close

Enter

Log in using OpenID

AS 282 - EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd.

embedDownload
GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ
AS 282
HARÝCÝ SÝREN
Protection Technologies
GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ
AS 282
HARÝCÝ SÝREN
AS-282 Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþ, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava þartlarýna ve darbeye
dayanýklý yüksek kaliteli güvenlik sistemlerinizde tüm ihtiyaçlarýnýzý karþýlayacak teknik donanýma sahip, estetik tasarýmlý sirenlerdir.
Tüm alarm panelleriyle uyumlu AS-282 Serisi sirenlerde sabotaja ve þebeke arýzalarýna karþý dahili sabotaj anahtarý, bekleme anýnda yürüyen ýþýk
gösterge bulunmaktadýr.
Piezo buzzer kullanýmýyla yüksek ses gücü saðlayan AS-282 Serisi sirenlerimiz mikroiþlemci kontrollüdür.
Özellikler
Teknik özellikler
AS 282
13.6VDC
38mA
450mA
102dB-108dB
2.8-4Khz
Seçenekli (5 dk.)
5dk ve 15 dk. Seçmeli
- ve +
Tek Piezo
Negatif/Pozitif seçenekli
100.000p/Lum
1.000.000
120/dk.
Kýrmýzý/Mavi
Yürüyen ýþýk
Mevcut
Mevcut
Harici
Alarm Panelleri
ABS Plastik
Beyaz
285X285X65
780gr
-10°C ~ +50°C
Opsiyonel Aksesuarlar
Koruyucu iç kapak
Piezo
Galvaniz sac
2. Piezo
Flaşör Renkleri
AS-282K: Kırmızı Flaşörlü Model
AS-282M: Mavi Flaşörlü Model
• Teknik geliþmeleri takip açýsýndan, teknik özelliklerdei önceden haber vermeden deðiþiklik yapýlabilir.
EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti.
Meclis Mah. Teraziciler Cad. Hayran Sok. NO:4 34785 Sancaktepe/Ýstanbul Tel: +9 0216 528 45 00 Faks: +9 0216 314 17 80
www.eds.com.tr [email protected]
as282_tr
Model
Besleme gerilimi
Sukunet akýmý
Alarm akýmý
Ses çýkýþý
Ses frekansý
Baþlangýç gecikmesi
Siren süresi
Siren izleme direnci seçimi
Buzzer
Tetikleme tipi
ýþýk çýkýþý
Flaþör ömrü
Flaþör frekansý
Flaþör renk seçenekleri
Bekleme anýnda LED gösterge
Kapak sabotaj anahtarý
Pil
Çalýþma ortamý
Kullaným alaný
Gövde
Dýþ muhafaza renk seçenekleri
Boyutlar
Aðýrlýk
Çalýþma sýcaklýðý
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
809 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content