close

Enter

Log in using OpenID

2014-LYS - lys 2013 terci̇h klavuzu

embedDownload
2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI
(2014-LYS)
SONUÇLARI
27 Haziran 2014
2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI
SAYISAL BİLGİLER
2014-LYS ADAY BİLGİLERİ
YGS sonrası herhangi bir LYS’ye girmeye hak kazanan aday sayısı
1.423.127
Sınavsız geçiş için başvuran aday sayısı
LYS1
LYS2
78.427
LYS3
LYS4
LYS5
Aday
Sayısı
Başvuran Aday Sayısı
744.661
388.382 751.510 431.039
70.756
946.252
Sınava Giren Aday Sayısı
725.826
370.621 719.082 410.578
65.122
925.081
5
161
65.117
925.057
Sınavı Geçersiz Sayılan
Aday Sayısı
Sınavı Geçerli Aday Sayısı
66
725.760
23
37
43
370.598 719.045 410.535
2014-LYS TESTLERİNİN ORTALAMA VE
STANDART SAPMALARI
Ortaöğretim Kurumlarının Son Sınıfında
Okuyan Adaylar
Test
Aday Sayısı*
Tüm Adaylar
Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı*
Ortalama
Standart Sapma
Matematik (50 Soru)
386.284
10,58
11,57
725.760
9,72
11,06
Geometri (30 Soru)
386.284
6,02
6,81
725.825
5,47
6,46
Fizik (30 Soru)
204.775
6,01
6,47
370.598
5,28
6,17
Kimya (30 Soru)
204.775
8,61
7,98
370.598
7,54
7,67
Biyoloji (30 Soru)
204.775
10,10
6,12
370.598
9,33
5,97
Türk Dili ve Edebiyatı (56 Soru)
370.222
19,22
9,73
719.045
18,73
9,45
Coğrafya-1 (24 Soru)
370.222
8,59
3,94
719.045
8,7
3,89
Tarih (44 Soru)
196.752
12,44
6,28
410.535
12,78
6,36
Coğrafya-2 (14 Soru)
196.752
5,17
2,92
410.535
5,24
2,87
Felsefe Grubu (32 Soru)
196.752
10,70
5,06
410.535
10,68
4,94
Yabancı Dil (Alm) (80 Soru)
942
32,61
23,11
1.927
25,24
23,12
Yabancı Dil (Fra) (80 Soru)
658
40,76
22,78
1.061
32,75
24,65
Yabancı Dil (İng) (80 Soru)
36.041
24,01
22,77
62.129
21,48
21,99
LYS1
LYS2
LYS3
LYS4
LYS5
Ortalamalar ve standart sapmalar adayların aldıkları ham puana göre hesaplanmıştır.
*Sınavı geçerli olan adaylar
2012-2013-2014-LYS1 MATEMATİK TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
Aday Sayısı
LYS1 Matematik
2012
2013
2014
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Doğru Sayısı
2012-2013-2014-LYS1 GEOMETRİ TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
Aday Sayısı
LYS1 Geometri
2012
2013
2014
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Doğru Sayısı
18
20
22
24
26
28
30
2012-2013-2014-LYS2 FİZİK TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
Aday Sayısı
LYS2 Fizik
2012
2013
2014
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Doğru Sayısı
18
20
22
24
26
28
30
2012-2013-2014-LYS2 KİMYA TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
Aday Sayısı
LYS2 Kimya
2012
2013
2014
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Doğru Sayısı
18
20
22
24
26
28
30
2012-2013-2014-LYS2 BİYOLOJİ TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
Aday Sayısı
LYS2 Biyoloji
2012
2013
2014
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Doğru Sayısı
18
20
22
24
26
28
30
2012-2013-2014-LYS3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
Aday Sayısı
LYS3 Türk Dili ve Edebiyatı
2012
2013
2014
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Doğru Sayısı
2012-2013-2014-LYS3 COĞRAFYA-1 TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
Aday Sayısı
LYS3 Coğrafya-1
2012
2013
2014
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0
2
4
6
8
10
12
Doğru Sayısı
14
16
18
20
22
24
2012-2013-2014-LYS4 TARİH TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
Aday Sayısı
LYS4 Tarih
2012
2013
2014
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Doğru Sayısı
2012-2013-2014-LYS4 COĞRAFYA-2 TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
Aday Sayısı
LYS4 Coğrafya-2
2012
2013
2014
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0
2
4
6
8
Doğru Sayısı
10
12
14
16
2012-2013-2014-LYS4 FELSEFE GRUBU TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
Aday Sayısı
LYS4 Felsefe Grubu
2012
2013
2014
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Doğru Sayısı
20
22
24
26
28
30
32
2012-2013-2014-LYS5 ALMANCA TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
LYS5 Almanca
Aday Sayısı
2012
2013
2014
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Doğru Sayısı
50
55
60
65
70
75
80
2012-2013-2014-LYS5 FRANSIZCA TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
LYS5 Fransızca
Aday Sayısı
2012
2013
2014
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Doğru Sayısı
50
55
60
65
70
75
80
2012-2013-2014-LYS5 İNGİLİZCE TESTİ
DOĞRU SAYILARI DAĞILIMI
LYS5 İngilizce
Aday Sayısı
2012
2013
2014
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Doğru Sayısı
50
55
60
65
70
75
80
2014-LYS PUANLARININ DAĞILIMI
Puan Aralığı
Aday Sayısı
MF-1
MF-2
MF-3
MF-4
TM-1
TM-2
TM-3
TS-1
TS-2
500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
480 ve üstü
299
207
182
263
40
34
31
13
10
460 ve üstü
1.738
1.404
1.284
1.561
318
258
205
116
114
440 ve üstü
4.783
4.093
3.788
4.325
1.289
1.038
876
421
431
420 ve üstü
9.843
8.874
8.347
9.084
3.383
2.803
2.470
1.089
1.163
400 ve üstü
17.013
15.876
15.059
15.927
7.457
6.446
5.875
2.349
2.819
380 ve üstü
25.593
24.571
23.497
24.272
14.248
12.982
12.210
4.947
6.170
360 ve üstü
35.575
34.432
33.144
34.008
24.435
23.348
23.021
9.645
12.113
340 ve üstü
46.919
45.447
43.938
44.906
37.906
38.016
38.917
17.952
22.219
320 ve üstü
59.745
57.772
56.028
57.228
54.528
56.435
59.984
31.703
38.376
300 ve üstü
74.414
71.999
69.947
71.349
75.692
79.890
87.406
52.994
62.488
280 ve üstü
91.400
88.305
86.136
87.578
103.038
108.932
122.704
83.739
95.319
260 ve üstü
111.459
107.399
105.255
106.754
138.564
146.870
168.119
125.082
138.446
240 ve üstü
135.460
130.043
128.331
129.215
185.909
198.632
226.975
176.348
191.310
220 ve üstü
165.429
157.327
156.427
156.856
249.899
268.586
301.138
234.932
254.786
200 ve üstü
203.011
191.665
192.341
191.701
335.386
355.655
387.559
297.591
330.275
180 ve üstü
251.982
235.729
239.340
237.591
436.761
451.553
476.430
357.752
409.560
160 ve üstü
412.789
357.298
360.797
375.912
620.304
596.548
595.905
451.295
521.130
100 ve üstü
590.972
590.972
590.972
590.972
866.912
866.912
866.912
725.672
725.672
2014-LYS PUANLARININ DAĞILIMI
Puan Aralığı
DİL-1 ALM
DİL-2 ALM
DİL-3 ALM
DİL-1 FRA
500
1
1
1
1
480 ve üstü
4
3
4
460 ve üstü
11
14
440 ve üstü
36
420 ve üstü
Aday Sayısı
DİL-2 FRA
DİL-3 FRA
DİL-1 İNG
DİL-2 İNG
DİL-3 İNG
1
1
1
1
1
10
10
13
31
19
23
21
38
44
46
217
184
203
37
58
64
68
75
582
521
634
69
69
102
97
86
98
1.453
1.229
1.500
400 ve üstü
105
103
150
134
129
135
2.828
2.534
3.022
380 ve üstü
151
151
214
185
183
214
4.630
4.407
5.424
360 ve üstü
226
224
289
249
240
294
6.636
6.674
8.861
340 ve üstü
335
309
378
312
315
377
8.811
9.301
13.416
320 ve üstü
447
417
478
379
390
475
11.318
12.396
18.991
300 ve üstü
559
543
619
435
459
580
13.948
15.749
25.241
280 ve üstü
666
677
804
484
528
681
16.924
19.681
31.910
260 ve üstü
777
821
1.025
553
612
771
20.206
24.298
38.491
240 ve üstü
886
984
1.266
612
689
870
24.117
29.693
44.444
220 ve üstü
997
1.179
1.492
682
793
928
28.560
36.288
49.163
200 ve üstü
1.148
1.371
1.620
778
879
966
34.156
43.591
52.700
180 ve üstü
1.346
1.554
1.666
869
939
976
41.683
49.828
54.074
160 ve üstü
1.464
1.606
1.674
909
958
978
47.468
52.975
54.239
100 ve üstü
1.681
1.681
1.681
981
981
981
54.308
54.308
54.308
2014-LYS ADAYLARININ ÖĞRENİM
DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
MF Puanları
TM Puanları
TS Puanları
Başvuran Aday
Sayısı
Ortalama
Bir Ortaöğretim Kurumu
Son Sınıf Düzeyinde
489.280
245,236
202.131
238,461
293.695
242,495
195.308
Bir Ortaöğretim
Kurumundan Mezun
300.205
228,748
111.624
228,711
186.205
241,070
150.646
Yükseköğretim Programı
Öğrencisi
115.595
213,514
35.587
223,676
51.706
241,477
40.010
Yükseköğretim Programı
Mezunu
32.074
208,362
11.343
241,473
12.331
266,963
8.386
Yükseköğretimden
Kaydı Silinen
9.098
208,284
1.868
215,381
3.967
235,794
4.591
ÖĞRENİM DURUMU
Aday Sayısı Ortalama Aday Sayısı Ortalama Aday Sayısı
2014-LYS OKUL TÜRLERİNE
GÖRE DAĞILIM
MF Puanları
OKUL TÜRÜ
Aday
Sayısı
Lise
420.592
199,983
Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı)
4.295
Özel Lise
TS Puanları
Ortalama
Aday Sayısı
Ortalama
Aday Sayısı
126.821
213,038
244.153
236,931
207.044
224,008
1.391
254,94
1.469
275,45
865
4.570
222,558
2.132
222,898
3.059
234,106
1.512
209.828
269,564
119.298
273,616
134.600
291,064
47.900
31.086
266,164
16.438
259,285
22.918
271,03
11.020
11.503
373,306
10.725
360,272
6.238
365,216
837
3.980
357,183
3.610
348,529
2.551
357,802
788
Askeri Lise
673
292,94
288
305,951
432
319,275
82
Akşam Lisesi
16
170,992
3
185,883
7
235,508
5
Özel Akşam Lisesi
1.449
176,795
191
187,358
634
206,84
838
Sosyal Bilimler Lisesi
1.045
243,6
71
337,246
990
370,477
572
Spor Lisesi
170
172,091
10
181,593
50
203,5
105
Polis Koleji
110
271,579
31
310,529
80
336,56
14
Anadolu Lisesi
Yabancı Dilde Eğitim
Veren Özel Lise
Fen Lisesi
Özel Fen Lisesi
Ortalama Aday Sayısı
TM Puanları
2014-LYS OKUL TÜRLERİNE
GÖRE DAĞILIM
MF Puanları
OKUL TÜRÜ
Güzel Sanatlar Liseleri
Aday Sayısı
Ortalama
TM Puanları
Aday Sayısı Ortalama
TS Puanları
Aday Sayısı
Ortalama
Aday Sayısı
683
177,405
47
195,413
203
216,877
440
Öğretmen Liseleri
31.088
306,07
18.699
306,646
20.682
319,461
5.156
İmam Hatip Liseleri
45.442
201,756
6.867
214,963
20.598
237,467
29.868
Ticaret Meslek Liseleri
33.016
174,54
5.553
192,923
18.876
216,317
19.070
Teknik Liseler
39.648
182,467
24.168
196,661
18.765
222,807
11.976
Endüstri Meslek Liseleri
35.381
171,762
11.324
185,141
14.919
209,853
18.719
Kız Meslek Liseleri
48.272
174,128
5.819
198,677
26.129
222,738
32.541
Sağlık Meslek Liseleri
6.648
187,453
3.486
215,203
2.696
246,747
1.738
Otelcilik ve Turizm
Meslek Liseleri
4.598
172,983
307
192,932
2.328
221,419
2.740
7
169,644
2
188,347
4
212,459
3
160
196,758
32
228,79
78
259,199
41
11.991
178,196
5.240
201,917
5.445
233,142
5.067
Sekreterlik Meslek Liseleri
Astsubay Hazırlama
Okulları
Diğer Meslek Liseleri
CİNSİYETE GÖRE SINAV BAŞARISI
Cinsiyet
Aday Sayısı
Erkek
Kız
MF
TM
TS
Ortalama
Aday Sayısı
Ortalama
Aday Sayısı
Ortalama
Aday Sayısı
475.187
232,638
197.303
230,332
250.718
240,282
184.901
471.065
240,048
165.250
236,711
297.186
244,100
214.040
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJAN,
TERCİH VE YERLEŞTİRME BİLGİLERİ
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM KONTENJANLARI
2014-ÖSYS KONTENJAN*
Devlet
Vakıf
KKTC
Diğer/Yurt Dışı
Genel
Toplam
Önlisans
(Tablo-3A+Tablo-3B)
438.045
59.055
3.647
50
500.797
Lisans (Tablo-4)
390.455
73.749
13.701
1.945
479.850
Özel Yetenek (Tablo-5)
18.725
5.174
1.653
122
25.674
Genel Toplam
847.225
137.978
19.001
2.117
1.006.321
*27.06.2014 tarihi itibariyle belirlenen kontenjan sayılarına göre hesaplanmıştır.
PUAN TÜRÜNE GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAM KONTENJANLARI
Tablo-4*
Tablo-3A*
YGS-1
YGS-2
YGS-3
YGS-4
YGS-5
YGS-6
Toplam
Devlet
3.140
11.974
-
17.669
7.461
9.053
49.297
Vakıf
351
2.289
-
734
1.034
1.902
6.310
KKTC
Yurt Dışı
470
-
252
-
-
505
50
515
65
883
10
2.625
125
Toplam
3.961
14.515
-
18.958
9.075
11.848
58.357
Devlet
99.889
36.168
8.042
37.689 14.397 101.322 297.507
Vakıf
11.135
15.812
3.922
8.839
6.224
10.452
56.384
KKTC
Yurt Dışı
1.055
50
994
-
544
-
280
-
150
-
624
-
3.647
50
Toplam
Tablo-3B*
112.129 52.974 12.508 46.808 20.771 112.398 357.588
Devlet
Vakıf
851
1.706
-
706
917
-
1.734
33
723
15
4.014
2.671
Toplam
2.557
-
1.623
-
1.767
738
6.685
*27.06.2014 tarihi itibariyle belirlenen kontenjan sayılarına göre hesaplanmıştır.
PUAN TÜRÜNE GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAM KONTENJANLARI
Tablo-4*
Tablo-5*
MF-1
MF-2
Devlet
9.145
12.727
Vakıf
511
KKTC
MF-3
MF-4
TM-1
TM-2
TM-3
TS-1
TS-2
DİL-1
DİL-2
DİL-3
Toplam
608
1.991 288.163
26.021 68.327 62.047
32.841
19.899 14.812 28.398 11.347
177
6.500
19.839 13.195
10.954
7.529
4.778
1.579
2.073
-
304
67.439
140
117
1.588
2.793
1.318
1.767
1.658
720
516
424
-
35
11.076
Yurt Dışı
15
21
25
435
298
214
255
150
95
129
-
183
1.820
Toplam
9.811
Devlet
-
-
-
-
-
-
133
-
-
-
-
-
133
Vakıf
-
30
-
254
4
-
119
110
1
-
-
-
518
KKTC
-
-
-
77
-
-
6
-
-
-
-
-
83
Toplam
-
30
331
4
-
258
110
1
-
-
-
734
13.042 34.134 91.394 76.858 45.776 29.341 20.460 30.588 13.973
*27.06.2014 tarihi itibariyle belirlenen kontenjan sayılarına göre hesaplanmıştır.
608
2.513 368.498
EN ÇOK KONTENJANI OLAN
10 ÜNİVERSİTE
TOPLAM*
1.
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
161.577
2.
İstanbul Üniversitesi
35.301
3.
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
28.048
4.
Selçuk Üniversitesi (Konya)
19.127
5.
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
16.865
6.
Kocaeli Üniversitesi
16.570
7.
Sakarya Üniversitesi
15.707
8.
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
14.786
9.
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)
14.247
10. Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa)
13.525
*27.06.2014 tarihi itibariyle belirlenen kontenjan sayılarına göre hesaplanmıştır.
PUAN TÜRLERİNE GÖRE KONTENJAN
VE TERCİH YAPABİLECEK ADAY SAYILARI
Toplam Kontenjan* Tercih Yapabilecek Toplam Aday Sayısı
MF Puanları
148.742
264.971
TM Puanları
152.237
503.179
TS Puanları
51.159
411.814
DİL Puanları
17.094
56.745
YGS Puanları
424.128
1.761.356
*27.06.2014 tarihi itibariyle belirlenen kontenjan sayılarına göre hesaplanmıştır.
TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Adaylar “2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzu”na ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr
İnternet adresinden erişebilirler.
TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
 Tercih işlemleri 07-17 Temmuz 2014 tarihleri arasında
yapılacaktır.
 Tercih işlemleri ile ilgili duyuru İnternet sitemizde
ayrıca yayınlanacaktır.
 Tercih çalışmalarında destek almak için ÖSYM’nin
aşağıda belirtilen rehberlik sitesinden yararlanılabilir.
https://rehberlik.osym.gov.tr
TEŞEKKÜR
• Soru hazırlamadan sonuç açıklamaya kadar 2014-LYS sürecini sorunsuz ve büyük bir
titizlikle yürüten tüm ÖSYM çalışanlarına,
• Sayın Rektörlerimize ve Sınav Koordinatörlerimize,
• Soruların hazırlanması sürecinde görev alan tüm akademisyen ve uzmanlarımıza,
• Emniyet mensuplarına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personellerine,
• Sınavın sahada yürütülmesine destek veren tüm sınav görevlilerine,
• Sınavın her aşamasını titizlikle izleyen, veliler ve adayların görüşlerini dile
getirmelerine olanak sağlayan medya mensuplarına,
Teşekkür ederiz…
BAŞKANDAN
2014-ÖSYS’de gerçekleştirdiğimiz 2014-YGS ve
2014-LYS’lere katılan ve gece gündüz demeden
çalışarak başarılı olan adayları kutlar, sonuçların
adaylara, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını
dilerim.
Prof. Dr. Ali DEMİR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
680 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content