close

Enter

Log in using OpenID

BİLİMSEL PROGRAM BİLİMSEL PROGRAM

embedDownload
Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Anısına
Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Anısına
20-23 Mart 2014, Ramada Plaza, Söğütözü-Ankara
20-23 Mart 2014, Ramada Plaza, Söğütözü-Ankara
BİLİMSEL PROGRAM
BİLİMSEL PROGRAM
w w w.infeksiyondunyasi.org
w w w.infeksiyondunyasi.org
20 MART 2014, PERŞEMBE
08:30-09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:30-10:30 ANILAR ve İLK YAYINLAR
10:30-10:45
22 MART 2014, CUMARTESİ
Oturum Başkanları: Erdal AKALIN, Emin TEKELİ, Kurtuluş TÖRECİ
Ara
10:45-11:15 SERBEST KÜRSÜ: Viral Hepatitler, HIV/AIDS
11:15-11:30
Oturum Başkanı: Özlem KANDEMİR
13:30-14:30
14:30-14:45
Konu: Kronik Hepatit C Tedavisinde
Dönüşüm Başlıyor
Oturum Başkanı: İsmail BALIK
Konuşmacı: İftihar KÖKSAL
SATELLİT 2 (ABBVIE)
Ara
09:30-11:00
MİKROBİYOLOJİ: LABORATUVAR - KLİNİSYEN İŞBİRLİĞİ
Oturum Başkanları: Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Ayşe KALKANCI
e-poster Sunucuları: Burçak CÖMERT KOÇAK, Bora DOĞAN, Ayça ÖZER DURMUŞLU, Sedat VEZİR
Biyogüvenlik
A. Esra KARAKOÇ
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Performans
Serap SÜZÜK
Mikobakterilerin Laboratuvar Tanısı
Emel UZUNOĞLU
Otomatize Tanımlama Sistemleri
Işın AKYAR
Konu: Vakalarla HIV Tedavisi
Oturum Başkanı: Volkan KORTEN Konuşmacı: Yazdan YAZDANPANAH
11:00-11:15
Ara
11:15-12:15
SATELLİT 6 (Novartis) Konu: Gerçek Yaşam Verileri ile Daptomisin
Glikopeptidler ile Yaşanan Problemler
Daptomisinin Yoğun Bakım ve
Febril Nötropeninin Ampirik Tedavisinde Etkinliği
Endokardit ve Kan Dolaşımları İnfeksiyonlarında Daptomisin
Soru & Cevap
Ara
Ara
HIV/AIDS Sunum Biçimi: KONUŞAN REHBERLER Oturum Başkanları: Volkan KORTEN, Serhat ÜNAL
e-poster Sunucuları: Aslıhan YIKILGAN, Tümer GÜVEN, A. Çağkan İNKAYA, Emre VUDALI
HIV İnfeksiyonu Tanı Algoritması: Gülden YILMAZ
16:30-18:00 Western-Blot Şart mı? HIV/AIDS Konfirmasyonu Nasıl Olmalı?
HIV (+) Hasta: Naif Olguya Yaklaşım
Başak DOKUZOĞUZ
Temas Sonrası Profilaksi Kararı ve İlaç Temini ile İlgili Sorunlar
Fatma SARGIN
HIV Tanılı Olgularda İn vitro Fertilizasyon
Deniz GÖKENGİN
18:00-18:15
09:15-09:30
Öğle Yemeği
VİRAL HEPATİTLER Sunum Biçimi: CANLI KONSEY Oturum Başkanları: İsmail BALIK, Onur URAL
e-poster Sunucuları: Sibel ALTUNIŞIK TOPLU, Aslı HAYKIR SOLAY,
Gülşen İSKENDER, Ferit KUŞÇU, E. Ediz TÜTÜNCÜ
Gebelerde HBV Yönetimi
Kenan HIZEL
14:45-16:15
Delta Ko-infeksiyonu
Mustafa Kemal ÇELEN
Kronik HCV İnfeksiyonu Tedavisi
Nazlım AKTUĞ DEMİR
İmmünsüpresif Hastalarda HBV Yönetimi
Rahmet GÜNER
Kronik HBV ve HCV İnfeksiyonlarının Tedavisinde Yan Etki Yönetimi
Cemal BULUT
16:15-16:30
SERBEST KÜRSÜ: Mikrobiyoloji: Laboratuvar - Klinisyen İşbirliği,
Yoğun Bakım İnfeksiyonları, Hastane İnfeksiyonları Oturum Başkanı: Gökhan METAN
Ara
SATELLİT 1 (GILEAD Sciences İlaç)
Konu: Kronik Hepatit B Tedavisinde
11:30-12:30
Gerçek Öncelikler
Oturum Başkanı: İsmail BALIK
Konuşmacı: Mustafa Kemal ÇELEN
12:30-13:30
08:30-09:15
Ara
Öğle Yemeği
13:15-14:15
SATELLİT 7 (MSD Türkiye)
Konu: Komplike İntraabdominal İnfeksiyonlarda Ertapenem
Komplike İntraabdominal İnfeksiyonlarda Klinik Yaklaşımlar ve Kılavuzlar
Komplike İntraabdominal İnfeksiyonlarda Ertapenemin Yeri
14:15-14:30
Ara
14:30-16:00
YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI
Sunum Biçimi: EĞİTİM VİDEOLU SUNUM Oturum Başkanları: Halis AKALIN, Dilek ARMAN
e-poster Sunucuları: Berna ÖZDEMİR KEPEK, Hasan Selçuk ÖZGER, Çiğdem KADER, Derya KETEN
Ateşli ve İnfeksiyon Bulgusu Olan Hastaya Yaklaşım
Oğuz Reşat SİPAHİ
Çoklu Dirençli Enterobacteriaceae: İnfeksiyon Kontrolü ve Tedavi
İlhami ÇELİK
Antibiyotik Tedavisinde Doz Seçimi
Oral ÖNCÜL
Antifungal Tedavi
Selda SAYIN KUTLU
16:00-16:10
Ara
Akşam Yemeği
20:30-21:30 SON BİR YILDA İNFEKSİYON DÜNYASI
Yaşar BAYINDIR, Üner KAYABAŞ
21 MART 2014, CUMA
08:30-09:15
SERBEST KÜRSÜ: Pediatrik İnfeksiyonlar, Aşı ve İmmünizasyon,
İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar Oturum Başkanı: Metehan ÖZEN
09:15-09:30
Ara
PEDİATRİK İNFEKSİYONLAR
Sunum Biçimi: YUVARLAK MASA Oturum Başkanları: Ateş KARA, Hasan TEZER
e-poster Sunucuları: Elif ÇELİKEL, Saliha K. YÜKSEK, Aslınur Ö. PARLAKAY, Cengiz UZUN
09:30-11:00 Yenidoğan Salgını İncelemesi
Perinatal-Konjenital İnfeksiyonlar
Emre CANPOLAT, Ali Bülent CENGİZ, Solmaz ÇELEBİ, Şevki ÇELEN,
Ateş KARA, Ahmet SOYSAL, Hasan TEZER
11:00-11:15
Konu: İnvazif Fungal İnfeksiyonların Yönetiminde
Hasta Odaklılık: Teorinin Pratiğe Yansıması
Oturum Başkanı: Murat AKOVA
Konuşmacı: Nurcan BAYKAM
12:15-13:15
Öğle Yemeği
13:15-14:15
SATELLİT 5 (MSD Türkiye)
Konu: Herpes Zoster’e Yakından Bakış & Korunma Konuşmacı: Volkan KORTEN
14:15-14:30
Ara
AŞI ve İMMÜNİZASYON
Sunum Biçimi: ANTAGONİZMA Oturum Başkanları: Dilek ARMAN, Serhat ÜNAL
e-poster Sunucuları: Özlem G. TUNÇCAN, Ateş KARA, Aslınur Ö. PARLAKAY, Derya YAPAR
Ata Nevzat YALÇIN / Murat AKOVA
14:30-16:00 Pnömokok Aşısı: 23 Valanlı mı, 13 Valanlı mı?
HPV Aşısı: Gerekli mi, Gereksiz mi? Ne zaman? Kime?
Necla TÜLEK / İftihar KÖKSAL
Boğmaca Aşısı; Koza Stratejisi Yeterli mi, Yeterli Değil mi?
Nur AKSAKAL / Ayper SOMER
Meningokok Aşısı; Herkese mi, Seçilmiş Olgulara mı?
Ergin ÇİFTÇİ / Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
16:00-16:15
16:10-17:00
Goldengirlobacillus + Selcucoccus Loa loa orientalis
Phocaeicola
Takımı
Takımı
Takımı
Başkan: Hande ARSLAN
Başkan: Behice KURTARAN
Başkan: Gülden ERSÖZ
Yardımcı Başkan: Nurcan BAYKAM Yardımcı Başkan: Hüsnü PULLUKÇU Yardımcı Başkan: Kenan HIZEL
Üyeler: Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ Üyeler: Aslıhan CANDEVİR ULU
Üyeler: F. Nurhayat BAYAZIT
Selçuk KAYA
Nefise ÖZTOPRAK
Yaşar BAYINDIR
17:00-17:15
Ara
17:15-18:45
HASTANE İNFEKSİYONLARI Sunum Biçimi: TİYATRO VİDEOLU SUNUM
Oturum Başkanları: Mehmet Ali ÖZİNEL, Yeşim TAŞOVA, Sercan ULUSOY
e-poster Sunucuları: Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM, Zerrin AŞCI, Serpil MIZRAKÇI
Yoğun Bakım Ünitesinde Salgın mı Var?
Aslıhan CANDEVİR ULU
Yeniden Kullanım ve Yeniden Sterilizasyon
Mehmet Ali ÖZİNEL
Tıbbi Atık Yönetimi
Dilara İNAN
Cerrahi Profilaksi
Bilgin ARDA
20:00
Büyük Akşam Yemeği (Ödül Gecesi)
23 MART 2014, PAZAR
İNFEKSİYON HASTALIKLARININ AYAKTAN TEDAVİSİ ve PROFİLAKSİ
09:00-10:00
Türkiye’de Akılcı Antibiyotik Kullanımında Mevcut Durum
Oturum Başkanı: Serhat ÜNAL Konuşmacı: Ecz. Mesil AKSOY
Akılcı İlaç Kullanımı Birim Sorumlusu T.C. S.B. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi
10:00-10:15
Ara
10:15-12:00
Sık Rastlanan Toplum Kökenli Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları
Oturum Başkanı: Dilek ARMAN Konuşmacılar: Umut AKYOL, Serhat ÜNAL
12:00-13:00
Öğle Yemeği
13:00-13:45
Pediatrik Aşılamanın Esasları
Oturum Başkanı: Ayper SOMER Konuşmacı: Hasan TEZER
Ara
İMMÜNSÜPRESİF HASTADA İNFEKSİYONLAR
Sunum Biçimi: SİNERJİ Oturum Başkanları: Hamdi AKAN, Murat AKOVA
e-poster Sunucuları: Özgür GÜNAL, Mehmet ÖZEN, Ahmet ŞAHİN
Nötropenik Ateş: Gram-pozitif İnfeksiyonlara Empirik Yaklaşım
16:15-17:45
İmmünsüpresif Hastayı Nasıl Koruyalım?
Mantar İnfeksiyonlarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Hamdi AKAN, Murat AKOVA, Alpay AZAP, Nurcan BAYKAM, Ayşe KALKANCI,
Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Süda TEKİN KORUK
17:45-18:00
Ara
13:45-14:00
Ara
18:00-19:00
Türk Ordusunun 1. Dünya Savaşında İnfeksiyonlarla Mücadelesi
Konuşmacı: Ahmet BAŞUSTAOĞLU
14:00-14:45
19:00-20:30
Akşam Yemeği
Erişkin Aşılamanın Esasları
Oturum Başkanı: Onur URAL Konuşmacı: Dilek ARMAN
14:45-15:00
Ara
15:00-15:45
1. Basamak Hekimliğinde Probiyotik Kullanımı
Oturum Başkanı: Sercan ULUSOY Konuşmacı: Ateş KARA
15:45-16:30
Genel Değerlendirme
Halis AKALIN, Murat AKOVA, Dilek ARMAN, Ayşe KALKANCI, Ateş KARA,
Volkan KORTEN, Sercan ULUSOY, Onur URAL, Serhat ÜNAL
TAKIM ÇALIŞMASI - ETAP 1
Sunucu: Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
Goldengirlobacillus + Selcucoccus
Takımı
Başkan: Hande ARSLAN
Yardımcı Başkan: Nurcan BAYKAM
Üyeler: Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ
Selçuk KAYA
20:30
Loa loa orientalis
Takımı
Başkan: Behice KURTARAN
Yardımcı Başkan: Hüsnü PULLUKÇU
Üyeler: Aslıhan CANDEVİR ULU
Nefise ÖZTOPRAK
Phocaeicola
Takımı
Başkan: Gülden ERSÖZ
Yardımcı Başkan: Kenan HIZEL
Üyeler: F. Nurhayat BAYAZIT
Yaşar BAYINDIR
Mahir ÖZMEN
Serhat ÜNAL
TAKIM ÇALIŞMASI - ETAP 2 Oturum Başkanları: Mehmet BAKIR, Elif DOYUK KARTAL
e-poster Sunucuları: Figen OSMANOĞLU EZEN, Hasan Selçuk ÖZGER, Derya KETEN
Ara
SATELLİT 4 (GILEAD Sciences İlaç)
Konu: HIV Tedavisinde
11:15-12:15
Güçlü Strateji
Oturum Başkanı: Volkan KORTEN
Konuşmacı: Figen KAPTAN
Dilek ARMAN
12:15-13:15
18:15-19:15 SATELLİT 3 - KİM BİLGİSAYAR İSTER?* (ABDİ İBRAHİM İlaç Sanayi) Sunucu: Dilek ARMAN
19:15-20:30
Serhat ÜNAL
Murat AKOVA
Kronik Hepatit C Tedavisinde daha kısa sürede daha az sayıda tabletle
proteaz inhibitörü tedavisi4,5
Kronik Hepatit C Tedavisinde daha kısa sürede daha az sayıda tabletle
proteaz inhibitörü tedavisi4,5
Kronik hepatit C’ye baÛlÝ kompanse karaciÛer sirozu olan hastalarda tedavi protokolü;4,5
Kronik hepatit C’ye baÛlÝ kompanse karaciÛer sirozu olan hastalarda tedavi protokolü;4,5
12 hafta INCIVO® + pegINT + ribavirin
4 hafta
pegINT+
ribavirin
36 hafta pegINT + ribavirin
44 hafta
boseprevir + pegINT + ribavirin
Her iki durumda da toplam tedavi süresi 48 haftadır.
INCIVO®
Boseprevir
6 tablet X 12 hafta (84 gün)
= 504 tablet kullanılır.4
12 tablet X 44 hafta (308 gün)
= 3696 tablet kullanılır.5
Referanslar: 1. Zeuzem S, et al. Telaprevir for retreatment of HCV infection. N Engl J Med 2011;364:2417-28. 2. Sherman KE, et al. Response-guided
telaprevir combination treatment for Hepatitis C Virus infection. N Engl J Med 2011;365:1014-24. 3. Jacobson IM, et al. Telaprevir for previously
untreated Chronic Hepatitis C virus infection. N Engl J Med 2011;364:2405-16. 4. INCIVO® KÝsa Ürün Bilgisi. 5. VÜCTRELÜS® KÝsa Ürün Bilgisi.
12 hafta INCIVO® + pegINT + ribavirin
4 hafta
pegINT+
ribavirin
36 hafta pegINT + ribavirin
44 hafta
boseprevir + pegINT + ribavirin
Her iki durumda da toplam tedavi süresi 48 haftadır.
INCIVO®
Boseprevir
6 tablet X 12 hafta (84 gün)
= 504 tablet kullanılır.4
12 tablet X 44 hafta (308 gün)
= 3696 tablet kullanılır.5
Referanslar: 1. Zeuzem S, et al. Telaprevir for retreatment of HCV infection. N Engl J Med 2011;364:2417-28. 2. Sherman KE, et al. Response-guided
telaprevir combination treatment for Hepatitis C Virus infection. N Engl J Med 2011;365:1014-24. 3. Jacobson IM, et al. Telaprevir for previously
untreated Chronic Hepatitis C virus infection. N Engl J Med 2011;364:2405-16. 4. INCIVO® KÝsa Ürün Bilgisi. 5. VÜCTRELÜS® KÝsa Ürün Bilgisi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 010 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content