close

Enter

Log in using OpenID

(Sem) Analiz Talep Formu - Dumlupınar Üniversitesi

embedDownload
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İLERİ TEKNOLOJİLER MERKEZİ
Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi
Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampusu Tavşanlı Yolu 10. km KÜTAHYA
Tel:(0274) 265 20 31 Dahili:1801 Fax: (0274) 265 20 31 [email protected]
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) ANALİZ TALEP FORMU
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Ad, Soyad:
Ödeme Şekilleri
Kurum Bilgileri
İmza:
Kurum/Kuruluş/Üniversite,
Bölüm:
Fakülte,
Dumlupınar Üniversitesi
 Proje bütçesinden
 Diğer Üniversiteler
 Nakit Öneme
 Kamu Kurumu
 Özel Kuruluş
Bu kısım merkez tarafından doldurulacaktır.
Bitiş Tarihi:__/__/20__
Referans No:
Telefon/Faks/E-posta:
Ücretlendirme:
DENEY BİLGİLERİ
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Tarih:__/__/20__
Numunenin çevre, insan sağlığına, veya cihaza zararlı etkisi
☐ Vardır
☐ Yoktur
Madde güvenlik bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazınız.
☐ Solunum: _______________
☐ Deri: _______________
☐ Göz: _______________
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numuneler açıklamalar bölümünde belirtilmelidir.
Gerekli önlemler alındığında zararlı etkileri giderilebilen numuneler deney için kabul edilebilir.
Deneyi istenen numune(ler) için gerekli tüm sağlık, toksik ve güvenlik bilgilerini bu formda belirttiğimi beyan
ederim.
NUMUNE HAZIRLAMA BİLGİLERİ
Kaplama yapılması isteniyor mu?
EVET ☐
HAYIR ☐
Kaplama malzemesi: Au-Pd ☐
Au ☐
(Au-Pd kaplama önerilmektedir. Eğer Au ya da
Pt kaplama isteniyorsa randevu gününden 2 gün
önce belirtilmesi gerekmektir.)
Açıklama:
NUMUNE BİLGİLERİ
Pt ☐
ANALİZ BİLGİLERİ
Vakum koşulları:
Düşük Vakum ☐
Yüksek Vakum ☐
İstenilen Büyütme Miktarı (Magnification): X……………..
Görülmesi beklenen özellikler:
EDX Analizi isteniyor mu? EVET ☐
HAYIR ☐
WDX Analizi isteniyor mu? EVET ☐
HAYIR ☐
EBSD Analizi isteniyor mu? EVET ☐
HAYIR ☐
Analiz sonucu görülmesi beklenen elementler:
Numune Sayısı
............. (20 adet numuneden fazlası için ayrıca randevu alınmalıdır).
Talep Edilen Süre
1 saat ☐
2 saat ☐ …. saat ☐ (2 numune, 1 saat olarak ücretlendirilecektir.)
Numune Tanımı
Numune Cinsi
İnorganik ☐ Organik ☐
Açıklama:
Toz ☐
Film ☐
Yığın (Bulk) ☐
DPÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
T.C Ziraat Bankası Kütahya Şb.
IBAN NO TR42 0001 0001 7935 0644 6650 13
MERKEZ LABORATUVARI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No
Deney Ücreti
Başvuru Tarihi
Deney Sorumlusu;
Deney Başlama – Bitiş Tarihi
Ad, Soyad ve İmza
Biyolojik ☐
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
347 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content