close

Enter

Log in using OpenID

6. sınıf nakil geçiş seviye tespit sınavı - DEU

embedDownload
D.E.Ü.
DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK VE BALE ORTAOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAV İÇERİĞİ
6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI
1) SOLFEJ OKUMA PARÇALARI:
1. Kategori: LAVIGNAC 1/A Kitabı _ 40, 41, 42, 43, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67,
68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 numaralı parçalar,
2. Kategori: LAVIGNAC 1/A Kitabı – 76, 77, 78, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98 numaralı parçalar,
2) DİKTE: İki adet 2/4’lük, 8 ölçü, Do Majör tonalitesinde dikte yazılması.
3) TEORİ: 1. ve 2. Kategorideki parçalarda yer alan nota değerleri ile tempo, anlatım
terimlerini içeren yazılı sınav.
*Solfej okuma parçaları her iki kategoriden adayın kendi çekeceği kura ile
belirlenecektir.
*6. Sınıfa nakil girecek tüm adaylar yukarıda yer alan solfej müfredatı ile ilgili sanat
dalı başlığı altında belirtilen diğer sınavlardan sorumludurlar.
PİYANO SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (5. Sınıf yılsonu düzeyi)

1 Etüt
Duvernoy, Czerny op.599, 849 ve bu düzey etütlerden seçilmelidir.

1 Barok
Bach (Der erste)

1 bölüm sonatine (1.bölüm)
Clementi, Kuhlau, Dussek ve bu düzeyde eserlerden seçilecek

1 Romantik eser
Schumann, Grieg ve bu düzeyde eserlerden seçilmelidir.

1 Çağdaş modern izlenimci ya da türk eseri
Kabalevski, Bartok, Casella, Baran, Saygun ve bu düzey eserlerden seçilecek.
KEMAN SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (5. Sınıf yılsonu düzeyi)
1. 1 Gam
1 Oktav gamlar ( arpejleri ve bağları ile birlikte)
Hrimaly, Grigorjan
2. 1 Etüt
Aşağıdaki metotlardan seçilecek olan 1 etüt





M. Crickboom (Heft 1 – 2)
R. Pracht (Heft 1)
E. Bloch (Heft 1 – 2)
F. Küchler (heft 1 -2 )
Seybold (Heft 1)
*Yukarıdaki maddelere uygun olarak sınavda;




1 Oktav Gam ( Arpejleri ve bağları ile birlikte)
1 Etüt
1 Piyanolu parça ( Etütlerin seviyesinde)
Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
VİYOLA SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (5. Sınıf yılsonu düzeyi)
 Bir Majör, bir minör; tek veya iki oktav gam
(yay ve arpej çeşitleriyle)





Değişik karakterde üç etüt
Herfurth: A Tune a Day
Applebaum: String Builder
Crickboom, Seybold, Volmer, Wohlfahrt vs.
Piyano eşlikli parça

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
VİYOLONSEL SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (5. Sınıf yılsonu düzeyi)

Do Majör ve tek arızalı gamlar, (1 ya da 2 oktav içinde) arpejler

Sebastian LEE Op. 101
L. R. FEUILLARD
F. ANTAL
R. MATZ Başlangıç Etütleri ve 25 Etüt
DOTZAUER Etudes Vol. 1

Eşlikli ve eşliksiz küçük melodik arpçalar
1. Egzersizler
FEUILLARD: Günlük Egzersizler
MATZ: Teknik Egzersizler Vol. 1
(ve benzeri güçlükte olanlar)

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
KONTRBAS SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (5. Sınıf yılsonu düzeyi)





E. NANNY:
Methode Complete Pour Contrebasse Part 1
F. SIMANDL: Kontrabass-Schule Teil 1-2
G. LASKA:
Kontrabass-Schule Heft 1, Op. 50
E. STORCH:
Yay egzersizleri
T. GADZINSKI: Etütler, 1. Defter
Yukarıdaki maddelere uygun olarak sınavda iki etüt ve gam

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
FLÜT SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (5. Sınıf yılsonu düzeyi)
 E.Prill “Method for Boehm flute” methodu içinden no:99,102,103,104
Farklı karakterlerde 2 etüd seçilecek.
 Gamlar: Sol majör, La minör, Fa majör

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
KLARİNET SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (5. Sınıf yılsonu düzeyi)

Gamlar
1) Do Majör, La minör
2) Sol Majör
3) Fa Majör gamlar

Etütler
U.DELECLUSE
No 3:
Moderato
GUY DANGAİN
L ‘ A.B.C. Volume 1
Sayfa 28 :

20 Etudes faciles
Andante
Piyano Eşlikli Eserler
- R. DRUET
: Melodıe
- W. VAN DORSSELAER : Feerie sur glace
- C. CHARLES

: Les eumenides
Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
FAGOT SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (5. Sınıf yılsonu düzeyi)
Adayın belirleyeceği iki gam ve başlangıç seviyesinde bir etüt.

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
TROMBON ANASANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (5. Sınıf yılsonu düzeyi)
Adayın belirleyeceği iki gam, başlangıç seviyesinde iki etüt

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
KORNO SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği( 5. Sınıf yılsonu düzeyi )
ETÜD: 2 ADET
HERMANN NEULİNG 1
2 GAM

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
7. SINIFA NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI
7. SINIFA NAKİL:
1) SOLFEJ OKUMA PARÇALARI:
1. Kategori: LAVIGNAC 1/A Kitabı - 83, 88, 91, 92, 98, 101, 109, 113, 120, 124, 131,
135, 140, 144, 150, 151, 152, 153 numaralı parçalar,
2. Kategori: LAVIGNAC 1/A Kitabı – 81, 106, 111, 117, 121, 127, 128, 132, 133, 136,
142, 145, 155, 156, 157, 158, 159, 160 numaralı parçalar,
2) DİKTE: İki adet (2/4’lük, 6/8'lik) oluşan, 16 ölçü, Do Majör ve/veya La Minör
tonalitelerinde dikte yazılması.
3) TEORİ: 1. ve 2. Kategorideki parçalarda yer alan ölçüler, nota değerleri ile tempo, gürlük
ve anlatım terimlerini içeren yazılı sınav.
*Solfej okuma parçaları her iki kategoriden adayın kendi çekeceği kura ile
belirlenecektir.
*7. Sınıfa nakil girecek tüm adaylar yukarıda yer alan solfej müfredatı ile ilgili sanat
dalı başlığı altında belirtilen diğer sınavlardan sorumludurlar.
ARP SANAT DALI
Enstrüman Sınavı (6. sınıf yılsonu düzeyi)
M.Grossi---Metodo
H.Reine---Metod for Harp
J.S.Bach---Prelude in C minuet in G
A.Hasselmans---Petit Berceuse
Renie---Grand mere reconte un histoire
M.Grandjany-J.Weidensaul---First Grade pieces for Harp
*Eserler ezber olarak çalınacaktır.
 Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi

Yardımcı Piyano Sınavı
Herhangi bir Piyano Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
KEMAN SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (6. Sınıf yılsonu düzeyi)
1. 1 Gam
1 Oktav gamlar ( arpejleri ve bağları ile birlikte)
Hrimaly, Grigorjan
2. 1 Etüt
Aşağıdaki metotlardan seçilecek olan 1 etüt





M. Crickboom (Heft 1 – 2)
R. Pracht (Heft 1)
E. Bloch (Heft 1 – 2)
F. Küchler (heft 1 -2 )
Seybold (Heft 1)
*Yukarıdaki maddelere uygun olarak sınavda;



1 Oktav Gam ( Arpejleri ve bağları ile birlikte)
1 Etüt
1 Piyanolu parça ( Etütlerin seviyesinde)

Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VİYOLA SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (6. Sınıf yılsonu düzeyi)
 Bir Majör, bir minör; tek veya iki oktav gam
(yay ve arpej çeşitleriyle)

Değişik karakterde üç etüt
* Herfurth: A Tune a Day
* Applebaum: String Builder
* Crickboom, Seybold, Volmer, Wohlfahrt vs.
 Piyano eşlikli parça
 Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
VİYOLONSEL SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (6. Sınıf yılsonu düzeyi)

Do Majör ve tek arızalı gamlar, (1 ya da 2 oktav içinde) arpejler

Sebastian LEE Op. 101
* L. R. FEUILLARD
* * F. ANTAL
* R. MATZ Başlangıç Etütleri ve 25 Etüt
* DOTZAUER Etudes Vol. 1

Eşlikli ve eşliksiz küçük melodik arpçalar
2. Egzersizler
FEUILLARD: Günlük Egzersizler
MATZ: Teknik Egzersizler Vol. 1
(ve benzeri güçlükte olanlar)

Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
KONTRBAS SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (6. Sınıf yılsonu düzeyi)





E. NANNY:
Methode Complete Pour Contrebasse Part 1
F. SIMANDL: Kontrabass-Schule Teil 1-2
G. LASKA:
Kontrabass-Schule Heft 1, Op. 50
E. STORCH:
Yay egzersizleri
T. GADZINSKI: Etütler, 1. Defter
*Yukarıdaki maddelere uygun olarak sınavda iki etüt ve gam

Korrepetisyon Sınavı
Sınıfına uygun, Piyano ile birlikte çalınabilecek küçük parçalar.

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
OBUA ANASANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (6. Sınıf yılsonu düzeyi)
Gam:
Do Majör- La Minör
Sol Majör- Mi Minör
Fa Majör- Re Minör
Etüt:
1. G. A. HİNKE “Elementary Method for Oboe” 6, 8, 11, 14
2. The Young Oboist 14, 15, 16, 17

Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
KLARİNET SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (6. Sınıf yılsonu düzeyi)
Teknik
1) Do Majör
2) Sol Majör
3) Fa Majör gamlar ilgili minörleri üçlü ve arpejleri
Etütler
2) U.DELECLUSE
20 Etudes faciles
No 1:
Moderato
No: 2
Allegro Moderato
No: 12 Allegretto
Guy Dangain L ‘ A.B.C.
1. Volume
2. Volume
Sayfa 32
Andante
Sayfa 36
Andante
Sayfa 5
Andante
Sayfa 10
Andante
Sayfa 15
Moderato
A.PERIER : Le Debutant clarinettiste
CARL BAERMANN :
Klarinetten schule Erster Teil Op. 63 ED.5026
No:10
Allegro Moderato
No: 11
Allegro
No: 12
Allegro Moderato
Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi
Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’nda adayın seçeceği 2 Parça
TROMBON SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (6. Sınıf yılsonu düzeyi)
Adayın belirleyeceği iki gam, başlangıç seviyesinde iki etüt ve piyano eşlikli eser.

Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
KORNO SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği( 6. Sınıf yılsonu düzeyi )
ETÜD: 2 ADET
HERMANN NEULING 1
GEORGES BARBOTUE
MAXİME ALPHONSE BOOK-1
HANS-JOACHİM NİCOLAİ STUDİEN FÜR WALDHORN I 1-24
1 PİYANOLU PARÇA
4 GAM

Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
8. SINIFA NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI
8. SINIFA NAKİL:
1) SOLFEJ OKUMA PARÇALARI:
1. Kategori: LAVIGNAC 2/A Kitabı – 1, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 21, 24, 28, 32, 33, 38, 50, 61,
62 numaralı parçalar,
2. Kategori: LAVIGNAC 2/A Kitabı – 36, 41, 47, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 64, 68, 70, 73,
76, 77, 78, 80 numaralı parçalar,
2) DİKTE: İki adet (2/4’lük, 6/8'lik) oluşan, 16 ölçü, 1 diyez ve/veya 1 bemollü majör
ve/veya minör tonalitelerinde dikte yazılması.
3) TEORİ: 1. ve 2. Kategorideki parçalarda yer alan tonalite, ölçü, nota değerleri ile tempo,
gürlük, artikülasyon ve anlatım terimlerini içeren yazılı sınav.
*Solfej okuma parçaları her iki kategoriden adayın kendi çekeceği kura ile
belirlenecektir.
*8. Sınıfa nakil girecek tüm adaylar yukarıda yer alan solfej müfredatı ile ilgili sanat
dalı başlığı altında belirtilen diğer sınavlardan sorumludurlar.
PİYANO SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (7. Sınıf yılsonu düzeyi)

1 Etüt
Czerny op 849, Duvernoy, Köhler, Rowley, Rehberg ve bu düzey etütlerden seçilmelidir.

1 Barok parça
Bach Küçük Prelüd ve Fügler, İki sesli Envansiyonlar, Handel ve Telemann ve bu düzey
parçalardan seçilmelidir.

1 Sonatin (Komple)
Kuhlau, Dussek, Mozart Viyana Sonatinleri ve kolay sonatları, Haydn kolay Sonatlar’dan tüm
bölümleri ile bir sonat çalınmalıdır.

1 Romantik parça
Schumann,Mendelssohn, Grieg Lirik parçalar ve bu düzeyde eserlerden seçilmelidir.

1 Çağdaş parça
Franck, Bartok, Stravinsky ve benzeri dönemden bestecilerin eserleri seçilmelidir.

1 Türk eseri
Akses Minyatürler, Baran Siyah Beyaz, Sun Yurt Renkleri ve bu düzey eserlerden
seçilmelidir
KEMAN SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (7. Sınıf yılsonu düzeyi)
1. 1 Gam
2 Oktav gamlar (Arpejleri ve bağları ile birlikte)
- Hrimaly, Grigorjan
2. 1 Etüt
Aşağıdaki metotlardan seçilecek olan 1 etüt





Seybold (Heft 1- 2- 3)
H.E. Kayser (Heft 1)
H. Sitt op.32 (Heft 1)
M. Crickboom (Les Maitres du Violone)
F. Mazas ( Heft 1)
3. 1 Bölüm Konçerto veya 1 piyanolu parça
Aşağıdaki konçertolardan biri veya etütlerin seviyesinde bir piyanolu parça
-
Rieding, Seitz, Vivaldi…
*Yukarıdaki maddelere uygun olarak sınavda;



2 Oktav Gam (Arpejleri ve bağları ile birlikte)
1 Etüt
1 Piyanolu parça veya 1 bölüm konçerto
(Piyanolu parça etütlerin seviyesinde olmalıdır.)
 Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
VİYOLA SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (7. Sınıf yılsonu düzeyi)

Bir Majör, bir minör; tek veya iki oktav gam
(yay ve arpej çeşitleriyle)

Değişik karakterde üç etüt
* Herfurth: A Tune a Day
* Applebaum: String Builder
* Crickboom, Seybold, Volmer, Wohlfahrt vs.

Piyano eşlikli parça

Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
VİYOLONSEL SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği (7. Sınıf yılsonu düzeyi)

İki arızalı gamlar ve arpejler (2 oktav içinde)

Sebastian LEE Op. 101
* L. R. FEUILLARD
* F. ANTAL
* R. MATZ Başlangıç Etütleri ve 25 Etüt
* DOTZAUER Etudes Vol. 1
* HOFFMEISTER

Eşlikli ve eşliksiz küçük melodik parçalar

Egzersizler
FEUILLARD: Günlük Egzersizler
MATZ : Teknik Egzersizler Vol. 1
SEVCIK Op. 8
COSSMANN
(ve benzeri güçlükte olanlar)

Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
KORNO SANAT DALI
Çalgı Sınavı İçeriği( 7. Sınıf yılsonu düzeyi )
ETÜD: 2 ADET
HERMANN NEULİNG 2
MAXİME ALPHONSE BOOK-2
C.KOPRASCH-1
HANS-JOACHİM NİCOLAİ STUDİEN FÜR WALDHORN II 1-36
1 PİYANOLU PARÇA
6 GAM

Korrepetisyon Sınavı
Enstrüman sınavında çaldığı piyano eşlikli parçalardan bir tanesi

Yardımcı Piyano Çalgı Sınavı İçeriği
Herhangi bir Başlama Metodu’ndan adayın seçeceği 2 Parça
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
266 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content