close

Enter

Log in using OpenID

"Dişsizlik, psikolojik sorunlara da neden oluyor"

embedDownload
FARKINDALIK EĞİTİMİ
İŞLETMELERDE İÇ KONTROL EĞİTİMİ
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
22-23 Kasım 2014/2 GÜN
İŞLETMELERDE
İÇ KONTROL EĞİTİMİ
Eğitimleriyle
fark yaratır
İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI’NDAN
Öncekiler de dahil olmak üzere özellikle son finansal kriz, yönetim yanlışlıklarının ve yolsuzlukların önüne geçilmesinde iç kontrolü ve iç denetimi daha
da önemli hale getirmiştir.
Geçmişe yönelik faaliyetleri denetleyen müfettişlik anlayışı günümüzde daha
çok geleceğe yönelik olarak işletmede değer yaratan bir güvence ve danışmanlık hizmetine dönüşmüş, daha çağdaş anlayışla iç denetim adını almıştır.
Bu eğitimin temel amacı denetim hizmeti verecek denetçiler, meslek mensupları , ve işletme yöneticileri için;Kontrol , iç kontrol ,denetim ve iç
denetim kavramlarına açıklık getirerek bunların arasındaki ilişkilerin
anlaşılmasını sağlamak, İç kontrollerin işletme örgütleri için önemini
ortaya koymak, Yeni TTK ve ilgili düzenlemeler kapsamında yöneticiler ve denetçiler için iç kontrollerin önemi ve iç kontrollerle ilgili rol
ve sorumluluklarını açıklamaktır.
Bu temel bilgileri takiben bütün yönleriyle COSO kontrol
modelini ele alarak örnek olaylarla İÇ Kontrol’u açıklamak temel
esastır. Bu sertifika programının meslek yaşantısında sizlere değer
katması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.
Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
İSMMMO Akademi Başkanı
İŞLETMELERDE
İÇ KONTROL EĞİTİMİ
Eğitimleriyle
fark yaratır
PROGRAMIN AMACI
Bu eğitimin temel amacı denetim hizmeti verecek denetçiler , meslek mensupları ,
ve işletme yöneticileri için;
• Kontrol , iç kontrol ,denetim ve iç denetim kavramlarına açıklık getirerek bunların
arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını sağlamak, bu alanda ülkemizde mevcut olan kavram
kargaşası ve paradoksları önlemek,
• İç kontrollerin işletme örgütleri için önemini ortaya koymak, eksik yada yetersiz
kontrollerin işletmelerde doğuracağı sonuçlara dikkat çekmek
• Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında iç kontrol sorumluluklarını açıklamak
• Yeni TTK ve ilgili düzenlemeler kapsamında yöneticiler ve denetçiler için iç
kontrollerin önemi ve iç kontrollerle ilgili rol ve sorumluluklarını açıklamak,
• Dünyada geçerli İç Kontrol Modelleri hakkında bilgi vermek;
bu temel bilgileri takiben bütün yönleriyle COSO kontrol modelini ele alarak
örnek olaylarla açıklamaktır.
EĞİTİMİN SUNDUĞU FIRSATLAR
Eğitim katılımcılara
• işletmelerde iç kontrolerin önemi ,
• İç kontrollerle ilgili olarak gerek işletme içindeki rol ve sorumluluklar gerek
bağımsız denetçilerin rol ve sorumluklarını
• Dünyada geçerli iç kontrol modellerini
• COSO iç kontrol modelinin işleyişini
bütün yönleriyle öğrenme ve vaka çalışmasıyla kavrama imkanı sunmaktadır.
İŞLETMELERDE
İÇ KONTROL EĞİTİMİ
EĞİTİMİN SÜRESİ
•12 Saat / 2 Gün
•Cumartesi 10:00-17:00
•Pazar 10:00-17:00
EĞİTİM BEDELİ
400 TL+KDV (%18)
Eğitimleriyle
fark yaratır
İŞLETMELERDE
İÇ KONTROL EĞİTİMİ
Eğitimleriyle
fark yaratır
EĞİTMEN KADROSU
Eğitim programı Prof. Dr. Nuran Cömert tarafından yürütülecektir.
EĞİTİM KONULARI
• Kontrol, İç Kontrol, Denetim ve İç Denetim Kavramları
• İç Kontrol ve İç Denetimin İşletme Örgütündeki Yeri ve Önemi
• İç kontrol ile İlgili Paradokslar İç Kontrolün Kapsamı ve İç
kontrolün Eksikliğinin Olası Sonuçları
• İç Kontrol Konusundaki Yanılgılar ve Gerçekler
• Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında İç kontrol
• İşletmelerde İç Kontrollerle İlgili Rol ve Sorumluluklar
• Dünyada Geçerli İç Kontrol Modelleri ve COSO İç Kontrol
Bütünleşik Çerçeve Raporu
• COSO Kontrol Modeli Kapsamında İç Kontrolün Bileşenleri
• Vaka Çalışması
Eğitimleriyle
FARK YARATIR
Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39
l www.ismmmoakademi.com.tr l [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
519 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content