close

Enter

Log in using OpenID

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

embedDownload
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
EĞİTİM BİLGİLERİ
LİSANS
Evrim Hikmet Öğüt
Üniversite
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Bölüm
AKADEMİK ÜNVAN
Müzikoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi
Mezuniyet yılı
E-POSTA
[email protected]
TELEFON
0212 260 1050 (dahili 2636)
2004
YÜKSEK LİSANS
Üniversite
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Enstitü/Porgram
Sosyal Bilimler Enstitüsü-Müzikoloji
Mezuniyet yılı
2007
Tez / Bitirme Çalışması
Bakışsız Bir Kedi Kara, Şenlikname ve Kareler Adlı Yapıtları
Bağlamında İlhan Usmanbaş’ın Müzik Dilinin Çağdaş Türk Şiiri İle
İlişkisi
DOKTORA
Üniversite
İstanbul Teknik Üniversitesi
Enstitü/Program
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Erol Üçer Center for Advanced Studies
in Music-Ethnomusicology
Mezuniyet yılı
Tez aşamasında
Tez / Bitirme Çalışması
Musical Practices of Chaldean-Iraqi Community in Istanbul
AKADEMİK YAYIN
Kitap Bölümü
- (2011) “Sanatın Üretimi”, Kültür Sosyolojisi içinde (ed. Ali Ergur ve
Emre Gökalp), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir.
Makale
- (2012) “Söz ve Sesin Sınırında Ece Ayhan Şiiri ve İlhan
Usmanbaş’ın Bakışsız Bir Kedi Kara’sı”. Sosyal Bilimler Dergisi. 6:
78-88.
- (2012) “Bir Modernleşme Projesi Olarak 132 Kahire Arap Müziği
Kongresi”, Müzik-Bilim Dergisi, 1: 37-43.
Uluslarası Bilimsel Toplantılarda Yapılan Sumumlar ve Yayımlanmış
Bildiriler
- (2014) “Role of Music in Maintaining Social Ties Among the
Chaldean-Iraqi Communities”. Musicult’14/Music and Cultural
Studies: On Local vs. Universal. İstanbul: DAKAM Publishing: 219223.
SEMPOZYUM/KONFERANS/PANEL
- (3-6 Eylül 2014) “Crossing the Borders One by One: Transit
Migration as an Unnoticed Area in Music and Migration Studies”,
XXXth Europhean Seminar in Ethnomusicology, Prag, Çek
Cumhuriyeti.
- (31 Mayıs 2014) “Ece Ayhan ve Müzik”, Ece Ayhan Buluşmaları,
Çanakkale.
- (20 Mart 2014) “İlhan Usmanbaş’ın Müzik Dili ve İkinci Yeni Şiiri”,
MSGSÜ DK Müzikoloji Bölümü Seminerleri, İstanbul.
- (26-29 Haziran 2013) “Music in Limbo: The Musical Practices of the
Chaldean-Iraqi Immigrant Community in Istanbul”, Fifth International
Doctoral Workshop in Ethnomusicology, Hildesheim, Almanya.
- (20-21 Mart 2013) “Singing in Limbo: The Musical Practices of the
Chaldean-Iraqi Church in Istanbul”, Music of the Arab World Study
Group Meeting, Baabda, Lübnan.
- (15 Mart 2013) “Göç Etnomüzikolojisinde Gözden Kaçmış Bir Alan:
Transit Göç”, Uluslararası Müzik ve Kuram Sempozyumu, İstanbul
Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Sayfa 2
- (5-6 Kasım 2009) “Bir Modernleşme Projesi Olarak 1932 Kahire
Arap Müziği Kongresi”, Ulusal Müzik Sempozyumu, Yaşar
Üniversitesi, İzmir.
- (11-12 Mayıs 2009) “İlhan Usmanbaş’ın Üç Yapıtı Bağlamında
Çağdaş Türk Şiiri-Müziği İlişkisine Bir Bakış”, Müzik Biliminde Gençler
Sempozyumu, İstanbul.
- (21 Mart 2007) “Opera Repertuvarında Kurban Ritüelleri”,
Voyvoda Caddesi Toplantıları, Osmanlı Bankası Müzesi,
İstanbul.
DİĞER
- (7 Eylül 2014) “Gürültü Bizim Olsun!”, Birgün Pazar.
- (17 Haziran 2013) “Güvencesizleştirmede Sıra Sanatçılara Geldi”, eskop.
- (Mayıs 2010) “100. Doğum Yılında Semiha Berksoy”, Sevda-Cenap
And Müzik Vakfı Bülteni, Ankara.
- (Şubat 2010) “İlhan Usmanbaş’ın Üç Yapıtında Çağdaş Türk ŞiiriMüziği İlişkisi”, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Bülteni, Ankara.
- (Kasım 2009, 2008, 2007) 13., 14. ve 15. Uluslararası Eskişehir
Festivali Konser Notları Yazımı.
- (Temmuz 2009) “İstanbul Müzik Piyasasında Roman Müzisyenler:
Kimliğin Müzik Aracılığıyla Dönüşümü”, Kitap Tanıtımı, Agos Kitap.
- (Mayıs 2009) ”Müzik Toplumbilimciye Ne Söyler?”, Ali Ergur ile
söyleşi, Agos Kitap.
- (Şubat 2009) ”It still Moves: List, Songs, Lost Highways, and the
Search for the Next American Music”, book review, Acoustic
Levitation.
Görevler
- (Bahar 214) Müzik-Bilim Dergisi editörlük ve yayın kurulu üyeliği,
MSGSÜ Yayınları, İstanbul.
- (Bahar 2013) Müzik-Bilim Dergisi yayın kurulu üyeliği, MSGSÜ
Yayınları, İstanbul.
Yurtdışı
- (Ağustos 2012- Şubat 2013) Konuk Araştırmacı (visiting scholar),
City University of New York, Graduate Center, Music, NY, ABD.
Mesleki Eğitim
- (21-25 haziran 2014) Motif Akademi Halkbilimi Okulu, Yıldız Teknik
Üniversitesi, İstanbul.
Sayfa 3
Bilimsel Organizasyonlara Üyelik
- 2011- SEM, Society of Ethnomusicology
- 2012- ICTM, International Council of Traditional Music
- 2014- ESEM, European Seminar in Ethnomusicology
Sayfa 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
198 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content