close

Enter

Log in using OpenID

3 Ekim 2014 Bükreş, ROMANYA (RO)

embedDownload
Bölgelera rası çözümleri n öncülüğünde
5 AER Ka radeniz Bölgeler Zi rvesi
3 Ekim 2014
Bükreş, ROMANYA (RO)
Romanya Bölge Meclisleri Ulusal Birliğinin daveti ile
Or ga niz atör:
Avrupa Bölgeler Meclisi (AER) Avrupa’nın en büyük bağımsız bölgesel yönetimler kurumudur.
Toplam 35 ülkedeki bölgesel yönetimleri ve 15 bölgelerarası kuruluşu bir araya getirmektedir. AER,
üyelerin siyasi sesidir ve güçlü bir bölgelerarası işbirliği platformudur: www.aer.eu
Etkinli ği n içeri ği ile ilgili so rul arını z için i rtibat ku rul ac ak ki şi:
Agnès Ciccarone, Akademik ve Kurumsal İlişkiler Direktörü: [email protected]
Lojistik so rul arını z ile ilgili irti b at ku rul ac ak kişi:
Narmin Muradova, [email protected]
Karadeniz Zirvesi programı düzenli olarak sitemizde güncellenecektir:
http://www.aer.eu/en/events/standing-committee-on-institutional-affairs/2014/5th-aer-black-seasummit.html
Zirveden once, 2 Ekim 2014 günü öğleden sonra, yalnızca AER üyelerimiz için Karadeniz CBC
programı ile ilgili Eğitim Akademisi düzenlenecektir.
Assembly of European Regions
6 Rue Oberlin - F-67000 Strasbourg
210 Avenue Louise - B-1050 Bruxelles
Tel.: +33 3 88 22 07 07 - Fax : +33 3 88 75 67 19Tel./Fax : +32 2 880 95 60
E-mail : [email protected]
E-mail : [email protected]
www.aer.eu
PROGRAM
CU MA 03 E KIM
GEN E L OT UR U M
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
Açılış konuşmaları:
- Sayın Victor-Viorel Ponta, Romanya Başbakanı
- Dr. Hande Özsan Bozatlı, Avrupa Bölgeler Meclisi Başkanı
- Sayın Marian Oprisan, Romanya Bölge Meclisleri Ulusal Birlik Başkanı
- Sayın Titus Corlăţean, Romanya Dışişleri Bakanı
Ara
Yuvarlak Masa: Avrupa Komşuluk Politikasında Karadeniz Stratejisi
hangi yerdedir?
Ana konular:
Gürcistan, Moldova ve Ukrayna Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Ortaklık
Anlaşmaları ve Avrupa Komşuluk Politikası üzerindeki etkisi; Avrupa
Komşuluk stratejileri ve programları: Doğu ortaklığı konularına
uyarlanmışmı? Bütün bu olaylarda Karadeniz Stratejisinin yeri ne?
Konuşmacılar:
- Michel Lebrun, Bölgeler Komitesi Başkanı
- Emil Radev, Avrupa Parlamentosu Üyesi, Bulgaristan
- Emin Yeritsyan, CORLEAP Büro üyesi, Ermenistan
Moderatör: Melanie Sully, İcra Direktörü, Yönetişim Enstitüsü Viyana
Öğleden sonraki oturumda sunum
12:30 – 14:00
www.aer.eu
Öğle Arası
2
OT UR U M: YE N İ EN I KA RA DEN İZ CB C PR O GR A MI 2014- 2020
14:00 – 15:00
Davetli konuşmacı:
- Iulia HERTZOG, Ortak Yönetim Otoritesi Başkanı, Karadeniz Sınır
Ötesi İşbirliği Programı
Sorular ve cevaplar oturumu
ATÖ LYE: KON U LU A MA ÇLAR I V E YEN İ PR O GR A MIN Ö N CE LİKL ER İN İN
AN LA MA K
15:00 -16:00
Atölyeler yeni programın tematik hedefleri ile ilgilenecektir: eski
program kapsamında benzer hedeflere ki projelere katılmış olan kişiler
gelecekteki projeler için kendi deneyim ve tavsiyelerini paylaşmak üzere
davet edilecektir.
Çalıştay 1: İşletme ve KOBİ Geliştirme
- Aurelia Bondari, İcra Direktörü, FTAP Proje koordinatörü,
Moldova Tarım Üreticileri Ulusal Federasyonu Agroinform
- Vassiliki Sotiropoulou, Avrupa Bölgesel İşbirliği Programlarının
Yönetme Kurumu
Çalıştay 2: Çevre koruma, iklim değişikliğine uyum
- Margarita Stancheva, Kıdemli Araştırma Görevlisi, SymNet Proje
Koordinatörü, Deniz Jeolojisi ve Oseanolojinin Arkeoloji Enstitüsü,
Bulgar Bilimler Akademisi Bölümü
16:00 – 17:00
Ortaklık fuarı (yorumsuz)
Katılımcılar kendi projeleri başlamak, potansiyel ortakları belirlemek,
proje fikirleri tartışmak ve paylaşmak imkanı bulacaktır. 4 tablolar yeni
programın 4 öncelikleriyle ilgili proje fikirlerini tartışmak için geçerli
olacak.
OT UR U M: KAP AN IŞ
17:00 - 18:00
Konuşmacılar:
- Ana Claudia Tapardel, Avrupa Parlamentosu Üyesi
- Natalya Romanova, Bölgeler Odası Başkanı, Avrupa Konseyi
Kongresi
- Hande Özsan Bozatlı, AER Başkanı
Bükreş Bildirgesi'nin kabulü
30 Eylül 2014
www.aer.eu
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content