close

Enter

Log in using OpenID

29 9 2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23464 https

embedDownload
29 9 2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23464
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23360
İlanın Çıkılacağı yer
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ--->KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU--->MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ--->MAKİNE PR.
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
5
Duyuru Başlama Tarihi
29.09.2014
Son Başvuru Tarihi
14.10.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
31.10.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
20.10.2014
Sınav Giriş Tarihi
24.10.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
70
www.dpu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Makine Programı için) Fakültelerin Makine Eğitimi Bölümü Lisans mezunu olup, Makine Eğitimi Anabilim Dalında Y.Lisans yapmış olmak ve 2 yıl Eğitim-Öğretim Alanında tacr
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {udsDengi} puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gaze
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23464
1/2
29 9 2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23464
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübel
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu ol
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:
Genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar,
1.Başvurulan unvan, birim, bölüm, (varsa anabilim/program adı) kadro adedi, kadro derecesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesindeki akademik kadro ilan no, ken
adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe ve İlan Çıktısı
2.Özgeçmiş, Bir (1) adet vesikalık fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi,
3.Not çizelgesi fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans veya doktora),
4.Mezuniyet (ilgili daldan lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık) belgesinin resmi kurumlarca aslının ay
onaylanmış veya noter onaylı fotokopisi,
5.Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge fotokopisi,
6.İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık öğrenci belgesi fotokopisi,
7.Varsa yayınlanmış eserlerin listesi,
8.Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler, Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmı
onaylı hizmet belgesi,
9.Merkezi Sınav [ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)] sonuç belgesi (Üzerinde Sonuç Belgesi Doğrulama Kodu bulunan internet
10.ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir dil sınavının sonuç belgesinin fotok
ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya s
yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Adresi: Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Germiyan Yerleşkesi / KÜTAHYA
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23464
2/2
29 9 2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23457
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23353
İlanın Çıkılacağı yer
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ--->KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU--->ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ--->MEKATRONİK PR.
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
4
Duyuru Başlama Tarihi
29.09.2014
Son Başvuru Tarihi
14.10.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
31.10.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
20.10.2014
Sınav Giriş Tarihi
24.10.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
70
www.dpu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
(Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Mekatronik Programı için) Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak ve yüksek lisansını Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı'nda yap
alanında en az 7 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {udsDengi} puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gaze
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23457
1/2
29 9 2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23457
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübel
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu ol
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:
Genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar,
1.Başvurulan unvan, birim, bölüm, (varsa anabilim/program adı) kadro adedi, kadro derecesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesindeki akademik kadro ilan no, ken
adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe ve İlan Çıktısı
2.Özgeçmiş, Bir (1) adet vesikalık fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi,
3.Not çizelgesi fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans veya doktora),
4.Mezuniyet (ilgili daldan lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık) belgesinin resmi kurumlarca aslının ay
onaylanmış veya noter onaylı fotokopisi,
5.Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge fotokopisi,
6.İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık öğrenci belgesi fotokopisi,
7.Varsa yayınlanmış eserlerin listesi,
8.Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler, Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmı
onaylı hizmet belgesi,
9.Merkezi Sınav [ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)] sonuç belgesi (Üzerinde Sonuç Belgesi Doğrulama Kodu bulunan internet
10.ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir dil sınavının sonuç belgesinin fotok
ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya s
yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Adresi: Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Germiyan Yerleşkesi / KÜTAHYA
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23457
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
615 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content