close

Enter

Log in using OpenID

Ders2-Frekans Dağılımları ve Grafikler

embedDownload
Ders 2 Frekans Dağılımları ve
Grafikler
Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN
1
VERİNİN DÜZENLENMESİ
2
Basit Seri
• Lokanta hijyen denetimi sonuçları (n=50, alınabilecek puan: max=100,
min=0)
3
Frekans (Sıklık) Serisi
• Tüm serideki tekrarlanan gözlem sayılarının bulunmasında kullanılır.
4
Gruplandırılmış Frekans Serisi
5
Gruplandırılmış Frekans Serisi
• Gruplandırılmış Frekans Serisi oluştururken grupların belirlenmesi için
kesin bir kural yoktur.
Sturges Kuralı:
Örneğe göre Sturges Sınıf Aralığı:
6
Gruplandırılmış Frekans Serisi
Sturges Grup Aralığı
«0» frekans
değeri ve
grupları
birleştirme
Üst sınır
belirtmeme
7
Kümülatif Frekans Serisi
8
Oransal Frekans Serisi
9
Kontenjans Tablosu
10
VERİLERİN GRAFİKSEL GÖSTERİMİ
Ocak ayı içinde öğle yemeğinde
öğrencilere verilecek olan
meyvelerin günlere göre dağılımı
11
Sütun Grafiği
Grafiğin bir
ekseninde kategorik
unsurlar yer alırken,
diğer eksende
frekans değerleri yer
alır.
12
Sütun Grafiği
Sütun grafiği oransal
frekanslar
kullanılarak da
oluşturulabilir.
13
Sütun Grafiği
Pareto Grafiği: Nitel değişken kategorilerinin sıralı şekilde belirtildiği sütün
grafikleridir.
14
Pasta Grafik
Pasta grafikleri temel olarak, her bir bölüm kategorik değişkenin bir seviyesini
gösterecek ve kapladığı alan ilgili frekans değerine orantılı olacak şekilde bir
Dairenin bölümlere ayrılması işlemidir.
15
Histogram
• Çeşitli sınıflar ya da aralıklarda yer alan gözlem sayılarının sütunlar yardımıyla
gösterimine histogram adı verilir. Histogramlar sürekli değişkenlerin grafiksel
gösteriminde kullanılırlar.
Örnek: Kekik Otu Paket Ağırlıkları Gruplandırılmış Frekans Serisi
16
Histogram
• Histogramlar, Gruplandırılmış Oransal Frekanslar serileri için de
çizilebilir.
17
Farklı Histogram Şekilleri
18
Farklı Histogram Şekilleri
19
Saçılım (Serpilme) Grafiği
• Saçılım grafikleri iki sürekli değişken arasında herhangi bir ilişkinin varlığını
araştırmak için oluşturulurlar. Saçılım grafiğinde yer alan her bir nokta bir gözlem
değerini temsil eder. Saçılım grafikleri oluşturulurken yatay eksen bir değişkeni
düşey eksen ise bu değişken ile arasında ilişki araştırdığımız bir değişkeni temsil
eder.
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
842 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content