close

Enter

Log in using OpenID

AutoCad Kursu Açılıyor... - Düzce Üniversitesi

embedDownload
AUTOCAD
Kursu Başlıyor
Te m e l Ç i z i m v e D ü z e n l e m e K o m u t l a r ı
Ölçülendirme-İmalat Resimleri Oluşturma
H ı z l ı Ç i z i m İ p u ç l a r ı To l e r a n s l a r
E n d ü s t r i y e l Ta s a r ı m B e c e r i s i K a z a n d ı r m a
Eğitmen: Öğr. Gör. Erman ZURNACI
Kurs Ücreti:
D.Ü Öğrencilerine: 200 TL
Diğer Katılımcılara: 300 TL
Kurs Başlama Tarihi: 4 Nisan Saat: 09:00 - 13:30
Kurs Yeri: Cumayeri MYO
Kurs Süresi: 32 Saat 4 Hafta sonu
Ön Kayıtlar: 31 Mart 2015 tarihine kadar
Kursun Açılabilmesi için minimum kişi sayısı: 15
Kesin Kayıt: 31 Mart-2 Nisan 2015 tarihleri arasında
Katılımcılara Düzce Üniversitesi Onaylı
«Katılım Belgesi» ve «Başarı Belgesi» verilecektir.
Ön Kayıt için: http://www.duyem.duzce.edu.tr/
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel:0380 542 11 00 (1032) e-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
852 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content