close

Enter

Log in using OpenID

24.01.2015 Tarihli YK Toplantı Tutanağı WEB

embedDownload
MEZTAŞ MEZBAHA VE
MOBİL KESİM SİSTEMLERİ
www.meztas.com.tr
 Biz
Kimiz;

MezTaş Mezbaha Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti (1999);

1999 yılında kurulmuş olan MezTaş Mezbaha Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
sektörel bilgi birikimi ve deneyimiyle aşağıda belirtilen konular kapsamında faaliyet
göstermektedir.

Mezbaha İmalatları
Mobil büyükbaş kurban kesim mezbahası imalatı
Mobil küçükbaş kurban kesim mezbahası imalatı
Mobil Tır mezbaha imalatı
Mobil adakmatik kurban kesim mezbahası imalatı
Adak merkezi imalatı (Taşınabilir)
Modüler mezbaha imalatı
Kurban satış ve kesim organizasyonlarının düzenlenmesi
Çelik konstrüksiyon endüstriyel yapı imalatları








www.meztas.com.tr
K-BBK/09
Genel özellikleri:
Mobilize edilmiĢ büyükbaĢ kurban kesim ünitesidir.
Tır dorsesi ile sevk edilebilir.
1 saatte kullanıma hazır hale gelir.
Alt yapı gerektirmez .
10 kiĢilik bir personelle hizmet vermektedir.
Teknik özellikleri:
Kesim kapasitesi 150 ad/gün büyükbaĢ hayvandır.
13,2x3x3.2 mt ebatlarındadır.
Kesimhane monoray yüksekliği 4.6 mt dir.
Kesimhane geniĢliği 2.8x13 mt dir.
Kesimhane 380 volt elektrik enerjisi ile çalıĢmaktadır.
1,5 ton kapasiteli 2 adet su deposu ve Ģehir Ģebekesi
bağlantısı mevcuttur.
Hayvan kaldırma vinci (7.5kw/h kapasiteli)
Ayak değiĢtirme vinci (5 kw/h kapasiteli)
Deri yüzme vinci (4 kw/h kapasiteli)
2 adet sakatat taĢıma arabası
3 adet sakatat tahliye kapağı
Amortisör destekli hayvan giriĢ kapağı
Amortisör destekli servis kapağı
Hidrofor üniteli sıhhi tesisat
6 adet temizlik vanası
Ġç ve dıĢ aydınlatma sistemi
6 adet kasap çalıĢma platformu
Ġç kaplama paslanmaz sac.
Kan tankı
www.meztas.com.tr
Opsiyonel özelikleri
Karkas bölme testeresi
Ayak kesme makası
DöĢ açma testeresi
Havalı deri bıçağı
Paslanmaz iç kaplama saçları
Teknik detay
 Ünite karkas ve Ģasesi 100x100x3.2 Kutu profil malzemeden kaynak
metodu ile imal edilmiĢtir.
 Taban kaplama saçları 2.5x3 mm gözyaĢı damlalı galvanizli saçtan
yapılmıĢtır.
 Ġç kaplama saçları 1,5 galvanizli düz saçtan kaplama yapılmıĢtır.
 DıĢ kaplama 1,2 mm trapez formunda galvanizli saçtan kaplanmıĢtır.
 Makine konstrüksiyonu 160 lık NPI profillere asılı, monoray 60 lık
borudan oluĢmaktadır.
 Kanama ve iĢleme kancaları çelik dövme ve döküm malzemeden imal
edilmektedir.
 40x60 profillerden su deposu platformları imal edilmiĢtir.
 Gerekli su basıncı sağlamak için bir adet 0,75 kw lık debisi 1,5-3 m3/h
olan
hidrofor konulmuĢtur.
 Sistemde 6 adet ¾ vana bulunmaktadır.
 Suyun dağıtımı için ¾ plastik tesisat borusu kullanılmıĢtır.
 4 adet dıĢ aydınlatma lamba yuvası ve 75 watt flouresan lamba
konulmuĢtur.
 Ünite Ģasesi komple sıcak daldırma galvanizdir.
www.meztas.com.tr
www.meztas.com.tr
www.meztas.com.tr
www.meztas.com.tr
www.meztas.com.tr
www.meztas.com.tr
www.meztas.com.tr
Teknik özellikleri:
Kesim kapasitesi 250 ad/gün küçükbaĢ hayvandır.
9x3x3.2 mt ebatlarındadır.
Kesimhane monoray yüksekliği 2.7 mt dir.
Kesimhane geniĢliği 2.8x9 mt dir.
Kesimhane 220 volt elektrik enerjisi ile çalıĢmaktadır.
0,5 ton kapasiteli 4 adet su deposu ve Ģehir Ģebekesi bağlantısı
mevcuttur.
Koyun kaldırma elevatörü
Koyun kanama hattı
Koyun iĢleme hattı
2 adet sakatat taĢıma arabası
2 adet sakatat tahliye kapağı
Amortisör destekli hayvan giriĢ kapağı
Amortisör destekli servis kapağı
1 adet 100 lt. hava kompresörü
Hidrofor üniteli sıhhi tesisat
2 adet temizlik vanası
 Ġç ve dıĢ aydınlatma sistemi
Ġç kaplama AISI 304 paslanmaz sac.
K-BBK/09
Genel özellikleri:
Mobilize edilmiĢ küçükbaĢ kurban kesim ünitesidir.
Tır dorsesi ile sevk edilebilir.
1 saatte kullanıma hazır hale gelir.
Alt yapı gerektirmez .
6 kiĢilik bir personelle hizmet vermektedir.
www.meztas.com.tr
Teknik detay
Ünite karkas ve Ģasesi 100x100x3.2 Kutu profil malzemeden
kaynak metodu ile imal edilmiĢtir.
Taban kaplama saçları 2.5x3 mm gözyaĢı damlalı galvanizli saçtan
yapılmıĢtır.
Ġç kaplama saçları 1,5 galvanizli veya paslanmaz (isteğe göre) düz
saçtan kaplama yapılmıĢtır.
DıĢ kaplama 1,2 mm trapez formunda galvanizli saçtan
kaplanmıĢtır.
Kanama ve iĢleme kancaları çelik dövme ve döküm malzemeden
imal edilmektedir.
Gerekli su basıncı sağlamak için bir adet 0,75 kw lık debisi 1,5-3
m3/h olan hidrofor konulmuĢtur.
Sistemde 2 adet ¾ vana bulunmaktadır.
Suyun dağıtımı için ¾ plastik tesisat borusu kullanılmıĢtır.
4 adet dıĢ aydınlatma lamba yuvası ve 75 watt flouresan lamba
konulmuĢtur.
Ünite Ģasesi komple sıcak daldırma galvanizdir.
www.meztas.com.tr
www.meztas.com.tr
www.meztas.com.tr






















ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ (150 ADET)
KONYA AKġEHĠR BELEDĠYESĠ
MERSĠN BÜYÜKġEHĠRBELEDĠYESĠ
ELĠF ET KOMBĠNASI ĠSTANBUL
KADIKÖY ET VE BALIK KURUMU ġUBESĠ
ĠTĠNA ET VE GIDA ÜRÜNLERĠ ĠSTANBUL
NADĠR AÇIL ÇĠFTLĠĞĠ ESKĠġEHĠR
TUBA VAKIFLARI ĠSTANBUL
BOLAMAN BELEDĠYESĠ ORDU
SULTANBEYLĠ ADEM VAKIFLARI
BAġAKġEHĠR BELEDĠYESĠ
BEYLĠKDÜZÜ BELEDĠYESĠ
BEYKOZ BELEDĠYESĠ
ÜMRANĠYE BELEDĠYESĠ
EYÜP BELEDĠYESĠ
SARIYER BELEDĠYESĠ
SULTANGAZĠ BELEDĠYESĠ
ÇĠMKENT MEZBAHASI KAZAKĠSTAN (ASTAVA)
URFA BELEDĠYESĠ
TUZLA BELEDĠYESĠ
ESENYURT BELEDĠYESĠ
TUBA KIZ KURAN KURSU (MODÜLER MEZBAHA VE ĠKĠZRAY SOĞUK ODA)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
3 910 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content