close

Enter

Log in using OpenID

01 eylül 2014 – 07 kasım 2014

embedDownload
4 . S I N I F -
2 . G R U P
4 . D E RS
K U R U L U
(ÇocukSağliğiveHastaliklari- ÇocuğunCerrahiHastaliklari )
(01 EYLÜL 2014 – 07 KASIM 2014)
Dekan
Dekan Yardımcısı (EğitimdenSorumlu)
Başkoordinatör
BaşkoordinatörYardımcısı
4. SınıfKoordinatörü
4. SınıfKoordinatörYardımcısı
4. DersKuruluBaşkanı
4. DersKuruluBaşkanYardımcısı
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Doç.Dr.Koray HARMANCI
: Doç.Dr. Hava ÜSKÜDAR TEKE
: Doç.Dr. Koray HARMANCI
: Yrd.Doç.Dr.Kürşat Bora ÇARMAN
DERS ADI
BeyinveSinirCerrahi:
Çocuk Cerrahisi
FizikTedaviveRehabilitasyon:
GözHastalıkları:
Ortopedi ve Travmatoloji:
Kalpve Damar Cerrahisi:
ÇocukHemotolojiveOnkoloji:
Çocuk Kardiyoloji:
ÇocukİmmünolojisiveAlerji:
ÇocukGastroenterolojiveHepatoloji:
ÇocukNefroloji:
ÇocukEndokrinoloji:
ÇocukBeslenmeveMetabolizmaSistemi:
ÇocukNöroloji:
ÇocukEnfeksiyonHastalıkları:
ÇocukAcil:
Yenidoğan:
TOPLAM
BağımsızÖğrenme
SINAV TARİHLERİ
1.Ara Sınav
2. Ara Sınav
3. Ara Sınav
Yapılandırılmış Klinik Sınav
Teorik Saat
2
18
1
3
3
1
13
16
16
14
11
13
12
14
8
6
12
163(27+135)
48
19.09.2014
10.10.2014
06.11.2014
06.11.2014
Pratik Saat
120
09.30
09.30
09.30
09.30
1
4 . S I N I F -
2 . G R U P
4 . D E RS
K U R U L U
(ÇocukSağliğiveHastaliklari- ÇocuğunCerrahiHastaliklari )
2.GRUP 4. KURUL
Çocuk Hastalıkları ve Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
10 hafta
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
ÇOCUK CERRAHİSİ
FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
KALP ve DAMAR CERRAHİSİ
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
GÖZ HASTALIKLARI
2
4 . S I N I F -
2 . G R U P
4 . D E RS
K U R U L U
(ÇocukSağliğiveHastaliklari- ÇocuğunCerrahiHastaliklari )
4.Sınıf
4.Kurul
1.Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
4.Kurul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
01.09.2014
Pazartesi
02.09.2014
Salı
03.09.2014
Çarşamba
04.09.2014
Perşembe
05.09.2014
Cuma
KURUL TANITIMI
Çocuklarda Nörolojik Muayene
Konjenital Hipotroidi
Baş Boyun Muayenesi
Kurul Başkanı
Çocuk Hastalarda Öykü Alma ve
Hastaya Yaklaşım
Prof. Dr. Zübeyir KILIÇ
Doç.Dr. Coşkun YARAR
Prof. Dr. Birgül KIREL
Doç.Dr.Sabiha ŞAHİN
Çocuklarda Dolaşım Sistemi
Muayenesi
Çocuklara Özgü Belirti, Bulgular
ve Fizik Bakı
Çocuklarda Nörolojik
Muayene Pratiği 1
NutrisyonelRikets
Baş Boyun Muayenesi Pratiği-1
Prof.Dr. Birsen UÇAR
Dolaşım Sistemi Muayenesi
Pratiği 1
3.Kat Seminer Salonu
Prof. Dr. Zübeyir KILIÇ
Doç.Dr. Coşkun YARAR
Çocuklarda Nörolojik
Muayene Pratiği 2
Prof. Dr. Birgül KIREL
Doç.Dr.Sabiha ŞAHİN
Hışıltılı Çocuğa Yaklaşım
Baş Boyun Muayenesi Pratiği-2
Yrd.Doç.Dr. Kürşat Bora
ÇARMAN
Doç.Dr. Koray HARMANCI
Doç.Dr.Sabiha ŞAHİN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
MORTALİTE / RADYOLOJİ
TOPLANTISI
Çocuklarda Genital Sistem
Muayenesi
YAPILANDIRILMIŞ OLGU
SUNUMU
Büyüme Gelişme 1
Prof.Dr. Birgül KIREL
Prof.Dr. Birsen UÇAR
Dolaşım Sistemi Muayenesi
Pratiği 2
3.Kat Seminer Salonu
Büyüme Gelişme 2
Prof.Dr. Birgül KIREL
Prof.Dr. Birsen UÇAR
13:00
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
SEMİNER
OLGU SUNUMU
MAKALE SAATİ
Çocuklarda Solunum Sistemi
Muayenesi
Anemi 1
Kalp Yetmezliği 1
Prof. Dr. Özcan BÖR
Prof. Dr. Zübeyir KILIÇ
Anemi 2
Kalp Yetmezliği 2
Prof. Dr. Özcan BÖR
Prof. Dr. Zübeyir KILIÇ
Doç.Dr.Koray HARMANCI
Solunum Sistemi Muayenesi
Pratiği 1
3. Kat Seminer Salonu
Doç.Dr.Koray HARMANCI
Solunum Sistemi Muayenesi
Pratiği 2
3. Kat Seminer Salonu
Doç.Dr.Koray HARMANCI
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. Enver ŞİMŞEK
Akut Romatizmal Ateş
Prof.Dr. Birsen UÇAR
Çocuklarda Genital Sistem
Muayenesi Pratiği 1
Akut yürüme güçlüğüne
yaklaşım
Prof.Dr. Enver ŞİMŞEK
Doç.Dr. Coşkun YARAR
Çocuklarda Genital Sistem
Muayenesi Pratiği 2
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. Enver ŞİMŞEK
3
4 . S I N I F -
2 . G R U P
4 . D E RS
K U R U L U
(ÇocukSağliğiveHastaliklari- ÇocuğunCerrahiHastaliklari )
4.Sınıf
4.Kurul
2.Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
4.Kurul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
08.09.2014
Pazartesi
09.09.2014
Salı
10.09.2014
Çarşamba
Astım -1
Kardiyak Aciller – Siyanotik Atak
Tüberküloz
Prof.Dr.A.Kadir KOÇAK
Prof. Dr. Zübeyir KILIÇ
Doç.Dr. Koray HARMANCI
Astım -2
Senkop
ÜSYE
Prof.Dr.A.Kadir KOÇAK
Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ
Prof.Dr. A.Kadir KOÇAK
11.09.2014
Perşembe
Çocuk ve Cerrahi
Prof.Dr.Hüseyin İLHAN
Çocuklarda Cerrahi Semptomlar
Olgu Sunumları
Prof.Dr.Hüseyin İLHAN
12.09.2014
Cuma
Konvülziyonlu Hastaya Yaklaşım
Doç.Dr. Coşkun YARAR
Zehirlenmeler 1
Doç.Dr.Sabiha ŞAHİN
Zehirlenmeler 2
10:30
11:15
Doç.Dr.Sabiha ŞAHİN
VİZİT
Boğmaca ve Kabakulak
11:30
12:15
13:00
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Prof.Dr. E.Çağrı DİNLEYİCİ
MORTALİTE / RADYOLOJİ
TOPLANTISI
YAPILANDIRILMIŞ OLGU
SUNUMU
SEMİNER
OLGU SUNUMU
MAKALE SAATİ
Sıvı Elektrolit Dengesi 1
Alerjik Hastalıklar, Alerjik Rinit
EnfektifEndokardit
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
Prof.Dr.A.Kadir KOÇAK
Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ
Sıvı Elektrolit Dengesi 2
Bronşiolit
Kardiyomiyopatiler
Glomerulonefritler
Çocuk Karın Ağrıları 2
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
Prof.Dr.A.Kadir KOÇAK
Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ
Doç. Dr. Bilal YILDIZ
Prof.Dr.Hüseyin İLHAN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Kan Transfüzyon Reaksiyonları
Prof.Dr. Özcan BÖR
Çocuk Karın Ağrıları 1
Prof.Dr.Hüseyin İLHAN
4
4 . S I N I F -
2 . G R U P
4 . D E RS
K U R U L U
(ÇocukSağliğiveHastaliklari- ÇocuğunCerrahiHastaliklari )
4.Sınıf
4.Kurul
3.Hafta
8:30
9:15
4.Kurul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
15.09.2014
Pazartesi
16.09.2014
Salı
17.09.2014
Çarşamba
18.09.2014
Perşembe
19.09.2014
Cuma
Hasta Başı -1
Hasta Başı -2
Hasta Başı -3
Hasta Başı -4
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
1.ARA SINAV
09:30
10:15
SAAT: 09:30
VİZİT
10:30
11:15
11:30
12:15
13:00
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Yrd.Doç.Dr.Meltem AYATA
DİNLEYİCİ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
SEMİNER
OLGU SUNUMU
MAKALE SAATİ
Pnömoniler 1
Akut Menenjitler ve Ensefalitler
Doğumsal Kalp Hastalıkları 1
Prof.Dr.A. Kadir KOÇAK
Prof.Dr. E.Çağrı DİNLEYİCİ
Prof.Dr. Birsen UÇAR
Pnömoniler 2
Prof.Dr.A. Kadir KOÇAK
Akut Gastroenteritler, Oral
Rehidratasyon Tedavisi ve
Koruma
Yrd.Doç.Dr.Meltem AYATA
DİNLEYİCİ
Pediatrik EKG
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. Birsen UÇAR
Doğumsal Kalp Hastalıkları 2
Prof.Dr. Birsen UÇAR
Doğumsal Kalp Hastalıklarında
Cerrahi
Prof.Dr.Bülent TÜNERİR
MORTALİTE / RADYOLOJİ
TOPLANTISI
Çocukluk Çağı Rutin Aşı Takvimi
Uygulaması
YAPILANDIRILMIŞ OLGU
SUNUMU
Solunum Fonksiyon Testi,
PeakFlowMeter
Yrd.Doç.Dr.Meltem AYATA
DİNLEYİCİ
Prof.Dr.A.Kadir KOÇAK
Çocukluk Çağı Özel Aşı
Uygulamaları
Urtiker – Anjiödem
Prof.Dr. E.Çağrı DİNLEYİCİ
Prof.Dr.A.Kadir KOÇAK
Çocuklardasepsis ve septik şok
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof. Dr. E. Çağrı DİNLEYİCİ
5
4 . S I N I F -
2 . G R U P
4 . D E RS
K U R U L U
(ÇocukSağliğiveHastaliklari- ÇocuğunCerrahiHastaliklari )
4.Sınıf
4.Kurul
4.Hafta
8:30
9:15
4.Kurul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
22.09.2014
Pazartesi
23.09.2014
Salı
24.09.2014
Çarşamba
25.09.2014
Perşembe
Hasta Başı -5
Hasta Başı -6
Hasta Başı -7
Hasta Başı -8
26.09.2014
Cuma
Fenilketonüri
Prof. Dr. Sultan AYDOĞDU
KistikFibrozis
09:30
10:15
Prof. Dr. Sultan AYDOĞDU
10:30
11:15
KistikFibrozis ve Tekrarlayan
Akciğer Enfeksiyonları
VİZİT
Doç.Dr. Koray HARMANCI
Çocukluk Çağı Döküntülü
Hastalıklar
11:30
12:15
Prof.Dr. E.Çağrı DİNLEYİCİ
13:00
14:15
14:30
SEMİNER
OLGU SUNUMU
MAKALE SAATİ
MORTALİTE / RADYOLOJİ
TOPLANTISI
Anne Sütü ile Beslenme; Anne
Sütünün İçeriği
Anne Sütü ile Beslenmenin
Önemi; Anne Sütü Olmazsa Ne
Olur?
Protein-Enerji Malnütrisyonu 1
Kanama Diatezi 1
Çocukluk Çağı Maligniteleri
Prof. Dr. Sultan AYDOĞDU
Prof.Dr. Özcan BÖR
Prof.Dr. Özcan BÖR
Protein-Enerji Malnütrisyonu 2
Kanama Diatezi 2
Lösemi
Yrd.Doç.Dr.Meltem AYATA
DİNLEYİCİ
Prof. Dr. Sultan AYDOĞDU
Prof.Dr. Özcan BÖR
Prof. Dr. Özcan BÖR
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Lenfoma
Prof.Dr.Özcan BÖR
15:15
Prof. Dr. Sultan AYDOĞDU
15:30
16:15
Anne Sütü ile Beslenmede
Karşılaşılan Özel Durum ve
Sorunlar
Prof. Dr. Sultan AYDOĞDU
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
YAPILANDIRILMIŞ OLGU
SUNUMU
Prof. Dr. Sultan AYDOĞDU
Tamamlayıcı Beslenme
6
4 . S I N I F -
2 . G R U P
4 . D E RS
K U R U L U
(ÇocukSağliğiveHastaliklari- ÇocuğunCerrahiHastaliklari )
4.Sınıf
4.Kurul
5.Hafta
8:30
9:15
4.Kurul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
29.09.2014
Pazartesi
30.09.2014
Salı
01.10.2014
Çarşamba
02.10.2014
Perşembe
Hasta Başı -9
Hasta Başı -10
Hasta Başı -11
Hasta Başı -12
Diyabet 1
Prof.Dr. Enver ŞİMŞEK
Diyabet 2
09:30
10:15
Prof.Dr. Enver ŞİMŞEK
VİZİT
10:30
11:15
Artritler
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
Vaskülitler
11:30
12:15
13:00
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
03.10.2014
Cuma
SEMİNER
OLGU SUNUMU
MAKALE SAATİ
MORTALİTE / RADYOLOJİ
TOPLANTISI
Obezite
Ateşli Çocuğa Yaklaşım
Doğumsal Metabolik Hastalıklar
1
Konvülziyonda Ayırıcı Tanı
Prof. Dr. Sultan AYDOĞDU
Prof.Dr. E.Çağrı DİNLEYİCİ
Hiperlipidemi
Göğüs Ağrısı
Prof. Dr. Sultan AYDOĞDU
Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof. Dr. Sultan AYDOĞDU
Doğumsal Metabolik Hastalıklar
2
Doç.Dr. Coşkun YARAR
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof. Dr. Sultan AYDOĞDU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
YAPILANDIRILMIŞ OLGU
SUNUMU
KURBAN
BAYRAMI
AREFESİ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
7
4 . S I N I F -
2 . G R U P
4 . D E RS
K U R U L U
(ÇocukSağliğiveHastaliklari- ÇocuğunCerrahiHastaliklari )
4.Sınıf
4.Kurul
6.Hafta
4.Kurul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
06.10.2014
Pazartesi
07.10.2014
Salı
8:30
9:15
08.10.2014
Çarşamba
09.10.2014
Perşembe
10.10.2014
Cuma
Hasta Başı -13
Hasta Başı -14
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
2.ARA SINAV
09:30
10:15
SAAT: 09:30
VİZİT
10:30
11:15
11:30
12:15
13:00
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Öğr.Gör.Dr.Özge AYDEMİR
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KURBAN
BAYRAMI
MAKALE SAATİ
MORTALİTE / RADYOLOJİ
TOPLANTISI
YAPILANDIRILMIŞ OLGU
SUNUMU
Bilinci Kapalı Çocuğa Yaklaşım
Puberte Bozuklukları
İYE
Doç.Dr. Coşkun YARAR
Prof.Dr. Enver ŞİMŞEK
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
Tromboz
Hipoglisemi
Adrenal Yetmezlik
Prof.Dr. Özcan BÖR
Prof.Dr. Enver ŞİMŞEK
Prof. Dr. Enver ŞİMŞEK
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
8
4 . S I N I F -
2 . G R U P
4 . D E RS
K U R U L U
(ÇocukSağliğiveHastaliklari- ÇocuğunCerrahiHastaliklari )
4.Sınıf
4.Kurul
7.Hafta
8:30
9:15
4.Kurul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
13.10.2014
Pazartesi
14.10.2014
Salı
15.10.2014
Çarşamba
16.10.2014
Perşembe
Hasta Başı -15
Hasta Başı -16
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Karında Kitle
Prof.Dr. Özcan BÖR
Karında Kitle
09:30
10:15
Prof.Dr. Hüseyin İLHAN
Karında Kitle
Olgu sunumları
Prof.Dr. Hüseyin İLHAN
VİZİT
10:30
11:15
Konjenital Adrenal Yetmezlik
11:30
12:15
13:00
14:15
14:30
15:15
17.10.2014
Cuma
Prof.Dr.Birgül KIREL
SEMİNER
Yenidoğan Muayenesi
Öğr. Gör. Dr. Özge AYDEMİR
OLGU SUNUMU
MAKALE SAATİ
İntrauterin büyüme geriliği ve
Diabetik anne çocuğu
Yenidoğanda Solunum Güçlüğü
(RDS,
Mekonyumaspirasyonsendromu,
geçici takipne, primerpulmoner
hipertansiyon)
Öğr. Gör. Dr. Özge AYDEMİR
MORTALİTE / RADYOLOJİ
TOPLANTISI
YAPILANDIRILMIŞ OLGU
SUNUMU
Serebral Palsi
Mikrosefali-Makrosefaliye
Yaklaşım
Yrd.Doç.Dr. Kürşat Bora
ÇARMAN
Doç.Dr. Coşkun YARAR
Intrauterin İnfeksiyonlar
Yenidoğan konvülziyonları
Öğr. Gör. Dr. Özge AYDEMİR
Prof.Dr.Neslihan TEKİN
Prof.Dr. Neslihan TEKİN
15:30
16:15
Yenidoğanın Doğum Odası
Bakımı
Prof.Dr. Neslihan TEKİN
Prematürelik
(Nekrotizanenterokolit,prematü
reretinopatisi vb.)
PerinatalasfiksiPerinatalAsfiksiHipoksikiskemikensefalopati
Prof.Dr. Neslihan TEKİN Sorunla
Prof.Dr. Neslihan TEKİN
Yenidoğan infeksiyonları
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. M.Arif AKŞİTsret
KÖSE
Febrilkonvüzyonlu hastaya
yaklaşım
Yenidoğanda Sarılıklar
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. Neslihan TEKİNzilim
Yrd.Doç.Dr. Kürşat Bora
ÇARMAN
9
4 . S I N I F -
2 . G R U P
4 . D E RS
K U R U L U
(ÇocukSağliğiveHastaliklari- ÇocuğunCerrahiHastaliklari )
4.Kurul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
4.Sınıf
4.Kurul
8.Hafta
20.10.2014
Pazartesi
8:30
9:15
Hasta Başı –ÇC-17
Hasta Başı –ÇC-18
Prof.Dr.Baran TOKAR
Yrd.Doç.Dr.M.Surhan ARDA
21.10.2014
Salı
22.10.2014
Çarşamba
23.10.2014
Perşembe
24.10.2014
Cuma
Hasta Başı –ÇC-19
Hasta Başı –ÇC-20
Yrd.Doç.Dr.Umut ALICI
Prof.Dr.Hüseyin İLHAN
Çocuklarda Travmaya Yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. Umut ALICI
Hasta İçin Yaşamın Anlamını
Değerlendirme, Hekimlik Sanatı,
Hekimliğin İnsani Boyutu
09:30
10:15
Prof.Dr. Arif AKŞİT
Pediatride Etik Kavramlar ve
Sorunlar
VİZİT
10:30
11:15
Prof.Dr. M.Arif AKŞİT
11:30
12:15
13:00
14:15
14:30
15:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
SEMİNER
OLGU SUNUMU
MAKALE SAATİ
MORTALİTE / RADYOLOJİ
TOPLANTISI
YAPILANDIRILMIŞ OLGU
SUNUMU
Doğumsal Böbrek Hastalıkları
Nefrotik Sendrom
Çocuklarda Genito-Üriner
Sistem Cerrahi Hastalıkları 1
Renal Yetmezlikler 1
Çocuklarda Cerrahi
Gastrointestinal Sistem
Hastalıkları 1
Doç. Dr.Bilal YILDIZ
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
Baş ağrısına yaklaşım
15:30
16:15
16:30
17:15
Yrd.Doç.Dr. Kürşat Bora
ÇARMAN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Tubulopatiler
Prof.Dr.Bilal YILDIZ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr.Baran TOKAR
Çocuklarda Genito-Üriner
Sistem Cerrahi Hastalıkları 2
Prof.Dr.Baran TOKAR
SerebralPalsıli Çocuklarda
Rehabilitasyon
Prof. Dr. Bilal YILDIZ
Renal Yetmezlikler 2
Yrd. Doç. Dr. M. Surhan ARDA
Çocuklarda Cerrahi
Gastrointestinal Sistem
Hastalıkları 2
Prof. Dr. Bilal YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. M. Surhan ARDA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Doç. Dr. Merih ÖZGEN
10
4 . S I N I F -
2 . G R U P
4 . D E RS
K U R U L U
(ÇocukSağliğiveHastaliklari- ÇocuğunCerrahiHastaliklari )
4.Sınıf
4.Kurul
9.Hafta
8:30
9:15
4.Kurul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
27.10.10.2014
Pazartesi
28.10.10.2014
Salı
Hasta Başı –ÇC-21
Prof.Dr.Baran TOKAR
29.10.10.2014
Çarşamba
30.10.10.2014
Perşembe
31.10.2014
Cuma
Hasta Başı –ÇC-22
Hasta Başı –ÇC-23
Çocuklarda Yabancı Cisim
Yutulması ve Aspirasyonları
Yrd.Doç.Dr.M.Surhan ARDA
Yrd.Doç.Dr.Umut ALICI
Çocuklarda Öykü ve Fizik
Muayene: Ortopedik Bakı
09:30
10:15
Doç. Dr. Abdurrahman ÖZÇELİK
VİZİT
10:30
11:15
11:30
12:15
13:00
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
SEMİNER
OLGU SUNUMU
Çocuklarda Göz ve Görme
Gelişimi
Prof Dr Hikmet BAŞMAK
Çocuklarda Görme Bozuklukları
1
Prof Dr Hikmet BAŞMAK
Çocuklarda Görme Bozuklukları
1
Prof Dr Hikmet BAŞMAK
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
AREFESİ
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
Prof.Dr.Hüseyin İLHAN
Yenidoğanlarda Solunum
Sıkıntısının Cerrahi Nedenleri
Çocuklarda Doğumsal Ortopedik
Sorunlar
Prof.Dr.Hüseyin İLHAN
Konjenital Nöroşirürjikal
Anomaliler 1
Prof. Dr. Hakan ÖMEROĞLU
Doç Dr. Murat VURAL
Çocuklarda Edinsel ortopedik
Sorunlar
Prof. Dr. Hakan ÖMEROĞLU
Konjenital Nöroşirürjikal
Anomaliler 2
Doç Dr. Murat VURAL
MORTALİTE / RADYOLOJİ
TOPLANTISI
YAPILANDIRILMIŞ OLGU
SUNUMU
Yenidoğanlarda Cerrahi
Gastrointestinal Sistem
Hastalıkları 1
Çocuklarda Kasık Kanalı
Yrd. Doç. Dr. M. Surhan ARDA
Yenidoğanlarda Cerrahi
Gastrointestinal Sistem
Hastalıkları 2
Yrd. Doç. Dr. Umut ALICI
Hastalıkları 1
Çocuklarda Kasık Kanalı
Hastalıkları2
Yrd. Doç. Dr. Umut ALICI
Yrd. Doç. Dr. M. Surhan ARDA
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
11
4 . S I N I F -
2 . G R U P
4 . D E RS
K U R U L U
(ÇocukSağliğiveHastaliklari- ÇocuğunCerrahiHastaliklari )
4.Sınıf
4.Kurul
10.Hafta
8:30
9:15
09:30
10:15
10:30
11:15
03.11.2014
Pazartesi
Çocuklarda Karın Muayenesi
4.Kurul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuğun Cerrahi Hastalıkları
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
Salı
Çarşamba
Perşembe
Çocuklarda ve Yenidoğanda
Çocuklarda GIS kanamaları
Direk Hiperbilirubinemi
Doç.Dr. Makbule EREN
Doç.Dr. Makbule EREN
Çocuklarda Karın Muayenesi
Pratiği 1
3. Kat Seminer Salonu
Çocuklarda Gastrointestinal
Kanamalar
Doç.Dr. Makbule EREN
Çocuklarda Karın Muayenesi
Pratiği 2
3. Kat Seminer Salonu
Doç.Dr.Makbule EREN
3.ARA SINAV
Doç.Dr. Makbule EREN
SAAT: 09:30
Viral Hepatitler
Öğr.Gör.Dr.Özge AYDEMİR
Doç.Dr. Makbule EREN
Kusma ve Ayırıcı Tanısı
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
SAAT: 09:30 - 11:15
Çocuklarda Cerrahi Anatomi ve
Patoloji
14:30
15:15
15:30
16:15
OLGU SUNUMU
Çocuklarda Akut Karaciğer
Yetmezliği ve Hepatik Koma
Kronik İshalli Çocuğa Yaklaşım
Doç.Dr.Makbule EREN
16:30
17:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
SÖZLÜ SINAVI
SAAT:08.30-10.30
Anabilim Dalı’nda
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yrd.Doç.Dr.Kürşat Bora
ÇARMAN
SEMİNER
Doç.Dr. Makbule EREN
Çocuklarda Kronik Karaciğer
Hastalığı/Siroz
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Doç.Dr. Koray HARMANCI
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr.Baran TOKAR
13:00
14:15
YAPILANDIRILMIŞ
KLİNİK SINAV
Doç.Dr. Makbule EREN
Doç.Dr. Makbule EREN
11:30
12:15
07.11.2014
Cuma
MAKALE SAATİ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Doç.Dr. Makbule EREN
Malabsorpsiyon Sendromları
HASTABAŞI SINAVI
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
SERVİSTE
Çocuk Cerrahisi
SÖZLÜ SINAVI
SAAT:13.30-15.30
Anabilim Dalı’nda
Doç.Dr. Makbule EREN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
13.30-15.30
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Servis’te
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
521 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content