundan raf moduna dönüştürme
Sisteminiz kule modundan raf moduna dönüştürülebilir.
Sisteminizi kule modundan raf moduna dönüştürmek için, aşağıdaki öğeleri içeren kuleden rafa dönüştürme kitine ihtiyacınız vardır.
•
Her biri üç vidalı raf kulakları (sol ve sağ)
•
VGA modülü
•
Raf kaydırma kapağı
•
Mylar kapağı
•
Bir çift ray (isteğe bağlı)
Güvenlik talimatları
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
DİKKAT: Dell tarafından yetkilendirilmedikçe sisteminizi rafa dönüştürmeyin. Sadece Dell tarafından raf
dönüştürme kasası için onaylı müşteriler kasa sistemini raf sistemine dönüştürebilir.
NOT: Özel tedbir beyan ve prosedürleri için dell.com/poweredgemanuals adresinde bulunan sisteminize yönelik raf
kurulumuna bakın. Tüm güvenlik ve yönetmelik bilgileri için sisteminizle birlikte gönderilen güvenlik talimatlarına bakın.
Raf modunda sistemin sabitliği ve güvenliği için aşağıdaki önlemleri dikkate alın:
•
Ekipmanınızı bir rafa kurmadan önce, tüm ön ve yan stabilizatörleri takın. Stabilizatörlerin takılamaması rafın devrilmesine
neden olabilir.
•
Her zaman en alttan ve en ağır öğeden başlayarak yükleme yapın.
•
Rafa güç sağlayan AC güç kaynağı şube devresini aşırı yüklemeyin.
Sistemi kule modundan raf moduna dönüştürme için hazırlama
Önkosullar
1.
Şunu okuduğunuzdan emin olun: Güvenlik talimatları.
2.
#2 yıldız tornavidayı hazır bulundurun.
3.
Sistemi, bağlı çevre birimleri ile birlikte kapatın ve sistemin fişini ve çevre birimi bağlantılarını çıkarın.
4.
Sistemi düz, sabit bir yüzeye yerleştirin.
5.
Takılı ise, sistem ayağını veya tekerlekleri çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem ayağını çıkarma veyaTekerleklerin
çıkarılması.
6.
Sistem kapağını çıkarın.
139
Adimlar
1. Sistem üst kapağını çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistemin üst kapağının çıkarılması.
2.
Kontrol paneli tertibatını çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz.Kontrol paneli aksamını çıkarma.
3.
Aşağıdaki adımları uygulayarak raf kaydırma kapağını takın:
a. Raf kaydırma kapağını sistemin yan kapağı ile kasa arasına kaydırın.
b. Raf kaydırma kapağını, raf kaydırma kapağındaki tırnaklar kasadan uzayan tırnaklarla kenetlenene kadar sistemin
arkasına doğru kaydırın.
Rakam 69. Raf kaydırma kapağının takılması ve çıkarılması.
1.
Raf kaydırma kapağı
2.
sistem kasası
4.
Kontrol paneli tertibatını takın. Daha fazla bilgi için, bkz.Kontrol paneli aksamını takma.
5.
Kule modunda sistem arka ayaklarının takılı olduğu kasa üzerindeki açıklıkları kapatmak için mylar şeridini yapıştırın. Daha
fazla bilgi için şekle bakın.
140
Rakam 70. Mylar kapağının takılması
1.
kasada işaretleme yapma
6.
Sistem kapağını takın.
7.
Aşağıdaki adımları uygulayarak raf kulaklarını takın:
2.
mylar kapağı
a. Raf kulaklarındaki üç vida deliğini sistemin üst ve altındaki vida delikleri ile hizalayın.
b. Bir #2 yıldız tornavida kullanarak üç vidayı takın.
141
Rakam 71. Raf kulaklarını çıkarma ve takma
8.
142
1.
sistem (raf modunda)
3.
vida (6)
2.
raf kulağı (2)
Sistemi rafa yerleştirin. Daha fazla bilgi için sistem Raf Kurulum Kılavuzu'na bakın.
6
Sisteminizde Sorun Giderme
Önce güvenlik - sizin ve sisteminiz için
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Sistem Başlatma Hatasında Sorun Giderme
UEFI Önyükleme Yöneticisi ile işletim sistemi yükledikten sonra sistemde BIOS önyükleme modunda ön yükleme yaptıysanız,
sistem askıda kalır. Tersi de doğrudur. İşletim sistemini yüklediğiniz aynı önyükleme modunda sistemde önyükleme yapmalısınız.
Diğer tüm başlatma sorunları için ekranda görünen sistem iletilerini not edin.
Harici Bağlantılarda Sorun Giderme
Herhangi bir harici aygıtla ilgili sorunu gidermeden önce, tüm harici kabloların sisteminizdeki harici bağlantılara sıkı bir şekilde
takıldığından emin olun.
Video alt sisteminde sorun giderme
1.
Monitöre giden güç bağlantılarını ve sistemi kontrol edin.
2.
Sistemden monitöre giden video arabirim kablosunu kontrol edin.
3.
Uygun tanılama sınama işlemini çalıştırın.
Sınama işlemleri başarılı bir şekilde çalışıyorsa, sorun video donanımı ile ilgili değildir.
Sınamalar başarısız olursa bkz. Yardım Alma.
USB aygıtında sorun giderme
Bu görev ile ilgili
USB klavye/fare ile ilgili sorunları gidermek için aşağıdaki adımları kullanın. Diğer USB aygıtları için, adım 7'ye gidin.
Adimlar
1. Klavye ve fare kablolarını sistemden çıkartın ve tekrar takın.
2.
Eğer problem devam ediyorsa, klavyeyi/fareyi sistemin zıt kenarlarındaki USB portuna (portlarına) bağlayın.
3.
Sorun çözülürse, sistemi yeniden başlatın, Sistem Kurulumuna girin ve çalışmayan USB bağlantı noktalarının etkin olup
olmadığına bakın.
Sistem Kurulumunda USB 3.0'ün etkineştirilmiş olup olmadığını kontrol edin. Eğer etkinleştirilmişse, devre dışı bırakın ve
sorunun çözülüp çözülmediğine bakın (eski işletim sistemleri USB 3.0'ü desteklemeyebilir).
143
4.
IDRAC Ayarları Yardımcı Programında, USB Management Port Mode seçeneğinin Automatic veya Standard OS Use
olarak yapılandırıldığından emin olun.
5.
Fareyi/klavyeyi çalışan bir klavye/fare ile değiştirin.
Sorun devam ediyorsa, sisteme bağlı diğer aygıtlarda sorun gidermeye başlamak için bir sonraki adıma geçin.
6.
Bağlı olan tüm USB aygıtlarını kapatın ve sistemden çıkarın.
7.
Sistemi yeniden başlatın ve klavyeniz çalışıyorsa, Sistem Kurulumuna girin.
8.
Sistem Kurulum seçeneklerindeki Integrated Devices ekranında yüm USB bağlantı noktalarının etkinleştirildiğini doğrulayın.
9.
Sistem Kurulumunda USB 3.0'ün etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin. Eğer etkinleştirilmişse, devre dışı bırakın ve
sistemi yeniden başlatın.
Klavyeniz çalışmıyorsa, uzaktan erişimi de kullanabilirsiniz.
10. Sistem erişilebilir değilse, NVRAM_CLR atlama telini kızağınızın içine yerleştirin ve BIOS'u varsayılan ayarlara geri yükleyin.
11. IDRAC Ayarları Yardımcı Programında, USB Management Port Mode seçeneğinin Automatic veya Standard OS Use
olarak yapılandırıldığından emin olun.
12. Her USB aygıtını teker teker takın ve çalıştırın.
13. Eğer bir USB aygıtı aynı soruna neden oluyorsa, aygıtı kapatın, USB kablosunu iyi çalıştığı bilinen bir taneyle değiştirin ve
aygıtı çalıştırın.
Sonraki Adimlar
Tüm sorun gidermeler başarısız olursa, Bkz. Yardım Alma.
iDRAC Direct'teki sorunları giderme (USB XML yapılandırması)
USB depolama cihazı ve ağ yapılandırması ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. dell.com/esmanuals adresindeki Tümleşik Dell
Uzaktan Erişim Denetleyicisi Kullanıcı Kılavuzu.
Adimlar
1. USB saklama cihazınızın aşağıdaki simge ile tanımlanan ön USB Yönetim Bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.
simge.
2.
USB saklama cihazınızın bir NTFS veya bir FAT32 dosya sistemi ile ve yalnızca bir bölümleme ile yapılandırılmış olduğundan
emin olun.
3.
USB saklama cihazının doğru bir şekilde yapılandırılmış olduğundan emin olun. USB saklama cihazını yapılandırmayla ilgili
daha fazla bilgi için, bkz. Tümleşik Dell Uzakten Erişim Denetleyicisi Kullanıcı Kılavuzu (dell.com/esmanuals).
4.
IDRAC Ayarları Yardımcı Programında, USB Yönetim Bağlantı Noktası Modunun Automatic veya iDRAC Direct Only
olarak yapılandırıldığından emin olun.
5.
iDRAC Managed: USB XML Configuration seçeneğinin Enabled (Etkinleştirilmiş) veya Enabled only when the server has
default credential settings (sadece sunucu varsayılan referans ayarlarına sahip olduğunda etkinleştirilir) olduğundan emin
olun.
6.
USB depolama cihazını çıkarın ve yeniden yerleştirin.
7.
Eğer içeri aktarım işlemi işe yaramazsa, başka bir USB depolama cihazı deneyin.
Sonraki Adimlar
Tüm sorun gidermeler başarısız olursa, Bkz. Yardım Alma.
iDRAC Direct'te sorun giderme (laptop bağlantısı)
USB laptop bağlantısı ve ağ yapılandırması ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. dell.com/esmanuals adresindeki Tümleşik Dell
Uzaktan Erişim Denetleyicisi Kullanıcı Klavuzu.
144
Adimlar
1. Laptopunuzun aşağıdaki simge tarafından tanımlanan ön USB Yönetim Bağlantı Noktasına bağlı olduğundan emin olun.
USB Tip A/A kablolu bir simge.
2.
IDRAC Ayarları Yardımcı Programında, USB Yönetim Bağlantı Noktası Modunun Automatic veya iDRAC Direct Only
olarak yapılandırıldığından emin olun.
3.
Eğer laptop Windows işletim sistemi ile çalışıyorsa, iDRAC Sanal USB NIC cihazı sürücüsünün takılı olduğundan emin olun.
4.
Eğer sürücü takılmışsa, iDRAC Direkt yöneltilmeyen bir adres kullandığından WiFi veya kablolu internet aracılığıyla herhangi
bir ağa bağlı olmadığınızı doğrulayın.
Sonraki Adimlar
Tüm sorun gidermeler başarısız olursa, Bkz. Yardım alma.
Seri G/Ç Aygıtında Sorun Giderme
Adimlar
1. Seri bağlantı noktasına bağlı tüm çevre birimlerini ve sistemi kapatın.
2.
Seri arabirim kablosunu çalışan bir kablo ile değiştirin ve sistem ile seri aygıtı açın.
Sorun çözülürse, arabirim kablosunu iyi çalıştığı bilinen bir kabloyla değiştirin.
3.
Sistemi ve seri aygıtı kapatın ve aygıtı benzer bir aygıt ile değiştirin.
4.
Sistemi ve seri aygıtı açın.
Sonraki Adimlar
Sorun devam ederse, bkz. Yardım Alma.
NIC'de Sorun Giderme
Adimlar
1. Uygun tanılama sınama işlemini çalıştırın. Mevcut tanılama sınamaları için, bkz. Sistem Tanılamayı Kullanma.
2.
Sistemi yeniden başlatın ve NIC Denetleyicisi ile ilgili tüm sistem mesajlarını kontrol edin.
3.
NIC konektörü üzerindeki uygun göstergeyi kontrol edin:
•
Bağlantı göstergesi yanmıyorsa, tüm kablo bağlantılarını kontrol edin.
•
Etkinlik göstergesi yanmıyorsa, ağ sürücüsü dosyaları zarar görmüş ya da eksik olabilir.
Mümkünse sürücüleri kaldırın ve yeniden takın. Bkz. NIC belgeleri.
•
Varsa, otomatik anlaşma ayarını değiştirin.
•
Harici anahtar ya da hub üzerinde başka bir konektör kullanın.
4.
Uygun sürücülerin takılı olduğundan ve protokollerin bağlı olduğundan emin olun. Bkz. NIC belgeleri.
5.
Sistem Kurulumuna girin ve NIC bağlantı noktalarının Tümleşik Aygıtlar ekranında etkin olduğunu doğrulayın.
6.
Ağdaki NIC'lerin, hub'ların ve anahtarların aynı veri aktarım hızına ve çift yönlü ayarlandığına emin olun.
7.
Tüm ağ kablolarının aynı tür olduğundan ve maksimum uzunluğu aşmadığından emin olun.
Sonraki Adimlar
Tüm sorun gidermeler başarısız olursa, Bkz. Yardım Alma.
145
Islak sistemde sorun giderme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini kapatın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
2.
Sistem kapağını çıkarın.
3.
Aşağıdaki bileşenleri sistemden çıkarın:
•
sabit diskler
•
sabit sürücü arka paneli
•
USB bellek anahtarı
•
sabit sürücü tepsisi
•
soğutma örtüsü
•
genişletme kartı yükselticileri (varsa)
•
genişletme kartları
•
güç kaynağı birim(ler)i
•
soğutma fanı aksamı (varsa)
•
soğutma fanları
•
İşlemciler ve ısı emiciler
4.
• bellek modülleri
Sistemin en az 24 saat süreyle iyice kurumasını sağlayın.
5.
Adım 3'te çıkardığınız bileşenleri yeniden takın.
6.
Sistem kapağını takın.
7.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini açın.
Sistem doğru şekilde başlamazsa bkz. Yardım Alma.
8.
Sistem düzgün başlıyorsa, sistemi kapatın ve çıkardığınız tüm genişletme kartlarını yeniden takın.
9.
Uygun tanılama testi işlemini çalıştırın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem Tanılamayı Kullanma.
Sonraki Adimlar
Sınamalar başarısız olursa bkz. Yardım Alma.
Hasarlı sistemde sorun giderme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini kapatın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
2.
Sistem kapağını çıkarın.
146
3.
Aşağıdaki bileşenlerin doğru şekilde takıldığından emin olun:
•
Soğutma örtüsü
•
Genişletme kartı yükselticileri (varsa)
•
Genişletme kartları
•
Güç kaynakları
•
Soğutma fanı aksamı (varsa)
•
Soğutma fanları
•
İşlemciler ve ısı emiciler
•
Bellek modülleri
•
Sabit sürücü taşıyıcıları
4.
• Sabit sürücü arka paneli
Tüm kabloların doğru şekilde takıldığından emin olun.
5.
Sistem kapağını takın.
6.
Uygun tanılama testi işlemini çalıştırın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem Tanılamayı Kullanma.
Sonraki Adimlar
Sınamalar başarısız olursa bkz. Yardım Alma.
Sistem pili sorunlarını giderme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
NOT: Sistem uzun süre kapalı kaldıysa (haftalarca ya da aylarca), NVRAM sistem yapılandırma bilgilerini kaybedebilir. Bu
durum arızalı bir pilden kaynaklanmış olabilir.
NOT: Bazı yazılımlar sistemin hızlanmasına veya yavaşlamasına neden olabilir. Sistem Kurulumunda geçirilen zaman
haricinde sistem normal çalışıyorsa, sorun bozuk pil yerine yazılımdan kaynaklanıyor olabilir.
Adimlar
1. Sistem Kurulumunda saati ve tarihi tekrar girin.
2.
Sistemi kapatın ve prizini en az bir saatliğine çıkarın.
3.
Sistemi prize yeniden bağlayın ve sistemi açın.
4.
Sistem Kurulumu'na girin.
Tarih ve saat Sistem Kurulumunda doğru değilse, sistem pil mesajları için SEL'i kontrol edin.
Sonraki Adimlar
Sorun devam ederse, bkz. Yardım Alma.
Güç kaynağı birimlerinde sorun giderme
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
147
Güç kaynağı sorunları
1.
Sistemin açıldığından emin olmak için açma kapama tuşuna basın. Eğer açma kapama tuşuna basıldığında güç göstergesi
yanmazsa, güç açık tuşuna iyice basın.
2.
Sistem kartının hatalı olmadığından emin olmak için, çalışan başka bir cihaz takın.
3.
Gevşek bağlantı olmadığından emin olun.
Örneğin, gevşek güç kabloları.
4.
Güç kaynağının uygulanabilir standartları karşıladığından emin olun.
5.
Kısa devre olmadığından emin olun.
6.
Hattın geriliminin gerekli spesifikasyonları karşıladığından emin olmak için deneyimli bir elektrikçiye kontrol ettirin..
Güç kaynağı ünitesi sorunları
1.
Gevşek bağlantı olmadığından emin olun.
Örneğin, gevşek güç kabloları.
2.
Güç kaynağı kolunun/LED'inin, güç kaynağının düzgün çalıştığını gösterdiğinden emin olun.
Güç kaynağı göstergeleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Güç göstergesi kodları.
3.
Sisteminizin yakın zamanda donanımını güncellediyseniz, güç kaynağı ünitesinin, yeni sisteminize yetecek gücü olduğundan
emin olun.
4.
Yedek güç kaynağı yapılandırması kullanıyorsanız, iki güç kanağınında aynı Watt değerine ve türe sahip olduklarından emin
olun.
Güç kaynağı LED'li ise, daha yüksek Watt değerine sahip bir güç kaynağı ünitesine yükseltmeye ihtiyacınız olabilir.
5.
Arkasında Genişletilmiş Güç Performansı (EPP) etiketi olan güç kaynağı üniteleri kullandığınızdan emin olun.
6.
Güç kaynağı ünitesini yerine takın.
NOT: Bir güç kaynağı taktıktan sonra, bilgisayarın güç kaynağını tanıması ve düzgün çalıştığını belirlemesi için bir kaç
saniye bekleyin.
Sorun devam ederse, bkz. Yardım Alma.
Soğutma sorunlarında sorun giderme
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Aşağıdaki koşulların mevcut olduğundan emin olun:
•
Sistem kapağı, soğutma tabakası, EMI dolgu paneli veya arka dolgu desteğinin çıkarılmış olması.
•
Ortam sıcaklığının çok yüksek olmaması.
•
Harici hava çıkışının önünün kapalı olmaması.
•
Bir soğutma fanının çıkarılmış veya arızalı olmaması.
•
Genişletme kartı kurulum yönergelerinin takip edilmesi.
Aşağıdaki yöntemlerden biriyle ilave soğutma eklenebilir:
iDRAC Web GUI'den:
148
1.
Hardware → Fans → Setup'ı tıklayın.
2.
Açılan Fan Speed Offset listesinden, gereken soğutma seviyesi veya minimum fan hızını özel isteğe uyarlanmış bir değer
olarak seçin.
F2 Sistem Kurulumundan
1.
iDRAC Settings → Thermal'i seçin ve fan hızı konumundan daha yüksek bir fan hızını veya minimum fan hızını ayarlayın.
RACADM komutlarından
1.
racadm help system.thermalsettings komutunu çalıştırın
Daha fazla bilgi için, bkz. dell.com/esmmanuals adresinden Tümleşik Dell Uzaktan Erişim Denetleyici Kullanıcı Kılavuzu.
Soğutma fanlarında sorun giderme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
NOT: Belli bir fan ile sorun olması durumunda, sistemin yönetim yazılımı tarafından fan numarası alınır ve böylece soğutma
fanı aksamındaki fan numaralarını not ederek doğru fanı kolayca bulup değiştirmeniz sağlanmış olur.
Adimlar
1. Sistem kapağını çıkarın.
2.
Fanı veya fanın güç kablosunu yeniden yerleştirin.
3.
Fan düzgün çalışıyorsa sistem kapağını takın.
Sonraki Adimlar
Sorun devam ederse, bkz. Yardım Alma.
Sistem belleğinde sorun giderme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Sistem çalışmıyorsa, uygun tanılama sınama işlemini çalıştırın. Mevcut tanılama sınamaları için bkz. Sistem Tanılamayı
Kullanma
Tanılama bir hata gösteriyorsa, tanılama programı tarafından sağlanan çözüm işlemlerini uygulayın.
2.
Sistem çalışmıyorsa, sistemi ve bağlı çevre birimlerini kapatın, sistemi güç kaynağından çıkartın. En az 10 dakika bekleyin ve
sistemi tekrar güç kaynağına bağlayın.
3.
Sistemi ve çevre birimlerini kapatın, ekrandaki mesajları not edin.
Bellek modülü ile ilgili bir hata mesajı görüntülenirse adım 12'ye gidin.
4.
Sistem Kurulumuna girin ve sistem belleği ayarını kontrol edin. Gerekirse, bellek ayarlarında değişiklik yapın.
149
Bellek ayarlarıyla kurulu bellek uyuşuyor ama sorun hala devam ediyorsa, adım 12'ye gidin.
5.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini kapatın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
6.
Sistem kapağını çıkarın.
7.
Bellek kanallarını kontrol edin ve doğru yerleştirildiklerinden emin olun.
NOT: Hatalı hafıza modülünün konumu için sistem olay günlüğüne veya sistem mesajlarına bakın. Hafıza cihazını
yeniden takın.
8.
Bellek modüllerini tekrar yuvalarına oturtun.
9.
Sistemi takın.
10. Sistem Kurulumu'na girin ve program ve sistem belleği ayarlarını kontrol edin.
Sorun çözülmemişse, bir sonraki adıma devam edin.
11. Sistem kapağını çıkarın.
12. Tanılama testi veya hata mesajı bellek modülünün arızalı olduğunu belirtiyorsa modülü iyi çalıştığı bilinen bir bellek modülüyle
değiştirin.
13. Belirli olmayan arızalı bir bellek modülüyle ilgili sorunu gidermek için ilk DIMM soketindeki bellek modülünü aynı tür ve
kapasitede olan bir modül ile değiştirin.
Hata mesajı ekranda görüntülenirse, takılı DIMM tipleri, yanlış DIMM takma veya arızalı DIMM'lerle ilgili bir sorun olabilir.
Sorunu çözmek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Genel bellek modülü montaj yönergeleri.
14. Sistem kapağını takın.
15. Sistem önyükleme yaparken görüntülenen hata iletilerini ve sistemin önündeki tanılama göstergelerini gözleyin.
16. Bellek sorunu hala devam ediyorsa, her takılı bellek modülü için adım 12'den adım 15'e kadar tekrar edin.
Sonraki Adimlar
Tüm bellek modülleri kontrol edildikten sonra sorun devam ediyorsa, bkz. ''Yardım Alma''.
Dahili USB anahtarında sorun giderme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Sistem Kurulumuna girin ve USB anahtar bağlantı noktasının Tümleşik Aygıtlar ekranında etkin olduğundan emin olun.
2.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini kapatın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
3.
Sistem kapağını çıkarın.
4.
USB anahtarını bulun ve yeniden yerleştirin.
5.
Sistem kapağını takın.
6.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini açın ve USB anahtarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
7.
Sorun çözülmezse adım 2 ve adım 3'ü tekrar edin.
8.
Uygun şekilde çalıştığından emin olduğunuz farklı bir USB anahtarı yerleştirin.
9.
Sistem kapağını takın.
Sonraki Adimlar
Sorun çözülmediyse bkz. Yardım Alma.
150
Bir SD karta yönelik sorun giderme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
NOT: Belli SD kartları, kartta fiziksel yazma koruması anahtarına sahiptir. Yazma koruması anahtarı açıksa, SD kartına
yazılamaz.
Adimlar
1. Sistem Kurulumu'na girin ve Internal SD Card Port (Dahili SD Kartı Bağlantı Noktası) seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin
olun.
2.
Sistemi, bağlı çevre birimleri ile birlikte kapatın ve sistemin fişini elektrik prizinden çekin.
3.
Sistem kapağını çıkarın.
NOT: Bir SD kartı hatası oluştuğunda, dahili ikili SD modülü denetleyicisi sistemi bilgilendirir. Bir sonraki yeniden
başlatmada, sistem hata gösteren bir mesaj görüntüler. Eğer SD kart hatası esnasında diğeri etkinleştirilmişse, kritik bir
hata kaydedilecektir ve kasa sağlığı azalır.
4.
Hatalı SD kartını yeni bir SD kartı ile değiştirin.
5.
Sistem kapağını takın.
6.
Sistemi elektrik prizine bağlayın ve takılı olan çevre birimleri de dahil olmak üzere sistemi açın.
7.
Sistem Kurulumuna girin ve Dahili SD Kartı Bağlantı Noktası ve Dahili SD Kartı Yedeklemesi modunun gereken moda
ayarlandığından emin olun.
Doğru SD yuvasının Primer SD Kart olarak ayarlandığını doğrulayın.
8.
SD kartın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
9.
Internal SD Card Redundancy seçeneği SD kart hatası esnasında Enabled 'a (Etkinleştirilmiş) ayarlanmışsa, sistem sizi bir
yeniden kurulum yapmaya yönlendirecektir.
NOT: Yeniden kurulum daima primer SD kartından sekonder SD karta doğru kaynaklanacaktır. SD kartını gerekli
olarak yeniden kurun..
Optik sürücüde sorun giderme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Farklı bir CD veya DVD kullanmayı deneyin.
2.
Sistem Kurulumuna girin ve tümleşik SATA denetleyicisinin ve sürücünün SATA bağlantı noktasının etkin olduğundan emin
olun.
3.
Uygun tanılama sınama işlemini çalıştırın.
4.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini kapatın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
5.
Takılıysa, ön çerçeveyi çıkarın.
6.
Sistem kapağını çıkarın.
151
7.
Arabirim kablosunun optik sürücüye ve denetleyiciye güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
8.
Güç kablosunun sürücüye düzgün şekilde takıldığından emin olun.
9.
Sistem kapağını takın.
Sonraki Adimlar
Sorun çözülmediyse bkz. Yardım Alma.
Teyp yedekleme birimine yönelik sorun giderme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Farklı bir teyp kartuşu kullanın.
2.
Teyp yedekleme ünitesi için aygıt sürücülerinin yüklenmiş olduğundan ve doğru şekilde yapılandırıldıklarından emin olun.
Aygıt sürücüleri hakkında daha fazla bilgi için teyp sürücünüzün belgelerine bakın.
3.
Teyp yedekleme yazılımı belgelerinde gösterildiği gibi teyp yedekleme yazılımını yeniden yükleyin.
4.
Teyp sürücüsüne ait arayüz kablosunun denetleyici kart üzerindeki harici bağlantı noktasına bağlanmış olduğundan emin
olun.
5.
Denetleyici kartın doğru bir şekilde takıldığından emin olmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
a.
b.
c.
d.
e.
6.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini kapatın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
Sistem kapağını çıkarın.
Denetleyici kartını, genişleme kartı yuvasına yeniden yerleştirin.
Sistem kapağını takın.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini açın.
Uygun tanılama testi işlemini çalıştırın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem Tanılamayı Kullanma.
Sonraki Adimlar
Sorunu çözemiyorsanız bkz. Yardım Alma.
Sabit sürücüde sorun giderme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
DİKKAT: Bu sorun giderme yordamı, sabit sürücünüzde depolanan verileri silebilir. Devam etmeden önce sabit
sürücü üzerinde bulunan tüm verileri yedekleyin.
Adimlar
1. Uygun tanılama testi işlemini çalıştırın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem Tanılamayı Kullanma.
Tanılama sınamasının sonucuna bağlı olarak aşağıdaki adımları gerektiği gibi izleyin.
2.
152
Sisteminizde bir RAID denetleyicisi bulunuyorsa ve sabit sürücüleriniz bir RAID dizisi halinde yapılandırıldıysa aşağıdaki
adımları uygulayın:
a. Sistemi yeniden başlatın ve Yaşam Döngüsü Denetleyicisi'ni çalıştırmak için sistem başlatılırken <F10> tuşuna basın,
ardından RAID yapılandırmasını kontrol etmek üzere Donanım Yapılandırma sihirbazını çalıştırın.
RAID yapılandırması hakkında bilgi için Yaşam Döngüsü Denetleyicisi belgelerine veya çevrimiçi yardıma bakın.
b. Sabit sürücülerin RAID dizisi için doğru yapılandırıldığından emin olun.
c. Sabit sürücüyü çevrimdışı yapın ve sürücüyü yeniden takın.
d. Yapılandırma programından çıkın ve sistemin işletim sistemine önyükleme yapmasını sağlayın.
3.
Denetleyici kartınız için gereken aygıt sürücülerinin yüklendiğinden ve doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun. Daha
fazla bilgi için işletim sistemi belgelerine bakın.
4.
Sistemi yeniden başlatın ve Sistem Kurulumu'na girin.
5.
Denetleyicinin etkinleştirildiğini ve sürücülerin Sistem Kurulumu'nda görüntülendiğini doğrulayın.
Sonraki Adimlar
Sorun devam ederse genişletme kartıyla ilgili sorun giderme işlemlerini deneyin veya bkz. Yardım Alma.
Depolama denetleyicisine yönelik sorun giderme
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
NOT: Bir SAS ya da PERC denetleyicisinde sorun giderilirken, işletim sistemi ve denetleyicinizin belgelerine bakınız.
1.
Uygun tanılama testi işlemini çalıştırın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem Tanılamayı Kullanma.
2.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini kapatın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
3.
Sistem kapağını çıkarın.
4.
Takılan genişletme kartlarının genişletme kartı takma yönergelerine uygun olduğundan emin olun.
5.
Her genişletme kartının konektörüne sıkıca oturduğundan emin olun.
6.
Sistem kapağını takın.
7.
Sistemi elektrik prizine yeniden bağlayın, sistemi ve bağlı çevre birimlerini açın.
8.
Sorun devam ediyorsa, sistemi ve çevre birimlerinizi kapayın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
9.
Sistem kapağını çıkarın.
10.
Sistemde takılı olan tüm genişletme kartlarını çıkarın.
11.
Sistem kapağını takın.
12.
Sistemi elektrik prizine yeniden bağlayın, sistemi ve bağlı çevre birimlerini açın.
13.
Uygun tanılama testini çalıştırın. Daha fazla bilgi için bkz. Sistem Tanılamayı Kullanma. Sınamalar hata verirse bkz. Yardım
Alma.
14.
Adım 10'da çıkardığınız her genişletme kartı için aşağıdaki adımları izleyin:
a.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini kapatın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
b.
Sistem kapağını çıkarın.
c.
Genişletme kartlarından birini yeniden takın.
d.
Sistem kapağını takın.
e.
Uygun tanılama testi işlemini çalıştırın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem Tanılamayı Kullanma.
Sınamalar başarısız olursa bkz. Yardım Alma.
153
Genişletme kartlarında sorun giderme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
NOT: Genişletme kartıyla ilgili sorun giderirken işletim sisteminizin ve genişletme kartınızın belgelerine bakın.
Adimlar
1. Uygun tanılama testi işlemini çalıştırın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem Tanılamayı Kullanma.
2.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini kapatın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
3.
Sistem kapağını çıkarın.
4.
Her genişletme kartının konektörüne sıkıca oturduğundan emin olun.
5.
Sistem kapağını takın.
6.
Sorun devam ediyorsa, sistemi ve çevre birimlerinizi kapayın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
7.
Sistem kapağını çıkarın.
8.
Sistemde takılı olan tüm genişletme kartlarını çıkarın.
9.
Sistem kapağını takın.
Sınamalar başarısız olursa bkz. Yardım Alma.
10. Adım 8'de çıkardığınız her genişletme kartı için aşağıdaki adımları izleyin:
a.
b.
c.
d.
e.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini kapatın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
Sistem kapağını çıkarın.
Genişletme kartlarından birini yeniden takın.
Sistem kapağını takın.
Uygun tanılama testi işlemini çalıştırın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem Tanılamayı Kullanma.
Sonraki Adimlar
Sorun devam ederse, bkz. Yardım Alma.
İşlemcilere yönelik sorun giderme
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Uygun tanılama testini çalıştırın. Kullanılabilir tanılama sınamaları için bkz. Sistem Tanılamayı Kullanma.
2.
Sistemi ve bağlı çevre birimlerini kapatın, sistemi elektrik prizinden çıkartın.
3.
Sistem kapağını çıkarın.
4.
İşlemci ve ısı emicinin doğru takıldıklarından emin olun.
5.
Sistem kapağını takın.
6.
Uygun tanılama testi işlemini çalıştırın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sistem Tanılamayı Kullanma.
154
Sonraki Adimlar
Sorun devam ederse, bkz. Yardım Alma.
Sistem mesajları
Sistem bileşenlerini görüntüleyen sistem bellenimleri ve ajanları tarafından oluşturulan bir olaylar listesi ve hata mesajları için, bkz.
dell.com/esmmanuals adresindeki Dell Olay ve Hata Mesajları Referans Klavuzu.
Uyarı Mesajları
Bir uyarı mesajı, olası bir sorun olduğunda sizi uyarır ve sistem bir göreve devam etmeden önce yanıt vermenizi ister. Örneğin,
sabit sürücüyü biçimlendirmeden önce, bir mesaj bu sabit sürücüdeki tüm verilerin kaybolacağı konusunda sizi uyarır. Uyarı
mesajları genellikle görevi keser ve y (evet) veya n (hayır) yazarak yanıt vermenizi ister.
NOT: Uyarı mesajları uygulama veya işletim sistemi tarafında oluşturulur. Daha fazla bilgi almak için işletim sistemiyle veya
uygulamayla birlikte gelen belgelere bakın.
Tanılama Mesajları
Sisteminizde tanılama sınamaları yürüttüğünüzde, sistem tanılama yardımcı programları mesaj iletebilir. Sistem tanılamaları
hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Sistem Tanılamayı Kullanma".
Uyarı Mesajları
Sistem yönetimi yazılımı sisteminiz için uyarı mesajları oluşturur. Uyarı mesajları sürücü, sıcaklık, fan ve güç koşulları için bilgi,
durum, uyarı ve arıza mesajları içerir. Daha fazla bilgi için sistem yönetimi yazılım belgelerine bakın.
155
7
Sistem Tanılamayı Kullanma
Sisteminizle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, teknik yardıma başvurmadan önce tanılamaları çalıştırın. Tanılama araçlarının amacı
sisteminizin donanımını ek donanım veya veri kaybı riski olmaksızın sınamaktır. Sorunu kendiniz çözemiyorsanız, servis ve destek
personeli sorunu çözmenize yardımcı olmak için tanılama sınaması sonuçlarını kullanabilir.
Dell Çevrimiçi Tanılama
Dell Çevrimiçi Tanılama, bir üretim ortamında tanılama sınamalarını çalıştırmanızı sağlayan ve sistemlerinizin maksimum çalışma
süresini garantilemeye yardımcı olan, tanılama programları veya test modüllerinden oluşan tek başına bir pakettir. Çevrimiçi
Tanılama, kasada ve sabit sürücüler, fiziksel bellek ve ağ arabirim kartları (NIC'ler) gibi kasa depolama bileşenlerinde tanılama
sınamaları çalıştırmanızı sağlar. Çevrimiçi Tanılama'nın sisteminizde keşfettiği donanımlar üzerinde tanılama sınamaları
çalıştırmak için grafik kullanıcı arabirimini (GUI) kullanabilir veya hat arabirimine (CLI) komut verebilirsiniz. Tanılamayı kullanma
hakkında bilgi için dell.com/support/manuals adresindeki Software → Serviceability Tools başlığı altındaki Dell Çevrimiçi
PowerEdge Tanılama Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Dell Tümleşik Sistem Tanılama
NOT: Dell Tümleşik Tanılama aynı zamanda Geliştirilmiş Ön Yükleme Öncesi Sistem Değerlendirme (ePSA) tanılamaları
olarak da bilinir.
Tümleşik sistem tanılama belirli aygıt grupları veya aygıtlar için bir dizi seçenek sağlayarak şunları yapmanıza izin verir:
•
Sınamaları otomatik olarak veya etkileşimli modda çalıştırma
•
Sınamaları tekrarlama
•
Sınama sonuçlarını görüntüleme veya kaydetme
•
Başarısız aygıt(lar) hakkında ekstra bilgi sağlamak için ek sınama seçeneklerini ortaya koymak üzere kapsamlı sınamalar
çalıştırma
•
Sınamaların başarılı bir şekilde tamamlandığını bildiren durum mesajlarını görüntüleme
•
Sınama sırasında karşılaşılan sorunlar hakkında size bilgi veren hata mesajlarını görüntüleme
Katıştırılmış Sistem Tanılamanın Kullanılması Gereken Durumlar
Sistemdeki önemli bileşenlerden veya aygıtlardan biri düzgün çalışmıyorsa, katıştırılmış sistem tanılamayı çalıştırmak bileşen
arızasını gösterebilir.
Önyükleme Yöneticisinden Tümleşik Sistem Tanılamasının Çalıştırılması
1.
Sistem önyüklenirken <F11> tuşuna basın.
2.
Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak System Utilities (Sistem Yardımcı Programları) → Launch Diagnostics (Dell
Tanılamayı Başlat)seçeneklerini seçin.
ePSA Ön Yükleme Sistemi Değerlendirme penceresi, sistemde algılanan tüm aygıtları listeleyerek görüntülenir. Tanılama,
algılanan tüm aygıtlarda sınamalar yürütmeye başlar.
156
Dell Hayat Döngüsü Denetleyicisinden Tümleşik Sistem Tanılamalarını Çalıştırma
1.
Sistem önyüklenirken <F11> tuşuna basın.
2.
Hardware Diagnostics → Run Hardware Diagnostics'i seçin.
ePSA Ön Yükleme Sistemi Değerlendirme penceresi, sistemde algılanan tüm aygıtları listeleyerek görüntülenir. Tanılama,
algılanan tüm aygıtlarda sınamalar yürütmeye başlar.
Sistem tanılama kontrolleri
Menü
Açıklama
Yapılandırma
Algılanan tüm aygıtların yapılandırma ve durum bilgilerini görüntüler.
Sonuçlar
Yürütülen tüm sınamaların sonuçlarını görüntüler.
Sistem sağlığı
Sistem performansının geçerli genel bakışını sağlar.
Olay kaydı
Sistemde çalışan tüm sınamaların sonuçlarının zaman damgalı kaydını görüntüler. Bu, en azından bir
açıklama kaydedildiyse görüntülenir.
Katıştırılmış sistem tanılama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. ePSA Tanılama Kılavuzu (Dizüstü, Masaüstü ve
Sunucular), dell.com/support/manuals.
157
8
Atlama Telleri ve konektörler
Sistem kartı konektörleri
Rakam 72. Sistem kartı atlama telleri ve konektörleri
Öğe
Konektör
Açıklama
1
SLOT1 PCIE_G3_X16(CPU1)
PCIe kart konektörü 1
2
SLOT2 PCIE_G2_X4 (PCH)
PCIe kart konektörü 2
3
SLOT3 PCIE_G3_X16(CPU1)
PCIe kart konektörü 3
4
B1, B5, B9, B2, B6, B10
Bellek modülü soketleri
5
FAN1
Soğutma örtüsü fan konektörü
6
CPU2
İşlemci 2
7
FAN2
Fan konektörü
158
Öğe
Konektör
Açıklama
8
B12, B8, B4, B11, B7, B3
Bellek modülü soketleri
9
SLOT4 PCIE_G3_X8(CPU2)
PCIe kart konektörü 4
10
SLOT5 PCIE_G2_X4(CPU2)
PCIe kart konektörü 5
11
SLOT6 PCIE_G3_X16(CPU2)
PCIe kart konektörü 6
12
SLOT7 PCIE_G3_X16(CPU2)
PCIe kart konektörü 7
13
CPU1
İşlemci 1
14
TPM_Modülü
Güvenilir Platform Modülü (TPM) konektörü
15
PIB_CONN
PIB sinyal konektörü
16
FAN6
Fan konektörü
17
PWR_CONN_2
PIB sinyal konektörü
18
A10, A6, A2, A9, A5, A1
Bellek modülü soketleri
19
BP_SIG2
Arka panel sinyal konektörü 2
20
FAN5
Soğutma örtüsü fan konektörü
21
PWR_CONN_1
Güç konnektörü
22
BP_SIG1
Arka panel sinyal konektörü 1
23
BP_SIG0
Dell PowerEdge Express Flash (PCIe SSD) sinyal
konektörü
24
A3, A7, A11, A4, A8, A12
Bellek modülü soketleri
25
FAN4
Soğutma örtüsü fan konektörü
26
INTRUSION (İZİNSİZ GİRİŞ)
Kasaya izinsiz girişi önleme konnektörü
27
FP_USB
Kontrol paneli USB konektörü
28
CTRL_PNL
Kontrol paneli arabirim konektörü
29
FAN3
Soğutma örtüsü fan konektörü
30
NVRAM_CLR
Bkz. Sistem kartı anahtar ayarları.
31
PWRD_EN
Bkz. Sistem kartı anahtar ayarları.
32
SW RAID_B
SW RAID konektör 2
33
SW RAID_A
SW RAID konektör 1
34
IDSDM
Dahili çift SD modülü konektörü
35
SATA_TBU
Bant sürücü SATA konektörü
36
BATTERY
Sistem pili konektörü
37
SATA_CDROM
Optik sürücü SATA konektörü
38
INT_USB_3.0
Dahili USB 3.0 konnektörü
39
SLOT8 PCIE_G3_X8 (CPU1)
PCIe kart konektörü 8
159
Sistem kartı anahtar ayarları
Bir parolanın sıfırlanması için parola atlama telinin sıfırlanmasına ilişkin bilgi için bkz. Unutulan şifreyi devre dışı bırakma..
Tablo 5. Sistem Kartı Anahtar Ayarları
Atlama Teli
Ayar
PWRD_EN
Açıklama
Parola özelliği etkinleştirilir (pin 2-4). BIOS yerel erişimi bir
sonraki AC güç çevriminde açılır.
Şifre sıfırlama özelliği devre dışı bırakılır (pin 4–6).
NVRAM_CLR
Yapılandırma ayarları, bir sonraki sistem önyüklemesi sırasında
kaydedilir (pim 3-5).
Yapılandırma ayarları, sistem önyüklemesi sırasında silinir (pim
1-3).
Unutulan şifreyi devre dışı bırakma
Sistemin yazılım güvenliği özellikleri bir sistem parolası ve bir kurulum şifresini içerir. Şifre atlama teli bu şifre özelliklerini
etkinleştirir ya da devre dışı bırakır ve kullanımda olan herhangi bir şifreyi/tüm şifreleri siler.
Önkosullar
DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme
işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da
telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell
garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Adimlar
1. Sistemi, bağlı çevre birimleri ile birlikte kapatın ve sistemin fişini elektrik prizinden çekin.
2.
Sistem kapağını çıkarın.
3.
Sistem kartı atlama teli üstündeki atlama telini 2 ve 4 numaralı pinlerden 4 ve 6 numaralı pinlere getirin.
4.
Sistem kapağını takın.
Mevcut şifreler, sistem 4 ve 6 numaralı pimlerdeki Atlama teliyle birlikte sistem önyüklenene kadar devre dışı bırakılmaz
(silinmez). Ancak yeni bir sistem ve/veya kurulum şifresi atamanızdan önce atlama telini yeniden 2 ve 4 numaralı pimlere
getirmeniz gerekir.
NOT: 4 ve 6 numaralı pimlerdeki atlama teliyle yeni bir sistem ve/veya kurulum şifresi atarsanız, sistem bir sonraki
önyüklemesinde yeni şifreyi (şifreleri) devre dışı bırakır.
5.
Sistemi elektrik prizine bağlayın ve takılı olan çevre birimleri de dahil olmak üzere sistemi açın.
6.
Sistemi, bağlı çevre birimleri ile birlikte kapatın ve sistemin fişini elektrik prizinden çekin.
7.
Sistem kapağını çıkarın.
8.
Sistem kartı atlama teli üstündeki atlama telini 4 ve 6 numaralı pinlerden 2 ve 4 numaralı pinlere getirin.
9.
Sistem kapağını takın.
10. Sistemi elektrik prizine bağlayın ve takılı olan çevre birimleri de dahil olmak üzere sistemi açın.
11. Yeni bir sistem ve/veya kurulum şifresi atayın.
160
9
Teknik özellikler
Teknik spesifikasyonlar, sistemdeki bir bileşeni değiştirmenize veya yükseltmenize yardımcı olur. Çevresel spesifikasyonlar,
sistemi optimum verimlilik için konuşlandırmanıza yardımcı olur.
Fiziksel
Yükseklik
443,5 mm (17,5 inç), ayaklı
ayaksız 434,5 mm (17,1 inç)
Genişlik
304,5 mm (11,98 inç), ayaklar açıkken
217,9 mm (8,57 inç), ayaklar kapalıyken
Derinlik
ayaksız 692,8 mm (27,27 inç) ön çerçevesiz
Ön çerçeve ile 708,7 mm (27,9 inç)
Ağırlık (maksimum yapılandırma)
3,5 inç sabit -sürücü kasası için 51,0 kg (112,43 lb)
2,5 inç sabit -sürücü kasası için 41,8 kg (92,15 lb)
İşlemci
İşlemci türü
Bir ya da iki Intel Xeon işlemci E5-2600 v3 ürün ailesi
Güç
AC güç kaynağı (güç kaynağı başına)
Watt değeri
495 W, 750 W, 1100 W, veya 1600 W
Isı dağıtımı
1908 BTU/saat maksimum (495 W güç kaynağı)
NOT: Isı dağıtımı güç kaynağının Watt değeriyle
hesaplanır.
2891 BTU/saat maksimum (750 W güç kaynağı)
2843 BTU/saat maksimum (750 W Titanyum güç kaynağı)
4100 BTU/saat maksimum (1100 W güç kaynağı)
5463 BTU/hr maksimum (1600 W DC güç kaynağı)
100–240 V AC, otomatik voltaj ayarlı, 50/60 Hz
Voltaj
NOT: Ayrıca bu sistem fazdan faza voltajı 230 V
değerini geçmeyen BT güç sistemlerine bağlanacak
şekilde tasarlanmıştır.
veya
200–240 V AC, otomatik değer ayarlı, 50/60 Hz, 750 W
Titanium güç kaynağı için
DC güç kaynağı (güç kaynağı başına)
Watt değeri
1100 W
161
Güç
Isı dağıtımı
Maksimum 4416 BTU/saat
NOT: Isı dağıtımı güç kaynağının Watt değeriyle
hesaplanır.
Voltaj
–(48–60) V DC
NOT: Ayrıca bu sistem fazdan faza voltajı 230 V
değerini geçmeyen BT güç sistemlerine bağlanacak
şekilde tasarlanmıştır.
Sistem pili
CR 2032 3.0 V Lityum düğme pil
Genişletme Veriyolu
Veriyolu türü
PCI Express Generation 3 ve 2
Genişleme yuvaları
(Yuva 1) Bir tam yükseklikte, tam uzunlukta x16 bağlantısı
(Yuva 2) Bir tam yükseklikte, tam uzunlukta x4 bağlantısı
NOT: Slot 2, yalnızca PCI Express Generation 2 içindir.
(Yuva 3) Bir tam yükseklikte, tam uzunlukta x16 bağlantısı
NOT: 4 - 7 arasındaki yuvaları kullanmak için, her iki
işlemcinin de takılmış olması gerekir.
(Yuva 4) Bir tam yükseklikte, yarım uzunlukta x8 bağlantısı
(Yuva 5) Bir tam yükseklikte, tam uzunlukta x4 bağlantısı
NOT: Yuva 5, yalnızca PCI Express Generation 2
içindir.
(Yuva 6) Bir tam yükseklikte, tam uzunlukta x16 bağlantısı
(Kart 7) Bir tam yükseklikte, tam uzunlukta x16 bağlantısı
(Yuva 8) Bir tam yükseklikte, yarım uzunlukta x8 bağlantısı
Bellek
Mimari
1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s, veya 2133 MT/s DDR4
Kayıtlı veya Yükü-Azaltılmış Hata Düzeltme Kodu (ECC)
DIMM'ler
Gelişmiş ECC Desteği veya optimize edilmiş bellek çalışması
desteği.
Bellek modülü soketleri
Yirmi dört 288-pim
Bellek modülü kapasiteleri
LRDIMM'ler
162
32 GB dört kademeli
Bellek
RDIMM'ler
Minimum RAM
4 GB tek sıralı, 8 GB veya 16 GB çift-sıralı
Tek işlemcili 4 GB
Çift işlemcili 8 GB
Maksimum RAM
tek işlemcili 384 GB'ye kadar
tek işlemcili 786 GB'ye kadar
Drives
Sabit Sürücüler
Sekiz sabit sürücülü sistemler
En çok on iki adet 3,5 inç, dahili, çalışırken değiştirilebilir SAS,
SATA, SSD veya Nearline SAS sabit sürücüleri veya
3,5 inç sabit sürücü taşıyıcısında sekiz 2,5 inç, dahili,
çalışırken değiştirilebilen SAS, SATA, SSD, veya Nearline
SAS sabit sürücü
Sabit sürücü yuvaları 2- 3 ve 4- 7
Sekiz artı dört sabit sürücülü sistem
En çok sekiz adet 3,5 inç, dahili, çalışırken değiştirilebilir SAS,
SATA, SATA SSD veya Nearline SAS sabit sürücü ve dört
adet Dell PowerEdge Express Flash cihazı (PCIe SSD'leri)
sabit sürücü yuvaları 0 - 7 ve 0 - 3
On sekiz sabit sürücü sistemleri
En çok on iki adet 3,5 inç, dahili, çalışırken değiştirilebilir SAS,
SATA, SSD veya Nearline SAS sabit sürücüleri
Sabit sürücü yuvaları 0-5, 6-11 ve 12- 17
On altı sabit sürücülü sistemler
En çok on altı adet 2,5 inç, dahili, çalışırken değiştirilebilir
SAS, SATA, SSD veya Nearline SAS sabit sürücüleri
sabit sürücü yuvaları 0 - 7 ve 8 - 15
On altı artı dört sabit sürücülü sistem
En çok on altı adet 2,5 inç, dahili, çalışırken değiştirilebilir
SAS, SATA veya SATA SSD sabit sürücü artı dört adet PCIe
SSD
sabit sürücü yuvaları 0 - 3, 0 - 7 ve 8 - 15
Tek PERC kartlı, otuz iki adet sabit sürücülü sistem
En çok otuz iki adet 2,5 inç, dahili, çalışırken değiştirilebilir
SAS, SATA, SSD veya Nearline SAS sabit sürücüleri
sabit sürücü yuvaları 0 - 7, 8 - 15, 16 - 23 ve 24 - 31
Çift PERC kartlı, otuz iki adet sabit sürücülü sistem
En çok otuz iki adet 2,5 inç, dahili, çalışırken değiştirilebilir
SAS, SATA, SSD veya Nearline SAS sabit sürücüleri
sabit sürücü yuvaları 0 - 7, 8 - 15, 0 - 7 ve 8 - 15
Optik Sürücü
Bir adet isteğe bağlı SATA DVD-ROM sürücü veya DVD+/RW sürücü veya
163
Drives
Bir adet isteğe bağlı ince SATA DVD-ROM sürücü veya DVD
+/-RW sürücü.
NOT: DVD aygıtları sadece veriye dayalıdır.
Konektörler
Geri
NIC
İki adet 10/100/1000 Mbps
Seri
DB-9 Seri Bağlantı Noktası konnektörü
USB
Altı Yüksek Hızlı USB Ana Makinesi (Dört USB 2.0 ve iki USB
3.0)
Video
15 pinli VGA
USB
İki Yüksek Hızlı USB Ana Makinesi (Dört USB 2.0 ve iki USB
3.0)
Video
15 pinli VGA
Ön
NOT: Ön VGA bağlantı noktası, sadece raf
yapılandırmasıyla kullanılabilir.
Harici vFlash bellek kartı
vFlash bellek kartı yuvası
Dahili
USB
Bir adet 4 pimli, USB 3.0 uyumlu
Dahili Çift SD Modülü
Dahili SD modüle sahip iki adet isteğe bağlı flash bellek kartı
yuvası
NOT: Bir kart yuvası yedekleme için ayrılmıştır.
Video
Video türü
iDRAC8 ile tümleşik Matrox G200
Video belleği
iDRAC8 uygulama belleği ile paylaşılan 16 MB
Çevre özellikleri
NOT: Belirli sistem yapılandırmalarına yönelik çevre ölçümleri hakkında ek bilgi için, bkz. dell.com/
environmental_datasheets.
Sıcaklık
Depolama
–40°C ila 65°C arası (–40°F ila 149°F arası)
Sürekli Çalışma (950 metre veya 3117 fit'ten az yükseklikler Ekipman doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan, 10 °C ila
için)
35 °C (50 °F ila 95 °F) arasında.
164
Çevre özellikleri
Temiz hava
Temiz hava ile ilgili bilgi için, bkz. Expanded Operating
Temperature (Genişletilmiş İşletim Sıcaklığı) bölümü.
Maksimum sıcaklık eğimi (çalışma ve saklama)
20°C/h (36°F/h)
Bağıl Nem
Depolama
Maksimum nem noktasında 33 °C (91 °F) sıcaklıkta %5 ila
%95 RH arasında. Atmosfer daima yoğuşmasız olmalıdır.
Çalışma
Maksimum nem noktasında 29 °C (84,2 °F) sıcaklıkta %10 ila
%80 Bağıl Nem.
Maksimum titreşim
Çalışma
5 Hz - 350 Hz değerlerinde 0,26 Grms (tüm çalışma
yönelimlerinde)
Depolama
10 Hz - 500 Hz değerlerinde 15 dakika için 1,88 Grms (altı
kenarın tümü test edilmiştir).
Maksimum sarsıntı
Çalışma
40G'nin pozitif ve negatif x,y ve z eksenlerinde 2.3 ms'ye
kadar ardarda düzenlenen altı şok atımı.
Depolama
2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde
(sistemin her tarafında tek darbe) art arda uygulanan altı
sarsıntı darbesi.
Maksimum irtifa
Çalışma
3048 m (10,000 fit).
Depolama
12.000 m (39.370 fit).
Çalışma sıcaklığını azaltma
35 °C'ye (95 °F) kadar.
Maksimum sıcaklık 950 m (3,117 fit) üzerinde 1 °C/300 m (1
°F/547 fit) oranında düşürülür.
35 °C - 40 °C (95 °F - 104 °F)
Maksimum sıcaklık 950 m (3.117 fit) üzerinde 1 °C/175 m (1
°F/319 fit) oranında düşürülür.
40 °C - 45 °C (104 °F - 113 °F)
Maksimum sıcaklık 950 m (3.117 fit) üzerinde 1 °C/125 m (1
°F/228 fit) oranında düşürülür.
Partikül kontaminasyonu
NOT: Bu bölümde BT ekipmanının hasar görmesini ve/veya toz ve gaz kirliliğinden kaynaklanan arızaları engellemeye
yardımcı olacak sınırlar açıklanmaktadır. Toz veya gaz kirliliği düzeylerinin aşağıda belirtilen sınırlardan yüksek olduğu ve
ekipmanınızın hasar görmesinin ve/veya arızalanmasının nedeni olduğu belirlenirse, hasara ve/veya arızaya neden olan
çevresel koşulları iyileştirmeniz gerekebilir. Çevresel koşulların iyileştirilmesi müşterinin sorumluluğundadır.
Hava filtreleme
%95 üst güvenlik sınırıyla ISO 14644-1 uyarınca ISO Sınıf 8
ile tanımlanan veri merkezi hava filtrasyonu.
165
Çevre özellikleri
NOT: Yalnızca veri merkezi ortamları için geçerlidir.
Hava filtreleme gereksinimleri, veri merkezi dışında
kullanım için tasarlanmış BT ekipmanı, ofis veya
fabrika gibi ortamlar için geçerli değildir.
İletken toz
NOT: Veri merkezi ve veri merkezi olmayan ortamlar
için geçerlidir.
Aşındırıcı toz
NOT: Veri merkezi ve veri merkezi olmayan ortamlar
için geçerlidir.
NOT: Veri merkezine giren havanın MERV11 veya
MERV13 filtrelemesi olmalıdır.
Havada iletken toz, çinko teller veya diğer iletken parçacıklar
bulunmamalıdır.
•
•
Havada aşındırıcı toz bulunmamalıdır.
Havadaki toz kalıntısının havadaki nem ile eriyebilme
noktası %60 bağıl nemden az olmalıdır.
Gaz içerikli kirlenme
NOT: Maksimum aşındırıcı kirletici düzeyleri ≤%50 bağıl nemde ölçülmüştür.
Bakır parça aşınma oranı
ANSI/ISA71.04-1985 ile tanımlanan biçimde Sınıf G1 başına
ayda <300 Å
Gümüş parça aşınma oranı
AHSRAE TC9.9 ile tanımlanan biçimde ayda <200 Å
Genişletilmiş çalışma sıcaklığı
NOT: Genişletilmiş çalışma sıcaklığı aralığında çalıştırıldığında, sistem performansı etkilenebilir.
NOT: Genişletilmiş çalışma sıcaklığı aralığında çalıştırıldığında, ortam sıcaklığı uyarıları LCD'de ve Sistem Olay
Günlüğü'nde raporlanır.
Sürekli işletim
29°C yoğuşma noktası ile %5 ila %85 bağıl nemde 5°C ila
40°C.
NOT: Standart işletim sıcaklık aralığının dışında (10°C
ila 35°C), sistem 5°C'a düşecek kadar veya 40°C
yüksekliğindeki sıcaklıkta sürekli olarak çalışabilir.
35°C ve 40°C arası sıcaklıklar için, 950 m üzerinde maksimum
izin verilen sıcaklığı her 175 metrede 1°C düşürün (319 fit
başına 1°F).
yıllık çalışma saatlerinin < %1'i
29°C yoğuşma noktası ile %5 ila %90 bağıl nemde -5°C ila
45°C.
NOT: Standart çalışma sıcaklığının dışında (10°C ila
35°C), sistem yıllık çalışma saatlerinin en fazla %1'i için
en az -5°C'de veya en fazla 45°C'de çalışabilir.
40°C ve 45°C arası sıcaklıklar için, 950 m üzerinde maksimum
izin verilen sıcaklığı her 125 metrede 1°C düşürün (228 fit
başına 1°F).
166
Genişletilmiş Çalışma Sıcaklığı Kısıtlamaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sisteminizde yapılandırılmış altı fanın bulunması gerekir.
5°C'nin altında ilk çalıştırma yapmayın.
Belirlenen çalışma sıcaklığı en fazla 3048 m yükseklik
içindir (10.000 fit).
Express Flash desteklenmez.
GPU desteklenmez.
160 W iş istasyonu CPU desteklenmiyor.
Dahili TBU (Bant Yedekleme Ünitesi) desteklenmiyor.
Artık modda iki güç kaynağı gerekli ancak PSU arıza
fonksiyonunu desteklemiyor.
Dell onaylı olmayan çevre kartları ve/veya 25 W'den daha
yüksek çevre kartları desteklenmez.
PCIe SD desteklenmez.
On sekiz 3,5 inç sabit-sürücü yapılandırması
desteklenmiyor.
Füzyon, IO'yu desteklemez.
167
10
Yardım alma
Dell'e Başvurma
Bu görev ile ilgili
NOT: Dell, birkaç çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve hizmet seçeneği sunar. Etkin bir Internet bağlantınız yoksa iletişim
bilgilerini faturanızda, sevk irsaliyenizde, fişinizde veya Dell ürün katologunda bulabilirsiniz. Uygunluk durumu ülkeye ve
ürüne göre değişiklik gösterebilir ve bazı hizmetler bölgenizde sunulmayabilir.
Satış, teknik destek veya müşteri hizmeti konularında Dell'e başvurmak için:
Adimlar
1. dell.com/support adresine gidin.
2.
Sayfanın sol üst köşesindeki aşağı açılan menüden ülkenizi seçin.
3.
Size özel destek için:
a. Servis Etiketinizi girin alanına sistem servis etiketinizi girin.
b. Gönder seçeneğini tıklatın.
Çeşitli destek kategorilerinin listelendiği destek sayfası görüntülenir.
4.
Genel destek için:
a. Ürün kategorinizi seçin.
b. Ürün segmentinizi seçin.
c. Ürününüzü seçin.
Çeşitli destek kategorilerinin listelendiği destek sayfası görüntülenir.
Sistem Servis Etiketinizin Yerini Bulma
Sisteminiz bir Ekspres Servis Kodu ve Servis Etiketi numarası ile tanımlanır. Ekspres Servis Kodu ve Servis Etiketi numarasını
görmek için sistemin ön tarafındaki bilgi etiketini çekerek dışarı çıkarın. Bu bilgi sistem kasası üzerindeki bir etikette de yer alıyor
olabilir. Bu bilgi Dell tarafından destek çağrılarının ilgili personele yönlendirilmesi için kullanılır.
Hızlı Kaynak Bulucu (QRL)
Sistem bilgilerine ve nasıl yapılır videolarına hızlıca erişmek için Quick Resource Locator'ı (QRL) kullanın. dell.com/QRL adresini
ziyaret ederek veya akıllı telefonunuzu kullanarak Dell PowerEdge sisteminizin üzerinde bulunan modele özgü QR kodunu
taratarak bunu yapabilirsiniz. Aşağıdaki QR kodunu taratarak sistem bilgilerinize ve nasıl yapılır videolarına da erişebilirsiniz.
168
169
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
16 345 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content